1. Lekcje twórczości: Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie
 2. Uczymy się współpracy – Jestem dobrym kolegą, koleżanką – scenariusz zajęć warsztatowych
 3. Oceń poziom komfortu społecznego dziecka ze spektrum autyzmu
 4. Mój przyjaciel – scenariusz zajęć
 5. Pomaganie – scenariusz zajęć
 6. Wyobraźnia – wspólne tworzenie historii – scenariusz zajęć
 7. Samodzielność w ASD
 8. Umiejętność uważnego słuchania – scenariusz umiejętności społecznych
 9. Kultura osobista – umiejętności społeczne – scenariusz lekcji
 10. Poznajmy się i zintegrujmy – umiejętności społeczne, scenariusz
 11. Pokojowo rozwiązujemy konflikty – umiejętności społeczne, ASD
 12. Wyrabianie nawyku proszenia o pomoc / ASD
 13. Scenariusz lekcji życzliwości
 14. Zabawa w kolorowanki z numerami – redukcja lęku związanego z perfekcjonizmem w ASD
 15. Czym są myśli? Kto myśli? Marzenia to myśli – arkusz zajęć rewalidacyjnych, autyzm
 16. Dziecko znalazło się w sytuacji alarmowej – dzwoni pod numer 112 – scenariusze rozmów, autyzm
 17. Kiedy „Nie wiem” – rewalidacja – autyzm
 18. GŁÓWNE OBSZARY UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH
 19. Autyzm – nauka samodzielnego funkcjonowania i przygotowanie do samodzielnego życia
 20. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z zespołem Aspergera – kultura osobista i zachowanie
 21. Zabawa w chowanego, autyzm – umiejętności społeczne
 22. Gra w kości i ruch – autyzm, ZA, SPD i pokrewne
 23. Małpka w kocyku – zabawa drużynowa, scenariusz
 24. Zabawa w sklep – naśladownictwo, autyzm
 25. Planowanie przyjęcia, autyzm – Teoria umysłu
 26. Autyzm – problemy w nabywaniu umiejętności pracy samodzielnej
 27. Autyzm – Schemat realizacji treningu umiejętności społecznych
 28. Autyzm – konspekt zajęć teatralno-muzycznych – naśladowanie
 29. Pierwsza pomoc na złe myśli
 30. Kamienna Twarz – rozpoznawanie i wyrażanie emocji – scenariusz zabawy
 31. Pobawmy się w złość – umiejętności społeczne
 32. Autystyczne zabawy domowe – umiejętności społeczne
 33. Zespół Aspergera – Narzędzia społeczne w celu radzenia sobie z emocjami
 34. Mówienie komplementów – umiejętności społeczne
 35. Scenariusze rozmów telefonicznych – zostawianie wiadomości dla rodziców
 36. Cztery główne zasady komunikacji, które umożliwiają prowadzenie dobrej konwersacji, ASD
 37. Funkcjonowanie psychospołeczne nastolatka z autyzmem
 38. Ja i moja rodzina. Scenariusz zajęć – umiejętności społeczne
 39. Program zajęć rewalidacyjnych – zespół Aspergera, kl 7
 40. Ogólna charakterystyka słownej agresji – wersja dla kobiet
 41. Trening umiejętności społecznych w pracy z dzieckiem z autyzmem
 42. Pamiętamy o zmarłych – scenariusz zajęć
 43. Autyzm – wiedza ogólna i wnioskowanie, rewalidacja, scenariusz zajęć
 44. Scenariusze rozmów telefonicznych – nawiązywanie kontaktów koleżeńskich
 45. Zespół Aspergera – Kształtowanie umiejętności zadawania pytań, TUS
 46. Strategie dotyczące dbania o higienę osobistą i spokojny sen, autyzm, SI
 47. Mam przyjaciela – schemat zabaw uspołeczniających
 48. Program grupowych zajęć rewalidacyjnych: doskonalenie umiejętności społecznych i komunikacyjnych
 49. Robimy zakupy w różnych sklepach. Scenariusz zajęć z funkcjonowania społecznego i osobistego w kl. I Przysposabiającej do pracy
 50. Przykładowe scenariusze zajęć warsztatowych dotyczące rozwoju umiejętności porozumiewania się uczniów
 51. Trening Umiejętności Społecznych – scenariusz zajęć
 52. Program zajęć uspołeczniających dla dzieci z autyzmem
 53. Program treningu umiejętności społecznych dla uczniów z autyzmem
 54. Autyzm – interakcje społeczne w klasie
 55. Przestrzeń osobista – skaczące piłki/umiejętności społeczne
 56. Rozpoznajemy twarze – zabawa integracyjna/emocje
 57. Podawanie przedmiotów w odpowiedzi na gest/autyzm
 58. Rzut woreczkiem – radzenie sobie ze złością/grupowa
 59. Naucz, przećwicz, powtórz/autyzm
 60. Kartonowe miasto – praca zespołowa/zabawy kreatywne
 61. Zabawa grupowa – Mój dzień/scenariusz
 62. Radzenie sobie z lękiem – umiejętności społeczne
 63. Zasady zachowania się uczniów w klasie – kontrakt
 64. Umiesz robić to co ja? – proste zabawy w naśladowanie
 65. Wyrzuć złość do kosza – zabawa grupowa
 66. Muzyczne poduszki – zabawa grupowa SI
 67. Kawiarnia – współpraca, planowanie, zarządzanie czasem/instrukcja zabawy
 68. Piramida – współpraca w parach/scenariusz
 69. Autystyczny uczeń – rozmowa
 70. ASD a samodzielność
 71. System koleżeński – autyzm
 72. Zapisywanie historyjek społecznych
 73. Zespół Aspergera – sposoby na zawieranie przyjaźni
 74. Granice przestrzeni osobistej – umiejętności społeczne/scenariusz zajęć
 75. Komplementy na piłeczkach
 76. Wzmocnienia społeczne – autyzm
 77. Kłębuszek – zabawa grupowa/scenariusz
 78. Relaksujący kot – zabawa grupowa/scenariusz
 79. Oddawanie książki z brakująca stroną – zabawa społeczna
 80. Nie moralizuj – samoświadomość
 81. Przedmioty i ich przeznaczenie – scenariusz ćwiczeń
 82. Sposoby przekazywania umiejętności społecznych SST
 83. Zostawianie wiadomości – umiejętności społeczne
 84. Tożsamość w sieci
 85. Wywiad i prezentacja – zajęcia
 86. Rozmowa kwalifikacyjna
 87. Piłka – pytanie
 88. Ja pokazuję – ty wykonujesz – umiejętności społeczne/scenariusz
 89. Schody ruchome – historyjka społeczna
 90. Mumia – gra społeczna/scenariusz
 91. Gra społeczna – Wspólne cechy w kapeluszu
 92. Scenariusz umiejętności społecznych – muzeum
 93. Grupy zabawy integracyjnej
 94. Bycie szczerym i uprzejmym – samoświadomość/kartka
 95. Czym jest dręczenie – historyjka społeczna
 96. Śnieżna kula – gra społeczna
 97. 10 zasad nauki umiejętności społecznych
 98. Gra społeczna – zachowania społeczne
 99. Cierpliwość – kartka/ściąga – rewalidacja
 100. Mała zabawa biegowa – integracja – zabawa/integracja
 101. Podkreślaj, przerysowuj gesty w autyzmie – ćwiczenia
 102. Zabawa poznaj-piłka – scenariusz – rewalidacja/poznajemy się
 103. Co mówić w odpowiedzi na próbę dręczenia i w jaki sposób to powiedzieć? – rewalidacja/dręczenie
 104. Radzenie sobie z nudą-ściąga/kartka – rewalidacja
 105. Emocjometr – materiały
 106. Odczytywanie emocji – samoświadomość/kartka – rewalidacja/emocje
 107. Dlaczego ludzie się śmieją, kiedy nie żartuję – samoświadomość/kartka – rewalidacja
 108. Włączanie się do rozmowy – ściąga/kartka – rewalidacja
 109. Proszenie o pomoc-ściąga/samoświadomość – rewalidacja
 110. Przedstawianie się – ściąga – rewalidacja/poznajemy się
 111. Nieporozumienia-szukanie rozwiązań – rewalidacja
 112. Czy dorośli wiedzą wszystko?-Historyjka społeczna/samoświadomość – rewalidacja
 113. Komunikowanie się – ściąga – rewalidacja
 114. Mówienie z szacunkiem tego, co się myśli-historyjka społeczna/samoświadomość – rewalidacja/samoświadomość
 115. Mówienie do siebie – kartka/samoświadomość – rewalidacja
 116. Gra szarady z emocjami – rewalidacja/emocje
 117. Zadawać w kółko to samo pytanie – rewalidacja/samoświadomość
 118. Zabawa „Mój mózg, twój mózg” – teoria umysłu – rewalidacja
 119. Zabawa w udawanie – kartka – rewalidacja
 120. Zabawa w udawanie – kartka
 121. Zabawa w bingo z imionami – rewalidacja
 122. Rozwój myślenia społecznego – rewalidacja
 123. Dziękowanie ludziom za to, że mówią coś miłego – historyjka społeczna/kartka – rewalidacja
 124. Dziennik uczuć – rewalidacja/uczucia
 125. Asertywność – ćwiczenia/kartka – rewalidacja/asertywność
 126. Gra kostka z uczuciami i doznaniami – rewalidacja/uczucia
 127. Świadomość tego, co się dzisiaj stanie – rewalidacja/świadomość/kartka
 128. Intensywność emocji – rewalidacja/emocje
 129. Błąd w zadaniu szkolnym-historyjka społeczna – rewalidacja
 130. Wyłączanie się – kartka – rewalidacja
 131. Rozpoznawanie i rozumienie emocji – rewalidacja/zabawa/emocje
 132. Berek z emocjami – rewalidacja/emocje
 133. Więcej o bezpieczeństwie… kartka -rewalidacja/samoświadomość/ćwiczenia/kartka
 134. Uczucia innych osób-ćwiczenia/kartka – rewalidacja/kartka
 135. Bezpieczeństwo-kartka – rewalidacja/kartka
 136. Przyjmowanie cudzej perspektywy – rewalidacja
 137. Zmiany – historyjka społeczna – rewalidacja
 138. Loteryjka – rewalidacja – pamięć krótkotrwała
 139. Gra Naklejka z komplementem – rewalidacja – integracja
 140. Kodeks złości – techniki radzenia sobie z agresją – rewalidacja
 141. Zrozumieć manieryzmy ruchowe/samoświadomość/kartka – rewalidacja
 142. W jaki sposób przegrać grą, ale zyskać przyjaciół? – rewalidacja
 143. Zabawa w pokazywanie – rewalidacja
 144. Zrozumienie mojej mimiki twarzy/kartka – rewalidacja/kartka
 145. Co onacza dla mnie „komfort” – ćwiczenia/kartka – rewalidacja/kartka
 146. Gra pajęczyna – grupa (scenariusz) – rewalidacja
 147. Rozpoznawanie wyrazu twarzy – rewalidacja – twarz/emocje
 148. Zabawa „Tu jestem” – rewalidacja – witanie
 149. Mądra głowa – zabawa – zabawa integracyjna
 150. Sposoby uczenia się – lekcja/kartka – rewalidacja/kartka
 151. Autyzm – nauka w grupie – rewalidacja
 152. Sprawiedliwość – Zażalenie – Formularz zażalenia –rewalidacja
 153. Technika Mediacji Rówieśniczej – rewalidacja
 154.  Jak rozpocząć zdanie – ściąga – rewalidacja
 155. Przyjmowanie prezentów-schemat – rewalidacja
 156. Pozytywna technika samokontroli: KSIĘGA ZAŻALEŃ – rewalidacja
 157. Koła przyjaciół – umiejętności społeczne – rewalidacja
 158. Rozwijanie umiejętności społecznych – rewalidacja
 159. Sztuka prowadzenia rozmowy – rewalidacja
 160. Lekcja asertywności –  materiały na godz. wychowawczą
 161. Tworzenie planów dnia – poranek –  rewalidacja
 162. Scenariusze społeczne – rewalidacja
 163. Jak wykorzystać zajęcia pozalekcyjne  – rewalidacja
 164. Technika „Opowiadanie życia” –  rewalidacja
 165. Jak rozmawiać z dorosłymi – umiejętności społeczne –  rewalidacja
 166. Terapie społeczne w ASD – rewalidacja
 167. Towarzyskie Opowieści – strategia społeczna – rewalidacja
 168. Jak zacząć rozmowę i ją podtrzymać – umiejętności społeczne – umiejętności społeczne rewalidacja
 169. Autyzm – pracuj nad sobą i znajdź pracę – praca rewalidacja
 170. Program edukacji społeczno-seksualnej – sex rewalidacja
 171. Trening umiejętności społecznych – rewalidacja
 172. Kwestionariusz życia szkolnego – pomiar wykluczenia – integracja – rewalidacja
 173. Kartoteka znajomych – umiejętności społeczne – rewalidacja
 174. Program przeciw prześladowaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a – przemoc – rewalidacja – Przemoc!
 175. Jedzenie i zachowanie dziecka z ASD przy posiłkach – jedzenie – rewalidacja
 176. Umiejętności społeczne dziecka: Jak zrobić dobre pierwsze wrażenie  – rewalidacja
 177. Szkolenie z zakresu teorii umysłu: Rozmowy komiksowe  – teoria umysłu -rewalidacja
 178. Umiejętności społeczne: uścisk dłoni – umiejętności społeczne – rewalidacja/poznajemy się
 179. Nauka korzystania z toalety dziecka z ASD – trening czystości – rewalidacja
 180. Głuchy telefon
 181. Podawanie piłki
 182. Walka kogutów
 183. Kto pierwszy złapie piłkę