Arkusze, karty pracy, materiały dla dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu

 1. Jak przyjaciele stają się przyjaciółmi? Co pomaga przyjaźni
 2. Samoświadomość i samokontrola – umiejętności społeczne
 3. Scenariusze zajęć przygotowujących do przyjęcia do klasy ucznia pochodzącego z Ukrainy
 4. Zajęcia rozwijające umiejętności społeczne – Na dobry początek
 5. W poszukiwaniu siebie art.
 6. Wzajemne poznawanie się – umiejętności społeczne – scenariusze zajęć
 7. Trening budowania pozytywnej samooceny i Jak wzmacniać poczucie własnej wartości u dzieci? – scenariusze zajęć
 8. Integracja zespołu klasowego – scenariusz treningu umiejętności społecznych
 9. Poczucie krzywdy, smutek – nieprzyjazny przyjaciel. Lekcja dla ucznia ze spektrum autyzmu
 10. Skuteczna komunikacja – scenariusze zajęć
 11. Rozpoznawanie swoich emocji i potrzeb
 12. Scenariusz zajęć wspomagających umiejętności społeczno-emocjonalne
 13. Zabawy świąteczne – percepcja wzrokowa ASD
 14. Scenariusz zajęć wspierających w dzieciach poczucie własnej wartości
 15. Rozmowa towarzyska – umiejętności społeczne
 16. Szacunek do przestrzeni osobistej – scenariusz zajęć społecznych
 17. Obrazkowy słowniczek zainteresowań – zajęcia grupowe dla uczniów ze spektrum autyzmu.
 18. Zabawa „Zwyczaje poranne” – czas, organizacja, planowanie, ASD
 19. Zarządzanie czasem – sklep – trening umiejętności społecznych ASD
 20. Nieruchome posągi, samokontrola – spectrum autyzmu
 21. Strategie radzenia sobie z zadaniami w życiu codziennym ASD
 22. Kim jest znajomy – arkusz pracy dla ucznia ze spektrum autyzmu
 23. Wyścigi w ubieraniu się, zarządzanie czasem – umiejętności społeczne
 24. Bańki przestrzeni osobistej – uwaga, scenariusz zabawy
 25. Integracja klasy – Poznajemy się – ćwiczenia i scenariusze zajęć
 26. Scenariusze zajęć integracyjnych – spektrum autyzmu
 27. Trening Kontroli Złości – zajęcia socjoterapeutyczne
 28. Przyjmowanie cudzej perspektywy – teoria umysłu, terapia
 29. Rozwiązywanie problemów – jedna z najważniejszych umiejętności u Twojego dziecka
 30. Koordynacja wzrokowo – ruchowa – scenariusz zajęć, ASD
 31. Lubię siebie – Program Zajęć Socjoterapeutycznych
 32. Przedstawianie się – element nawiązywania kontaktów interpersonalnych
 33. Mówimy dobrze o innych – scenariusz zajęć socjoterapeutycznych
 34. Zasada Fair Play – umiejętności społeczne, scenariusz zajęć
 35. W grupie siła – Współpraca – scenariusz zajęć
 36. Lekcje twórczości: Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie
 37. Uczymy się współpracy – Jestem dobrym kolegą, koleżanką – scenariusz zajęć warsztatowych
 38. Oceń poziom komfortu społecznego dziecka ze spektrum autyzmu
 39. Mój przyjaciel – scenariusz zajęć
 40. Pomaganie – scenariusz zajęć
 41. Wyobraźnia – wspólne tworzenie historii – scenariusz zajęć
 42. Samodzielność w ASD
 43. Umiejętność uważnego słuchania – scenariusz umiejętności społecznych
 44. Kultura osobista – umiejętności społeczne – scenariusz lekcji
 45. Poznajmy się i zintegrujmy – umiejętności społeczne, scenariusz
 46. Pokojowo rozwiązujemy konflikty – umiejętności społeczne, ASD
 47. Wyrabianie nawyku proszenia o pomoc / ASD
 48. Scenariusz lekcji życzliwości
 49. Zabawa w kolorowanki z numerami – redukcja lęku związanego z perfekcjonizmem w ASD
