IPET Przykładowy arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia

IPET ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA W zakładce POMYSŁY DO IPET na autyzmwszkole.com mozna znaleźć o wiele więcej informacji.

Reklamy

Przykładowy Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny – autyzm

Przykładowy Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dla ucznia z autyzmem (wersja robocza)     Pieczątka szkoły     Indywidualny programedukacyjno – terapeutyczny  dla ucznia………………………              z klasy I   PROGRAM DOSTOSOWANY JEST DO POTRZEB I MOŻLIWOŚCI DZIECKA ZGODNIE Z ORZECZENIEM NR ... O  POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO ORAZ ORZECZENIEM O POTRZEBIE INDYWIDUALNEGO NAUCZANIA NR. ... WYDANYM PRZEZ PORADNIĘ PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNĄ NR ... W ...... Czytaj dalej →

Przykładowy IPET ucznia z autyzmem i upośledzeniem umiarkowanym

Przykładowy IPET ucznia z autyzmem i upośledzeniem umiarkowanym wersja robocza   "Indywidualny Programu Edukacyjno-Terapeutyczny uczennicy z niepełnosprawnością sprzężoną upośledzenie umiarkowane i autyzm. Dziewczynka realizowała w klasach IV-VI nauczanie indywidualne w Szkole Podstawowej Integracyjnej w .... INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY IPETOla ... (5/4b/2011/2012) Metryczka z danymi ucznia Imię i nazwisko: Ola ... Data i miejsce urodzenia: ...... Czytaj dalej →

IPET dla ucznia – autyzm (przedszkole)

Przykładowy Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dla ucznia z autyzmem (przedszkole)   ……………………………………………….… pieczęć przedszkola    INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY Imię i nazwisko dziecka: Data urodzenia: Wychowawca/koordynator zespołu: Nr orzeczenia: Termin ważności orzeczenia: Orzeczenie wydano z uwagi na: 1. Zakres i sposób dostosowania programu wychowania przedszkolnego do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka I Fizyczny obszar rozwoju... Czytaj dalej →

Aneks do IPET

Aneks do IPET (przykładowy)   ANEKS DO INDYWIDUALNEGO PROGRAMU EDUKACYJNO – TERAPEUTYCZNEGO NA ROK SZKOLNY …………………………… DLA UCZNIA …………………………………….. Po przeprowadzeniu Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia …………………………….. data wybrano następujące priorytety do pracy: Sfera Cel ogólny (podstawa programowa) Cele szczegółowe Dziecko: Przewidywane osiągnięcia ucznia (kierunki w jakich prawdopodobnie uczeń będzie się rozwijał)   Formy pomocy... Czytaj dalej →

Czy pomoc wizualna jest nadal potrzebna?

Wykorzystanie pomocy wizualnych w pracy z dziećmi z ASD ułatwiło uporządkować rzeczywistość w szkole i poza nią "Twój uczeń z autyzmem korzysta z graficznego harmonogramu, aby radzić sobie podczas zajęć w szkole, a ty zauważasz znaczny wzrost jego pewności siebie i samodzielności. Wszystko układa się tak dobrze, że zastanawiasz się, czy harmonogram wciąż jest mu... Czytaj dalej →

Ćwiczenia usprawniające zaburzoną orientację przestrzenną – zestawy

Ćwiczenia usprawniające zaburzoną orientację przestrzenną zawierające się w zestawach ćwiczeń analizy i syntezy wzrokowej dla II etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym oraz innych zaburzeniach i trudnościach w nauce: Ćwiczenia usprawniające zaburzoną orientacje przestrzenną:  ćwiczenia w orientacji w schemacie ciała i przestrzeni; układanie kompozycji klocków według wzorów przestrzennych; dobieranie obrazków, figur geometrycznych... Czytaj dalej →

Gra w parzyste i nieparzyste

Gra w parzyste i nieparzyste to klasyczna zabawa matematyczna. Nie wymaga szczególnych przygotowań i można przeprowadzić ją praktycznie wszędzie. Potrzebujemy dwóch ochotników... Materiały kartka do zapisywania wyników, coś do pisania. Wiek 6+ Cel liczenie i definiowanie, koncentracja, refleks. Przebieg gry Ustal początek i koniec gry - ramy czasowe lub punktowe. Dzieci zaciskają prawe dłonie w... Czytaj dalej →

Autyzm – system edukacji w Polsce

Rodzina z autystycznym dzieckiem oraz sama osoba z ASD może uzyskać różne świadczenia w ramach systemu edukacji "Na początku, na wniosek rodziców, dziecko z autyzmem może otrzymać opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Obowiązuje ona od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Zajęcia wynikające z opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju są obowiązkowe... Czytaj dalej →

Blog na WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