Przeskocz do treści

DLA RODZICÓW

Twoja teściowa mówi, że jesteś zbyt pobłażliwa, nauczyciel, że twoje dziecko musi nauczyć się radzić sobie ze wszystkim, a twoja sąsiadka kiwa głową z dezaprobatą, gdy widzi, jak próbujesz sobie poradzić z dzieckiem, które wpadło w szał podczas zabawy w ogródku. Ludzie lubią porządek, a twoje dziecko to chaos ~Carol Stock Kranowitz

Powiązane zakładki:

ZDROWIE

MAŁE DZIECKO Z AUTYZMEM

AUTYZM/ZA/ASD

ZABURZENIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

LIFE (autyzm.life)

Tematy:

 1. Wyrabianie nawyku proszenia o pomoc
 2. Autyzm – obcinanie paznokci
 3. Kiedy ubiegać się o nauczyciela wspomagającego?
 4. Poczucie winy rodzeństwa dzieci z ASD
 5. Nadzwyczajni
 6. Najlepsze prezenty dla autystycznych dzieci
 7. Jedzenie w jednym kolorze – autystyczne niejadki
 8. Autyzm – problemy z ubieraniem
 9. Empatia w praktyce
 10. Dostosowanie się do bycia innym
 11. Wakacyjne podróże w spektrum autyzmu*
 12. Autyzm – zaburzenia przetwarzania sensorycznego na co dzień
 13. Przetwarzanie słuchowe – zaburzenia
 14. Dziecko, które się gryzie
 15. Słuchanie a słuch w ASD
 16. Autyzm – wyjaśnienia stereotypowego działania i myślenia
 17. Nadreaktywność i podreaktywność dziecka – objawy
 18. Nadwrażliwość i niedowrażliwość węchowa
 19. Objawy dysfunkcji zmysłu dotyku 
 20. ASD – umiejętności motoryczne
 21. Siedzenie przy stole – integracja sensoryczna
 22. Wrażliwość na bodźce słuchowe 
 23. Zespół Aspergera – problemy z jedzeniem i zapachem
 24. Nadwrażliwość na ruch
 25. Wrażliwość sensoryczna – podsumowanie
 26. Dysfunkcja dotykowa – listy kontrolne cz. 2
 27. Dysfunkcja dotykowa – listy kontrolne
 28. ASD – zaburzenia hormonalne, menstruacja
 29. Talent poznawczy w zespole Aspergera
 30. Dziewczęta z ASD w szkole
 31. Autyzm – wyjaśnienia stereotypowego działania i myślenia
 32. Wrażliwość wzrokowa w ZA
 33. Zespół Aspergera
 34. Pamięć robocza w zespole Aspergera
 35. Autyzm – wskazówki dla szefów
 36. Narodziny diagnozy autyzmu
 37. Poczucie równowagi i ruch w ZA
 38. Etykietki w autyzmie
 39. Pogarszanie się umiejętności ruchowych w autyzmie
 40. Mocne strony dziecka
 41. Bardziej użyteczna def. ADHD – „wada” funkcji wykonawczych jak w autyzmie
 42. Autyzm/ASD/ZA – trudności językowe – język
 43. Autyzm/ASD/ZA – ciągłe problemy z komunikacją – komunikacja
 44. Autyzm/ASD/ZA – wpływ szybkiej diagnozy w niemowlęctwie i wczesnym dzieciństwie na przyszły rozwój
 45. Autyzm/ASD/ZA – dziwaczne zachowania – zwalczać czy nie
 46. Autyzm – pierwotny problem czy wtórny efekt – zachowaniaZespół Aspergera czy autyzm wysokofunkcjonujący?
 47. O rozumieniu mowy w ZA – art. osób z ZA
 48. Zespół Aspergera – art. osób z ZA
 49. Neuroplemiona
 50. Tożsamość płciowa w autyzmie
 51. Związki a zespół Aspergera – związki
 52. Dzieci z zespołem Aspergera w szkole i po szkole – nie zmuszajmy do socjalizacji
 53. Rodzic z zespołem Aspergera – rodzicielstwo
 54. Rozpoznanie zespołu Aspergera we wczesnych latach szkolnych
 55. Czym jest zespół Aspergera – cechy, diagnoza
 56. Charakterystyka zachowań i potrzeb ucznia z zespołem Aspergera – edukacja
