Umiejętności społeczne dzieci o specjalnych potrzebach to wyzwanie dla pedagogów i opiekunów. W tej zakładce znajdują się różne metody i techniki, scenariusze zabaw i gier pomagające stymulować rozwój dzieci w kierunku kontrolowania swojego zachowania, wyrażania emocji, czekania na swoją kolej, proszenia o pomoc i wiele innych do wykorzystania na zajęciach rewalidacyjnych, IPET, indywidualnych czy grupowych

ZAKŁADKI:

ZAGADNIENIA I ĆWICZENIA

Główne obszary umiejętności społecznych

 1. Zabawa w chowanego, autyzm – umiejętności społeczne
 2. Gra w kości i ruch – autyzm, ZA, SPD i pokrewne
 3. Małpka w kocyku – zabawa drużynowa, scenariusz
 4. Zabawa w sklep – naśladownictwo, autyzm
 5. Planowanie przyjęcia, autyzm – Teoria umysłu
 6. Autyzm – problemy w nabywaniu umiejętności pracy samodzielnej
 7. Autyzm – Schemat realizacji treningu umiejętności społecznych
 8. Autyzm – konspekt zajęć teatralno-muzycznych – naśladowanie
 9. Pierwsza pomoc na złe myśli
 10. Kamienna Twarz – rozpoznawanie i wyrażanie emocji – scenariusz zabawy
 11. Pobawmy się w złość – umiejętności społeczne
 12. Autystyczne zabawy domowe – umiejętności społeczne
 13. Zespół Aspergera – Narzędzia społeczne w celu radzenia sobie z emocjami
 14. Mówienie komplementów – umiejętności społeczne
 15. Scenariusze rozmów telefonicznych – zostawianie wiadomości dla rodziców
 16. Cztery główne zasady komunikacji, które umożliwiają prowadzenie dobrej konwersacji, ASD
 17. Funkcjonowanie psychospołeczne nastolatka z autyzmem
 18. Ja i moja rodzina. Scenariusz zajęć – umiejętności społeczne
 19. Program zajęć rewalidacyjnych – zespół Aspergera, kl 7
 20. Ogólna charakterystyka słownej agresji – wersja dla kobiet
 21. Trening umiejętności społecznych w pracy z dzieckiem z autyzmem
 22. Pamiętamy o zmarłych – scenariusz zajęć
 23. Autyzm – wiedza ogólna i wnioskowanie, rewalidacja, scenariusz zajęć
 24. Scenariusze rozmów telefonicznych – nawiązywanie kontaktów koleżeńskich
 25. Zespół Aspergera – Kształtowanie umiejętności zadawania pytań, TUS
 26. Strategie dotyczące dbania o higienę osobistą i spokojny sen, autyzm, SI
 27. Mam przyjaciela – schemat zabaw uspołeczniających
 28. Program grupowych zajęć rewalidacyjnych: doskonalenie umiejętności społecznych i komunikacyjnych
 29. Robimy zakupy w różnych sklepach. Scenariusz zajęć z funkcjonowania społecznego i osobistego w kl. I Przysposabiającej do pracy
 30. Przykładowe scenariusze zajęć warsztatowych dotyczące rozwoju umiejętności porozumiewania się uczniów
 31. Trening Umiejętności Społecznych – scenariusz zajęć
 32. Program zajęć uspołeczniających dla dzieci z autyzmem
 33. Program treningu umiejętności społecznych dla uczniów z autyzmem
 34. Autyzm – interakcje społeczne w klasie
 35. Przestrzeń osobista – skaczące piłki/umiejętności społeczne
 36. Rozpoznajemy twarze – zabawa integracyjna/emocje
 37. Podawanie przedmiotów w odpowiedzi na gest/autyzm
 38. Rzut woreczkiem – radzenie sobie ze złością/grupowa
 39. Naucz, przećwicz, powtórz/autyzm
 40. Kartonowe miasto – praca zespołowa/zabawy kreatywne
 41. Zabawa grupowa – Mój dzień/scenariusz
 42. Radzenie sobie z lękiem – umiejętności społeczne
 43. Zasady zachowania się uczniów w klasie – kontrakt
 44. Umiesz robić to co ja? – proste zabawy w naśladowanie
 45. Wyrzuć złość do kosza – zabawa grupowa
 46. Muzyczne poduszki – zabawa grupowa SI
 47. Kawiarnia – współpraca, planowanie, zarządzanie czasem/instrukcja zabawy
 48. Piramida – współpraca w parach/scenariusz
 49. Autystyczny uczeń – rozmowa
 50. ASD a samodzielność
 51. System koleżeński – autyzm
 52. Zapisywanie historyjek społecznych
 53. Zespół Aspergera – sposoby na zawieranie przyjaźni
 54. Granice przestrzeni osobistej – umiejętności społeczne/scenariusz zajęć
 55. Komplementy na piłeczkach
 56. Wzmocnienia społeczne – autyzm
 57. Kłębuszek – zabawa grupowa/scenariusz
 58. Relaksujący kot – zabawa grupowa/scenariusz
 59. Oddawanie książki z brakująca stroną – zabawa społeczna
 60. Nie moralizuj – samoświadomość
 61. Przedmioty i ich przeznaczenie – scenariusz ćwiczeń
 62. Sposoby przekazywania umiejętności społecznych SST
 63. Zostawianie wiadomości – umiejętności społeczne
 64. Tożsamość w sieci
 65. Wywiad i prezentacja – zajęcia
 66. Rozmowa kwalifikacyjna
 67. Piłka – pytanie
 68. Ja pokazuję – ty wykonujesz – umiejętności społeczne/scenariusz
 69. Schody ruchome – historyjka społeczna
 70. Mumia – gra społeczna/scenariusz
 71. Gra społeczna – Wspólne cechy w kapeluszu
 72. Scenariusz umiejętności społecznych – muzeum
 73. Grupy zabawy integracyjnej
 74. Bycie szczerym i uprzejmym – samoświadomość/kartka
 75. Czym jest dręczenie – historyjka społeczna
 76. Śnieżna kula – gra społeczna
 77. 10 zasad nauki umiejętności społecznych
 78. Gra społeczna – zachowania społeczne
 79. Cierpliwość – kartka/ściąga – rewalidacja
 80. Mała zabawa biegowa – integracja – zabawa/integracja
 81. Podkreślaj, przerysowuj gesty w autyzmie – ćwiczenia
 82. Zabawa poznaj-piłka – scenariusz – rewalidacja/poznajemy się
 83. Co mówić w odpowiedzi na próbę dręczenia i w jaki sposób to powiedzieć? – rewalidacja/dręczenie
 84. Radzenie sobie z nudą-ściąga/kartka – rewalidacja
 85. Emocjometr – materiały
 86. Odczytywanie emocji – samoświadomość/kartka – rewalidacja/emocje
 87. Dlaczego ludzie się śmieją, kiedy nie żartuję – samoświadomość/kartka – rewalidacja
 88. Włączanie się do rozmowy – ściąga/kartka – rewalidacja
 89. Proszenie o pomoc-ściąga/samoświadomość – rewalidacja
 90. Przedstawianie się – ściąga – rewalidacja/poznajemy się
 91. Nieporozumienia-szukanie rozwiązań – rewalidacja
 92. Czy dorośli wiedzą wszystko?-Historyjka społeczna/samoświadomość – rewalidacja
 93. Komunikowanie się – ściąga – rewalidacja
 94. Mówienie z szacunkiem tego, co się myśli-historyjka społeczna/samoświadomość – rewalidacja/samoświadomość
 95. Mówienie do siebie – kartka/samoświadomość – rewalidacja
 96. Gra szarady z emocjami – rewalidacja/emocje
 97. Zadawać w kółko to samo pytanie – rewalidacja/samoświadomość
 98. Zabawa „Mój mózg, twój mózg” – teoria umysłu – rewalidacja
 99. Zabawa w udawanie – kartka – rewalidacja
 100. Zabawa w udawanie – kartka
 101. Zabawa w bingo z imionami – rewalidacja
 102. Rozwój myślenia społecznego – rewalidacja
 103. Dziękowanie ludziom za to, że mówią coś miłego – historyjka społeczna/kartka – rewalidacja
 104. Dziennik uczuć – rewalidacja/uczucia
 105. Asertywność – ćwiczenia/kartka – rewalidacja/asertywność
 106. Gra kostka z uczuciami i doznaniami – rewalidacja/uczucia
 107. Świadomość tego, co się dzisiaj stanie – rewalidacja/świadomość/kartka
 108. Intensywność emocji – rewalidacja/emocje
 109. Błąd w zadaniu szkolnym-historyjka społeczna – rewalidacja
 110. Wyłączanie się – kartka – rewalidacja
 111. Rozpoznawanie i rozumienie emocji – rewalidacja/zabawa/emocje
 112. Berek z emocjami – rewalidacja/emocje
 113. Więcej o bezpieczeństwie… kartka -rewalidacja/samoświadomość/ćwiczenia/kartka
 114. Uczucia innych osób-ćwiczenia/kartka – rewalidacja/kartka
 115. Bezpieczeństwo-kartka – rewalidacja/kartka
 116. Przyjmowanie cudzej perspektywy – rewalidacja
 117. Zmiany – historyjka społeczna – rewalidacja
 118. Loteryjka – rewalidacja – pamięć krótkotrwała
 119. Gra Naklejka z komplementem – rewalidacja – integracja
 120. Kodeks złości – techniki radzenia sobie z agresją – rewalidacja
 121. Zrozumieć manieryzmy ruchowe/samoświadomość/kartka – rewalidacja
 122. W jaki sposób przegrać grą, ale zyskać przyjaciół? – rewalidacja
 123. Zabawa w pokazywanie – rewalidacja
 124. Zrozumienie mojej mimiki twarzy/kartka – rewalidacja/kartka
 125. Co onacza dla mnie „komfort” – ćwiczenia/kartka – rewalidacja/kartka
 126. Gra pajęczyna – grupa (scenariusz) – rewalidacja
 127. Rozpoznawanie wyrazu twarzy – rewalidacja – twarz/emocje
 128. Zabawa „Tu jestem” – rewalidacja – witanie
 129. Mądra głowa – zabawa – zabawa integracyjna
 130. Sposoby uczenia się – lekcja/kartka – rewalidacja/kartka
 131. Autyzm – nauka w grupie – rewalidacja
 132. Sprawiedliwość – Zażalenie – Formularz zażalenia –rewalidacja
 133. Technika Mediacji Rówieśniczej – rewalidacja
 134.  Jak rozpocząć zdanie – ściąga – rewalidacja
 135. Przyjmowanie prezentów-schemat – rewalidacja
 136. Pozytywna technika samokontroli: KSIĘGA ZAŻALEŃ – rewalidacja
 137. Koła przyjaciół – umiejętności społeczne – rewalidacja
 138. Rozwijanie umiejętności społecznych – rewalidacja
 139. Sztuka prowadzenia rozmowy – rewalidacja
 140. Lekcja asertywności –  materiały na godz. wychowawczą
 141. Tworzenie planów dnia – poranek –  rewalidacja
 142. Scenariusze społeczne – rewalidacja
 143. Jak wykorzystać zajęcia pozalekcyjne  – rewalidacja
 144. Technika „Opowiadanie życia” –  rewalidacja
 145. Jak rozmawiać z dorosłymi – umiejętności społeczne –  rewalidacja
 146. Terapie społeczne w ASD – rewalidacja
 147. Towarzyskie Opowieści – strategia społeczna – rewalidacja
 148. Jak zacząć rozmowę i ją podtrzymać – umiejętności społeczne – umiejętności społeczne rewalidacja
 149. Autyzm – pracuj nad sobą i znajdź pracę – praca rewalidacja
 150. Program edukacji społeczno-seksualnej – sex rewalidacja
 151. Trening umiejętności społecznych – rewalidacja
 152. Kwestionariusz życia szkolnego – pomiar wykluczenia – integracja – rewalidacja
 153. Kartoteka znajomych – umiejętności społeczne – rewalidacja
 154. Program przeciw prześladowaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a – przemoc – rewalidacja – Przemoc!
 155. Jedzenie i zachowanie dziecka z ASD przy posiłkach – jedzenie – rewalidacja
 156. Umiejętności społeczne dziecka: Jak zrobić dobre pierwsze wrażenie  – rewalidacja
 157. Szkolenie z zakresu teorii umysłu: Rozmowy komiksowe  – teoria umysłu -rewalidacja
 158. Umiejętności społeczne: uścisk dłoni – umiejętności społeczne – rewalidacja/poznajemy się
 159. Nauka korzystania z toalety dziecka z ASD – trening czystości – rewalidacja
 160. Głuchy telefon
 161. Podawanie piłki
 162. Walka kogutów
 163. Kto pierwszy złapie piłkę