DLA NAUCZYCIELI

ZAKŁADKI:

ZAGADNIENIA:

 1. Autyzm – dostosowanie wymagań, wskazówki do pracy z uczniem
 2. Autyzm, edukacja, prawo
 3. Wychowanie fizyczne – autyzm
 4. Nauczanie indywidualne
 5. Autyzm – przygotowanie zadania domowego przez nauczyciela
 6. Autyzm – system edukacji w Polsce
 7. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających rozwój percepcji słuchowej
 8. Nauczycielu, zapisuj polecenia na tablicy
 9. Jak można pomóc autystycznemu dziecku w nauce?
 10. Pamięć robocza w zespole Aspergera
 11. Przerwa
 12. Wrażliwość wzrokowa w ZA
 13. Odosobnienie – autyzm
 14. Nauczycielu nie pytaj, dlaczego
 15. Nagradzanie – autystyczny uczeń
 16. Bezpieczna przestrzeń ucznia
 17. Lista wskazówek, by uczeń stosował się do poleceń
 18. Mylne przypuszczenia o autystycznym uczniu
 19. Kłopoty z matematyką: dyskalkulia
 20. Zaburzenie integracji sensorycznej – badanie przesiewowe – lista kontrolna dla nauczycieli
 21. Sankcje, uczeń, autyzm, zachowanie
 22. Konieczność kategoryzowania problemów z zachowaniem
 23. Mózgi autystyczne – w jaki sposób się uczymy
 24. Autyzm – LEKCJA AKCEPTACJI – Pobierz materiały, zastosuj, pomóż zrozumieć
 25. Wyprawka 2017 – autyzm/ZA
 26. Schemat nowej szkoły
 27. Trudności z uwagą w ASD – wskazówki
 28. Zajęcia dowolne w szkole ASD (SI)
 29. Przykłady ocen śródrocznych i końcowych – klasa I 
 30. Lista Umiejętności Ucznia (LUM) – Diagnoza funkcjonalna
 31. Przygotowanie dziecka z autyzmem do uczestnictwa w edukacji
 32. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających czytanie – do IPET- u
 33. Zobacz jak zmieni się praca pedagoga szkolnego i nauczyciela od września 2017 roku – pobierz darmowy e-book
 34. Aspi, uczenie się, intelekt
 35. WF
 36. Przystosowania i modyfikacje programu – autyzm/ZA
 37. Nauczyciel na zastępstwie
 38. Światowy Dzień Świadomości Autyzmu 2017
 39. Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej – pdf
 40. Sprawdziany/testy
 41. Asystent edukacyjny
 42. Zanim zmieni szkołę lub klasę
 43. Strategie nauki w klasie – rewalidacja
 44. Praca w klasie z uczniem ze spektrum autyzmu – rewalidacja
 45. Pokazać, przekazać 2016 materiały/konferencja 2016
 46. Motywacja i uczenie się w autyzmierewalidacja
 47. ASD – wsparcie edukacyjne
 48. Darmowy podręcznik:One są wśród nas. DZIECKO Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA W SZKOLE I W PRZEDSZKOLU. Informacje dla pedagogów i opiekunówpdf
 49. Program nauczania dla dzieci z ASD
 50. ASD a siedzenie w kółeczku
 51. MAM ZESPÓŁ ASPERGERA (darmowy) Podręcznik dla uczniów i nauczycieli –  nowość 2016 – pdf
 52. O AUTYZMIE DLA DZIECI – scenariusz zajęć
 53. Zmiany w roku szkolnym 2016/2017
 54. 8 rzeczy, które musisz zrobić zanim zaczniesz pracę z uczniem z autyzmem/ZA/ASD  – rewalidacja
 55. Program zajęć rewalidacji indywidualnej dla ucznia z autyzmemrewalidacja
 56. Ile kosztuje darmowy podręcznik? Uszkodzenie, zniszczenie…
 57. Rady dla nauczyciela mającego w klasie dziecko z ASD
 58. Jakie strategie można zastosować w klasie
 59. Czy mam kwalifikacje, aby uczyć to dziecko?
 60. Lęk/napady złości w klasierewalidacja
 61. 11 nietypowych zachowań dziecka z autyzmem w szkolerewalidacja
 62. Charakterystyka zachowań i potrzeb ucznia z zespołem Aspergera rewalidacja
 63. Nauka w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej – rewalidacja
 64. Oddziaływanie psychoterapeutyczne na początku nauczaniarewalidacja
 65. Skuteczna pomoc uczniowi z ASD w gimnazjum i liceumrewalidacja
 66. 7 wskazówek ułatwiających nauczycielowi pracę z autykiem w klasierewalidacja
 67. Wsparcie dla ucznia w szkole średniejrewalidacja
 68. Obowiązkowi asystenci od 1 stycznia 2016 – asystent
 69. Rozporządzenie 2016 autyzm/ZA/nauczyciel wspomagający/asystentasystent
 70. Czy można zatrudnić asystenta ucznia niepełnosprawnego w klasie ogólnodostępnej asystent
 71. Jak być dobrym współrozmówcą – rewalidacja – asystent
 72. Na czym powinien koncentrować się asystent nauczyciela? asystent rewalidacja
 73. Zadania asystenta asystent
 74. Asystent nauczyciela przedszkola – kierunek/opis – asystent
 75. Czy samorząd może ustalić pensum nauczyciela zajęć rewalidacyjnych…? MEN odpowiada…
 76. Czym jest IPETIPET
 77. INFORMATOR DLA RODZICÓW – i nie tylko
 78. Kryteria wymagań edukacyjnych w praktyce – przedmioty i trudności rewalidacja
 79. Profil umiejętności ruchowych w ASD – motoryka
 80. Jak pomóc dziecku na boisku rewalidacjaWF
 81. Autyzm na lekcjach wychowania fizycznego – rewalidacja WF
 82. Organizacja i prowadzenie zajęć integracyjnychintegracja rewalidacja
 83. Trudności w procesie uczenia się typowe dla ASD
 84. O co chodzi w spektrum autyzmuASD
 85. Nastolatek z zespołem Aspergera w szkole
 86. Program rewalidacji indywidualnej dla ucznia z autyzmem/ZA w gimnazjum – rewalidacja
 87. Program przeciw prześladwaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a – rewalidacja – przemoc
 88. Przedszkolak z zespołem Aspergera – przedszkolak
 89. Nauczanie przedszkolne w ASD – przedszkolak
 90. Zadania wychowawcy i nauczycieli w stosunku do ucznia z autyzmemrewalidacja
 91. Szkolne strategie rozwoju poznawczego ucznia z autyzmem/ASD/ZA – żądać asystenta – rewalidacja
 92. 34 objawy zaburzeń sensorycznych dziecka w wieku szkolnym – sensoryka
 93. Autyzm/ASD/ZA – trudności językowe rewalidacja
 94. Nieprecyzyjne polecenia w szkole – utrudnienie dla dzieci z autyzmem/ZA/ASDrewalidacja
 95. Podręcznik do emocjiemocje rewalidacja
 96. „Aspergeryjski” – nie jesteśmy mistrzami konwersacji konwersacja
 97. Metody skutecznego zadawania pracy domowejrewalidacja
 98. Układanka – słaba koherencja czyli świat w szczegółachkoherencja
 99. Spektrum Zaburzeń Autystycznych – ASD
 100. Zmiana definicji autyzmu w USA – ASD
 101. Zespół Aspergera ZA
 102. Zatrudnienie a zainteresowania w ASD – zainteresowania
 103. Jak ćwiczyć kompetencje społeczne ucznia z ZA – umiejętności społecznerewalidacja
 104. Kontrakt – współpraca nauczycieli z rodzicami – rewalidacja
 105. Przygotowanie do egzaminów – rewalidacja
 106. Rozpoznanie zespołu Aspergera we wczesnych latach szkolnych – rewalidacja
 107. Wskazówki metodyczne do prowadzenia zajęć integracyjnych – rewalidacja
 108. Edukacja włączająca
 109. Myślenie wizualne w ASD
 110. Szkoła przyjazna mózgowi – rewalidacja
 111. Style uczenia się – rewalidacja
 112. Pierwszy poziom nauczania –  rewalidacja
 113. Trudności w procesie uczenia się typowe dla ASD – rewalidacja
 114. Szkolne problemy i właściwe działania – rewalidacja
 115. Autyzm – zapobieganie przemocy – przemoc –  rewalidacja
 116. Dlaczego zabawa w udawanie jest tak ważna – udawanie –  rewalidacja
 117. Wszechstronny rozwój ucznia a indywidualizacja – rewalidacja
 118. Czy czytania umysłu można się nauczyć – teoria umysłu
 119. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z wykorzystaniem el. m. integracji sensorycznej – rewalidacja
 120. Dysleksja – główne problemy – dysleksja rewalidacja
 121. Śmierć twórczości dziecka – kreatywność
 122. Czytanie ze zrozumieniem rewalidacja
 123. Praca z upośledzeniem słuchu w ASD –  rewalidacja
 124. Zachowania stereotypowe
 125. Autyzm – pracuj nad sobą i znajdź pracę – Temple Grandin – rewalidacja
 126. Dziecko wybitnie uzdolnione a dziecko z zespołem Aspergera
 127. Akademia Khana – dziecko nauczycielem – kreatywność –  rewalidacja
 128. Empatia w szkole – empatia –  rewalidacja
 129. Profil zdolności przyswajania wiedzy w autyzmie – profil
 130. ASD – wysoka inteligencja – niski wynik w teście – inteligencja
 131. Ponadprzeciętne zdolności szkolne w ASD – zdolności
 132. Uczeń z ADHD – 11 wskazówek dla nauczyciela – rewalidacja
 133. Gamifikacja – nauka przez działanie – rewalidacja
 134. Trudna młodzież – rewalidacja
 135. Młodszy uczeń z zespołem Aspergera
 136. Problemy z czytaniem – lista wskazówek – rewalidacja
 137. Jak dogadać się z uczniem? – rewalidacja
 138. Nauczyć dzieci nie odrzucać „innych” – przykładowe lekcje i warsztaty dla nauczycieli i wychowawców. –  integracja – rewalidacja
 139. Propozycje dla pedagogów ucznia z autyzmem
 140. Matematyka, punkty w powietrzu, uczeni idioci – specyficzne uczenie
 141. Ruch „Budząca się szkoła”
 142. Gotowość szkolna 2015/2016
 143. Czy nauczyciel wspomagający/asystent powinien być na wszystkich lekcjach? – rewalidacja
 144. Edukacja dzieci z autyzmem/ZA/ASD – co można osiągnąć – rewalidacja
 145. Nowe podejście do programów edukacyjnych skierowanych do dzieci z autyzmem/ZA/ASD – rewalidacja
 146. Edukacja: asystent w szkole i w domu – zaburzenia funkcji wykonawczych w autyzmie – asystent
 147. Nowa edukacja i terapia dzieci z autyzmem
 148. Rewalidacja – rewalidacja
 149. Zaburzenia ze spektrum autyzmu po zmianach w DSM – V
 150. Zmiana definicji autyzmu w USA
 151. Bardziej użyteczna def. ADHD – „wada” funkcji wykonawczych jak w autyzmie – rewalidacja
 152. Autyzm – rozpoznać twarz
 153. Kompensacyjne uczenie się dzieci ze Spektrum Autyzmu i Zespołem Aspergera – koszty poznawcze
 154. Agresja w szkole – cechy ofiary
 155. TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH – umiejętności społeczne –  rewalidacja
 156. Terapie społeczne w ASD umiejętności społecznerewalidacja
 157. Sawant – przebłysk geniuszu
 158. Myślenie obrazami jak Einstein – rewalidacja
 159. Zadanie domowe – rewalidacja
 160. Edukacja domowa – unschooling
 161. Dziewczęta z zespołem Aspergera
 162. Wsparcie dla ucznia z ZA w szkole średniej – rewalidacja
 163. Najlepsza forma kształcenia dla dziecka z zespołem Aspergera – rewalidacja
 164. Naśladownictwo u dzieci z autyzmem…
 165. Problemy z matematyką? – rewalidacja
 166. Kwalifikacje nauczyciela wspomagającego – asystent
 167. Wynagrodzenie nauczyciela wspomagającego – asystent
 168. Programy komputerowe do ćwiczeń emocji – rewalidacja
 169. Dlaczego lekcja akceptacji jest taka ważna? – integracja –  rewalidacja
 170. Proste zabawy na powietrzu – rewalidacja
 171. Dlaczego natura leczy nasze dzieci – rewalidacja
 172. Dlaczego czytanie zmienia mózg – rewalidacja
 173. Drugi język usprawnia mózg – rewalidacja
Reklamy

4 myśli w temacie “DLA NAUCZYCIELI

 1. Witaj Sylwia, cieszę się, że trafiłam na to miejsce. jestem mamą 13-latka z autyzmem i nauczycielem, który od niedawna opiekuję się dzieckiem przed diagnozą. Musze przyznać, że obie te role dla mnie są zupełnie różnym doświadczeniem. Ta druga o wiele trudniejszym. Największym wyzwaniem jest wielkość klasy i brak pomocy, gdy 70% uwagi skupić trzeba na uczniu tego wymagającym. Znalazłam u Ciebie wiele pomysłów i choć mam ich niemało cieszę się, że znalazłam nowe. Pozdrawiam . Agnieszka

  Polubienie

  1. Za duża ilość uczniów w klasie to główny problem polskich szkół. Ale trudne warunki ukształtowały mojego syna od małego… Niewiele osób poświęcało mu uwagę… a jednak jakoś daje radę i w ostatniej klasie masowego gimnazjum – chociaż rówieśnicy dają popalić – on wypracowuje swoje metody aby przetrwać. Pod kloszem nie nauczył by się życia… Pozdrawiam gorąco 🙂

   Polubienie

 2. Witam! Jestem młodym nauczycielem, który dostał pod opiekę 5-letniego chłopca z autyzmem. Dziecko nie mówi, jest agresywne kopie, gryzie, bije i drapie. Mimo całej jego agresji jestem spokojna i staram się dziecko tulić i uspokajać, niestety dziecko krzyczy i płacze. Chłopiec nie załatwia również potrzeb fizjologicznych, dodam , że na współpracę z domem nie mam co liczyć. Proszę o pomoc, może ktoś mi coś podpowie, bo już jestem u kresu sił.

  Polubienie

  1. To trudne zadanie – zwłaszcza bez współpracy rodziców niewiele można zdziałać, jednak agresję często powodują przeciążenia (przebodźcowanie) , dzieci te nie lubią bliskiego kontaktu chodzi mi o przytulanie – przekraczanie strefy osobistej itd., brak komunikacji też może być przyczyną agresywnych zachowań – w zakładkach o zaburzeniach integracji sensorycznej – staramy się wyjaśniać te zagadnienia – jednak praktyka zawsze zaskakuje. W grupach autystycznych na FB nauczyciele i terapeuci zadają pytania. W zakładce UCZEŃ W SPEKTRUM AUTYZMU oraz DOSTOSOWANIE KLASY – jest dużo informacji – jednak niezbędna jest pomoc kogoś biegłego w temacie. Pozdrawiam 🙂

   Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s