O co chodzi z tą całą komunikacją?

Uznaje się ogólnie, że komunikacja jest ważna, ale z jakiego powodu tak się uważa?

Komunikacja to często pierwszy krok do tego, by się wzajemnie zrozumieć. W ten sposób ludzie zbliżają się do siebie. W rzeczywistości uznaje się ją za jedną z najważniejszych aktywności, w jakich ktoś może uczestniczyć, ponieważ dzięki jej nawiązuje się kontakty z innymi i staje się częścią społeczności. Nikt tak naprawdę nie zna myśli innej osoby ani uczuć, jakie nosi ona w sercu – o ile te myśli, pomysły i uczucia nie zostaną wyrażone.

Komunikacja może nam pomóc zrozumieć się wzajemnie. To jeden z czynników, które mogą się przyczyniać do do spokojniejszego życia.

Otoczę kółkiem lub zaznaczę kolorem, jak lubię się komunikować:

 • Rozmowa twarzą w twarz z drugą osobą.
 • Rozmowa przez telefon.
 • Pisanie i wysyłanie sms-ów.
 • Pisanie i wysyłanie maili.
 • Pisanie i wysyłanie listów.
 • Pisanie z kimś na tablecie lub komputerze.
 • Posługiwanie się językiem migowym.
 • Rysowanie lub malowanie.
 • Rysowanie komiksów by inni ludzie je czytali.
 • Tworzenie grafik na komputerze.
 • Gra na instrumencie muzycznym.
 • Pisanie słów piosenek.
 • Taniec albo kreatywny ruch.
 • Pisanie opowiadań lub esejów.
 • Pisanie bloga.
 • Inne rodzaje ekspresji: ………………………………………………………………………………………………… .
 • Inne: ……………………………………………………………………………………………………………………………… .

 

źródło: C. Faherty: Autyzm… Co to dla mnie znaczy? …” WUJ, Kraków 2016