autyzmwszkole.com

ZESPÓŁ ASPERGERA ASD UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE EMOCJE INTEGRACJA SENSORYCZNA SI KOMUNIKACJA IPET REWALIDACJA MOTORYKA AUTYZM NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ INTELEKTUALNA MAŁE DZIECKO ZABAWA ZDROWIE

UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE-ĆWICZENIA

Umiejętności społeczne dzieci o specjalnych potrzebach to wyzwanie dla pedagogów i opiekunów. W tej zakładce znajdują się różne metody i techniki, scenariusze zabaw i gier pomagające stymulować rozwój dzieci w kierunku kontrolowania swojego zachowania, wyrażania emocji, czekania na swoją kolej, proszenia o pomoc i wiele innych do wykorzystania na zajęciach rewalidacyjnych, IPET, indywidualnych czy grupowych

ZAKŁADKI:

ZAGADNIENIA I ĆWICZENIA

Główne obszary umiejętności społecznych

 1. Planowanie przyjęcia, autyzm – Teoria umysłu
 2. Autyzm – problemy w nabywaniu umiejętności pracy samodzielnej
 3. Autyzm – Schemat realizacji treningu umiejętności społecznych
 4. Autyzm – konspekt zajęć teatralno-muzycznych – naśladowanie
 5. Pierwsza pomoc na złe myśli
 6. Kamienna Twarz – rozpoznawanie i wyrażanie emocji – scenariusz zabawy
 7. Pobawmy się w złość – umiejętności społeczne
 8. Autystyczne zabawy domowe – umiejętności społeczne
 9. Zespół Aspergera – Narzędzia społeczne w celu radzenia sobie z emocjami
 10. Mówienie komplementów – umiejętności społeczne
 11. Scenariusze rozmów telefonicznych – zostawianie wiadomości dla rodziców
 12. Cztery główne zasady komunikacji, które umożliwiają prowadzenie dobrej konwersacji, ASD
 13. Funkcjonowanie psychospołeczne nastolatka z autyzmem
 14. Ja i moja rodzina. Scenariusz zajęć – umiejętności społeczne
 15. Program zajęć rewalidacyjnych – zespół Aspergera, kl 7
 16. Ogólna charakterystyka słownej agresji – wersja dla kobiet
 17. Trening umiejętności społecznych w pracy z dzieckiem z autyzmem
 18. Pamiętamy o zmarłych – scenariusz zajęć
 19. Autyzm – wiedza ogólna i wnioskowanie, rewalidacja, scenariusz zajęć
 20. Scenariusze rozmów telefonicznych – nawiązywanie kontaktów koleżeńskich
 21. Zespół Aspergera – Kształtowanie umiejętności zadawania pytań, TUS
 22. Strategie dotyczące dbania o higienę osobistą i spokojny sen, autyzm, SI
 23. Mam przyjaciela – schemat zabaw uspołeczniających
 24. Program grupowych zajęć rewalidacyjnych: doskonalenie umiejętności społecznych i komunikacyjnych
 25. Robimy zakupy w różnych sklepach. Scenariusz zajęć z funkcjonowania społecznego i osobistego w kl. I Przysposabiającej do pracy
 26. Przykładowe scenariusze zajęć warsztatowych dotyczące rozwoju umiejętności porozumiewania się uczniów
 27. Trening Umiejętności Społecznych – scenariusz zajęć
 28. Program zajęć uspołeczniających dla dzieci z autyzmem
 29. Program treningu umiejętności społecznych dla uczniów z autyzmem
 30. Autyzm – interakcje społeczne w klasie
 31. Przestrzeń osobista – skaczące piłki/umiejętności społeczne
 32. Rozpoznajemy twarze – zabawa integracyjna/emocje
 33. Podawanie przedmiotów w odpowiedzi na gest/autyzm
 34. Rzut woreczkiem – radzenie sobie ze złością/grupowa
 35. Naucz, przećwicz, powtórz/autyzm
 36. Kartonowe miasto – praca zespołowa/zabawy kreatywne
 37. Zabawa grupowa – Mój dzień/scenariusz
 38. Radzenie sobie z lękiem – umiejętności społeczne
 39. Zasady zachowania się uczniów w klasie – kontrakt
 40. Umiesz robić to co ja? – proste zabawy w naśladowanie
 41. Wyrzuć złość do kosza – zabawa grupowa
 42. Muzyczne poduszki – zabawa grupowa SI
 43. Kawiarnia – współpraca, planowanie, zarządzanie czasem/instrukcja zabawy
 44. Piramida – współpraca w parach/scenariusz
 45. Autystyczny uczeń – rozmowa
 46. ASD a samodzielność
 47. System koleżeński – autyzm
 48. Zapisywanie historyjek społecznych
 49. Zespół Aspergera – sposoby na zawieranie przyjaźni
 50. Granice przestrzeni osobistej – umiejętności społeczne/scenariusz zajęć
 51. Komplementy na piłeczkach
 52. Wzmocnienia społeczne – autyzm
 53. Kłębuszek – zabawa grupowa/scenariusz
 54. Relaksujący kot – zabawa grupowa/scenariusz
 55. Oddawanie książki z brakująca stroną – zabawa społeczna
 56. Nie moralizuj – samoświadomość
 57. Przedmioty i ich przeznaczenie – scenariusz ćwiczeń
 58. Sposoby przekazywania umiejętności społecznych SST
 59. Zostawianie wiadomości – umiejętności społeczne
 60. Tożsamość w sieci
 61. Wywiad i prezentacja – zajęcia
 62. Rozmowa kwalifikacyjna
 63. Piłka – pytanie
 64. Ja pokazuję – ty wykonujesz – umiejętności społeczne/scenariusz
 65. Schody ruchome – historyjka społeczna
 66. Mumia – gra społeczna/scenariusz
 67. Gra społeczna – Wspólne cechy w kapeluszu
 68. Scenariusz umiejętności społecznych – muzeum
 69. Grupy zabawy integracyjnej
 70. Bycie szczerym i uprzejmym – samoświadomość/kartka
 71. Czym jest dręczenie – historyjka społeczna
 72. Śnieżna kula – gra społeczna
 73. 10 zasad nauki umiejętności społecznych
 74. Gra społeczna – zachowania społeczne
 75. Cierpliwość – kartka/ściąga – rewalidacja
 76. Mała zabawa biegowa – integracja – zabawa/integracja
 77. Podkreślaj, przerysowuj gesty w autyzmie – ćwiczenia
 78. Zabawa poznaj-piłka – scenariusz – rewalidacja/poznajemy się
 79. Co mówić w odpowiedzi na próbę dręczenia i w jaki sposób to powiedzieć? – rewalidacja/dręczenie
 80. Radzenie sobie z nudą-ściąga/kartka – rewalidacja
 81. Emocjometr – materiały
 82. Odczytywanie emocji – samoświadomość/kartka – rewalidacja/emocje
 83. Dlaczego ludzie się śmieją, kiedy nie żartuję – samoświadomość/kartka – rewalidacja
 84. Włączanie się do rozmowy – ściąga/kartka – rewalidacja
 85. Proszenie o pomoc-ściąga/samoświadomość – rewalidacja
 86. Przedstawianie się – ściąga – rewalidacja/poznajemy się
 87. Nieporozumienia-szukanie rozwiązań – rewalidacja
 88. Czy dorośli wiedzą wszystko?-Historyjka społeczna/samoświadomość – rewalidacja
 89. Komunikowanie się – ściąga – rewalidacja
 90. Mówienie z szacunkiem tego, co się myśli-historyjka społeczna/samoświadomość – rewalidacja/samoświadomość
 91. Mówienie do siebie – kartka/samoświadomość – rewalidacja
 92. Gra szarady z emocjami – rewalidacja/emocje
 93. Zadawać w kółko to samo pytanie – rewalidacja/samoświadomość
 94. Zabawa „Mój mózg, twój mózg” – teoria umysłu – rewalidacja
 95. Zabawa w udawanie – kartka – rewalidacja
 96. Zabawa w udawanie – kartka
 97. Zabawa w bingo z imionami – rewalidacja
 98. Rozwój myślenia społecznego – rewalidacja
 99. Dziękowanie ludziom za to, że mówią coś miłego – historyjka społeczna/kartka – rewalidacja
 100. Dziennik uczuć – rewalidacja/uczucia
 101. Asertywność – ćwiczenia/kartka – rewalidacja/asertywność
 102. Gra kostka z uczuciami i doznaniami – rewalidacja/uczucia
 103. Świadomość tego, co się dzisiaj stanie – rewalidacja/świadomość/kartka
 104. Intensywność emocji – rewalidacja/emocje
 105. Błąd w zadaniu szkolnym-historyjka społeczna – rewalidacja
 106. Wyłączanie się – kartka – rewalidacja
 107. Rozpoznawanie i rozumienie emocji – rewalidacja/zabawa/emocje
 108. Berek z emocjami – rewalidacja/emocje
 109. Więcej o bezpieczeństwie… kartka -rewalidacja/samoświadomość/ćwiczenia/kartka
 110. Uczucia innych osób-ćwiczenia/kartka – rewalidacja/kartka
 111. Bezpieczeństwo-kartka – rewalidacja/kartka
 112. Przyjmowanie cudzej perspektywy – rewalidacja
 113. Zmiany – historyjka społeczna – rewalidacja
 114. Loteryjka – rewalidacja – pamięć krótkotrwała
 115. Gra Naklejka z komplementem – rewalidacja – integracja
 116. Kodeks złości – techniki radzenia sobie z agresją – rewalidacja
 117. Zrozumieć manieryzmy ruchowe/samoświadomość/kartka – rewalidacja
 118. W jaki sposób przegrać grą, ale zyskać przyjaciół? – rewalidacja
 119. Zabawa w pokazywanie – rewalidacja
 120. Zrozumienie mojej mimiki twarzy/kartka – rewalidacja/kartka
 121. Co onacza dla mnie „komfort” – ćwiczenia/kartka – rewalidacja/kartka
 122. Gra pajęczyna – grupa (scenariusz) – rewalidacja
 123. Rozpoznawanie wyrazu twarzy – rewalidacja – twarz/emocje
 124. Zabawa „Tu jestem” – rewalidacja – witanie
 125. Mądra głowa – zabawa – zabawa integracyjna
 126. Sposoby uczenia się – lekcja/kartka – rewalidacja/kartka
 127. Autyzm – nauka w grupie – rewalidacja
 128. Sprawiedliwość – Zażalenie – Formularz zażalenia –rewalidacja
 129. Technika Mediacji Rówieśniczej – rewalidacja
 130.  Jak rozpocząć zdanie – ściąga – rewalidacja
 131. Przyjmowanie prezentów-schemat – rewalidacja
 132. Pozytywna technika samokontroli: KSIĘGA ZAŻALEŃ – rewalidacja
 133. Koła przyjaciół – umiejętności społeczne – rewalidacja
 134. Rozwijanie umiejętności społecznych – rewalidacja
 135. Sztuka prowadzenia rozmowy – rewalidacja
 136. Lekcja asertywności –  materiały na godz. wychowawczą
 137. Tworzenie planów dnia – poranek –  rewalidacja
 138. Scenariusze społeczne – rewalidacja
 139. Jak wykorzystać zajęcia pozalekcyjne  – rewalidacja
 140. Technika „Opowiadanie życia” –  rewalidacja
 141. Jak rozmawiać z dorosłymi – umiejętności społeczne –  rewalidacja
 142. Terapie społeczne w ASD – rewalidacja
 143. Towarzyskie Opowieści – strategia społeczna – rewalidacja
 144. Jak zacząć rozmowę i ją podtrzymać – umiejętności społeczne – umiejętności społeczne rewalidacja
 145. Autyzm – pracuj nad sobą i znajdź pracę – praca rewalidacja
 146. Program edukacji społeczno-seksualnej – sex rewalidacja
 147. Trening umiejętności społecznych – rewalidacja
 148. Kwestionariusz życia szkolnego – pomiar wykluczenia – integracja – rewalidacja
 149. Kartoteka znajomych – umiejętności społeczne – rewalidacja
 150. Program przeciw prześladowaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a – przemoc – rewalidacja – Przemoc!
 151. Jedzenie i zachowanie dziecka z ASD przy posiłkach – jedzenie – rewalidacja
 152. Umiejętności społeczne dziecka: Jak zrobić dobre pierwsze wrażenie  – rewalidacja
 153. Szkolenie z zakresu teorii umysłu: Rozmowy komiksowe  – teoria umysłu -rewalidacja
 154. Umiejętności społeczne: uścisk dłoni – umiejętności społeczne – rewalidacja/poznajemy się
 155. Nauka korzystania z toalety dziecka z ASD – trening czystości – rewalidacja
 156. Głuchy telefon
 157. Podawanie piłki
 158. Walka kogutów
 159. Kto pierwszy złapie piłkę
%d blogerów lubi to: