Reklamy

Komunikacja i język – ćwiczenia, scenariusze, zabawy

 1. Deszczolandia. Scenariusz zajęć logopedycznych
 2. Bum, pum, dum, dmuch! – zabawy logopedyczne, percepcja słuchowa, ASD
 3. Terapia logopedyczna dziecka ze spektrum autyzmu
 4. Konspekt zajęć logopedycznych dla uczniów z zaburzeniami mowy
 5. Wokalizacja i naśladownictwo oralno – motoryczne, ćwiczenia, autyzm
 6. Terapia logopedyczna dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera
 7. Ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne – logopedia
 8. Logopedia, autyzm, konspekty
 9. Ćwiczymy głoskę Cz
 10. Terapia głoski „r”, ćwiczenia – ASD
 11. R – ćwiczenia – Wyliczanka Franka
 12. Plan działań wspierajacych dla ucznia z zaburzeniami rozwoju mowy – ASD i zaburzenia pokrewne
 13. Plan działań wspierających dla ucznia z zaburzeniami rozwoju mowy w ramach terapii logopedycznej
 14. Zaburzenia mowy z cechami dysfazji – analiza przypadku
 15. Program zaburzeń kinestezji artykulacyjnej
 16. Barwy świata – scenariusz zajęć logopedycznych
 17. Konspekty zajęć logopedycznych
 18. Afazja ruchowa – Program terapii logopedycznej
 19. Opóźniony rozwój mowy – Plan pracy logopedycznej
 20. Co wiemy o jesieni? – scenariusz zajęć
 21. Wyrabianie sprawności i precyzji ruchów oddechowych
 22. Przedszkolne rymowanki – zabawa logopedyczna
 23. Pasterze i owce – grupowa zabawa dmuchana
 24. Autyzm artykulacja trudności ćwiczenia
 25. Rozwój mowy i myślenia – ćwiczenia
 26. Rozsypanki wyrazowe*
 27. Komunikacja funkcjonalna – zajęcia, scenariusz
 28. Praca szczęk
 29. Hierarchia nauki mowy
 30. Zestaw ćwiczeń percepcji słuchowej
 31. H- na początku wyrazu przed samogłoską– kartka do powtórek/h/druk
 32. Ćwiczymy spółgłoskę H – kartka – kartka do powtórek/h/druk
 33. Masaż logopedyczny
 34. Ćwiczymy spółgłoskę ch – kartka – kartka do powtórek/ch/druk
 35. Percepcja słuchowa – mowa dźwięków – kompensacja
 36. Mówimy i piszemy spółgłoski miękkie ź-zi – kartka do powtórek/ź–zi/druk
 37. Ćwiczymy głoskę B – Bąk Bzyk – kartka do powtórek/druk
 38. Ćwiczymy głoskę B – Wyliczanka na B – kartka do powtórek/druk – B/druk
 39. Ćwiczymy głoskę M – kartka do powtórek/druk – M
 40. Ćwiczymy głoskę N – kartka do powtórek/druk – N
 41. Ćwiczymy głoskę L – kartka  kartka do powtórek/druk – L
 42. Ćwiczymy głoskę K – kartka do powtórek/druk – K
 43. Ćwiczymy głoskę CZ – kartka – kartka do powtórek/druk – CZ
 44. Ćwiczymy głoskę Szcz – kartka – kartka do powtórek/druk – Szcz
 45. Ćwiczymy głoskę T – kartka – kartka do powtórek/druk – T
 46. Ćwiczymy głoskę Ż – kartka –  kartka do powtórek/druk – Ż
 47. Ćwiczymy głoskę SZ – kartka – kartka do powtórek/druk – SZ
 48. R po p – ćwiczenia/kartka – kartka do powtórek/druk – R
 49. Ćwiczymy głoskę Dz – kartka – kartka do powtórek/druk – Dz
 50. R – ćwiczenia/kartka – kartka do powtórek/druk – R
 51. Ą – Ę – ćwiczenia/kartka – kartka do powtórek/druk – Ą – Ę
 52. Si – ćwiczenia/kartka – kartka do powtórek/druk Si
 53. R po T – ćwiczenia/kartka –  kartka do powtórek/druk R
 54. R po D – ćwiczenia/kartka –  kartka do powtórek/druk R
 55. Ćwiczymy głoskę Ć – kartka – kartka do powtórek/druk Ć
 56. Ćwiczymy głoskę S – kartka –  kartka do powtórek/druk S
 57. Ćwiczymy głoskę Ł-kartka – kartka do powtórek/druk Ł
 58. Ćwiczymy głoskę D – kartka – kartka do powtórek/druk D
 59. Ćwiczymy głoskę F-kartka –  kartka do powtórek/druk F
 60. Ćwiczymy wymowę WI – kartka – kartka do powtórek/druk Wi
 61. Ćwiczymy głoskę W- WIJ –  kartka do powtórek/druk W
 62. Różnicowanie głosek C-CZ – kartka do powtórek/druk C-CZ
 63. Ćwiczymy głoskę C kartka do powtórek/druk  C
 64. Głoska G – kartka do ćwiczeń – kartka do powtórek/druk G
 65. Różnicowanie głosek L-R LAMA I LEMUR kartka do powtórek/druk L-R
 66. Głoski szcz – kartka – szcz –  rewalidacja – kartka do powtórek/druk szcz
 67. Tworzenie środowiska sprzyjającego rozwijaniu mowy – rewalidacja
 68. Utrwalanie artykulacji głoski ż/rz, wiersz kartka do powtórek/druk ż/rz
 69. Ćwiczenia oddechowe bierne i czynnećwiczenia oddechowe
 70. Teksty do ćwiczeń spółgłoski SZ – kartka do powtórek/druk
 71. Teksty do ćwiczeń spółgłoski CZ – kartka do powtórek/druk
 72. Przez słomkę – oddechowe