DLA RODZICÓW

Twoja teściowa mówi, że jesteś zbyt pobłażliwa, nauczyciel, że twoje dziecko musi nauczyć się radzić sobie ze wszystkim, a twoja sąsiadka kiwa głową z dezaprobatą, gdy widzi, jak próbujesz sobie poradzić z dzieckiem, które wpadło w szał podczas zabawy w ogródku. Ludzie lubią porządek, a twoje dziecko to chaos ~Carol Stock Kranowitz

Powiązane zakładki:

MAŁE DZIECKO Z AUTYZMEM

AUTYZM/ZA/ASD

ZABURZENIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

LIFE (autyzmschemat.life)

Tematy:

 1. Empatia w praktyce
 2. Dostosowanie się do bycia innym
 3. Wakacyjne podróże w spektrum autyzmu*
 4. Autyzm – zaburzenia przetwarzania sensorycznego na co dzień
 5. Przetwarzanie słuchowe – zaburzenia
 6. Dziecko, które się gryzie
 7. Słuchanie a słuch w ASD
 8. Autyzm – wyjaśnienia stereotypowego działania i myślenia
 9. Nadreaktywność i podreaktywność dziecka – objawy
 10. Nadwrażliwość i niedowrażliwość węchowa
 11. Objawy dysfunkcji zmysłu dotyku 
 12. ASD – umiejętności motoryczne
 13. Siedzenie przy stole – integracja sensoryczna
 14. Wrażliwość na bodźce słuchowe 
 15. Zespół Aspergera – problemy z jedzeniem i zapachem
 16. Nadwrażliwość na ruch
 17. Wrażliwość sensoryczna – podsumowanie
 18. Dysfunkcja dotykowa – listy kontrolne cz. 2
 19. Dysfunkcja dotykowa – listy kontrolne
 20. ASD – zaburzenia hormonalne, menstruacja
 21. Talent poznawczy w zespole Aspergera
 22. Dziewczęta z ASD w szkole
 23. Autyzm – wyjaśnienia stereotypowego działania i myślenia
 24. Wrażliwość wzrokowa w ZA
 25. Zespół Aspergera
 26. Pamięć robocza w zespole Aspergera
 27. Autyzm – wskazówki dla szefów
 28. Narodziny diagnozy autyzmu
 29. Poczucie równowagi i ruch w ZA
 30. Etykietki w autyzmie
 31. Pogarszanie się umiejętności ruchowych w autyzmie
 32. Mocne strony dziecka
 33. Bardziej użyteczna def. ADHD – „wada” funkcji wykonawczych jak w autyzmie
 34. Autyzm/ASD/ZA – trudności językowe – język
 35. Autyzm/ASD/ZA – ciągłe problemy z komunikacją – komunikacja
 36. Autyzm/ASD/ZA – wpływ szybkiej diagnozy w niemowlęctwie i wczesnym dzieciństwie na przyszły rozwój
 37. Autyzm/ASD/ZA – dziwaczne zachowania – zwalczać czy nie
 38. Autyzm – pierwotny problem czy wtórny efekt – zachowaniaZespół Aspergera czy autyzm wysokofunkcjonujący?
 39. O rozumieniu mowy w ZA – art. osób z ZA
 40. Zespół Aspergera – art. osób z ZA
 41. Neuroplemiona
 42. Tożsamość płciowa w autyzmie
 43. Związki a zespół Aspergera – związki
 44. Dzieci z zespołem Aspergera w szkole i po szkole – nie zmuszajmy do socjalizacji
 45. Rodzic z zespołem Aspergera – rodzicielstwo
 46. Rozpoznanie zespołu Aspergera we wczesnych latach szkolnych
 47. Czym jest zespół Aspergera – cechy, diagnoza
 48. Charakterystyka zachowań i potrzeb ucznia z zespołem Aspergera – edukacja
 49. Długość spotkań towarzyskich – towarzystwo
 50. Mowa pedantyczna – mowa
 51. Synestezja – rzadki dar wybitnie uzdolnionych oraz osób dotkniętych autyzmem – synestezja
 52. Dziecko wybitnie uzdolnione a dziecko z zespołem Aspergera
