DLA NAUCZYCIELI

ZAKŁADKI:

ZAGADNIENIA:

 1. Lęk, niepokój, autyzm – jeden na jeden praca z uczniem
 2. Ocenianie
 3. ASD – boisko, przerwa, stres
 4. Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia
 5. Dziewczęta z ASD w szkole
 6. Dzienniczek – pokonać trudności z planowaniem
 7. Zmaganie się z pracami domowymi
 8. Analiza autystycznego Kuby, szkoła podstawowa, trudności, strategie działań na lekcji…
 9. Autyzm/wf – nauka sprawności ruchowej
 10. Zespół Aspergera – dostosowanie wymagań edukacyjnych, wskazówki do pracy z uczniem
 11. Autyzm – dostosowanie wymagań, wskazówki do pracy z uczniem
 12. Autyzm, edukacja, prawo
 13. Wychowanie fizyczne – autyzm
 14. Nauczanie indywidualne
 15. Autyzm – przygotowanie zadania domowego przez nauczyciela
 16. Autyzm – system edukacji w Polsce
 17. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających rozwój percepcji słuchowej
 18. Nauczycielu, zapisuj polecenia na tablicy
 19. Jak można pomóc autystycznemu dziecku w nauce?
 20. Pamięć robocza w zespole Aspergera
 21. Przerwa
 22. Wrażliwość wzrokowa w ZA
 23. Odosobnienie – autyzm
 24. Nauczycielu nie pytaj, dlaczego
 25. Nagradzanie – autystyczny uczeń
 26. Bezpieczna przestrzeń ucznia
 27. Lista wskazówek, by uczeń stosował się do poleceń
 28. Mylne przypuszczenia o autystycznym uczniu
 29. Kłopoty z matematyką: dyskalkulia
 30. Zaburzenie integracji sensorycznej – badanie przesiewowe – lista kontrolna dla nauczycieli
 31. Sankcje, uczeń, autyzm, zachowanie
 32. Konieczność kategoryzowania problemów z zachowaniem
 33. Mózgi autystyczne – w jaki sposób się uczymy
 34. Autyzm – LEKCJA AKCEPTACJI – Pobierz materiały, zastosuj, pomóż zrozumieć
 35. Wyprawka 2017 – autyzm/ZA
 36. Schemat nowej szkoły
 37. Trudności z uwagą w ASD – wskazówki
 38. Zajęcia dowolne w szkole ASD (SI)
 39. Przykłady ocen śródrocznych i końcowych – klasa I 
 40. Lista Umiejętności Ucznia (LUM) – Diagnoza funkcjonalna
 41. Przygotowanie dziecka z autyzmem do uczestnictwa w edukacji
 42. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających czytanie – do IPET- u
 43. Zobacz jak zmieni się praca pedagoga szkolnego i nauczyciela od września 2017 roku – pobierz darmowy e-book
 44. Aspi, uczenie się, intelekt
 45. WF
 46. Przystosowania i modyfikacje programu – autyzm/ZA
 47. Nauczyciel na zastępstwie
 48. Światowy Dzień Świadomości Autyzmu 2017
 49. Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej – pdf
 50. Sprawdziany/testy
 51. Asystent edukacyjny
 52. Zanim zmieni szkołę lub klasę
 53. Strategie nauki w klasie – rewalidacja
 54. Praca w klasie z uczniem ze spektrum autyzmu – rewalidacja
 55. Pokazać, przekazać 2016 materiały/konferencja 2016
 56. Motywacja i uczenie się w autyzmierewalidacja
 57. ASD – wsparcie edukacyjne
 58. Darmowy podręcznik:One są wśród nas. DZIECKO Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA W SZKOLE I W PRZEDSZKOLU. Informacje dla pedagogów i opiekunówpdf
 59. Program nauczania dla dzieci z ASD
 60. ASD a siedzenie w kółeczku
 61. MAM ZESPÓŁ ASPERGERA (darmowy) Podręcznik dla uczniów i nauczycieli –  nowość 2016 – pdf
 62. O AUTYZMIE DLA DZIECI – scenariusz zajęć
 63. Zmiany w roku szkolnym 2016/2017
 64. 8 rzeczy, które musisz zrobić zanim zaczniesz pracę z uczniem z autyzmem/ZA/ASD  – rewalidacja
 65. Program zajęć rewalidacji indywidualnej dla ucznia z autyzmemrewalidacja
 66. Ile kosztuje darmowy podręcznik? Uszkodzenie, zniszczenie…
 67. Rady dla nauczyciela mającego w klasie dziecko z ASD
 68. Jakie strategie można zastosować w klasie
 69. Czy mam kwalifikacje, aby uczyć to dziecko?
 70. Lęk/napady złości w klasierewalidacja
 71. 11 nietypowych zachowań dziecka z autyzmem w szkolerewalidacja
 72. Charakterystyka zachowań i potrzeb ucznia z zespołem Aspergera rewalidacja
 73. Nauka w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej – rewalidacja
 74. Oddziaływanie psychoterapeutyczne na początku nauczaniarewalidacja
 75. Skuteczna pomoc uczniowi z ASD w gimnazjum i liceumrewalidacja
 76. 7 wskazówek ułatwiających nauczycielowi pracę z autykiem w klasierewalidacja
 77. Wsparcie dla ucznia w szkole średniejrewalidacja
 78. Obowiązkowi asystenci od 1 stycznia 2016 – asystent
 79. Rozporządzenie 2016 autyzm/ZA/nauczyciel wspomagający/asystentasystent
 80. Czy można zatrudnić asystenta ucznia niepełnosprawnego w klasie ogólnodostępnej asystent
 81. Jak być dobrym współrozmówcą – rewalidacja – asystent
 82. Na czym powinien koncentrować się asystent nauczyciela? asystent rewalidacja
 83. Zadania asystenta asystent
 84. Asystent nauczyciela przedszkola – kierunek/opis – asystent
 85. Czy samorząd może ustalić pensum nauczyciela zajęć rewalidacyjnych…? MEN odpowiada…
 86. Czym jest IPETIPET
 87. INFORMATOR DLA RODZICÓW – i nie tylko
 88. Kryteria wymagań edukacyjnych w praktyce – przedmioty i trudności rewalidacja
 89. Profil umiejętności ruchowych w ASD – motoryka
 90. Jak pomóc dziecku na boisku rewalidacjaWF
 91. Autyzm na lekcjach wychowania fizycznego – rewalidacja WF
 92. Organizacja i prowadzenie zajęć integracyjnychintegracja rewalidacja
 93. Trudności w procesie uczenia się typowe dla ASD
 94. O co chodzi w spektrum autyzmuASD
 95. Nastolatek z zespołem Aspergera w szkole
 96. Program rewalidacji indywidualnej dla ucznia z autyzmem/ZA w gimnazjum – rewalidacja
 97. Program przeciw prześladwaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a – rewalidacja – przemoc
 98. Przedszkolak z zespołem Aspergera – przedszkolak
 99. Nauczanie przedszkolne w ASD – przedszkolak
 100. Zadania wychowawcy i nauczycieli w stosunku do ucznia z autyzmemrewalidacja
 101. Szkolne strategie rozwoju poznawczego ucznia z autyzmem/ASD/ZA – żądać asystenta – rewalidacja
 102. 34 objawy zaburzeń sensorycznych dziecka w wieku szkolnym – sensoryka
 103. Autyzm/ASD/ZA – trudności językowe rewalidacja
 104. Nieprecyzyjne polecenia w szkole – utrudnienie dla dzieci z autyzmem/ZA/ASDrewalidacja
 105. Podręcznik do emocjiemocje rewalidacja
 106. „Aspergeryjski” – nie jesteśmy mistrzami konwersacji konwersacja
 107. Metody skutecznego zadawania pracy domowejrewalidacja
 108. Układanka – słaba koherencja czyli świat w szczegółachkoherencja
 109. Spektrum Zaburzeń Autystycznych – ASD
 110. Zmiana definicji autyzmu w USA – ASD
 111. Zespół Aspergera ZA
 112. Zatrudnienie a zainteresowania w ASD – zainteresowania
 113. Jak ćwiczyć kompetencje społeczne ucznia z ZA – umiejętności społecznerewalidacja
 114. Kontrakt – współpraca nauczycieli z rodzicami – rewalidacja
 115. Przygotowanie do egzaminów – rewalidacja
 116. Rozpoznanie zespołu Aspergera we wczesnych latach szkolnych – rewalidacja
 117. Wskazówki metodyczne do prowadzenia zajęć integracyjnych – rewalidacja
 118. Edukacja włączająca
 119. Myślenie wizualne w ASD
 120. Szkoła przyjazna mózgowi – rewalidacja
 121. Style uczenia się – rewalidacja
 122. Pierwszy poziom nauczania –  rewalidacja
 123. Trudności w procesie uczenia się typowe dla ASD – rewalidacja
 124. Szkolne problemy i właściwe działania – rewalidacja
 125. Autyzm – zapobieganie przemocy – przemoc –  rewalidacja
 126. Dlaczego zabawa w udawanie jest tak ważna – udawanie –  rewalidacja
 127. Wszechstronny rozwój ucznia a indywidualizacja – rewalidacja
 128. Czy czytania umysłu można się nauczyć – teoria umysłu
 129. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z wykorzystaniem el. m. integracji sensorycznej – rewalidacja
 130. Dysleksja – główne problemy – dysleksja rewalidacja
 131. Śmierć twórczości dziecka – kreatywność
 132. Czytanie ze zrozumieniem rewalidacja
 133. Praca z upośledzeniem słuchu w ASD –  rewalidacja
 134. Zachowania stereotypowe
 135. Autyzm – pracuj nad sobą i znajdź pracę – Temple Grandin – rewalidacja
 136. Dziecko wybitnie uzdolnione a dziecko z zespołem Aspergera
 137. Akademia Khana – dziecko nauczycielem – kreatywność –  rewalidacja
 138. Empatia w szkole – empatia –  rewalidacja
 139. Profil zdolności przyswajania wiedzy w autyzmie – profil
 140. ASD – wysoka inteligencja – niski wynik w teście – inteligencja
 141. Ponadprzeciętne zdolności szkolne w ASD – zdolności
 142. Uczeń z ADHD – 11 wskazówek dla nauczyciela – rewalidacja
 143. Gamifikacja – nauka przez działanie – rewalidacja
 144. Trudna młodzież – rewalidacja
 145. Młodszy uczeń z zespołem Aspergera
 146. Problemy z czytaniem – lista wskazówek – rewalidacja
 147. Jak dogadać się z uczniem? – rewalidacja
 148. Nauczyć dzieci nie odrzucać „innych” – przykładowe lekcje i warsztaty dla nauczycieli i wychowawców. –  integracja – rewalidacja
 149. Propozycje dla pedagogów ucznia z autyzmem
 150. Matematyka, punkty w powietrzu, uczeni idioci – specyficzne uczenie
 151. Ruch „Budząca się szkoła”
 152. Gotowość szkolna 2015/2016
 153. Czy nauczyciel wspomagający/asystent powinien być na wszystkich lekcjach? – rewalidacja
 154. Edukacja dzieci z autyzmem/ZA/ASD – co można osiągnąć – rewalidacja
 155. Nowe podejście do programów edukacyjnych skierowanych do dzieci z autyzmem/ZA/ASD – rewalidacja
 156. Edukacja: asystent w szkole i w domu – zaburzenia funkcji wykonawczych w autyzmie – asystent
 157. Nowa edukacja i terapia dzieci z autyzmem
 158. Rewalidacja – rewalidacja
 159. Zaburzenia ze spektrum autyzmu po zmianach w DSM – V
 160. Zmiana definicji autyzmu w USA
 161. Bardziej użyteczna def. ADHD – „wada” funkcji wykonawczych jak w autyzmie – rewalidacja
 162. Autyzm – rozpoznać twarz
 163. Kompensacyjne uczenie się dzieci ze Spektrum Autyzmu i Zespołem Aspergera – koszty poznawcze
 164. Agresja w szkole – cechy ofiary
 165. TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH – umiejętności społeczne –  rewalidacja
 166. Terapie społeczne w ASD umiejętności społecznerewalidacja
 167. Sawant – przebłysk geniuszu
 168. Myślenie obrazami jak Einstein – rewalidacja
 169. Zadanie domowe – rewalidacja
 170. Edukacja domowa – unschooling
 171. Dziewczęta z zespołem Aspergera
 172. Wsparcie dla ucznia z ZA w szkole średniej – rewalidacja
 173. Najlepsza forma kształcenia dla dziecka z zespołem Aspergera – rewalidacja
 174. Naśladownictwo u dzieci z autyzmem…
 175. Problemy z matematyką? – rewalidacja
 176. Kwalifikacje nauczyciela wspomagającego – asystent
 177. Wynagrodzenie nauczyciela wspomagającego – asystent
 178. Programy komputerowe do ćwiczeń emocji – rewalidacja
 179. Dlaczego lekcja akceptacji jest taka ważna? – integracja –  rewalidacja
 180. Proste zabawy na powietrzu – rewalidacja
 181. Dlaczego natura leczy nasze dzieci – rewalidacja
 182. Dlaczego czytanie zmienia mózg – rewalidacja
 183. Drugi język usprawnia mózg – rewalidacja
Reklamy

4 myśli w temacie “DLA NAUCZYCIELI

 1. Witaj Sylwia, cieszę się, że trafiłam na to miejsce. jestem mamą 13-latka z autyzmem i nauczycielem, który od niedawna opiekuję się dzieckiem przed diagnozą. Musze przyznać, że obie te role dla mnie są zupełnie różnym doświadczeniem. Ta druga o wiele trudniejszym. Największym wyzwaniem jest wielkość klasy i brak pomocy, gdy 70% uwagi skupić trzeba na uczniu tego wymagającym. Znalazłam u Ciebie wiele pomysłów i choć mam ich niemało cieszę się, że znalazłam nowe. Pozdrawiam . Agnieszka

  Polubienie

  1. Za duża ilość uczniów w klasie to główny problem polskich szkół. Ale trudne warunki ukształtowały mojego syna od małego… Niewiele osób poświęcało mu uwagę… a jednak jakoś daje radę i w ostatniej klasie masowego gimnazjum – chociaż rówieśnicy dają popalić – on wypracowuje swoje metody aby przetrwać. Pod kloszem nie nauczył by się życia… Pozdrawiam gorąco 🙂

   Polubienie

 2. Witam! Jestem młodym nauczycielem, który dostał pod opiekę 5-letniego chłopca z autyzmem. Dziecko nie mówi, jest agresywne kopie, gryzie, bije i drapie. Mimo całej jego agresji jestem spokojna i staram się dziecko tulić i uspokajać, niestety dziecko krzyczy i płacze. Chłopiec nie załatwia również potrzeb fizjologicznych, dodam , że na współpracę z domem nie mam co liczyć. Proszę o pomoc, może ktoś mi coś podpowie, bo już jestem u kresu sił.

  Polubienie

  1. To trudne zadanie – zwłaszcza bez współpracy rodziców niewiele można zdziałać, jednak agresję często powodują przeciążenia (przebodźcowanie) , dzieci te nie lubią bliskiego kontaktu chodzi mi o przytulanie – przekraczanie strefy osobistej itd., brak komunikacji też może być przyczyną agresywnych zachowań – w zakładkach o zaburzeniach integracji sensorycznej – staramy się wyjaśniać te zagadnienia – jednak praktyka zawsze zaskakuje. W grupach autystycznych na FB nauczyciele i terapeuci zadają pytania. W zakładce UCZEŃ W SPEKTRUM AUTYZMU oraz DOSTOSOWANIE KLASY – jest dużo informacji – jednak niezbędna jest pomoc kogoś biegłego w temacie. Pozdrawiam 🙂

   Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s