METODY REWALIDACJA TECHNIKI NARZĘDZIA SPOSOBYrewalidacja, pomysły do wykorzystania w szkole, na zajęciach indywidualnych, w terapiach, w świetlicy, w domu…

Pomysły do IPET-u

REWALIDACJA

ZAJĘCIA KOMPENSACYJNO-KOREKCYJNE

KOMUNIKACJA I JĘZYK – ĆWICZENIA

SCENARIUSZE SCHEMATY

INTEGRACJA SENSORYCZNA (SI) ĆWICZENIA

UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE – ćwiczenia

EMOCJE w tym ćwiczenia

ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE – wspieramy mowę i słuch

DSM V wprowadziło zastąpienie trzech jednostek chorobowych: zaburzeń autystycznych, zespołu Aspergera i PDD-NOS jedną jednostką – SPEKTRUM ZABURZEŃ AUTYSTYCZNYCH (ASD).W Polsce nadal (zwłaszcza w dokumentach szkolnych istnieje podział na autyzm i zespół Aspergera). W USA to już jedna jednostka – czyli ASD.

ADHD                                                                                                       DYSLEKSJA

Poniżej dodaję artykuły dla nauczycieli, pedagogów, wychowawców, terapeutów, opiekunów i wszystkich zainteresowanych problematyką autyzmu w szkole i przedszkolu (rewalidacja, nauczanie, asystenci, pomoc, przemoc itp):

 1. Zaburzenie integracji sensorycznej – badanie przesiewowe – lista kontrolna dla nauczycieli
 2. Konieczność kategoryzowania problemów z zachowaniem
 3. Mózgi autystyczne – w jaki sposób się uczymy
 4. Autyzm – LEKCJA AKCEPTACJI – Pobierz materiały, zastosuj, pomóż zrozumieć
 5. Wyprawka 2017 – autyzm/ZA
 6. Schemat nowej szkoły
 7. Trudności z uwagą w ASD – wskazówki
 8. Zajęcia dowolne w szkole ASD (SI)
 9. Przykłady ocen śródrocznych i końcowych – klasa I 
 10. Lista Umiejętności Ucznia (LUM) – Diagnoza funkcjonalna
 11. Przygotowanie dziecka z autyzmem do uczestnictwa w edukacji
 12. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających czytanie – do IPET- u
 13. Zobacz jak zmieni się praca pedagoga szkolnego i nauczyciela od września 2017 roku – pobierz darmowy e-book
 14. Aspi, uczenie się, intelekt
 15. WF
 16. Niech gazetki szkolne coś znaczą – pomieszczenie klasowe
 17. Przystosowania i modyfikacje programu – autyzm/ZA
 18. Nauczyciel na zastępstwie
 19. Światowy Dzień Świadomości Autyzmu 2017
 20. Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej – pdf
 21. Sprawdziany/testy
 22. Asystent edukacyjny
 23. Zanim zmieni szkołę lub klasę
 24. Strategie nauki w klasie – rewalidacja
 25. Praca w klasie z uczniem ze spektrum autyzmu – rewalidacja
 26. Pokazać, przekazać 2016 materiały/konferencja 2016
 27. Motywacja i uczenie się w autyzmierewalidacja
 28. ASD – wsparcie edukacyjne
 29. Darmowy podręcznik:One są wśród nas. DZIECKO Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA W SZKOLE I W PRZEDSZKOLU. Informacje dla pedagogów i opiekunówpdf
 30. Program nauczania dla dzieci z ASD
 31. ASD a siedzenie w kółeczku
 32. MAM ZESPÓŁ ASPERGERA (darmowy) Podręcznik dla uczniów i nauczycieli –  nowość 2016 – pdf
 33. O AUTYZMIE DLA DZIECI – scenariusz zajęć
 34. Zmiany w roku szkolnym 2016/2017
 35. 8 rzeczy, które musisz zrobić zanim zaczniesz pracę z uczniem z autyzmem/ZA/ASD  – rewalidacja
 36. Kalendarz roku szkolnego 2016/2017
 37. Program zajęć rewalidacji indywidualnej dla ucznia z autyzmemrewalidacja
 38. Ile kosztuje darmowy podręcznik? Uszkodzenie, zniszczenie…
 39. Pobierz przykładowy IPET – Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny. Szkoła Podstawowa IPET
 40. Po co i dla kogo IPET? IPET
 41. INSTRUKCJA OPRACOWANIA IPET-u – Materiał pomocniczy pdf. – IPET
 42. IPET – Indywidualny Program edukacyjno-terapeutyczny dla przedszkolaka IPET
 43. Propozycje IPET-ów dla dziecka z niepełnosprawnością w edukacji przedszkolnej pdf – IPET
 44. Przykładowa ocena pracy rewalidacyjnej rewalidacja
 45. Konspekt zajęć rewalidacyjno-wychowawczychrewalidacja
 46. Praca Zespołu Nauczycieli przy opracowaniu IPETIPET
 47. Sposoby uczenia dzieci z autyzmem – podpowiedzi rewalidacja
 48. Rady dla nauczyciela mającego w klasie dziecko z ASD
 49. Jakie strategie można zastosować w klasie
 50. Czy mam kwalifikacje, aby uczyć to dziecko?
 51. Lęk/napady złości w klasierewalidacja
 52. 11 nietypowych zachowań dziecka z autyzmem w szkolerewalidacja
 53. Charakterystyka zachowań i potrzeb ucznia z zespołem Aspergera rewalidacja
 54. Nauka w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej – rewalidacja
 55. Oddziaływanie psychoterapeutyczne na początku nauczaniarewalidacja
 56. Program rewalidacji indywidualnej dla ucznia I klasy szkoły podstawowej – rewalidacja
 57. Zajęcia ogólnorozwojowe/Rewalidacja klas I-IV szkoły podstawowej rewalidacja
 58. Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia klasy IV szkoły podstawowejrewalidacja
 59. Skuteczna pomoc uczniowi z ASD w gimnazjum i liceumrewalidacja
 60. 7 wskazówek ułatwiających nauczycielowi pracę z autykiem w klasierewalidacja
 61. Wsparcie dla ucznia w szkole średniejrewalidacja
 62. Jak być dobrym nauczycielem cieniem? rewalidacja
 63. Obowiązkowi asystenci od 1 stycznia 2016 – asystent
 64. Rozporządzenie 2016 autyzm/ZA/nauczyciel wspomagający/asystentasystent
 65. Czy można zatrudnić asystenta ucznia niepełnosprawnego w klasie ogólnodostępnej asystent
 66. Jak być dobrym współrozmówcą – rewalidacja – asystent
 67. Na czym powinien koncentrować się asystent nauczyciela? asystent rewalidacja
 68. Zadania asystenta asystent
 69. Asystent nauczyciela przedszkola – kierunek/opis – asystent
 70. Czy samorząd może ustalić pensum nauczyciela zajęć rewalidacyjnych…? MEN odpowiada…
 71. Czym jest IPETIPET
 72. Autyzm/zespół Aspergera zajęcia rewalidacyjne
 73. INFORMATOR DLA RODZICÓW – i nie tylko
 74. Kryteria wymagań edukacyjnych w praktyce – przedmioty i trudności rewalidacja
 75. Profil umiejętności ruchowych w ASD – motoryka
 76. Jak pomóc dziecku na boisku rewalidacjaWF
 77. Autyzm na lekcjach wychowania fizycznego – rewalidacja WF
 78. Organizacja i prowadzenie zajęć integracyjnychintegracja rewalidacja
 79. Trudności w procesie uczenia się typowe dla ASD
 80. O co chodzi w spektrum autyzmuASD
 81. Nastolatek z zespołem Aspergera w szkole
 82. Program rewalidacji indywidualnej dla ucznia z autyzmem/ZA w gimnazjum – rewalidacja
 83. Program przeciw prześladwaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a – rewalidacja – przemoc
 84. Przedszkolak z zespołem Aspergera – przedszkolak
 85. Nauczanie przedszkolne w ASD – przedszkolak
 86. Zadania wychowawcy i nauczycieli w stosunku do ucznia z autyzmemrewalidacja
 87. Szkolne strategie rozwoju poznawczego ucznia z autyzmem/ASD/ZA – żądać asystenta – rewalidacja
 88. 34 objawy zaburzeń sensorycznych dziecka w wieku szkolnym – sensoryka
 89. SENSORYKA – sensoryka
 90. ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE – rewalidacja – LOGOPEDIA
 91. METODY, TECHNIKI, NARZĘDZIA, SPOSOBY – metody, techniki, narzędzia, sposoby
 92. Emocjonalny warsztatefektywna terapia emocji w autyzmie rewalidacja
 93. Szkolne z zakresu teorii umysłu: Rozmowy komiksowerewalidacja
 94. KOMUNIKACJA – trudności z rozumieniemkomunikacja rewalidacja
 95. Pomoc dla osób z autyzmem w Polsce
 96. Autyzm/ASD/ZA – trudności językowe rewalidacja
 97. Nieprecyzyjne polecenia w szkole – utrudnienie dla dzieci z autyzmem/ZA/ASDrewalidacja
 98. Podręcznik do emocjiemocje rewalidacja
 99. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej emocjerewalidacja
 100. „Aspergeryjski” – nie jesteśmy mistrzami konwersacji konwersacja
 101. Metody skutecznego zadawania pracy domowejrewalidacja
 102. Układanka – słaba koherencja czyli świat w szczegółachkoherencja
 103. DYSLEKSJA – DYSLEKSJA
 104. ADHD – ADHD
 105. AUTYZM – AUTYZM
 106. Spektrum Zaburzeń Autystycznych – ASD
 107. Zmiana definicji autyzmu w USA – ASD
 108. Zespół Aspergera ZA
 109. Zatrudnienie a zainteresowania w ASD – zainteresowania
 110. Psychoterapia indywidualna w ASDpsychoterapia
 111. Pismo?!  – rewalidacja
 112. Percepcja bólu i temperaturypercepcja/zmysły
 113. Jak ćwiczyć kompetencje społeczne ucznia z ZA – umiejętności społecznerewalidacja
 114. Kontrakt – współpraca nauczycieli z rodzicami – rewalidacja
 115. Przygotowanie do egzaminów – rewalidacja
 116. Rozpoznanie zespołu Aspergera we wczesnych latach szkolnych – rewalidacja
 117. Wskazówki metodyczne do prowadzenia zajęć integracyjnych – rewalidacja
 118. Edukacja włączająca
 119. Myślenie wizualne w ASD
 120. Szkoła przyjazna mózgowi – rewalidacja
 121. Style uczenia się – rewalidacja
 122. Pierwszy poziom nauczania –  rewalidacja
 123. Strona Niebieskiej Fali
 124. Trudności w procesie uczenia się typowe dla ASD – rewalidacja
 125. Szkolne problemy i właściwe działania – rewalidacja
 126. Autyzm – zapobieganie przemocy – przemoc –  rewalidacja
 127. Dlaczego zabawawa w udawanie jest tak ważna – udawanie –  rewalidacja
 128. Wszechstronny rozwój ucznia a indywidualizacja – rewalidacja
 129. Czy czytania umysłu można się nauczyć – teoria umysłu
 130. O zaburzeniach integracji sensorycznej (zmysłów) w zakładce SENSORYKA
 131. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z wykorzystaniem el. m. integracji sensorycznej – rewalidacja
 132. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej – inteligencja emocjonalna rewalidacja
 133. PSYCHOLOGIA NA CODZIEŃ
 134. AUTYZM W SZKOLE z ofertą edukacyjną – Konferencja naukowo-szkoleniowa
 135. Koci Świat & Photography & Asperger zapraszają na film
 136. Dysleksja – główne problemy – dysleksja rewalidacja
 137. Knferencja AUTYZM W SZKOLE
 138. Jak postrzega świat dziecko z autyzmem (zaburzenia integracji sensorycznej, dezintegracja, zaburzenia zmysłów… – Filmik 1 – sensoryka
 139. Wrzeszczące dziecko, Filmik 2 – jego zachowanie tłumaczy Filmik 1 (wyżej) – sensoryka
 140. Ostatni sprawdzian szóstoklasisty
 141. Śmierć twórczości dziecka – kreatywność
 142. Przesiębiorczy przedszkolak. Uczymy przedsiębiorczości – konspekt
 143. Program bezpieczeństwa najmłodszych/materiały
 144. Skupianie uwagi i nikła wiedza naukowców o sensoryce
 145. Jednozadaniowy mózg?
 146. Autyzm – w szkole masz pod górkę
 147. Czytanie ze zrozumieniem rewalidacja
 148. Praca z upośledzeniem słuchu w ASD –  rewalidacja
 149. Zachowania stereotypowe
 150. Autyzm – pracuj nad sobą i znajdź pracę – Temple Grandin – rewalidacja
 151. Dziecko wybitnie uzdolnione a dziecko z zespołem Aspergera
 152. Akademia Khana – dziecko nauczycielem – kreatywność –  rewalidacja
 153. Empatia w szkole – empatia –  rewalidacja
 154. Profil zdolności przyswajania wiedzy w autyzmie – profil
 155. ASD – wysoka inteligencja – niski wynik w teście – inteligencja
 156. Ponadprzeciętne zdolności szkolne w ASD – zdolności
 157. Uczeń z ADHD – 11 wskazówek dla nauczyciela – rewalidacja
 158. Gamifikacja – nauka przez działanie – rewalidacja
 159. Trudna młodzież – rewalidacja
 160. Młodszy uczeń z zespołem Aspergera
 161. Problemy z czytaniem – lista wskazówek – rewalidacja
 162. Erasmus+ : Podnoszenie kwalifikacji, staże zagraniczne, praktyki, wolontariat…
 163. Jak dogadać się z uczniem? – rewalidacja
 164. Nauczyć dzieci nie odrzucać „innych” – przykładowe lekcje i warsztaty dla nauczycieli i wychowawców. –  integracja – rewalidacja
 165. Propozycje dla pedagogów ucznia z autyzmem
 166. Matematyka, punkty w powietrzu, uczeni idioci – specyficzne uczenie
 167. Ruch „Budząca się szkoła”
 168. Gotowość szkolna 2015/2016
 169. Nowe rozporządzenie MEN w sprawie dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera 24. 07. 2015 – rewalidacja
 170. Czy nauczyciel wspomagający/asystent powinien być na wszystkich lekcjach? – rewalidacja
 171. Edukacja dzieci z autyzmem/ZA/ASD – co można osiągnąć – rewalidacja
 172. Nowe podejście do programów edukacyjnych skierowanych do dzieci z autyzmem/ZA/ASD – rewalidacja
 173. Edukacja: asystent w szkole i w domu – zaburzenia funkcji wykonawczych w autyzmie – asystent
 174. Nowa edukacja i terapia dzieci z autyzmem
 175. Rewalidacja – rewalidacja
 176. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – rewalidacja
 177. Zaburzenia ze spektrum autyzmu po zmianach w DSM – V
 178. Zmiana definicji autyzmu w USA
 179. Tiki, tiki myślowe lub ruchy mimowolne w ASD – rewalidacja
 180. Problemy z diagnozą i z rozróżnianiem ZA i ASD oraz zbyt mocne przywiązanie do wyników testów
 181. Metoda Krakowska
 182. Bardziej użyteczna def. ADHD – „wada” funkcji wykonawczych jak w autyzmie – rewalidacja
 183. Autyzm – rozpoznać twarz
 184. Autyzm – percepcja – percepcja
 185. Kompensacyjne uczenie się dzieci ze Spektrum Autyzmu i Zespołem Aspergera – koszty poznawcze
 186. Agresja w szkole – cechy ofiary
 187. TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH – umiejętności społeczne –  rewalidacja
 188. Terapie społeczne w ASD umiejętności społecznerewalidacja
 189. Sawant – przebłysk geniuszu
 190. Myślenie obrazami jak Einstein – rewalidacja
 191. Zadanie domowe – rewalidacja
 192. Edukacja domowa – unschooling
 193. Dziewczęta z zespołem Aspergera
 194. Wsparcie dla ucznia z ZA w szkole średniej – rewalidacja
 195. Najlepsza forma kształcenia dla dziecka z zespołem Aspergera – rewalidacja
 196. Naśladownictwo u dzieci z autyzmem…
 197. Fobia szkolna – lęk, nadwrażliwość, niedostosowanie i wagarowanie
 198. MOCARZ – dopalacze
 199. Problemy z matematyką? – rewalidacja
 200. Umiejętności społeczne dziecka: Jak robić dobre pierwsze wrażenie? – umiejętności społeczne –  rewalidacja
 201. Kwalifikacje nauczyciela wspomagającego – asystent
 202. Wynagrodzenie nauczyciela wspomagającego – asystent
 203. Programy komputerowe do ćwiczeń emocji – rewalidacja
 204. Dlaczego lekcja akceptacji jest taka ważna? – integracja –  rewalidacja
 205. Proste zabawy na powietrzu – rewalidacja
 206. Dlaczego natura leczy nasze dzieci – rewalidacja
 207. Dlaczego czytanie zmienia mózg – rewalidacja
 208. Drugi język usprawnia mózg – rewalidacja
Reklamy