autyzmwszkole.com

ZESPÓŁ ASPERGERA ASD UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE EMOCJE INTEGRACJA SENSORYCZNA SI KOMUNIKACJA IPET REWALIDACJA MOTORYKA AUTYZM NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ INTELEKTUALNA MAŁE DZIECKO ZABAWA ZDROWIE

DLA RODZICÓW

Twoja teściowa mówi, że jesteś zbyt pobłażliwa, nauczyciel, że twoje dziecko musi nauczyć się radzić sobie ze wszystkim, a twoja sąsiadka kiwa głową z dezaprobatą, gdy widzi, jak próbujesz sobie poradzić z dzieckiem, które wpadło w szał podczas zabawy w ogródku. Ludzie lubią porządek, a twoje dziecko to chaos ~Carol Stock Kranowitz

Powiązane zakładki:

ZDROWIE

MAŁE DZIECKO Z AUTYZMEM

AUTYZM/ZA/ASD

ZABURZENIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

LIFE (autyzm.life)

Tematy:

 1. Wyrabianie nawyku proszenia o pomoc
 2. Autyzm – obcinanie paznokci
 3. Kiedy ubiegać się o nauczyciela wspomagającego?
 4. Poczucie winy rodzeństwa dzieci z ASD
 5. Nadzwyczajni
 6. Najlepsze prezenty dla autystycznych dzieci
 7. Jedzenie w jednym kolorze – autystyczne niejadki
 8. Autyzm – problemy z ubieraniem
 9. Empatia w praktyce
 10. Dostosowanie się do bycia innym
 11. Wakacyjne podróże w spektrum autyzmu*
 12. Autyzm – zaburzenia przetwarzania sensorycznego na co dzień
 13. Przetwarzanie słuchowe – zaburzenia
 14. Dziecko, które się gryzie
 15. Słuchanie a słuch w ASD
 16. Autyzm – wyjaśnienia stereotypowego działania i myślenia
 17. Nadreaktywność i podreaktywność dziecka – objawy
 18. Nadwrażliwość i niedowrażliwość węchowa
 19. Objawy dysfunkcji zmysłu dotyku 
 20. ASD – umiejętności motoryczne
 21. Siedzenie przy stole – integracja sensoryczna
 22. Wrażliwość na bodźce słuchowe 
 23. Zespół Aspergera – problemy z jedzeniem i zapachem
 24. Nadwrażliwość na ruch
 25. Wrażliwość sensoryczna – podsumowanie
 26. Dysfunkcja dotykowa – listy kontrolne cz. 2
 27. Dysfunkcja dotykowa – listy kontrolne
 28. ASD – zaburzenia hormonalne, menstruacja
 29. Talent poznawczy w zespole Aspergera
 30. Dziewczęta z ASD w szkole
 31. Autyzm – wyjaśnienia stereotypowego działania i myślenia
 32. Wrażliwość wzrokowa w ZA
 33. Zespół Aspergera
 34. Pamięć robocza w zespole Aspergera
 35. Autyzm – wskazówki dla szefów
 36. Narodziny diagnozy autyzmu
 37. Poczucie równowagi i ruch w ZA
 38. Etykietki w autyzmie
 39. Pogarszanie się umiejętności ruchowych w autyzmie
 40. Mocne strony dziecka
 41. Bardziej użyteczna def. ADHD – „wada” funkcji wykonawczych jak w autyzmie
 42. Autyzm/ASD/ZA – trudności językowe – język
 43. Autyzm/ASD/ZA – ciągłe problemy z komunikacją – komunikacja
 44. Autyzm/ASD/ZA – wpływ szybkiej diagnozy w niemowlęctwie i wczesnym dzieciństwie na przyszły rozwój
 45. Autyzm/ASD/ZA – dziwaczne zachowania – zwalczać czy nie
 46. Autyzm – pierwotny problem czy wtórny efekt – zachowaniaZespół Aspergera czy autyzm wysokofunkcjonujący?
 47. O rozumieniu mowy w ZA – art. osób z ZA
 48. Zespół Aspergera – art. osób z ZA
 49. Neuroplemiona
 50. Tożsamość płciowa w autyzmie
 51. Związki a zespół Aspergera – związki
 52. Dzieci z zespołem Aspergera w szkole i po szkole – nie zmuszajmy do socjalizacji
 53. Rodzic z zespołem Aspergera – rodzicielstwo