 50. Czym są myśli? Kto myśli? Marzenia to myśli – arkusz zajęć rewalidacyjnych, autyzm
 51. Dziecko znalazło się w sytuacji alarmowej – dzwoni pod numer 112 – scenariusze rozmów, autyzm
 52. Kiedy „Nie wiem” – rewalidacja – autyzm
 53. GŁÓWNE OBSZARY UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH
 54. Autyzm – nauka samodzielnego funkcjonowania i przygotowanie do samodzielnego życia
 55. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z zespołem Aspergera – kultura osobista i zachowanie
 56. Zabawa w chowanego, autyzm – umiejętności społeczne
 57. Gra w kości i ruch – autyzm, ZA, SPD i pokrewne
 58. Małpka w kocyku – zabawa drużynowa, scenariusz
 59. Zabawa w sklep – naśladownictwo, autyzm
 60. Planowanie przyjęcia, autyzm – Teoria umysłu
 61. Autyzm – problemy w nabywaniu umiejętności pracy samodzielnej
 62. Autyzm – Schemat realizacji treningu umiejętności społecznych
 63. Autyzm – konspekt zajęć teatralno-muzycznych – naśladowanie
 64. Pierwsza pomoc na złe myśli
 65. Kamienna Twarz – rozpoznawanie i wyrażanie emocji – scenariusz zabawy
 66. Pobawmy się w złość – umiejętności społeczne
 67. Autystyczne zabawy domowe – umiejętności społeczne
 68. Zespół Aspergera – Narzędzia społeczne w celu radzenia sobie z emocjami
 69. Mówienie komplementów – umiejętności społeczne
 70. Scenariusze rozmów telefonicznych – zostawianie wiadomości dla rodziców
 71. Cztery główne zasady komunikacji, które umożliwiają prowadzenie dobrej konwersacji, ASD
 72. Funkcjonowanie psychospołeczne nastolatka z autyzmem
 73. Ja i moja rodzina. Scenariusz zajęć – umiejętności społeczne
 74. Program zajęć rewalidacyjnych – zespół Aspergera, kl 7
 75. Ogólna charakterystyka słownej agresji – wersja dla kobiet
 76. Trening umiejętności społecznych w pracy z dzieckiem z autyzmem
 77. Pamiętamy o zmarłych – scenariusz zajęć
 78. Autyzm – wiedza ogólna i wnioskowanie, rewalidacja, scenariusz zajęć
 79. Scenariusze rozmów telefonicznych – nawiązywanie kontaktów koleżeńskich
 80. Zespół Aspergera – Kształtowanie umiejętności zadawania pytań, TUS
 81. Strategie dotyczące dbania o higienę osobistą i spokojny sen, autyzm, SI
 82. Mam przyjaciela – schemat zabaw uspołeczniających
 83. Program grupowych zajęć rewalidacyjnych: doskonalenie umiejętności społecznych i komunikacyjnych
 84. Robimy zakupy w różnych sklepach. Scenariusz zajęć z funkcjonowania społecznego i osobistego w kl. I Przysposabiającej do pracy
 85. Przykładowe scenariusze zajęć warsztatowych dotyczące rozwoju umiejętności porozumiewania się uczniów
 86. Trening Umiejętności Społecznych – scenariusz zajęć
 87. Program zajęć uspołeczniających dla dzieci z autyzmem
 88. Program treningu umiejętności społecznych dla uczniów z autyzmem
 89. Autyzm – interakcje społeczne w klasie
 90. Przestrzeń osobista – skaczące piłki/umiejętności społeczne
 91. Rozpoznajemy twarze – zabawa integracyjna/emocje
 92. Podawanie przedmiotów w odpowiedzi na gest/autyzm
 93. Rzut woreczkiem – radzenie sobie ze złością/grupowa
 94. Naucz, przećwicz, powtórz/autyzm
 95. Kartonowe miasto – praca zespołowa/zabawy kreatywne
 96. Zabawa grupowa – Mój dzień/scenariusz
 97. Radzenie sobie z lękiem – umiejętności społeczne
 98. Zasady zachowania się uczniów w klasie – kontrakt
 99. Umiesz robić to co ja? – proste zabawy w naśladowanie
 100. Wyrzuć złość do kosza – zabawa grupowa
 101. Muzyczne poduszki – zabawa grupowa SI
 102. Kawiarnia – współpraca, planowanie, zarządzanie czasem/instrukcja zabawy
 103. Piramida – współpraca w parach/scenariusz
 104. Autystyczny uczeń – rozmowa
 105. ASD a samodzielność
 106. System koleżeński – autyzm
 107. Zapisywanie historyjek społecznych
 108. Zespół Aspergera – sposoby na zawieranie przyjaźni
 109. Granice przestrzeni osobistej – umiejętności społeczne/scenariusz zajęć
 110. Komplementy na piłeczkach
 111. Wzmocnienia społeczne – autyzm
 112. Kłębuszek – zabawa grupowa/scenariusz
 113. Relaksujący kot – zabawa grupowa/scenariusz
 114. Oddawanie książki z brakująca stroną – zabawa społeczna
 115. Nie moralizuj – samoświadomość
 116. Przedmioty i ich przeznaczenie – scenariusz ćwiczeń
 117. Sposoby przekazywania umiejętności społecznych SST
 118. Zostawianie wiadomości – umiejętności społeczne
 119. Tożsamość w sieci
 120. Wywiad i prezentacja – zajęcia
 121. Rozmowa kwalifikacyjna
 122. Piłka – pytanie
 123. Ja pokazuję – ty wykonujesz – umiejętności społeczne/scenariusz
 124. Schody ruchome – historyjka społeczna
 125. Mumia – gra społeczna/scenariusz
 126. Gra społeczna – Wspólne cechy w kapeluszu
 127. Scenariusz umiejętności społecznych – muzeum
 128. Grupy zabawy integracyjnej
 129. Bycie szczerym i uprzejmym – samoświadomość/kartka
 130. Czym jest dręczenie – historyjka społeczna
 131. Śnieżna kula – gra społeczna
 132. 10 zasad nauki umiejętności społecznych
 133. Gra społeczna – zachowania społeczne
 134. Cierpliwość – kartka/ściąga – rewalidacja
 135. Mała zabawa biegowa – integracja – zabawa/integracja
 136. Podkreślaj, przerysowuj gesty w autyzmie – ćwiczenia
 137. Zabawa poznaj-piłka – scenariusz – rewalidacja/poznajemy się
 138. Co mówić w odpowiedzi na próbę dręczenia i w jaki sposób to powiedzieć? – rewalidacja/dręczenie
 139. Radzenie sobie z nudą-ściąga/kartka – rewalidacja
 140. Emocjometr – materiały
 141. Odczytywanie emocji – samoświadomość/kartka – rewalidacja/emocje
 142. Dlaczego ludzie się śmieją, kiedy nie żartuję – samoświadomość/kartka – rewalidacja
 143. Włączanie się do rozmowy – ściąga/kartka – rewalidacja
 144. Proszenie o pomoc-ściąga/samoświadomość – rewalidacja
 145. Przedstawianie się – ściąga – rewalidacja/poznajemy się
 146. Nieporozumienia-szukanie rozwiązań – rewalidacja
 147. Czy dorośli wiedzą wszystko?-Historyjka społeczna/samoświadomość – rewalidacja
 148. Komunikowanie się – ściąga – rewalidacja
 149. Mówienie z szacunkiem tego, co się myśli-historyjka społeczna/samoświadomość – rewalidacja/samoświadomość
 150. Mówienie do siebie – kartka/samoświadomość – rewalidacja
 151. Gra szarady z emocjami – rewalidacja/emocje
 152. Zadawać w kółko to samo pytanie – rewalidacja/samoświadomość
 153. Zabawa „Mój mózg, twój mózg” – teoria umysłu – rewalidacja
 154. Zabawa w udawanie – kartka – rewalidacja
 155. Zabawa w udawanie – kartka
 156. Zabawa w bingo z imionami – rewalidacja
 157. Rozwój myślenia społecznego – rewalidacja
 158. Dziękowanie ludziom za to, że mówią coś miłego – historyjka społeczna/kartka – rewalidacja
 159. Dziennik uczuć – rewalidacja/uczucia
 160. Asertywność – ćwiczenia/kartka – rewalidacja/asertywność
 161. Gra kostka z uczuciami i doznaniami – rewalidacja/uczucia
 162. Świadomość tego, co się dzisiaj stanie – rewalidacja/świadomość/kartka
 163. Intensywność emocji – rewalidacja/emocje
 164. Błąd w zadaniu szkolnym-historyjka społeczna – rewalidacja
 165. Wyłączanie się – kartka – rewalidacja
 166. Rozpoznawanie i rozumienie emocji – rewalidacja/zabawa/emocje
 167. Berek z emocjami – rewalidacja/emocje
 168. Więcej o bezpieczeństwie… arkusz pracy dla dziecka z autyzmem
 169. Uczucia innych osób-arkusz pracy dla dziecka z autyzmem
 170. Bezpieczeństwo – arkusz pracy dla dziecka z autyzmem
 171. Zmiany – historyjka społeczna – rewalidacja
 172. Loteryjka – rewalidacja – pamięć krótkotrwała
 173. Gra Naklejka z komplementem – rewalidacja – integracja
 174. Kodeks złości – techniki radzenia sobie z agresją – rewalidacja
 175. Zrozumieć manieryzmy ruchowe/samoświadomość/kartka – rewalidacja
 176. W jaki sposób przegrać grą, ale zyskać przyjaciół? – rewalidacja
 177. Zabawa w pokazywanie – rewalidacja
 178. Zrozumienie mojej mimiki twarzy/kartka – rewalidacja/kartka
 179. Co oznacza dla mnie „komfort” – ćwiczenia/kartka – rewalidacja/kartka
 180. Gra pajęczyna – grupa (scenariusz) – rewalidacja
 181. Rozpoznawanie wyrazu twarzy – rewalidacja – twarz/emocje
 182. Zabawa „Tu jestem” – rewalidacja – witanie
 183. Mądra głowa – zabawa – zabawa integracyjna
 184. Sposoby uczenia się – lekcja/kartka – rewalidacja/kartka
 185. Autyzm – nauka w grupie – rewalidacja
 186. Sprawiedliwość – Zażalenie – Formularz zażalenia –rewalidacja
 187. Technika Mediacji Rówieśniczej – rewalidacja
 188.  Jak rozpocząć zdanie – ściąga – rewalidacja
 189. Przyjmowanie prezentów-schemat – rewalidacja
 190. Pozytywna technika samokontroli: KSIĘGA ZAŻALEŃ – rewalidacja
 191. Koła przyjaciół – umiejętności społeczne – rewalidacja
 192. Rozwijanie umiejętności społecznych – rewalidacja
 193. Tworzenie planów dnia – poranek –  rewalidacja
 194. Scenariusze społeczne – rewalidacja
 195. Jak wykorzystać zajęcia pozalekcyjne  – rewalidacja
 196. Technika „Opowiadanie życia” –  rewalidacja
 197. Jak rozmawiać z dorosłymi – umiejętności społeczne –  rewalidacja
 198. Terapie społeczne w ASD – rewalidacja
 199. Towarzyskie Opowieści – strategia społeczna – rewalidacja
 200. Jak zacząć rozmowę i ją podtrzymać – umiejętności społeczne – umiejętności społeczne rewalidacja
 201. Autyzm – pracuj nad sobą i znajdź pracę – praca rewalidacja
 202. Program edukacji społeczno-seksualnej – sex rewalidacja
 203. Trening umiejętności społecznych – rewalidacja
 204. Kwestionariusz życia szkolnego – pomiar wykluczenia – integracja – rewalidacja
 205. Kartoteka znajomych – umiejętności społeczne – rewalidacja
 206. Program przeciw prześladowaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a – przemoc – rewalidacja – Przemoc!
 207. Jedzenie i zachowanie dziecka z ASD przy posiłkach – jedzenie – rewalidacja
 208. Umiejętności społeczne dziecka: Jak zrobić dobre pierwsze wrażenie  – rewalidacja
 209. Szkolenie z zakresu teorii umysłu: Rozmowy komiksowe  – teoria umysłu -rewalidacja
 210. Umiejętności społeczne: uścisk dłoni – umiejętności społeczne – rewalidacja/poznajemy się
 211. Nauka korzystania z toalety dziecka z ASD – trening czystości – rewalidacja
 212. Głuchy telefon
 213. Podawanie piłki
 214. Walka kogutów
 215. Kto pierwszy złapie piłkę

Wczytywanie…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.