Szukaj

autyzmwszkole.com

Autyzm, ZA, ASD, uczeń z trudnościami, IPET, umiejętności społeczne, rewalidacja, zaburzenia integracji sensorycznej SI, zajęcia kompensacyjno-korekcyjne, wyrównawcze, logopedyczne, edukacja emocji, asystent, scenariusze, instrukcje, schematy, zabawy, metody, gry, pomoc, rozwój

Plan wyjścia ze szkoły

Plan wyjścia ze szkoły pomoże dziecku przewidzieć kolejność następujących po sobie zdarzeń po zakończeniu zajęć lekcyjnych

Continue reading „Plan wyjścia ze szkoły”

Reklamy

Percepcja motoryczna – kompensacja/ćwiczenia i zabawy

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM ZAJĘĆ KOMPENSACYJNO-KORECYJNYCH DLA UCZNIÓW EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

PERCEPCJA MOTORYCZNA

Cele operacyjne:

Continue reading „Percepcja motoryczna – kompensacja/ćwiczenia i zabawy”

Pachnąca kula

Pachnąca kula to zabawa  motoryczno-sensoryczna

Potrzebne przedmioty:

  • Pomarańcza lub jabłko.
  • Suszone goździki.

Continue reading „Pachnąca kula”

Pojęcia geometryczne – kompensacja kl. I-III

Treści programowe z działu Pojęcia geometryczne z programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów klas I-III z trudnościami w liczeniu i zdobywaniu umiejętności matematycznych

Klasa I

Continue reading „Pojęcia geometryczne – kompensacja kl. I-III”

Harmonogram – wzmocnienia

Harmonogram to jedna z technik motywacyjnych. Służy do wzmacniania zachowań na których szczególnie nam zależy

Continue reading „Harmonogram – wzmocnienia”

Zasady dotyczące odrabiania prac domowych – instrukcja

Zasady dotyczące odrabiania prac domowych:

Continue reading „Zasady dotyczące odrabiania prac domowych – instrukcja”

H – na początku wyrazu, przed samogłoską

H

Rozgrzewka Continue reading „H – na początku wyrazu, przed samogłoską”

Zajęcia komputerowe – zakres wymagań

Zajęcia komputerowe – Rozwijanie sprawności i umiejętności w środowisku szkolnym dla dzieci z ASD oraz zaburzeniami pokrewnymi w tym dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim lub znacznym

Continue reading „Zajęcia komputerowe – zakres wymagań”

TEACCH

Erick Schopler psycholog z Uniwersytetu Karoliny Północnej opracował w latach 60. model terapii TEACCH (Treatment and Education of Autistic and related Communication-handicapped CHildren – terapia i edukacja dzieci z autyzmem oraz zaburzeniami w komunikacji

Continue reading „TEACCH”

Blog na WordPress.com.

Up ↑