 54. Rozpoznanie zespołu Aspergera we wczesnych latach szkolnych
 55. Czym jest zespół Aspergera – cechy, diagnoza
 56. Charakterystyka zachowań i potrzeb ucznia z zespołem Aspergera – edukacja
 57. Długość spotkań towarzyskich – towarzystwo
 58. Mowa pedantyczna – mowa
 59. Synestezja – rzadki dar wybitnie uzdolnionych oraz osób dotkniętych autyzmem – synestezja
 60. Dziecko wybitnie uzdolnione a dziecko z zespołem Aspergera
 61. „Aspergeryjski” i nie jesteśmy mistrzami konwersacji – konwersacja
 62. Narzędzia farmakologiczne w celu opanowania emocji dzieci i dorosłych z zespołem Aspergera i ASD – farmakologia
 63. Sawant – przebłysk geniuszu – sawantyzm
 64. Miłość – miłość
 65. Samotność – samotność
 66. Być jak skunks
 67. Zwierzęta jako przyjaciele dziecka z ZA
 68. Sport w autyzmie – jest nadzieja – sport
 69. Sport – sport
 70. ZA – zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne
 71. Przedszkolak z zespołem Aspergera – przedszkolak
 72. Cechy pracownika z zespołem Aspergera – praca
 73. Dziecięca przyjaźń w autyzmie – przyjaźń
 74. Dziewczęta z zespołem Aspergera
 75. Dorosły człowiek z zespołem Aspergera – dorosłość
 76. Chłopcy, pornografia, masturbacja – informacje praktyczne – dorastanie
 77. Masturbacja w autyzmie
 78. Autyzm – dziwne zainteresowania lekarstwem na lęki – zainteresowania
 79. Autyzm, upośledzenie umysłowe i iloraz IQ – upośledzenie umysłowe
 80. Przedmiotowe traktowanie – klasyczny autyzm
 81. Autyzm a schizofrenia – schizofrenia
 82. Pomoc dla osób z autyzmem w Polsce
 83. Autyzm – zapobieganie przemocy – przemoc
 84. Autyzm – zaburzenia analizatora słuchowego i jego wpływ na mowę – mowa
 85. ASD – dorastanie inaczej
 86. Nieruchome obrazki – art. osób z ASD
 87. ASD a zaburzenia sensoryczne
 88. Doskonałość motoryczna w ASD
 89. O co chodzi w spektrum autyzmu – ASD
 90. Wysokofunkcjonującu – art. osób z ASD
 91. Koncentracja uwagi w ASD – uwaga
 92. Jak wyjaśnić uzdolnienia sawantów – sawantyzm
 93. Zaburzenia ze spektrum autyzmu po zmianach – ASD
 94. Profil dziecka z ASD
 95. Profil umiejętności ruchowych w ASD – motoryka
 96. Inne zaburzenia razem z ASD – zaburzenia
 97. Profil zdolności przyswajania wiedzy w autyzmie
 98. ASD – ograniczenia wzrokowo przestrzenne – sensoryka
 99. ASD – wysoka inteligencja – niski wynik w teście – inteligencja
 100. Poczucie humoru w ASD – humor
 101. Ograniczone postępy terapii dziecka lub żadne
 102. Zatrudnienie a zainteresowanie w ASD – zainteresowania
 103. Trudności w procesie uczenia się typowe dla ASD
 104. Co sprawia radość?
 105. Percepcja bólu i temperatury w ASD – sensoryka
 106. Zmiana definicji autyzmu w USA – ASD
 107. Pomoc dla osób z autyzmem w Polsce
 108. MÓZG
 109. Mowa pedantyczna – mowa
 110. Autyzm a płynność mowy – mowa
 111. Mowa i jej terapeuci – mowa
 112. Naśladownictwo u dzieci z autyzmem/ASD/zespołem Aspergera
 113. Dezorientacja
 114. Problemy z diagnozą i rozróznianiem ZA i ASD oraz zbyt mocne przywiązanie do testów
 115. Diagnostyka autyzmu – diagnoza
 116. Leczenie dzieci z rozpoznaniem autyzmu i padaczki – leczenie
 117. Autyzm – pierwotny problem czy wtórny efekt
 118. Samotność
 119. Przyjaźń
 120. Myślenie wizualne w ASD
 121. Zainteresowanie przyjemność i naśladownictwo w ASD
 122. Nauczanie przedszkolne w ASD – przedszkolak
 123. Terapie społeczne w ASD – umiejętności społeczne
 124. Dlaczego podskakuję? – Samostymulacje
 125. Dźwięki – problemy z przetwarzaniem w ASD
 126. Echolalia – techniki – echolalia
 127. Autyzm/ASD/ZA – dziwaczne zachowania – zwalczać czy nie
 128. Zespół Aspergera (ZA) a seksualność
 129. Autyzm – Autyzm
 130. Dysleksja – Dysleksja
 131. ADHD – ADHD
 132. Koci Świat & Photography & Asperger zapraszają na film
 133. Ponadprzeciętne zdolności w ASD
 134. Zaburzenia uczenia się NLD a ASD – zaburzenia
 135. Mit wyhamowania rozwoju dorosłej osoby z ASD
 136. Tiki, tiki myślowe lub ruchy mimowolne w ASD – tiki
 137. Inne zaburzenia razem z ASD – zaburzenia
 138. Nastolatek, autyzm i seks w internecie
 139. Masturbacja w autyzmie
 140. Autyzm – w szkole masz pod górkę – edukacja
 141. Autyzm – praca z rodzicami – rodzice
 142. Interwencje biomedyczne w autyzmie – biomedyczne
 143. Co niesie ze sobą autyzm? – autyzm
 144. Mowa i jej terapeuci – mowa
 145. Autyzm i epilepsja – epilepsja
 146. ASD – Spektrum Zaburzeń Autystycznych – ASD
 147. Jak wyjaśnić uzdolnienia sawantów? – sawantyzm
 148. 11 nietypowych zachowań dziecka z autyzmem w szkole – edukacja
 149. Zatrudnianie osób z zespołem Aspergera/ASD – filmik osoby z ASD tłumaczą…
 150. Autyzm na poziomie 6 – mechanizm systematyzacji
 151. Zaburzenia i choroby współwystępujące w autyzmie – choroby współwystępujące
 152. Zaburzenia snu u dzieci z autyzmem – zaburzenia snu
 153. 7 wskazówek ułatwiających nauczycielowi pracę z autykiem w klasie – edukacja
 154. Agresja w autyzmie – agresja
 155. Czy marihuana wyleczy autyzm? – marihuana
 156. Autyzm i problemy żołądkowo – jelitowe – zaburzenia żołądkowo-jelitowe
 157. Jak po raz pierwszy rozpoznano autyzm – korzenie autyzmu
 158. Sawant – przebłysk geniuszu – sawantyzm
 159. Autyzm a płynność mowy – mowa
 160. Zaintertesowania, przyjemność i naśladownictwo w ASD – zainteresowania
 161. Autyzm – twarze
 162. Matematyka, punkty w powietrzu, uczeni idioci  – edukacja
 163. Dojrzewanie, seksualność i autyzm – dojrzewanie
 164. Zaburzenia ze spektrum autyzmu po zmianach w DSM – V – ASD
 165. Synestezja – rzadki dar wybitnie uzdolnionych oraz osób dotkniętych autyzmem – synestezja
 166. Zmiana definicji autyzmu w USA
 167. Rozpoznanie autyzmu u krewnego
 168. Autyzm – rozpoznać twarz
 169. Dlaczego podskakuję?
 170. Nastolatek, autyzm i sex w Internecie
 171. Program przeciw prześladowaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a !!! – przemoc
 172. Czym jest ZA – ZAMózgi autystyczne – w jaki sposób się uczymy
 173. Główne obszary umiejętności społecznych
 174. ASD – podejście edukacyjne oparte na myśleniu
 175. Czy warto zapisywać dziecko do szkoły integracyjnej
 176. W jaki sposób uczą się małe dzieci z autyzmem
 177. Najlepsza forma kształcenia dla dziecka z autyzmem/ZA/ASD
 178. Edukacja dziecka z autyzmem/ZA/ASD – co można osiągnąć
 179. Szukanie dobrego, wczesnego programu interwencyjnego w autyzmie Przeciążenia sensoryczne u dzieci z ASD
