Arkusze, karty pracy, materiały dla dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu

 1. Integracja zespołu klasowego – scenariusz treningu umiejętności społecznych
 2. Poczucie krzywdy, smutek – nieprzyjazny przyjaciel. Lekcja dla ucznia ze spektrum autyzmu
 3. Skuteczna komunikacja – scenariusze zajęć
 4. Rozpoznawanie swoich emocji i potrzeb
 5. Scenariusz zajęć wspomagających umiejętności społeczno-emocjonalne
 6. Zabawy świąteczne – percepcja wzrokowa ASD
 7. Scenariusz zajęć wspierających w dzieciach poczucie własnej wartości
 8. Rozmowa towarzyska – umiejętności społeczne
 9. Szacunek do przestrzeni osobistej – scenariusz zajęć społecznych
 10. Obrazkowy słowniczek zainteresowań – zajęcia grupowe dla uczniów ze spektrum autyzmu.
 11. Zabawa „Zwyczaje poranne” – czas, organizacja, planowanie, ASD
 12. Zarządzanie czasem – sklep – trening umiejętności społecznych ASD
 13. Nieruchome posągi, samokontrola – spectrum autyzmu
 14. Strategie radzenia sobie z zadaniami w życiu codziennym ASD
 15. Kim jest znajomy – arkusz pracy dla ucznia ze spektrum autyzmu
 16. Wyścigi w ubieraniu się, zarządzanie czasem – umiejętności społeczne
 17. Bańki przestrzeni osobistej – uwaga, scenariusz zabawy
 18. Integracja klasy – Poznajemy się – ćwiczenia i scenariusze zajęć
 19. Scenariusze zajęć integracyjnych – spektrum autyzmu
 20. Trening Kontroli Złości – zajęcia socjoterapeutyczne
 21. Przyjmowanie cudzej perspektywy – teoria umysłu, terapia
 22. Rozwiązywanie problemów – jedna z najważniejszych umiejętności u Twojego dziecka
 23. Koordynacja wzrokowo – ruchowa – scenariusz zajęć, ASD
 24. Lubię siebie – Program Zajęć Socjoterapeutycznych
 25. Przedstawianie się – element nawiązywania kontaktów interpersonalnych
 26. Mówimy dobrze o innych – scenariusz zajęć socjoterapeutycznych
 27. Zasada Fair Play – umiejętności społeczne, scenariusz zajęć
 28. W grupie siła – Współpraca – scenariusz zajęć
 29. Lekcje twórczości: Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie
 30. Uczymy się współpracy – Jestem dobrym kolegą, koleżanką – scenariusz zajęć warsztatowych
 31. Oceń poziom komfortu społecznego dziecka ze spektrum autyzmu
 32. Mój przyjaciel – scenariusz zajęć
 33. Pomaganie – scenariusz zajęć
 34. Wyobraźnia – wspólne tworzenie historii – scenariusz zajęć
 35. Samodzielność w ASD
 36. Umiejętność uważnego słuchania – scenariusz umiejętności społecznych
 37. Kultura osobista – umiejętności społeczne – scenariusz lekcji
 38. Poznajmy się i zintegrujmy – umiejętności społeczne, scenariusz
 39. Pokojowo rozwiązujemy konflikty – umiejętności społeczne, ASD
 40. Wyrabianie nawyku proszenia o pomoc / ASD
 41. Scenariusz lekcji życzliwości
 42. Zabawa w kolorowanki z numerami – redukcja lęku związanego z perfekcjonizmem w ASD
 43. Czym są myśli? Kto myśli? Marzenia to myśli – arkusz zajęć rewalidacyjnych, autyzm
 44. Dziecko znalazło się w sytuacji alarmowej – dzwoni pod numer 112 – scenariusze rozmów, autyzm
 45. Kiedy „Nie wiem” – rewalidacja – autyzm
 46. GŁÓWNE OBSZARY UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH
 47. Autyzm – nauka samodzielnego funkcjonowania i przygotowanie do samodzielnego życia
 48. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z zespołem Aspergera – kultura osobista i zachowanie
 49. Zabawa w chowanego, autyzm – umiejętności społeczne
 50. Gra w kości i ruch – autyzm, ZA, SPD i pokrewne
 51. Małpka w kocyku – zabawa drużynowa, scenariusz
 52. Zabawa w sklep – naśladownictwo, autyzm
 53. Planowanie przyjęcia, autyzm – Teoria umysłu
 54. Autyzm – problemy w nabywaniu umiejętności pracy samodzielnej
 55. Autyzm – Schemat realizacji treningu umiejętności społecznych
 56. Autyzm – konspekt zajęć teatralno-muzycznych – naśladowanie
 57. Pierwsza pomoc na złe myśli
 58. Kamienna Twarz – rozpoznawanie i wyrażanie emocji – scenariusz zabawy
 59. Pobawmy się w złość – umiejętności społeczne
 60. Autystyczne zabawy domowe – umiejętności społeczne
 61. Zespół Aspergera – Narzędzia społeczne w celu radzenia sobie z emocjami
 62. Mówienie komplementów – umiejętności społeczne
 63. Scenariusze rozmów telefonicznych – zostawianie wiadomości dla rodziców
 64. Cztery główne zasady komunikacji, które umożliwiają prowadzenie dobrej konwersacji, ASD
 65. Funkcjonowanie psychospołeczne nastolatka z autyzmem
 66. Ja i moja rodzina. Scenariusz zajęć – umiejętności społeczne
 67. Program zajęć rewalidacyjnych – zespół Aspergera, kl 7
 68. Ogólna charakterystyka słownej agresji – wersja dla kobiet
 69. Trening umiejętności społecznych w pracy z dzieckiem z autyzmem
 70. Pamiętamy o zmarłych – scenariusz zajęć
 71. Autyzm – wiedza ogólna i wnioskowanie, rewalidacja, scenariusz zajęć
 72. Scenariusze rozmów telefonicznych – nawiązywanie kontaktów koleżeńskich
 73. Zespół Aspergera – Kształtowanie umiejętności zadawania pytań, TUS
 74. Strategie dotyczące dbania o higienę osobistą i spokojny sen, autyzm, SI
 75. Mam przyjaciela – schemat zabaw uspołeczniających
 76. Program grupowych zajęć rewalidacyjnych: doskonalenie umiejętności społecznych i komunikacyjnych
 77. Robimy zakupy w różnych sklepach. Scenariusz zajęć z funkcjonowania społecznego i osobistego w kl. I Przysposabiającej do pracy
 78. Przykładowe scenariusze zajęć warsztatowych dotyczące rozwoju umiejętności porozumiewania się uczniów
 79. Trening Umiejętności Społecznych – scenariusz zajęć
 80. Program zajęć uspołeczniających dla dzieci z autyzmem
 81. Program treningu umiejętności społecznych dla uczniów z autyzmem
 82. Autyzm – interakcje społeczne w klasie
 83. Przestrzeń osobista – skaczące piłki/umiejętności społeczne
 84. Rozpoznajemy twarze – zabawa integracyjna/emocje
 85. Podawanie przedmiotów w odpowiedzi na gest/autyzm
 86. Rzut woreczkiem – radzenie sobie ze złością/grupowa
 87. Naucz, przećwicz, powtórz/autyzm
 88. Kartonowe miasto – praca zespołowa/zabawy kreatywne
 89. Zabawa grupowa – Mój dzień/scenariusz
 90. Radzenie sobie z lękiem – umiejętności społeczne
 91. Zasady zachowania się uczniów w klasie – kontrakt
 92. Umiesz robić to co ja? – proste zabawy w naśladowanie
 93. Wyrzuć złość do kosza – zabawa grupowa
 94. Muzyczne poduszki – zabawa grupowa SI
 95. Kawiarnia – współpraca, planowanie, zarządzanie czasem/instrukcja zabawy
 96. Piramida – współpraca w parach/scenariusz
 97. Autystyczny uczeń – rozmowa
 98. ASD a samodzielność
 99. System koleżeński – autyzm
 100. Zapisywanie historyjek społecznych
 101. Zespół Aspergera – sposoby na zawieranie przyjaźni
 102. Granice przestrzeni osobistej – umiejętności społeczne/scenariusz zajęć
 103. Komplementy na piłeczkach
 104. Wzmocnienia społeczne – autyzm
 105. Kłębuszek – zabawa grupowa/scenariusz
 106. Relaksujący kot – zabawa grupowa/scenariusz
 107. Oddawanie książki z brakująca stroną – zabawa społeczna
 108. Nie moralizuj – samoświadomość
 109. Przedmioty i ich przeznaczenie – scenariusz ćwiczeń
 110. Sposoby przekazywania umiejętności społecznych SST
 111. Zostawianie wiadomości – umiejętności społeczne
 112. Tożsamość w sieci
 113. Wywiad i prezentacja – zajęcia
 114. Rozmowa kwalifikacyjna
 115. Piłka – pytanie
 116. Ja pokazuję – ty wykonujesz – umiejętności społeczne/scenariusz
 117. Schody ruchome – historyjka społeczna
 118. Mumia – gra społeczna/scenariusz
 119. Gra społeczna – Wspólne cechy w kapeluszu
 120. Scenariusz umiejętności społecznych – muzeum
 121. Grupy zabawy integracyjnej
 122. Bycie szczerym i uprzejmym – samoświadomość/kartka
 123. Czym jest dręczenie – historyjka społeczna
 124. Śnieżna kula – gra społeczna
 125. 10 zasad nauki umiejętności społecznych
 126. Gra społeczna – zachowania społeczne
 127. Cierpliwość – kartka/ściąga – rewalidacja
 128. Mała zabawa biegowa – integracja – zabawa/integracja
 129. Podkreślaj, przerysowuj gesty w autyzmie – ćwiczenia
 130. Zabawa poznaj-piłka – scenariusz – rewalidacja/poznajemy się
 131. Co mówić w odpowiedzi na próbę dręczenia i w jaki sposób to powiedzieć? – rewalidacja/dręczenie
 132. Radzenie sobie z nudą-ściąga/kartka – rewalidacja
 133. Emocjometr – materiały
 134. Odczytywanie emocji – samoświadomość/kartka – rewalidacja/emocje
 135. Dlaczego ludzie się śmieją, kiedy nie żartuję – samoświadomość/kartka – rewalidacja
 136. Włączanie się do rozmowy – ściąga/kartka – rewalidacja
 137. Proszenie o pomoc-ściąga/samoświadomość – rewalidacja
 138. Przedstawianie się – ściąga – rewalidacja/poznajemy się
 139. Nieporozumienia-szukanie rozwiązań – rewalidacja
 140. Czy dorośli wiedzą wszystko?-Historyjka społeczna/samoświadomość – rewalidacja
 141. Komunikowanie się – ściąga – rewalidacja
 142. Mówienie z szacunkiem tego, co się myśli-historyjka społeczna/samoświadomość – rewalidacja/samoświadomość
 143. Mówienie do siebie – kartka/samoświadomość – rewalidacja
 144. Gra szarady z emocjami – rewalidacja/emocje
 145. Zadawać w kółko to samo pytanie – rewalidacja/samoświadomość
 146. Zabawa „Mój mózg, twój mózg” – teoria umysłu – rewalidacja
 147. Zabawa w udawanie – kartka – rewalidacja
 148. Zabawa w udawanie – kartka
 149. Zabawa w bingo z imionami – rewalidacja
 150. Rozwój myślenia społecznego – rewalidacja
 151. Dziękowanie ludziom za to, że mówią coś miłego – historyjka społeczna/kartka – rewalidacja
 152. Dziennik uczuć – rewalidacja/uczucia
 153. Asertywność – ćwiczenia/kartka – rewalidacja/asertywność
 154. Gra kostka z uczuciami i doznaniami – rewalidacja/uczucia
 155. Świadomość tego, co się dzisiaj stanie – rewalidacja/świadomość/kartka
 156. Intensywność emocji – rewalidacja/emocje
 157. Błąd w zadaniu szkolnym-historyjka społeczna – rewalidacja
 158. Wyłączanie się – kartka – rewalidacja
 159. Rozpoznawanie i rozumienie emocji – rewalidacja/zabawa/emocje
 160. Berek z emocjami – rewalidacja/emocje
 161. Więcej o bezpieczeństwie… arkusz pracy dla dziecka z autyzmem
 162. Uczucia innych osób-arkusz pracy dla dziecka z autyzmem
 163. Bezpieczeństwo – arkusz pracy dla dziecka z autyzmem
 164. Zmiany – historyjka społeczna – rewalidacja
 165. Loteryjka – rewalidacja – pamięć krótkotrwała
 166. Gra Naklejka z komplementem – rewalidacja – integracja
 167. Kodeks złości – techniki radzenia sobie z agresją – rewalidacja
 168. Zrozumieć manieryzmy ruchowe/samoświadomość/kartka – rewalidacja
 169. W jaki sposób przegrać grą, ale zyskać przyjaciół? – rewalidacja
 170. Zabawa w pokazywanie – rewalidacja
 171. Zrozumienie mojej mimiki twarzy/kartka – rewalidacja/kartka
 172. Co oznacza dla mnie „komfort” – ćwiczenia/kartka – rewalidacja/kartka
 173. Gra pajęczyna – grupa (scenariusz) – rewalidacja
 174. Rozpoznawanie wyrazu twarzy – rewalidacja – twarz/emocje
 175. Zabawa „Tu jestem” – rewalidacja – witanie
 176. Mądra głowa – zabawa – zabawa integracyjna
 177. Sposoby uczenia się – lekcja/kartka – rewalidacja/kartka
 178. Autyzm – nauka w grupie – rewalidacja
 179. Sprawiedliwość – Zażalenie – Formularz zażalenia –rewalidacja
 180. Technika Mediacji Rówieśniczej – rewalidacja
 181.  Jak rozpocząć zdanie – ściąga – rewalidacja
 182. Przyjmowanie prezentów-schemat – rewalidacja
 183. Pozytywna technika samokontroli: KSIĘGA ZAŻALEŃ – rewalidacja
 184. Koła przyjaciół – umiejętności społeczne – rewalidacja
 185. Rozwijanie umiejętności społecznych – rewalidacja
 186. Sztuka prowadzenia rozmowy – rewalidacja
 187. Lekcja asertywności –  materiały na godz. wychowawczą
 188. Tworzenie planów dnia – poranek –  rewalidacja
 189. Scenariusze społeczne – rewalidacja
 190. Jak wykorzystać zajęcia pozalekcyjne  – rewalidacja
 191. Technika „Opowiadanie życia” –  rewalidacja
 192. Jak rozmawiać z dorosłymi – umiejętności społeczne –  rewalidacja
 193. Terapie społeczne w ASD – rewalidacja
 194. Towarzyskie Opowieści – strategia społeczna – rewalidacja
 195. Jak zacząć rozmowę i ją podtrzymać – umiejętności społeczne – umiejętności społeczne rewalidacja
 196. Autyzm – pracuj nad sobą i znajdź pracę – praca rewalidacja
 197. Program edukacji społeczno-seksualnej – sex rewalidacja
 198. Trening umiejętności społecznych – rewalidacja
 199. Kwestionariusz życia szkolnego – pomiar wykluczenia – integracja – rewalidacja
 200. Kartoteka znajomych – umiejętności społeczne – rewalidacja
 201. Program przeciw prześladowaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a – przemoc – rewalidacja – Przemoc!
 202. Jedzenie i zachowanie dziecka z ASD przy posiłkach – jedzenie – rewalidacja
 203. Umiejętności społeczne dziecka: Jak zrobić dobre pierwsze wrażenie  – rewalidacja
 204. Szkolenie z zakresu teorii umysłu: Rozmowy komiksowe  – teoria umysłu -rewalidacja
 205. Umiejętności społeczne: uścisk dłoni – umiejętności społeczne – rewalidacja/poznajemy się
 206. Nauka korzystania z toalety dziecka z ASD – trening czystości – rewalidacja
 207. Głuchy telefon
 208. Podawanie piłki
 209. Walka kogutów
 210. Kto pierwszy złapie piłkę

Konflikt pokoleń

Konflikt pokoleń

Wczytywanie…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.