Reklamy

Mindfulness lub uważność – to proces psychologiczny koncentrowania uwagi na wewnętrznych i zewnętrznych bodźcach występujących w danej chwili, który może zostać rozwijany poprzez medytację lub inne ćwiczenia. Termin mindfulness (pol. uważność) to tłumaczenie z języka pali słowa sati, która jest istotnym elementem niektórych buddyjskich tradycji. Uważa się, że współczesna popularność mindfulness na zachodzie została zapoczątkowana przez Jona Kabat-Zinna(ang.).

Badania przeprowadzone na dużych populacjach wykazały, że praktyka medytacji mindfulness jest silnie skorelowana z dobrym samopoczuciem i poczuciem zdrowia. Badania wykazały także, że nadmierne rozmyślanie i niepokój prowadzą do problemów psychicznych takich jak depresja i lęk oraz że praktyka medytacji mindfulness efektywnie redukuje zarówno gonitwę myśli, jak i niepokój.

Prowadzone są badania nad przydatnością medytacji mindfulness w zapobieganiu ostrym chorobom układu oddechowego…

Cele i korzyści praktykowania mindfulness / uważnosci u dzieci w wieku szkolny:

 • Obniżenie napięcia emocjonalnego, samoregulacja wewnętrzna (kształtowanie odporności emocjonalnej).
 • Obserwacja trudnych uczuć i emocji (np. cierpienia, strachu, wstydu, złości, frustracji), nazywanie ich, zrozumienie i radzenie sobie z nimi.
 • Poznawanie siebie.
 • Redukcja stresu w szkole i przeciążenia emocjonalnego.
 • Minimalizowanie oddziaływania niepożądanych myśli.
 • Wyrabianie trwałego nawyku bycia świadomym.
 • Przeniesienie mindfulness na czynności życia codziennego.
 • Skupienie uwagi na aktualnie wykonywanej czynności, zadaniu szkolnym.
 • Zwiększona kreatywność, swoboda oraz niezależność w wykonywaniu działań i rozwiązywaniu problemów.
 • Dostrzeganie własnych, ukrytych potrzeb i stanów fizjologicznych.
 • Skuteczne dostosowywanie aktywności do indywidualnych możliwości.
 • Wzrost refleksyjności, minimalizowanie działań automatycznych (schematycznych).
 • Dostrzeganie własnych możliwości i potrzeb.
 • Większa satysfakcja z wykonywanych działań i przeżytych doświadczeń.
 • Wydłużenie czasu koncentracji nad jednym zadaniem.
 • Łatwiejszy powrót do kontynuowania czynności po przerwie spowodowanej oddziaływaniem bodźców dekoncentrujących.
 • Obniżenie poziomu lęku i objawów z pogranicza depresji.
 • Obniżenie wskaźnika wrogości.
 • Wzrost odczuwanej empatii, sympatii i poziomu integracji grupowej, ogólne pozytywne nastawienie wobec innych (w przypadku zajęć mindfulness prowadzonych w zespole).
 • Komunikacja własnych potrzeb.
 • Spadek liczby agresywnych reakcji i zachowań u dzieci i młodzieży

Uwaga u dzieci autystycznych ma szczególny charakter, nie jest jednak słaba. Problem polega nie na tym, że dzieci te łatwo się rozpraszają, lecz na tym, że ich uwaga skupia się na dziwnych rzeczach i, że gdy są czymś pochłonięte, wówczas nie można im przeszkadzać. Wydaje się, że mają wspaniałą zdolność utrzymywania uwagi, lecz nie występuje u nich dobra kontrola uwagi zmiennej ~ Uta Frith

Tematy, lekcje, scenariusze zajęć, ćwiczenia:

 1. Utulanka-zasypianka – mindfulness przed snem
 2. Joga w klasie
 3. Ciało i umysł – mindfulness dla dzieci
 4. Znikające kamienie. Na tropie spokoju – mindfulness dla dzieci
 5. Uważność w relacjach z dziećmi z perspektywy szkolnego psychologa
 6. Mindfulness dla dzieci
 7. Brokatowa kula – techniki mindfulness dla dzieci
 8. Uwaga, spokój – techniki mindfulness dla dzieci
 9. Radzenie sobie ze stresem – techniki mindfulness dla dzieci
 10. Mindfulness. Jak być uważnym? – Lekcja dla ucznia ze spektrum autyzmu
 11. Zazdrość, przytłoczenie – lekcja dla uczniów ze spektrum autyzmu
 12. Jak praktykować współczucie w miejscu pracy dla samego siebie
 13. Uważność oddechu – mindfulness dla dzieci – wyciszenie
 14. Poczucie krzywdy, smutek – nieprzyjazny przyjaciel. Lekcja dla ucznia ze spektrum autyzmu
 15. Praktyka uważności we wzmacnianiu mądrości
 16. Uwaga – zabawy rozwijające percepcję słuchową w ASD
 17. Dlaczego dzielenie zainteresowań i uwagi jest takie ważne w spektrum autyzmu
 18. Pamięć fotograficzna – zabawa – ćwiczymy uwagę, ASD
 19. Jak praktyka uważności (mindfulness) wspiera mądrość?
 20. Świadomość czynników rozpraszających uwagę – arkusz pracy dla ucznia ze spektrum autyzmu
 21. Uwaga, uważność – Mindfullnes, scenariusze, ASD
 22. Uwaga ucznia – wzmocnienia ASD
 23. Lekcje ciszy – inspiracje, scenariusze zajęć dla dzieci ze spektrum autyzmu
 24. Usprawnianie procesów uwagi i koncentracji oraz percepcji słuchowej. Zajęcia rewalidacyjne, ASD
 25. Zabawy i ćwiczenia relaksacyjne
 26. Wskazywanie – współdzielenie uwagi
 27. Zacznij od imion/uczeń z ASD
 28. Przykuj uwagę włączając szczególne zainteresowania…
 29. Rozpoznawanie twarzy – zabawa integracyjna/emocje
 30. Małe dzieci z ASD – nauka naśladownictwa
 31. Problemy z uwagą na lekcji
 32. Nauka koncentracji w autyzmie
 33. Jaki bodziec przyciągnie uwagę autystycznego dziecka?
 34. Uwaga ucznia – wzmocnienia
 35. Dzielenie pola uwagi w zabawie terapeutycznej
 36. Kontrolowanie uwagi
 37. Koncentracja uwagi w ASD
 38. Muzyczne poduszki – zabawa grupowa SI
 39. Autyzm w szkole – Uwaga i pisanie
 40. Wzrokowe rozproszenie uwagi
 41. Autyzm – wspólna uwaga
 42. Brak koncentracji uwagi
 43. Koncentracja uwagi – zakres ćwiczeń terapeutycznych
 44. Trudności z uwagą w ASD – wskazówki
 45. 26 sposobów przywołania uwagi na lekcji
 46. Skupianie uwagi i nikła wiedza naukowców o sensoryce
 47. Autyzm – sposoby na wzrokowe rozpraszanie uwagi
 48. Opóźnienie momentu rozpraszania uwagi
 49. Analiza autystycznego Kuby – szkoła podstawowa
 50. Autyzm instrukcje grupowe
 51. Zakładka – ZABURZENIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
 52. Zgadnij, co to za odgłosy
 53. Rozpraszanie uwagi – historyjka społeczna
 54. Jestem z Marsa – trening uwagi/scenariusz
 55. Percepcja słuchowa – cele, symptomy, zakres ćwiczeń
 56. Percepcja wzrokowa – kompensacja/IPET
 57. Kiedy dziecko myli ubrania
 58. Autyzm – zaburzenia analizatora słuchowego i jego wpływ na mowę
 59. Przetwarzanie dźwięków a język
 60. Wrażliwość na bodźce słuchowe
 61. Percepcja słuchowa – mowa dźwięków

Ćwiczenia usprawniające funkcje motoryczne – zajęcia rewalidacyjne dla uczniów ze spektrum autyzmu

Ćwiczenia i materiały usprawniające funkcje motoryczne i wzrokowo-słuchowe – zajęcia rewalidacyjne dla uczniów ze spektrum autyzmu

Wczytywanie…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.