DLA NAUCZYCIELI

ZAKŁADKI:

ZAGADNIENIA:

 1. Autyzm, edukacja, prawo
 2. Autyzm – system edukacji w Polsce
 3. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających rozwój percepcji słuchowej
 4. Nauczycielu, zapisuj polecenia na tablicy
 5. Jak można pomóc autystycznemu dziecku w nauce?
 6. Pamięć robocza w zespole Aspergera
 7. Przerwa
 8. Wrażliwość wzrokowa w ZA
 9. Odosobnienie – autyzm
 10. Nauczycielu nie pytaj, dlaczego
 11. Nagradzanie – autystyczny uczeń
 12. Bezpieczna przestrzeń ucznia
 13. Lista wskazówek, by uczeń stosował się do poleceń
 14. Mylne przypuszczenia o autystycznym uczniu
 15. Kłopoty z matematyką: dyskalkulia
 16. Zaburzenie integracji sensorycznej – badanie przesiewowe – lista kontrolna dla nauczycieli
 17. Sankcje, uczeń, autyzm, zachowanie
 18. Konieczność kategoryzowania problemów z zachowaniem
 19. Mózgi autystyczne – w jaki sposób się uczymy
 20. Autyzm – LEKCJA AKCEPTACJI – Pobierz materiały, zastosuj, pomóż zrozumieć
 21. Wyprawka 2017 – autyzm/ZA
 22. Schemat nowej szkoły
 23. Trudności z uwagą w ASD – wskazówki
 24. Zajęcia dowolne w szkole ASD (SI)
 25. Przykłady ocen śródrocznych i końcowych – klasa I 
 26. Lista Umiejętności Ucznia (LUM) – Diagnoza funkcjonalna
 27. Przygotowanie dziecka z autyzmem do uczestnictwa w edukacji
 28. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających czytanie – do IPET- u
 29. Zobacz jak zmieni się praca pedagoga szkolnego i nauczyciela od września 2017 roku – pobierz darmowy e-book
 30. Aspi, uczenie się, intelekt
 31. WF
 32. Przystosowania i modyfikacje programu – autyzm/ZA
 33. Nauczyciel na zastępstwie
 34. Światowy Dzień Świadomości Autyzmu 2017
 35. Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej – pdf
 36. Sprawdziany/testy
 37. Asystent edukacyjny
 38. Zanim zmieni szkołę lub klasę
 39. Strategie nauki w klasie – rewalidacja
 40. Praca w klasie z uczniem ze spektrum autyzmu – rewalidacja
 41. Pokazać, przekazać 2016 materiały/konferencja 2016
 42. Motywacja i uczenie się w autyzmierewalidacja
 43. ASD – wsparcie edukacyjne
 44. Darmowy podręcznik:One są wśród nas. DZIECKO Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA W SZKOLE I W PRZEDSZKOLU. Informacje dla pedagogów i opiekunówpdf
 45. Program nauczania dla dzieci z ASD
 46. ASD a siedzenie w kółeczku
 47. MAM ZESPÓŁ ASPERGERA (darmowy) Podręcznik dla uczniów i nauczycieli –  nowość 2016 – pdf
 48. O AUTYZMIE DLA DZIECI – scenariusz zajęć
 49. Zmiany w roku szkolnym 2016/2017
 50. 8 rzeczy, które musisz zrobić zanim zaczniesz pracę z uczniem z autyzmem/ZA/ASD  – rewalidacja
 51. Program zajęć rewalidacji indywidualnej dla ucznia z autyzmemrewalidacja
 52. Ile kosztuje darmowy podręcznik? Uszkodzenie, zniszczenie…
 53. Rady dla nauczyciela mającego w klasie dziecko z ASD
 54. Jakie strategie można zastosować w klasie
 55. Czy mam kwalifikacje, aby uczyć to dziecko?
 56. Lęk/napady złości w klasierewalidacja
 57. 11 nietypowych zachowań dziecka z autyzmem w szkolerewalidacja
 58. Charakterystyka zachowań i potrzeb ucznia z zespołem Aspergera rewalidacja
 59. Nauka w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej – rewalidacja
 60. Oddziaływanie psychoterapeutyczne na początku nauczaniarewalidacja
 61. Skuteczna pomoc uczniowi z ASD w gimnazjum i liceumrewalidacja
 62. 7 wskazówek ułatwiających nauczycielowi pracę z autykiem w klasierewalidacja
 63. Wsparcie dla ucznia w szkole średniejrewalidacja
 64. Obowiązkowi asystenci od 1 stycznia 2016 – asystent
 65. Rozporządzenie 2016 autyzm/ZA/nauczyciel wspomagający/asystentasystent
 66. Czy można zatrudnić asystenta ucznia niepełnosprawnego w klasie ogólnodostępnej asystent
 67. Jak być dobrym współrozmówcą – rewalidacja – asystent
 68. Na czym powinien koncentrować się asystent nauczyciela? asystent rewalidacja
 69. Zadania asystenta asystent
 70. Asystent nauczyciela przedszkola – kierunek/opis – asystent
 71. Czy samorząd może ustalić pensum nauczyciela zajęć rewalidacyjnych…? MEN odpowiada…
 72. Czym jest IPETIPET
 73. INFORMATOR DLA RODZICÓW – i nie tylko
 74. Kryteria wymagań edukacyjnych w praktyce – przedmioty i trudności rewalidacja
 75. Profil umiejętności ruchowych w ASD – motoryka
 76. Jak pomóc dziecku na boisku rewalidacjaWF
 77. Autyzm na lekcjach wychowania fizycznego – rewalidacja WF
 78. Organizacja i prowadzenie zajęć integracyjnychintegracja rewalidacja
 79. Trudności w procesie uczenia się typowe dla ASD
 80. O co chodzi w spektrum autyzmuASD
 81. Nastolatek z zespołem Aspergera w szkole
 82. Program rewalidacji indywidualnej dla ucznia z autyzmem/ZA w gimnazjum – rewalidacja
 83. Program przeciw prześladwaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a – rewalidacja – przemoc
 84. Przedszkolak z zespołem Aspergera – przedszkolak
 85. Nauczanie przedszkolne w ASD – przedszkolak
 86. Zadania wychowawcy i nauczycieli w stosunku do ucznia z autyzmemrewalidacja
 87. Szkolne strategie rozwoju poznawczego ucznia z autyzmem/ASD/ZA – żądać asystenta – rewalidacja
 88. 34 objawy zaburzeń sensorycznych dziecka w wieku szkolnym – sensoryka
 89. Autyzm/ASD/ZA – trudności językowe rewalidacja
 90. Nieprecyzyjne polecenia w szkole – utrudnienie dla dzieci z autyzmem/ZA/ASDrewalidacja
 91. Podręcznik do emocjiemocje rewalidacja
 92. „Aspergeryjski” – nie jesteśmy mistrzami konwersacji konwersacja
 93. Metody skutecznego zadawania pracy domowejrewalidacja
 94. Układanka – słaba koherencja czyli świat w szczegółachkoherencja
 95. Spektrum Zaburzeń Autystycznych – ASD
 96. Zmiana definicji autyzmu w USA – ASD
 97. Zespół Aspergera ZA
 98. Zatrudnienie a zainteresowania w ASD – zainteresowania
 99. Jak ćwiczyć kompetencje społeczne ucznia z ZA – umiejętności społecznerewalidacja
 100. Kontrakt – współpraca nauczycieli z rodzicami – rewalidacja
 101. Przygotowanie do egzaminów – rewalidacja
 102. Rozpoznanie zespołu Aspergera we wczesnych latach szkolnych – rewalidacja
 103. Wskazówki metodyczne do prowadzenia zajęć integracyjnych – rewalidacja
 104. Edukacja włączająca
 105. Myślenie wizualne w ASD
 106. Szkoła przyjazna mózgowi – rewalidacja
 107. Style uczenia się – rewalidacja
 108. Pierwszy poziom nauczania –  rewalidacja
 109. Trudności w procesie uczenia się typowe dla ASD – rewalidacja
 110. Szkolne problemy i właściwe działania – rewalidacja
 111. Autyzm – zapobieganie przemocy – przemoc –  rewalidacja
 112. Dlaczego zabawa w udawanie jest tak ważna – udawanie –  rewalidacja
 113. Wszechstronny rozwój ucznia a indywidualizacja – rewalidacja
 114. Czy czytania umysłu można się nauczyć – teoria umysłu
 115. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z wykorzystaniem el. m. integracji sensorycznej – rewalidacja
 116. Dysleksja – główne problemy – dysleksja rewalidacja
 117. Śmierć twórczości dziecka – kreatywność
 118. Czytanie ze zrozumieniem rewalidacja
 119. Praca z upośledzeniem słuchu w ASD –  rewalidacja
 120. Zachowania stereotypowe
 121. Autyzm – pracuj nad sobą i znajdź pracę – Temple Grandin – rewalidacja
 122. Dziecko wybitnie uzdolnione a dziecko z zespołem Aspergera
 123. Akademia Khana – dziecko nauczycielem – kreatywność –  rewalidacja
 124. Empatia w szkole – empatia –  rewalidacja
 125. Profil zdolności przyswajania wiedzy w autyzmie – profil
 126. ASD – wysoka inteligencja – niski wynik w teście – inteligencja
 127. Ponadprzeciętne zdolności szkolne w ASD – zdolności
 128. Uczeń z ADHD – 11 wskazówek dla nauczyciela – rewalidacja
 129. Gamifikacja – nauka przez działanie – rewalidacja
 130. Trudna młodzież – rewalidacja
 131. Młodszy uczeń z zespołem Aspergera
 132. Problemy z czytaniem – lista wskazówek – rewalidacja
 133. Jak dogadać się z uczniem? – rewalidacja
 134. Nauczyć dzieci nie odrzucać „innych” – przykładowe lekcje i warsztaty dla nauczycieli i wychowawców. –  integracja – rewalidacja
 135. Propozycje dla pedagogów ucznia z autyzmem
 136. Matematyka, punkty w powietrzu, uczeni idioci – specyficzne uczenie
 137. Ruch „Budząca się szkoła”
 138. Gotowość szkolna 2015/2016
 139. Czy nauczyciel wspomagający/asystent powinien być na wszystkich lekcjach? – rewalidacja
 140. Edukacja dzieci z autyzmem/ZA/ASD – co można osiągnąć – rewalidacja
 141. Nowe podejście do programów edukacyjnych skierowanych do dzieci z autyzmem/ZA/ASD – rewalidacja
 142. Edukacja: asystent w szkole i w domu – zaburzenia funkcji wykonawczych w autyzmie – asystent
 143. Nowa edukacja i terapia dzieci z autyzmem
 144. Rewalidacja – rewalidacja
 145. Zaburzenia ze spektrum autyzmu po zmianach w DSM – V
 146. Zmiana definicji autyzmu w USA
 147. Bardziej użyteczna def. ADHD – „wada” funkcji wykonawczych jak w autyzmie – rewalidacja
 148. Autyzm – rozpoznać twarz
 149. Kompensacyjne uczenie się dzieci ze Spektrum Autyzmu i Zespołem Aspergera – koszty poznawcze
 150. Agresja w szkole – cechy ofiary
 151. TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH – umiejętności społeczne –  rewalidacja
 152. Terapie społeczne w ASD umiejętności społecznerewalidacja
 153. Sawant – przebłysk geniuszu
 154. Myślenie obrazami jak Einstein – rewalidacja
 155. Zadanie domowe – rewalidacja
 156. Edukacja domowa – unschooling
 157. Dziewczęta z zespołem Aspergera
 158. Wsparcie dla ucznia z ZA w szkole średniej – rewalidacja
 159. Najlepsza forma kształcenia dla dziecka z zespołem Aspergera – rewalidacja
 160. Naśladownictwo u dzieci z autyzmem…
 161. Problemy z matematyką? – rewalidacja
 162. Kwalifikacje nauczyciela wspomagającego – asystent
 163. Wynagrodzenie nauczyciela wspomagającego – asystent
 164. Programy komputerowe do ćwiczeń emocji – rewalidacja
 165. Dlaczego lekcja akceptacji jest taka ważna? – integracja –  rewalidacja
 166. Proste zabawy na powietrzu – rewalidacja
 167. Dlaczego natura leczy nasze dzieci – rewalidacja
 168. Dlaczego czytanie zmienia mózg – rewalidacja
 169. Drugi język usprawnia mózg – rewalidacja
Reklamy

2 myśli w temacie “DLA NAUCZYCIELI

 1. Witaj Sylwia, cieszę się, że trafiłam na to miejsce. jestem mamą 13-latka z autyzmem i nauczycielem, który od niedawna opiekuję się dzieckiem przed diagnozą. Musze przyznać, że obie te role dla mnie są zupełnie różnym doświadczeniem. Ta druga o wiele trudniejszym. Największym wyzwaniem jest wielkość klasy i brak pomocy, gdy 70% uwagi skupić trzeba na uczniu tego wymagającym. Znalazłam u Ciebie wiele pomysłów i choć mam ich niemało cieszę się, że znalazłam nowe. Pozdrawiam . Agnieszka

  Polubienie

  1. Za duża ilość uczniów w klasie to główny problem polskich szkół. Ale trudne warunki ukształtowały mojego syna od małego… Niewiele osób poświęcało mu uwagę… a jednak jakoś daje radę i w ostatniej klasie masowego gimnazjum – chociaż rówieśnicy dają popalić – on wypracowuje swoje metody aby przetrwać. Pod kloszem nie nauczył by się życia… Pozdrawiam gorąco 🙂

   Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Connecting to %s