Reklamy

Scenariusz zajęć warsztatowych dla klas V – VI, Uczymy się współpracy – „Jestem dobrym kolegą, koleżanką”.

Lekcja wychowawcza, Konspekty

Cele:

• Poznanie siebie nawzajem.
• Wdrażanie do bezpośredniego komunikowania się.
• Budowanie więzi, poczucia przynależności do danej grupy.
• Większa integracja grupy

Cele szczegółowe

Uczeń:

a) Odczuwa potrzebę przynależności do danej grupy.
b) Szanuje i respektuje normy grupowe.
c) Potrafi słuchać innych
d) Potrafi aktywnie współpracować z różnymi osobami z klasy
e) Komunikuje się z innymi rówieśnikami.
f) Chce i wyraża potrzebę działania w danym zespole.
g) Potrafi wyrażać opinię na dany temat nie krytykując innych.
h) Potrafi określić, od czego zależy dobra atmosfera i współpraca w grupie.

Metody pracy:

 • burza mózgów
 • rozmowa nauczająca
 • „mini scenki”
 • obserwacja
 • praca z tekstem
 • praca w grupach
 • praca w parach

Forma zajęć:

warsztaty
praca indywidualna
praca w grupach

Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne

Materiały pomocnicze:

• duży arkusz szarego lub białego papieru
• pisaki
• kartki papieru w formacie A4
• wykreślanka
• mała piłka lub kłębek wełny
• kolorowe kółka z karteczek samoprzylepnych
• tekst „Historyjki”
• karteczki, symbole do łączenia w pary
• pojedyncze litery

Przebieg zajęć

 1. Powitanie grupy – przedstawienie się osoby prowadzącej.
 2. Podanie i wyjaśnienie celu spotkania.
 3. Zawarcie kontraktu z uczestnikami zajęć.

Ćwiczenie 1

Podanie swoich imion – kolejność wyznacza rzucanie przez prowadzącego piłką lub kłębkiem wełny.

Ćwiczenie 2
Uczniowie losują karteczki, a następnie odszukują swoje pary według skojarzeń.
np. rogalik szuka kogoś kto do niego pasuje czyli masła
woda szuka szklanki itp.

Omówienie ćwiczenia: Czy było łatwe, trudne – jakie emocje i wrażenia wywołało.

Ćwiczenie 3
Każda wcześniejsza para uczniów otrzymuje kartkę z wykreślanką z załączona instrukcją, polegająca na wykreślaniu poszczególnych liter.

Jedna osoba podaje wskazówki druga je wykonuje.
Zamiana ról następuje po odgadnięciu 3 pierwszych wyrazów.

Po rozwiązaniu zagadki następuje odczytanie tematu spotkania:

Uczymy się współpracować ze sobą oraz innymi osobami

Ćwiczenie 4
Uczniowie podają własne definicje rozumienia czym dla nich jest WSPÓŁPRACA.
Prowadzący zapisuje definicję na tablicy.

Ćwiczenie 5
Burza mózgów: Dlaczego ludzie ze sobą współpracują?
Wypisanie na arkuszu wszystkich pomysłów.

Krótkie omówienie: Ze względu na wspólny cel, uczyć się od siebie, zdobywać nowe doświadczenia itp.

Ćwiczenie 6
Następuje podział uczniów na 4 grupy w następujący sposób:
Uczniowie ustawiają się w szeregu, a prowadzący przykleja na ich plecach karteczki w kształcie kół w 4 kolorach w taki sposób, ze nie wiedzą oni jaki kolor kółka maja na plecach.
Zadaniem uczestników zabawy jest, jak najszybsze podzielenie się na cztery grupy, zgodnie z kolorami znaczków na plecach. Uczniowie mogą sobie pomagać, nie mogą jednak się do siebie odzywać. Gdy wszyscy znajdą swoje grupy, należy krótko omówić przebieg ćwiczenia – ze zwróceniem uwagi uwagę, że tylko z pomocą innych można było wykonać to zadanie.

Ćwiczenie 7
Każda grupa wybiera pośród siebie wybiera jednego przedstawiciela do kolejnego ćwiczenia – w sumie jest ich 4. Następuje losowanie kolejności.

Krótkie omówienie: Co zadecydowało o wyborze tej, a nie innej osoby?

Z czterech osób tylko 1 pozostaje w klasie 3 inne wychodzą na krótką chwilę na korytarz.
Prowadzący wyjaśnia na czym będzie polegało to ćwiczenie.
Odczytuje treść historyjki, która ma być zapamiętana przez 1 osobę, a następnie wchodzi przedstawiciel kolejnej grupy.
Słucha historyjki opowiedzianej przez przedstawiciela grupy 1, po czym wchodzi kolejna osoba i znowu słucha tego, co zostało zapamiętane przez osobę 2. Potem osoba 3 opowiada 4, a ta powtarza to co sama zapamiętała. Następuje porównanie informacji poprzez odczytanie oryginalnej wersji.

Omówienie ćwiczenia z grupą – podkreślenie, jak bardzo ważny jest dokładny przekaz informacji czyli właściwy sposób komunikowania się

Ćwiczenie 8
Podzielenie uczniów w pary poprzez losowanie symboli. Każda para uczniów wylosowała ten sam symbol. Prowadzący wyjaśnia, że ćwiczenie będzie polegało na zadawaniu 3 pytań i zapamiętywaniu na nie odpowiedzi. np.

 1. Jaka jest twoja ulubiona potrawa?
 2. Kim chcesz zostać w przyszłości
  3. Gdybyś mógł poprosić o spełnienie tylko jednego życzenia/to o co byś poprosił?
  Każda osoba z pary wypowiada się w imieniu kolegi, koleżanki.

Omówienie ćwiczenia co było, łatwe, co było trudne?

Ćwiczenie 9

Wybranie 8 ochotników do odegrania 4 scenek. Każda z osób otrzymuje instrukcje określającą jej sposób zachowania się.

Scenka 1 /2osoby/
Jedna osoba mówi, a druga z osób siedzi bokiem nie podtrzymuje kontaktu wzrokowego, jest małomówna, jakby nieobecna.

Scenka 2 /2osoby/
Jedna osoba mówi druga nie słucha, cały czas zajmuje się własnym telefonem, kiwa głową, mruczy „aha” odpowiada tylko „jasne”, śmieje się z czegoś itp.

Scenka 3 /3osoby/
2 osoby rozmawiają 3 osoba, ciągle coś wtrąca, zmienia temat, przerywa wypowiedź, przeszkadza w tej rozmowie.

Scenka 4/osoby/
2osoby są aktywne podczas rozmowy słuchają siebie nawzajem, uśmiechają się do siebie

Pozostała część uczniów zapisuje swoje spostrzeżenia.

Omówienie ćwiczenia- jakie przeszkody i utrudnienia napotkali rozmówcy?.

Reklamy

Ćwiczenie 10

Każda z osób losuje literę, symbol (napisane 4 rodzajami czcionek) i szuka osób z podobnymi oznaczeniami
Ułożenie liter. Odczytanie przysłowia:

„ Zgoda buduje niezgoda rujnuje”.

Wyjaśnienie jego znaczenia.

Ćwiczenie 11
Podzielenie uczniów na 4 grupy.
2 z nich zapisują swoje opinie dotyczące kwestii:

„Co pomaga nam we współpracy?”

Kolejne 2 grupy:
„Co nam utrudnia współpracę czy w niej przeszkadza?”

Każda z grup prezentuje swoje spostrzeżenia – wspólne wyciągnięcie wniosków – zapisanie ich na tablicy lub na arkuszach papieru.

Ćwiczenie 12
W czym można pomagać innym np. w klasie, w szkole, w domu? Uczniowie podają własne pomysły.

 1. Podsumowanie zajęć.

Odczucia uczniów, po współpracy z różnymi osobami.

 • Które ćwiczenie zapamiętali najlepiej?
 • Czy coś ich zaskoczyło?
 • Czego się dowiedzieli o sobie oraz innych osobach z klasy.
 1. Podziękowanie grupie za współpracę.
 2. Porządkowanie miejsc pracy.
 3. Zakończenie zajęć.

Opracowała:
pedagog Małgorzata Adler

źródło: profesor.pl

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s