Opisy, zagadnienia, wymagania, dostosowania, przykłady, diagnozy… związane z funkcjonowaniem ucznia ze spektrum autyzmu w szkole i poza szkołą:

 1. Charakterystyka zaburzeń spektrum autyzmu – symptomy, wskazówki, ocena
 2. Umowa / kontrakt z uczniem ze spektrum autyzmu
 3. Rejestr bieżący ucznia z autyzmem w szkole
 4. Monitorowanie postępów w szkole – autyzm
 5. Dziecko z autyzmem w grupie neurotypowych dzieci
 6. Współpraca z rodziną ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera
 7. Nauczyciel wspomagający – nauczanie zdalne
 8. Scenariusz lekcji o autyzmie dla uczniów klas IV – VI, pdf
 9. Funkcjonowanie emocjonalno-społeczne dziecka z zespołem Aspergera w klasie
 10. LUM – arkusz obserwacji dziecka z autyzmem
 11. Autyzm i zespół Aspergera – wskazówki dla nauczyciela
 12. Zespół Aspergera – dostosowanie wymagań edukacyjnych – wskazówki do pracy z uczniem
 13. Świat oczami dzieci ze spektrum autyzmu – film
 14. Przykładowe oceny opisowe ucznia
 15. Zajęcia w szkole, autyzm – lista kontrolna, ocenianie
 16. Publikacje i materiały edukacyjne autyzm i zespół Aspergera
 17. Spektrum autyzmu – myślenie logiczne, wskazówki
 18. Ocena opisowa
 19. Spektrum autyzmu – Projekty i prace zaliczeniowe
 20. Dzień Świadomości Autyzmu – scenariusz zajęć
 21. Przykładowa opinia o uczniu
 22. Sprawozdanie z przeprowadzonej diagnozy o obserwacji w grupie dzieci 5 – 6 latków
 23. Przykładowa opinia ucznia
 24. Autystyczne okna możliwości
 25. Autyzm – przygotowanie do egzaminów, wspomaganie
 26. Autyzm – zmiana sali
 27. Terapeuta cień
 28. IPET – najczęstsze pytania
 29. Kształcenie specjalne – dodatkowo zatrudniani pracownicy
 30. Uczeń z zespołem Aspergera – symptomy trudności
 31. Autyzm – dostarczaj wskazówek wizualnych
 32. Zacznij od imion/uczeń z ASD
 33. Przykuj uwagę włączając szczególne zainteresowania ucznia z ASD
 34. Uczeń z zaburzeniami zachowania i emocji
 35. Proste strategie językowe
 36. Wolontariat koleżeński, autyzm, wykluczenie
 37. Autyzm – wsparcie rówieśników w klasie
 38. System zadań – strategie wizualne
 39. Uczeń z autyzmem
 40. Lęk, niepokój, autyzm – jeden na jeden praca z uczniem
 41. Ocenianie
 42. ASD – boisko, przerwa, stres
 43. Gotowość szkolna
 44. Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia
 45. Dziewczęta z ASD w szkole
 46. Dzienniczek – pokonać trudności z planowaniem
 47. Zmaganie się z pracami domowymi
 48. Analiza autystycznego Kuby, szkoła podstawowa, trudności, strategie działań na lekcji…
 49. Autyzm/wf – nauka sprawności ruchowej
 50. Autyzm – dostosowanie wymagań, wskazówki do pracy z uczniem
 51. Autyzm, edukacja, prawo
 52. Wychowanie fizyczne – autyzm
 53. Nauczanie indywidualne
 54. Autyzm – przygotowanie zadania domowego przez nauczyciela
 55. Autyzm – system edukacji w Polsce
 56. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających rozwój percepcji słuchowej
 57. Nauczycielu, zapisuj polecenia na tablicy
 58. Jak można pomóc autystycznemu dziecku w nauce?
 59. Pamięć robocza w zespole Aspergera
 60. Przerwa
 61. Wrażliwość wzrokowa w ZA
 62. Odosobnienie – autyzm
 63. Nauczycielu nie pytaj, dlaczego
 64. Nagradzanie – autystyczny uczeń
 65. Bezpieczna przestrzeń ucznia
 66. Lista wskazówek, by uczeń stosował się do poleceń
 67. Mylne przypuszczenia o autystycznym uczniu
 68. Kłopoty z matematyką: dyskalkulia
 69. Zaburzenie integracji sensorycznej – badanie przesiewowe – lista kontrolna dla nauczycieli
 70. Sankcje, uczeń, autyzm, zachowanie
 71. Konieczność kategoryzowania problemów z zachowaniem
 72. Mózgi autystyczne – w jaki sposób się uczymy
 73. Autyzm – LEKCJA AKCEPTACJI – Pobierz materiały, zastosuj, pomóż zrozumieć
 74. Wyprawka 2017 – autyzm/ZA
 75. Schemat nowej szkoły
 76. Trudności z uwagą w ASD – wskazówki
 77. Zajęcia dowolne w szkole ASD (SI)
 78. Przykłady ocen śródrocznych i końcowych – klasa I 
 79. Lista Umiejętności Ucznia (LUM) – Diagnoza funkcjonalna
 80. Przygotowanie dziecka z autyzmem do uczestnictwa w edukacji
 81. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających czytanie – do IPET- u
 82. Zobacz jak zmieni się praca pedagoga szkolnego i nauczyciela od września 2017 roku – pobierz darmowy e-book
 83. Aspi, uczenie się, intelekt
 84. WF
 85. Przystosowania i modyfikacje programu – autyzm/ZA
 86. Nauczyciel na zastępstwie
 87. Światowy Dzień Świadomości Autyzmu 2017
 88. Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej – pdf
 89. Sprawdziany/testy
 90. Asystent edukacyjny
 91. Zanim zmieni szkołę lub klasę
 92. Strategie nauki w klasie – rewalidacja
 93. Praca w klasie z uczniem ze spektrum autyzmu – rewalidacja
 94. Pokazać, przekazać 2016 materiały/konferencja 2016
 95. Motywacja i uczenie się w autyzmie – rewalidacja
 96. ASD – wsparcie edukacyjne
 97. Darmowy podręcznik:One są wśród nas. DZIECKO Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA W SZKOLE I W PRZEDSZKOLU. Informacje dla pedagogów i opiekunówpdf
 98. Program nauczania dla dzieci z ASD
 99. ASD a siedzenie w kółeczku
 100. MAM ZESPÓŁ ASPERGERA (darmowy) Podręcznik dla uczniów i nauczycieli –  nowość 2016 – pdf
 101. O AUTYZMIE DLA DZIECI – scenariusz zajęć
 102. Zmiany w roku szkolnym 2016/2017
 103. 8 rzeczy, które musisz zrobić zanim zaczniesz pracę z uczniem z autyzmem/ZA/ASD  – rewalidacja
 104. Program zajęć rewalidacji indywidualnej dla ucznia z autyzmem – rewalidacja
 105. Ile kosztuje darmowy podręcznik? Uszkodzenie, zniszczenie…
 106. Rady dla nauczyciela mającego w klasie dziecko z ASD
 107. Jakie strategie można zastosować w klasie
 108. Czy mam kwalifikacje, aby uczyć to dziecko?
 109. Lęk/napady złości w klasie – rewalidacja
 110. 11 nietypowych zachowań dziecka z autyzmem w szkole – rewalidacja
 111. Charakterystyka zachowań i potrzeb ucznia z zespołem Aspergera – rewalidacja
 112. Nauka w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej – rewalidacja
 113. Oddziaływanie psychoterapeutyczne na początku nauczania – rewalidacja
 114. Skuteczna pomoc uczniowi z ASD w gimnazjum i liceum – rewalidacja
 115. 7 wskazówek ułatwiających nauczycielowi pracę z autykiem w klasie – rewalidacja
 116. Wsparcie dla ucznia w szkole średniej – rewalidacja
 117. Obowiązkowi asystenci od 1 stycznia 2016 – asystent
 118. Rozporządzenie 2016 autyzm/ZA/nauczyciel wspomagający/asystent – asystent
 119. Czy można zatrudnić asystenta ucznia niepełnosprawnego w klasie ogólnodostępnej – asystent
 120. Jak być dobrym współrozmówcą – rewalidacja – asystent
 121. Na czym powinien koncentrować się asystent nauczyciela? – asystent –  rewalidacja
 122. Zadania asystenta – asystent
 123. Asystent nauczyciela przedszkola – kierunek/opis – asystent
 124. Czy samorząd może ustalić pensum nauczyciela zajęć rewalidacyjnych…? MEN odpowiada…
 125. Czym jest IPET – IPET
 126. INFORMATOR DLA RODZICÓW – i nie tylko
 127. Kryteria wymagań edukacyjnych w praktyce – przedmioty i trudności – rewalidacja
 128. Profil umiejętności ruchowych w ASD – motoryka
 129. Jak pomóc dziecku na boisku – rewalidacja – WF
 130. Autyzm na lekcjach wychowania fizycznego – rewalidacja WF
 131. Organizacja i prowadzenie zajęć integracyjnych – integracja –  rewalidacja
 132. Trudności w procesie uczenia się typowe dla ASD
 133. O co chodzi w spektrum autyzmu – ASD
 134. Nastolatek z zespołem Aspergera w szkole
 135. Program rewalidacji indywidualnej dla ucznia z autyzmem/ZA w gimnazjum – rewalidacja
 136. Program przeciw prześladwaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a – rewalidacja – przemoc
 137. Przedszkolak z zespołem Aspergera – przedszkolak
 138. Nauczanie przedszkolne w ASD – przedszkolak
 139. Zadania wychowawcy i nauczycieli w stosunku do ucznia z autyzmem – rewalidacja
 140. Szkolne strategie rozwoju poznawczego ucznia z autyzmem/ASD/ZA – żądać asystenta – rewalidacja
 141. 34 objawy zaburzeń sensorycznych dziecka w wieku szkolnym – sensoryka
 142. Autyzm/ASD/ZA – trudności językowe – rewalidacja
 143. Nieprecyzyjne polecenia w szkole – utrudnienie dla dzieci z autyzmem/ZA/ASD – rewalidacja
 144. Podręcznik do emocji – emocje – rewalidacja
 145. „Aspergeryjski” – nie jesteśmy mistrzami konwersacji – konwersacja
 146. Metody skutecznego zadawania pracy domowej – rewalidacja
 147. Układanka – słaba koherencja czyli świat w szczegółach – koherencja
 148. Spektrum Zaburzeń Autystycznych – ASD
 149. Zmiana definicji autyzmu w USA – ASD
 150. Zespół Aspergera – ZA
 151. Zatrudnienie a zainteresowania w ASD – zainteresowania
 152. Jak ćwiczyć kompetencje społeczne ucznia z ZA – umiejętności społeczne – rewalidacja
 153. Kontrakt – współpraca nauczycieli z rodzicami – rewalidacja
 154. Przygotowanie do egzaminów – rewalidacja
 155. Rozpoznanie zespołu Aspergera we wczesnych latach szkolnych – rewalidacja
 156. Wskazówki metodyczne do prowadzenia zajęć integracyjnych – rewalidacja
 157. Edukacja włączająca
 158. Myślenie wizualne w ASD
 159. Szkoła przyjazna mózgowi – rewalidacja
 160. Style uczenia się – rewalidacja
 161. Pierwszy poziom nauczania –  rewalidacja
 162. Trudności w procesie uczenia się typowe dla ASD – rewalidacja
 163. Szkolne problemy i właściwe działania – rewalidacja
 164. Autyzm – zapobieganie przemocy – przemoc –  rewalidacja
 165. Dlaczego zabawa w udawanie jest tak ważna – udawanie –  rewalidacja
 166. Wszechstronny rozwój ucznia a indywidualizacja – rewalidacja
 167. Czy czytania umysłu można się nauczyć – teoria umysłu
 168. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z wykorzystaniem el. m. integracji sensorycznej – rewalidacja
 169. Dysleksja – główne problemy – dysleksja –  rewalidacja
 170. Śmierć twórczości dziecka – kreatywność
 171. Czytanie ze zrozumieniem – rewalidacja
 172. Praca z upośledzeniem słuchu w ASD –  rewalidacja
 173. Zachowania stereotypowe
 174. Autyzm – pracuj nad sobą i znajdź pracę – Temple Grandin – rewalidacja
 175. Dziecko wybitnie uzdolnione a dziecko z zespołem Aspergera
 176. Akademia Khana – dziecko nauczycielem – kreatywność –  rewalidacja
 177. Empatia w szkole – empatia –  rewalidacja
 178. Profil zdolności przyswajania wiedzy w autyzmie – profil
 179. ASD – wysoka inteligencja – niski wynik w teście – inteligencja
 180. Ponadprzeciętne zdolności szkolne w ASD – zdolności
 181. Uczeń z ADHD – 11 wskazówek dla nauczyciela – rewalidacja
 182. Gamifikacja – nauka przez działanie – rewalidacja
 183. Trudna młodzież – rewalidacja
 184. Młodszy uczeń z zespołem Aspergera
 185. Problemy z czytaniem – lista wskazówek – rewalidacja
 186. Jak dogadać się z uczniem? – rewalidacja
 187. Nauczyć dzieci nie odrzucać „innych” – przykładowe lekcje i warsztaty dla nauczycieli i wychowawców. –  integracja – rewalidacja
 188. Propozycje dla pedagogów ucznia z autyzmem
 189. Matematyka, punkty w powietrzu, uczeni idioci – specyficzne uczenie
 190. Ruch „Budząca się szkoła”
 191. Gotowość szkolna 2015/2016
 192. Czy nauczyciel wspomagający/asystent powinien być na wszystkich lekcjach? – rewalidacja
 193. Edukacja dzieci z autyzmem/ZA/ASD – co można osiągnąć – rewalidacja
 194. Nowe podejście do programów edukacyjnych skierowanych do dzieci z autyzmem/ZA/ASD – rewalidacja
 195. Edukacja: asystent w szkole i w domu – zaburzenia funkcji wykonawczych w autyzmie – asystent
 196. Nowa edukacja i terapia dzieci z autyzmem
 197. Rewalidacja – rewalidacja
 198. Zaburzenia ze spektrum autyzmu po zmianach w DSM – V
 199. Zmiana definicji autyzmu w USA
 200. Bardziej użyteczna def. ADHD – „wada” funkcji wykonawczych jak w autyzmie – rewalidacja
 201. Autyzm – rozpoznać twarz
 202. Kompensacyjne uczenie się dzieci ze Spektrum Autyzmu i Zespołem Aspergera – koszty poznawcze
 203. Agresja w szkole – cechy ofiary
 204. TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH – umiejętności społeczne –  rewalidacja
 205. Terapie społeczne w ASD – umiejętności społeczne – rewalidacja
 206. Sawant – przebłysk geniuszu
 207. Myślenie obrazami jak Einstein – rewalidacja
 208. Zadanie domowe – rewalidacja
 209. Edukacja domowa – unschooling
 210. Dziewczęta z zespołem Aspergera
 211. Wsparcie dla ucznia z ZA w szkole średniej – rewalidacja
 212. Najlepsza forma kształcenia dla dziecka z zespołem Aspergera – rewalidacja
 213. Naśladownictwo u dzieci z autyzmem…
 214. Problemy z matematyką? – rewalidacja
 215. Kwalifikacje nauczyciela wspomagającego – asystent
 216. Wynagrodzenie nauczyciela wspomagającego – asystent
 217. Programy komputerowe do ćwiczeń emocji – rewalidacja
 218. Dlaczego lekcja akceptacji jest taka ważna? – integracja –  rewalidacja
 219. Proste zabawy na powietrzu – rewalidacja
 220. Dlaczego natura leczy nasze dzieci – rewalidacja
 221. Dlaczego czytanie zmienia mózg – rewalidacja
 222. Drugi język usprawnia mózg – rewalidacja

4 myśli w temacie “Dla nauczycieli

 1. Witaj Sylwia, cieszę się, że trafiłam na to miejsce. jestem mamą 13-latka z autyzmem i nauczycielem, który od niedawna opiekuję się dzieckiem przed diagnozą. Musze przyznać, że obie te role dla mnie są zupełnie różnym doświadczeniem. Ta druga o wiele trudniejszym. Największym wyzwaniem jest wielkość klasy i brak pomocy, gdy 70% uwagi skupić trzeba na uczniu tego wymagającym. Znalazłam u Ciebie wiele pomysłów i choć mam ich niemało cieszę się, że znalazłam nowe. Pozdrawiam . Agnieszka

  Polubienie

  1. Za duża ilość uczniów w klasie to główny problem polskich szkół. Ale trudne warunki ukształtowały mojego syna od małego… Niewiele osób poświęcało mu uwagę… a jednak jakoś daje radę i w ostatniej klasie masowego gimnazjum – chociaż rówieśnicy dają popalić – on wypracowuje swoje metody aby przetrwać. Pod kloszem nie nauczył by się życia… Pozdrawiam gorąco 🙂

   Polubienie

 2. Witam! Jestem młodym nauczycielem, który dostał pod opiekę 5-letniego chłopca z autyzmem. Dziecko nie mówi, jest agresywne kopie, gryzie, bije i drapie. Mimo całej jego agresji jestem spokojna i staram się dziecko tulić i uspokajać, niestety dziecko krzyczy i płacze. Chłopiec nie załatwia również potrzeb fizjologicznych, dodam , że na współpracę z domem nie mam co liczyć. Proszę o pomoc, może ktoś mi coś podpowie, bo już jestem u kresu sił.

  Polubienie

  1. To trudne zadanie – zwłaszcza bez współpracy rodziców niewiele można zdziałać, jednak agresję często powodują przeciążenia (przebodźcowanie) , dzieci te nie lubią bliskiego kontaktu chodzi mi o przytulanie – przekraczanie strefy osobistej itd., brak komunikacji też może być przyczyną agresywnych zachowań – w zakładkach o zaburzeniach integracji sensorycznej – staramy się wyjaśniać te zagadnienia – jednak praktyka zawsze zaskakuje. W grupach autystycznych na FB nauczyciele i terapeuci zadają pytania. W zakładce UCZEŃ W SPEKTRUM AUTYZMU oraz DOSTOSOWANIE KLASY – jest dużo informacji – jednak niezbędna jest pomoc kogoś biegłego w temacie. Pozdrawiam 🙂

   Polubienie

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s