• Poniżej znajdują się zakładki a w nich artykuły dla nauczycieli, pedagogów, wychowawców, terapeutów, opiekunów i wszystkich zainteresowanych problematyką autyzmu i zaburzeń pokrewnych w szkole i przedszkolu (rewalidacja, nauczanie, asystenci, pomoc, przemoc itp). Zajęcia, ćwiczenia, lekcje, scenariusze, metody, pomysły, zaburzenia itd., – pogrupowane zostały w zakładkach oraz bardziej szczegółowo przedstawione/ponumerowane w zagadnieniach poniżej. Ruszyła nowa strona  autyzmschemat.life zapraszam.

ZAKŁADKI:

ZAGADNIENIA:

 1. Bezpieczna przestrzeń ucznia
 2. Lista wskazówek, by uczeń stosował się do poleceń
 3. Mylne przypuszczenia o autystycznym uczniu
 4. Kłopoty z matematyką: dyskalkulia
 5. Zaburzenie integracji sensorycznej – badanie przesiewowe – lista kontrolna dla nauczycieli
 6. Konieczność kategoryzowania problemów z zachowaniem
 7. Mózgi autystyczne – w jaki sposób się uczymy
 8. Autyzm – LEKCJA AKCEPTACJI – Pobierz materiały, zastosuj, pomóż zrozumieć
 9. Wyprawka 2017 – autyzm/ZA
 10. Schemat nowej szkoły
 11. Trudności z uwagą w ASD – wskazówki
 12. Zajęcia dowolne w szkole ASD (SI)
 13. Przykłady ocen śródrocznych i końcowych – klasa I 
 14. Lista Umiejętności Ucznia (LUM) – Diagnoza funkcjonalna
 15. Przygotowanie dziecka z autyzmem do uczestnictwa w edukacji
 16. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających czytanie – do IPET- u
 17. Zobacz jak zmieni się praca pedagoga szkolnego i nauczyciela od września 2017 roku – pobierz darmowy e-book
 18. Aspi, uczenie się, intelekt
 19. WF
 20. Przystosowania i modyfikacje programu – autyzm/ZA
 21. Nauczyciel na zastępstwie
 22. Światowy Dzień Świadomości Autyzmu 2017
 23. Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej – pdf
 24. Sprawdziany/testy
 25. Asystent edukacyjny
 26. Zanim zmieni szkołę lub klasę
 27. Strategie nauki w klasie – rewalidacja
 28. Praca w klasie z uczniem ze spektrum autyzmu – rewalidacja
 29. Pokazać, przekazać 2016 materiały/konferencja 2016
 30. Motywacja i uczenie się w autyzmierewalidacja
 31. ASD – wsparcie edukacyjne
 32. Darmowy podręcznik:One są wśród nas. DZIECKO Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA W SZKOLE I W PRZEDSZKOLU. Informacje dla pedagogów i opiekunówpdf
 33. Program nauczania dla dzieci z ASD
 34. ASD a siedzenie w kółeczku
 35. MAM ZESPÓŁ ASPERGERA (darmowy) Podręcznik dla uczniów i nauczycieli –  nowość 2016 – pdf
 36. O AUTYZMIE DLA DZIECI – scenariusz zajęć
 37. Zmiany w roku szkolnym 2016/2017
 38. 8 rzeczy, które musisz zrobić zanim zaczniesz pracę z uczniem z autyzmem/ZA/ASD  – rewalidacja
 39. Program zajęć rewalidacji indywidualnej dla ucznia z autyzmemrewalidacja
 40. Ile kosztuje darmowy podręcznik? Uszkodzenie, zniszczenie…
 41. Rady dla nauczyciela mającego w klasie dziecko z ASD
 42. Jakie strategie można zastosować w klasie
 43. Czy mam kwalifikacje, aby uczyć to dziecko?
 44. Lęk/napady złości w klasierewalidacja
 45. 11 nietypowych zachowań dziecka z autyzmem w szkolerewalidacja
 46. Charakterystyka zachowań i potrzeb ucznia z zespołem Aspergera rewalidacja
 47. Nauka w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej – rewalidacja
 48. Oddziaływanie psychoterapeutyczne na początku nauczaniarewalidacja
 49. Skuteczna pomoc uczniowi z ASD w gimnazjum i liceumrewalidacja
 50. 7 wskazówek ułatwiających nauczycielowi pracę z autykiem w klasierewalidacja
 51. Wsparcie dla ucznia w szkole średniejrewalidacja
 52. Obowiązkowi asystenci od 1 stycznia 2016 – asystent
 53. Rozporządzenie 2016 autyzm/ZA/nauczyciel wspomagający/asystentasystent
 54. Czy można zatrudnić asystenta ucznia niepełnosprawnego w klasie ogólnodostępnej asystent
 55. Jak być dobrym współrozmówcą – rewalidacja – asystent
 56. Na czym powinien koncentrować się asystent nauczyciela? asystent rewalidacja
 57. Zadania asystenta asystent
 58. Asystent nauczyciela przedszkola – kierunek/opis – asystent
 59. Czy samorząd może ustalić pensum nauczyciela zajęć rewalidacyjnych…? MEN odpowiada…
 60. Czym jest IPETIPET
 61. INFORMATOR DLA RODZICÓW – i nie tylko
 62. Kryteria wymagań edukacyjnych w praktyce – przedmioty i trudności rewalidacja
 63. Profil umiejętności ruchowych w ASD – motoryka
 64. Jak pomóc dziecku na boisku rewalidacjaWF
 65. Autyzm na lekcjach wychowania fizycznego – rewalidacja WF
 66. Organizacja i prowadzenie zajęć integracyjnychintegracja rewalidacja
 67. Trudności w procesie uczenia się typowe dla ASD
 68. O co chodzi w spektrum autyzmuASD
 69. Nastolatek z zespołem Aspergera w szkole
 70. Program rewalidacji indywidualnej dla ucznia z autyzmem/ZA w gimnazjum – rewalidacja
 71. Program przeciw prześladwaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a – rewalidacja – przemoc
 72. Przedszkolak z zespołem Aspergera – przedszkolak
 73. Nauczanie przedszkolne w ASD – przedszkolak
 74. Zadania wychowawcy i nauczycieli w stosunku do ucznia z autyzmemrewalidacja
 75. Szkolne strategie rozwoju poznawczego ucznia z autyzmem/ASD/ZA – żądać asystenta – rewalidacja
 76. 34 objawy zaburzeń sensorycznych dziecka w wieku szkolnym – sensoryka
 77. Autyzm/ASD/ZA – trudności językowe rewalidacja
 78. Nieprecyzyjne polecenia w szkole – utrudnienie dla dzieci z autyzmem/ZA/ASDrewalidacja
 79. Podręcznik do emocjiemocje rewalidacja
 80. „Aspergeryjski” – nie jesteśmy mistrzami konwersacji konwersacja
 81. Metody skutecznego zadawania pracy domowejrewalidacja
 82. Układanka – słaba koherencja czyli świat w szczegółachkoherencja
 83. Spektrum Zaburzeń Autystycznych – ASD
 84. Zmiana definicji autyzmu w USA – ASD
 85. Zespół Aspergera ZA
 86. Zatrudnienie a zainteresowania w ASD – zainteresowania
 87. Jak ćwiczyć kompetencje społeczne ucznia z ZA – umiejętności społecznerewalidacja
 88. Kontrakt – współpraca nauczycieli z rodzicami – rewalidacja
 89. Przygotowanie do egzaminów – rewalidacja
 90. Rozpoznanie zespołu Aspergera we wczesnych latach szkolnych – rewalidacja
 91. Wskazówki metodyczne do prowadzenia zajęć integracyjnych – rewalidacja
 92. Edukacja włączająca
 93. Myślenie wizualne w ASD
 94. Szkoła przyjazna mózgowi – rewalidacja
 95. Style uczenia się – rewalidacja
 96. Pierwszy poziom nauczania –  rewalidacja
 97. Trudności w procesie uczenia się typowe dla ASD – rewalidacja
 98. Szkolne problemy i właściwe działania – rewalidacja
 99. Autyzm – zapobieganie przemocy – przemoc –  rewalidacja
 100. Dlaczego zabawawa w udawanie jest tak ważna – udawanie –  rewalidacja
 101. Wszechstronny rozwój ucznia a indywidualizacja – rewalidacja
 102. Czy czytania umysłu można się nauczyć – teoria umysłu
 103. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z wykorzystaniem el. m. integracji sensorycznej – rewalidacja
 104. Dysleksja – główne problemy – dysleksja rewalidacja
 105. Śmierć twórczości dziecka – kreatywność
 106. Czytanie ze zrozumieniem rewalidacja
 107. Praca z upośledzeniem słuchu w ASD –  rewalidacja
 108. Zachowania stereotypowe
 109. Autyzm – pracuj nad sobą i znajdź pracę – Temple Grandin – rewalidacja
 110. Dziecko wybitnie uzdolnione a dziecko z zespołem Aspergera
 111. Akademia Khana – dziecko nauczycielem – kreatywność –  rewalidacja
 112. Empatia w szkole – empatia –  rewalidacja
 113. Profil zdolności przyswajania wiedzy w autyzmie – profil
 114. ASD – wysoka inteligencja – niski wynik w teście – inteligencja
 115. Ponadprzeciętne zdolności szkolne w ASD – zdolności
 116. Uczeń z ADHD – 11 wskazówek dla nauczyciela – rewalidacja
 117. Gamifikacja – nauka przez działanie – rewalidacja
 118. Trudna młodzież – rewalidacja
 119. Młodszy uczeń z zespołem Aspergera
 120. Problemy z czytaniem – lista wskazówek – rewalidacja
 121. Jak dogadać się z uczniem? – rewalidacja
 122. Nauczyć dzieci nie odrzucać „innych” – przykładowe lekcje i warsztaty dla nauczycieli i wychowawców. –  integracja – rewalidacja
 123. Propozycje dla pedagogów ucznia z autyzmem
 124. Matematyka, punkty w powietrzu, uczeni idioci – specyficzne uczenie
 125. Ruch „Budząca się szkoła”
 126. Gotowość szkolna 2015/2016
 127. Czy nauczyciel wspomagający/asystent powinien być na wszystkich lekcjach? – rewalidacja
 128. Edukacja dzieci z autyzmem/ZA/ASD – co można osiągnąć – rewalidacja
 129. Nowe podejście do programów edukacyjnych skierowanych do dzieci z autyzmem/ZA/ASD – rewalidacja
 130. Edukacja: asystent w szkole i w domu – zaburzenia funkcji wykonawczych w autyzmie – asystent
 131. Nowa edukacja i terapia dzieci z autyzmem
 132. Rewalidacja – rewalidacja
 133. Zaburzenia ze spektrum autyzmu po zmianach w DSM – V
 134. Zmiana definicji autyzmu w USA
 135. Bardziej użyteczna def. ADHD – „wada” funkcji wykonawczych jak w autyzmie – rewalidacja
 136. Autyzm – rozpoznać twarz
 137. Kompensacyjne uczenie się dzieci ze Spektrum Autyzmu i Zespołem Aspergera – koszty poznawcze
 138. Agresja w szkole – cechy ofiary
 139. TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH – umiejętności społeczne –  rewalidacja
 140. Terapie społeczne w ASD umiejętności społecznerewalidacja
 141. Sawant – przebłysk geniuszu
 142. Myślenie obrazami jak Einstein – rewalidacja
 143. Zadanie domowe – rewalidacja
 144. Edukacja domowa – unschooling
 145. Dziewczęta z zespołem Aspergera
 146. Wsparcie dla ucznia z ZA w szkole średniej – rewalidacja
 147. Najlepsza forma kształcenia dla dziecka z zespołem Aspergera – rewalidacja
 148. Naśladownictwo u dzieci z autyzmem…
 149. Problemy z matematyką? – rewalidacja
 150. Kwalifikacje nauczyciela wspomagającego – asystent
 151. Wynagrodzenie nauczyciela wspomagającego – asystent
 152. Programy komputerowe do ćwiczeń emocji – rewalidacja
 153. Dlaczego lekcja akceptacji jest taka ważna? – integracja –  rewalidacja
 154. Proste zabawy na powietrzu – rewalidacja
 155. Dlaczego natura leczy nasze dzieci – rewalidacja
 156. Dlaczego czytanie zmienia mózg – rewalidacja
 157. Drugi język usprawnia mózg – rewalidacja
Reklamy