Reklamy

Mindfulness lub uważność – to proces psychologiczny koncentrowania uwagi na wewnętrznych i zewnętrznych bodźcach występujących w danej chwili, który może zostać rozwijany poprzez medytację lub inne ćwiczenia. Termin mindfulness (pol. uważność) to tłumaczenie z języka pali słowa sati, która jest istotnym elementem niektórych buddyjskich tradycji. Uważa się, że współczesna popularność mindfulness na zachodzie została zapoczątkowana przez Jona Kabat-Zinna(ang.).

Badania przeprowadzone na dużych populacjach wykazały, że praktyka medytacji mindfulness jest silnie skorelowana z dobrym samopoczuciem i poczuciem zdrowia. Badania wykazały także, że nadmierne rozmyślanie i niepokój prowadzą do problemów psychicznych takich jak depresja i lęk oraz że praktyka medytacji mindfulness efektywnie redukuje zarówno gonitwę myśli, jak i niepokój.

Prowadzone są badania nad przydatnością medytacji mindfulness w zapobieganiu ostrym chorobom układu oddechowego…

Cele i korzyści praktykowania mindfulness / uważnosci u dzieci w wieku szkolny:

 • Obniżenie napięcia emocjonalnego, samoregulacja wewnętrzna (kształtowanie odporności emocjonalnej).
 • Obserwacja trudnych uczuć i emocji (np. cierpienia, strachu, wstydu, złości, frustracji), nazywanie ich, zrozumienie i radzenie sobie z nimi.
 • Poznawanie siebie.
 • Redukcja stresu w szkole i przeciążenia emocjonalnego.
 • Minimalizowanie oddziaływania niepożądanych myśli.
 • Wyrabianie trwałego nawyku bycia świadomym.
 • Przeniesienie mindfulness na czynności życia codziennego.
 • Skupienie uwagi na aktualnie wykonywanej czynności, zadaniu szkolnym.
 • Zwiększona kreatywność, swoboda oraz niezależność w wykonywaniu działań i rozwiązywaniu problemów.
 • Dostrzeganie własnych, ukrytych potrzeb i stanów fizjologicznych.
 • Skuteczne dostosowywanie aktywności do indywidualnych możliwości.
 • Wzrost refleksyjności, minimalizowanie działań automatycznych (schematycznych).
 • Dostrzeganie własnych możliwości i potrzeb.
 • Większa satysfakcja z wykonywanych działań i przeżytych doświadczeń.
 • Wydłużenie czasu koncentracji nad jednym zadaniem.
 • Łatwiejszy powrót do kontynuowania czynności po przerwie spowodowanej oddziaływaniem bodźców dekoncentrujących.
 • Obniżenie poziomu lęku i objawów z pogranicza depresji.
 • Obniżenie wskaźnika wrogości.
 • Wzrost odczuwanej empatii, sympatii i poziomu integracji grupowej, ogólne pozytywne nastawienie wobec innych (w przypadku zajęć mindfulness prowadzonych w zespole).
 • Komunikacja własnych potrzeb.
 • Spadek liczby agresywnych reakcji i zachowań u dzieci i młodzieży

Uwaga u dzieci autystycznych ma szczególny charakter, nie jest jednak słaba. Problem polega nie na tym, że dzieci te łatwo się rozpraszają, lecz na tym, że ich uwaga skupia się na dziwnych rzeczach i, że gdy są czymś pochłonięte, wówczas nie można im przeszkadzać. Wydaje się, że mają wspaniałą zdolność utrzymywania uwagi, lecz nie występuje u nich dobra kontrola uwagi zmiennej ~ Uta Frith

Tematy, lekcje, scenariusze zajęć, ćwiczenia:

 1. Samotność, zazdrość, pominięcie – techniki mindfulness dla dzieci
 2. Magiczny oddech – zabawy mindfulness dla dzieci
 3. Świadoma zazdrość – zabawy mindfulness dla dzieci
 4. Skupiona uwaga – zajęcia mindfulness dla uczniów
 5. Joga dla dzieci
 6. Skupienie, świadome oddychanie – techniki mindfulness dla dzieci
 7. Przewodnik niewidomego – proste zabawy w uważność
 8. Przerwa na oddech – zabawy mindfulness na co dzień
 9. Znaczenie rytuałów w rozwoju dziecka – nauka mindfulness – zajęcia terapeutyczne
 10. Letnie mandale dla dzieci – zajęcia relaksacyjne
 11. Mindfulness dla dzieci przed snem
 12. Frustracja, wstyd – techniki mindfulness dla dzieci
 13. Panika, strach – techniki mindfulness dla dzieci
 14. Utulanka-zasypianka – mindfulness przed snem
 15. Joga w klasie
 16. Ciało i umysł – mindfulness dla dzieci
 17. Znikające kamienie. Na tropie spokoju – mindfulness dla dzieci
 18. Uważność w relacjach z dziećmi z perspektywy szkolnego psychologa
 19. Mindfulness dla dzieci
 20. Brokatowa kula – techniki mindfulness dla dzieci
 21. Uwaga, spokój – techniki mindfulness dla dzieci
 22. Radzenie sobie ze stresem – techniki mindfulness dla dzieci
 23. Mindfulness. Jak być uważnym? – Lekcja dla ucznia ze spektrum autyzmu
 24. Zazdrość, przytłoczenie – lekcja dla uczniów ze spektrum autyzmu
 25. Jak praktykować współczucie w miejscu pracy dla samego siebie
 26. Uważność oddechu – mindfulness dla dzieci – wyciszenie
 27. Poczucie krzywdy, smutek – nieprzyjazny przyjaciel. Lekcja dla ucznia ze spektrum autyzmu
 28. Praktyka uważności we wzmacnianiu mądrości
 29. Uwaga – zabawy rozwijające percepcję słuchową w ASD
 30. Dlaczego dzielenie zainteresowań i uwagi jest takie ważne w spektrum autyzmu
 31. Pamięć fotograficzna – zabawa – ćwiczymy uwagę, ASD
 32. Jak praktyka uważności (mindfulness) wspiera mądrość?
 33. Świadomość czynników rozpraszających uwagę – arkusz pracy dla ucznia ze spektrum autyzmu
 34. Uwaga, uważność – Mindfullnes, scenariusze, ASD
 35. Uwaga ucznia – wzmocnienia ASD
 36. Lekcje ciszy – inspiracje, scenariusze zajęć dla dzieci ze spektrum autyzmu
 37. Usprawnianie procesów uwagi i koncentracji oraz percepcji słuchowej. Zajęcia rewalidacyjne, ASD
 38. Zabawy i ćwiczenia relaksacyjne
 39. Wskazywanie – współdzielenie uwagi
 40. Zacznij od imion/uczeń z ASD
 41. Przykuj uwagę włączając szczególne zainteresowania…
 42. Rozpoznawanie twarzy – zabawa integracyjna/emocje
 43. Małe dzieci z ASD – nauka naśladownictwa
 44. Problemy z uwagą na lekcji
 45. Nauka koncentracji w autyzmie
 46. Jaki bodziec przyciągnie uwagę autystycznego dziecka?
 47. Uwaga ucznia – wzmocnienia
 48. Dzielenie pola uwagi w zabawie terapeutycznej
 49. Kontrolowanie uwagi
 50. Koncentracja uwagi w ASD
 51. Muzyczne poduszki – zabawa grupowa SI
 52. Autyzm w szkole – Uwaga i pisanie
 53. Wzrokowe rozproszenie uwagi
 54. Autyzm – wspólna uwaga
 55. Brak koncentracji uwagi
 56. Koncentracja uwagi – zakres ćwiczeń terapeutycznych
 57. Trudności z uwagą w ASD – wskazówki
 58. 26 sposobów przywołania uwagi na lekcji
 59. Skupianie uwagi i nikła wiedza naukowców o sensoryce
 60. Autyzm – sposoby na wzrokowe rozpraszanie uwagi
 61. Opóźnienie momentu rozpraszania uwagi
 62. Analiza autystycznego Kuby – szkoła podstawowa
 63. Autyzm instrukcje grupowe
 64. Zakładka – ZABURZENIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
 65. Zgadnij, co to za odgłosy
 66. Rozpraszanie uwagi – historyjka społeczna
 67. Jestem z Marsa – trening uwagi/scenariusz
 68. Percepcja słuchowa – cele, symptomy, zakres ćwiczeń
 69. Percepcja wzrokowa – kompensacja/IPET
 70. Kiedy dziecko myli ubrania
 71. Autyzm – zaburzenia analizatora słuchowego i jego wpływ na mowę
 72. Przetwarzanie dźwięków a język
 73. Wrażliwość na bodźce słuchowe
 74. Percepcja słuchowa – mowa dźwięków

Bóbr – arkusz pracy dla ucznia ze spektrum autyzmu

Bóbr – arkusz pracy dla ucznia ze spektrum autyzmu

Wczytywanie…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.