Mindfulness w spektrum autyzmu

Reklamy

Mindfulness lub uważność – to proces psychologiczny koncentrowania uwagi na wewnętrznych i zewnętrznych bodźcach występujących w danej chwili, który może zostać rozwijany poprzez medytację lub inne ćwiczenia. Termin mindfulness (pol. uważność) to tłumaczenie z języka pali słowa sati, która jest istotnym elementem niektórych buddyjskich tradycji. Uważa się, że współczesna popularność mindfulness na zachodzie została zapoczątkowana przez Jona Kabat-Zinna (ang.).

Badania przeprowadzone na dużych populacjach wykazały, że praktyka medytacji mindfulness jest silnie skorelowana z dobrym samopoczuciem i poczuciem zdrowia. Badania wykazały także, że nadmierne rozmyślanie i niepokój prowadzą do problemów psychicznych takich jak depresja i lęk oraz że praktyka medytacji mindfulness efektywnie redukuje zarówno gonitwę myśli, jak i niepokój.

Prowadzone są badania nad przydatnością medytacji mindfulness w zapobieganiu ostrym chorobom układu oddechowego…

Cele i korzyści praktykowania mindfulness / uważnosci u dzieci w wieku szkolny:

 • Obniżenie napięcia emocjonalnego, samoregulacja wewnętrzna (kształtowanie odporności emocjonalnej).
 • Obserwacja trudnych uczuć i emocji (np. cierpienia, strachu, wstydu, złości, frustracji), nazywanie ich, zrozumienie i radzenie sobie z nimi.
 • Poznawanie siebie.
 • Redukcja stresu w szkole i przeciążenia emocjonalnego.
 • Minimalizowanie oddziaływania niepożądanych myśli.
 • Wyrabianie trwałego nawyku bycia świadomym.
 • Przeniesienie mindfulness na czynności życia codziennego.
 • Skupienie uwagi na aktualnie wykonywanej czynności, zadaniu szkolnym.
 • Zwiększona kreatywność, swoboda oraz niezależność w wykonywaniu działań i rozwiązywaniu problemów.
 • Dostrzeganie własnych, ukrytych potrzeb i stanów fizjologicznych.
 • Skuteczne dostosowywanie aktywności do indywidualnych możliwości.
 • Wzrost refleksyjności, minimalizowanie działań automatycznych (schematycznych).
 • Dostrzeganie własnych możliwości i potrzeb.
 • Większa satysfakcja z wykonywanych działań i przeżytych doświadczeń.
 • Wydłużenie czasu koncentracji nad jednym zadaniem.
 • Łatwiejszy powrót do kontynuowania czynności po przerwie spowodowanej oddziaływaniem bodźców dekoncentrujących.
 • Obniżenie poziomu lęku i objawów z pogranicza depresji.
 • Obniżenie wskaźnika wrogości.
 • Wzrost odczuwanej empatii, sympatii i poziomu integracji grupowej, ogólne pozytywne nastawienie wobec innych (w przypadku zajęć mindfulness prowadzonych w zespole).
 • Komunikacja własnych potrzeb.
 • Spadek liczby agresywnych reakcji i zachowań u dzieci i młodzieży

Uwaga u dzieci autystycznych ma szczególny charakter, nie jest jednak słaba. Problem polega nie na tym, że dzieci te łatwo się rozpraszają, lecz na tym, że ich uwaga skupia się na dziwnych rzeczach i, że gdy są czymś pochłonięte, wówczas nie można im przeszkadzać. Wydaje się, że mają wspaniałą zdolność utrzymywania uwagi, lecz nie występuje u nich dobra kontrola uwagi zmiennej ~ Uta Frith

Tematy, lekcje, scenariusze zajęć, ćwiczenia:

 1. Zimowa medytacja – mindfulness dla dzieci
 2. Zmysł dotyku – zabawy mindfulness dla dzieci
 3. Joga śmiechu – praktyczne ćwiczenia playfulness
 4. Samotność, zazdrość, pominięcie – techniki mindfulness dla dzieci
 5. Magiczny oddech – zabawy mindfulness dla dzieci
 6. Świadoma zazdrość – zabawy mindfulness dla dzieci
 7. Skupiona uwaga – zajęcia mindfulness dla uczniów
 8. Joga dla dzieci
 9. Skupienie, świadome oddychanie – techniki mindfulness dla dzieci
 10. Przewodnik niewidomego – proste zabawy w uważność
 11. Przerwa na oddech – zabawy mindfulness na co dzień
 12. Znaczenie rytuałów w rozwoju dziecka – nauka mindfulness – zajęcia terapeutyczne
 13. Letnie mandale dla dzieci – zajęcia relaksacyjne
 14. Mindfulness dla dzieci przed snem
 15. Frustracja, wstyd – techniki mindfulness dla dzieci
 16. Panika, strach – techniki mindfulness dla dzieci
 17. Utulanka-zasypianka – mindfulness przed snem
 18. Joga w klasie
 19. Ciało i umysł – mindfulness dla dzieci
 20. Znikające kamienie. Na tropie spokoju – mindfulness dla dzieci
 21. Uważność w relacjach z dziećmi z perspektywy szkolnego psychologa
 22. Mindfulness dla dzieci
 23. Brokatowa kula – techniki mindfulness dla dzieci
 24. Uwaga, spokój – techniki mindfulness dla dzieci
 25. Radzenie sobie ze stresem – techniki mindfulness dla dzieci
 26. Mindfulness. Jak być uważnym? – Lekcja dla ucznia ze spektrum autyzmu
 27. Zazdrość, przytłoczenie – lekcja dla uczniów ze spektrum autyzmu
 28. Jak praktykować współczucie w miejscu pracy dla samego siebie
 29. Uważność oddechu – mindfulness dla dzieci – wyciszenie
 30. Poczucie krzywdy, smutek – nieprzyjazny przyjaciel. Lekcja dla ucznia ze spektrum autyzmu
 31. Praktyka uważności we wzmacnianiu mądrości
 32. Uwaga – zabawy rozwijające percepcję słuchową w ASD
 33. Dlaczego dzielenie zainteresowań i uwagi jest takie ważne w spektrum autyzmu
 34. Pamięć fotograficzna – zabawa – ćwiczymy uwagę, ASD
 35. Jak praktyka uważności (mindfulness) wspiera mądrość?
 36. Świadomość czynników rozpraszających uwagę – arkusz pracy dla ucznia ze spektrum autyzmu
 37. Uwaga, uważność – Mindfullnes, scenariusze, ASD
 38. Uwaga ucznia – wzmocnienia ASD
 39. Lekcje ciszy – inspiracje, scenariusze zajęć dla dzieci ze spektrum autyzmu
 40. Usprawnianie procesów uwagi i koncentracji oraz percepcji słuchowej. Zajęcia rewalidacyjne, ASD
 41. Zabawy i ćwiczenia relaksacyjne
 42. Wskazywanie – współdzielenie uwagi
 43. Zacznij od imion/uczeń z ASD
 44. Przykuj uwagę włączając szczególne zainteresowania…
 45. Rozpoznawanie twarzy – zabawa integracyjna/emocje
 46. Małe dzieci z ASD – nauka naśladownictwa
 47. Problemy z uwagą na lekcji
 48. Nauka koncentracji w autyzmie
 49. Jaki bodziec przyciągnie uwagę autystycznego dziecka?
 50. Uwaga ucznia – wzmocnienia
 51. Dzielenie pola uwagi w zabawie terapeutycznej
 52. Kontrolowanie uwagi
 53. Koncentracja uwagi w ASD
 54. Muzyczne poduszki – zabawa grupowa SI
 55. Autyzm w szkole – Uwaga i pisanie
 56. Wzrokowe rozproszenie uwagi
 57. Autyzm – wspólna uwaga
 58. Brak koncentracji uwagi
 59. Koncentracja uwagi – zakres ćwiczeń terapeutycznych
 60. Trudności z uwagą w ASD – wskazówki
 61. 26 sposobów przywołania uwagi na lekcji
 62. Skupianie uwagi i nikła wiedza naukowców o sensoryce
 63. Autyzm – sposoby na wzrokowe rozpraszanie uwagi
 64. Opóźnienie momentu rozpraszania uwagi
 65. Analiza autystycznego Kuby – szkoła podstawowa
 66. Autyzm instrukcje grupowe
 67. Zakładka – ZABURZENIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
 68. Zgadnij, co to za odgłosy
 69. Rozpraszanie uwagi – historyjka społeczna
 70. Jestem z Marsa – trening uwagi/scenariusz
 71. Percepcja słuchowa – cele, symptomy, zakres ćwiczeń
 72. Percepcja wzrokowa – kompensacja/IPET
 73. Kiedy dziecko myli ubrania
 74. Autyzm – zaburzenia analizatora słuchowego i jego wpływ na mowę
 75. Przetwarzanie dźwięków a język
 76. Wrażliwość na bodźce słuchowe
 77. Percepcja słuchowa – mowa dźwięków

Obrazkowy alfabet – trening pamięci

Obrazkowy alfabet – trening pamięci

Wczytywanie…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.

%d blogerów lubi to: