Reklamy

Arkusze, karty pracy, materiały dla dzieci i młodzieży z autyzmem

 1. Strategie radzenia sobie z zadaniami w życiu codziennym ASD
 2. Kim jest znajomy – arkusz pracy dla ucznia ze spektrum autyzmu
 3. Wyścigi w ubieraniu się, zarządzanie czasem – umiejętności społeczne
 4. Bańki przestrzeni osobistej – uwaga, scenariusz zabawy
 5. Integracja klasy – Poznajemy się – ćwiczenia i scenariusze zajęć
 6. Scenariusze zajęć integracyjnych – spektrum autyzmu
 7. Trening Kontroli Złości – zajęcia socjoterapeutyczne
 8. Przyjmowanie cudzej perspektywy – teoria umysłu, terapia
 9. Rozwiązywanie problemów – jedna z najważniejszych umiejętności u Twojego dziecka
 10. Koordynacja wzrokowo – ruchowa – scenariusz zajęć, ASD
 11. Lubię siebie – Program Zajęć Socjoterapeutycznych
 12. Przedstawianie się – element nawiązywania kontaktów interpersonalnych
 13. Mówimy dobrze o innych – scenariusz zajęć socjoterapeutycznych
 14. Zasada Fair Play – umiejętności społeczne, scenariusz zajęć
 15. W grupie siła – Współpraca – scenariusz zajęć
 16. Lekcje twórczości: Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie
 17. Uczymy się współpracy – Jestem dobrym kolegą, koleżanką – scenariusz zajęć warsztatowych
 18. Oceń poziom komfortu społecznego dziecka ze spektrum autyzmu
 19. Mój przyjaciel – scenariusz zajęć
 20. Pomaganie – scenariusz zajęć
 21. Wyobraźnia – wspólne tworzenie historii – scenariusz zajęć
 22. Samodzielność w ASD
 23. Umiejętność uważnego słuchania – scenariusz umiejętności społecznych
 24. Kultura osobista – umiejętności społeczne – scenariusz lekcji
 25. Poznajmy się i zintegrujmy – umiejętności społeczne, scenariusz
 26. Pokojowo rozwiązujemy konflikty – umiejętności społeczne, ASD
 27. Wyrabianie nawyku proszenia o pomoc / ASD
 28. Scenariusz lekcji życzliwości
 29. Zabawa w kolorowanki z numerami – redukcja lęku związanego z perfekcjonizmem w ASD
 30. Czym są myśli? Kto myśli? Marzenia to myśli – arkusz zajęć rewalidacyjnych, autyzm
 31. Dziecko znalazło się w sytuacji alarmowej – dzwoni pod numer 112 – scenariusze rozmów, autyzm
 32. Kiedy „Nie wiem” – rewalidacja – autyzm
 33. GŁÓWNE OBSZARY UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH
 34. Autyzm – nauka samodzielnego funkcjonowania i przygotowanie do samodzielnego życia
 35. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z zespołem Aspergera – kultura osobista i zachowanie
 36. Zabawa w chowanego, autyzm – umiejętności społeczne
 37. Gra w kości i ruch – autyzm, ZA, SPD i pokrewne
 38. Małpka w kocyku – zabawa drużynowa, scenariusz
 39. Zabawa w sklep – naśladownictwo, autyzm
 40. Planowanie przyjęcia, autyzm – Teoria umysłu
 41. Autyzm – problemy w nabywaniu umiejętności pracy samodzielnej
 42. Autyzm – Schemat realizacji treningu umiejętności społecznych
 43. Autyzm – konspekt zajęć teatralno-muzycznych – naśladowanie
 44. Pierwsza pomoc na złe myśli
 45. Kamienna Twarz – rozpoznawanie i wyrażanie emocji – scenariusz zabawy
 46. Pobawmy się w złość – umiejętności społeczne
 47. Autystyczne zabawy domowe – umiejętności społeczne
 48. Zespół Aspergera – Narzędzia społeczne w celu radzenia sobie z emocjami
 49. Mówienie komplementów – umiejętności społeczne
 50. Scenariusze rozmów telefonicznych – zostawianie wiadomości dla rodziców
 51. Cztery główne zasady komunikacji, które umożliwiają prowadzenie dobrej konwersacji, ASD
 52. Funkcjonowanie psychospołeczne nastolatka z autyzmem
 53. Ja i moja rodzina. Scenariusz zajęć – umiejętności społeczne
 54. Program zajęć rewalidacyjnych – zespół Aspergera, kl 7
 55. Ogólna charakterystyka słownej agresji – wersja dla kobiet
 56. Trening umiejętności społecznych w pracy z dzieckiem z autyzmem
 57. Pamiętamy o zmarłych – scenariusz zajęć
 58. Autyzm – wiedza ogólna i wnioskowanie, rewalidacja, scenariusz zajęć
 59. Scenariusze rozmów telefonicznych – nawiązywanie kontaktów koleżeńskich
 60. Zespół Aspergera – Kształtowanie umiejętności zadawania pytań, TUS
 61. Strategie dotyczące dbania o higienę osobistą i spokojny sen, autyzm, SI
 62. Mam przyjaciela – schemat zabaw uspołeczniających
 63. Program grupowych zajęć rewalidacyjnych: doskonalenie umiejętności społecznych i komunikacyjnych
 64. Robimy zakupy w różnych sklepach. Scenariusz zajęć z funkcjonowania społecznego i osobistego w kl. I Przysposabiającej do pracy
 65. Przykładowe scenariusze zajęć warsztatowych dotyczące rozwoju umiejętności porozumiewania się uczniów
 66. Trening Umiejętności Społecznych – scenariusz zajęć
 67. Program zajęć uspołeczniających dla dzieci z autyzmem
 68. Program treningu umiejętności społecznych dla uczniów z autyzmem
 69. Autyzm – interakcje społeczne w klasie
 70. Przestrzeń osobista – skaczące piłki/umiejętności społeczne
 71. Rozpoznajemy twarze – zabawa integracyjna/emocje
 72. Podawanie przedmiotów w odpowiedzi na gest/autyzm
 73. Rzut woreczkiem – radzenie sobie ze złością/grupowa
 74. Naucz, przećwicz, powtórz/autyzm
 75. Kartonowe miasto – praca zespołowa/zabawy kreatywne
 76. Zabawa grupowa – Mój dzień/scenariusz
 77. Radzenie sobie z lękiem – umiejętności społeczne
 78. Zasady zachowania się uczniów w klasie – kontrakt
 79. Umiesz robić to co ja? – proste zabawy w naśladowanie
 80. Wyrzuć złość do kosza – zabawa grupowa
 81. Muzyczne poduszki – zabawa grupowa SI
 82. Kawiarnia – współpraca, planowanie, zarządzanie czasem/instrukcja zabawy
 83. Piramida – współpraca w parach/scenariusz
 84. Autystyczny uczeń – rozmowa
 85. ASD a samodzielność
 86. System koleżeński – autyzm
 87. Zapisywanie historyjek społecznych
 88. Zespół Aspergera – sposoby na zawieranie przyjaźni
 89. Granice przestrzeni osobistej – umiejętności społeczne/scenariusz zajęć
 90. Komplementy na piłeczkach
 91. Wzmocnienia społeczne – autyzm
 92. Kłębuszek – zabawa grupowa/scenariusz
 93. Relaksujący kot – zabawa grupowa/scenariusz
 94. Oddawanie książki z brakująca stroną – zabawa społeczna
 95. Nie moralizuj – samoświadomość
 96. Przedmioty i ich przeznaczenie – scenariusz ćwiczeń
 97. Sposoby przekazywania umiejętności społecznych SST
 98. Zostawianie wiadomości – umiejętności społeczne
 99. Tożsamość w sieci
 100. Wywiad i prezentacja – zajęcia
 101. Rozmowa kwalifikacyjna
 102. Piłka – pytanie
 103. Ja pokazuję – ty wykonujesz – umiejętności społeczne/scenariusz
 104. Schody ruchome – historyjka społeczna
 105. Mumia – gra społeczna/scenariusz
 106. Gra społeczna – Wspólne cechy w kapeluszu
 107. Scenariusz umiejętności społecznych – muzeum
 108. Grupy zabawy integracyjnej
 109. Bycie szczerym i uprzejmym – samoświadomość/kartka
 110. Czym jest dręczenie – historyjka społeczna
 111. Śnieżna kula – gra społeczna
 112. 10 zasad nauki umiejętności społecznych
 113. Gra społeczna – zachowania społeczne
 114. Cierpliwość – kartka/ściąga – rewalidacja
 115. Mała zabawa biegowa – integracja – zabawa/integracja
 116. Podkreślaj, przerysowuj gesty w autyzmie – ćwiczenia
 117. Zabawa poznaj-piłka – scenariusz – rewalidacja/poznajemy się
 118. Co mówić w odpowiedzi na próbę dręczenia i w jaki sposób to powiedzieć? – rewalidacja/dręczenie
 119. Radzenie sobie z nudą-ściąga/kartka – rewalidacja
 120. Emocjometr – materiały
 121. Odczytywanie emocji – samoświadomość/kartka – rewalidacja/emocje
 122. Dlaczego ludzie się śmieją, kiedy nie żartuję – samoświadomość/kartka – rewalidacja
 123. Włączanie się do rozmowy – ściąga/kartka – rewalidacja
 124. Proszenie o pomoc-ściąga/samoświadomość – rewalidacja
 125. Przedstawianie się – ściąga – rewalidacja/poznajemy się
 126. Nieporozumienia-szukanie rozwiązań – rewalidacja
 127. Czy dorośli wiedzą wszystko?-Historyjka społeczna/samoświadomość – rewalidacja
 128. Komunikowanie się – ściąga – rewalidacja
 129. Mówienie z szacunkiem tego, co się myśli-historyjka społeczna/samoświadomość – rewalidacja/samoświadomość
 130. Mówienie do siebie – kartka/samoświadomość – rewalidacja
 131. Gra szarady z emocjami – rewalidacja/emocje
 132. Zadawać w kółko to samo pytanie – rewalidacja/samoświadomość
 133. Zabawa „Mój mózg, twój mózg” – teoria umysłu – rewalidacja
 134. Zabawa w udawanie – kartka – rewalidacja
 135. Zabawa w udawanie – kartka
 136. Zabawa w bingo z imionami – rewalidacja
 137. Rozwój myślenia społecznego – rewalidacja
 138. Dziękowanie ludziom za to, że mówią coś miłego – historyjka społeczna/kartka – rewalidacja
 139. Dziennik uczuć – rewalidacja/uczucia
 140. Asertywność – ćwiczenia/kartka – rewalidacja/asertywność
 141. Gra kostka z uczuciami i doznaniami – rewalidacja/uczucia
 142. Świadomość tego, co się dzisiaj stanie – rewalidacja/świadomość/kartka
 143. Intensywność emocji – rewalidacja/emocje
 144. Błąd w zadaniu szkolnym-historyjka społeczna – rewalidacja
 145. Wyłączanie się – kartka – rewalidacja
 146. Rozpoznawanie i rozumienie emocji – rewalidacja/zabawa/emocje
 147. Berek z emocjami – rewalidacja/emocje
 148. Więcej o bezpieczeństwie… arkusz pracy dla dziecka z autyzmem
 149. Uczucia innych osób-arkusz pracy dla dziecka z autyzmem
 150. Bezpieczeństwo – arkusz pracy dla dziecka z autyzmem
 151. Zmiany – historyjka społeczna – rewalidacja
 152. Loteryjka – rewalidacja – pamięć krótkotrwała
 153. Gra Naklejka z komplementem – rewalidacja – integracja
 154. Kodeks złości – techniki radzenia sobie z agresją – rewalidacja
 155. Zrozumieć manieryzmy ruchowe/samoświadomość/kartka – rewalidacja
 156. W jaki sposób przegrać grą, ale zyskać przyjaciół? – rewalidacja
 157. Zabawa w pokazywanie – rewalidacja
 158. Zrozumienie mojej mimiki twarzy/kartka – rewalidacja/kartka
 159. Co oznacza dla mnie „komfort” – ćwiczenia/kartka – rewalidacja/kartka
 160. Gra pajęczyna – grupa (scenariusz) – rewalidacja
 161. Rozpoznawanie wyrazu twarzy – rewalidacja – twarz/emocje
 162. Zabawa „Tu jestem” – rewalidacja – witanie
 163. Mądra głowa – zabawa – zabawa integracyjna
 164. Sposoby uczenia się – lekcja/kartka – rewalidacja/kartka
 165. Autyzm – nauka w grupie – rewalidacja
 166. Sprawiedliwość – Zażalenie – Formularz zażalenia –rewalidacja
 167. Technika Mediacji Rówieśniczej – rewalidacja
 168.  Jak rozpocząć zdanie – ściąga – rewalidacja
 169. Przyjmowanie prezentów-schemat – rewalidacja
 170. Pozytywna technika samokontroli: KSIĘGA ZAŻALEŃ – rewalidacja
 171. Koła przyjaciół – umiejętności społeczne – rewalidacja
 172. Rozwijanie umiejętności społecznych – rewalidacja
 173. Sztuka prowadzenia rozmowy – rewalidacja
 174. Lekcja asertywności –  materiały na godz. wychowawczą
 175. Tworzenie planów dnia – poranek –  rewalidacja
 176. Scenariusze społeczne – rewalidacja
 177. Jak wykorzystać zajęcia pozalekcyjne  – rewalidacja
 178. Technika „Opowiadanie życia” –  rewalidacja
 179. Jak rozmawiać z dorosłymi – umiejętności społeczne –  rewalidacja
 180. Terapie społeczne w ASD – rewalidacja
 181. Towarzyskie Opowieści – strategia społeczna – rewalidacja
 182. Jak zacząć rozmowę i ją podtrzymać – umiejętności społeczne – umiejętności społeczne rewalidacja
 183. Autyzm – pracuj nad sobą i znajdź pracę – praca rewalidacja
 184. Program edukacji społeczno-seksualnej – sex rewalidacja
 185. Trening umiejętności społecznych – rewalidacja
 186. Kwestionariusz życia szkolnego – pomiar wykluczenia – integracja – rewalidacja
 187. Kartoteka znajomych – umiejętności społeczne – rewalidacja
 188. Program przeciw prześladowaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a – przemoc – rewalidacja – Przemoc!
 189. Jedzenie i zachowanie dziecka z ASD przy posiłkach – jedzenie – rewalidacja
 190. Umiejętności społeczne dziecka: Jak zrobić dobre pierwsze wrażenie  – rewalidacja
 191. Szkolenie z zakresu teorii umysłu: Rozmowy komiksowe  – teoria umysłu -rewalidacja
 192. Umiejętności społeczne: uścisk dłoni – umiejętności społeczne – rewalidacja/poznajemy się
 193. Nauka korzystania z toalety dziecka z ASD – trening czystości – rewalidacja
 194. Głuchy telefon
 195. Podawanie piłki
 196. Walka kogutów
 197. Kto pierwszy złapie piłkę