EMOCJE-ĆWICZENIA

Zakładka EMOCJE-ĆWICZENIA dotyczy problemów związanych z odczytywaniem, wyrażaniem, rozpoznawaniem i reagowaniem na emocje. W niej znajdują się metody, artykuły, ćwiczenia, pomysły na zajęcia terapeutyczne dla dzieci z autyzmem, ZA, ASD, uczniów/przedszkolaków z zaburzeniami pokrewnymi, niepełnosprawnością intelektualną itp. Zapraszam do nowej strony  autyzmschemat.life

ZAKŁADKI:

TEMATY I ZAJĘCIA:

 1. Skale oceny emocji
 2. Rysowanie twarzy – zabawa/emocje
 3. Emocje – program – przykładowe konspekty
 4. Brakująca twarz – zabawa
 5. Program – Emocje – wybrane ćwiczenia
 6. Podręcznik do emocji – rewalidacja
 7. Rozpoznawanie wyrazu twarzy – rewalidacja – twarz/emocje
 8. Przytulać czy nie
 9. Sytuacje przeciążające
 10. Emocjometr – materiały
 11. Frustracja – sposoby
 12. Układanie słowniczka emocji – Scenariusz zabawy – rewalidacja – emocje
 13. Terapia przez sztukę – zajęcia
 14. Tożsamość płciowa w autyzmie
 15. Emocjonalny warsztat – efektywna terapia w autyzmie – emocje
 16. Odczytywanie emocji – samoświadomość/kartka – rewalidacja/emocje
 17. Dlaczego ludzie się śmieją, kiedy nie żartuję – samoświadomość/kartka – rewalidacja
 18. Gra szarady z emocjami – rewalidacja/emocje
 19. Dziennik uczuć – rewalidacja/uczucia
 20. 10 klinicznych przykładów ślepoty umysłu w autyzmie – teoria umysłu
 21. Gra kostka z uczuciami i doznaniami – rewalidacja/uczucia
 22. ZA – zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne
 23. Fobia szkolna – lęk, nadwrażliwość, niedostosowanie i wagarowanie
 24. Intensywność emocji – rewalidacja/emocje
 25. Rozpoznawanie i rozumienie emocji – rewalidacja/zabawa/emocje
 26. Berek z emocjami – rewalidacja/emocje
 27. Uczucia innych osób-ćwiczenia/kartka – rewalidacja/kartka
 28. Miłość
 29. Samotność
 30. Przyjaźń
 31. Radzenie sobie z rozpaczą smutkiem i niepokojem
 32. Depresja
 33. Depresja dwubiegunowa u dzieci
 34. Łatwo przegapić dziecięce lęki: bezsenność
 35. Rywalizacja pomiędzy rodzeństwem
 36. Empatia w szkole
 37. Agresja w szkole – cechy ofiary
 38. Autyzm – zapobieganie przemocy
 39. Myślenie wizualne w ASD
 40. Zainteresowanie przyjemność i naśladownictwo w ASD
 41. Autyzm – słaba empatia – empatia
 42. Autyzm – twarze
 43. Autyzm – oczy
 44. Poczucie humoru w ASD – humor
 45. Fobia szkolna – lęk, nadwrażliwość, niedostosowanie i wagarowanie
 46. Dojrzewanie, seksualność i autyzm – dojrzewanie
 47. Kodeks złości – techniki radzenia sobie z agresją – rewalidacja
 48. Zrozumienie mojej mimiki twarzy/kartka – rewalidacja/kartka
 49. Co onacza dla mnie „komfort” – ćwiczenia/kartka – rewalidacja/kartka
 50. Rozpoznawanie wyrazu twarzy – rewalidacja – twarz/emocje
 51. Jak powstrzymać napady złego humoru (rewalidacja)
 52. Sprawiedliwość – Zażalenie – Formularz zażalenia –rewalidacja
 53. Technika Mediacji Rówieśniczej – rewalidacja
 54. Pozytywna technika samokontroli: KSIĘGA ZAŻALEŃ – rewalidacja
 55. Być jak skunks
 56. Zerowy poziom empatii
 57. Taktyka męczeństwa
 58. Dziecko – sztuka dialogu
 59. Zwierzęta jako przyjaciele dziecka z ZA
 60. Koła przyjaciół – umiejętności społeczne – rewalidacja
 61. Kwestionariusz życia szkolnego – pomiar wykluczenia – integracja – rewalidacja
 62. Program przeciw prześladowaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a – przemoc – rewalidacja – Przemoc!
 63. Autyzm – autoagresja – autoagresja
 64. Agresja w autyzmie – agresja
 65. Jak poradzić sobie z krytykiem, nie ponosząc strat – psychologia
 66. Groźba: Ucieknę z domu
Reklamy