Arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia – podstawa IPET

Data opracowania:……………….. ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA(podstawa opracowania dla ucznia indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego)Imię i nazwisko ucznia: ………………………………………….. Klasa: …………………………………. Data urodzenia: …………………………………. Wychowawca: …………………………………………..…… Read more „Arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia – podstawa IPET”