EMOCJE-ĆWICZENIA

Zakładka EMOCJE-ĆWICZENIA dotyczy problemów związanych z odczytywaniem, wyrażaniem, rozpoznawaniem i reagowaniem na emocje. W niej znajdują się metody, artykuły, ćwiczenia, pomysły na zajęcia terapeutyczne dla dzieci z autyzmem, ZA, ASD, uczniów/przedszkolaków z zaburzeniami pokrewnymi, niepełnosprawnością intelektualną itp. Zapraszam do nowej strony  autyzmschemat.life

ZAKŁADKI:

TEMATY I ZAJĘCIA:

 1. Autyzm – niepokój
 2. Emocje – scenariusz zajęć
 3. Skale oceny emocji
 4. Rysowanie twarzy – zabawa/emocje
 5. Emocje – program – przykładowe konspekty
 6. Brakująca twarz – zabawa
 7. Program – Emocje – wybrane ćwiczenia
 8. Podręcznik do emocji – rewalidacja
 9. Rozpoznawanie wyrazu twarzy – rewalidacja – twarz/emocje
 10. Przytulać czy nie
 11. Sytuacje przeciążające
 12. Emocjometr – materiały
 13. Frustracja – sposoby
 14. Układanie słowniczka emocji – Scenariusz zabawy – rewalidacja – emocje
 15. Terapia przez sztukę – zajęcia
 16. Tożsamość płciowa w autyzmie
 17. Emocjonalny warsztat – efektywna terapia w autyzmie – emocje
 18. Odczytywanie emocji – samoświadomość/kartka – rewalidacja/emocje
 19. Dlaczego ludzie się śmieją, kiedy nie żartuję – samoświadomość/kartka – rewalidacja
 20. Gra szarady z emocjami – rewalidacja/emocje
 21. Dziennik uczuć – rewalidacja/uczucia
 22. 10 klinicznych przykładów ślepoty umysłu w autyzmie – teoria umysłu
 23. Gra kostka z uczuciami i doznaniami – rewalidacja/uczucia
 24. ZA – zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne
 25. Fobia szkolna – lęk, nadwrażliwość, niedostosowanie i wagarowanie
 26. Intensywność emocji – rewalidacja/emocje
 27. Rozpoznawanie i rozumienie emocji – rewalidacja/zabawa/emocje
 28. Berek z emocjami – rewalidacja/emocje
 29. Uczucia innych osób-ćwiczenia/kartka – rewalidacja/kartka
 30. Miłość
 31. Samotność
 32. Przyjaźń
 33. Radzenie sobie z rozpaczą smutkiem i niepokojem
 34. Depresja
 35. Depresja dwubiegunowa u dzieci
 36. Łatwo przegapić dziecięce lęki: bezsenność
 37. Rywalizacja pomiędzy rodzeństwem
 38. Empatia w szkole
 39. Agresja w szkole – cechy ofiary
 40. Autyzm – zapobieganie przemocy
 41. Myślenie wizualne w ASD
 42. Zainteresowanie przyjemność i naśladownictwo w ASD
 43. Autyzm – słaba empatia – empatia
 44. Autyzm – twarze
 45. Autyzm – oczy
 46. Poczucie humoru w ASD – humor
 47. Fobia szkolna – lęk, nadwrażliwość, niedostosowanie i wagarowanie
 48. Dojrzewanie, seksualność i autyzm – dojrzewanie
 49. Kodeks złości – techniki radzenia sobie z agresją – rewalidacja
 50. Zrozumienie mojej mimiki twarzy/kartka – rewalidacja/kartka
 51. Co onacza dla mnie „komfort” – ćwiczenia/kartka – rewalidacja/kartka
 52. Rozpoznawanie wyrazu twarzy – rewalidacja – twarz/emocje
 53. Jak powstrzymać napady złego humoru (rewalidacja)
 54. Sprawiedliwość – Zażalenie – Formularz zażalenia –rewalidacja
 55. Technika Mediacji Rówieśniczej – rewalidacja
 56. Pozytywna technika samokontroli: KSIĘGA ZAŻALEŃ – rewalidacja
 57. Być jak skunks
 58. Zerowy poziom empatii
 59. Taktyka męczeństwa
 60. Dziecko – sztuka dialogu
 61. Zwierzęta jako przyjaciele dziecka z ZA
 62. Koła przyjaciół – umiejętności społeczne – rewalidacja
 63. Kwestionariusz życia szkolnego – pomiar wykluczenia – integracja – rewalidacja
 64. Program przeciw prześladowaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a – przemoc – rewalidacja – Przemoc!
 65. Autyzm – autoagresja – autoagresja
 66. Agresja w autyzmie – agresja
 67. Jak poradzić sobie z krytykiem, nie ponosząc strat – psychologia
 68. Groźba: Ucieknę z domu
Reklamy