Reklamy

Mindfulness lub uważność – to proces psychologiczny koncentrowania uwagi na wewnętrznych i zewnętrznych bodźcach występujących w danej chwili, który może zostać rozwijany poprzez medytację lub inne ćwiczenia. Termin mindfulness (pol. uważność) to tłumaczenie z języka pali słowa sati, która jest istotnym elementem niektórych buddyjskich tradycji. Uważa się, że współczesna popularność mindfulness na zachodzie została zapoczątkowana przez Jona Kabat-Zinna(ang.).

Badania przeprowadzone na dużych populacjach wykazały, że praktyka medytacji mindfulness jest silnie skorelowana z dobrym samopoczuciem i poczuciem zdrowia. Badania wykazały także, że nadmierne rozmyślanie i niepokój prowadzą do problemów psychicznych takich jak depresja i lęk oraz że praktyka medytacji mindfulness efektywnie redukuje zarówno gonitwę myśli, jak i niepokój.

Prowadzone są badania nad przydatnością medytacji mindfulness w zapobieganiu ostrym chorobom układu oddechowego…

Uwaga u dzieci autystycznych ma szczególny charakter, nie jest jednak słaba. Problem polega nie na tym, że dzieci te łatwo się rozpraszają, lecz na tym, że ich uwaga skupia się na dziwnych rzeczach i, że gdy są czymś pochłonięte, wówczas nie można im przeszkadzać. Wydaje się, że mają wspaniałą zdolność utrzymywania uwagi, lecz nie występuje u nich dobra kontrola uwagi zmiennej ~ Uta Frith

Tematy, lekcje, scenariusze zajęć, ćwiczenia:

4 przykładowe Wielospecjalistyczne Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia

4 przykładowe Wielospecjalistyczne Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia
WOPFU – Uczeń z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną (spektrum autyzmu)
WOPFU – Dziecko z niepełnosprawnością ruchową
WOPFU – Uczennica z zespołem Aspergera
WOPFU – Uczeń ze spektrum autyzmu

Wczytywanie…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.