Poniżej zbieram ciekawe pomysły, materiały, ćwiczenia, zabawy i gry wspomagające mowę i słuch dzieci i dorosłych. (Strona w rozbudowie).

ZAKŁADKI:

ĆWICZENIA:

 1. H- na początku wyrazu przed samogłoskąkartka do powtórek/h/druk
 2. Ćwiczymy spółgloskę H – kartka – kartka do powtórek/h/druk
 3. Masaż logopedyczny
 4. Ćwiczymy spółgłoskę ch – kartkakartka do powtórek/ch/druk
 5. Percepcja słuchowa – mowa dźwięków – kompensacja
 6. Mówimy i piszemy spółgłoski miękkie ź-zikartka do powtórek/źzi/druk
 7. Ćwiczymy głoskę B – Bąk Bzyk – kartka do powtórek/druk
 8. Ćwiczymy głoskę B – Wyliczanka na Bkartka do powtórek/drukB/druk
 9. Ćwiczymy głoskę M kartka do powtórek/druk – M
 10. Ćwiczymy głoskę Nkartka do powtórek/druk N
 11. Ćwiczymy głoskę L – kartka  kartka do powtórek/druk – L
 12. Wokalizacja i naśladownictwo oralno-motoryczne
 13. Ćwiczymy głoskę K – kartka do powtórek/drukK
 14. Ćwiczymy głoskę CZ – kartka – kartka do powtórek/drukCZ
 15. Ćwiczymy głoskę Szcz – kartka – kartka do powtórek/druk – Szcz
 16. Ćwiczymy głoskę T – kartka – kartka do powtórek/drukT
 17. Ćwiczymy głoskę Ż – kartka –  kartka do powtórek/drukŻ
 18. Ćwiczymy głoskę SZ – kartka – kartka do powtórek/druk – SZ
 19. R po p – ćwiczenia/kartka – kartka do powtórek/druk – R
 20. Ćwiczymy głoskę Dz – kartka – kartka do powtórek/druk – Dz
 21. R – ćwiczenia/kartka – kartka do powtórek/druk – R
 22. Ą – Ę – ćwiczenia/kartka – kartka do powtórek/druk – Ą – Ę
 23. Si – ćwiczenia/kartka – kartka do powtórek/druk Si
 24. R po T – ćwiczenia/kartka –  kartka do powtórek/druk R
 25. R po D – ćwiczenia/kartka –  kartka do powtórek/druk R
 26. Ćwiczymy głoskę Ć – kartka – kartka do powtórek/druk Ć
 27. Ćwiczymy głoskę S – kartka –  kartka do powtórek/druk S
 28. Ćwiczymy głoskę Ł-kartka – kartka do powtórek/druk Ł
 29. Ćwiczymy głoskę D – kartka – kartka do powtórek/druk D
 30. Ćwiczymy głoskę F-kartka –  kartka do powtórek/druk F
 31. Ćwiczymy wymowę WI – kartka – kartka do powtórek/druk Wi
 32. Ćwiczymy głoskę W- WIJ –  kartka do powtórek/druk W
 33. Różnicowanie głosek C-CZ – kartka do powtórek/druk C-CZ
 34. Ćwiczymy głoskę C kartka do powtórek/druk  C
 35. Głoska G – kartka do ćwiczeń – kartka do powtórek/druk G
 36. Różnicowanie głosek L-R LAMA I LEMUR kartka do powtórek/druk L-R
 37. Głoski szcz – kartka – szcz –  rewalidacja – kartka do powtórek/druk szcz
 38. Tworzenie środowiska sprzyjającego rozwijaniu mowy – rewalidacja
 39. Utrwalanie artykulacji głoski ż/rz, wiersz kartka do powtórek/druk ż/rz
 40. Ćwiczenia oddechowe bierne i czynnećwiczenia oddechowe
 41. Teksty do ćwiczeń spółgłoski SZ – kartka do powtórek/druk
 42. Teksty do ćwiczeń spółgłoski CZ – kartka do powtórek/druk
 43. Przez słomkę – oddechowe
Reklamy