Reklamy
 1. Bum, pum, dum, dmuch! – zabawy logopedyczne, percepcja słuchowa, ASD
 2. Terapia logopedyczna dziecka ze spektrum autyzmu
 3. Konspekt zajęć logopedycznych dla uczniów z zaburzeniami mowy
 4. Wokalizacja i naśladownictwo oralno – motoryczne, ćwiczenia, autyzm
 5. Terapia logopedyczna dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera
 6. Ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne – logopedia
 7. Logopedia, autyzm, konspekty
 8. Ćwiczymy głoskę Cz
 9. Terapia głoski „r”, ćwiczenia – ASD
 10. Plan działań wspierajacych dla ucznia z zaburzeniami rozwoju mowy – ASD i zaburzenia pokrewne
 11. Plan działań wspierających dla ucznia z zaburzeniami rozwoju mowy w ramach terapii logopedycznej
 12. Zaburzenia mowy z cechami dysfazji – analiza przypadku
 13. Program zaburzeń kinestezji artykulacyjnej
 14. Barwy świata – scenariusz zajęć logopedycznych
 15. Konspekty zajęć logopedycznych
 16. Afazja ruchowa – Program terapii logopedycznej
 17. Opóźniony rozwój mowy – Plan pracy logopedycznej
 18. Co wiemy o jesieni? – scenariusz zajęć
 19. Wyrabianie sprawności i precyzji ruchów oddechowych
 20. Przedszkolne rymowanki – zabawa logopedyczna
 21. Pasterze i owce – grupowa zabawa dmuchana
 22. Autyzm artykulacja trudności ćwiczenia
 23. Rozwój mowy i myślenia – ćwiczenia
 24. Rozsypanki wyrazowe*
 25. Komunikacja funkcjonalna – zajęcia, scenariusz
 26. Praca szczęk
 27. Hierarchia nauki mowy
 28. Zestaw ćwiczeń percepcji słuchowej
 29. H- na początku wyrazu przed samogłoską– kartka do powtórek/h/druk
 30. Ćwiczymy spółgłoskę H – kartka – kartka do powtórek/h/druk
 31. Masaż logopedyczny
 32. Ćwiczymy spółgłoskę ch – kartka – kartka do powtórek/ch/druk
 33. Percepcja słuchowa – mowa dźwięków – kompensacja
 34. Mówimy i piszemy spółgłoski miękkie ź-zi – kartka do powtórek/ź–zi/druk
 35. Ćwiczymy głoskę B – Bąk Bzyk – kartka do powtórek/druk
 36. Ćwiczymy głoskę B – Wyliczanka na B – kartka do powtórek/druk – B/druk
 37. Ćwiczymy głoskę M – kartka do powtórek/druk – M
 38. Ćwiczymy głoskę N – kartka do powtórek/druk – N
 39. Ćwiczymy głoskę L – kartka  kartka do powtórek/druk – L
 40. Ćwiczymy głoskę K – kartka do powtórek/druk – K
 41. Ćwiczymy głoskę CZ – kartka – kartka do powtórek/druk – CZ
 42. Ćwiczymy głoskę Szcz – kartka – kartka do powtórek/druk – Szcz
 43. Ćwiczymy głoskę T – kartka – kartka do powtórek/druk – T
 44. Ćwiczymy głoskę Ż – kartka –  kartka do powtórek/druk – Ż
 45. Ćwiczymy głoskę SZ – kartka – kartka do powtórek/druk – SZ
 46. R po p – ćwiczenia/kartka – kartka do powtórek/druk – R
 47. Ćwiczymy głoskę Dz – kartka – kartka do powtórek/druk – Dz
 48. R – ćwiczenia/kartka – kartka do powtórek/druk – R
 49. Ą – Ę – ćwiczenia/kartka – kartka do powtórek/druk – Ą – Ę
 50. Si – ćwiczenia/kartka – kartka do powtórek/druk Si
 51. R po T – ćwiczenia/kartka –  kartka do powtórek/druk R
 52. R po D – ćwiczenia/kartka –  kartka do powtórek/druk R
 53. Ćwiczymy głoskę Ć – kartka – kartka do powtórek/druk Ć
 54. Ćwiczymy głoskę S – kartka –  kartka do powtórek/druk S
 55. Ćwiczymy głoskę Ł-kartka – kartka do powtórek/druk Ł
 56. Ćwiczymy głoskę D – kartka – kartka do powtórek/druk D
 57. Ćwiczymy głoskę F-kartka –  kartka do powtórek/druk F
 58. Ćwiczymy wymowę WI – kartka – kartka do powtórek/druk Wi
 59. Ćwiczymy głoskę W- WIJ –  kartka do powtórek/druk W
 60. Różnicowanie głosek C-CZ – kartka do powtórek/druk C-CZ
 61. Ćwiczymy głoskę C kartka do powtórek/druk  C
 62. Głoska G – kartka do ćwiczeń – kartka do powtórek/druk G
 63. Różnicowanie głosek L-R LAMA I LEMUR kartka do powtórek/druk L-R
 64. Głoski szcz – kartka – szcz –  rewalidacja – kartka do powtórek/druk szcz
 65. Tworzenie środowiska sprzyjającego rozwijaniu mowy – rewalidacja
 66. Utrwalanie artykulacji głoski ż/rz, wiersz kartka do powtórek/druk ż/rz
 67. Ćwiczenia oddechowe bierne i czynnećwiczenia oddechowe
 68. Teksty do ćwiczeń spółgłoski SZ – kartka do powtórek/druk
 69. Teksty do ćwiczeń spółgłoski CZ – kartka do powtórek/druk
 70. Przez słomkę – oddechowe