Reklamy

Arkusze, karty pracy, materiały dla dzieci i młodzieży z autyzmem

 1. Szacunek do przestrzeni osobistej – scenariusz zajęc społecznych
 2. Obrazkowy słowniczek zainteresowań – zajęcia grupowe dla uczniów ze spektrum autyzmu.
 3. Zabawa „Zwyczaje poranne” – czas, organizacja, planowanie, ASD
 4. Zarządzanie czasem – sklep – trening umiejętności społecznych ASD
 5. Nieruchome posągi, samokontrola – spectrum autyzmu
 6. Strategie radzenia sobie z zadaniami w życiu codziennym ASD
 7. Kim jest znajomy – arkusz pracy dla ucznia ze spektrum autyzmu
 8. Wyścigi w ubieraniu się, zarządzanie czasem – umiejętności społeczne
 9. Bańki przestrzeni osobistej – uwaga, scenariusz zabawy
 10. Integracja klasy – Poznajemy się – ćwiczenia i scenariusze zajęć
 11. Scenariusze zajęć integracyjnych – spektrum autyzmu
 12. Trening Kontroli Złości – zajęcia socjoterapeutyczne
 13. Przyjmowanie cudzej perspektywy – teoria umysłu, terapia
 14. Rozwiązywanie problemów – jedna z najważniejszych umiejętności u Twojego dziecka
 15. Koordynacja wzrokowo – ruchowa – scenariusz zajęć, ASD
 16. Lubię siebie – Program Zajęć Socjoterapeutycznych
 17. Przedstawianie się – element nawiązywania kontaktów interpersonalnych
 18. Mówimy dobrze o innych – scenariusz zajęć socjoterapeutycznych
 19. Zasada Fair Play – umiejętności społeczne, scenariusz zajęć
 20. W grupie siła – Współpraca – scenariusz zajęć
 21. Lekcje twórczości: Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie
 22. Uczymy się współpracy – Jestem dobrym kolegą, koleżanką – scenariusz zajęć warsztatowych
 23. Oceń poziom komfortu społecznego dziecka ze spektrum autyzmu
 24. Mój przyjaciel – scenariusz zajęć
 25. Pomaganie – scenariusz zajęć
 26. Wyobraźnia – wspólne tworzenie historii – scenariusz zajęć
 27. Samodzielność w ASD
 28. Umiejętność uważnego słuchania – scenariusz umiejętności społecznych
 29. Kultura osobista – umiejętności społeczne – scenariusz lekcji
 30. Poznajmy się i zintegrujmy – umiejętności społeczne, scenariusz
 31. Pokojowo rozwiązujemy konflikty – umiejętności społeczne, ASD
 32. Wyrabianie nawyku proszenia o pomoc / ASD
 33. Scenariusz lekcji życzliwości
 34. Zabawa w kolorowanki z numerami – redukcja lęku związanego z perfekcjonizmem w ASD
 35. Czym są myśli? Kto myśli? Marzenia to myśli – arkusz zajęć rewalidacyjnych, autyzm
 36. Dziecko znalazło się w sytuacji alarmowej – dzwoni pod numer 112 – scenariusze rozmów, autyzm
 37. Kiedy „Nie wiem” – rewalidacja – autyzm
 38. GŁÓWNE OBSZARY UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH
 39. Autyzm – nauka samodzielnego funkcjonowania i przygotowanie do samodzielnego życia
 40. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z zespołem Aspergera – kultura osobista i zachowanie
 41. Zabawa w chowanego, autyzm – umiejętności społeczne
 42. Gra w kości i ruch – autyzm, ZA, SPD i pokrewne
 43. Małpka w kocyku – zabawa drużynowa, scenariusz
 44. Zabawa w sklep – naśladownictwo, autyzm
 45. Planowanie przyjęcia, autyzm – Teoria umysłu
 46. Autyzm – problemy w nabywaniu umiejętności pracy samodzielnej
 47. Autyzm – Schemat realizacji treningu umiejętności społecznych
 48. Autyzm – konspekt zajęć teatralno-muzycznych – naśladowanie
 49. Pierwsza pomoc na złe myśli
 50. Kamienna Twarz – rozpoznawanie i wyrażanie emocji – scenariusz zabawy
 51. Pobawmy się w złość – umiejętności społeczne
 52. Autystyczne zabawy domowe – umiejętności społeczne
 53. Zespół Aspergera – Narzędzia społeczne w celu radzenia sobie z emocjami
 54. Mówienie komplementów – umiejętności społeczne
 55. Scenariusze rozmów telefonicznych – zostawianie wiadomości dla rodziców
 56. Cztery główne zasady komunikacji, które umożliwiają prowadzenie dobrej konwersacji, ASD
 57. Funkcjonowanie psychospołeczne nastolatka z autyzmem
 58. Ja i moja rodzina. Scenariusz zajęć – umiejętności społeczne
 59. Program zajęć rewalidacyjnych – zespół Aspergera, kl 7
 60. Ogólna charakterystyka słownej agresji – wersja dla kobiet
 61. Trening umiejętności społecznych w pracy z dzieckiem z autyzmem
 62. Pamiętamy o zmarłych – scenariusz zajęć
 63. Autyzm – wiedza ogólna i wnioskowanie, rewalidacja, scenariusz zajęć
 64. Scenariusze rozmów telefonicznych – nawiązywanie kontaktów koleżeńskich
 65. Zespół Aspergera – Kształtowanie umiejętności zadawania pytań, TUS
 66. Strategie dotyczące dbania o higienę osobistą i spokojny sen, autyzm, SI
 67. Mam przyjaciela – schemat zabaw uspołeczniających
 68. Program grupowych zajęć rewalidacyjnych: doskonalenie umiejętności społecznych i komunikacyjnych
 69. Robimy zakupy w różnych sklepach. Scenariusz zajęć z funkcjonowania społecznego i osobistego w kl. I Przysposabiającej do pracy
 70. Przykładowe scenariusze zajęć warsztatowych dotyczące rozwoju umiejętności porozumiewania się uczniów
 71. Trening Umiejętności Społecznych – scenariusz zajęć
 72. Program zajęć uspołeczniających dla dzieci z autyzmem
 73. Program treningu umiejętności społecznych dla uczniów z autyzmem
 74. Autyzm – interakcje społeczne w klasie
 75. Przestrzeń osobista – skaczące piłki/umiejętności społeczne
 76. Rozpoznajemy twarze – zabawa integracyjna/emocje
 77. Podawanie przedmiotów w odpowiedzi na gest/autyzm
 78. Rzut woreczkiem – radzenie sobie ze złością/grupowa
 79. Naucz, przećwicz, powtórz/autyzm
 80. Kartonowe miasto – praca zespołowa/zabawy kreatywne
 81. Zabawa grupowa – Mój dzień/scenariusz
 82. Radzenie sobie z lękiem – umiejętności społeczne
 83. Zasady zachowania się uczniów w klasie – kontrakt
 84. Umiesz robić to co ja? – proste zabawy w naśladowanie
 85. Wyrzuć złość do kosza – zabawa grupowa
 86. Muzyczne poduszki – zabawa grupowa SI
 87. Kawiarnia – współpraca, planowanie, zarządzanie czasem/instrukcja zabawy
 88. Piramida – współpraca w parach/scenariusz
 89. Autystyczny uczeń – rozmowa
 90. ASD a samodzielność
 91. System koleżeński – autyzm
 92. Zapisywanie historyjek społecznych
 93. Zespół Aspergera – sposoby na zawieranie przyjaźni
 94. Granice przestrzeni osobistej – umiejętności społeczne/scenariusz zajęć
 95. Komplementy na piłeczkach
 96. Wzmocnienia społeczne – autyzm
 97. Kłębuszek – zabawa grupowa/scenariusz
 98. Relaksujący kot – zabawa grupowa/scenariusz
 99. Oddawanie książki z brakująca stroną – zabawa społeczna
 100. Nie moralizuj – samoświadomość
 101. Przedmioty i ich przeznaczenie – scenariusz ćwiczeń
 102. Sposoby przekazywania umiejętności społecznych SST
 103. Zostawianie wiadomości – umiejętności społeczne
 104. Tożsamość w sieci
 105. Wywiad i prezentacja – zajęcia
 106. Rozmowa kwalifikacyjna
 107. Piłka – pytanie
 108. Ja pokazuję – ty wykonujesz – umiejętności społeczne/scenariusz
 109. Schody ruchome – historyjka społeczna
 110. Mumia – gra społeczna/scenariusz
 111. Gra społeczna – Wspólne cechy w kapeluszu
 112. Scenariusz umiejętności społecznych – muzeum
 113. Grupy zabawy integracyjnej
 114. Bycie szczerym i uprzejmym – samoświadomość/kartka
 115. Czym jest dręczenie – historyjka społeczna
 116. Śnieżna kula – gra społeczna
 117. 10 zasad nauki umiejętności społecznych
 118. Gra społeczna – zachowania społeczne
 119. Cierpliwość – kartka/ściąga – rewalidacja
 120. Mała zabawa biegowa – integracja – zabawa/integracja
 121. Podkreślaj, przerysowuj gesty w autyzmie – ćwiczenia
 122. Zabawa poznaj-piłka – scenariusz – rewalidacja/poznajemy się
 123. Co mówić w odpowiedzi na próbę dręczenia i w jaki sposób to powiedzieć? – rewalidacja/dręczenie
 124. Radzenie sobie z nudą-ściąga/kartka – rewalidacja
 125. Emocjometr – materiały
 126. Odczytywanie emocji – samoświadomość/kartka – rewalidacja/emocje
 127. Dlaczego ludzie się śmieją, kiedy nie żartuję – samoświadomość/kartka – rewalidacja
 128. Włączanie się do rozmowy – ściąga/kartka – rewalidacja
 129. Proszenie o pomoc-ściąga/samoświadomość – rewalidacja
 130. Przedstawianie się – ściąga – rewalidacja/poznajemy się
 131. Nieporozumienia-szukanie rozwiązań – rewalidacja
 132. Czy dorośli wiedzą wszystko?-Historyjka społeczna/samoświadomość – rewalidacja
 133. Komunikowanie się – ściąga – rewalidacja
 134. Mówienie z szacunkiem tego, co się myśli-historyjka społeczna/samoświadomość – rewalidacja/samoświadomość
 135. Mówienie do siebie – kartka/samoświadomość – rewalidacja
 136. Gra szarady z emocjami – rewalidacja/emocje
 137. Zadawać w kółko to samo pytanie – rewalidacja/samoświadomość
 138. Zabawa „Mój mózg, twój mózg” – teoria umysłu – rewalidacja
 139. Zabawa w udawanie – kartka – rewalidacja
 140. Zabawa w udawanie – kartka
 141. Zabawa w bingo z imionami – rewalidacja
 142. Rozwój myślenia społecznego – rewalidacja
 143. Dziękowanie ludziom za to, że mówią coś miłego – historyjka społeczna/kartka – rewalidacja
 144. Dziennik uczuć – rewalidacja/uczucia
 145. Asertywność – ćwiczenia/kartka – rewalidacja/asertywność
 146. Gra kostka z uczuciami i doznaniami – rewalidacja/uczucia
 147. Świadomość tego, co się dzisiaj stanie – rewalidacja/świadomość/kartka
 148. Intensywność emocji – rewalidacja/emocje
 149. Błąd w zadaniu szkolnym-historyjka społeczna – rewalidacja
 150. Wyłączanie się – kartka – rewalidacja
 151. Rozpoznawanie i rozumienie emocji – rewalidacja/zabawa/emocje
 152. Berek z emocjami – rewalidacja/emocje
 153. Więcej o bezpieczeństwie… arkusz pracy dla dziecka z autyzmem
 154. Uczucia innych osób-arkusz pracy dla dziecka z autyzmem
 155. Bezpieczeństwo – arkusz pracy dla dziecka z autyzmem
 156. Zmiany – historyjka społeczna – rewalidacja
 157. Loteryjka – rewalidacja – pamięć krótkotrwała
 158. Gra Naklejka z komplementem – rewalidacja – integracja
 159. Kodeks złości – techniki radzenia sobie z agresją – rewalidacja
 160. Zrozumieć manieryzmy ruchowe/samoświadomość/kartka – rewalidacja
 161. W jaki sposób przegrać grą, ale zyskać przyjaciół? – rewalidacja
 162. Zabawa w pokazywanie – rewalidacja
 163. Zrozumienie mojej mimiki twarzy/kartka – rewalidacja/kartka
 164. Co oznacza dla mnie „komfort” – ćwiczenia/kartka – rewalidacja/kartka
 165. Gra pajęczyna – grupa (scenariusz) – rewalidacja
 166. Rozpoznawanie wyrazu twarzy – rewalidacja – twarz/emocje
 167. Zabawa „Tu jestem” – rewalidacja – witanie
 168. Mądra głowa – zabawa – zabawa integracyjna
 169. Sposoby uczenia się – lekcja/kartka – rewalidacja/kartka
 170. Autyzm – nauka w grupie – rewalidacja
 171. Sprawiedliwość – Zażalenie – Formularz zażalenia –rewalidacja
 172. Technika Mediacji Rówieśniczej – rewalidacja
 173.  Jak rozpocząć zdanie – ściąga – rewalidacja
 174. Przyjmowanie prezentów-schemat – rewalidacja
 175. Pozytywna technika samokontroli: KSIĘGA ZAŻALEŃ – rewalidacja
 176. Koła przyjaciół – umiejętności społeczne – rewalidacja
 177. Rozwijanie umiejętności społecznych – rewalidacja
 178. Sztuka prowadzenia rozmowy – rewalidacja
 179. Lekcja asertywności –  materiały na godz. wychowawczą
 180. Tworzenie planów dnia – poranek –  rewalidacja
 181. Scenariusze społeczne – rewalidacja
 182. Jak wykorzystać zajęcia pozalekcyjne  – rewalidacja
 183. Technika „Opowiadanie życia” –  rewalidacja
 184. Jak rozmawiać z dorosłymi – umiejętności społeczne –  rewalidacja
 185. Terapie społeczne w ASD – rewalidacja
 186. Towarzyskie Opowieści – strategia społeczna – rewalidacja
 187. Jak zacząć rozmowę i ją podtrzymać – umiejętności społeczne – umiejętności społeczne rewalidacja
 188. Autyzm – pracuj nad sobą i znajdź pracę – praca rewalidacja
 189. Program edukacji społeczno-seksualnej – sex rewalidacja
 190. Trening umiejętności społecznych – rewalidacja
 191. Kwestionariusz życia szkolnego – pomiar wykluczenia – integracja – rewalidacja
 192. Kartoteka znajomych – umiejętności społeczne – rewalidacja
 193. Program przeciw prześladowaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a – przemoc – rewalidacja – Przemoc!
 194. Jedzenie i zachowanie dziecka z ASD przy posiłkach – jedzenie – rewalidacja
 195. Umiejętności społeczne dziecka: Jak zrobić dobre pierwsze wrażenie  – rewalidacja
 196. Szkolenie z zakresu teorii umysłu: Rozmowy komiksowe  – teoria umysłu -rewalidacja
 197. Umiejętności społeczne: uścisk dłoni – umiejętności społeczne – rewalidacja/poznajemy się
 198. Nauka korzystania z toalety dziecka z ASD – trening czystości – rewalidacja
 199. Głuchy telefon
 200. Podawanie piłki
 201. Walka kogutów
 202. Kto pierwszy złapie piłkę