Reklamy

Tematy:

 1. Edukacja i nauka dzieci ze spektrum autyzmu, pytania do Temple Grandin
 2. Autyzm – Broszura dla rodziców, opiekunów i rodzin dzieci i młodzieży z autyzmem PDF
 3. Autyzm – przyczyny, diagnoza i objawy
 4. Mam dziecko z zespołem Aspergera. pdf
 5. Objawy autyzmu – małe dziecko
 6. Wybór specjalisty na początku terapii – autyzm
 7. Wyrabianie nawyku proszenia o pomoc
 8. Autyzm – obcinanie paznokci
 9. Kiedy ubiegać się o nauczyciela wspomagającego?
 10. Poczucie winy rodzeństwa dzieci z ASD
 11. Nadzwyczajni
 12. Najlepsze prezenty dla autystycznych dzieci
 13. Jedzenie w jednym kolorze – autystyczne niejadki
 14. Autyzm – problemy z ubieraniem
 15. Empatia w praktyce
 16. Dostosowanie się do bycia innym
 17. Wakacyjne podróże w spektrum autyzmu*
 18. Autyzm – zaburzenia przetwarzania sensorycznego na co dzień
 19. Przetwarzanie słuchowe – zaburzenia
 20. Dziecko, które się gryzie
 21. Słuchanie a słuch w ASD
 22. Autyzm – wyjaśnienia stereotypowego działania i myślenia
 23. Nadreaktywność i podreaktywność dziecka – objawy
 24. Nadwrażliwość i niedowrażliwość węchowa
 25. Objawy dysfunkcji zmysłu dotyku 
 26. ASD – umiejętności motoryczne
 27. Siedzenie przy stole – integracja sensoryczna
 28. Wrażliwość na bodźce słuchowe 
 29. Zespół Aspergera – problemy z jedzeniem i zapachem
 30. Nadwrażliwość na ruch
 31. Wrażliwość sensoryczna – podsumowanie
 32. Dysfunkcja dotykowa – listy kontrolne cz. 2
 33. Dysfunkcja dotykowa – listy kontrolne
 34. ASD – zaburzenia hormonalne, menstruacja
 35. Talent poznawczy w zespole Aspergera
 36. Dziewczęta z ASD w szkole
 37. Autyzm – wyjaśnienia stereotypowego działania i myślenia
 38. Wrażliwość wzrokowa w ZA
 39. Zespół Aspergera
 40. Pamięć robocza w zespole Aspergera
 41. Autyzm – wskazówki dla szefów
 42. Narodziny diagnozy autyzmu
 43. Poczucie równowagi i ruch w ZA
 44. Etykietki w autyzmie
 45. Pogarszanie się umiejętności ruchowych w autyzmie
 46. Mocne strony dziecka
 47. Bardziej użyteczna def. ADHD – „wada” funkcji wykonawczych jak w autyzmie
 48. Autyzm/ASD/ZA – trudności językowe – język
 49. Autyzm/ASD/ZA – ciągłe problemy z komunikacją – komunikacja
 50. Autyzm/ASD/ZA – wpływ szybkiej diagnozy w niemowlęctwie i wczesnym dzieciństwie na przyszły rozwój
 51. Autyzm/ASD/ZA – dziwaczne zachowania – zwalczać czy nie
 52. Autyzm – pierwotny problem czy wtórny efekt – zachowaniaZespół Aspergera czy autyzm wysokofunkcjonujący?
 53. O rozumieniu mowy w ZA – art. osób z ZA
 54. Zespół Aspergera – art. osób z ZA
 55. Neuroplemiona
 56. Tożsamość płciowa w autyzmie
 57. Związki a zespół Aspergera – związki
 58. Dzieci z zespołem Aspergera w szkole i po szkole – nie zmuszajmy do socjalizacji
 59. Rodzic z zespołem Aspergera – rodzicielstwo
 60. Rozpoznanie zespołu Aspergera we wczesnych latach szkolnych
 61. Czym jest zespół Aspergera – cechy, diagnoza
 62. Charakterystyka zachowań i potrzeb ucznia z zespołem Aspergera – edukacja
 63. Długość spotkań towarzyskich – towarzystwo
 64. Mowa pedantyczna – mowa
 65. Synestezja – rzadki dar wybitnie uzdolnionych oraz osób dotkniętych autyzmem – synestezja
 66. Dziecko wybitnie uzdolnione a dziecko z zespołem Aspergera
 67. „Aspergeryjski” i nie jesteśmy mistrzami konwersacji – konwersacja
 68. Narzędzia farmakologiczne w celu opanowania emocji dzieci i dorosłych z zespołem Aspergera i ASD – farmakologia
 69. Sawant – przebłysk geniuszu – sawantyzm
 70. Miłość – miłość
 71. Samotność – samotność
 72. Być jak skunks
 73. Zwierzęta jako przyjaciele dziecka z ZA
 74. Sport w autyzmie – jest nadzieja – sport
 75. Sport – sport
 76. ZA – zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne
 77. Przedszkolak z zespołem Aspergera – przedszkolak
 78. Cechy pracownika z zespołem Aspergera – praca
 79. Dziecięca przyjaźń w autyzmie – przyjaźń
 80. Dziewczęta z zespołem Aspergera
 81. Dorosły człowiek z zespołem Aspergera – dorosłość
 82. Chłopcy, pornografia, masturbacja – informacje praktyczne – dorastanie
 83. Masturbacja w autyzmie
 84. Autyzm – dziwne zainteresowania lekarstwem na lęki – zainteresowania
 85. Autyzm, upośledzenie umysłowe i iloraz IQ – upośledzenie umysłowe
 86. Przedmiotowe traktowanie – klasyczny autyzm
 87. Autyzm a schizofrenia – schizofrenia
 88. Pomoc dla osób z autyzmem w Polsce
 89. Autyzm – zapobieganie przemocy – przemoc
 90. Autyzm – zaburzenia analizatora słuchowego i jego wpływ na mowę – mowa
 91. ASD – dorastanie inaczej
 92. Nieruchome obrazki – art. osób z ASD
 93. ASD a zaburzenia sensoryczne
 94. Doskonałość motoryczna w ASD
 95. O co chodzi w spektrum autyzmu – ASD
 96. Wysokofunkcjonującu – art. osób z ASD
 97. Koncentracja uwagi w ASD – uwaga
 98. Jak wyjaśnić uzdolnienia sawantów – sawantyzm
 99. Zaburzenia ze spektrum autyzmu po zmianach – ASD
 100. Profil dziecka z ASD
 101. Profil umiejętności ruchowych w ASD – motoryka
 102. Inne zaburzenia razem z ASD – zaburzenia
 103. Profil zdolności przyswajania wiedzy w autyzmie
 104. ASD – ograniczenia wzrokowo przestrzenne – sensoryka
 105. ASD – wysoka inteligencja – niski wynik w teście – inteligencja
 106. Poczucie humoru w ASD – humor
 107. Ograniczone postępy terapii dziecka lub żadne
 108. Zatrudnienie a zainteresowanie w ASD – zainteresowania
 109. Trudności w procesie uczenia się typowe dla ASD
 110. Co sprawia radość?
 111. Percepcja bólu i temperatury w ASD – sensoryka
 112. Zmiana definicji autyzmu w USA – ASD
 113. Pomoc dla osób z autyzmem w Polsce
 114. MÓZG
 115. Mowa pedantyczna – mowa
 116. Autyzm a płynność mowy – mowa
 117. Mowa i jej terapeuci – mowa
 118. Naśladownictwo u dzieci z autyzmem/ASD/zespołem Aspergera
 119. Dezorientacja
 120. Problemy z diagnozą i rozróznianiem ZA i ASD oraz zbyt mocne przywiązanie do testów
 121. Diagnostyka autyzmu – diagnoza
 122. Leczenie dzieci z rozpoznaniem autyzmu i padaczki – leczenie
 123. Autyzm – pierwotny problem czy wtórny efekt
 124. Samotność
 125. Przyjaźń
 126. Myślenie wizualne w ASD
 127. Zainteresowanie przyjemność i naśladownictwo w ASD
 128. Nauczanie przedszkolne w ASD – przedszkolak
 129. Terapie społeczne w ASD – umiejętności społeczne
 130. Dlaczego podskakuję? – Samostymulacje
 131. Dźwięki – problemy z przetwarzaniem w ASD
 132. Echolalia – techniki – echolalia
 133. Autyzm/ASD/ZA – dziwaczne zachowania – zwalczać czy nie
 134. Zespół Aspergera (ZA) a seksualność
 135. Autyzm – Autyzm
 136. Dysleksja – Dysleksja
 137. ADHD – ADHD
 138. Koci Świat & Photography & Asperger zapraszają na film
 139. Ponadprzeciętne zdolności w ASD
 140. Zaburzenia uczenia się NLD a ASD – zaburzenia
 141. Mit wyhamowania rozwoju dorosłej osoby z ASD
 142. Tiki, tiki myślowe lub ruchy mimowolne w ASD – tiki
 143. Inne zaburzenia razem z ASD – zaburzenia
 144. Nastolatek, autyzm i seks w internecie
 145. Masturbacja w autyzmie
 146. Autyzm – w szkole masz pod górkę – edukacja
 147. Autyzm – praca z rodzicami – rodzice
 148. Interwencje biomedyczne w autyzmie – biomedyczne
 149. Co niesie ze sobą autyzm? – autyzm
 150. Mowa i jej terapeuci – mowa
 151. Autyzm i epilepsja – epilepsja
 152. ASD – Spektrum Zaburzeń Autystycznych – ASD
 153. Jak wyjaśnić uzdolnienia sawantów? – sawantyzm
 154. 11 nietypowych zachowań dziecka z autyzmem w szkole – edukacja
 155. Zatrudnianie osób z zespołem Aspergera/ASD – filmik osoby z ASD tłumaczą…
 156. Autyzm na poziomie 6 – mechanizm systematyzacji
 157. Zaburzenia i choroby współwystępujące w autyzmie – choroby współwystępujące
 158. Zaburzenia snu u dzieci z autyzmem – zaburzenia snu
 159. 7 wskazówek ułatwiających nauczycielowi pracę z autykiem w klasie – edukacja
 160. Agresja w autyzmie – agresja
 161. Czy marihuana wyleczy autyzm? – marihuana
 162. Autyzm i problemy żołądkowo – jelitowe – zaburzenia żołądkowo-jelitowe
 163. Jak po raz pierwszy rozpoznano autyzm – korzenie autyzmu
 164. Sawant – przebłysk geniuszu – sawantyzm
 165. Autyzm a płynność mowy – mowa
 166. Zaintertesowania, przyjemność i naśladownictwo w ASD – zainteresowania
 167. Autyzm – twarze
 168. Matematyka, punkty w powietrzu, uczeni idioci  – edukacja
 169. Dojrzewanie, seksualność i autyzm – dojrzewanie
 170. Zaburzenia ze spektrum autyzmu po zmianach w DSM – V – ASD
 171. Synestezja – rzadki dar wybitnie uzdolnionych oraz osób dotkniętych autyzmem – synestezja
 172. Zmiana definicji autyzmu w USA
 173. Rozpoznanie autyzmu u krewnego
 174. Autyzm – rozpoznać twarz
 175. Dlaczego podskakuję?
 176. Nastolatek, autyzm i sex w Internecie
 177. Program przeciw prześladowaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a !!! – przemoc
 178. Czym jest ZA – ZAMózgi autystyczne – w jaki sposób się uczymy
 179. Główne obszary umiejętności społecznych
 180. ASD – podejście edukacyjne oparte na myśleniu
 181. Czy warto zapisywać dziecko do szkoły integracyjnej
 182. W jaki sposób uczą się małe dzieci z autyzmem
 183. Najlepsza forma kształcenia dla dziecka z autyzmem/ZA/ASD
 184. Edukacja dziecka z autyzmem/ZA/ASD – co można osiągnąć
 185. Szukanie dobrego, wczesnego programu interwencyjnego w autyzmie Przeciążenia sensoryczne u dzieci z ASD
 186. Dysfunkcja proprioceptyczna – lista kontrolna
 187. Zaburzenia Integracji Sensorycznej SPD
 188. Objawy słabych umiejętności oralno-motorycznych
 189. Strategie redukowania wrażliwości wzrokowej
 190. Niepewność grawitacyjna
 191. Synestezja – nietypowe przetwarzanie sensoryczne
 192. Słuch w szkole
 193. Brak koncentracji uwagi
 194. Zaburzenie integracji sensorycznej – badanie przesiewowe – lista kontrolna dla nauczycieli
 195. Fragmentacja obrazu w autyzmie
 196. Organizacja, harmonogram, otoczenie bodźców sensorycznych w klasie
 197. Czym jest integracja sensoryczna – metoda
 198. Odroczona echolalia
 199. Problem sensoryczny czy behawioralny?
 200. Komunikacja
 201. Znaczenie zaburzeń integracji sensorycznej
 202. Zaburzenia motoryczne o podłożu sensorycznym
 203. O co chodzi z tymi zaburzeniami sensoryki?
 204. Rozstimowana msza – art. osób z ASD
 205. Zawsze spóźnia się na lekcje
 206. Nowe buty, czyli rzecz o problemach sensorycznych – art. osób z ASD
 207. Przeładowanie sensoryczne w ZA
 208. ASD a zaburzenia integracji sensorycznej
 209. Zmysły
 210. Obronność dotykowa w autyzmie
 211. Wrażliwość na dotyk
 212. Problemy z przetwarzaniem obrazu
 213. Problemy z równowagą
 214. Echolalia – techniki
 215. Wstręt do biżuterii
 216. Dźwięki – problemy z przetwarzaniem
 217. Dysfunkcja sensoryczna u niemowląt
 218. Zaburzenia integracji sensorycznej (SI) – spektrum autyzmu
 219. Filmik – Dziecko w Centrum Handlowym – zaburzenia integracji sensorycznej
 220. Problemy z przetwarzaniem bodźców wzrokowych wg Grandin
 221. Percepcja bólu i temperatury w ASD
 222. Ubierać się stosownie do sytuacji
 223. Sensoryka: Dreszcze
 224. Sensoryka na trzepaku – sposoby na niezintegrowanie
 225. Problemy z przetwarzaniem bodźców słuchowych wg Grandin
 226. Sytuacje przeciążające
 227. Autyzm – percepcja
 228. 34 objawy zaburzeń sensorycznych dziecka w wieku szkolnym
 229. Spektrum autyzmu – nadwrażliwość na bodźce/modulacja sensoryczna
 230. Mówienie do siebie w autyzmie, ASD, zespole Aspergera
 231. Skupianie uwagi i nikła wiedza naukowców o sensoryce
 232. Tiki, tiki myślowe lub ruchy mimowolne
 233. Autyzm – zawieszenie/wyłączenie/spowolnienie
 234. Spektrum autyzmu/autyzm/zespół Aspergera/ – ograniczenia wzrokowo przestrzenne
 235. 7 pytań o rozwój integracji sensorycznej twojego dziecka
 236. Objawy wtórne – nowe podejście
 237. Autyzm – percepcja
 238. Bardziej użyteczna definicja ADHD – „wada” funkcji wykonawczych jak w autyzmie
 239. Autyzm – wspólna uwaga
 240. Autyzm/ASD/ZA – dziwaczne zachowania – zwalczać czy nie
 241. Dlaczego podskakuję
 242. Dezorientacja
 243. Zachowania sterotypowe
 244. Proste ćwiczenia wspomagające integrację sensoryczną
 245. Autyzm w szkole – Uwaga i pisanie
 246. Kłopoty ze słuchem u chłopców
 247. 11 nietypowych zachowań dziecka z autyzmem w szkole
 248. Ograniczona mimika
 249. Świadomość własnego ciała
 250. Ruch i koordynacja – niedojrzałe w autyzmie
 251. Mózg można naprawić
 252. Sport w autyzmie – jest nadzieja
 253. Wykorzystajmy zachowania powtarzalne (perseweracje dziecka)
 254. Ruch – nawozem dla mózgu
 255. Na czym polega neuroplastyczność mózgu
 256. Co sprawia radość?