Arkusze, karty pracy, materiały dla dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu

 1. Adaptacja w przedszkolu i szkole – scenariusze zajęć, gier i zabaw
 2. Jak przyjaciele stają się przyjaciółmi? Co pomaga przyjaźni
 3. Samoświadomość i samokontrola – umiejętności społeczne
 4. Scenariusze zajęć przygotowujących do przyjęcia do klasy ucznia pochodzącego z Ukrainy
 5. Zajęcia rozwijające umiejętności społeczne – Na dobry początek
 6. W poszukiwaniu siebie art.
 7. Wzajemne poznawanie się – umiejętności społeczne – scenariusze zajęć
 8. Trening budowania pozytywnej samooceny i Jak wzmacniać poczucie własnej wartości u dzieci? – scenariusze zajęć
 9. Integracja zespołu klasowego – scenariusz treningu umiejętności społecznych
 10. Poczucie krzywdy, smutek – nieprzyjazny przyjaciel. Lekcja dla ucznia ze spektrum autyzmu
 11. Skuteczna komunikacja – scenariusze zajęć
 12. Rozpoznawanie swoich emocji i potrzeb
 13. Scenariusz zajęć wspomagających umiejętności społeczno-emocjonalne
 14. Zabawy świąteczne – percepcja wzrokowa ASD
 15. Scenariusz zajęć wspierających w dzieciach poczucie własnej wartości
 16. Rozmowa towarzyska – umiejętności społeczne
 17. Szacunek do przestrzeni osobistej – scenariusz zajęć społecznych
 18. Obrazkowy słowniczek zainteresowań – zajęcia grupowe dla uczniów ze spektrum autyzmu.
 19. Zabawa „Zwyczaje poranne” – czas, organizacja, planowanie, ASD
 20. Zarządzanie czasem – sklep – trening umiejętności społecznych ASD
 21. Nieruchome posągi, samokontrola – spectrum autyzmu
 22. Strategie radzenia sobie z zadaniami w życiu codziennym ASD
 23. Kim jest znajomy – arkusz pracy dla ucznia ze spektrum autyzmu
 24. Wyścigi w ubieraniu się, zarządzanie czasem – umiejętności społeczne
 25. Bańki przestrzeni osobistej – uwaga, scenariusz zabawy
 26. Integracja klasy – Poznajemy się – ćwiczenia i scenariusze zajęć
 27. Scenariusze zajęć integracyjnych – spektrum autyzmu
 28. Trening Kontroli Złości – zajęcia socjoterapeutyczne
 29. Przyjmowanie cudzej perspektywy – teoria umysłu, terapia
 30. Rozwiązywanie problemów – jedna z najważniejszych umiejętności u Twojego dziecka
 31. Koordynacja wzrokowo – ruchowa – scenariusz zajęć, ASD
 32. Lubię siebie – Program Zajęć Socjoterapeutycznych
 33. Przedstawianie się – element nawiązywania kontaktów interpersonalnych
 34. Mówimy dobrze o innych – scenariusz zajęć socjoterapeutycznych
 35. Zasada Fair Play – umiejętności społeczne, scenariusz zajęć
 36. W grupie siła – Współpraca – scenariusz zajęć
 37. Lekcje twórczości: Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie
 38. Uczymy się współpracy – Jestem dobrym kolegą, koleżanką – scenariusz zajęć warsztatowych
 39. Oceń poziom komfortu społecznego dziecka ze spektrum autyzmu
 40. Mój przyjaciel – scenariusz zajęć
 41. Pomaganie – scenariusz zajęć
 42. Wyobraźnia – wspólne tworzenie historii – scenariusz zajęć
 43. Samodzielność w ASD
 44. Umiejętność uważnego słuchania – scenariusz umiejętności społecznych
 45. Kultura osobista – umiejętności społeczne – scenariusz lekcji
 46. Poznajmy się i zintegrujmy – umiejętności społeczne, scenariusz
 47. Pokojowo rozwiązujemy konflikty – umiejętności społeczne, ASD
 48. Wyrabianie nawyku proszenia o pomoc / ASD
 49. Scenariusz lekcji życzliwości
 50. Zabawa w kolorowanki z numerami – redukcja lęku związanego z perfekcjonizmem w ASD
 51. Czym są myśli? Kto myśli? Marzenia to myśli – arkusz zajęć rewalidacyjnych, autyzm
 52. Dziecko znalazło się w sytuacji alarmowej – dzwoni pod numer 112 – scenariusze rozmów, autyzm
 53. Kiedy „Nie wiem” – rewalidacja – autyzm
 54. GŁÓWNE OBSZARY UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH
 55. Autyzm – nauka samodzielnego funkcjonowania i przygotowanie do samodzielnego życia
 56. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z zespołem Aspergera – kultura osobista i zachowanie
 57. Zabawa w chowanego, autyzm – umiejętności społeczne
 58. Gra w kości i ruch – autyzm, ZA, SPD i pokrewne
 59. Małpka w kocyku – zabawa drużynowa, scenariusz
 60. Zabawa w sklep – naśladownictwo, autyzm
 61. Planowanie przyjęcia, autyzm – Teoria umysłu
 62. Autyzm – problemy w nabywaniu umiejętności pracy samodzielnej
 63. Autyzm – Schemat realizacji treningu umiejętności społecznych
 64. Autyzm – konspekt zajęć teatralno-muzycznych – naśladowanie
 65. Pierwsza pomoc na złe myśli
 66. Kamienna Twarz – rozpoznawanie i wyrażanie emocji – scenariusz zabawy
 67. Pobawmy się w złość – umiejętności społeczne
 68. Autystyczne zabawy domowe – umiejętności społeczne
 69. Zespół Aspergera – Narzędzia społeczne w celu radzenia sobie z emocjami
 70. Mówienie komplementów – umiejętności społeczne
 71. Scenariusze rozmów telefonicznych – zostawianie wiadomości dla rodziców
 72. Cztery główne zasady komunikacji, które umożliwiają prowadzenie dobrej konwersacji, ASD
 73. Funkcjonowanie psychospołeczne nastolatka z autyzmem
 74. Ja i moja rodzina. Scenariusz zajęć – umiejętności społeczne
 75. Program zajęć rewalidacyjnych – zespół Aspergera, kl 7
 76. Ogólna charakterystyka słownej agresji – wersja dla kobiet
 77. Trening umiejętności społecznych w pracy z dzieckiem z autyzmem
 78. Pamiętamy o zmarłych – scenariusz zajęć
 79. Autyzm – wiedza ogólna i wnioskowanie, rewalidacja, scenariusz zajęć
 80. Scenariusze rozmów telefonicznych – nawiązywanie kontaktów koleżeńskich
 81. Zespół Aspergera – Kształtowanie umiejętności zadawania pytań, TUS
 82. Strategie dotyczące dbania o higienę osobistą i spokojny sen, autyzm, SI
 83. Mam przyjaciela – schemat zabaw uspołeczniających
 84. Program grupowych zajęć rewalidacyjnych: doskonalenie umiejętności społecznych i komunikacyjnych
 85. Robimy zakupy w różnych sklepach. Scenariusz zajęć z funkcjonowania społecznego i osobistego w kl. I Przysposabiającej do pracy
 86. Przykładowe scenariusze zajęć warsztatowych dotyczące rozwoju umiejętności porozumiewania się uczniów
 87. Trening Umiejętności Społecznych – scenariusz zajęć
 88. Program zajęć uspołeczniających dla dzieci z autyzmem
 89. Program treningu umiejętności społecznych dla uczniów z autyzmem
 90. Autyzm – interakcje społeczne w klasie
 91. Przestrzeń osobista – skaczące piłki/umiejętności społeczne
 92. Rozpoznajemy twarze – zabawa integracyjna/emocje
 93. Podawanie przedmiotów w odpowiedzi na gest/autyzm
 94. Rzut woreczkiem – radzenie sobie ze złością/grupowa
 95. Naucz, przećwicz, powtórz/autyzm
 96. Kartonowe miasto – praca zespołowa/zabawy kreatywne
 97. Zabawa grupowa – Mój dzień/scenariusz
 98. Radzenie sobie z lękiem – umiejętności społeczne
 99. Zasady zachowania się uczniów w klasie – kontrakt
 100. Umiesz robić to co ja? – proste zabawy w naśladowanie
 101. Wyrzuć złość do kosza – zabawa grupowa
 102. Muzyczne poduszki – zabawa grupowa SI
 103. Kawiarnia – współpraca, planowanie, zarządzanie czasem/instrukcja zabawy
 104. Piramida – współpraca w parach/scenariusz
 105. Autystyczny uczeń – rozmowa
 106. ASD a samodzielność
 107. System koleżeński – autyzm
 108. Zapisywanie historyjek społecznych
 109. Zespół Aspergera – sposoby na zawieranie przyjaźni
 110. Granice przestrzeni osobistej – umiejętności społeczne/scenariusz zajęć
 111. Komplementy na piłeczkach
 112. Wzmocnienia społeczne – autyzm
 113. Kłębuszek – zabawa grupowa/scenariusz
 114. Relaksujący kot – zabawa grupowa/scenariusz
 115. Oddawanie książki z brakująca stroną – zabawa społeczna
 116. Nie moralizuj – samoświadomość
 117. Przedmioty i ich przeznaczenie – scenariusz ćwiczeń
 118. Sposoby przekazywania umiejętności społecznych SST
 119. Zostawianie wiadomości – umiejętności społeczne
 120. Tożsamość w sieci
 121. Wywiad i prezentacja – zajęcia
 122. Rozmowa kwalifikacyjna
 123. Piłka – pytanie
 124. Ja pokazuję – ty wykonujesz – umiejętności społeczne/scenariusz
 125. Schody ruchome – historyjka społeczna
 126. Mumia – gra społeczna/scenariusz
 127. Gra społeczna – Wspólne cechy w kapeluszu
 128. Scenariusz umiejętności społecznych – muzeum
 129. Grupy zabawy integracyjnej
 130. Bycie szczerym i uprzejmym – samoświadomość/kartka
 131. Czym jest dręczenie – historyjka społeczna
 132. Śnieżna kula – gra społeczna
 133. 10 zasad nauki umiejętności społecznych
 134. Gra społeczna – zachowania społeczne
 135. Cierpliwość – kartka/ściąga – rewalidacja
 136. Mała zabawa biegowa – integracja – zabawa/integracja
 137. Podkreślaj, przerysowuj gesty w autyzmie – ćwiczenia
 138. Zabawa poznaj-piłka – scenariusz – rewalidacja/poznajemy się
 139. Co mówić w odpowiedzi na próbę dręczenia i w jaki sposób to powiedzieć? – rewalidacja/dręczenie
 140. Radzenie sobie z nudą-ściąga/kartka – rewalidacja
 141. Emocjometr – materiały
 142. Odczytywanie emocji – samoświadomość/kartka – rewalidacja/emocje
 143. Dlaczego ludzie się śmieją, kiedy nie żartuję – samoświadomość/kartka – rewalidacja
 144. Włączanie się do rozmowy – ściąga/kartka – rewalidacja
 145. Proszenie o pomoc-ściąga/samoświadomość – rewalidacja
 146. Przedstawianie się – ściąga – rewalidacja/poznajemy się
 147. Nieporozumienia-szukanie rozwiązań – rewalidacja
 148. Czy dorośli wiedzą wszystko?-Historyjka społeczna/samoświadomość – rewalidacja
 149. Komunikowanie się – ściąga – rewalidacja
 150. Mówienie z szacunkiem tego, co się myśli-historyjka społeczna/samoświadomość – rewalidacja/samoświadomość
 151. Mówienie do siebie – kartka/samoświadomość – rewalidacja
 152. Gra szarady z emocjami – rewalidacja/emocje
 153. Zadawać w kółko to samo pytanie – rewalidacja/samoświadomość
 154. Zabawa „Mój mózg, twój mózg” – teoria umysłu – rewalidacja
 155. Zabawa w udawanie – kartka – rewalidacja
 156. Zabawa w udawanie – kartka
 157. Zabawa w bingo z imionami – rewalidacja
 158. Rozwój myślenia społecznego – rewalidacja
 159. Dziękowanie ludziom za to, że mówią coś miłego – historyjka społeczna/kartka – rewalidacja
 160. Dziennik uczuć – rewalidacja/uczucia
 161. Asertywność – ćwiczenia/kartka – rewalidacja/asertywność
 162. Gra kostka z uczuciami i doznaniami – rewalidacja/uczucia
 163. Świadomość tego, co się dzisiaj stanie – rewalidacja/świadomość/kartka
 164. Intensywność emocji – rewalidacja/emocje
 165. Błąd w zadaniu szkolnym-historyjka społeczna – rewalidacja
 166. Wyłączanie się – kartka – rewalidacja
 167. Rozpoznawanie i rozumienie emocji – rewalidacja/zabawa/emocje
 168. Berek z emocjami – rewalidacja/emocje
 169. Więcej o bezpieczeństwie… arkusz pracy dla dziecka z autyzmem
 170. Uczucia innych osób-arkusz pracy dla dziecka z autyzmem
 171. Bezpieczeństwo – arkusz pracy dla dziecka z autyzmem
 172. Zmiany – historyjka społeczna – rewalidacja
 173. Loteryjka – rewalidacja – pamięć krótkotrwała
 174. Gra Naklejka z komplementem – rewalidacja – integracja
 175. Kodeks złości – techniki radzenia sobie z agresją – rewalidacja
 176. Zrozumieć manieryzmy ruchowe/samoświadomość/kartka – rewalidacja
 177. W jaki sposób przegrać grą, ale zyskać przyjaciół? – rewalidacja
 178. Zabawa w pokazywanie – rewalidacja
 179. Zrozumienie mojej mimiki twarzy/kartka – rewalidacja/kartka
 180. Co oznacza dla mnie „komfort” – ćwiczenia/kartka – rewalidacja/kartka
 181. Gra pajęczyna – grupa (scenariusz) – rewalidacja
 182. Rozpoznawanie wyrazu twarzy – rewalidacja – twarz/emocje
 183. Zabawa „Tu jestem” – rewalidacja – witanie
 184. Mądra głowa – zabawa – zabawa integracyjna
 185. Sposoby uczenia się – lekcja/kartka – rewalidacja/kartka
 186. Autyzm – nauka w grupie – rewalidacja
 187. Sprawiedliwość – Zażalenie – Formularz zażalenia –rewalidacja
 188. Technika Mediacji Rówieśniczej – rewalidacja
 189.  Jak rozpocząć zdanie – ściąga – rewalidacja
 190. Przyjmowanie prezentów-schemat – rewalidacja
 191. Pozytywna technika samokontroli: KSIĘGA ZAŻALEŃ – rewalidacja
 192. Koła przyjaciół – umiejętności społeczne – rewalidacja
 193. Rozwijanie umiejętności społecznych – rewalidacja
 194. Tworzenie planów dnia – poranek –  rewalidacja
 195. Scenariusze społeczne – rewalidacja
 196. Jak wykorzystać zajęcia pozalekcyjne  – rewalidacja
 197. Technika „Opowiadanie życia” –  rewalidacja
 198. Jak rozmawiać z dorosłymi – umiejętności społeczne –  rewalidacja
 199. Terapie społeczne w ASD – rewalidacja
 200. Towarzyskie Opowieści – strategia społeczna – rewalidacja
 201. Jak zacząć rozmowę i ją podtrzymać – umiejętności społeczne – umiejętności społeczne rewalidacja
 202. Autyzm – pracuj nad sobą i znajdź pracę – praca rewalidacja
 203. Program edukacji społeczno-seksualnej – sex rewalidacja
 204. Trening umiejętności społecznych – rewalidacja
 205. Kwestionariusz życia szkolnego – pomiar wykluczenia – integracja – rewalidacja
 206. Kartoteka znajomych – umiejętności społeczne – rewalidacja
 207. Program przeciw prześladowaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a – przemoc – rewalidacja – Przemoc!
 208. Jedzenie i zachowanie dziecka z ASD przy posiłkach – jedzenie – rewalidacja
 209. Umiejętności społeczne dziecka: Jak zrobić dobre pierwsze wrażenie  – rewalidacja
 210. Szkolenie z zakresu teorii umysłu: Rozmowy komiksowe  – teoria umysłu -rewalidacja
 211. Umiejętności społeczne: uścisk dłoni – umiejętności społeczne – rewalidacja/poznajemy się
 212. Nauka korzystania z toalety dziecka z ASD – trening czystości – rewalidacja
 213. Głuchy telefon
 214. Podawanie piłki
 215. Walka kogutów
 216. Kto pierwszy złapie piłkę

Dzień Drzewa – scenariusze zajęć

Dzień Drzewa – scenariusze zajęć

Wczytywanie…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.