G

ga ga ga ga – go go go go – ge ge ge ge – gu gu gu gu

ga go ge gu

aga oga uga ega

ogo ugu ege ygy

gę gął guł    gęł gął guł  gę g g gęł gg

gapa, ganek, guma, guzik, gęś, gąbka, głowa

noga, kogut, kolega, waga, wagon, uwaga, ogórek, cegła, mgła

igła, jagoda, długo, ognisko, gleba, glut, galoty, gęba, gęś, gil, gaza

gęsta mgła,

wagon węgla,

głośna gęś,

gruba igła,

długi ogórek,

gumowa gąbka,

głupi kogut,

garstka grochu,

goła głowa,

gorące ognisko,

gliniany garnek

Czytaj lub powtarzaj za czytającym 3 razy dziennie.

#G#druk

® Sylwia Iwan