DLA NAUCZYCIELI

ZAKŁADKI:

ZAGADNIENIA:

 1. Ocena opisowa
 2. Spektrum autyzmu – Projekty i prace zaliczeniowe
 3. Dzień Świadomości Autyzmu – scenariusz zajęć
 4. Przykładowa opinia o uczniu
 5. Sprawozdanie z przeprowadzonej diagnozy o obserwacji w grupie dzieci 5 – 6 latków
 6. Przykładowa opinia ucznia
 7. Autystyczne okna możliwości
 8. Autyzm – przygotowanie do egzaminów, wspomaganie
 9. Autyzm – zmiana sali
 10. Terapeuta cień
 11. IPET – najczęstsze pytania
 12. Kształcenie specjalne – dodatkowo zatrudniani pracownicy
 13. Uczeń z zespołem Aspergera – symptomy trudności
 14. Autyzm – dostarczaj wskazówek wizualnych
 15. Zacznij od imion/uczeń z ASD
 16. Przykuj uwagę włączając szczególne zainteresowania ucznia z ASD
 17. Uczeń z zaburzeniami zachowania i emocji
 18. Proste strategie językowe
 19. Wolontariat koleżeński, autyzm, wykluczenie
 20. Autyzm – wsparcie rówieśników w klasie
 21. System zadań – strategie wizualne
 22. Uczeń z autyzmem
 23. Lęk, niepokój, autyzm – jeden na jeden praca z uczniem
 24. Ocenianie
 25. ASD – boisko, przerwa, stres
 26. Gotowość szkolna
 27. Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia
 28. Dziewczęta z ASD w szkole
 29. Dzienniczek – pokonać trudności z planowaniem
 30. Zmaganie się z pracami domowymi
 31. Analiza autystycznego Kuby, szkoła podstawowa, trudności, strategie działań na lekcji…
 32. Autyzm/wf – nauka sprawności ruchowej
 33. Zespół Aspergera – dostosowanie wymagań edukacyjnych, wskazówki do pracy z uczniem
 34. Autyzm – dostosowanie wymagań, wskazówki do pracy z uczniem
 35. Autyzm, edukacja, prawo
 36. Wychowanie fizyczne – autyzm
 37. Nauczanie indywidualne
 38. Autyzm – przygotowanie zadania domowego przez nauczyciela
 39. Autyzm – system edukacji w Polsce
 40. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających rozwój percepcji słuchowej
 41. Nauczycielu, zapisuj polecenia na tablicy
 42. Jak można pomóc autystycznemu dziecku w nauce?
 43. Pamięć robocza w zespole Aspergera
 44. Przerwa
 45. Wrażliwość wzrokowa w ZA
 46. Odosobnienie – autyzm
 47. Nauczycielu nie pytaj, dlaczego
 48. Nagradzanie – autystyczny uczeń
 49. Bezpieczna przestrzeń ucznia
 50. Lista wskazówek, by uczeń stosował się do poleceń
 51. Mylne przypuszczenia o autystycznym uczniu
 52. Kłopoty z matematyką: dyskalkulia
 53. Zaburzenie integracji sensorycznej – badanie przesiewowe – lista kontrolna dla nauczycieli
 54. Sankcje, uczeń, autyzm, zachowanie
 55. Konieczność kategoryzowania problemów z zachowaniem
 56. Mózgi autystyczne – w jaki sposób się uczymy
 57. Autyzm – LEKCJA AKCEPTACJI – Pobierz materiały, zastosuj, pomóż zrozumieć
 58. Wyprawka 2017 – autyzm/ZA
 59. Schemat nowej szkoły
 60. Trudności z uwagą w ASD – wskazówki
 61. Zajęcia dowolne w szkole ASD (SI)
 62. Przykłady ocen śródrocznych i końcowych – klasa I 
 63. Lista Umiejętności Ucznia (LUM) – Diagnoza funkcjonalna
 64. Przygotowanie dziecka z autyzmem do uczestnictwa w edukacji
 65. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających czytanie – do IPET- u
 66. Zobacz jak zmieni się praca pedagoga szkolnego i nauczyciela od września 2017 roku – pobierz darmowy e-book
 67. Aspi, uczenie się, intelekt
 68. WF
 69. Przystosowania i modyfikacje programu – autyzm/ZA
 70. Nauczyciel na zastępstwie
 71. Światowy Dzień Świadomości Autyzmu 2017
 72. Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej – pdf
 73. Sprawdziany/testy
 74. Asystent edukacyjny
 75. Zanim zmieni szkołę lub klasę
 76. Strategie nauki w klasie – rewalidacja
 77. Praca w klasie z uczniem ze spektrum autyzmu – rewalidacja
 78. Pokazać, przekazać 2016 materiały/konferencja 2016
 79. Motywacja i uczenie się w autyzmierewalidacja
 80. ASD – wsparcie edukacyjne
 81. Darmowy podręcznik:One są wśród nas. DZIECKO Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA W SZKOLE I W PRZEDSZKOLU. Informacje dla pedagogów i opiekunówpdf
 82. Program nauczania dla dzieci z ASD
 83. ASD a siedzenie w kółeczku
 84. MAM ZESPÓŁ ASPERGERA (darmowy) Podręcznik dla uczniów i nauczycieli –  nowość 2016 – pdf
 85. O AUTYZMIE DLA DZIECI – scenariusz zajęć
 86. Zmiany w roku szkolnym 2016/2017
 87. 8 rzeczy, które musisz zrobić zanim zaczniesz pracę z uczniem z autyzmem/ZA/ASD  – rewalidacja
 88. Program zajęć rewalidacji indywidualnej dla ucznia z autyzmemrewalidacja
 89. Ile kosztuje darmowy podręcznik? Uszkodzenie, zniszczenie…
 90. Rady dla nauczyciela mającego w klasie dziecko z ASD
 91. Jakie strategie można zastosować w klasie
 92. Czy mam kwalifikacje, aby uczyć to dziecko?
 93. Lęk/napady złości w klasierewalidacja
 94. 11 nietypowych zachowań dziecka z autyzmem w szkolerewalidacja
 95. Charakterystyka zachowań i potrzeb ucznia z zespołem Aspergera rewalidacja
 96. Nauka w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej – rewalidacja
 97. Oddziaływanie psychoterapeutyczne na początku nauczaniarewalidacja
 98. Skuteczna pomoc uczniowi z ASD w gimnazjum i liceumrewalidacja
 99. 7 wskazówek ułatwiających nauczycielowi pracę z autykiem w klasierewalidacja
 100. Wsparcie dla ucznia w szkole średniejrewalidacja
 101. Obowiązkowi asystenci od 1 stycznia 2016 – asystent
 102. Rozporządzenie 2016 autyzm/ZA/nauczyciel wspomagający/asystentasystent
 103. Czy można zatrudnić asystenta ucznia niepełnosprawnego w klasie ogólnodostępnej asystent
 104. Jak być dobrym współrozmówcą – rewalidacja – asystent
 105. Na czym powinien koncentrować się asystent nauczyciela? asystent rewalidacja
 106. Zadania asystenta asystent
 107. Asystent nauczyciela przedszkola – kierunek/opis – asystent
 108. Czy samorząd może ustalić pensum nauczyciela zajęć rewalidacyjnych…? MEN odpowiada…
 109. Czym jest IPETIPET
 110. INFORMATOR DLA RODZICÓW – i nie tylko
 111. Kryteria wymagań edukacyjnych w praktyce – przedmioty i trudności rewalidacja
 112. Profil umiejętności ruchowych w ASD – motoryka
 113. Jak pomóc dziecku na boisku rewalidacjaWF
 114. Autyzm na lekcjach wychowania fizycznego – rewalidacja WF
 115. Organizacja i prowadzenie zajęć integracyjnychintegracja rewalidacja
 116. Trudności w procesie uczenia się typowe dla ASD
 117. O co chodzi w spektrum autyzmuASD
 118. Nastolatek z zespołem Aspergera w szkole
 119. Program rewalidacji indywidualnej dla ucznia z autyzmem/ZA w gimnazjum – rewalidacja
 120. Program przeciw prześladwaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a – rewalidacja – przemoc
 121. Przedszkolak z zespołem Aspergera – przedszkolak
 122. Nauczanie przedszkolne w ASD – przedszkolak
 123. Zadania wychowawcy i nauczycieli w stosunku do ucznia z autyzmemrewalidacja
 124. Szkolne strategie rozwoju poznawczego ucznia z autyzmem/ASD/ZA – żądać asystenta – rewalidacja
 125. 34 objawy zaburzeń sensorycznych dziecka w wieku szkolnym – sensoryka
 126. Autyzm/ASD/ZA – trudności językowe rewalidacja
 127. Nieprecyzyjne polecenia w szkole – utrudnienie dla dzieci z autyzmem/ZA/ASDrewalidacja
 128. Podręcznik do emocjiemocje rewalidacja
 129. „Aspergeryjski” – nie jesteśmy mistrzami konwersacji konwersacja
 130. Metody skutecznego zadawania pracy domowejrewalidacja
 131. Układanka – słaba koherencja czyli świat w szczegółachkoherencja
 132. Spektrum Zaburzeń Autystycznych – ASD
 133. Zmiana definicji autyzmu w USA – ASD
 134. Zespół Aspergera ZA
 135. Zatrudnienie a zainteresowania w ASD – zainteresowania
 136. Jak ćwiczyć kompetencje społeczne ucznia z ZA – umiejętności społecznerewalidacja
 137. Kontrakt – współpraca nauczycieli z rodzicami – rewalidacja
 138. Przygotowanie do egzaminów – rewalidacja
 139. Rozpoznanie zespołu Aspergera we wczesnych latach szkolnych – rewalidacja
 140. Wskazówki metodyczne do prowadzenia zajęć integracyjnych – rewalidacja
 141. Edukacja włączająca
 142. Myślenie wizualne w ASD
 143. Szkoła przyjazna mózgowi – rewalidacja
 144. Style uczenia się – rewalidacja
 145. Pierwszy poziom nauczania –  rewalidacja
 146. Trudności w procesie uczenia się typowe dla ASD – rewalidacja
 147. Szkolne problemy i właściwe działania – rewalidacja
 148. Autyzm – zapobieganie przemocy – przemoc –  rewalidacja
 149. Dlaczego zabawa w udawanie jest tak ważna – udawanie –  rewalidacja
 150. Wszechstronny rozwój ucznia a indywidualizacja – rewalidacja
 151. Czy czytania umysłu można się nauczyć – teoria umysłu
 152. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z wykorzystaniem el. m. integracji sensorycznej – rewalidacja
 153. Dysleksja – główne problemy – dysleksja rewalidacja
 154. Śmierć twórczości dziecka – kreatywność
 155. Czytanie ze zrozumieniem rewalidacja
 156. Praca z upośledzeniem słuchu w ASD –  rewalidacja
 157. Zachowania stereotypowe
 158. Autyzm – pracuj nad sobą i znajdź pracę – Temple Grandin – rewalidacja
 159. Dziecko wybitnie uzdolnione a dziecko z zespołem Aspergera
 160. Akademia Khana – dziecko nauczycielem – kreatywność –  rewalidacja
 161. Empatia w szkole – empatia –  rewalidacja
 162. Profil zdolności przyswajania wiedzy w autyzmie – profil
 163. ASD – wysoka inteligencja – niski wynik w teście – inteligencja
 164. Ponadprzeciętne zdolności szkolne w ASD – zdolności
 165. Uczeń z ADHD – 11 wskazówek dla nauczyciela – rewalidacja
 166. Gamifikacja – nauka przez działanie – rewalidacja
 167. Trudna młodzież – rewalidacja
 168. Młodszy uczeń z zespołem Aspergera
 169. Problemy z czytaniem – lista wskazówek – rewalidacja
 170. Jak dogadać się z uczniem? – rewalidacja
 171. Nauczyć dzieci nie odrzucać „innych” – przykładowe lekcje i warsztaty dla nauczycieli i wychowawców. –  integracja – rewalidacja
 172. Propozycje dla pedagogów ucznia z autyzmem
 173. Matematyka, punkty w powietrzu, uczeni idioci – specyficzne uczenie
 174. Ruch „Budząca się szkoła”
 175. Gotowość szkolna 2015/2016
 176. Czy nauczyciel wspomagający/asystent powinien być na wszystkich lekcjach? – rewalidacja
 177. Edukacja dzieci z autyzmem/ZA/ASD – co można osiągnąć – rewalidacja
 178. Nowe podejście do programów edukacyjnych skierowanych do dzieci z autyzmem/ZA/ASD – rewalidacja
 179. Edukacja: asystent w szkole i w domu – zaburzenia funkcji wykonawczych w autyzmie – asystent
 180. Nowa edukacja i terapia dzieci z autyzmem
 181. Rewalidacja – rewalidacja
 182. Zaburzenia ze spektrum autyzmu po zmianach w DSM – V
 183. Zmiana definicji autyzmu w USA
 184. Bardziej użyteczna def. ADHD – „wada” funkcji wykonawczych jak w autyzmie – rewalidacja
 185. Autyzm – rozpoznać twarz
 186. Kompensacyjne uczenie się dzieci ze Spektrum Autyzmu i Zespołem Aspergera – koszty poznawcze
 187. Agresja w szkole – cechy ofiary
 188. TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH – umiejętności społeczne –  rewalidacja
 189. Terapie społeczne w ASD umiejętności społecznerewalidacja
 190. Sawant – przebłysk geniuszu
 191. Myślenie obrazami jak Einstein – rewalidacja
 192. Zadanie domowe – rewalidacja
 193. Edukacja domowa – unschooling
 194. Dziewczęta z zespołem Aspergera
 195. Wsparcie dla ucznia z ZA w szkole średniej – rewalidacja
 196. Najlepsza forma kształcenia dla dziecka z zespołem Aspergera – rewalidacja
 197. Naśladownictwo u dzieci z autyzmem…
 198. Problemy z matematyką? – rewalidacja
 199. Kwalifikacje nauczyciela wspomagającego – asystent
 200. Wynagrodzenie nauczyciela wspomagającego – asystent
 201. Programy komputerowe do ćwiczeń emocji – rewalidacja
 202. Dlaczego lekcja akceptacji jest taka ważna? – integracja –  rewalidacja
 203. Proste zabawy na powietrzu – rewalidacja
 204. Dlaczego natura leczy nasze dzieci – rewalidacja
 205. Dlaczego czytanie zmienia mózg – rewalidacja
 206. Drugi język usprawnia mózg – rewalidacja

4 myśli na temat “DLA NAUCZYCIELI

Dodaj własny

 1. Witaj Sylwia, cieszę się, że trafiłam na to miejsce. jestem mamą 13-latka z autyzmem i nauczycielem, który od niedawna opiekuję się dzieckiem przed diagnozą. Musze przyznać, że obie te role dla mnie są zupełnie różnym doświadczeniem. Ta druga o wiele trudniejszym. Największym wyzwaniem jest wielkość klasy i brak pomocy, gdy 70% uwagi skupić trzeba na uczniu tego wymagającym. Znalazłam u Ciebie wiele pomysłów i choć mam ich niemało cieszę się, że znalazłam nowe. Pozdrawiam . Agnieszka

  Polubienie

  1. Za duża ilość uczniów w klasie to główny problem polskich szkół. Ale trudne warunki ukształtowały mojego syna od małego… Niewiele osób poświęcało mu uwagę… a jednak jakoś daje radę i w ostatniej klasie masowego gimnazjum – chociaż rówieśnicy dają popalić – on wypracowuje swoje metody aby przetrwać. Pod kloszem nie nauczył by się życia… Pozdrawiam gorąco 🙂

   Polubienie

 2. Witam! Jestem młodym nauczycielem, który dostał pod opiekę 5-letniego chłopca z autyzmem. Dziecko nie mówi, jest agresywne kopie, gryzie, bije i drapie. Mimo całej jego agresji jestem spokojna i staram się dziecko tulić i uspokajać, niestety dziecko krzyczy i płacze. Chłopiec nie załatwia również potrzeb fizjologicznych, dodam , że na współpracę z domem nie mam co liczyć. Proszę o pomoc, może ktoś mi coś podpowie, bo już jestem u kresu sił.

  Polubienie

  1. To trudne zadanie – zwłaszcza bez współpracy rodziców niewiele można zdziałać, jednak agresję często powodują przeciążenia (przebodźcowanie) , dzieci te nie lubią bliskiego kontaktu chodzi mi o przytulanie – przekraczanie strefy osobistej itd., brak komunikacji też może być przyczyną agresywnych zachowań – w zakładkach o zaburzeniach integracji sensorycznej – staramy się wyjaśniać te zagadnienia – jednak praktyka zawsze zaskakuje. W grupach autystycznych na FB nauczyciele i terapeuci zadają pytania. W zakładce UCZEŃ W SPEKTRUM AUTYZMU oraz DOSTOSOWANIE KLASY – jest dużo informacji – jednak niezbędna jest pomoc kogoś biegłego w temacie. Pozdrawiam 🙂

   Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Blog na WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

%d blogerów lubi to: