Dla rodziców

Reklamy

Tematy:

 1. Zabawy relaksacyjne – czyli dziecięce wierszyki-masażyki
 2. Dzień na plaży – zabawy dla dzieci ze spektrum autyzmu
 3. Utulanka-zasypianka – mindfulness przed snem
 4. Joga w klasie
 5. Ciało i umysł – mindfulness dla dzieci
 6. Znikające kamienie. Na tropie spokoju – mindfulness dla dzieci
 7. Uważność w relacjach z dziećmi z perspektywy szkolnego psychologa
 8. Mindfulness dla dzieci
 9. Brokatowa kula – techniki mindfulness dla dzieci
 10. Uwaga, spokój – techniki mindfulness dla dzieci
 11. Radzenie sobie ze stresem – techniki mindfulness dla dzieci
 12. Mindfulness. Jak być uważnym? – Lekcja dla ucznia ze spektrum autyzmu
 13. Zazdrość, przytłoczenie – lekcja dla uczniów ze spektrum autyzmu
 14. Jak praktykować współczucie w miejscu pracy dla samego siebie
 15. Uważność oddechu – mindfulness dla dzieci – wyciszenie
 16. Poczucie krzywdy, smutek – nieprzyjazny przyjaciel. Lekcja dla ucznia ze spektrum autyzmu
 17. Praktyka uważności we wzmacnianiu mądrości
 18. Uwaga – zabawy rozwijające percepcję słuchową w ASD
 19. Dlaczego dzielenie zainteresowań i uwagi jest takie ważne w spektrum autyzmu
 20. Pamięć fotograficzna – zabawa – ćwiczymy uwagę, ASD
 21. Jak praktyka uważności (mindfulness) wspiera mądrość?
 22. Świadomość czynników rozpraszających uwagę – arkusz pracy dla ucznia ze spektrum autyzmu
 23. Uwaga, uważność – Mindfullnes, scenariusze, ASD
 24. Uwaga ucznia – wzmocnienia ASD
 25. Lekcje ciszy – inspiracje, scenariusze zajęć dla dzieci ze spektrum autyzmu
 26. Usprawnianie procesów uwagi i koncentracji oraz percepcji słuchowej. Zajęcia rewalidacyjne, ASD
 27. Zabawy i ćwiczenia relaksacyjne
 28. Wskazywanie – współdzielenie uwagi
 29. Zacznij od imion/uczeń z ASD
 30. Przykuj uwagę włączając szczególne zainteresowania…
 31. Rozpoznawanie twarzy – zabawa integracyjna/emocje
 32. Małe dzieci z ASD – nauka naśladownictwa
 33. Problemy z uwagą na lekcji
 34. Nauka koncentracji w autyzmie
 35. Jaki bodziec przyciągnie uwagę autystycznego dziecka?
 36. Uwaga ucznia – wzmocnienia
 37. Dzielenie pola uwagi w zabawie terapeutycznej
 38. Kontrolowanie uwagi
 39. Koncentracja uwagi w ASD
 40. Muzyczne poduszki – zabawa grupowa SI
 41. Autyzm w szkole – Uwaga i pisanie
 42. Wzrokowe rozproszenie uwagi
 43. Autyzm – wspólna uwaga
 44. Brak koncentracji uwagi
 45. Koncentracja uwagi – zakres ćwiczeń terapeutycznych
 46. Trudności z uwagą w ASD – wskazówki
 47. 26 sposobów przywołania uwagi na lekcji
 48. Skupianie uwagi i nikła wiedza naukowców o sensoryce
 49. Autyzm – sposoby na wzrokowe rozpraszanie uwagi
 50. Opóźnienie momentu rozpraszania uwagi
 51. Analiza autystycznego Kuby – szkoła podstawowa
 52. Autyzm instrukcje grupowe
 53. Zakładka – ZABURZENIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
 54. Zgadnij, co to za odgłosy
 55. Rozpraszanie uwagi – historyjka społeczna
 56. Jestem z Marsa – trening uwagi/scenariusz
 57. Percepcja słuchowa – cele, symptomy, zakres ćwiczeń
 58. Percepcja wzrokowa – kompensacja/IPET
 59. Kiedy dziecko myli ubrania
 60. Autyzm – zaburzenia analizatora słuchowego i jego wpływ na mowę
 61. Przetwarzanie dźwięków a język
 62. Wrażliwość na bodźce słuchowe
 63. Percepcja słuchowa – mowa dźwięków
 1. Intymne życie w spektrum autyzmu
 2. Edukacja i nauka dzieci ze spektrum autyzmu, pytania do Temple Grandin
 3. Autyzm – Broszura dla rodziców, opiekunów i rodzin dzieci i młodzieży z autyzmem PDF
 4. Autyzm – przyczyny, diagnoza i objawy
 5. Mam dziecko z zespołem Aspergera. pdf
 6. Objawy autyzmu – małe dziecko
 7. Wybór specjalisty na początku terapii – autyzm
 8. Wyrabianie nawyku proszenia o pomoc
 9. Autyzm – obcinanie paznokci
 10. Kiedy ubiegać się o nauczyciela wspomagającego?
 11. Poczucie winy rodzeństwa dzieci z ASD
 12. Nadzwyczajni
 13. Najlepsze prezenty dla autystycznych dzieci
 14. Jedzenie w jednym kolorze – autystyczne niejadki
 15. Autyzm – problemy z ubieraniem
 16. Empatia w praktyce
 17. Dostosowanie się do bycia innym
 18. Wakacyjne podróże w spektrum autyzmu*
 19. Autyzm – zaburzenia przetwarzania sensorycznego na co dzień
 20. Przetwarzanie słuchowe – zaburzenia
 21. Dziecko, które się gryzie
 22. Słuchanie a słuch w ASD
 23. Autyzm – wyjaśnienia stereotypowego działania i myślenia
 24. Nadreaktywność i podreaktywność dziecka – objawy
 25. Nadwrażliwość i niedowrażliwość węchowa
 26. Objawy dysfunkcji zmysłu dotyku 
 27. ASD – umiejętności motoryczne
 28. Siedzenie przy stole – integracja sensoryczna
 29. Wrażliwość na bodźce słuchowe 
 30. Zespół Aspergera – problemy z jedzeniem i zapachem
 31. Nadwrażliwość na ruch
 32. Wrażliwość sensoryczna – podsumowanie
 33. Dysfunkcja dotykowa – listy kontrolne cz. 2
 34. Dysfunkcja dotykowa – listy kontrolne
 35. ASD – zaburzenia hormonalne, menstruacja
 36. Talent poznawczy w zespole Aspergera
 37. Dziewczęta z ASD w szkole
 38. Autyzm – wyjaśnienia stereotypowego działania i myślenia
 39. Wrażliwość wzrokowa w ZA
 40. Zespół Aspergera
 41. Pamięć robocza w zespole Aspergera
 42. Autyzm – wskazówki dla szefów
 43. Narodziny diagnozy autyzmu
 44. Poczucie równowagi i ruch w ZA
 45. Etykietki w autyzmie
 46. Pogarszanie się umiejętności ruchowych w autyzmie
 47. Mocne strony dziecka
 48. Bardziej użyteczna def. ADHD – „wada” funkcji wykonawczych jak w autyzmie
 49. Autyzm/ASD/ZA – trudności językowe – język
 50. Autyzm/ASD/ZA – ciągłe problemy z komunikacją – komunikacja
 51. Autyzm/ASD/ZA – wpływ szybkiej diagnozy w niemowlęctwie i wczesnym dzieciństwie na przyszły rozwój
 52. Autyzm/ASD/ZA – dziwaczne zachowania – zwalczać czy nie
 53. Autyzm – pierwotny problem czy wtórny efekt – zachowaniaZespół Aspergera czy autyzm wysokofunkcjonujący?
 54. O rozumieniu mowy w ZA – art. osób z ZA
 55. Zespół Aspergera – art. osób z ZA
 56. Neuroplemiona
 57. Tożsamość płciowa w autyzmie
 58. Związki a zespół Aspergera – związki
 59. Dzieci z zespołem Aspergera w szkole i po szkole – nie zmuszajmy do socjalizacji
 60. Rodzic z zespołem Aspergera – rodzicielstwo
 61. Rozpoznanie zespołu Aspergera we wczesnych latach szkolnych
 62. Czym jest zespół Aspergera – cechy, diagnoza
 63. Charakterystyka zachowań i potrzeb ucznia z zespołem Aspergera – edukacja
 64. Długość spotkań towarzyskich – towarzystwo
 65. Mowa pedantyczna – mowa
 66. Synestezja – rzadki dar wybitnie uzdolnionych oraz osób dotkniętych autyzmem – synestezja
 67. Dziecko wybitnie uzdolnione a dziecko z zespołem Aspergera
 68. „Aspergeryjski” i nie jesteśmy mistrzami konwersacji – konwersacja
 69. Narzędzia farmakologiczne w celu opanowania emocji dzieci i dorosłych z zespołem Aspergera i ASD – farmakologia
 70. Sawant – przebłysk geniuszu – sawantyzm
 71. Miłość – miłość
 72. Samotność – samotność
 73. Być jak skunks
 74. Zwierzęta jako przyjaciele dziecka z ZA
 75. Sport w autyzmie – jest nadzieja – sport
 76. Sport – sport
 77. ZA – zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne
 78. Przedszkolak z zespołem Aspergera – przedszkolak
 79. Cechy pracownika z zespołem Aspergera – praca
 80. Dziecięca przyjaźń w autyzmie – przyjaźń
 81. Dziewczęta z zespołem Aspergera
 82. Dorosły człowiek z zespołem Aspergera – dorosłość
 83. Chłopcy, pornografia, masturbacja – informacje praktyczne – dorastanie
 84. Masturbacja w autyzmie
 85. Autyzm – dziwne zainteresowania lekarstwem na lęki – zainteresowania
 86. Autyzm, upośledzenie umysłowe i iloraz IQ – upośledzenie umysłowe
 87. Przedmiotowe traktowanie – klasyczny autyzm
 88. Autyzm a schizofrenia – schizofrenia
 89. Pomoc dla osób z autyzmem w Polsce
 90. Autyzm – zapobieganie przemocy – przemoc
 91. Autyzm – zaburzenia analizatora słuchowego i jego wpływ na mowę – mowa
 92. ASD – dorastanie inaczej
 93. Nieruchome obrazki – art. osób z ASD
 94. ASD a zaburzenia sensoryczne
 95. Doskonałość motoryczna w ASD
 96. O co chodzi w spektrum autyzmu – ASD
 97. Wysokofunkcjonującu – art. osób z ASD
 98. Koncentracja uwagi w ASD – uwaga
 99. Jak wyjaśnić uzdolnienia sawantów – sawantyzm
 100. Zaburzenia ze spektrum autyzmu po zmianach – ASD
 101. Profil dziecka z ASD
 102. Profil umiejętności ruchowych w ASD – motoryka
 103. Inne zaburzenia razem z ASD – zaburzenia
 104. Profil zdolności przyswajania wiedzy w autyzmie
 105. ASD – ograniczenia wzrokowo przestrzenne – sensoryka
 106. ASD – wysoka inteligencja – niski wynik w teście – inteligencja
 107. Poczucie humoru w ASD – humor
 108. Ograniczone postępy terapii dziecka lub żadne
 109. Zatrudnienie a zainteresowanie w ASD – zainteresowania
 110. Trudności w procesie uczenia się typowe dla ASD
 111. Co sprawia radość?
 112. Percepcja bólu i temperatury w ASD – sensoryka
 113. Zmiana definicji autyzmu w USA – ASD
 114. Pomoc dla osób z autyzmem w Polsce
 115. MÓZG
 116. Mowa pedantyczna – mowa
 117. Autyzm a płynność mowy – mowa
 118. Mowa i jej terapeuci – mowa
 119. Naśladownictwo u dzieci z autyzmem/ASD/zespołem Aspergera
 120. Dezorientacja
 121. Problemy z diagnozą i rozróznianiem ZA i ASD oraz zbyt mocne przywiązanie do testów
 122. Diagnostyka autyzmu – diagnoza
 123. Leczenie dzieci z rozpoznaniem autyzmu i padaczki – leczenie
 124. Autyzm – pierwotny problem czy wtórny efekt
 125. Samotność
 126. Przyjaźń
 127. Myślenie wizualne w ASD
 128. Zainteresowanie przyjemność i naśladownictwo w ASD
 129. Nauczanie przedszkolne w ASD – przedszkolak
 130. Terapie społeczne w ASD – umiejętności społeczne
 131. Dlaczego podskakuję? – Samostymulacje
 132. Dźwięki – problemy z przetwarzaniem w ASD
 133. Echolalia – techniki – echolalia
 134. Autyzm/ASD/ZA – dziwaczne zachowania – zwalczać czy nie
 135. Zespół Aspergera (ZA) a seksualność
 136. Autyzm – Autyzm
 137. Dysleksja – Dysleksja
 138. ADHD – ADHD
 139. Koci Świat & Photography & Asperger zapraszają na film
 140. Ponadprzeciętne zdolności w ASD
 141. Zaburzenia uczenia się NLD a ASD – zaburzenia
 142. Mit wyhamowania rozwoju dorosłej osoby z ASD
 143. Tiki, tiki myślowe lub ruchy mimowolne w ASD – tiki
 144. Inne zaburzenia razem z ASD – zaburzenia
 145. Nastolatek, autyzm i seks w internecie
 146. Masturbacja w autyzmie
 147. Autyzm – w szkole masz pod górkę – edukacja
 148. Autyzm – praca z rodzicami – rodzice
 149. Interwencje biomedyczne w autyzmie – biomedyczne
 150. Co niesie ze sobą autyzm? – autyzm
 151. Mowa i jej terapeuci – mowa
 152. Autyzm i epilepsja – epilepsja
 153. ASD – Spektrum Zaburzeń Autystycznych – ASD
 154. Jak wyjaśnić uzdolnienia sawantów? – sawantyzm
 155. 11 nietypowych zachowań dziecka z autyzmem w szkole – edukacja
 156. Zatrudnianie osób z zespołem Aspergera/ASD – filmik osoby z ASD tłumaczą…
 157. Autyzm na poziomie 6 – mechanizm systematyzacji
 158. Zaburzenia i choroby współwystępujące w autyzmie – choroby współwystępujące
 159. Zaburzenia snu u dzieci z autyzmem – zaburzenia snu
 160. 7 wskazówek ułatwiających nauczycielowi pracę z autykiem w klasie – edukacja
 161. Agresja w autyzmie – agresja
 162. Czy marihuana wyleczy autyzm? – marihuana
 163. Autyzm i problemy żołądkowo – jelitowe – zaburzenia żołądkowo-jelitowe
 164. Jak po raz pierwszy rozpoznano autyzm – korzenie autyzmu
 165. Sawant – przebłysk geniuszu – sawantyzm
 166. Autyzm a płynność mowy – mowa
 167. Zaintertesowania, przyjemność i naśladownictwo w ASD – zainteresowania
 168. Autyzm – twarze
 169. Matematyka, punkty w powietrzu, uczeni idioci  – edukacja
 170. Dojrzewanie, seksualność i autyzm – dojrzewanie
 171. Zaburzenia ze spektrum autyzmu po zmianach w DSM – V – ASD
 172. Synestezja – rzadki dar wybitnie uzdolnionych oraz osób dotkniętych autyzmem – synestezja
 173. Zmiana definicji autyzmu w USA
 174. Rozpoznanie autyzmu u krewnego
 175. Autyzm – rozpoznać twarz
 176. Dlaczego podskakuję?
 177. Nastolatek, autyzm i sex w Internecie
 178. Program przeciw prześladowaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a !!! – przemoc
 179. Czym jest ZA – ZAMózgi autystyczne – w jaki sposób się uczymy
 180. Główne obszary umiejętności społecznych
 181. ASD – podejście edukacyjne oparte na myśleniu
 182. Czy warto zapisywać dziecko do szkoły integracyjnej
 183. W jaki sposób uczą się małe dzieci z autyzmem
 184. Najlepsza forma kształcenia dla dziecka z autyzmem/ZA/ASD
 185. Edukacja dziecka z autyzmem/ZA/ASD – co można osiągnąć
 186. Szukanie dobrego, wczesnego programu interwencyjnego w autyzmie Przeciążenia sensoryczne u dzieci z ASD
 187. Dysfunkcja proprioceptyczna – lista kontrolna
 188. Zaburzenia Integracji Sensorycznej SPD
 189. Objawy słabych umiejętności oralno-motorycznych
 190. Strategie redukowania wrażliwości wzrokowej
 191. Niepewność grawitacyjna
 192. Synestezja – nietypowe przetwarzanie sensoryczne
 193. Słuch w szkole
 194. Brak koncentracji uwagi
 195. Zaburzenie integracji sensorycznej – badanie przesiewowe – lista kontrolna dla nauczycieli
 196. Fragmentacja obrazu w autyzmie
 197. Organizacja, harmonogram, otoczenie bodźców sensorycznych w klasie
 198. Czym jest integracja sensoryczna – metoda
 199. Odroczona echolalia
 200. Problem sensoryczny czy behawioralny?
 201. Komunikacja
 202. Znaczenie zaburzeń integracji sensorycznej
 203. Zaburzenia motoryczne o podłożu sensorycznym
 204. O co chodzi z tymi zaburzeniami sensoryki?
 205. Rozstimowana msza – art. osób z ASD
 206. Zawsze spóźnia się na lekcje
 207. Nowe buty, czyli rzecz o problemach sensorycznych – art. osób z ASD
 208. Przeładowanie sensoryczne w ZA
 209. ASD a zaburzenia integracji sensorycznej
 210. Zmysły
 211. Obronność dotykowa w autyzmie
 212. Wrażliwość na dotyk
 213. Problemy z przetwarzaniem obrazu
 214. Problemy z równowagą
 215. Echolalia – techniki
 216. Wstręt do biżuterii
 217. Dźwięki – problemy z przetwarzaniem
 218. Dysfunkcja sensoryczna u niemowląt
 219. Zaburzenia integracji sensorycznej (SI) – spektrum autyzmu
 220. Filmik – Dziecko w Centrum Handlowym – zaburzenia integracji sensorycznej
 221. Problemy z przetwarzaniem bodźców wzrokowych wg Grandin
 222. Percepcja bólu i temperatury w ASD
 223. Ubierać się stosownie do sytuacji
 224. Sensoryka: Dreszcze
 225. Sensoryka na trzepaku – sposoby na niezintegrowanie
 226. Problemy z przetwarzaniem bodźców słuchowych wg Grandin
 227. Sytuacje przeciążające
 228. Autyzm – percepcja
 229. 34 objawy zaburzeń sensorycznych dziecka w wieku szkolnym
 230. Spektrum autyzmu – nadwrażliwość na bodźce/modulacja sensoryczna
 231. Mówienie do siebie w autyzmie, ASD, zespole Aspergera
 232. Skupianie uwagi i nikła wiedza naukowców o sensoryce
 233. Tiki, tiki myślowe lub ruchy mimowolne
 234. Autyzm – zawieszenie/wyłączenie/spowolnienie
 235. Spektrum autyzmu/autyzm/zespół Aspergera/ – ograniczenia wzrokowo przestrzenne
 236. 7 pytań o rozwój integracji sensorycznej twojego dziecka
 237. Objawy wtórne – nowe podejście
 238. Autyzm – percepcja
 239. Bardziej użyteczna definicja ADHD – „wada” funkcji wykonawczych jak w autyzmie
 240. Autyzm – wspólna uwaga
 241. Autyzm/ASD/ZA – dziwaczne zachowania – zwalczać czy nie
 242. Dlaczego podskakuję
 243. Dezorientacja
 244. Zachowania sterotypowe
 245. Proste ćwiczenia wspomagające integrację sensoryczną
 246. Autyzm w szkole – Uwaga i pisanie
 247. Kłopoty ze słuchem u chłopców
 248. 11 nietypowych zachowań dziecka z autyzmem w szkole
 249. Ograniczona mimika
 250. Świadomość własnego ciała
 251. Ruch i koordynacja – niedojrzałe w autyzmie
 252. Mózg można naprawić
 253. Sport w autyzmie – jest nadzieja
 254. Wykorzystajmy zachowania powtarzalne (perseweracje dziecka)
 255. Ruch – nawozem dla mózgu
 256. Na czym polega neuroplastyczność mózgu
 257. Co sprawia radość?
%d blogerów lubi to: