Przeskocz do treści

Tag: #pedagog

Wyścigi – autyzm – zabawa

W tych wyścigach każdy jest zwycięzcą… Cele Wykonywanie poleceń. Oczekiwanie na osiągnięcie celu. Planowanie motoryczne (świadome wykorzystanie mięśni do osiągnięcia celu). Świadomość istnienia innych osób. Materiały brak Przygotowanie Jeżeli w […]

Słoik uczuć

To wspaniałe ćwiczenie, które pomoże uczniom w rozpoznawaniu swoich uczuć i pomaganiu samym sobie ~ Claire Bullock Niniejszy pomysł został zaadaptowany z ćwiczenia zaprojektowanego przez Winston’s Wish, organizację charytatywną wspierającą […]

Egzamin ósmoklasistów – dostosowania

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przystępują do egzaminu ósmoklasisty w swojej szkole zgodnie z ogólnym harmonogramem i według, obowiązujących wymagań egzaminacyjnych, w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb. Za […]

Charakterystyka uczniów szczególnie uzdolnionych

Profesor Joan Freeman stwierdziła, że istnieje około 100 definicji zdolności. Odnoszą się one do ponadprzeciętnego rozwoju dziecka w takich sferach jak inteligencja i kreatywność, ale najczęściej do wysokich ocen z […]

Wzory scenariuszy zajęć dydaktyczno-terapeutycznych

Scenariusz (praca na poziomie zmysłowym) Temat: „A kuku – to ja” Cele ogólne: rozwijanie umiejętności rozumienia prostych poleceń, poznawanie własnego ciała, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej w zakresie manipulowania zabawkami, kształtowanie chwytu […]

Poczucie winy rodzeństwa dzieci z ASD

Poczucie winy i nadmiar odpowiedzialności Czasami rodzeństwo dzieci ze specjalnymi potrzebami bardzo dużo od siebie wymaga. Takie dzieci mogą się angażować w pomoc rodzeństwu tak bardzo, że zaniedbują szkolne obowiązki […]

Arkusz oceny efektów pomocy psychologiczno – pedagogicznej

ARKUSZ DO OCENY EFEKTÓW POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ UDZIELANEJ UCZNIOWI Imię i nazwisko ucznia: ………………….. – podsumowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej w ciągu rokuKlasa: IV Przewidywane oczekiwania udzielanej uczniowi […]

Propozycje dla pedagogów ucznia z autyzmem

To czy uczeń z autyzmem daje sobie radę w szkole publicznej, zależy przede wszystkim od nastawienia dyrektora i nauczycieli. Zaangażowany, cierpliwy i wyrozumiały nauczyciel może wspomóc ucznia z autyzmem w […]