 53. „Aspergeryjski” i nie jesteśmy mistrzami konwersacji – konwersacja
 54. Narzędzia farmakologiczne w celu opanowania emocji dzieci i dorosłych z zespołem Aspergera i ASD – farmakologia
 55. Sawant – przebłysk geniuszu – sawantyzm
 56. Miłość – miłość
 57. Samotność – samotność
 58. Być jak skunks
 59. Zwierzęta jako przyjaciele dziecka z ZA
 60. Sport w autyzmie – jest nadzieja – sport
 61. Sport – sport
 62. ZA – zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne
 63. Przedszkolak z zespołem Aspergera – przedszkolak
 64. Cechy pracownika z zespołem Aspergera – praca
 65. Dziecięca przyjaźń w autyzmie – przyjaźń
 66. Dziewczęta z zespołem Aspergera
 67. Dorosły człowiek z zespołem Aspergera – dorosłość
 68. Chłopcy, pornografia, masturbacja – informacje praktyczne – dorastanie
 69. Masturbacja w autyzmie
 70. Autyzm – dziwne zainteresowania lekarstwem na lęki – zainteresowania
 71. Autyzm, upośledzenie umysłowe i iloraz IQ – upośledzenie umysłowe
 72. Przedmiotowe traktowanie – klasyczny autyzm
 73. Autyzm a schizofrenia – schizofrenia
 74. Pomoc dla osób z autyzmem w Polsce
 75. Autyzm – zapobieganie przemocy – przemoc
 76. Autyzm – zaburzenia analizatora słuchowego i jego wpływ na mowę – mowa
 77. ASD – dorastanie inaczej
 78. Nieruchome obrazki – art. osób z ASD
 79. ASD a zaburzenia sensoryczne
 80. Doskonałość motoryczna w ASD
 81. O co chodzi w spektrum autyzmu – ASD
 82. Wysokofunkcjonującu – art. osób z ASD
 83. Koncentracja uwagi w ASD – uwaga
 84. Jak wyjaśnić uzdolnienia sawantów – sawantyzm
 85. Zaburzenia ze spektrum autyzmu po zmianach – ASD
 86. Profil dziecka z ASD
 87. Profil umiejętności ruchowych w ASD – motoryka
 88. Inne zaburzenia razem z ASD – zaburzenia
 89. Profil zdolności przyswajania wiedzy w autyzmie
 90. ASD – ograniczenia wzrokowo przestrzenne – sensoryka
 91. ASD – wysoka inteligencja – niski wynik w teście – inteligencja
 92. Poczucie humoru w ASD – humor
 93. Ograniczone postępy terapii dziecka lub żadne
 94. Zatrudnienie a zainteresowanie w ASD – zainteresowania
 95. Trudności w procesie uczenia się typowe dla ASD
 96. Co sprawia radość?
 97. Percepcja bólu i temperatury w ASD – sensoryka
 98. Zmiana definicji autyzmu w USA – ASD
 99. Pomoc dla osób z autyzmem w Polsce
 100. MÓZG
 101. Mowa pedantyczna – mowa
 102. Autyzm a płynność mowy – mowa
 103. Mowa i jej terapeuci – mowa
 104. Naśladownictwo u dzieci z autyzmem/ASD/zespołem Aspergera
 105. Dezorientacja
 106. Problemy z diagnozą i rozróznianiem ZA i ASD oraz zbyt mocne przywiązanie do testów
 107. Diagnostyka autyzmu – diagnoza
 108. Leczenie dzieci z rozpoznaniem autyzmu i padaczki – leczenie
 109. Autyzm – pierwotny problem czy wtórny efekt
 110. Samotność
 111. Przyjaźń
 112. Myślenie wizualne w ASD
 113. Zainteresowanie przyjemność i naśladownictwo w ASD
 114. Nauczanie przedszkolne w ASD – przedszkolak
 115. Terapie społeczne w ASD – umiejętności społeczne
 116. Dlaczego podskakuję? – Samostymulacje
 117. Dźwięki – problemy z przetwarzaniem w ASD
 118. Echolalia – techniki – echolalia
 119. Autyzm/ASD/ZA – dziwaczne zachowania – zwalczać czy nie
 120. Zespół Aspergera (ZA) a seksualność
 121. Autyzm – Autyzm
 122. Dysleksja – Dysleksja
 123. ADHD – ADHD
 124. Koci Świat & Photography & Asperger zapraszają na film
 125. Ponadprzeciętne zdolności w ASD
 126. Zaburzenia uczenia się NLD a ASD – zaburzenia
 127. Mit wyhamowania rozwoju dorosłej osoby z ASD
 128. Tiki, tiki myślowe lub ruchy mimowolne w ASD – tiki
 129. Inne zaburzenia razem z ASD – zaburzenia
 130. Nastolatek, autyzm i seks w internecie
 131. Masturbacja w autyzmie
 132. Autyzm – w szkole masz pod górkę – edukacja
 133. Autyzm – praca z rodzicami – rodzice
 134. Interwencje biomedyczne w autyzmie – biomedyczne
 135. Co niesie ze sobą autyzm? – autyzm
 136. Mowa i jej terapeuci – mowa
 137. Autyzm i epilepsja – epilepsja
 138. ASD – Spektrum Zaburzeń Autystycznych – ASD
 139. Jak wyjaśnić uzdolnienia sawantów? – sawantyzm
 140. 11 nietypowych zachowań dziecka z autyzmem w szkole – edukacja
 141. Zatrudnianie osób z zespołem Aspergera/ASD – filmik osoby z ASD tłumaczą…
 142. Autyzm na poziomie 6 – mechanizm systematyzacji
 143. Zaburzenia i choroby współwystępujące w autyzmie – choroby współwystępujące
 144. Zaburzenia snu u dzieci z autyzmem – zaburzenia snu
 145. 7 wskazówek ułatwiających nauczycielowi pracę z autykiem w klasie – edukacja
 146. Agresja w autyzmie – agresja
 147. Czy marihuana wyleczy autyzm? – marihuana
 148. Autyzm i problemy żołądkowo – jelitowe – zaburzenia żołądkowo-jelitowe
 149. Jak po raz pierwszy rozpoznano autyzm – korzenie autyzmu
 150. Sawant – przebłysk geniuszu – sawantyzm
 151. Autyzm a płynność mowy – mowa
 152. Zaintertesowania, przyjemność i naśladownictwo w ASD – zainteresowania
 153. Autyzm – twarze
 154. Matematyka, punkty w powietrzu, uczeni idioci  – edukacja
 155. Dojrzewanie, seksualność i autyzm – dojrzewanie
 156. Zaburzenia ze spektrum autyzmu po zmianach w DSM – V – ASD
 157. Synestezja – rzadki dar wybitnie uzdolnionych oraz osób dotkniętych autyzmem – synestezja
 158. Zmiana definicji autyzmu w USA
 159. Rozpoznanie autyzmu u krewnego
 160. Autyzm – rozpoznać twarz
 161. Dlaczego podskakuję?
 162. Nastolatek, autyzm i sex w Internecie
 163. Program przeciw prześladowaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a !!! – przemoc
 164. Czym jest ZA – ZAMózgi autystyczne – w jaki sposób się uczymy
 165. Główne obszary umiejętności społecznych
 166. ASD – podejście edukacyjne oparte na myśleniu
 167. Czy warto zapisywać dziecko do szkoły integracyjnej
 168. W jaki sposób uczą się małe dzieci z autyzmem
 169. Najlepsza forma kształcenia dla dziecka z autyzmem/ZA/ASD
 170. Edukacja dziecka z autyzmem/ZA/ASD – co można osiągnąć
 171. Szukanie dobrego, wczesnego programu interwencyjnego w autyzmie Przeciążenia sensoryczne u dzieci z ASD
 172. Dysfunkcja proprioceptyczna – lista kontrolna
 173. Zaburzenia Integracji Sensorycznej SPD
 174. Objawy słabych umiejętności oralno-motorycznych
 175. Strategie redukowania wrażliwości wzrokowej
 176. Niepewność grawitacyjna
 177. Synestezja – nietypowe przetwarzanie sensoryczne
 178. Słuch w szkole
 179. Brak koncentracji uwagi
 180. Zaburzenie integracji sensorycznej – badanie przesiewowe – lista kontrolna dla nauczycieli
 181. Fragmentacja obrazu w autyzmie
 182. Organizacja, harmonogram, otoczenie bodźców sensorycznych w klasie
 183. Czym jest integracja sensoryczna – metoda
 184. Odroczona echolalia
 185. Problem sensoryczny czy behawioralny?
 186. Komunikacja
 187. Znaczenie zaburzeń integracji sensorycznej
 188. Zaburzenia motoryczne o podłożu sensorycznym
 189. O co chodzi z tymi zaburzeniami sensoryki?
 190. Rozstimowana msza – art. osób z ASD
 191. Zawsze spóźnia się na lekcje
 192. Nowe buty, czyli rzecz o problemach sensorycznych – art. osób z ASD
 193. Przeładowanie sensoryczne w ZA
 194. ASD a zaburzenia integracji sensorycznej
 195. Zmysły
 196. Obronność dotykowa w autyzmie
 197. Wrażliwość na dotyk
 198. Problemy z przetwarzaniem obrazu
 199. Problemy z równowagą
 200. Echolalia – techniki
 201. Wstręt do biżuterii
 202. Dźwięki – problemy z przetwarzaniem
 203. Dysfunkcja sensoryczna u niemowląt
 204. Zaburzenia integracji sensorycznej (SI) – spektrum autyzmu
 205. Filmik – Dziecko w Centrum Handlowym – zaburzenia integracji sensorycznej
 206. Problemy z przetwarzaniem bodźców wzrokowych wg Grandin
 207. Percepcja bólu i temperatury w ASD
 208. Ubierać się stosownie do sytuacji
 209. Sensoryka: Dreszcze
 210. Sensoryka na trzepaku – sposoby na niezintegrowanie
 211. Problemy z przetwarzaniem bodźców słuchowych wg Grandin
 212. Sytuacje przeciążające
 213. Autyzm – percepcja
 214. 34 objawy zaburzeń sensorycznych dziecka w wieku szkolnym
 215. Spektrum autyzmu – nadwrażliwość na bodźce/modulacja sensoryczna
 216. Mówienie do siebie w autyzmie, ASD, zespole Aspergera
 217. Skupianie uwagi i nikła wiedza naukowców o sensoryce
 218. Tiki, tiki myślowe lub ruchy mimowolne
 219. Autyzm – zawieszenie/wyłączenie/spowolnienie
 220. Spektrum autyzmu/autyzm/zespół Aspergera/ – ograniczenia wzrokowo przestrzenne
 221. 7 pytań o rozwój integracji sensorycznej twojego dziecka
 222. Objawy wtórne – nowe podejście
 223. Autyzm – percepcja
 224. Bardziej użyteczna definicja ADHD – „wada” funkcji wykonawczych jak w autyzmie
 225. Autyzm – wspólna uwaga
 226. Autyzm/ASD/ZA – dziwaczne zachowania – zwalczać czy nie
 227. Dlaczego podskakuję
 228. Dezorientacja
 229. Zachowania sterotypowe
 230. Proste ćwiczenia wspomagające integrację sensoryczną
 231. Autyzm w szkole – Uwaga i pisanie
 232. Kłopoty ze słuchem u chłopców
 233. 11 nietypowych zachowań dziecka z autyzmem w szkole
 234. Ograniczona mimika
 235. Świadomość własnego ciała
 236. Ruch i koordynacja – niedojrzałe w autyzmie
 237. Mózg można naprawić
 238. Sport w autyzmie – jest nadzieja
 239. Wykorzystajmy zachowania powtarzalne (perseweracje dziecka)
 240. Ruch – nawozem dla mózgu
 241. Na czym polega neuroplastyczność mózgu
 242. Co sprawia radość?
Reklamy

Stwórz darmową stronę albo bloga na WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

%d blogerów lubi to: