Reklamy
 1. Konspekt zajęć logopedycznych dla uczniów z zaburzeniami mowy
 2. Wokalizacja i naśladownictwo oralno – motoryczne, ćwiczenia, autyzm
 3. Terapia logopedyczna dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera
 4. Ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne – logopedia
 5. Logopedia, autyzm, konspekty
 6. Ćwiczymy głoskę Cz
 7. Terapia głoski „r”, ćwiczenia – ASD
 8. Plan działań wspierajacych dla ucznia z zaburzeniami rozwoju mowy – ASD i zaburzenia pokrewne
 9. Plan działań wspierających dla ucznia z zaburzeniami rozwoju mowy w ramach terapii logopedycznej
 10. Zaburzenia mowy z cechami dysfazji – analiza przypadku
 11. Program zaburzeń kinestezji artykulacyjnej
 12. Barwy świata – scenariusz zajęć logopedycznych
 13. Konspekty zajęć logopedycznych
 14. Afazja ruchowa – Program terapii logopedycznej
 15. Opóźniony rozwój mowy – Plan pracy logopedycznej
 16. Co wiemy o jesieni? – scenariusz zajęć
 17. Wyrabianie sprawności i precyzji ruchów oddechowych
 18. Przedszkolne rymowanki – zabawa logopedyczna
 19. Pasterze i owce – grupowa zabawa dmuchana
 20. Autyzm artykulacja trudności ćwiczenia
 21. Rozwój mowy i myślenia – ćwiczenia
 22. Rozsypanki wyrazowe*
 23. Komunikacja funkcjonalna – zajęcia, scenariusz
 24. Praca szczęk
 25. Hierarchia nauki mowy
 26. Zestaw ćwiczeń percepcji słuchowej
 27. H- na początku wyrazu przed samogłoską– kartka do powtórek/h/druk
 28. Ćwiczymy spółgłoskę H – kartka – kartka do powtórek/h/druk
 29. Masaż logopedyczny
 30. Ćwiczymy spółgłoskę ch – kartka – kartka do powtórek/ch/druk
 31. Percepcja słuchowa – mowa dźwięków – kompensacja
 32. Mówimy i piszemy spółgłoski miękkie ź-zi – kartka do powtórek/ź–zi/druk
 33. Ćwiczymy głoskę B – Bąk Bzyk – kartka do powtórek/druk
 34. Ćwiczymy głoskę B – Wyliczanka na B – kartka do powtórek/druk – B/druk
 35. Ćwiczymy głoskę M – kartka do powtórek/druk – M
 36. Ćwiczymy głoskę N – kartka do powtórek/druk – N
 37. Ćwiczymy głoskę L – kartka  kartka do powtórek/druk – L
 38. Ćwiczymy głoskę K – kartka do powtórek/druk – K
 39. Ćwiczymy głoskę CZ – kartka – kartka do powtórek/druk – CZ
 40. Ćwiczymy głoskę Szcz – kartka – kartka do powtórek/druk – Szcz
 41. Ćwiczymy głoskę T – kartka – kartka do powtórek/druk – T
 42. Ćwiczymy głoskę Ż – kartka –  kartka do powtórek/druk – Ż
 43. Ćwiczymy głoskę SZ – kartka – kartka do powtórek/druk – SZ
 44. R po p – ćwiczenia/kartka – kartka do powtórek/druk – R
 45. Ćwiczymy głoskę Dz – kartka – kartka do powtórek/druk – Dz
 46. R – ćwiczenia/kartka – kartka do powtórek/druk – R
 47. Ą – Ę – ćwiczenia/kartka – kartka do powtórek/druk – Ą – Ę
 48. Si – ćwiczenia/kartka – kartka do powtórek/druk Si
 49. R po T – ćwiczenia/kartka –  kartka do powtórek/druk R
 50. R po D – ćwiczenia/kartka –  kartka do powtórek/druk R
 51. Ćwiczymy głoskę Ć – kartka – kartka do powtórek/druk Ć
 52. Ćwiczymy głoskę S – kartka –  kartka do powtórek/druk S
 53. Ćwiczymy głoskę Ł-kartka – kartka do powtórek/druk Ł
 54. Ćwiczymy głoskę D – kartka – kartka do powtórek/druk D
 55. Ćwiczymy głoskę F-kartka –  kartka do powtórek/druk F
 56. Ćwiczymy wymowę WI – kartka – kartka do powtórek/druk Wi
 57. Ćwiczymy głoskę W- WIJ –  kartka do powtórek/druk W
 58. Różnicowanie głosek C-CZ – kartka do powtórek/druk C-CZ
 59. Ćwiczymy głoskę C kartka do powtórek/druk  C
 60. Głoska G – kartka do ćwiczeń – kartka do powtórek/druk G
 61. Różnicowanie głosek L-R LAMA I LEMUR kartka do powtórek/druk L-R
 62. Głoski szcz – kartka – szcz –  rewalidacja – kartka do powtórek/druk szcz
 63. Tworzenie środowiska sprzyjającego rozwijaniu mowy – rewalidacja
 64. Utrwalanie artykulacji głoski ż/rz, wiersz kartka do powtórek/druk ż/rz
 65. Ćwiczenia oddechowe bierne i czynnećwiczenia oddechowe
 66. Teksty do ćwiczeń spółgłoski SZ – kartka do powtórek/druk
 67. Teksty do ćwiczeń spółgłoski CZ – kartka do powtórek/druk
 68. Przez słomkę – oddechowe