Szukaj

Autyzm w szkole

Autyzm, ZA, ASD, uczeń z niepełnosprawnością intelektualną – IPET, umiejętności społeczne, rewalidacja, zaburzenia integracji sensorycznej SI, zajęcia kompensacyjno-korekcyjne, wyrównawcze, logopedyczne, edukacja emocji, asystent, scenariusze, instrukcje, schematy, zabawy, metody, gry, pomoc, rozwój

Matematyka- rewalidacja/autyzm klasy I-IV

Matematyka – rewalidacja/autyzm – klasy I-IV

Przedstawiony program/zakres matematyczny można wykorzystywać na zajęciach indywidualnych, rewalidacyjnych, kompensacyjno-wyrównawczych, tworząc IPET-y itd. dla dzieci z autyzmem. Należy go pogłębiać zgodnie z potrzebami/rozwojem indywidualnym ucznia. Continue reading „Matematyka- rewalidacja/autyzm klasy I-IV”

Reklamy

Już październik

Poniedziałek, 16.10.2017

Tak, tak – już październik. Pogoda nam dopisuje. Kolejny słoneczny dzień nastraja pozytywnie, to dobrze. Continue reading „Już październik”

Scenariusz zajęć uspołeczniających – gra w Piotrusia/autyzm

Scenariusz zajęć uspołeczniających – gra w Piotrusia/autyzm

Rodzaj zajęć: grupowe

Liczba dzieci: 45 Continue reading „Scenariusz zajęć uspołeczniających – gra w Piotrusia/autyzm”

Zaburzenie integracji sensorycznej – badanie przesiewowe – lista kontrolna dla nauczycieli

Badanie przesiewowe dzieci w wieku przedszkolnym metodą Balzer-Martin – lista kontrolna dla nauczycieli

Continue reading „Zaburzenie integracji sensorycznej – badanie przesiewowe – lista kontrolna dla nauczycieli”

Gra społeczna – Wspólne cechy w kapeluszu/scenariusz

Wspólne cechy w kapeluszu

Gra Wspólne cechy w kapeluszu pozwala dzieciom na dzielenie się informacjami na swój temat i znajdywanie rzeczy wspólnych z innymi członkami grupy Continue reading „Gra społeczna – Wspólne cechy w kapeluszu/scenariusz”

Ćwiczymy spółgłoskę ch – kartka

Ch

Rozgrzewka

cha cho chu che ch cha cho chu che chy   cha cho chu che chy

ocha ucha echa ycha   ocha ucha echa ycha   ocha ucha echa ycha

ach och uch ech ych   ach och uch ech ych   ach och uch ech ych Continue reading „Ćwiczymy spółgłoskę ch – kartka”

System Marianny Frostig

Marianna Frostig opracowała ćwiczenia korekcyjne stosowane w diagnozowaniu i terapii zaburzeń percepcji i koordynacji wzrokowo-ruchowej u dzieci w wieku 4-8 lat i starszych

Continue reading „System Marianny Frostig”

Miejsce do pracy w klasie – samoświadomość/kartka

Miejsce do pracy w klasie

Continue reading „Miejsce do pracy w klasie – samoświadomość/kartka”

Ćwiczenia terapeutyczne do IPET-ów – dodawanie i odejmowanie

Ćwiczenia terapeutyczne dla dzieci z trudnościami w liczeniu i zdobywaniu umiejętności matematycznych (dyskalkulia) dla klas 1-3

Continue reading „Ćwiczenia terapeutyczne do IPET-ów – dodawanie i odejmowanie”

Blog na WordPress.com.

Up ↑