 57. Długość spotkań towarzyskich – towarzystwo
 58. Mowa pedantyczna – mowa
 59. Synestezja – rzadki dar wybitnie uzdolnionych oraz osób dotkniętych autyzmem – synestezja
 60. Dziecko wybitnie uzdolnione a dziecko z zespołem Aspergera
 61. „Aspergeryjski” i nie jesteśmy mistrzami konwersacji – konwersacja
 62. Narzędzia farmakologiczne w celu opanowania emocji dzieci i dorosłych z zespołem Aspergera i ASD – farmakologia
 63. Sawant – przebłysk geniuszu – sawantyzm
 64. Miłość – miłość
 65. Samotność – samotność
 66. Być jak skunks
 67. Zwierzęta jako przyjaciele dziecka z ZA
 68. Sport w autyzmie – jest nadzieja – sport
 69. Sport – sport
 70. ZA – zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne
 71. Przedszkolak z zespołem Aspergera – przedszkolak
 72. Cechy pracownika z zespołem Aspergera – praca
 73. Dziecięca przyjaźń w autyzmie – przyjaźń
 74. Dziewczęta z zespołem Aspergera
 75. Dorosły człowiek z zespołem Aspergera – dorosłość
 76. Chłopcy, pornografia, masturbacja – informacje praktyczne – dorastanie
 77. Masturbacja w autyzmie
 78. Autyzm – dziwne zainteresowania lekarstwem na lęki – zainteresowania
 79. Autyzm, upośledzenie umysłowe i iloraz IQ – upośledzenie umysłowe
 80. Przedmiotowe traktowanie – klasyczny autyzm
 81. Autyzm a schizofrenia – schizofrenia
 82. Pomoc dla osób z autyzmem w Polsce
 83. Autyzm – zapobieganie przemocy – przemoc
 84. Autyzm – zaburzenia analizatora słuchowego i jego wpływ na mowę – mowa
 85. ASD – dorastanie inaczej
 86. Nieruchome obrazki – art. osób z ASD
 87. ASD a zaburzenia sensoryczne
 88. Doskonałość motoryczna w ASD
 89. O co chodzi w spektrum autyzmu – ASD
 90. Wysokofunkcjonującu – art. osób z ASD
 91. Koncentracja uwagi w ASD – uwaga
 92. Jak wyjaśnić uzdolnienia sawantów – sawantyzm
 93. Zaburzenia ze spektrum autyzmu po zmianach – ASD
 94. Profil dziecka z ASD
 95. Profil umiejętności ruchowych w ASD – motoryka
 96. Inne zaburzenia razem z ASD – zaburzenia
 97. Profil zdolności przyswajania wiedzy w autyzmie
 98. ASD – ograniczenia wzrokowo przestrzenne – sensoryka
 99. ASD – wysoka inteligencja – niski wynik w teście – inteligencja
 100. Poczucie humoru w ASD – humor
 101. Ograniczone postępy terapii dziecka lub żadne
 102. Zatrudnienie a zainteresowanie w ASD – zainteresowania
 103. Trudności w procesie uczenia się typowe dla ASD
 104. Co sprawia radość?
 105. Percepcja bólu i temperatury w ASD – sensoryka
 106. Zmiana definicji autyzmu w USA – ASD
 107. Pomoc dla osób z autyzmem w Polsce
 108. MÓZG
 109. Mowa pedantyczna – mowa
 110. Autyzm a płynność mowy – mowa
 111. Mowa i jej terapeuci – mowa
 112. Naśladownictwo u dzieci z autyzmem/ASD/zespołem Aspergera
 113. Dezorientacja
 114. Problemy z diagnozą i rozróznianiem ZA i ASD oraz zbyt mocne przywiązanie do testów
 115. Diagnostyka autyzmu – diagnoza
 116. Leczenie dzieci z rozpoznaniem autyzmu i padaczki – leczenie
 117. Autyzm – pierwotny problem czy wtórny efekt
 118. Samotność
 119. Przyjaźń
 120. Myślenie wizualne w ASD
 121. Zainteresowanie przyjemność i naśladownictwo w ASD
 122. Nauczanie przedszkolne w ASD – przedszkolak
 123. Terapie społeczne w ASD – umiejętności społeczne
 124. Dlaczego podskakuję? – Samostymulacje
 125. Dźwięki – problemy z przetwarzaniem w ASD
 126. Echolalia – techniki – echolalia
 127. Autyzm/ASD/ZA – dziwaczne zachowania – zwalczać czy nie
 128. Zespół Aspergera (ZA) a seksualność
 129. Autyzm – Autyzm
 130. Dysleksja – Dysleksja
 131. ADHD – ADHD
 132. Koci Świat & Photography & Asperger zapraszają na film
 133. Ponadprzeciętne zdolności w ASD
 134. Zaburzenia uczenia się NLD a ASD – zaburzenia
 135. Mit wyhamowania rozwoju dorosłej osoby z ASD
 136. Tiki, tiki myślowe lub ruchy mimowolne w ASD – tiki
 137. Inne zaburzenia razem z ASD – zaburzenia
 138. Nastolatek, autyzm i seks w internecie
 139. Masturbacja w autyzmie
 140. Autyzm – w szkole masz pod górkę – edukacja
 141. Autyzm – praca z rodzicami – rodzice
 142. Interwencje biomedyczne w autyzmie – biomedyczne
 143. Co niesie ze sobą autyzm? – autyzm
 144. Mowa i jej terapeuci – mowa
 145. Autyzm i epilepsja – epilepsja
 146. ASD – Spektrum Zaburzeń Autystycznych – ASD
 147. Jak wyjaśnić uzdolnienia sawantów? – sawantyzm
 148. 11 nietypowych zachowań dziecka z autyzmem w szkole – edukacja
 149. Zatrudnianie osób z zespołem Aspergera/ASD – filmik osoby z ASD tłumaczą…
 150. Autyzm na poziomie 6 – mechanizm systematyzacji
 151. Zaburzenia i choroby współwystępujące w autyzmie – choroby współwystępujące
 152. Zaburzenia snu u dzieci z autyzmem – zaburzenia snu
 153. 7 wskazówek ułatwiających nauczycielowi pracę z autykiem w klasie – edukacja
 154. Agresja w autyzmie – agresja
 155. Czy marihuana wyleczy autyzm? – marihuana
 156. Autyzm i problemy żołądkowo – jelitowe – zaburzenia żołądkowo-jelitowe
 157. Jak po raz pierwszy rozpoznano autyzm – korzenie autyzmu
 158. Sawant – przebłysk geniuszu – sawantyzm
 159. Autyzm a płynność mowy – mowa
 160. Zaintertesowania, przyjemność i naśladownictwo w ASD – zainteresowania
 161. Autyzm – twarze
 162. Matematyka, punkty w powietrzu, uczeni idioci  – edukacja
 163. Dojrzewanie, seksualność i autyzm – dojrzewanie
 164. Zaburzenia ze spektrum autyzmu po zmianach w DSM – V – ASD
 165. Synestezja – rzadki dar wybitnie uzdolnionych oraz osób dotkniętych autyzmem – synestezja
 166. Zmiana definicji autyzmu w USA
 167. Rozpoznanie autyzmu u krewnego
 168. Autyzm – rozpoznać twarz
 169. Dlaczego podskakuję?
 170. Nastolatek, autyzm i sex w Internecie
 171. Program przeciw prześladowaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a !!! – przemoc
 172. Czym jest ZA – ZAMózgi autystyczne – w jaki sposób się uczymy
 173. Główne obszary umiejętności społecznych
 174. ASD – podejście edukacyjne oparte na myśleniu
 175. Czy warto zapisywać dziecko do szkoły integracyjnej
 176. W jaki sposób uczą się małe dzieci z autyzmem
 177. Najlepsza forma kształcenia dla dziecka z autyzmem/ZA/ASD
 178. Edukacja dziecka z autyzmem/ZA/ASD – co można osiągnąć
 179. Szukanie dobrego, wczesnego programu interwencyjnego w autyzmie Przeciążenia sensoryczne u dzieci z ASD
 180. Dysfunkcja proprioceptyczna – lista kontrolna
 181. Zaburzenia Integracji Sensorycznej SPD
