Zostawianie wiadomości – umiejętności społeczne

Czasem proste rzeczy tylko się takimi wydają. Jeśli nie jesteśmy dostatecznie przygotowani na właściwą reakcję mogą działać na naszą niekorzyść. Do takich pułapek należy zostawianie wiadomości w przypadku gdy rozmówca jest niedostępny... Najczęściej swoje sprawy załatwiam mailowo, rzadziej telefonicznie - taką mam specyfikę pracy. Nawet jeśli wykonuję telefon współpracownicy zwykle są "dostępni". Jednak przytrafiło mi... Continue Reading →

Reklamy

Zestaw ćwiczeń percepcji słuchowej

Doskonalenie uważnego słuchania, słuchu fonemowego, fonematycznego, ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej dla dzieci z trudnościami w nauce #autyzmipochodne#ASD#ZA#dysleksja#niepełnosprawnośćintelektualnaumiarkowana#IPET#rewalidacja#indywidualne#wyrównawcze Doskonalenie uważnego słuchania: "rozpoznawanie, różnicowanie oraz lokalizacja dźwięków dochodzących z najbliższego otoczenia: głosów przyrody, głosów wydawanych przez różne przedmioty i substancje, instrumenty muzyczne; różnicowanie wysokości natężenia i barwy dźwięku; ćwiczenia rytmiczne, odtwarzanie struktur rytmicznych (wyklaskiwanie, wystukiwanie lub... Continue Reading →

Tożsamość w sieci

Tworząc profil w serwisie społecznościowym, wybierz zdjęcie, na którym wyglądasz poważnie "Zdjęcie nie musi być zrobione przez profesjonalnego fotografa, ale powinno być wierne i w dobrym guście, tak żeby przyciągało do ciebie innych użytkowników. Dotyczy to zwłaszcza serwisów takich jak Linkedlin, które służą do kontaktów biznesowych. Na profilu możesz zamieścić też mniej oficjalne zdjęcia, ale... Continue Reading →

Poczucie równowagi i ruch w ZA

Niektóre dzieci z zespołem Aspergera mają problemy z układem przedsionkowym, który wpływa na ich poczucie równowagi, postrzeganie ruchu i koordynację, twierdzi Tony Attwood "Dziecko jest 'niepewne grawitacyjnie', niepokoi się, gdy traci grunt pod nogami, i jest zdezorientowane, gdy musi gwałtownie zmieniać pozycję ciała, co jest wymagane na przykład podczas gry w piłkę nożną. Poczucie równowagi... Continue Reading →

Zestaw ćwiczeń sprawności grafomotorycznej

Zestaw ćwiczeń sprawności grafomotorycznej do wykorzystania na dodatkowych zajęciach zarówno w Indywidualnych Programach Edukacyjno-Terapeutycznych jak i na każdych innych zajęciach dydaktyczno-kompensacyjno-wyrównawczych czy rewalidacyjnych Ćwiczenia usprawniające drobne ruchy rąk i podnoszące graficzny poziom pisma: "kreślenie w powietrzu i na płaszczyźnie dużymi ruchami - manipulowanie różnymi przedmiotami: balonem, piłka, woreczkiem, skakanką; utrwalenie sposobu prawidłowego trzymania przyboru do... Continue Reading →

Bliska pochwała

Bliska pochwała to pochwała, której skuteczność polega na zwróceniu uwagi uczniowi znajdującemu się w pobliżu dziecka, które łamie zasady "Bliska pochwała uczy zachowania na przykładzie rówieśników - polega na komplementowaniu lub chwaleniu ucznia będącego w pobliżu źle zachowującego się dziecka, bądź podziękowaniu mu za dawanie dobrego przykładu. "Erico, podobało mi się, że zaczekałeś, aż przełkniesz... Continue Reading →

Rzeczy i ich właściwości – zajęcia

Rzeczy i ich właściwości to zajęcia rozwijające zasoby językowe, zrozumienie pojęć oraz zwiększanie wrażliwości na otaczającą rzeczywistość #autyzm#ZA#ASDipokrewne#inne#IPET#rewalidacja#zajęcia  Cele: "Poszerzenie zasobów językowych. Lepsze zrozumienie pojęć. Zwiększenie wrażliwości na otoczenie. Przebieg:  Postępuj jak w podstawowym treningu różnicowania. Każda właściwość powinna być reprezentowana przez inną konkretną rzecz. Wybierz przedmioty, które są do siebie bardzo podobne i różnią... Continue Reading →

Spektrum Zaburzeń Sensorycznych SPD

Jak w większości zaburzeń, symptomy SPD występują z różną intensywnością "Badanie przeprowadzone w 2009 roku w Child Mind Institute wykazało, że jedno na sześcioro dzieci ma problemy sensoryczne utrudniające naukę i funkcjonowanie w szkole. Ponadto, chociaż problemy przetwarzania sensorycznego często są zauważane u dzieci z autyzmem, można je znaleźć również u dzieci cierpiących na nadpobudliwość... Continue Reading →

Odpowiednio sformułowane cele IPET

Niezależnie od tego, czy jest to jedyny nauczyciel, czy jeden z wielu, osoba wydająca polecenia dziecku z autyzmem lub Zespołem Aspergera jest ważnym członkiem drużyny, która tworzy i realizuje korzystny dla ucznia program edukacyjny "Wszyscy nauczyciele powinni zadbać, by ogólne i szczegółowe cele programu były wymierne, znaczące dla dziecka i zgodne z jego stylem uczenia... Continue Reading →

Blog na WordPress.com.

Up ↑