Naśladowanie układania budowli z klocków

Te zajęcia mogą być przeprowadzane z użyciem dowolnego rodzaju przedmiotów, z których można coś zbudować... Cele: Nauczenie posługiwania się przedmiotem zgodnie z jego przeznaczeniem. Poprawa wzrokowo-ruchowych umiejętności tworzenia wzorów. Poprawa koncentracji i pamięci. Nauczenie samokontroli zachowań (np. niechwytanie klocków, nierzucanie nimi itd.) Rozwój motoryki małej. Nauczenie patrzenia na rekwizyty związane z wykonywanym zadaniem i czynności... Continue Reading →

Reklamy

Współpraca między nauczycielami

Należy pamiętać, że odpowiedzialność za wspomaganych uczniów powinna spoczywać nie na pojedynczych nauczycielach, lecz całym gronie pedagogicznym #IPET#rewalidacja#autyzmipokrewne#ZA#ASD#dysleksja#ADHD "Nauczycielska współpraca jest dla tych dzieci kluczowa w osiągnięciu sukcesów w nauce, a więc powinna być dobrze zorganizowana i doskonalona. Dla jej ułatwienia należy ustalić też główne cele dydaktyczne. Oto elementy, które warto wziąć pod uwagę, planując... Continue Reading →

Zabawa fakturami – SI

Jeżeli twoje dziecko jest wrażliwe na dotyk, powoli wprowadzaj nowe faktury. Zacznij od tych, które łatwo tolerować, a nawet można polubić "Ustaw na stoliku lustro. Usiądź razem z dzieckiem i posypuj lustro pudrem lub mąką kukurydzianą tak długo, aż nie będziesz widzieć swojego odbicia. Następnie omiataj taflę suchym materiałem do momentu, kiedy będziesz mógł zobaczyć... Continue Reading →

Nagradzanie – autystyczny uczeń

Wielu nauczycieli stosuje nagrody. Między zachęta a przekupstwem jest cienka granica Nagroda powinna motywować ucznia do wypełniania zadania, twierdzi specjalista od trudnych zachowań dzieci ze spektrum autyzmu Steve Brown. "Nagroda powinna motywować ucznia do wypełnienia poleceń i kończenia wyznaczonych zadań. Z reguły działa najlepiej, kiedy dziecko ma wpływ na jej formę. Dobrze jest wykorzystać specyficzne... Continue Reading →

Ewaluacja i procedury celów

Ewaluacja i procedury osiągania celów zawarte w poście dotyczą aktualnych kryteriów ocen w programach dydaktyczno-wyrównawczych dla dzieci klas 1-3 Ewaluacja "Dzięki niej dowiemy się, czy program jest właściwie skonstruowany i czy przynosi zamierzone efekty. Powinna ona zawierać: rejestr zmian i postępów (dokumentację tego, co dziecko osiągnęło); ocenę skuteczności podjętych priorytetowych działań (wygaszanie pewnych zachowań, budowanie... Continue Reading →

Skorupa żółwia – zabawa SI

Intensywne bodźce proprioceptywne zwiększają świadomość ciała niezbędną do planowania motorycznego, zwłaszcza w fazie tworzenia idei "Bodziec proprioceptywny w postaci głębokiego nacisku pomaga w zwiększeniu świadomości ciała, co jest niezbędne na wczesnych etapach ruchu (planowanie motoryczne). Dziecko musi mieć wewnętrzny punkt odniesienia dotyczący tego, jakie ruchy powinno wykonywać ciało, żeby można się było przemieszczać w różnych... Continue Reading →

Łapanie i rzucanie – koordynacja

Prawidłowe łapanie, rzucanie, odbijanie i kozłowanie piłki wymaga zaangażowania oczu i rąk. Dlatego nazywa się to koordynacją oko-ręka, gdyż nasze zdolności motoryczne muszą współgrać ze wzrokiem. "Jeżeli pracujesz z osobą, która powinna poćwiczyć łapanie i rzucanie, pamiętaj, że niektóre piłki są lepsze od innych. Zwróć uwagę na to, że duże lekkie piłki plażowe łapie się... Continue Reading →

Materiał językowy wprowadzany w trakcie programów dydaktycznych (ASD)

Programy dydaktyczno-wychowawcze skierowane do dzieci z ASD prowadzone są w szkole i utrwalane w domu Pierwsze formy nawiązania kontaktu z dzieckiem autystycznym możliwe są na drodze niewerbalnych kanałów porozumiewania, by stopniowo i ostrożnie przejść do oswajania z formami językowymi. Na przykład materiał językowy wprowadzany w trakcie środowiska społeczno-przyrodniczego i pozostałych przedmiotów, a na zajęciach logopedycznych... Continue Reading →

Blog na WordPress.com.

Up ↑