AUTYZM               ZA             ASD               ADHD            DYSLEKSJA

 

DLA NAUCZYCIELI

Pomysły do IPET-u

Zakładka w rozbudowie 

 1. Program – Emocje – wybrane ćwiczenia
 2. Podręcznik do emocji – rewalidacja
 3. Rozpoznawanie wyrazu twarzy – rewalidacja – twarz/emocje
 4. Przytulać czy nie
 5. Sytuacje przeciążające
 6. Emocjometr – materiały
 7. Frustracja – sposoby
 8. Układanie słowniczka emocji – Scenariusz zabawy – rewalidacja – emocje
 9. Terapia przez sztukę – zajęcia
 10. Tożsamość płciowa w autyzmie
 11. Emocjonalny warsztat – efektywna terapia w autyzmie – emocje
 12. Odczytywanie emocji – samoświadomość/kartka – rewalidacja/emocje
 13. Dlaczego ludzie się śmieją, kiedy nie żartuję – samoświadomość/kartka – rewalidacja
 14. Gra szarady z emocjami – rewalidacja/emocje
 15. Dziennik uczuć – rewalidacja/uczucia
 16. 10 klinicznych przykładów ślepoty umysłu w autyzmie – teoria umysłu
 17. Gra kostka z uczuciami i doznaniami – rewalidacja/uczucia
 18. ZA – zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne
 19. Fobia szkolna – lęk, nadwrażliwość, niedostosowanie i wagarowanie
 20. Intensywność emocji – rewalidacja/emocje
 21. Rozpoznawanie i rozumienie emocji – rewalidacja/zabawa/emocje
 22. Berek z emocjami – rewalidacja/emocje
 23. Uczucia innych osób-ćwiczenia/kartka – rewalidacja/kartka
 24. Miłość
 25. Samotność
 26. Przyjaźń
 27. Radzenie sobie z rozpaczą smutkiem i niepokojem
 28. Depresja
 29. Depresja dwubiegunowa u dzieci
 30. Łatwo przegapić dziecięce lęki: bezsenność
 31. Rywalizacja pomiędzy rodzeństwem
 32. Empatia w szkole
 33. Agresja w szkole – cechy ofiary
 34. Autyzm – zapobieganie przemocy
 35. Myślenie wizualne w ASD
 36. Zainteresowanie przyjemność i naśladownictwo w ASD
 37. Autyzm – słaba empatia – empatia
 38. Autyzm – twarze
 39. Autyzm – oczy
 40. Poczucie humoru w ASD – humor
 41. Fobia szkolna – lęk, nadwrażliwość, niedostosowanie i wagarowanie
 42. Dojrzewanie, seksualność i autyzm – dojrzewanie
 43. Kodeks złości – techniki radzenia sobie z agresją – rewalidacja
 44. Zrozumienie mojej mimiki twarzy/kartka – rewalidacja/kartka
 45. Co onacza dla mnie „komfort” – ćwiczenia/kartka – rewalidacja/kartka
 46. Rozpoznawanie wyrazu twarzy – rewalidacja – twarz/emocje
 47. Jak powstrzymać napady złego humoru (rewalidacja)
 48. Sprawiedliwość – Zażalenie – Formularz zażalenia –rewalidacja
 49. Technika Mediacji Rówieśniczej – rewalidacja
 50. Pozytywna technika samokontroli: KSIĘGA ZAŻALEŃ – rewalidacja
 51. Być jak skunks
 52. Zerowy poziom empatii
 53. Taktyka męczeństwa
 54. Dziecko – sztuka dialogu
 55. Samoświadomość
 56. Zwierzęta jako przyjaciele dziecka z ZA
 57. Koła przyjaciół – umiejętności społeczne – rewalidacja
 58. Kwestionariusz życia szkolnego – pomiar wykluczenia – integracja – rewalidacja
 59. Program przeciw prześladowaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a – przemoc – rewalidacja – Przemoc!
 60. Autyzm – autoagresja – autoagresja
 61. Agresja w autyzmie – agresja
 62. Jak poradzić sobie z krytykiem, nie ponosząc strat – psychologia
 63. Groźba: Ucieknę z domu
Reklamy