 180. Dysfunkcja proprioceptyczna – lista kontrolna
 181. Zaburzenia Integracji Sensorycznej SPD
 182. Objawy słabych umiejętności oralno-motorycznych
 183. Strategie redukowania wrażliwości wzrokowej
 184. Niepewność grawitacyjna
 185. Synestezja – nietypowe przetwarzanie sensoryczne
 186. Słuch w szkole
 187. Brak koncentracji uwagi
 188. Zaburzenie integracji sensorycznej – badanie przesiewowe – lista kontrolna dla nauczycieli
 189. Fragmentacja obrazu w autyzmie
 190. Organizacja, harmonogram, otoczenie bodźców sensorycznych w klasie
 191. Czym jest integracja sensoryczna – metoda
 192. Odroczona echolalia
 193. Problem sensoryczny czy behawioralny?
 194. Komunikacja
 195. Znaczenie zaburzeń integracji sensorycznej
 196. Zaburzenia motoryczne o podłożu sensorycznym
 197. O co chodzi z tymi zaburzeniami sensoryki?
 198. Rozstimowana msza – art. osób z ASD
 199. Zawsze spóźnia się na lekcje
 200. Nowe buty, czyli rzecz o problemach sensorycznych – art. osób z ASD
 201. Przeładowanie sensoryczne w ZA
 202. ASD a zaburzenia integracji sensorycznej
 203. Zmysły
 204. Obronność dotykowa w autyzmie
 205. Wrażliwość na dotyk
 206. Problemy z przetwarzaniem obrazu
 207. Problemy z równowagą
 208. Echolalia – techniki
 209. Wstręt do biżuterii
 210. Dźwięki – problemy z przetwarzaniem
 211. Dysfunkcja sensoryczna u niemowląt
 212. Zaburzenia integracji sensorycznej (SI) – spektrum autyzmu
 213. Filmik – Dziecko w Centrum Handlowym – zaburzenia integracji sensorycznej
 214. Problemy z przetwarzaniem bodźców wzrokowych wg Grandin
 215. Percepcja bólu i temperatury w ASD
 216. Ubierać się stosownie do sytuacji
 217. Sensoryka: Dreszcze
 218. Sensoryka na trzepaku – sposoby na niezintegrowanie
 219. Problemy z przetwarzaniem bodźców słuchowych wg Grandin
 220. Sytuacje przeciążające
 221. Autyzm – percepcja
 222. 34 objawy zaburzeń sensorycznych dziecka w wieku szkolnym
 223. Spektrum autyzmu – nadwrażliwość na bodźce/modulacja sensoryczna
 224. Mówienie do siebie w autyzmie, ASD, zespole Aspergera
 225. Skupianie uwagi i nikła wiedza naukowców o sensoryce
 226. Tiki, tiki myślowe lub ruchy mimowolne
 227. Autyzm – zawieszenie/wyłączenie/spowolnienie
 228. Spektrum autyzmu/autyzm/zespół Aspergera/ – ograniczenia wzrokowo przestrzenne
 229. 7 pytań o rozwój integracji sensorycznej twojego dziecka
 230. Objawy wtórne – nowe podejście
 231. Autyzm – percepcja
 232. Bardziej użyteczna definicja ADHD – „wada” funkcji wykonawczych jak w autyzmie
 233. Autyzm – wspólna uwaga
 234. Autyzm/ASD/ZA – dziwaczne zachowania – zwalczać czy nie
 235. Dlaczego podskakuję
 236. Dezorientacja
 237. Zachowania sterotypowe
 238. Proste ćwiczenia wspomagające integrację sensoryczną
 239. Autyzm w szkole – Uwaga i pisanie
 240. Kłopoty ze słuchem u chłopców
 241. 11 nietypowych zachowań dziecka z autyzmem w szkole
 242. Ograniczona mimika
 243. Świadomość własnego ciała
 244. Ruch i koordynacja – niedojrzałe w autyzmie
 245. Mózg można naprawić
 246. Sport w autyzmie – jest nadzieja
 247. Wykorzystajmy zachowania powtarzalne (perseweracje dziecka)
 248. Ruch – nawozem dla mózgu
 249. Na czym polega neuroplastyczność mózgu
 250. Co sprawia radość?
%d blogerów lubi to: