Szukaj

autyzmwszkole.com

Autyzm, ZA, ASD, uczeń z niepełnosprawnością intelektualną – IPET, umiejętności społeczne, rewalidacja, zaburzenia integracji sensorycznej SI, zajęcia kompensacyjno-korekcyjne, wyrównawcze, logopedyczne, edukacja emocji, asystent, scenariusze, instrukcje, schematy, zabawy, metody, gry, pomoc, rozwój

Notowanie kolejności zdarzeń i wizualizacja tekstu

Dla uczniów z trudnościami w pisaniu tekstów, którzy mają problemy z zapamiętywaniem porządku informacji dobrym rozwiązaniem jest notowanie kolejności zdarzeń przedstawionych w przeczytanej historii

Continue reading „Notowanie kolejności zdarzeń i wizualizacja tekstu”

Reklamy

Litera tygodnia – zabawa

Celem zabawy Litera tygodnia jest rozpoznawanie liter i wyszukiwanie ich kształtu w swoim najbliższym otoczeniu

Continue reading „Litera tygodnia – zabawa”

Opanowanie znaków interpunkcyjnych

Opanowanie znaków interpunkcyjnych

Continue reading „Opanowanie znaków interpunkcyjnych”

Wybuchając

Wtorek, 21.11.2017

Rano jest najgorzej. Pobudka 0 6:20 nie załatwia sprawy, ciągle brakuje czasu. Stasiek śpi w ubraniu nad miską z płatkami. Piotrek zaczyna się pakować chociaż miał zrobić to wczoraj. Jego miseczka stygnie. Nikt nie trzyma się planu. Nikt nie kontroluje czasu. Janek zaczyna się wściekać. Wszystko się rozłazi… Wtedy wybucham i się zaczyna. Continue reading „Wybuchając”

Muzyka z rytmiką – rewalidacja/autyzm

MUZYKA Z RYTMIKĄ – rewalidacja/autyzm i zaburzenia pokrewne

Trudności

Dzieci autystyczne w specyficzny sposób odbierają bodźce zmysłowe. (Opisuję te problemy w zakładce ZABURZENIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ SPD). Wykazują nadwrażliwość słuchową na dźwięki dobiegające z dalekiej przestrzeni ignorując dźwięki pochodzące z najbliższego otoczenia, szczególnie dźwięki mowy. Potrafią izolować się od dźwięków/bodźców słuchowych, niezrozumiałych dla nich, zbyt silnych, drażniących, przeciążających ich układ nerwowy.  Continue reading „Muzyka z rytmiką – rewalidacja/autyzm”

Mnożenie na palcach

W przypadku działań takich jak 13 • 15 sięgam chętnie po kalkulator, jednak istnieje elegancki sposób rozwiązania problemu, w którym ważną rolę grają palce

Continue reading „Mnożenie na palcach”

Myślenie obrazami

Kiedyś terapeuta napisał do mnie z nieukrywanym wzburzeniem dlaczego łączę autyzm z dysleksją. – „Intuicyjnie”- chciałam odpowiedzieć, ponieważ spełniam  kryteria dysleksji…

Continue reading „Myślenie obrazami”

Tabliczka mnożenia na 2 – ćwiczenia

Tabliczka mnożenia na 2 jest prosta

Cyfra 2 jest magiczna, ponieważ łączy ze sobą dwie jedynki. 2 zawsze można równo podzielić. Zawsze łatwo zapamiętać, że: Continue reading „Tabliczka mnożenia na 2 – ćwiczenia”

Procedury osiągania celów rewalidacyjnych

W procesie przystosowania do życia społecznego dziecka z trudnościami w nauce w wyniku różnych dysfunkcji od spektrum autyzmu, zaburzeń pokrewnych po upośledzenie umysłowe w różnych stopniach ma na celu wykorzystanie odpowiednich metod i narzędzi dla stworzenia właściwych warunków do poznawania świata

Continue reading „Procedury osiągania celów rewalidacyjnych”

Blog na WordPress.com.

Up ↑