Szukaj

autyzmwszkole.com

Autyzm, ZA, ASD, uczeń z niepełnosprawnością intelektualną – IPET, umiejętności społeczne, rewalidacja, zaburzenia integracji sensorycznej SI, zajęcia kompensacyjno-korekcyjne, wyrównawcze, logopedyczne, edukacja emocji, asystent, scenariusze, instrukcje, schematy, zabawy, metody, gry, pomoc, rozwój

Tag

#scenariusz

Tor przeszkód – scenariusz/autyzm

Tor przeszkód należy do zajęć uspołeczniających dla dzieci z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi

Rodzaj zajęć:

  • zajęcia grupowe.

Continue reading „Tor przeszkód – scenariusz/autyzm”

Reklamy

Scenariusz treningu umiejętności społecznych – muzeum

Scenariusz treningu umiejętności społecznych

Continue reading „Scenariusz treningu umiejętności społecznych – muzeum”

Blog na WordPress.com.

Up ↑