Mindfulness w spektrum autyzmu

Reklamy

Mindfulness lub uważność – to proces psychologiczny koncentrowania uwagi na wewnętrznych i zewnętrznych bodźcach występujących w danej chwili, który może zostać rozwijany poprzez medytację lub inne ćwiczenia. Termin mindfulness (pol. uważność) to tłumaczenie z języka pali słowa sati, która jest istotnym elementem niektórych buddyjskich tradycji. Uważa się, że współczesna popularność mindfulness na zachodzie została zapoczątkowana przez Jona Kabat-Zinna (ang.).

Badania przeprowadzone na dużych populacjach wykazały, że praktyka medytacji mindfulness jest silnie skorelowana z dobrym samopoczuciem i poczuciem zdrowia. Badania wykazały także, że nadmierne rozmyślanie i niepokój prowadzą do problemów psychicznych takich jak depresja i lęk oraz że praktyka medytacji mindfulness efektywnie redukuje zarówno gonitwę myśli, jak i niepokój.

Prowadzone są badania nad przydatnością medytacji mindfulness w zapobieganiu ostrym chorobom układu oddechowego…

Cele i korzyści praktykowania mindfulness / uważnosci u dzieci w wieku szkolny:

 • Obniżenie napięcia emocjonalnego, samoregulacja wewnętrzna (kształtowanie odporności emocjonalnej).
 • Obserwacja trudnych uczuć i emocji (np. cierpienia, strachu, wstydu, złości, frustracji), nazywanie ich, zrozumienie i radzenie sobie z nimi.
 • Poznawanie siebie.
 • Redukcja stresu w szkole i przeciążenia emocjonalnego.
 • Minimalizowanie oddziaływania niepożądanych myśli.
 • Wyrabianie trwałego nawyku bycia świadomym.
 • Przeniesienie mindfulness na czynności życia codziennego.
 • Skupienie uwagi na aktualnie wykonywanej czynności, zadaniu szkolnym.
 • Zwiększona kreatywność, swoboda oraz niezależność w wykonywaniu działań i rozwiązywaniu problemów.
 • Dostrzeganie własnych, ukrytych potrzeb i stanów fizjologicznych.
 • Skuteczne dostosowywanie aktywności do indywidualnych możliwości.
 • Wzrost refleksyjności, minimalizowanie działań automatycznych (schematycznych).
 • Dostrzeganie własnych możliwości i potrzeb.
 • Większa satysfakcja z wykonywanych działań i przeżytych doświadczeń.
 • Wydłużenie czasu koncentracji nad jednym zadaniem.
 • Łatwiejszy powrót do kontynuowania czynności po przerwie spowodowanej oddziaływaniem bodźców dekoncentrujących.
 • Obniżenie poziomu lęku i objawów z pogranicza depresji.
 • Obniżenie wskaźnika wrogości.
 • Wzrost odczuwanej empatii, sympatii i poziomu integracji grupowej, ogólne pozytywne nastawienie wobec innych (w przypadku zajęć mindfulness prowadzonych w zespole).
 • Komunikacja własnych potrzeb.
 • Spadek liczby agresywnych reakcji i zachowań u dzieci i młodzieży

Uwaga u dzieci autystycznych ma szczególny charakter, nie jest jednak słaba. Problem polega nie na tym, że dzieci te łatwo się rozpraszają, lecz na tym, że ich uwaga skupia się na dziwnych rzeczach i, że gdy są czymś pochłonięte, wówczas nie można im przeszkadzać. Wydaje się, że mają wspaniałą zdolność utrzymywania uwagi, lecz nie występuje u nich dobra kontrola uwagi zmiennej ~ Uta Frith

Tematy, lekcje, scenariusze zajęć, ćwiczenia:

 1. Trzy świeczki – medytacja życzliwości dla dzieci
 2. Uważnie czuję wiosnę – zajęcia dla dzieci ze spektrum autyzmu
 3. Spokój przez kolorowanie. Zabawy mindfulness dla dzieci
 4. Zimowa medytacja – mindfulness dla dzieci
 5. Zmysł dotyku – zabawy mindfulness dla dzieci
 6. Joga śmiechu – praktyczne ćwiczenia playfulness
 7. Samotność, zazdrość, pominięcie – techniki mindfulness dla dzieci
 8. Magiczny oddech – zabawy mindfulness dla dzieci
 9. Świadoma zazdrość – zabawy mindfulness dla dzieci
 10. Skupiona uwaga – zajęcia mindfulness dla uczniów
 11. Joga dla dzieci
 12. Skupienie, świadome oddychanie – techniki mindfulness dla dzieci
 13. Przewodnik niewidomego – proste zabawy w uważność
 14. Przerwa na oddech – zabawy mindfulness na co dzień
 15. Znaczenie rytuałów w rozwoju dziecka – nauka mindfulness – zajęcia terapeutyczne
 16. Letnie mandale dla dzieci – zajęcia relaksacyjne
 17. Mindfulness dla dzieci przed snem
 18. Frustracja, wstyd – techniki mindfulness dla dzieci
 19. Panika, strach – techniki mindfulness dla dzieci
 20. Utulanka-zasypianka – mindfulness przed snem
 21. Joga w klasie
 22. Ciało i umysł – mindfulness dla dzieci
 23. Znikające kamienie. Na tropie spokoju – mindfulness dla dzieci
 24. Uważność w relacjach z dziećmi z perspektywy szkolnego psychologa
 25. Mindfulness dla dzieci
 26. Brokatowa kula – techniki mindfulness dla dzieci
 27. Uwaga, spokój – techniki mindfulness dla dzieci
 28. Radzenie sobie ze stresem – techniki mindfulness dla dzieci
 29. Mindfulness. Jak być uważnym? – Lekcja dla ucznia ze spektrum autyzmu
 30. Zazdrość, przytłoczenie – lekcja dla uczniów ze spektrum autyzmu
 31. Jak praktykować współczucie w miejscu pracy dla samego siebie
 32. Uważność oddechu – mindfulness dla dzieci – wyciszenie
 33. Poczucie krzywdy, smutek – nieprzyjazny przyjaciel. Lekcja dla ucznia ze spektrum autyzmu
 34. Praktyka uważności we wzmacnianiu mądrości
 35. Uwaga – zabawy rozwijające percepcję słuchową w ASD
 36. Dlaczego dzielenie zainteresowań i uwagi jest takie ważne w spektrum autyzmu
 37. Pamięć fotograficzna – zabawa – ćwiczymy uwagę, ASD
 38. Jak praktyka uważności (mindfulness) wspiera mądrość?
 39. Świadomość czynników rozpraszających uwagę – arkusz pracy dla ucznia ze spektrum autyzmu
 40. Uwaga, uważność – Mindfullnes, scenariusze, ASD
 41. Uwaga ucznia – wzmocnienia ASD
 42. Lekcje ciszy – inspiracje, scenariusze zajęć dla dzieci ze spektrum autyzmu
 43. Usprawnianie procesów uwagi i koncentracji oraz percepcji słuchowej. Zajęcia rewalidacyjne, ASD
 44. Zabawy i ćwiczenia relaksacyjne
 45. Wskazywanie – współdzielenie uwagi
 46. Zacznij od imion/uczeń z ASD
 47. Przykuj uwagę włączając szczególne zainteresowania…
 48. Rozpoznawanie twarzy – zabawa integracyjna/emocje
 49. Małe dzieci z ASD – nauka naśladownictwa
 50. Problemy z uwagą na lekcji
 51. Nauka koncentracji w autyzmie
 52. Jaki bodziec przyciągnie uwagę autystycznego dziecka?
 53. Uwaga ucznia – wzmocnienia
 54. Dzielenie pola uwagi w zabawie terapeutycznej
 55. Kontrolowanie uwagi
 56. Koncentracja uwagi w ASD
 57. Muzyczne poduszki – zabawa grupowa SI
 58. Autyzm w szkole – Uwaga i pisanie
 59. Wzrokowe rozproszenie uwagi
 60. Autyzm – wspólna uwaga
 61. Brak koncentracji uwagi
 62. Koncentracja uwagi – zakres ćwiczeń terapeutycznych
 63. Trudności z uwagą w ASD – wskazówki
 64. 26 sposobów przywołania uwagi na lekcji
 65. Skupianie uwagi i nikła wiedza naukowców o sensoryce
 66. Autyzm – sposoby na wzrokowe rozpraszanie uwagi
 67. Opóźnienie momentu rozpraszania uwagi
 68. Analiza autystycznego Kuby – szkoła podstawowa
 69. Autyzm instrukcje grupowe
 70. Zakładka – ZABURZENIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
 71. Zgadnij, co to za odgłosy
 72. Rozpraszanie uwagi – historyjka społeczna
 73. Jestem z Marsa – trening uwagi/scenariusz
 74. Percepcja słuchowa – cele, symptomy, zakres ćwiczeń
 75. Percepcja wzrokowa – kompensacja/IPET
 76. Kiedy dziecko myli ubrania
 77. Autyzm – zaburzenia analizatora słuchowego i jego wpływ na mowę
 78. Przetwarzanie dźwięków a język
 79. Wrażliwość na bodźce słuchowe
 80. Percepcja słuchowa – mowa dźwięków

Wyobraźnia Dziecka z Autyzmem

Wczytywanie…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.

%d blogerów lubi to: