Poniżej zbieram ciekawe pomysły, materiały, ćwiczenia, zabawy i gry wspomagające mowę i słuch dzieci i dorosłych. (Strona w rozbudowie).

DLA NAUCZYCIELI

REWALIDACJA

KOMUNIKACJA I JĘZYK – ĆWICZENIA

SCENARIUSZE SCHEMATY

METODY REWALIDACJA TECHNIKI NARZĘDZIA SPOSOBY

UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE

EMOCJE

INTEGRACJA SENSORYCZNA (SI) ĆWICZENIA

 1. Ćwiczymy spółgloskę H – kartka – kartka do powtórek/h
 2. Masaż logopedyczny
 3. Ćwiczymy spółgłoskę ch – kartkakartka do powtórek/ch
 4. Percepcja słuchowa – mowa dźwięków – kompensacja
 5. Mówimy i piszemy spółgłoski miękkie ź-zikartka do powtórek/źzi
 6. Ćwiczymy głoskę B – Bąk Bzyk – kartka do powtórek
 7. Ćwiczymy głoskę B – Wyliczanka na Bkartka do powtórek/drukB
 8. Ćwiczymy głoskę M kartka do powtórek/druk – M
 9. Ćwiczymy głoskę Nkartka do powtórek/druk N
 10. Ćwiczymy głoskę L – kartka  kartka do powtórek/druk – L
 11. Wokalizacja i naśladownictwo oralno-motoryczne
 12. Ćwiczymy głoskę K – kartka do powtórek/drukK
 13. Ćwiczymy głoskę CZ – kartka – kartka do powtórek/drukCZ
 14. Ćwiczymy głoskę Szcz – kartka – kartka do powtórek/druk – Szcz
 15. Ćwiczymy głoskę T – kartka – kartka do powtórek/drukT
 16. Ćwiczymy głoskę Ż – kartka –  kartka do powtórek/drukŻ
 17. Ćwiczymy głoskę SZ – kartka – kartka do powtórek/druk – SZ
 18. R po p – ćwiczenia/kartka – kartka do powtórek/druk – R
 19. Ćwiczymy głoskę Dz – kartka – kartka do powtórek/druk – Dz
 20. R – ćwiczenia/kartka – kartka do powtórek/druk – R
 21. Ą – Ę – ćwiczenia/kartka – kartka do powtórek/druk – Ą – Ę
 22. Si – ćwiczenia/kartka – kartka do powtórek/druk Si
 23. R po T – ćwiczenia/kartka –  kartka do powtórek/druk R
 24. R po D – ćwiczenia/kartka –  kartka do powtórek/druk R
 25. Ćwiczymy głoskę Ć – kartka – kartka do powtórek/druk Ć
 26. Ćwiczymy głoskę S – kartka –  kartka do powtórek/druk S
 27. Ćwiczymy głoskę Ł-kartka – kartka do powtórek/druk Ł
 28. Ćwiczymy głoskę D – kartka – kartka do powtórek/druk D
 29. Ćwiczymy głoskę F-kartka –  kartka do powtórek/druk F
 30. Ćwiczymy wymowę WI – kartka – kartka do powtórek/druk Wi
 31. Ćwiczymy głoskę W-kartka –  kartka do powtórek/druk W
 32. Różnicowanie głosek C-CZ – kartka do powtórek/druk C-CZ
 33. Ćwiczymy głoskę C kartka do powtórek/druk  C
 34. Głoska G – kartka do ćwiczeń – kartka do powtórek/druk G
 35. Różnicowanie głosek L-R – kartka do powtórek/druk L-R
 36. Głoski szcz – kartka – szcz –  rewalidacja – kartka do powtórek/druk szcz
 37. Tworzenie środowiska sprzyjającego rozwijaniu mowy – rewalidacja
 38. Utrwalanie artykulacji głoski ż/rz, wiersz kartka do powtórek/druk ż/rz
 39. Ćwiczenia oddechowe bierne i czynnećwiczenia oddechowe
 40. PLAN MOTYWACYJNY (materiały)
 41. Urocze wady wymowywady wymowy
 42. Akademia Dwujęzyczności  – dwujęzyczność
 43. Reranie – ćwiczymy głoskę R
 44. Przed wywołaniem głoski R
 45. MEMO – TRPoczątkowe utrwalanie głoski R
 46. Kappacyzm i gammacyzm K, G
 47. GUMKA k – g wierszyk logopedyczny k – g
 48. Pogoń k- gwierszyk logopedyczny k – g
 49. Seplenienie – szereg szumiący SZ, Ż, CZ, DŻ
 50. Seplenienie –  szereg syczący S, Z, C, DZ
 51. Seplenienie – szereg ciszący Ś, Ź, Ć, DŹ
 52. Kwadratowa gimnastyka buzi i języka
 53. Szumiąco – syczące planszówki
 54. Gra w kostki z sylabami otwartymiP, B, D, G
 55. Dranie w tranie d – t – wierszyk logopedyczny
 56. Gratów grad d- t – wierszyk logopedyczny
 57. Teksty do ćwiczeń spółgłoski SZ – kartka do powtórek/druk
 58. Teksty do ćwiczeń spółgłoski CZ – kartka do powtórek/druk
 59. To jest SZ – utrwalanie wymowy głoski SZ
 60. Czytanie z obrazkami SZAFA – SZ
 61. SYLWIA i SZYMEK – wielkie pakowanie S -SZ
 62. Róznicowanie par głosek SZ – S w grze LOKATORZY
 63. STONOGACZ-C
 64. LOGOPEDYCZNE LODY – utrwalenie głosek R, SZ, C, Ś, CZ
 65. OŚMIORNICZKA – gra wspierająca wywoływanie głosek SZ i CZ
 66. ROBIMY PRANIE Ż/RZ – Z
 67. WĄSATY ZEGAR Ś,Ć
 68. Poznaję literę Ś (również pisanie)
 69. Poznaję literę S (również pisanie)
 70. Poznaję literę R (również pisanie)
 71. Mamo, zanurz mnie w języku… dwujęzyczność
 72. Dyniowe materiały logopedyczne
 73. Dyplom za wytrwałą pracę (do druku)
 74. Klaszcz, tup i krzyczćwiczenie na słuchanierytm
 75. Onomatopeje (dźwiękonaśladowcze)Farma
 76. Logopedyczne lekcje plastyki
 77. PRZYLASZCZKA do pokolorowania
 78. Posłuchajćwiczymy słuch
 79. Magiczne kubeczkiemocje
 80. Materiał obrazkowo – językowyZawody
 81. Nosowe –  ą, ę
 82. Piłka nożna przez słomkę 🙂 – oddechowe
 83. Przez słomkę – oddechowe
 84. Rozróżnianie dźwięków – zabawy dla dziecirozróżnianie dźwięków
 85. Gimnastyka buzi i języka z żabką
Reklamy