DLA RODZICÓW

Twoja teściowa mówi, że jesteś zbyt pobłażliwa, nauczyciel, że twoje dziecko musi nauczyć się radzić sobie ze wszystkim, a twoja sąsiadka kiwa głową z dezaprobatą, gdy widzi, jak próbujesz sobie poradzić z dzieckiem, które wpadło w szał podczas zabawy w ogródku. Ludzie lubią porządek, a twoje dziecko to chaos ~Carol Stock Kranowitz

Powiązane zakładki:

MAŁE DZIECKO Z AUTYZMEM

AUTYZM/ZA/ASD

ZABURZENIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

LIFE (autyzmschemat.life)

Tematy:

 1. Autyzm – problemy z ubieraniem
 2. Empatia w praktyce
 3. Dostosowanie się do bycia innym
 4. Wakacyjne podróże w spektrum autyzmu*
 5. Autyzm – zaburzenia przetwarzania sensorycznego na co dzień
 6. Przetwarzanie słuchowe – zaburzenia
 7. Dziecko, które się gryzie
 8. Słuchanie a słuch w ASD
 9. Autyzm – wyjaśnienia stereotypowego działania i myślenia
 10. Nadreaktywność i podreaktywność dziecka – objawy
 11. Nadwrażliwość i niedowrażliwość węchowa
 12. Objawy dysfunkcji zmysłu dotyku 
 13. ASD – umiejętności motoryczne
 14. Siedzenie przy stole – integracja sensoryczna
 15. Wrażliwość na bodźce słuchowe 
 16. Zespół Aspergera – problemy z jedzeniem i zapachem
 17. Nadwrażliwość na ruch
 18. Wrażliwość sensoryczna – podsumowanie
 19. Dysfunkcja dotykowa – listy kontrolne cz. 2
 20. Dysfunkcja dotykowa – listy kontrolne
 21. ASD – zaburzenia hormonalne, menstruacja
 22. Talent poznawczy w zespole Aspergera
 23. Dziewczęta z ASD w szkole
 24. Autyzm – wyjaśnienia stereotypowego działania i myślenia
 25. Wrażliwość wzrokowa w ZA
 26. Zespół Aspergera
 27. Pamięć robocza w zespole Aspergera
 28. Autyzm – wskazówki dla szefów
 29. Narodziny diagnozy autyzmu
 30. Poczucie równowagi i ruch w ZA
 31. Etykietki w autyzmie
 32. Pogarszanie się umiejętności ruchowych w autyzmie
 33. Mocne strony dziecka
 34. Bardziej użyteczna def. ADHD – „wada” funkcji wykonawczych jak w autyzmie
 35. Autyzm/ASD/ZA – trudności językowe – język
 36. Autyzm/ASD/ZA – ciągłe problemy z komunikacją – komunikacja
 37. Autyzm/ASD/ZA – wpływ szybkiej diagnozy w niemowlęctwie i wczesnym dzieciństwie na przyszły rozwój
 38. Autyzm/ASD/ZA – dziwaczne zachowania – zwalczać czy nie
 39. Autyzm – pierwotny problem czy wtórny efekt – zachowaniaZespół Aspergera czy autyzm wysokofunkcjonujący?
 40. O rozumieniu mowy w ZA – art. osób z ZA
 41. Zespół Aspergera – art. osób z ZA
 42. Neuroplemiona
 43. Tożsamość płciowa w autyzmie
 44. Związki a zespół Aspergera – związki
 45. Dzieci z zespołem Aspergera w szkole i po szkole – nie zmuszajmy do socjalizacji
 46. Rodzic z zespołem Aspergera – rodzicielstwo
 47. Rozpoznanie zespołu Aspergera we wczesnych latach szkolnych
 48. Czym jest zespół Aspergera – cechy, diagnoza
 49. Charakterystyka zachowań i potrzeb ucznia z zespołem Aspergera – edukacja
 50. Długość spotkań towarzyskich – towarzystwo
 51. Mowa pedantyczna – mowa
 52. Synestezja – rzadki dar wybitnie uzdolnionych oraz osób dotkniętych autyzmem – synestezja
 53. Dziecko wybitnie uzdolnione a dziecko z zespołem Aspergera
 54. „Aspergeryjski” i nie jesteśmy mistrzami konwersacji – konwersacja
 55. Narzędzia farmakologiczne w celu opanowania emocji dzieci i dorosłych z zespołem Aspergera i ASD – farmakologia
 56. Sawant – przebłysk geniuszu – sawantyzm
 57. Miłość – miłość
 58. Samotność – samotność
 59. Być jak skunks
 60. Zwierzęta jako przyjaciele dziecka z ZA
 61. Sport w autyzmie – jest nadzieja – sport
 62. Sport – sport
 63. ZA – zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne
 64. Przedszkolak z zespołem Aspergera – przedszkolak
 65. Cechy pracownika z zespołem Aspergera – praca
 66. Dziecięca przyjaźń w autyzmie – przyjaźń
 67. Dziewczęta z zespołem Aspergera
 68. Dorosły człowiek z zespołem Aspergera – dorosłość
 69. Chłopcy, pornografia, masturbacja – informacje praktyczne – dorastanie
 70. Masturbacja w autyzmie
 71. Autyzm – dziwne zainteresowania lekarstwem na lęki – zainteresowania
 72. Autyzm, upośledzenie umysłowe i iloraz IQ – upośledzenie umysłowe
 73. Przedmiotowe traktowanie – klasyczny autyzm
 74. Autyzm a schizofrenia – schizofrenia
 75. Pomoc dla osób z autyzmem w Polsce
 76. Autyzm – zapobieganie przemocy – przemoc
 77. Autyzm – zaburzenia analizatora słuchowego i jego wpływ na mowę – mowa
 78. ASD – dorastanie inaczej
 79. Nieruchome obrazki – art. osób z ASD
 80. ASD a zaburzenia sensoryczne
 81. Doskonałość motoryczna w ASD
 82. O co chodzi w spektrum autyzmu – ASD
 83. Wysokofunkcjonującu – art. osób z ASD
 84. Koncentracja uwagi w ASD – uwaga
 85. Jak wyjaśnić uzdolnienia sawantów – sawantyzm
 86. Zaburzenia ze spektrum autyzmu po zmianach – ASD
 87. Profil dziecka z ASD
 88. Profil umiejętności ruchowych w ASD – motoryka
 89. Inne zaburzenia razem z ASD – zaburzenia
 90. Profil zdolności przyswajania wiedzy w autyzmie
 91. ASD – ograniczenia wzrokowo przestrzenne – sensoryka
 92. ASD – wysoka inteligencja – niski wynik w teście – inteligencja
 93. Poczucie humoru w ASD – humor
 94. Ograniczone postępy terapii dziecka lub żadne
 95. Zatrudnienie a zainteresowanie w ASD – zainteresowania
 96. Trudności w procesie uczenia się typowe dla ASD
 97. Co sprawia radość?
 98. Percepcja bólu i temperatury w ASD – sensoryka
 99. Zmiana definicji autyzmu w USA – ASD
 100. Pomoc dla osób z autyzmem w Polsce
 101. MÓZG
 102. Mowa pedantyczna – mowa
 103. Autyzm a płynność mowy – mowa
 104. Mowa i jej terapeuci – mowa
 105. Naśladownictwo u dzieci z autyzmem/ASD/zespołem Aspergera
 106. Dezorientacja
 107. Problemy z diagnozą i rozróznianiem ZA i ASD oraz zbyt mocne przywiązanie do testów
 108. Diagnostyka autyzmu – diagnoza
 109. Leczenie dzieci z rozpoznaniem autyzmu i padaczki – leczenie
 110. Autyzm – pierwotny problem czy wtórny efekt
 111. Samotność
 112. Przyjaźń
 113. Myślenie wizualne w ASD
 114. Zainteresowanie przyjemność i naśladownictwo w ASD
 115. Nauczanie przedszkolne w ASD – przedszkolak
 116. Terapie społeczne w ASD – umiejętności społeczne
 117. Dlaczego podskakuję? – Samostymulacje
 118. Dźwięki – problemy z przetwarzaniem w ASD
 119. Echolalia – techniki – echolalia
