Reklamy

Pakiet lekcji „Emocje” dla ucznia ze spektrum autyzmu zawiera:

 1. Ogólnie o emocjach… Podstawowe emocje
 2. Radość – arkusz pracy + miniwykład
 3. Nieśmiałość – arkusz pracy + miniwykład
 4. Strach – arkusz pracy + miniwykład
 5. Dodatki pdf

Opłata jednorazowa, niezależna od subskrybcji

Zebrane środki pozwolą na dalszy rozwój strony i publikowanych treści

Zakładka EMOCJE-ĆWICZENIA zawiera tematy związane z odczytywaniem, wyrażaniem, rozpoznawaniem i reagowaniem na emocje. W niej znajdują się metody, artykuły, ćwiczenia, pomysły na zajęcia terapeutyczne dla dzieci z autyzmem, ZA, ASD, uczniów/przedszkolaków z zaburzeniami pokrewnymi, niepełnosprawnością intelektualną itp.

 1. Emocje i relacje społeczne. Scenariusz zajęć dla przedszkolaków
 2. Przeprogramuj biologię swoich emocji – sesja
 3. Czy istnieje czynnik strachu? Czy można projektować emocje?
 4. Pakiet lekcji „Emocje” dla ucznia ze spektrum autyzmu – 7 zł (opłata jednorazowa, niezależna od subskrybcji)
 5. Zaskoczenie – arkusz pracy dla ucznia ze spektrum autyzmu
 6. Strach – arkusz pracy dla ucznia ze spektrum autyzmu
 7. Strach przed uczuciami w spektrum autyzmu
 8. Onieśmielenie – arkusz pracy dla ucznia ze spektrum autyzmu
 9. Oswajamy emocje – profilaktyczny program dla przedszkoli
 10. Jak sobie radzić z emocjami, stres – ASD
 11. Emocje – scenariusze zajęć, ASD
 12. Nazywam i radze sobie z emocjami
 13. Wyrażanie wdzięczności i pozytywne doświadczenia, autyzm – zajęcia
 14. Kolorowa zima – dostrzeganie powodów do radości – scenariusz zajęć
 15. Czy złość jest ładna? – Emocje, scenariusz zajęć
 16. Sposoby na smutek – Emocje, scenariusz zajęć
 17. Jak okazać, że kogoś lubię? – scenariusz zajęć
 18. Nasze emocje – zabawy, inspiracje, zajęcia
 19. Narzędzia myślowe – antidotum na trujące myśli w ASD
 20. Ocena rozumienia i wyrażania emocji o raz występowanie maskarady w spektrum autyzmu
 21. Panuję nad złością – scenariusz zajęć rewalidacyjnych
 22. Poznajemy nasze emocje – propozycje zabaw i ćwiczeń
 23. Jak wyrażamy nasze uczucia i emocje – scenariusz zajęć
 24. Dynio, dynio – stroimy miny – naśladujemy emocje, autyzm, artykulacja
 25. Dopasuj emocje – ćwiczenia
 26. Tworzenie albumu emocji w zespole Aspergera
 27. Moje uczucia i emocje – konspekt zajęć
 28. Podróż do krainy wściekłości – emocje
 29. Kamienna Twarz – rozpoznawanie i wyrażanie emocji – scenariusz zabawy
 30. Protokół złości i zdenerwowania
 31. Dzień Życzliwości – scenariusz zajęć
 32. Emocje w spektrum autyzmu
 33. Kraina uczuć i emocji – scenariusz zajęć
 34. Sposoby na złość – scenariusz zajęć
 35. Wydmuchane smuteczki – zabawa, emocje
 36. Rozpoznajemy twarze – zabawa integracyjna/emocje
 37. Rzut woreczkiem – radzenie sobie ze złością/grupa
 38. Wyrzuć złość do kosza
 39. Autyzm – niepokój
 40. Emocje – scenariusz zajęć
 41. Skale oceny emocji
 42. Rysowanie twarzy – zabawa/emocje
 43. Emocje – program – przykładowe konspekty
 44. Brakująca twarz – zabawa
 45. Program – Emocje – wybrane ćwiczenia
 46. Podręcznik do emocji – rewalidacja
 47. Rozpoznawanie wyrazu twarzy – rewalidacja – twarz/emocje
 48. Przytulać czy nie
 49. Sytuacje przeciążające
 50. Emocjometr – materiały
 51. Frustracja – sposoby
 52. Układanie słowniczka emocji – Scenariusz zabawy – rewalidacja – emocje
 53. Terapia przez sztukę – zajęcia
 54. Tożsamość płciowa w autyzmie
 55. Emocjonalny warsztat – efektywna terapia w autyzmie – emocje
 56. Odczytywanie emocji – samoświadomość/kartka – rewalidacja/emocje
 57. Dlaczego ludzie się śmieją, kiedy nie żartuję – samoświadomość/kartka – rewalidacja
 58. Gra szarady z emocjami – rewalidacja/emocje
 59. Dziennik uczuć – rewalidacja/uczucia
 60. Gra kostka z uczuciami i doznaniami – rewalidacja/uczucia
 61. ZA – zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne
 62. Intensywność emocji – rewalidacja/emocje
 63. Rozpoznawanie i rozumienie emocji – rewalidacja/zabawa/emocje
 64. Berek z emocjami – rewalidacja/emocje
 65. Uczucia innych osób-ćwiczenia/kartka – rewalidacja/kartka
 66. Miłość
 67. Samotność
 68. Przyjaźń
 69. Radzenie sobie z rozpaczą smutkiem i niepokojem
 70. Depresja
 71. Depresja dwubiegunowa u dzieci
 72. Rywalizacja pomiędzy rodzeństwem
 73. Empatia w szkole
 74. Agresja w szkole – cechy ofiary
 75. Autyzm – zapobieganie przemocy
 76. Myślenie wizualne w ASD
 77. Zainteresowanie przyjemność i naśladownictwo w ASD
 78. Autyzm – twarze
 79. Poczucie humoru w ASD – humor
 80. Dojrzewanie, seksualność i autyzm – dojrzewanie
 81. Kodeks złości – techniki radzenia sobie z agresją – rewalidacja
 82. Zrozumienie mojej mimiki twarzy/kartka – rewalidacja/kartka
 83. Co onacza dla mnie „komfort” – ćwiczenia/kartka – rewalidacja/kartka
 84. Rozpoznawanie wyrazu twarzy – rewalidacja – twarz/emocje
 85. Jak powstrzymać napady złego humoru (rewalidacja)
 86. Sprawiedliwość – Zażalenie – Formularz zażalenia –rewalidacja
 87. Technika Mediacji Rówieśniczej – rewalidacja
 88. Pozytywna technika samokontroli: KSIĘGA ZAŻALEŃ – rewalidacja
 89. Być jak skunks
 90. Taktyka męczeństwa
 91. Dziecko – sztuka dialogu
 92. Zwierzęta jako przyjaciele dziecka z ZA
 93. Koła przyjaciół – umiejętności społeczne – rewalidacja
 94. Kwestionariusz życia szkolnego – pomiar wykluczenia – integracja – rewalidacja
 95. Program przeciw prześladowaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a – przemoc – rewalidacja – Przemoc!
 96. Autyzm – autoagresja – autoagresja
 97. Jak poradzić sobie z krytykiem, nie ponosząc strat – psychologia
 98. Groźba: Ucieknę z domu