DLA NAUCZYCIELI

 • Poniżej znajdują się zakładki a w nich artykuły dla nauczycieli, pedagogów, wychowawców, terapeutów, opiekunów i wszystkich zainteresowanych problematyką autyzmu i zaburzeń pokrewnych w szkole i przedszkolu (rewalidacja, nauczanie, asystenci, pomoc, przemoc itp). Zajęcia, ćwiczenia, lekcje, scenariusze, metody, pomysły, zaburzenia itd., – pogrupowane zostały w zakładkach oraz bardziej szczegółowo przedstawione/ponumerowane w zagadnieniach poniżej. Ruszyła nowa strona  autyzmschemat.life zapraszam.

ZAKŁADKI:

ZAGADNIENIA:

 1. Nagradzanie – autystyczny uczeń
 2. Bezpieczna przestrzeń ucznia
 3. Lista wskazówek, by uczeń stosował się do poleceń
 4. Mylne przypuszczenia o autystycznym uczniu
 5. Kłopoty z matematyką: dyskalkulia
 6. Zaburzenie integracji sensorycznej – badanie przesiewowe – lista kontrolna dla nauczycieli
 7. Sankcje, uczeń, autyzm, zachowanie
 8. Konieczność kategoryzowania problemów z zachowaniem
 9. Mózgi autystyczne – w jaki sposób się uczymy
 10. Autyzm – LEKCJA AKCEPTACJI – Pobierz materiały, zastosuj, pomóż zrozumieć
 11. Wyprawka 2017 – autyzm/ZA
 12. Schemat nowej szkoły
 13. Trudności z uwagą w ASD – wskazówki
 14. Zajęcia dowolne w szkole ASD (SI)
 15. Przykłady ocen śródrocznych i końcowych – klasa I 
 16. Lista Umiejętności Ucznia (LUM) – Diagnoza funkcjonalna
 17. Przygotowanie dziecka z autyzmem do uczestnictwa w edukacji
 18. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających czytanie – do IPET- u
 19. Zobacz jak zmieni się praca pedagoga szkolnego i nauczyciela od września 2017 roku – pobierz darmowy e-book
 20. Aspi, uczenie się, intelekt
 21. WF
 22. Przystosowania i modyfikacje programu – autyzm/ZA
 23. Nauczyciel na zastępstwie
 24. Światowy Dzień Świadomości Autyzmu 2017
 25. Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej – pdf
 26. Sprawdziany/testy
 27. Asystent edukacyjny
 28. Zanim zmieni szkołę lub klasę
 29. Strategie nauki w klasie – rewalidacja
 30. Praca w klasie z uczniem ze spektrum autyzmu – rewalidacja
 31. Pokazać, przekazać 2016 materiały/konferencja 2016
 32. Motywacja i uczenie się w autyzmierewalidacja
 33. ASD – wsparcie edukacyjne
 34. Darmowy podręcznik:One są wśród nas. DZIECKO Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA W SZKOLE I W PRZEDSZKOLU. Informacje dla pedagogów i opiekunówpdf
 35. Program nauczania dla dzieci z ASD
 36. ASD a siedzenie w kółeczku
 37. MAM ZESPÓŁ ASPERGERA (darmowy) Podręcznik dla uczniów i nauczycieli –  nowość 2016 – pdf
 38. O AUTYZMIE DLA DZIECI – scenariusz zajęć
 39. Zmiany w roku szkolnym 2016/2017
 40. 8 rzeczy, które musisz zrobić zanim zaczniesz pracę z uczniem z autyzmem/ZA/ASD  – rewalidacja
 41. Program zajęć rewalidacji indywidualnej dla ucznia z autyzmemrewalidacja
 42. Ile kosztuje darmowy podręcznik? Uszkodzenie, zniszczenie…
 43. Rady dla nauczyciela mającego w klasie dziecko z ASD
 44. Jakie strategie można zastosować w klasie
 45. Czy mam kwalifikacje, aby uczyć to dziecko?
 46. Lęk/napady złości w klasierewalidacja
 47. 11 nietypowych zachowań dziecka z autyzmem w szkolerewalidacja
 48. Charakterystyka zachowań i potrzeb ucznia z zespołem Aspergera rewalidacja
 49. Nauka w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej – rewalidacja
 50. Oddziaływanie psychoterapeutyczne na początku nauczaniarewalidacja
 51. Skuteczna pomoc uczniowi z ASD w gimnazjum i liceumrewalidacja
 52. 7 wskazówek ułatwiających nauczycielowi pracę z autykiem w klasierewalidacja
 53. Wsparcie dla ucznia w szkole średniejrewalidacja
 54. Obowiązkowi asystenci od 1 stycznia 2016 – asystent
 55. Rozporządzenie 2016 autyzm/ZA/nauczyciel wspomagający/asystentasystent
 56. Czy można zatrudnić asystenta ucznia niepełnosprawnego w klasie ogólnodostępnej asystent
 57. Jak być dobrym współrozmówcą – rewalidacja – asystent
 58. Na czym powinien koncentrować się asystent nauczyciela? asystent rewalidacja
 59. Zadania asystenta asystent
 60. Asystent nauczyciela przedszkola – kierunek/opis – asystent
 61. Czy samorząd może ustalić pensum nauczyciela zajęć rewalidacyjnych…? MEN odpowiada…
 62. Czym jest IPETIPET
 63. INFORMATOR DLA RODZICÓW – i nie tylko
 64. Kryteria wymagań edukacyjnych w praktyce – przedmioty i trudności rewalidacja
 65. Profil umiejętności ruchowych w ASD – motoryka
 66. Jak pomóc dziecku na boisku rewalidacjaWF
 67. Autyzm na lekcjach wychowania fizycznego – rewalidacja WF
 68. Organizacja i prowadzenie zajęć integracyjnychintegracja rewalidacja
 69. Trudności w procesie uczenia się typowe dla ASD
 70. O co chodzi w spektrum autyzmuASD
 71. Nastolatek z zespołem Aspergera w szkole
 72. Program rewalidacji indywidualnej dla ucznia z autyzmem/ZA w gimnazjum – rewalidacja
 73. Program przeciw prześladwaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a – rewalidacja – przemoc
 74. Przedszkolak z zespołem Aspergera – przedszkolak
 75. Nauczanie przedszkolne w ASD – przedszkolak
 76. Zadania wychowawcy i nauczycieli w stosunku do ucznia z autyzmemrewalidacja
 77. Szkolne strategie rozwoju poznawczego ucznia z autyzmem/ASD/ZA – żądać asystenta – rewalidacja
 78. 34 objawy zaburzeń sensorycznych dziecka w wieku szkolnym – sensoryka
 79. Autyzm/ASD/ZA – trudności językowe rewalidacja
 80. Nieprecyzyjne polecenia w szkole – utrudnienie dla dzieci z autyzmem/ZA/ASDrewalidacja
 81. Podręcznik do emocjiemocje rewalidacja
 82. „Aspergeryjski” – nie jesteśmy mistrzami konwersacji konwersacja
 83. Metody skutecznego zadawania pracy domowejrewalidacja
 84. Układanka – słaba koherencja czyli świat w szczegółachkoherencja
 85. Spektrum Zaburzeń Autystycznych – ASD
 86. Zmiana definicji autyzmu w USA – ASD
 87. Zespół Aspergera ZA
 88. Zatrudnienie a zainteresowania w ASD – zainteresowania
 89. Jak ćwiczyć kompetencje społeczne ucznia z ZA – umiejętności społecznerewalidacja
 90. Kontrakt – współpraca nauczycieli z rodzicami – rewalidacja
 91. Przygotowanie do egzaminów – rewalidacja
 92. Rozpoznanie zespołu Aspergera we wczesnych latach szkolnych – rewalidacja
 93. Wskazówki metodyczne do prowadzenia zajęć integracyjnych – rewalidacja
 94. Edukacja włączająca
 95. Myślenie wizualne w ASD
 96. Szkoła przyjazna mózgowi – rewalidacja
 97. Style uczenia się – rewalidacja
 98. Pierwszy poziom nauczania –  rewalidacja
 99. Trudności w procesie uczenia się typowe dla ASD – rewalidacja
 100. Szkolne problemy i właściwe działania – rewalidacja
 101. Autyzm – zapobieganie przemocy – przemoc –  rewalidacja
 102. Dlaczego zabawawa w udawanie jest tak ważna – udawanie –  rewalidacja
 103. Wszechstronny rozwój ucznia a indywidualizacja – rewalidacja
 104. Czy czytania umysłu można się nauczyć – teoria umysłu
 105. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z wykorzystaniem el. m. integracji sensorycznej – rewalidacja
 106. Dysleksja – główne problemy – dysleksja rewalidacja
 107. Śmierć twórczości dziecka – kreatywność
 108. Czytanie ze zrozumieniem rewalidacja
 109. Praca z upośledzeniem słuchu w ASD –  rewalidacja
 110. Zachowania stereotypowe
 111. Autyzm – pracuj nad sobą i znajdź pracę – Temple Grandin – rewalidacja
 112. Dziecko wybitnie uzdolnione a dziecko z zespołem Aspergera
 113. Akademia Khana – dziecko nauczycielem – kreatywność –  rewalidacja
 114. Empatia w szkole – empatia –  rewalidacja
 115. Profil zdolności przyswajania wiedzy w autyzmie – profil
 116. ASD – wysoka inteligencja – niski wynik w teście – inteligencja
 117. Ponadprzeciętne zdolności szkolne w ASD – zdolności
 118. Uczeń z ADHD – 11 wskazówek dla nauczyciela – rewalidacja
 119. Gamifikacja – nauka przez działanie – rewalidacja
 120. Trudna młodzież – rewalidacja
 121. Młodszy uczeń z zespołem Aspergera
 122. Problemy z czytaniem – lista wskazówek – rewalidacja
 123. Jak dogadać się z uczniem? – rewalidacja
 124. Nauczyć dzieci nie odrzucać „innych” – przykładowe lekcje i warsztaty dla nauczycieli i wychowawców. –  integracja – rewalidacja
 125. Propozycje dla pedagogów ucznia z autyzmem
 126. Matematyka, punkty w powietrzu, uczeni idioci – specyficzne uczenie
 127. Ruch „Budząca się szkoła”
 128. Gotowość szkolna 2015/2016
 129. Czy nauczyciel wspomagający/asystent powinien być na wszystkich lekcjach? – rewalidacja
 130. Edukacja dzieci z autyzmem/ZA/ASD – co można osiągnąć – rewalidacja
 131. Nowe podejście do programów edukacyjnych skierowanych do dzieci z autyzmem/ZA/ASD – rewalidacja
 132. Edukacja: asystent w szkole i w domu – zaburzenia funkcji wykonawczych w autyzmie – asystent
 133. Nowa edukacja i terapia dzieci z autyzmem
 134. Rewalidacja – rewalidacja
 135. Zaburzenia ze spektrum autyzmu po zmianach w DSM – V
 136. Zmiana definicji autyzmu w USA
 137. Bardziej użyteczna def. ADHD – „wada” funkcji wykonawczych jak w autyzmie – rewalidacja
 138. Autyzm – rozpoznać twarz
 139. Kompensacyjne uczenie się dzieci ze Spektrum Autyzmu i Zespołem Aspergera – koszty poznawcze
 140. Agresja w szkole – cechy ofiary
 141. TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH – umiejętności społeczne –  rewalidacja
 142. Terapie społeczne w ASD umiejętności społecznerewalidacja
 143. Sawant – przebłysk geniuszu
 144. Myślenie obrazami jak Einstein – rewalidacja
 145. Zadanie domowe – rewalidacja
 146. Edukacja domowa – unschooling
 147. Dziewczęta z zespołem Aspergera
 148. Wsparcie dla ucznia z ZA w szkole średniej – rewalidacja
 149. Najlepsza forma kształcenia dla dziecka z zespołem Aspergera – rewalidacja
 150. Naśladownictwo u dzieci z autyzmem…
 151. Problemy z matematyką? – rewalidacja
 152. Kwalifikacje nauczyciela wspomagającego – asystent
 153. Wynagrodzenie nauczyciela wspomagającego – asystent
 154. Programy komputerowe do ćwiczeń emocji – rewalidacja
 155. Dlaczego lekcja akceptacji jest taka ważna? – integracja –  rewalidacja
 156. Proste zabawy na powietrzu – rewalidacja
 157. Dlaczego natura leczy nasze dzieci – rewalidacja
 158. Dlaczego czytanie zmienia mózg – rewalidacja
 159. Drugi język usprawnia mózg – rewalidacja
Reklamy

2 myśli w temacie “DLA NAUCZYCIELI

Add yours

 1. Witaj Sylwia, cieszę się, że trafiłam na to miejsce. jestem mamą 13-latka z autyzmem i nauczycielem, który od niedawna opiekuję się dzieckiem przed diagnozą. Musze przyznać, że obie te role dla mnie są zupełnie różnym doświadczeniem. Ta druga o wiele trudniejszym. Największym wyzwaniem jest wielkość klasy i brak pomocy, gdy 70% uwagi skupić trzeba na uczniu tego wymagającym. Znalazłam u Ciebie wiele pomysłów i choć mam ich niemało cieszę się, że znalazłam nowe. Pozdrawiam . Agnieszka

  Polubienie

  1. Za duża ilość uczniów w klasie to główny problem polskich szkół. Ale trudne warunki ukształtowały mojego syna od małego… Niewiele osób poświęcało mu uwagę… a jednak jakoś daje radę i w ostatniej klasie masowego gimnazjum – chociaż rówieśnicy dają popalić – on wypracowuje swoje metody aby przetrwać. Pod kloszem nie nauczył by się życia… Pozdrawiam gorąco 🙂

   Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

Blog na WordPress.com.

Up ↑

%d blogerów lubi to: