EMOCJE-ĆWICZENIA

Zakładka EMOCJE-ĆWICZENIA dotyczy problemów związanych z odczytywaniem, wyrażaniem, rozpoznawaniem i reagowaniem na emocje. W niej znajdują się metody, artykuły, ćwiczenia, pomysły na zajęcia terapeutyczne dla dzieci z autyzmem, ZA, ASD, uczniów/przedszkolaków z zaburzeniami pokrewnymi, niepełnosprawnością intelektualną itp. Zapraszam do nowej strony  autyzmschemat.life

ZAKŁADKI:

TEMATY I ZAJĘCIA:

 1. Emocje – scenariusz zajęć
 2. Skale oceny emocji
 3. Rysowanie twarzy – zabawa/emocje
 4. Emocje – program – przykładowe konspekty
 5. Brakująca twarz – zabawa
 6. Program – Emocje – wybrane ćwiczenia
 7. Podręcznik do emocji – rewalidacja
 8. Rozpoznawanie wyrazu twarzy – rewalidacja – twarz/emocje
 9. Przytulać czy nie
 10. Sytuacje przeciążające
 11. Emocjometr – materiały
 12. Frustracja – sposoby
 13. Układanie słowniczka emocji – Scenariusz zabawy – rewalidacja – emocje
 14. Terapia przez sztukę – zajęcia
 15. Tożsamość płciowa w autyzmie
 16. Emocjonalny warsztat – efektywna terapia w autyzmie – emocje
 17. Odczytywanie emocji – samoświadomość/kartka – rewalidacja/emocje
 18. Dlaczego ludzie się śmieją, kiedy nie żartuję – samoświadomość/kartka – rewalidacja
 19. Gra szarady z emocjami – rewalidacja/emocje
 20. Dziennik uczuć – rewalidacja/uczucia
 21. 10 klinicznych przykładów ślepoty umysłu w autyzmie – teoria umysłu
 22. Gra kostka z uczuciami i doznaniami – rewalidacja/uczucia
 23. ZA – zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne
 24. Fobia szkolna – lęk, nadwrażliwość, niedostosowanie i wagarowanie
 25. Intensywność emocji – rewalidacja/emocje
 26. Rozpoznawanie i rozumienie emocji – rewalidacja/zabawa/emocje
 27. Berek z emocjami – rewalidacja/emocje
 28. Uczucia innych osób-ćwiczenia/kartka – rewalidacja/kartka
 29. Miłość
 30. Samotność
 31. Przyjaźń
 32. Radzenie sobie z rozpaczą smutkiem i niepokojem
 33. Depresja
 34. Depresja dwubiegunowa u dzieci
 35. Łatwo przegapić dziecięce lęki: bezsenność
 36. Rywalizacja pomiędzy rodzeństwem
 37. Empatia w szkole
 38. Agresja w szkole – cechy ofiary
 39. Autyzm – zapobieganie przemocy
 40. Myślenie wizualne w ASD
 41. Zainteresowanie przyjemność i naśladownictwo w ASD
 42. Autyzm – słaba empatia – empatia
 43. Autyzm – twarze
 44. Autyzm – oczy
 45. Poczucie humoru w ASD – humor
 46. Fobia szkolna – lęk, nadwrażliwość, niedostosowanie i wagarowanie
 47. Dojrzewanie, seksualność i autyzm – dojrzewanie
 48. Kodeks złości – techniki radzenia sobie z agresją – rewalidacja
 49. Zrozumienie mojej mimiki twarzy/kartka – rewalidacja/kartka
 50. Co onacza dla mnie „komfort” – ćwiczenia/kartka – rewalidacja/kartka
 51. Rozpoznawanie wyrazu twarzy – rewalidacja – twarz/emocje
 52. Jak powstrzymać napady złego humoru (rewalidacja)
 53. Sprawiedliwość – Zażalenie – Formularz zażalenia –rewalidacja
 54. Technika Mediacji Rówieśniczej – rewalidacja
 55. Pozytywna technika samokontroli: KSIĘGA ZAŻALEŃ – rewalidacja
 56. Być jak skunks
 57. Zerowy poziom empatii
 58. Taktyka męczeństwa
 59. Dziecko – sztuka dialogu
 60. Zwierzęta jako przyjaciele dziecka z ZA
 61. Koła przyjaciół – umiejętności społeczne – rewalidacja
 62. Kwestionariusz życia szkolnego – pomiar wykluczenia – integracja – rewalidacja
 63. Program przeciw prześladowaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a – przemoc – rewalidacja – Przemoc!
 64. Autyzm – autoagresja – autoagresja
 65. Agresja w autyzmie – agresja
 66. Jak poradzić sobie z krytykiem, nie ponosząc strat – psychologia
 67. Groźba: Ucieknę z domu
Reklamy