 120. Autyzm/ASD/ZA – dziwaczne zachowania – zwalczać czy nie
 121. Zespół Aspergera (ZA) a seksualność
 122. Autyzm – Autyzm
 123. Dysleksja – Dysleksja
 124. ADHD – ADHD
 125. Koci Świat & Photography & Asperger zapraszają na film
 126. Ponadprzeciętne zdolności w ASD
 127. Zaburzenia uczenia się NLD a ASD – zaburzenia
 128. Mit wyhamowania rozwoju dorosłej osoby z ASD
 129. Tiki, tiki myślowe lub ruchy mimowolne w ASD – tiki
 130. Inne zaburzenia razem z ASD – zaburzenia
 131. Nastolatek, autyzm i seks w internecie
 132. Masturbacja w autyzmie
 133. Autyzm – w szkole masz pod górkę – edukacja
 134. Autyzm – praca z rodzicami – rodzice
 135. Interwencje biomedyczne w autyzmie – biomedyczne
 136. Co niesie ze sobą autyzm? – autyzm
 137. Mowa i jej terapeuci – mowa
 138. Autyzm i epilepsja – epilepsja
 139. ASD – Spektrum Zaburzeń Autystycznych – ASD
 140. Jak wyjaśnić uzdolnienia sawantów? – sawantyzm
 141. 11 nietypowych zachowań dziecka z autyzmem w szkole – edukacja
 142. Zatrudnianie osób z zespołem Aspergera/ASD – filmik osoby z ASD tłumaczą…
 143. Autyzm na poziomie 6 – mechanizm systematyzacji
 144. Zaburzenia i choroby współwystępujące w autyzmie – choroby współwystępujące
 145. Zaburzenia snu u dzieci z autyzmem – zaburzenia snu
 146. 7 wskazówek ułatwiających nauczycielowi pracę z autykiem w klasie – edukacja
 147. Agresja w autyzmie – agresja
 148. Czy marihuana wyleczy autyzm? – marihuana
 149. Autyzm i problemy żołądkowo – jelitowe – zaburzenia żołądkowo-jelitowe
 150. Jak po raz pierwszy rozpoznano autyzm – korzenie autyzmu
 151. Sawant – przebłysk geniuszu – sawantyzm
 152. Autyzm a płynność mowy – mowa
 153. Zaintertesowania, przyjemność i naśladownictwo w ASD – zainteresowania
 154. Autyzm – twarze
 155. Matematyka, punkty w powietrzu, uczeni idioci  – edukacja
 156. Dojrzewanie, seksualność i autyzm – dojrzewanie
 157. Zaburzenia ze spektrum autyzmu po zmianach w DSM – V – ASD
 158. Synestezja – rzadki dar wybitnie uzdolnionych oraz osób dotkniętych autyzmem – synestezja
 159. Zmiana definicji autyzmu w USA
 160. Rozpoznanie autyzmu u krewnego
 161. Autyzm – rozpoznać twarz
 162. Dlaczego podskakuję?
 163. Nastolatek, autyzm i sex w Internecie
 164. Program przeciw prześladowaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a !!! – przemoc
 165. Czym jest ZA – ZAMózgi autystyczne – w jaki sposób się uczymy
 166. Główne obszary umiejętności społecznych
 167. ASD – podejście edukacyjne oparte na myśleniu
 168. Czy warto zapisywać dziecko do szkoły integracyjnej
 169. W jaki sposób uczą się małe dzieci z autyzmem
 170. Najlepsza forma kształcenia dla dziecka z autyzmem/ZA/ASD
 171. Edukacja dziecka z autyzmem/ZA/ASD – co można osiągnąć
 172. Szukanie dobrego, wczesnego programu interwencyjnego w autyzmie Przeciążenia sensoryczne u dzieci z ASD
 173. Dysfunkcja proprioceptyczna – lista kontrolna
 174. Zaburzenia Integracji Sensorycznej SPD
 175. Objawy słabych umiejętności oralno-motorycznych
 176. Strategie redukowania wrażliwości wzrokowej
 177. Niepewność grawitacyjna
 178. Synestezja – nietypowe przetwarzanie sensoryczne
 179. Słuch w szkole
 180. Brak koncentracji uwagi
 181. Zaburzenie integracji sensorycznej – badanie przesiewowe – lista kontrolna dla nauczycieli
 182. Fragmentacja obrazu w autyzmie
 183. Organizacja, harmonogram, otoczenie bodźców sensorycznych w klasie
 184. Czym jest integracja sensoryczna – metoda
 185. Odroczona echolalia
 186. Problem sensoryczny czy behawioralny?
 187. Komunikacja
 188. Znaczenie zaburzeń integracji sensorycznej
 189. Zaburzenia motoryczne o podłożu sensorycznym
 190. O co chodzi z tymi zaburzeniami sensoryki?
 191. Rozstimowana msza – art. osób z ASD
 192. Zawsze spóźnia się na lekcje
 193. Nowe buty, czyli rzecz o problemach sensorycznych – art. osób z ASD
 194. Przeładowanie sensoryczne w ZA
 195. ASD a zaburzenia integracji sensorycznej
 196. Zmysły
 197. Obronność dotykowa w autyzmie
 198. Wrażliwość na dotyk
 199. Problemy z przetwarzaniem obrazu
 200. Problemy z równowagą
 201. Echolalia – techniki
 202. Wstręt do biżuterii
 203. Dźwięki – problemy z przetwarzaniem
 204. Dysfunkcja sensoryczna u niemowląt
 205. Zaburzenia integracji sensorycznej (SI) – spektrum autyzmu
 206. Filmik – Dziecko w Centrum Handlowym – zaburzenia integracji sensorycznej
 207. Problemy z przetwarzaniem bodźców wzrokowych wg Grandin
 208. Percepcja bólu i temperatury w ASD
 209. Ubierać się stosownie do sytuacji
 210. Sensoryka: Dreszcze
 211. Sensoryka na trzepaku – sposoby na niezintegrowanie
 212. Problemy z przetwarzaniem bodźców słuchowych wg Grandin
 213. Sytuacje przeciążające
 214. Autyzm – percepcja
 215. 34 objawy zaburzeń sensorycznych dziecka w wieku szkolnym
 216. Spektrum autyzmu – nadwrażliwość na bodźce/modulacja sensoryczna
 217. Mówienie do siebie w autyzmie, ASD, zespole Aspergera
 218. Skupianie uwagi i nikła wiedza naukowców o sensoryce
 219. Tiki, tiki myślowe lub ruchy mimowolne
 220. Autyzm – zawieszenie/wyłączenie/spowolnienie
 221. Spektrum autyzmu/autyzm/zespół Aspergera/ – ograniczenia wzrokowo przestrzenne
 222. 7 pytań o rozwój integracji sensorycznej twojego dziecka
 223. Objawy wtórne – nowe podejście
 224. Autyzm – percepcja
 225. Bardziej użyteczna definicja ADHD – „wada” funkcji wykonawczych jak w autyzmie
 226. Autyzm – wspólna uwaga
 227. Autyzm/ASD/ZA – dziwaczne zachowania – zwalczać czy nie
 228. Dlaczego podskakuję
 229. Dezorientacja
 230. Zachowania sterotypowe
 231. Proste ćwiczenia wspomagające integrację sensoryczną
 232. Autyzm w szkole – Uwaga i pisanie
 233. Kłopoty ze słuchem u chłopców
 234. 11 nietypowych zachowań dziecka z autyzmem w szkole
 235. Ograniczona mimika
 236. Świadomość własnego ciała
 237. Ruch i koordynacja – niedojrzałe w autyzmie
 238. Mózg można naprawić
 239. Sport w autyzmie – jest nadzieja
 240. Wykorzystajmy zachowania powtarzalne (perseweracje dziecka)
 241. Ruch – nawozem dla mózgu
 242. Na czym polega neuroplastyczność mózgu
 243. Co sprawia radość?

Blog na WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

%d blogerów lubi to: