Reklamy

Zakładka EMOCJE-ĆWICZENIA zawiera tematy związane z odczytywaniem, wyrażaniem, rozpoznawaniem i reagowaniem na emocje. W niej znajdują się metody, artykuły, ćwiczenia, pomysły na zajęcia terapeutyczne dla dzieci z autyzmem, ZA, ASD, uczniów/przedszkolaków z zaburzeniami pokrewnymi, niepełnosprawnością intelektualną itp.

 1. Pakiet lekcji „Emocje” dla ucznia ze spektrum autyzmu – 7 zł (opłata jednorazowa, niezależna od subskrybcji)
 2. Zaskoczenie – arkusz pracy dla ucznia ze spektrum autyzmu
 3. Strach – arkusz pracy dla ucznia ze spektrum autyzmu
 4. Strach przed uczuciami w spektrum autyzmu
 5. Onieśmielenie – arkusz pracy dla ucznia ze spektrum autyzmu
 6. Oswajamy emocje – profilaktyczny program dla przedszkoli
 7. Jak sobie radzić z emocjami, stres – ASD
 8. Emocje – scenariusze zajęć, ASD
 9. Nazywam i radze sobie z emocjami
 10. Wyrażanie wdzięczności i pozytywne doświadczenia, autyzm – zajęcia
 11. Kolorowa zima – dostrzeganie powodów do radości – scenariusz zajęć
 12. Czy złość jest ładna? – Emocje, scenariusz zajęć
 13. Sposoby na smutek – Emocje, scenariusz zajęć
 14. Jak okazać, że kogoś lubię? – scenariusz zajęć
 15. Nasze emocje – zabawy, inspiracje, zajęcia
 16. Narzędzia myślowe – antidotum na trujące myśli w ASD
 17. Ocena rozumienia i wyrażania emocji o raz występowanie maskarady w spektrum autyzmu
 18. Panuję nad złością – scenariusz zajęć rewalidacyjnych
 19. Poznajemy nasze emocje – propozycje zabaw i ćwiczeń
 20. Jak wyrażamy nasze uczucia i emocje – scenariusz zajęć
 21. Dynio, dynio – stroimy miny – naśladujemy emocje, autyzm, artykulacja
 22. Dopasuj emocje – ćwiczenia
 23. Tworzenie albumu emocji w zespole Aspergera
 24. Moje uczucia i emocje – konspekt zajęć
 25. Podróż do krainy wściekłości – emocje
 26. Kamienna Twarz – rozpoznawanie i wyrażanie emocji – scenariusz zabawy
 27. Protokół złości i zdenerwowania
 28. Dzień Życzliwości – scenariusz zajęć
 29. Emocje w spektrum autyzmu
 30. Kraina uczuć i emocji – scenariusz zajęć
 31. Sposoby na złość – scenariusz zajęć
 32. Wydmuchane smuteczki – zabawa, emocje
 33. Rozpoznajemy twarze – zabawa integracyjna/emocje
 34. Rzut woreczkiem – radzenie sobie ze złością/grupa
 35. Wyrzuć złość do kosza
 36. Autyzm – niepokój
 37. Emocje – scenariusz zajęć
 38. Skale oceny emocji
 39. Rysowanie twarzy – zabawa/emocje
 40. Emocje – program – przykładowe konspekty
 41. Brakująca twarz – zabawa
 42. Program – Emocje – wybrane ćwiczenia
 43. Podręcznik do emocji – rewalidacja
 44. Rozpoznawanie wyrazu twarzy – rewalidacja – twarz/emocje
 45. Przytulać czy nie
 46. Sytuacje przeciążające
 47. Emocjometr – materiały
 48. Frustracja – sposoby
 49. Układanie słowniczka emocji – Scenariusz zabawy – rewalidacja – emocje
 50. Terapia przez sztukę – zajęcia
 51. Tożsamość płciowa w autyzmie
 52. Emocjonalny warsztat – efektywna terapia w autyzmie – emocje
 53. Odczytywanie emocji – samoświadomość/kartka – rewalidacja/emocje
 54. Dlaczego ludzie się śmieją, kiedy nie żartuję – samoświadomość/kartka – rewalidacja
 55. Gra szarady z emocjami – rewalidacja/emocje
 56. Dziennik uczuć – rewalidacja/uczucia
 57. Gra kostka z uczuciami i doznaniami – rewalidacja/uczucia
 58. ZA – zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne
 59. Intensywność emocji – rewalidacja/emocje
 60. Rozpoznawanie i rozumienie emocji – rewalidacja/zabawa/emocje
 61. Berek z emocjami – rewalidacja/emocje
 62. Uczucia innych osób-ćwiczenia/kartka – rewalidacja/kartka
 63. Miłość
 64. Samotność
 65. Przyjaźń
 66. Radzenie sobie z rozpaczą smutkiem i niepokojem
 67. Depresja
 68. Depresja dwubiegunowa u dzieci
 69. Rywalizacja pomiędzy rodzeństwem
 70. Empatia w szkole
 71. Agresja w szkole – cechy ofiary
 72. Autyzm – zapobieganie przemocy
 73. Myślenie wizualne w ASD
 74. Zainteresowanie przyjemność i naśladownictwo w ASD
 75. Autyzm – twarze
 76. Poczucie humoru w ASD – humor
 77. Dojrzewanie, seksualność i autyzm – dojrzewanie
 78. Kodeks złości – techniki radzenia sobie z agresją – rewalidacja
 79. Zrozumienie mojej mimiki twarzy/kartka – rewalidacja/kartka
 80. Co onacza dla mnie „komfort” – ćwiczenia/kartka – rewalidacja/kartka
 81. Rozpoznawanie wyrazu twarzy – rewalidacja – twarz/emocje
 82. Jak powstrzymać napady złego humoru (rewalidacja)
 83. Sprawiedliwość – Zażalenie – Formularz zażalenia –rewalidacja
 84. Technika Mediacji Rówieśniczej – rewalidacja
 85. Pozytywna technika samokontroli: KSIĘGA ZAŻALEŃ – rewalidacja
 86. Być jak skunks
 87. Taktyka męczeństwa
 88. Dziecko – sztuka dialogu
 89. Zwierzęta jako przyjaciele dziecka z ZA
 90. Koła przyjaciół – umiejętności społeczne – rewalidacja
 91. Kwestionariusz życia szkolnego – pomiar wykluczenia – integracja – rewalidacja
 92. Program przeciw prześladowaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a – przemoc – rewalidacja – Przemoc!
 93. Autyzm – autoagresja – autoagresja
 94. Jak poradzić sobie z krytykiem, nie ponosząc strat – psychologia
 95. Groźba: Ucieknę z domu