 182. Objawy słabych umiejętności oralno-motorycznych
 183. Strategie redukowania wrażliwości wzrokowej
 184. Niepewność grawitacyjna
 185. Synestezja – nietypowe przetwarzanie sensoryczne
 186. Słuch w szkole
 187. Brak koncentracji uwagi
 188. Zaburzenie integracji sensorycznej – badanie przesiewowe – lista kontrolna dla nauczycieli
 189. Fragmentacja obrazu w autyzmie
 190. Organizacja, harmonogram, otoczenie bodźców sensorycznych w klasie
 191. Czym jest integracja sensoryczna – metoda
 192. Odroczona echolalia
 193. Problem sensoryczny czy behawioralny?
 194. Komunikacja
 195. Znaczenie zaburzeń integracji sensorycznej
 196. Zaburzenia motoryczne o podłożu sensorycznym
 197. O co chodzi z tymi zaburzeniami sensoryki?
 198. Rozstimowana msza – art. osób z ASD
 199. Zawsze spóźnia się na lekcje
 200. Nowe buty, czyli rzecz o problemach sensorycznych – art. osób z ASD
 201. Przeładowanie sensoryczne w ZA
 202. ASD a zaburzenia integracji sensorycznej
 203. Zmysły
 204. Obronność dotykowa w autyzmie
 205. Wrażliwość na dotyk
 206. Problemy z przetwarzaniem obrazu
 207. Problemy z równowagą
 208. Echolalia – techniki
 209. Wstręt do biżuterii
 210. Dźwięki – problemy z przetwarzaniem
 211. Dysfunkcja sensoryczna u niemowląt
 212. Zaburzenia integracji sensorycznej (SI) – spektrum autyzmu
 213. Filmik – Dziecko w Centrum Handlowym – zaburzenia integracji sensorycznej
 214. Problemy z przetwarzaniem bodźców wzrokowych wg Grandin
 215. Percepcja bólu i temperatury w ASD
 216. Ubierać się stosownie do sytuacji
 217. Sensoryka: Dreszcze
 218. Sensoryka na trzepaku – sposoby na niezintegrowanie
 219. Problemy z przetwarzaniem bodźców słuchowych wg Grandin
 220. Sytuacje przeciążające
 221. Autyzm – percepcja
 222. 34 objawy zaburzeń sensorycznych dziecka w wieku szkolnym
 223. Spektrum autyzmu – nadwrażliwość na bodźce/modulacja sensoryczna
 224. Mówienie do siebie w autyzmie, ASD, zespole Aspergera
 225. Skupianie uwagi i nikła wiedza naukowców o sensoryce
 226. Tiki, tiki myślowe lub ruchy mimowolne
 227. Autyzm – zawieszenie/wyłączenie/spowolnienie
 228. Spektrum autyzmu/autyzm/zespół Aspergera/ – ograniczenia wzrokowo przestrzenne
 229. 7 pytań o rozwój integracji sensorycznej twojego dziecka
 230. Objawy wtórne – nowe podejście
 231. Autyzm – percepcja
 232. Bardziej użyteczna definicja ADHD – „wada” funkcji wykonawczych jak w autyzmie
 233. Autyzm – wspólna uwaga
 234. Autyzm/ASD/ZA – dziwaczne zachowania – zwalczać czy nie
 235. Dlaczego podskakuję
 236. Dezorientacja
 237. Zachowania sterotypowe
 238. Proste ćwiczenia wspomagające integrację sensoryczną
 239. Autyzm w szkole – Uwaga i pisanie
 240. Kłopoty ze słuchem u chłopców
 241. 11 nietypowych zachowań dziecka z autyzmem w szkole
 242. Ograniczona mimika
 243. Świadomość własnego ciała
 244. Ruch i koordynacja – niedojrzałe w autyzmie
 245. Mózg można naprawić
 246. Sport w autyzmie – jest nadzieja
 247. Wykorzystajmy zachowania powtarzalne (perseweracje dziecka)
 248. Ruch – nawozem dla mózgu
 249. Na czym polega neuroplastyczność mózgu
 250. Co sprawia radość?
%d blogerów lubi to: