Umiejętności społeczne

Arkusze, karty pracy, materiały dla dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu

 1. Edukacja dla mądrości – ćwiczenia dla młodzieży
 2. Adaptacja w przedszkolu i szkole – scenariusze zajęć, gier i zabaw
 3. Jak przyjaciele stają się przyjaciółmi? Co pomaga przyjaźni
 4. Samoświadomość i samokontrola – umiejętności społeczne
 5. Scenariusze zajęć przygotowujących do przyjęcia do klasy ucznia pochodzącego z Ukrainy
 6. Zajęcia rozwijające umiejętności społeczne – Na dobry początek
 7. W poszukiwaniu siebie art.
 8. Wzajemne poznawanie się – umiejętności społeczne – scenariusze zajęć
 9. Trening budowania pozytywnej samooceny i Jak wzmacniać poczucie własnej wartości u dzieci? – scenariusze zajęć
 10. Integracja zespołu klasowego – scenariusz treningu umiejętności społecznych
 11. Poczucie krzywdy, smutek – nieprzyjazny przyjaciel. Lekcja dla ucznia ze spektrum autyzmu
 12. Skuteczna komunikacja – scenariusze zajęć
 13. Rozpoznawanie swoich emocji i potrzeb
 14. Scenariusz zajęć wspomagających umiejętności społeczno-emocjonalne
 15. Zabawy świąteczne – percepcja wzrokowa ASD
 16. Scenariusz zajęć wspierających w dzieciach poczucie własnej wartości
 17. Rozmowa towarzyska – umiejętności społeczne
 18. Szacunek do przestrzeni osobistej – scenariusz zajęć społecznych
 19. Obrazkowy słowniczek zainteresowań – zajęcia grupowe dla uczniów ze spektrum autyzmu.
 20. Zabawa „Zwyczaje poranne” – czas, organizacja, planowanie, ASD
 21. Zarządzanie czasem – sklep – trening umiejętności społecznych ASD
 22. Nieruchome posągi, samokontrola – spectrum autyzmu
 23. Strategie radzenia sobie z zadaniami w życiu codziennym ASD
 24. Kim jest znajomy – arkusz pracy dla ucznia ze spektrum autyzmu
 25. Wyścigi w ubieraniu się, zarządzanie czasem – umiejętności społeczne
 26. Bańki przestrzeni osobistej – uwaga, scenariusz zabawy
 27. Integracja klasy – Poznajemy się – ćwiczenia i scenariusze zajęć
 28. Scenariusze zajęć integracyjnych – spektrum autyzmu
 29. Trening Kontroli Złości – zajęcia socjoterapeutyczne
 30. Przyjmowanie cudzej perspektywy – teoria umysłu, terapia
 31. Rozwiązywanie problemów – jedna z najważniejszych umiejętności u Twojego dziecka
 32. Koordynacja wzrokowo – ruchowa – scenariusz zajęć, ASD
 33. Lubię siebie – Program Zajęć Socjoterapeutycznych
 34. Przedstawianie się – element nawiązywania kontaktów interpersonalnych
 35. Mówimy dobrze o innych – scenariusz zajęć socjoterapeutycznych
 36. Zasada Fair Play – umiejętności społeczne, scenariusz zajęć
 37. W grupie siła – Współpraca – scenariusz zajęć
 38. Lekcje twórczości: Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie
 39. Uczymy się współpracy – Jestem dobrym kolegą, koleżanką – scenariusz zajęć warsztatowych
 40. Oceń poziom komfortu społecznego dziecka ze spektrum autyzmu
 41. Mój przyjaciel – scenariusz zajęć
 42. Pomaganie – scenariusz zajęć
 43. Wyobraźnia – wspólne tworzenie historii – scenariusz zajęć
 44. Samodzielność w ASD
 45. Umiejętność uważnego słuchania – scenariusz umiejętności społecznych
 46. Kultura osobista – umiejętności społeczne – scenariusz lekcji
 47. Poznajmy się i zintegrujmy – umiejętności społeczne, scenariusz
 48. Pokojowo rozwiązujemy konflikty – umiejętności społeczne, ASD
 49. Wyrabianie nawyku proszenia o pomoc / ASD
 50. Scenariusz lekcji życzliwości
 51. Zabawa w kolorowanki z numerami – redukcja lęku związanego z perfekcjonizmem w ASD
 52. Czym są myśli? Kto myśli? Marzenia to myśli – arkusz zajęć rewalidacyjnych, autyzm
 53. Dziecko znalazło się w sytuacji alarmowej – dzwoni pod numer 112 – scenariusze rozmów, autyzm
 54. Kiedy „Nie wiem” – rewalidacja – autyzm
 55. GŁÓWNE OBSZARY UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH
 56. Autyzm – nauka samodzielnego funkcjonowania i przygotowanie do samodzielnego życia
 57. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z zespołem Aspergera – kultura osobista i zachowanie
 58. Zabawa w chowanego, autyzm – umiejętności społeczne
 59. Gra w kości i ruch – autyzm, ZA, SPD i pokrewne
 60. Małpka w kocyku – zabawa drużynowa, scenariusz
 61. Zabawa w sklep – naśladownictwo, autyzm
 62. Planowanie przyjęcia, autyzm – Teoria umysłu
 63. Autyzm – problemy w nabywaniu umiejętności pracy samodzielnej
 64. Autyzm – Schemat realizacji treningu umiejętności społecznych
 65. Autyzm – konspekt zajęć teatralno-muzycznych – naśladowanie
 66. Pierwsza pomoc na złe myśli
 67. Kamienna Twarz – rozpoznawanie i wyrażanie emocji – scenariusz zabawy
 68. Pobawmy się w złość – umiejętności społeczne
 69. Autystyczne zabawy domowe – umiejętności społeczne
 70. Zespół Aspergera – Narzędzia społeczne w celu radzenia sobie z emocjami
 71. Mówienie komplementów – umiejętności społeczne
 72. Scenariusze rozmów telefonicznych – zostawianie wiadomości dla rodziców
 73. Cztery główne zasady komunikacji, które umożliwiają prowadzenie dobrej konwersacji, ASD
 74. Funkcjonowanie psychospołeczne nastolatka z autyzmem
 75. Ja i moja rodzina. Scenariusz zajęć – umiejętności społeczne
 76. Program zajęć rewalidacyjnych – zespół Aspergera, kl 7
 77. Ogólna charakterystyka słownej agresji – wersja dla kobiet
 78. Trening umiejętności społecznych w pracy z dzieckiem z autyzmem
 79. Pamiętamy o zmarłych – scenariusz zajęć
 80. Autyzm – wiedza ogólna i wnioskowanie, rewalidacja, scenariusz zajęć
 81. Scenariusze rozmów telefonicznych – nawiązywanie kontaktów koleżeńskich
 82. Zespół Aspergera – Kształtowanie umiejętności zadawania pytań, TUS
 83. Strategie dotyczące dbania o higienę osobistą i spokojny sen, autyzm, SI
 84. Mam przyjaciela – schemat zabaw uspołeczniających
 85. Program grupowych zajęć rewalidacyjnych: doskonalenie umiejętności społecznych i komunikacyjnych
 86. Robimy zakupy w różnych sklepach. Scenariusz zajęć z funkcjonowania społecznego i osobistego w kl. I Przysposabiającej do pracy
 87. Przykładowe scenariusze zajęć warsztatowych dotyczące rozwoju umiejętności porozumiewania się uczniów
 88. Trening Umiejętności Społecznych – scenariusz zajęć
 89. Program zajęć uspołeczniających dla dzieci z autyzmem
 90. Program treningu umiejętności społecznych dla uczniów z autyzmem
 91. Autyzm – interakcje społeczne w klasie
 92. Przestrzeń osobista – skaczące piłki/umiejętności społeczne
 93. Rozpoznajemy twarze – zabawa integracyjna/emocje
 94. Podawanie przedmiotów w odpowiedzi na gest/autyzm
 95. Rzut woreczkiem – radzenie sobie ze złością/grupowa
 96. Naucz, przećwicz, powtórz/autyzm
 97. Kartonowe miasto – praca zespołowa/zabawy kreatywne
 98. Zabawa grupowa – Mój dzień/scenariusz
 99. Radzenie sobie z lękiem – umiejętności społeczne
 100. Zasady zachowania się uczniów w klasie – kontrakt
 101. Umiesz robić to co ja? – proste zabawy w naśladowanie
 102. Wyrzuć złość do kosza – zabawa grupowa
 103. Muzyczne poduszki – zabawa grupowa SI
 104. Kawiarnia – współpraca, planowanie, zarządzanie czasem/instrukcja zabawy
 105. Piramida – współpraca w parach/scenariusz
 106. Autystyczny uczeń – rozmowa
 107. ASD a samodzielność
 108. System koleżeński – autyzm
 109. Zapisywanie historyjek społecznych
 110. Zespół Aspergera – sposoby na zawieranie przyjaźni
 111. Granice przestrzeni osobistej – umiejętności społeczne/scenariusz zajęć
 112. Komplementy na piłeczkach
 113. Wzmocnienia społeczne – autyzm
 114. Kłębuszek – zabawa grupowa/scenariusz
 115. Relaksujący kot – zabawa grupowa/scenariusz
 116. Oddawanie książki z brakująca stroną – zabawa społeczna
 117. Nie moralizuj – samoświadomość
 118. Przedmioty i ich przeznaczenie – scenariusz ćwiczeń
 119. Sposoby przekazywania umiejętności społecznych SST
 120. Zostawianie wiadomości – umiejętności społeczne
 121. Tożsamość w sieci
 122. Wywiad i prezentacja – zajęcia
 123. Rozmowa kwalifikacyjna
 124. Piłka – pytanie
 125. Ja pokazuję – ty wykonujesz – umiejętności społeczne/scenariusz
 126. Schody ruchome – historyjka społeczna
 127. Mumia – gra społeczna/scenariusz
 128. Gra społeczna – Wspólne cechy w kapeluszu
 129. Scenariusz umiejętności społecznych – muzeum
 130. Grupy zabawy integracyjnej
 131. Bycie szczerym i uprzejmym – samoświadomość/kartka
 132. Czym jest dręczenie – historyjka społeczna
 133. Śnieżna kula – gra społeczna
 134. 10 zasad nauki umiejętności społecznych
 135. Gra społeczna – zachowania społeczne
 136. Cierpliwość – kartka/ściąga – rewalidacja
 137. Mała zabawa biegowa – integracja – zabawa/integracja
 138. Podkreślaj, przerysowuj gesty w autyzmie – ćwiczenia
 139. Zabawa poznaj-piłka – scenariusz – rewalidacja/poznajemy się
 140. Co mówić w odpowiedzi na próbę dręczenia i w jaki sposób to powiedzieć? – rewalidacja/dręczenie
 141. Radzenie sobie z nudą-ściąga/kartka – rewalidacja
 142. Emocjometr – materiały
 143. Odczytywanie emocji – samoświadomość/kartka – rewalidacja/emocje
 144. Dlaczego ludzie się śmieją, kiedy nie żartuję – samoświadomość/kartka – rewalidacja
 145. Włączanie się do rozmowy – ściąga/kartka – rewalidacja
 146. Proszenie o pomoc-ściąga/samoświadomość – rewalidacja
 147. Przedstawianie się – ściąga – rewalidacja/poznajemy się
 148. Nieporozumienia-szukanie rozwiązań – rewalidacja
 149. Czy dorośli wiedzą wszystko?-Historyjka społeczna/samoświadomość – rewalidacja
 150. Komunikowanie się – ściąga – rewalidacja
 151. Mówienie z szacunkiem tego, co się myśli-historyjka społeczna/samoświadomość – rewalidacja/samoświadomość
 152. Mówienie do siebie – kartka/samoświadomość – rewalidacja
 153. Gra szarady z emocjami – rewalidacja/emocje
 154. Zadawać w kółko to samo pytanie – rewalidacja/samoświadomość
 155. Zabawa „Mój mózg, twój mózg” – teoria umysłu – rewalidacja
 156. Zabawa w udawanie – kartka – rewalidacja
 157. Zabawa w udawanie – kartka
 158. Zabawa w bingo z imionami – rewalidacja
 159. Rozwój myślenia społecznego – rewalidacja
 160. Dziękowanie ludziom za to, że mówią coś miłego – historyjka społeczna/kartka – rewalidacja
 161. Dziennik uczuć – rewalidacja/uczucia
 162. Asertywność – ćwiczenia/kartka – rewalidacja/asertywność
 163. Gra kostka z uczuciami i doznaniami – rewalidacja/uczucia
 164. Świadomość tego, co się dzisiaj stanie – rewalidacja/świadomość/kartka
 165. Intensywność emocji – rewalidacja/emocje
 166. Błąd w zadaniu szkolnym-historyjka społeczna – rewalidacja
 167. Wyłączanie się – kartka – rewalidacja
 168. Rozpoznawanie i rozumienie emocji – rewalidacja/zabawa/emocje
 169. Berek z emocjami – rewalidacja/emocje
 170. Więcej o bezpieczeństwie… arkusz pracy dla dziecka z autyzmem
 171. Uczucia innych osób-arkusz pracy dla dziecka z autyzmem
 172. Bezpieczeństwo – arkusz pracy dla dziecka z autyzmem
 173. Zmiany – historyjka społeczna – rewalidacja
 174. Loteryjka – rewalidacja – pamięć krótkotrwała
 175. Gra Naklejka z komplementem – rewalidacja – integracja
 176. Kodeks złości – techniki radzenia sobie z agresją – rewalidacja
 177. Zrozumieć manieryzmy ruchowe/samoświadomość/kartka – rewalidacja
 178. W jaki sposób przegrać grą, ale zyskać przyjaciół? – rewalidacja
 179. Zabawa w pokazywanie – rewalidacja
 180. Zrozumienie mojej mimiki twarzy/kartka – rewalidacja/kartka
 181. Co oznacza dla mnie „komfort” – ćwiczenia/kartka – rewalidacja/kartka
 182. Gra pajęczyna – grupa (scenariusz) – rewalidacja
 183. Rozpoznawanie wyrazu twarzy – rewalidacja – twarz/emocje
 184. Zabawa „Tu jestem” – rewalidacja – witanie
 185. Mądra głowa – zabawa – zabawa integracyjna
 186. Sposoby uczenia się – lekcja/kartka – rewalidacja/kartka
 187. Autyzm – nauka w grupie – rewalidacja
 188. Sprawiedliwość – Zażalenie – Formularz zażalenia –rewalidacja
 189. Technika Mediacji Rówieśniczej – rewalidacja
 190.  Jak rozpocząć zdanie – ściąga – rewalidacja
 191. Przyjmowanie prezentów-schemat – rewalidacja
 192. Pozytywna technika samokontroli: KSIĘGA ZAŻALEŃ – rewalidacja
 193. Koła przyjaciół – umiejętności społeczne – rewalidacja
 194. Rozwijanie umiejętności społecznych – rewalidacja
 195. Tworzenie planów dnia – poranek –  rewalidacja
 196. Scenariusze społeczne – rewalidacja
 197. Jak wykorzystać zajęcia pozalekcyjne  – rewalidacja
 198. Technika „Opowiadanie życia” –  rewalidacja
 199. Jak rozmawiać z dorosłymi – umiejętności społeczne –  rewalidacja
 200. Terapie społeczne w ASD – rewalidacja
 201. Towarzyskie Opowieści – strategia społeczna – rewalidacja
 202. Jak zacząć rozmowę i ją podtrzymać – umiejętności społeczne – umiejętności społeczne rewalidacja
 203. Autyzm – pracuj nad sobą i znajdź pracę – praca rewalidacja
 204. Program edukacji społeczno-seksualnej – sex rewalidacja
 205. Trening umiejętności społecznych – rewalidacja
 206. Kwestionariusz życia szkolnego – pomiar wykluczenia – integracja – rewalidacja
 207. Kartoteka znajomych – umiejętności społeczne – rewalidacja
 208. Program przeciw prześladowaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a – przemoc – rewalidacja – Przemoc!
 209. Jedzenie i zachowanie dziecka z ASD przy posiłkach – jedzenie – rewalidacja
 210. Umiejętności społeczne dziecka: Jak zrobić dobre pierwsze wrażenie  – rewalidacja
 211. Szkolenie z zakresu teorii umysłu: Rozmowy komiksowe  – teoria umysłu -rewalidacja
 212. Umiejętności społeczne: uścisk dłoni – umiejętności społeczne – rewalidacja/poznajemy się
 213. Nauka korzystania z toalety dziecka z ASD – trening czystości – rewalidacja
 214. Głuchy telefon
 215. Podawanie piłki
 216. Walka kogutów
 217. Kto pierwszy złapie piłkę

Wczytywanie…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.

%d blogerów lubi to: