AUTYZM               ZA             ASD               ADHD            DYSLEKSJA

 

DLA NAUCZYCIELI

 

Zakładka w rozbudowie

 1. Podręcznik do emocji – rewalidacja
 2. Przytulać czy nie
 3. Sytuacje przeciążające
 4. Emocjometr – materiały
 5. Frustracja – sposoby
 6. Układanie słowniczka emocji – Scenariusz zabawy – rewalidacja – emocje
 7. Terapia przez sztukę – zajęcia
 8. Tożsamość płciowa w autyzmie
 9. Emocjonalny warsztat – efektywna terapia w autyzmie – emocje
 10. Odczytywanie emocji – samoświadomość/kartka – rewalidacja/emocje
 11. Dlaczego ludzie się śmieją, kiedy nie żartuję – samoświadomość/kartka – rewalidacja
 12. Gra szarady z emocjami – rewalidacja/emocje
 13. Dziennik uczuć – rewalidacja/uczucia
 14. 10 klinicznych przykładów ślepoty umysłu w autyzmie – teoria umysłu
 15. Gra kostka z uczuciami i doznaniami – rewalidacja/uczucia
 16. ZA – zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne
 17. Fobia szkolna – lęk, nadwrażliwość, niedostosowanie i wagarowanie
 18. Intensywność emocji – rewalidacja/emocje
 19. Rozpoznawanie i rozumienie emocji – rewalidacja/zabawa/emocje
 20. Berek z emocjami – rewalidacja/emocje
 21. Uczucia innych osób-ćwiczenia/kartka – rewalidacja/kartka
 22. Miłość
 23. Samotność
 24. Przyjaźń
 25. Radzenie sobie z rozpaczą smutkiem i niepokojem
 26. Depresja
 27. Depresja dwubiegunowa u dzieci
 28. Łatwo przegapić dziecięce lęki: bezsenność
 29. Rywalizacja pomiędzy rodzeństwem
 30. Empatia w szkole
 31. Agresja w szkole – cechy ofiary
 32. Autyzm – zapobieganie przemocy
 33. Myślenie wizualne w ASD
 34. Zainteresowanie przyjemność i naśladownictwo w ASD
 35. Autyzm – słaba empatia – empatia
 36. Autyzm – twarze
 37. Autyzm – oczy
 38. Poczucie humoru w ASD – humor
 39. Fobia szkolna – lęk, nadwrażliwość, niedostosowanie i wagarowanie
 40. Dojrzewanie, seksualność i autyzm – dojrzewanie
 41. Kodeks złości – techniki radzenia sobie z agresją – rewalidacja
 42. Zrozumienie mojej mimiki twarzy/kartka – rewalidacja/kartka
 43. Co onacza dla mnie „komfort” – ćwiczenia/kartka – rewalidacja/kartka
 44. Rozpoznawanie wyrazu twarzy – rewalidacja – twarz/emocje
 45. Jak powstrzymać napady złego humoru (rewalidacja)
 46. Sprawiedliwość – Zażalenie – Formularz zażalenia –rewalidacja
 47. Technika Mediacji Rówieśniczej – rewalidacja
 48. Pozytywna technika samokontroli: KSIĘGA ZAŻALEŃ – rewalidacja
 49. Być jak skunks
 50. Zerowy poziom empatii
 51. Taktyka męczeństwa
 52. Dziecko – sztuka dialogu
 53. Samoświadomość
 54. Zwierzęta jako przyjaciele dziecka z ZA
 55. Koła przyjaciół – umiejętności społeczne – rewalidacja
 56. Kwestionariusz życia szkolnego – pomiar wykluczenia – integracja – rewalidacja
 57. Program przeciw prześladowaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a – przemoc – rewalidacja – Przemoc!
 58. Autyzm – autoagresja – autoagresja
 59. Agresja w autyzmie – agresja
 60. Jak poradzić sobie z krytykiem, nie ponosząc strat – psychologia
 61. Groźba: Ucieknę z domu
Advertisements