1. Wokalizacja i naśladownictwo oralno – motoryczne, ćwiczenia, autyzm
 2. Terapia logopedyczna dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera
 3. Ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne – logopedia
 4. Logopedia, autyzm, konspekty
 5. Ćwiczymy głoskę Cz
 6. Terapia głoski „r”, ćwiczenia – ASD
 7. Plan działań wspierajacych dla ucznia z zaburzeniami rozwoju mowy – ASD i zaburzenia pokrewne
 8. Plan działań wspierających dla ucznia z zaburzeniami rozwoju mowy w ramach terapii logopedycznej
 9. Zaburzenia mowy z cechami dysfazji – analiza przypadku
 10. Program zaburzeń kinestezji artykulacyjnej
 11. Barwy świata – scenariusz zajęć logopedycznych
 12. Konspekty zajęć logopedycznych
 13. Afazja ruchowa – Program terapii logopedycznej
 14. Opóźniony rozwój mowy – Plan pracy logopedycznej
 15. Co wiemy o jesieni? – scenariusz zajęć
 16. Wyrabianie sprawności i precyzji ruchów oddechowych
 17. Przedszkolne rymowanki – zabawa logopedyczna
 18. Pasterze i owce – grupowa zabawa dmuchana
 19. Autyzm artykulacja trudności ćwiczenia
 20. Rozwój mowy i myślenia – ćwiczenia
 21. Rozsypanki wyrazowe*
 22. Komunikacja funkcjonalna – zajęcia, scenariusz
 23. Praca szczęk
 24. Hierarchia nauki mowy
 25. Zestaw ćwiczeń percepcji słuchowej
 26. H- na początku wyrazu przed samogłoską– kartka do powtórek/h/druk
 27. Ćwiczymy spółgłoskę H – kartka – kartka do powtórek/h/druk
 28. Masaż logopedyczny
 29. Ćwiczymy spółgłoskę ch – kartka – kartka do powtórek/ch/druk
 30. Percepcja słuchowa – mowa dźwięków – kompensacja
 31. Mówimy i piszemy spółgłoski miękkie ź-zi – kartka do powtórek/ź–zi/druk
 32. Ćwiczymy głoskę B – Bąk Bzyk – kartka do powtórek/druk
 33. Ćwiczymy głoskę B – Wyliczanka na B – kartka do powtórek/druk – B/druk
 34. Ćwiczymy głoskę M – kartka do powtórek/druk – M
 35. Ćwiczymy głoskę N – kartka do powtórek/druk – N
 36. Ćwiczymy głoskę L – kartka  kartka do powtórek/druk – L
 37. Ćwiczymy głoskę K – kartka do powtórek/druk – K
 38. Ćwiczymy głoskę CZ – kartka – kartka do powtórek/druk – CZ
 39. Ćwiczymy głoskę Szcz – kartka – kartka do powtórek/druk – Szcz
 40. Ćwiczymy głoskę T – kartka – kartka do powtórek/druk – T
 41. Ćwiczymy głoskę Ż – kartka –  kartka do powtórek/druk – Ż
 42. Ćwiczymy głoskę SZ – kartka – kartka do powtórek/druk – SZ
 43. R po p – ćwiczenia/kartka – kartka do powtórek/druk – R
 44. Ćwiczymy głoskę Dz – kartka – kartka do powtórek/druk – Dz
 45. R – ćwiczenia/kartka – kartka do powtórek/druk – R
 46. Ą – Ę – ćwiczenia/kartka – kartka do powtórek/druk – Ą – Ę
 47. Si – ćwiczenia/kartka – kartka do powtórek/druk Si
 48. R po T – ćwiczenia/kartka –  kartka do powtórek/druk R
 49. R po D – ćwiczenia/kartka –  kartka do powtórek/druk R
 50. Ćwiczymy głoskę Ć – kartka – kartka do powtórek/druk Ć
 51. Ćwiczymy głoskę S – kartka –  kartka do powtórek/druk S
 52. Ćwiczymy głoskę Ł-kartka – kartka do powtórek/druk Ł
 53. Ćwiczymy głoskę D – kartka – kartka do powtórek/druk D
 54. Ćwiczymy głoskę F-kartka –  kartka do powtórek/druk F
 55. Ćwiczymy wymowę WI – kartka – kartka do powtórek/druk Wi
 56. Ćwiczymy głoskę W- WIJ –  kartka do powtórek/druk W
 57. Różnicowanie głosek C-CZ – kartka do powtórek/druk C-CZ
 58. Ćwiczymy głoskę C kartka do powtórek/druk  C
 59. Głoska G – kartka do ćwiczeń – kartka do powtórek/druk G
 60. Różnicowanie głosek L-R LAMA I LEMUR kartka do powtórek/druk L-R
 61. Głoski szcz – kartka – szcz –  rewalidacja – kartka do powtórek/druk szcz
 62. Tworzenie środowiska sprzyjającego rozwijaniu mowy – rewalidacja
 63. Utrwalanie artykulacji głoski ż/rz, wiersz kartka do powtórek/druk ż/rz
 64. Ćwiczenia oddechowe bierne i czynnećwiczenia oddechowe
 65. Teksty do ćwiczeń spółgłoski SZ – kartka do powtórek/druk
 66. Teksty do ćwiczeń spółgłoski CZ – kartka do powtórek/druk
 67. Przez słomkę – oddechowe