Empatia w praktyce

Co to jest empatia? Aby lepiej zrozumieć pojęcie empatii należy wskazać, czym różni się ona od sympatii. Definicje obu terminów są nieco odmienne w zależności od autora, co może wprowadzać pewien chaos ~ Dr Catherine Gueguen Sympatia Według Jeana Decety'ego, amerykańskiego naukowca zajmującego się neurobiologią afektu i społeczną, okazywanie komuś sympatii oznacza "wyczuwanie tego, co... Czytaj dalej →

Reklamy

Uczeń z zaburzeniami zachowania i emocji

Pojęcia "zaburzenia emocjonalne" i "zaburzenia zachowania" dość często są w literaturze traktowane zamiennie, jednakże wielu pedagogów woli termin zaburzenia zachowania, poniewaz skupia on uwagę na tym, co jest najbardziej oczywistym problemem tej grupy dzieci - zaburzonym zachowaniu (Dembo, 1997). Zaburzone zachowania przejawiane przez uczniów bywają opisywane jako ekscesy i deficyty. Ekscesy to zachowania, których jest... Czytaj dalej →

Emocje – scenariusz zajęć

Emocje Cele: Rozpoznawanie stanów emocjonalnych. Rozwijanie empatii. Interakcje społeczne. Poznawanie sposobów zmiany stanu emocjonalnego. Wykształcenie zrozumienia zależności przyczyna-skutek. Przebieg Przedstaw uczniowi różnorodne emocje poprzez odgrywanie scenek lub za pomocą obrazków, aby nauczyć go rozpoznawania różnych uczuć, ich możliwych przyczyn oraz jak zmienić tę sytuację. Zgromadź różnorodne obrazki i zdjęcia, które przedstawiają podstawowe emocje. (Gra planszowa... Czytaj dalej →

Założenia programu „Emocje”

Według C. Saarni kompetencja emocjonalna składa się z komponentów będących wynikiem procesów szeroko rozumianego uczenia się. Opiera ten model na teorii rozwoju poznawczego, a zwłaszcza na jego sekwencyjnym aspekcie (wystąpienie późniejszych faz jest ściśle zintegrowane z wcześniejszymi). Rozwój emocjonalny jest tu rozumiany jako proces ciągły, rozpoczynający się w momencie narodzin i trwający aż do wczesnej... Czytaj dalej →

Skale oceny emocji

Istnieje kilka skal samooceny stosowanych przez klinicystów do pomiaru stopnia nasilenia  depresji, lęku, czy gniewu, które zostały opracowane dla dzieci i dorosłych i mogą być także zastosowane w przypadku dzieci i dorosłych z zespołem Aspergera ~ Tony Attwood "Jest jednak kilka specyficznych modyfikacji, które można wykorzystać w badaniu osoby z ZA. Na przykład osoba z... Czytaj dalej →

Rysowanie twarzy – zabawa/emocje

Świat pełen jest uśmiechniętych twarzy, ale niektóre dzieci mają problemy z odczytaniem ich wyrazu "Rysując szczęście i inne proste emocje na twarzach, dzieci uświadamiają sobie ich istnienie. Cele: Świadomość emocji. Mała motoryka. Odczytywanie emocji z wyrazu twarzy. Potrzebne przedmioty: papier, pisaki. Przygotowanie Z każdym dzieckiem pracuje osoba dorosła. Jak się bawić Każdej parze złożonej z... Czytaj dalej →

Emocje – program – przykładowe konspekty

Program "Emocje" - przykładowe konspekty Konspekt 1 Cele: "budowanie pozytywnego kontaktu między osobą autystyczną a terapeutą; właściwe odczytywanie oraz reagowanie terapeuty na sygnały emocjonalne wysyłane przez dziecko; umiejętność rozpoznawania i nazywania przez osobę autystyczną własnych stanów emocjonalnych. Pomoce: ilustracje jednakowe pod względem wielkości, tła, przekazywanych emocji, etykiety. Ćwiczenia: nazywanie stanów emocjonalnych dziecka w momencie ich... Czytaj dalej →

Brakująca twarz – zabawa

Informacje o stanach duchowych innych ludzi zbieramy dzięki zrozumieniu niuansów mowy ciała i mimiki. Autystyczne dzieci często mają trudności z odbieraniem sygnałów oznaczających subtelne emocje, dlatego wydają się gruboskórne i nie odpowiadają tak, jak inni tego oczekują "Układając zabawne gry mające na celu oswojenie dziecka ze znaczeniem wyrazu twarzy, w konkretny wizualny sposób pomagamy im... Czytaj dalej →

Program – Emocje – wybrane ćwiczenia

Program - Emocje 1. Rozpoznawanie emocji Ćwiczenie 1 Nazywanie stanów emocjonalnych dziecka w momencie ich wystąpienia Pomoce: brak Procedura: nazywamy emocje, które przeżywa dziecko w sytuacji rzeczywistej, mówimy: "Jesteś smutny (wesoły, boisz się, złościsz się)"; jednocześnie możemy krótko określać przyczynę wystąpienia emocji, np. "Jesteś smutny bo boli cię brzuch". Ćwiczenie 2 Różnicowanie prostych stanów emocjonalnych... Czytaj dalej →

Blog na WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