Reklamy

Tematy:

 1. Autyzm – Broszura dla rodziców, opiekunów i rodzin dzieci i młodzieży z autyzmem PDF
 2. Autyzm – przyczyny, diagnoza i objawy
 3. Mam dziecko z zespołem Aspergera. pdf
 4. Objawy autyzmu – małe dziecko
 5. Wybór specjalisty na początku terapii – autyzm
 6. Wyrabianie nawyku proszenia o pomoc
 7. Autyzm – obcinanie paznokci
 8. Kiedy ubiegać się o nauczyciela wspomagającego?
 9. Poczucie winy rodzeństwa dzieci z ASD
 10. Nadzwyczajni
 11. Najlepsze prezenty dla autystycznych dzieci
 12. Jedzenie w jednym kolorze – autystyczne niejadki
 13. Autyzm – problemy z ubieraniem
 14. Empatia w praktyce
 15. Dostosowanie się do bycia innym
 16. Wakacyjne podróże w spektrum autyzmu*
 17. Autyzm – zaburzenia przetwarzania sensorycznego na co dzień
 18. Przetwarzanie słuchowe – zaburzenia
 19. Dziecko, które się gryzie
 20. Słuchanie a słuch w ASD
 21. Autyzm – wyjaśnienia stereotypowego działania i myślenia
 22. Nadreaktywność i podreaktywność dziecka – objawy
 23. Nadwrażliwość i niedowrażliwość węchowa
 24. Objawy dysfunkcji zmysłu dotyku 
 25. ASD – umiejętności motoryczne
 26. Siedzenie przy stole – integracja sensoryczna
 27. Wrażliwość na bodźce słuchowe 
 28. Zespół Aspergera – problemy z jedzeniem i zapachem
 29. Nadwrażliwość na ruch
 30. Wrażliwość sensoryczna – podsumowanie
 31. Dysfunkcja dotykowa – listy kontrolne cz. 2
 32. Dysfunkcja dotykowa – listy kontrolne
 33. ASD – zaburzenia hormonalne, menstruacja
 34. Talent poznawczy w zespole Aspergera
 35. Dziewczęta z ASD w szkole
 36. Autyzm – wyjaśnienia stereotypowego działania i myślenia
 37. Wrażliwość wzrokowa w ZA
 38. Zespół Aspergera
 39. Pamięć robocza w zespole Aspergera
 40. Autyzm – wskazówki dla szefów
 41. Narodziny diagnozy autyzmu
 42. Poczucie równowagi i ruch w ZA
 43. Etykietki w autyzmie
 44. Pogarszanie się umiejętności ruchowych w autyzmie
 45. Mocne strony dziecka
 46. Bardziej użyteczna def. ADHD – „wada” funkcji wykonawczych jak w autyzmie
 47. Autyzm/ASD/ZA – trudności językowe – język
 48. Autyzm/ASD/ZA – ciągłe problemy z komunikacją – komunikacja
 49. Autyzm/ASD/ZA – wpływ szybkiej diagnozy w niemowlęctwie i wczesnym dzieciństwie na przyszły rozwój
 50. Autyzm/ASD/ZA – dziwaczne zachowania – zwalczać czy nie
 51. Autyzm – pierwotny problem czy wtórny efekt – zachowaniaZespół Aspergera czy autyzm wysokofunkcjonujący?
 52. O rozumieniu mowy w ZA – art. osób z ZA
 53. Zespół Aspergera – art. osób z ZA
 54. Neuroplemiona
 55. Tożsamość płciowa w autyzmie
 56. Związki a zespół Aspergera – związki
 57. Dzieci z zespołem Aspergera w szkole i po szkole – nie zmuszajmy do socjalizacji
 58. Rodzic z zespołem Aspergera – rodzicielstwo
 59. Rozpoznanie zespołu Aspergera we wczesnych latach szkolnych
 60. Czym jest zespół Aspergera – cechy, diagnoza
 61. Charakterystyka zachowań i potrzeb ucznia z zespołem Aspergera – edukacja
 62. Długość spotkań towarzyskich – towarzystwo
 63. Mowa pedantyczna – mowa
 64. Synestezja – rzadki dar wybitnie uzdolnionych oraz osób dotkniętych autyzmem – synestezja
 65. Dziecko wybitnie uzdolnione a dziecko z zespołem Aspergera
 66. „Aspergeryjski” i nie jesteśmy mistrzami konwersacji – konwersacja
 67. Narzędzia farmakologiczne w celu opanowania emocji dzieci i dorosłych z zespołem Aspergera i ASD – farmakologia
 68. Sawant – przebłysk geniuszu – sawantyzm
 69. Miłość – miłość
 70. Samotność – samotność
 71. Być jak skunks
 72. Zwierzęta jako przyjaciele dziecka z ZA
 73. Sport w autyzmie – jest nadzieja – sport
 74. Sport – sport
 75. ZA – zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne
 76. Przedszkolak z zespołem Aspergera – przedszkolak
 77. Cechy pracownika z zespołem Aspergera – praca
 78. Dziecięca przyjaźń w autyzmie – przyjaźń
 79. Dziewczęta z zespołem Aspergera
 80. Dorosły człowiek z zespołem Aspergera – dorosłość
 81. Chłopcy, pornografia, masturbacja – informacje praktyczne – dorastanie
 82. Masturbacja w autyzmie
 83. Autyzm – dziwne zainteresowania lekarstwem na lęki – zainteresowania
 84. Autyzm, upośledzenie umysłowe i iloraz IQ – upośledzenie umysłowe
 85. Przedmiotowe traktowanie – klasyczny autyzm
 86. Autyzm a schizofrenia – schizofrenia
 87. Pomoc dla osób z autyzmem w Polsce
 88. Autyzm – zapobieganie przemocy – przemoc
 89. Autyzm – zaburzenia analizatora słuchowego i jego wpływ na mowę – mowa
 90. ASD – dorastanie inaczej
 91. Nieruchome obrazki – art. osób z ASD
 92. ASD a zaburzenia sensoryczne
 93. Doskonałość motoryczna w ASD
 94. O co chodzi w spektrum autyzmu – ASD
 95. Wysokofunkcjonującu – art. osób z ASD
 96. Koncentracja uwagi w ASD – uwaga
 97. Jak wyjaśnić uzdolnienia sawantów – sawantyzm
 98. Zaburzenia ze spektrum autyzmu po zmianach – ASD
 99. Profil dziecka z ASD
 100. Profil umiejętności ruchowych w ASD – motoryka
 101. Inne zaburzenia razem z ASD – zaburzenia
 102. Profil zdolności przyswajania wiedzy w autyzmie
 103. ASD – ograniczenia wzrokowo przestrzenne – sensoryka
 104. ASD – wysoka inteligencja – niski wynik w teście – inteligencja
 105. Poczucie humoru w ASD – humor
 106. Ograniczone postępy terapii dziecka lub żadne
 107. Zatrudnienie a zainteresowanie w ASD – zainteresowania
 108. Trudności w procesie uczenia się typowe dla ASD
 109. Co sprawia radość?
 110. Percepcja bólu i temperatury w ASD – sensoryka
 111. Zmiana definicji autyzmu w USA – ASD
 112. Pomoc dla osób z autyzmem w Polsce
 113. MÓZG
 114. Mowa pedantyczna – mowa
 115. Autyzm a płynność mowy – mowa
 116. Mowa i jej terapeuci – mowa
 117. Naśladownictwo u dzieci z autyzmem/ASD/zespołem Aspergera
 118. Dezorientacja
 119. Problemy z diagnozą i rozróznianiem ZA i ASD oraz zbyt mocne przywiązanie do testów
 120. Diagnostyka autyzmu – diagnoza
 121. Leczenie dzieci z rozpoznaniem autyzmu i padaczki – leczenie
 122. Autyzm – pierwotny problem czy wtórny efekt
 123. Samotność
 124. Przyjaźń
 125. Myślenie wizualne w ASD
 126. Zainteresowanie przyjemność i naśladownictwo w ASD
 127. Nauczanie przedszkolne w ASD – przedszkolak
 128. Terapie społeczne w ASD – umiejętności społeczne
 129. Dlaczego podskakuję? – Samostymulacje
 130. Dźwięki – problemy z przetwarzaniem w ASD
 131. Echolalia – techniki – echolalia
 132. Autyzm/ASD/ZA – dziwaczne zachowania – zwalczać czy nie
 133. Zespół Aspergera (ZA) a seksualność
 134. Autyzm – Autyzm
 135. Dysleksja – Dysleksja
 136. ADHD – ADHD
 137. Koci Świat & Photography & Asperger zapraszają na film
 138. Ponadprzeciętne zdolności w ASD
 139. Zaburzenia uczenia się NLD a ASD – zaburzenia
 140. Mit wyhamowania rozwoju dorosłej osoby z ASD
 141. Tiki, tiki myślowe lub ruchy mimowolne w ASD – tiki
 142. Inne zaburzenia razem z ASD – zaburzenia
 143. Nastolatek, autyzm i seks w internecie
 144. Masturbacja w autyzmie
 145. Autyzm – w szkole masz pod górkę – edukacja
 146. Autyzm – praca z rodzicami – rodzice
 147. Interwencje biomedyczne w autyzmie – biomedyczne
 148. Co niesie ze sobą autyzm? – autyzm
 149. Mowa i jej terapeuci – mowa
 150. Autyzm i epilepsja – epilepsja
 151. ASD – Spektrum Zaburzeń Autystycznych – ASD
 152. Jak wyjaśnić uzdolnienia sawantów? – sawantyzm
 153. 11 nietypowych zachowań dziecka z autyzmem w szkole – edukacja
 154. Zatrudnianie osób z zespołem Aspergera/ASD – filmik osoby z ASD tłumaczą…
 155. Autyzm na poziomie 6 – mechanizm systematyzacji
 156. Zaburzenia i choroby współwystępujące w autyzmie – choroby współwystępujące
 157. Zaburzenia snu u dzieci z autyzmem – zaburzenia snu
 158. 7 wskazówek ułatwiających nauczycielowi pracę z autykiem w klasie – edukacja
 159. Agresja w autyzmie – agresja
 160. Czy marihuana wyleczy autyzm? – marihuana
 161. Autyzm i problemy żołądkowo – jelitowe – zaburzenia żołądkowo-jelitowe
 162. Jak po raz pierwszy rozpoznano autyzm – korzenie autyzmu
 163. Sawant – przebłysk geniuszu – sawantyzm
 164. Autyzm a płynność mowy – mowa
 165. Zaintertesowania, przyjemność i naśladownictwo w ASD – zainteresowania
 166. Autyzm – twarze
 167. Matematyka, punkty w powietrzu, uczeni idioci  – edukacja
 168. Dojrzewanie, seksualność i autyzm – dojrzewanie
 169. Zaburzenia ze spektrum autyzmu po zmianach w DSM – V – ASD
 170. Synestezja – rzadki dar wybitnie uzdolnionych oraz osób dotkniętych autyzmem – synestezja
 171. Zmiana definicji autyzmu w USA
 172. Rozpoznanie autyzmu u krewnego
 173. Autyzm – rozpoznać twarz
 174. Dlaczego podskakuję?
 175. Nastolatek, autyzm i sex w Internecie
 176. Program przeciw prześladowaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a !!! – przemoc
 177. Czym jest ZA – ZAMózgi autystyczne – w jaki sposób się uczymy
 178. Główne obszary umiejętności społecznych
 179. ASD – podejście edukacyjne oparte na myśleniu
 180. Czy warto zapisywać dziecko do szkoły integracyjnej
 181. W jaki sposób uczą się małe dzieci z autyzmem
 182. Najlepsza forma kształcenia dla dziecka z autyzmem/ZA/ASD
 183. Edukacja dziecka z autyzmem/ZA/ASD – co można osiągnąć
 184. Szukanie dobrego, wczesnego programu interwencyjnego w autyzmie Przeciążenia sensoryczne u dzieci z ASD
 185. Dysfunkcja proprioceptyczna – lista kontrolna
 186. Zaburzenia Integracji Sensorycznej SPD
 187. Objawy słabych umiejętności oralno-motorycznych
 188. Strategie redukowania wrażliwości wzrokowej
 189. Niepewność grawitacyjna
 190. Synestezja – nietypowe przetwarzanie sensoryczne
 191. Słuch w szkole
 192. Brak koncentracji uwagi
 193. Zaburzenie integracji sensorycznej – badanie przesiewowe – lista kontrolna dla nauczycieli
 194. Fragmentacja obrazu w autyzmie
 195. Organizacja, harmonogram, otoczenie bodźców sensorycznych w klasie
 196. Czym jest integracja sensoryczna – metoda
 197. Odroczona echolalia
 198. Problem sensoryczny czy behawioralny?
 199. Komunikacja
 200. Znaczenie zaburzeń integracji sensorycznej
 201. Zaburzenia motoryczne o podłożu sensorycznym
 202. O co chodzi z tymi zaburzeniami sensoryki?
 203. Rozstimowana msza – art. osób z ASD
 204. Zawsze spóźnia się na lekcje
 205. Nowe buty, czyli rzecz o problemach sensorycznych – art. osób z ASD
 206. Przeładowanie sensoryczne w ZA
 207. ASD a zaburzenia integracji sensorycznej
 208. Zmysły
 209. Obronność dotykowa w autyzmie
 210. Wrażliwość na dotyk
 211. Problemy z przetwarzaniem obrazu
 212. Problemy z równowagą
 213. Echolalia – techniki
 214. Wstręt do biżuterii
 215. Dźwięki – problemy z przetwarzaniem
 216. Dysfunkcja sensoryczna u niemowląt
 217. Zaburzenia integracji sensorycznej (SI) – spektrum autyzmu
 218. Filmik – Dziecko w Centrum Handlowym – zaburzenia integracji sensorycznej
 219. Problemy z przetwarzaniem bodźców wzrokowych wg Grandin
 220. Percepcja bólu i temperatury w ASD
 221. Ubierać się stosownie do sytuacji
 222. Sensoryka: Dreszcze
 223. Sensoryka na trzepaku – sposoby na niezintegrowanie
 224. Problemy z przetwarzaniem bodźców słuchowych wg Grandin
 225. Sytuacje przeciążające
 226. Autyzm – percepcja
 227. 34 objawy zaburzeń sensorycznych dziecka w wieku szkolnym
 228. Spektrum autyzmu – nadwrażliwość na bodźce/modulacja sensoryczna
 229. Mówienie do siebie w autyzmie, ASD, zespole Aspergera
 230. Skupianie uwagi i nikła wiedza naukowców o sensoryce
 231. Tiki, tiki myślowe lub ruchy mimowolne
 232. Autyzm – zawieszenie/wyłączenie/spowolnienie
 233. Spektrum autyzmu/autyzm/zespół Aspergera/ – ograniczenia wzrokowo przestrzenne
 234. 7 pytań o rozwój integracji sensorycznej twojego dziecka
 235. Objawy wtórne – nowe podejście
 236. Autyzm – percepcja
 237. Bardziej użyteczna definicja ADHD – „wada” funkcji wykonawczych jak w autyzmie
 238. Autyzm – wspólna uwaga
 239. Autyzm/ASD/ZA – dziwaczne zachowania – zwalczać czy nie
 240. Dlaczego podskakuję
 241. Dezorientacja
 242. Zachowania sterotypowe
 243. Proste ćwiczenia wspomagające integrację sensoryczną
 244. Autyzm w szkole – Uwaga i pisanie
 245. Kłopoty ze słuchem u chłopców
 246. 11 nietypowych zachowań dziecka z autyzmem w szkole
 247. Ograniczona mimika
 248. Świadomość własnego ciała
 249. Ruch i koordynacja – niedojrzałe w autyzmie
 250. Mózg można naprawić
 251. Sport w autyzmie – jest nadzieja
 252. Wykorzystajmy zachowania powtarzalne (perseweracje dziecka)
 253. Ruch – nawozem dla mózgu
 254. Na czym polega neuroplastyczność mózgu
 255. Co sprawia radość?