IPET 2018 dla dziecka z diagnozą autyzmu w edukacji przedszkolnej

Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET) dla dziecka z diagnoza autyzmu w edukacji przedszkolnej - Olga Kłodnicka pdf W zakładkach na autyzmwszkole.com oraz autyzmschemat.life znajdują się scenariusze zajęć, lekcji, ćwiczeń, gier i zabaw przeznaczonych dla dzieci w spektrum autyzmu, SPD, ADHD, dysleksji oraz uczniów z zaburzeniami pokrewnymi, a także uczniów z innymi trudnościami w nauce do wykorzystania w... Czytaj dalej →

Reklamy

Założenia programu „Emocje”

Według C. Saarni kompetencja emocjonalna składa się z komponentów będących wynikiem procesów szeroko rozumianego uczenia się. Opiera ten model na teorii rozwoju poznawczego, a zwłaszcza na jego sekwencyjnym aspekcie (wystąpienie późniejszych faz jest ściśle zintegrowane z wcześniejszymi). Rozwój emocjonalny jest tu rozumiany jako proces ciągły, rozpoczynający się w momencie narodzin i trwający aż do wczesnej... Czytaj dalej →

Uspołecznienie – treści/oczekiwania

Nowe Programy Edukacyjno-Terapeutyczne dla I etapu nauczania uczniów z trudnościami #autyzm#za#asd#pokrewne#niepełnosprawnośćintelektualna#inne Uspołecznienie Funkcjonowanie w środowisku Dział: Uczeń jako Konsument Treści/Oczekiwania Na dworcu PKP lub PKS Kupuje bilety na przejazd autobusem, pociągiem. Kasuje bilety w kasowniku. Przestrzega zasad bezpieczeństwa i prawidłowego zachowania się na przystankach PKS lub dworcach PKP  - na peronie nie podchodzi blisko torów;... Czytaj dalej →

Program edukacyjno-terapeutyczny dla I etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

Program edukacyjno-terapeutyczny dla I etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym Wiadomości wstępne Program edukacyjno-terapeutyczny powinien obejmować: 1. Podstawowe informacje o uczniu: Imię (imiona) i nazwisko ucznia: ........................................................................ Pesel ............................................................................................................................. Data urodzenia .......................................................................................................... Klasa ............................................................................................................................. Wychowawca ............................................................................................................. Imiona i nazwiska rodziców ................................................................................... Adres .............................................................................................................................. Kontakt z rodzicami ................................................................................................. Podstawa wdrożenia programu edukacyjno-terapeutycznego .......................... Czytaj dalej →

Relaksujący kot – zabawa grupowa/scenariusz

Zabawa Relaksujący kot uczy dzieci jak się radzić sobie ze stresem wykorzystując do tego pluszowego kotka Cele "Pierwszoplanowe: Radzenie sobie ze stresem i lękiem. Drugoplanowe: Stosowanie się do poleceń, koncentrowanie uwagi. Poziom trudności Dla początkujących. Potrzebne materiały Pluszowy kot wypchany miękkim materiałem. Aranżacja miejsca Otwarta przestrzeń, w której dzieci mogą usiąść w kole. Opis zabawy... Czytaj dalej →

Diagnoza funkcjonalna i IPET

Diagnoza funkcjonalna i Indywidualny Program Terapeutyczno-Edukacyjny "Rezultatem pracy na tym etapie powinna być dobra diagnoza funkcjonalna, która zobrazuje profil rozwojowy dziecka. Pokaże zarówno jego dobre strony, jak i deficyty w poszczególnych sferach rozwojowych. Diagnoza funkcjonalna ma stanowić podstawę opracowania indywidualnego planu terapii i edukacji. Umożliwia określenie celów zarówno krótko-, jak i długoterminowych. Te pierwsze w... Czytaj dalej →

Czym są historyjki społeczne

Historyjka społeczna ma tytuł i wstęp wyraźnie określające temat, rozwinięcie zawierające szczegółowe informacje i zakończenie, które podkreśla i podsumowuje istotne informacje. Historyjki społeczne służą autystycznym dzieciom do zrozumienia otaczającej rzeczywistości. To jedno z bardziej skutecznych narzędzi edukacyjnych w ASD Struktura "Podobnie jak wszystkie dobre opowieści, historyjki społeczne mają sensowną strukturę. Każda z nich ma tytuł,... Czytaj dalej →

Lato – treści i osiągnięcia/rewalidacja/IPET

Rozwijanie sprawności i umiejętności ucznia w środowisku szkolnym dla I etapu nauczania #autyzm#asd#za#spd#pokrewne#uczeń#niepełnosprawny#intelektualnie#innetrudnościwnauce#rewalidacja#ipet#kompensacja Treści kształcenia/Oczekiwane osiągnięcia ucznia Dział: Przyroda w różnych porach roku LATO Zmiany zachodzące w przyrodzie latem "Wie, kiedy zaczyna się i kończy kalendarzowe lato. Zna zasady bezpiecznego zachowania się podczas wypoczynku w lesie, nad wodą, w górach. Wie, jakie są charakterystyczne cechy... Czytaj dalej →

Redukowanie wzmacniającej wartości autostymulacji

Istnieje, kilka różnych strategii, które możemy zastosować w celu zmniejszenia satysfakcji, jaką dziecko czerpie z autostymulacji "Paradoksalnie, jedną z bardziej skutecznych metod jest użycie autostymulacji jako takiej w roli wzmocnienia. Mimo iż podobna praktyka może się zdawać niedorzeczna, w rzeczywistości służy dwóm celom. Nie tylko dostarcza dziecku silnego wzmocnienia, lecz również stopniowo zmniejsza gratyfikację, jaką... Czytaj dalej →

Blog na WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