Twoja teściowa mówi, że jesteś zbyt pobłażliwa, nauczyciel, że twoje dziecko musi nauczyć się radzić sobie ze wszystkim, a twoja sąsiadka kiwa głową z dezaprobatą, gdy widzi, jak próbujesz sobie poradzić z dzieckiem, które wpadło w szał podczas zabawy w ogródku. Ludzie lubią porządek, a twoje dziecko to chaos ~Carol Stock Kranowitz

Powiązane zakładki:

ZDROWIE

MAŁE DZIECKO Z AUTYZMEM

AUTYZM/ZA/ASD

ZABURZENIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

LIFE (autyzm.life)

Tematy:

 1. Wybór specjalisty na początku terapii – autyzm
 2. Wyrabianie nawyku proszenia o pomoc
 3. Autyzm – obcinanie paznokci
 4. Kiedy ubiegać się o nauczyciela wspomagającego?
 5. Poczucie winy rodzeństwa dzieci z ASD
 6. Nadzwyczajni
 7. Najlepsze prezenty dla autystycznych dzieci
 8. Jedzenie w jednym kolorze – autystyczne niejadki
 9. Autyzm – problemy z ubieraniem
 10. Empatia w praktyce
 11. Dostosowanie się do bycia innym
 12. Wakacyjne podróże w spektrum autyzmu*
 13. Autyzm – zaburzenia przetwarzania sensorycznego na co dzień
 14. Przetwarzanie słuchowe – zaburzenia
 15. Dziecko, które się gryzie
 16. Słuchanie a słuch w ASD
 17. Autyzm – wyjaśnienia stereotypowego działania i myślenia
 18. Nadreaktywność i podreaktywność dziecka – objawy
 19. Nadwrażliwość i niedowrażliwość węchowa
 20. Objawy dysfunkcji zmysłu dotyku 
 21. ASD – umiejętności motoryczne
 22. Siedzenie przy stole – integracja sensoryczna
 23. Wrażliwość na bodźce słuchowe 
 24. Zespół Aspergera – problemy z jedzeniem i zapachem
 25. Nadwrażliwość na ruch
 26. Wrażliwość sensoryczna – podsumowanie
 27. Dysfunkcja dotykowa – listy kontrolne cz. 2
 28. Dysfunkcja dotykowa – listy kontrolne
 29. ASD – zaburzenia hormonalne, menstruacja
 30. Talent poznawczy w zespole Aspergera
 31. Dziewczęta z ASD w szkole
 32. Autyzm – wyjaśnienia stereotypowego działania i myślenia
 33. Wrażliwość wzrokowa w ZA
 34. Zespół Aspergera
 35. Pamięć robocza w zespole Aspergera
 36. Autyzm – wskazówki dla szefów
 37. Narodziny diagnozy autyzmu
 38. Poczucie równowagi i ruch w ZA
 39. Etykietki w autyzmie
 40. Pogarszanie się umiejętności ruchowych w autyzmie
 41. Mocne strony dziecka
 42. Bardziej użyteczna def. ADHD – „wada” funkcji wykonawczych jak w autyzmie
 43. Autyzm/ASD/ZA – trudności językowe – język
 44. Autyzm/ASD/ZA – ciągłe problemy z komunikacją – komunikacja
 45. Autyzm/ASD/ZA – wpływ szybkiej diagnozy w niemowlęctwie i wczesnym dzieciństwie na przyszły rozwój
 46. Autyzm/ASD/ZA – dziwaczne zachowania – zwalczać czy nie
 47. Autyzm – pierwotny problem czy wtórny efekt – zachowaniaZespół Aspergera czy autyzm wysokofunkcjonujący?
 48. O rozumieniu mowy w ZA – art. osób z ZA
 49. Zespół Aspergera – art. osób z ZA
 50. Neuroplemiona
 51. Tożsamość płciowa w autyzmie
 52. Związki a zespół Aspergera – związki
 53. Dzieci z zespołem Aspergera w szkole i po szkole – nie zmuszajmy do socjalizacji
 54. Rodzic z zespołem Aspergera – rodzicielstwo
 55. Rozpoznanie zespołu Aspergera we wczesnych latach szkolnych
 56. Czym jest zespół Aspergera – cechy, diagnoza
 57. Charakterystyka zachowań i potrzeb ucznia z zespołem Aspergera – edukacja
 58. Długość spotkań towarzyskich – towarzystwo
 59. Mowa pedantyczna – mowa
 60. Synestezja – rzadki dar wybitnie uzdolnionych oraz osób dotkniętych autyzmem – synestezja
 61. Dziecko wybitnie uzdolnione a dziecko z zespołem Aspergera
 62. „Aspergeryjski” i nie jesteśmy mistrzami konwersacji – konwersacja
 63. Narzędzia farmakologiczne w celu opanowania emocji dzieci i dorosłych z zespołem Aspergera i ASD – farmakologia
 64. Sawant – przebłysk geniuszu – sawantyzm
 65. Miłość – miłość
 66. Samotność – samotność
 67. Być jak skunks
 68. Zwierzęta jako przyjaciele dziecka z ZA
 69. Sport w autyzmie – jest nadzieja – sport
 70. Sport – sport
 71. ZA – zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne
 72. Przedszkolak z zespołem Aspergera – przedszkolak
 73. Cechy pracownika z zespołem Aspergera – praca
 74. Dziecięca przyjaźń w autyzmie – przyjaźń
 75. Dziewczęta z zespołem Aspergera
 76. Dorosły człowiek z zespołem Aspergera – dorosłość
 77. Chłopcy, pornografia, masturbacja – informacje praktyczne – dorastanie
 78. Masturbacja w autyzmie
 79. Autyzm – dziwne zainteresowania lekarstwem na lęki – zainteresowania
 80. Autyzm, upośledzenie umysłowe i iloraz IQ – upośledzenie umysłowe
 81. Przedmiotowe traktowanie – klasyczny autyzm
 82. Autyzm a schizofrenia – schizofrenia
 83. Pomoc dla osób z autyzmem w Polsce
 84. Autyzm – zapobieganie przemocy – przemoc
 85. Autyzm – zaburzenia analizatora słuchowego i jego wpływ na mowę – mowa
 86. ASD – dorastanie inaczej
 87. Nieruchome obrazki – art. osób z ASD
 88. ASD a zaburzenia sensoryczne
 89. Doskonałość motoryczna w ASD
 90. O co chodzi w spektrum autyzmu – ASD
 91. Wysokofunkcjonującu – art. osób z ASD
 92. Koncentracja uwagi w ASD – uwaga
 93. Jak wyjaśnić uzdolnienia sawantów – sawantyzm
 94. Zaburzenia ze spektrum autyzmu po zmianach – ASD
 95. Profil dziecka z ASD
 96. Profil umiejętności ruchowych w ASD – motoryka
 97. Inne zaburzenia razem z ASD – zaburzenia
 98. Profil zdolności przyswajania wiedzy w autyzmie
 99. ASD – ograniczenia wzrokowo przestrzenne – sensoryka
 100. ASD – wysoka inteligencja – niski wynik w teście – inteligencja
 101. Poczucie humoru w ASD – humor
 102. Ograniczone postępy terapii dziecka lub żadne
 103. Zatrudnienie a zainteresowanie w ASD – zainteresowania
 104. Trudności w procesie uczenia się typowe dla ASD
 105. Co sprawia radość?
 106. Percepcja bólu i temperatury w ASD – sensoryka
 107. Zmiana definicji autyzmu w USA – ASD
 108. Pomoc dla osób z autyzmem w Polsce
 109. MÓZG
 110. Mowa pedantyczna – mowa
 111. Autyzm a płynność mowy – mowa
 112. Mowa i jej terapeuci – mowa
 113. Naśladownictwo u dzieci z autyzmem/ASD/zespołem Aspergera
 114. Dezorientacja
 115. Problemy z diagnozą i rozróznianiem ZA i ASD oraz zbyt mocne przywiązanie do testów
 116. Diagnostyka autyzmu – diagnoza
 117. Leczenie dzieci z rozpoznaniem autyzmu i padaczki – leczenie
 118. Autyzm – pierwotny problem czy wtórny efekt
 119. Samotność
 120. Przyjaźń
 121. Myślenie wizualne w ASD
 122. Zainteresowanie przyjemność i naśladownictwo w ASD
 123. Nauczanie przedszkolne w ASD – przedszkolak
 124. Terapie społeczne w ASD – umiejętności społeczne
 125. Dlaczego podskakuję? – Samostymulacje
 126. Dźwięki – problemy z przetwarzaniem w ASD
 127. Echolalia – techniki – echolalia
 128. Autyzm/ASD/ZA – dziwaczne zachowania – zwalczać czy nie
 129. Zespół Aspergera (ZA) a seksualność
 130. Autyzm – Autyzm
 131. Dysleksja – Dysleksja
 132. ADHD – ADHD
 133. Koci Świat & Photography & Asperger zapraszają na film
 134. Ponadprzeciętne zdolności w ASD
 135. Zaburzenia uczenia się NLD a ASD – zaburzenia
 136. Mit wyhamowania rozwoju dorosłej osoby z ASD
 137. Tiki, tiki myślowe lub ruchy mimowolne w ASD – tiki
 138. Inne zaburzenia razem z ASD – zaburzenia
 139. Nastolatek, autyzm i seks w internecie
 140. Masturbacja w autyzmie
 141. Autyzm – w szkole masz pod górkę – edukacja
 142. Autyzm – praca z rodzicami – rodzice
 143. Interwencje biomedyczne w autyzmie – biomedyczne
 144. Co niesie ze sobą autyzm? – autyzm
 145. Mowa i jej terapeuci – mowa
 146. Autyzm i epilepsja – epilepsja
 147. ASD – Spektrum Zaburzeń Autystycznych – ASD
 148. Jak wyjaśnić uzdolnienia sawantów? – sawantyzm
 149. 11 nietypowych zachowań dziecka z autyzmem w szkole – edukacja
 150. Zatrudnianie osób z zespołem Aspergera/ASD – filmik osoby z ASD tłumaczą…
 151. Autyzm na poziomie 6 – mechanizm systematyzacji
 152. Zaburzenia i choroby współwystępujące w autyzmie – choroby współwystępujące
 153. Zaburzenia snu u dzieci z autyzmem – zaburzenia snu
 154. 7 wskazówek ułatwiających nauczycielowi pracę z autykiem w klasie – edukacja
 155. Agresja w autyzmie – agresja
 156. Czy marihuana wyleczy autyzm? – marihuana
 157. Autyzm i problemy żołądkowo – jelitowe – zaburzenia żołądkowo-jelitowe
 158. Jak po raz pierwszy rozpoznano autyzm – korzenie autyzmu
 159. Sawant – przebłysk geniuszu – sawantyzm
 160. Autyzm a płynność mowy – mowa
 161. Zaintertesowania, przyjemność i naśladownictwo w ASD – zainteresowania
 162. Autyzm – twarze
 163. Matematyka, punkty w powietrzu, uczeni idioci  – edukacja
 164. Dojrzewanie, seksualność i autyzm – dojrzewanie
 165. Zaburzenia ze spektrum autyzmu po zmianach w DSM – V – ASD
 166. Synestezja – rzadki dar wybitnie uzdolnionych oraz osób dotkniętych autyzmem – synestezja
 167. Zmiana definicji autyzmu w USA
 168. Rozpoznanie autyzmu u krewnego
 169. Autyzm – rozpoznać twarz
 170. Dlaczego podskakuję?
 171. Nastolatek, autyzm i sex w Internecie
 172. Program przeciw prześladowaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a !!! – przemoc
 173. Czym jest ZA – ZAMózgi autystyczne – w jaki sposób się uczymy
 174. Główne obszary umiejętności społecznych
 175. ASD – podejście edukacyjne oparte na myśleniu
 176. Czy warto zapisywać dziecko do szkoły integracyjnej
 177. W jaki sposób uczą się małe dzieci z autyzmem
 178. Najlepsza forma kształcenia dla dziecka z autyzmem/ZA/ASD
 179. Edukacja dziecka z autyzmem/ZA/ASD – co można osiągnąć
 180. Szukanie dobrego, wczesnego programu interwencyjnego w autyzmie Przeciążenia sensoryczne u dzieci z ASD
 181. Dysfunkcja proprioceptyczna – lista kontrolna
 182. Zaburzenia Integracji Sensorycznej SPD
 183. Objawy słabych umiejętności oralno-motorycznych
 184. Strategie redukowania wrażliwości wzrokowej
 185. Niepewność grawitacyjna
 186. Synestezja – nietypowe przetwarzanie sensoryczne
 187. Słuch w szkole
 188. Brak koncentracji uwagi
 189. Zaburzenie integracji sensorycznej – badanie przesiewowe – lista kontrolna dla nauczycieli
 190. Fragmentacja obrazu w autyzmie
 191. Organizacja, harmonogram, otoczenie bodźców sensorycznych w klasie
 192. Czym jest integracja sensoryczna – metoda
 193. Odroczona echolalia
 194. Problem sensoryczny czy behawioralny?
 195. Komunikacja
 196. Znaczenie zaburzeń integracji sensorycznej
 197. Zaburzenia motoryczne o podłożu sensorycznym
 198. O co chodzi z tymi zaburzeniami sensoryki?
 199. Rozstimowana msza – art. osób z ASD
 200. Zawsze spóźnia się na lekcje
 201. Nowe buty, czyli rzecz o problemach sensorycznych – art. osób z ASD
 202. Przeładowanie sensoryczne w ZA
 203. ASD a zaburzenia integracji sensorycznej
 204. Zmysły
 205. Obronność dotykowa w autyzmie
 206. Wrażliwość na dotyk
 207. Problemy z przetwarzaniem obrazu
 208. Problemy z równowagą
 209. Echolalia – techniki
 210. Wstręt do biżuterii
 211. Dźwięki – problemy z przetwarzaniem
 212. Dysfunkcja sensoryczna u niemowląt
 213. Zaburzenia integracji sensorycznej (SI) – spektrum autyzmu
 214. Filmik – Dziecko w Centrum Handlowym – zaburzenia integracji sensorycznej
 215. Problemy z przetwarzaniem bodźców wzrokowych wg Grandin
 216. Percepcja bólu i temperatury w ASD
 217. Ubierać się stosownie do sytuacji
 218. Sensoryka: Dreszcze
 219. Sensoryka na trzepaku – sposoby na niezintegrowanie
 220. Problemy z przetwarzaniem bodźców słuchowych wg Grandin
 221. Sytuacje przeciążające
 222. Autyzm – percepcja
 223. 34 objawy zaburzeń sensorycznych dziecka w wieku szkolnym
 224. Spektrum autyzmu – nadwrażliwość na bodźce/modulacja sensoryczna
 225. Mówienie do siebie w autyzmie, ASD, zespole Aspergera
 226. Skupianie uwagi i nikła wiedza naukowców o sensoryce
 227. Tiki, tiki myślowe lub ruchy mimowolne
 228. Autyzm – zawieszenie/wyłączenie/spowolnienie
 229. Spektrum autyzmu/autyzm/zespół Aspergera/ – ograniczenia wzrokowo przestrzenne
 230. 7 pytań o rozwój integracji sensorycznej twojego dziecka
 231. Objawy wtórne – nowe podejście
 232. Autyzm – percepcja
 233. Bardziej użyteczna definicja ADHD – „wada” funkcji wykonawczych jak w autyzmie
 234. Autyzm – wspólna uwaga
 235. Autyzm/ASD/ZA – dziwaczne zachowania – zwalczać czy nie
 236. Dlaczego podskakuję
 237. Dezorientacja
 238. Zachowania sterotypowe
 239. Proste ćwiczenia wspomagające integrację sensoryczną
 240. Autyzm w szkole – Uwaga i pisanie
 241. Kłopoty ze słuchem u chłopców
 242. 11 nietypowych zachowań dziecka z autyzmem w szkole
 243. Ograniczona mimika
 244. Świadomość własnego ciała
 245. Ruch i koordynacja – niedojrzałe w autyzmie
 246. Mózg można naprawić
 247. Sport w autyzmie – jest nadzieja
 248. Wykorzystajmy zachowania powtarzalne (perseweracje dziecka)
 249. Ruch – nawozem dla mózgu
 250. Na czym polega neuroplastyczność mózgu
 251. Co sprawia radość?