Zakładka EMOCJE-ĆWICZENIA zawiera tematy związane z odczytywaniem, wyrażaniem, rozpoznawaniem i reagowaniem na emocje. W niej znajdują się metody, artykuły, ćwiczenia, pomysły na zajęcia terapeutyczne dla dzieci z autyzmem, ZA, ASD, uczniów/przedszkolaków z zaburzeniami pokrewnymi, niepełnosprawnością intelektualną itp.

 1. Kolorowa zima – dostrzeganie powodów do radości – scenariusz zajęć
 2. Czy złość jest ładna? – Emocje, scenariusz zajęć
 3. Sposoby na smutek – Emocje, scenariusz zajęć
 4. Jak okazać, że kogoś lubię? – scenariusz zajęć
 5. Nasze emocje – zabawy, inspiracje, zajęcia
 6. Narzędzia myślowe – antidotum na trujące myśli w ASD
 7. Ocena rozumienia i wyrażania emocji o raz występowanie maskarady w spektrum autyzmu
 8. Panuję nad złością – scenariusz zajęć rewalidacyjnych
 9. Poznajemy nasze emocje – propozycje zabaw i ćwiczeń
 10. Jak wyrażamy nasze uczucia i emocje – scenariusz zajęć
 11. Dynio, dynio – stroimy miny – naśladujemy emocje, autyzm, artykulacja
 12. Dopasuj emocje – ćwiczenia
 13. Tworzenie albumu emocji w zespole Aspergera
 14. Moje uczucia i emocje – konspekt zajęć
 15. Podróż do krainy wściekłości – emocje
 16. Kamienna Twarz – rozpoznawanie i wyrażanie emocji – scenariusz zabawy
 17. Protokół złości i zdenerwowania
 18. Dzień Życzliwości – scenariusz zajęć
 19. Emocje w spektrum autyzmu
 20. Kraina uczuć i emocji – scenariusz zajęć
 21. Sposoby na złość – scenariusz zajęć
 22. Wydmuchane smuteczki – zabawa, emocje
 23. Rozpoznajemy twarze – zabawa integracyjna/emocje
 24. Rzut woreczkiem – radzenie sobie ze złością/grupa
 25. Wyrzuć złość do kosza
 26. Autyzm – niepokój
 27. Emocje – scenariusz zajęć
 28. Skale oceny emocji
 29. Rysowanie twarzy – zabawa/emocje
 30. Emocje – program – przykładowe konspekty
 31. Brakująca twarz – zabawa
 32. Program – Emocje – wybrane ćwiczenia
 33. Podręcznik do emocji – rewalidacja
 34. Rozpoznawanie wyrazu twarzy – rewalidacja – twarz/emocje
 35. Przytulać czy nie
 36. Sytuacje przeciążające
 37. Emocjometr – materiały
 38. Frustracja – sposoby
 39. Układanie słowniczka emocji – Scenariusz zabawy – rewalidacja – emocje
 40. Terapia przez sztukę – zajęcia
 41. Tożsamość płciowa w autyzmie
 42. Emocjonalny warsztat – efektywna terapia w autyzmie – emocje
 43. Odczytywanie emocji – samoświadomość/kartka – rewalidacja/emocje
 44. Dlaczego ludzie się śmieją, kiedy nie żartuję – samoświadomość/kartka – rewalidacja
 45. Gra szarady z emocjami – rewalidacja/emocje
 46. Dziennik uczuć – rewalidacja/uczucia
 47. Gra kostka z uczuciami i doznaniami – rewalidacja/uczucia
 48. ZA – zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne
 49. Intensywność emocji – rewalidacja/emocje
 50. Rozpoznawanie i rozumienie emocji – rewalidacja/zabawa/emocje
 51. Berek z emocjami – rewalidacja/emocje
 52. Uczucia innych osób-ćwiczenia/kartka – rewalidacja/kartka
 53. Miłość
 54. Samotność
 55. Przyjaźń
 56. Radzenie sobie z rozpaczą smutkiem i niepokojem
 57. Depresja
 58. Depresja dwubiegunowa u dzieci
 59. Łatwo przegapić dziecięce lęki: bezsenność
 60. Rywalizacja pomiędzy rodzeństwem
 61. Empatia w szkole
 62. Agresja w szkole – cechy ofiary
 63. Autyzm – zapobieganie przemocy
 64. Myślenie wizualne w ASD
 65. Zainteresowanie przyjemność i naśladownictwo w ASD
 66. Autyzm – twarze
 67. Poczucie humoru w ASD – humor
 68. Dojrzewanie, seksualność i autyzm – dojrzewanie
 69. Kodeks złości – techniki radzenia sobie z agresją – rewalidacja
 70. Zrozumienie mojej mimiki twarzy/kartka – rewalidacja/kartka
 71. Co onacza dla mnie „komfort” – ćwiczenia/kartka – rewalidacja/kartka
 72. Rozpoznawanie wyrazu twarzy – rewalidacja – twarz/emocje
 73. Jak powstrzymać napady złego humoru (rewalidacja)
 74. Sprawiedliwość – Zażalenie – Formularz zażalenia –rewalidacja
 75. Technika Mediacji Rówieśniczej – rewalidacja
 76. Pozytywna technika samokontroli: KSIĘGA ZAŻALEŃ – rewalidacja
 77. Być jak skunks
 78. Zerowy poziom empatii
 79. Taktyka męczeństwa
 80. Dziecko – sztuka dialogu
 81. Zwierzęta jako przyjaciele dziecka z ZA
 82. Koła przyjaciół – umiejętności społeczne – rewalidacja
 83. Kwestionariusz życia szkolnego – pomiar wykluczenia – integracja – rewalidacja
 84. Program przeciw prześladowaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a – przemoc – rewalidacja – Przemoc!
 85. Autyzm – autoagresja – autoagresja
 86. Jak poradzić sobie z krytykiem, nie ponosząc strat – psychologia
 87. Groźba: Ucieknę z domu