Reklamy

Zakładki:

Opisy, zagadnienia, wymagania, dostosowania, przykłady, diagnozy… związane z funkcjonowaniem ucznia ze spektrum autyzmu w szkole i poza szkołą:

 1. Przykładowa ocena opisowa ucznia kl. III
 2. Charakterystyka zaburzeń spektrum autyzmu – symptomy, wskazówki, ocena
 3. Umowa / kontrakt z uczniem ze spektrum autyzmu
 4. Rejestr bieżący ucznia z autyzmem w szkole
 5. Monitorowanie postępów w szkole – autyzm
 6. Dziecko z autyzmem w grupie neurotypowych dzieci
 7. Współpraca z rodziną ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera
 8. Nauczyciel wspomagający – nauczanie zdalne
 9. Scenariusz lekcji o autyzmie dla uczniów klas IV – VI, pdf
 10. Funkcjonowanie emocjonalno-społeczne dziecka z zespołem Aspergera w klasie
 11. LUM – arkusz obserwacji dziecka z autyzmem
 12. Autyzm i zespół Aspergera – wskazówki dla nauczyciela
 13. Zespół Aspergera – dostosowanie wymagań edukacyjnych – wskazówki do pracy z uczniem
 14. Świat oczami dzieci ze spektrum autyzmu – film
 15. Przykładowe oceny opisowe ucznia
 16. Zajęcia w szkole, autyzm – lista kontrolna, ocenianie
 17. Publikacje i materiały edukacyjne autyzm i zespół Aspergera
 18. Spektrum autyzmu – myślenie logiczne, wskazówki
 19. Ocena opisowa
 20. Spektrum autyzmu – Projekty i prace zaliczeniowe
 21. Dzień Świadomości Autyzmu – scenariusz zajęć
 22. Przykładowa opinia o uczniu
 23. Sprawozdanie z przeprowadzonej diagnozy o obserwacji w grupie dzieci 5 – 6 latków
 24. Przykładowa opinia ucznia
 25. Autystyczne okna możliwości
 26. Autyzm – przygotowanie do egzaminów, wspomaganie
 27. Autyzm – zmiana sali
 28. Terapeuta cień
 29. IPET – najczęstsze pytania
 30. Kształcenie specjalne – dodatkowo zatrudniani pracownicy
 31. Uczeń z zespołem Aspergera – symptomy trudności
 32. Autyzm – dostarczaj wskazówek wizualnych
 33. Zacznij od imion/uczeń z ASD
 34. Przykuj uwagę włączając szczególne zainteresowania ucznia z ASD
 35. Uczeń z zaburzeniami zachowania i emocji
 36. Proste strategie językowe
 37. Wolontariat koleżeński, autyzm, wykluczenie
 38. Autyzm – wsparcie rówieśników w klasie
 39. System zadań – strategie wizualne
 40. Uczeń z autyzmem
 41. Lęk, niepokój, autyzm – jeden na jeden praca z uczniem
 42. Ocenianie
 43. ASD – boisko, przerwa, stres
 44. Gotowość szkolna
 45. Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia
 46. Dziewczęta z ASD w szkole
 47. Dzienniczek – pokonać trudności z planowaniem
 48. Zmaganie się z pracami domowymi
 49. Analiza autystycznego Kuby, szkoła podstawowa, trudności, strategie działań na lekcji…
 50. Autyzm/wf – nauka sprawności ruchowej
 51. Autyzm – dostosowanie wymagań, wskazówki do pracy z uczniem
 52. Autyzm, edukacja, prawo
 53. Wychowanie fizyczne – autyzm
 54. Nauczanie indywidualne
 55. Autyzm – przygotowanie zadania domowego przez nauczyciela
 56. Autyzm – system edukacji w Polsce
 57. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających rozwój percepcji słuchowej
 58. Nauczycielu, zapisuj polecenia na tablicy
 59. Jak można pomóc autystycznemu dziecku w nauce?
 60. Pamięć robocza w zespole Aspergera
 61. Przerwa
 62. Wrażliwość wzrokowa w ZA
 63. Odosobnienie – autyzm
 64. Nauczycielu nie pytaj, dlaczego
 65. Nagradzanie – autystyczny uczeń
 66. Bezpieczna przestrzeń ucznia
 67. Lista wskazówek, by uczeń stosował się do poleceń
 68. Mylne przypuszczenia o autystycznym uczniu
 69. Kłopoty z matematyką: dyskalkulia
 70. Zaburzenie integracji sensorycznej – badanie przesiewowe – lista kontrolna dla nauczycieli
 71. Sankcje, uczeń, autyzm, zachowanie
 72. Konieczność kategoryzowania problemów z zachowaniem
 73. Mózgi autystyczne – w jaki sposób się uczymy
 74. Autyzm – LEKCJA AKCEPTACJI – Pobierz materiały, zastosuj, pomóż zrozumieć
 75. Wyprawka 2017 – autyzm/ZA
 76. Schemat nowej szkoły
 77. Trudności z uwagą w ASD – wskazówki
 78. Zajęcia dowolne w szkole ASD (SI)
 79. Przykłady ocen śródrocznych i końcowych – klasa I 
 80. Lista Umiejętności Ucznia (LUM) – Diagnoza funkcjonalna
 81. Przygotowanie dziecka z autyzmem do uczestnictwa w edukacji
 82. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających czytanie – do IPET- u
 83. Aspi, uczenie się, intelekt
 84. WF
 85. Przystosowania i modyfikacje programu – autyzm/ZA
 86. Nauczyciel na zastępstwie
 87. Światowy Dzień Świadomości Autyzmu 2017
 88. Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej – pdf
 89. Sprawdziany/testy
 90. Asystent edukacyjny
 91. Zanim zmieni szkołę lub klasę
 92. Strategie nauki w klasie – rewalidacja
 93. Praca w klasie z uczniem ze spektrum autyzmu – rewalidacja
 94. Motywacja i uczenie się w autyzmie – rewalidacja
 95. ASD – wsparcie edukacyjne
 96. Darmowy podręcznik:One są wśród nas. DZIECKO Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA W SZKOLE I W PRZEDSZKOLU. Informacje dla pedagogów i opiekunówpdf
 97. Program nauczania dla dzieci z ASD
 98. ASD a siedzenie w kółeczku
 99. MAM ZESPÓŁ ASPERGERA (darmowy) Podręcznik dla uczniów i nauczycieli –  nowość 2016 – pd
 100. Zmiany w roku szkolnym 2016/2017
 101. 8 rzeczy, które musisz zrobić zanim zaczniesz pracę z uczniem z autyzmem/ZA/ASD  – rewalidacja
 102. Rady dla nauczyciela mającego w klasie dziecko z ASD
 103. Jakie strategie można zastosować w klasie
 104. Czy mam kwalifikacje, aby uczyć to dziecko?
 105. Lęk/napady złości w klasie – rewalidacja
 106. 11 nietypowych zachowań dziecka z autyzmem w szkole – rewalidacja
 107. Charakterystyka zachowań i potrzeb ucznia z zespołem Aspergera – rewalidacja
 108. Nauka w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej – rewalidacja
 109. Oddziaływanie psychoterapeutyczne na początku nauczania – rewalidacja
 110. Skuteczna pomoc uczniowi z ASD w gimnazjum i liceum – rewalidacja
 111. 7 wskazówek ułatwiających nauczycielowi pracę z autykiem w klasie – rewalidacja
 112. Wsparcie dla ucznia w szkole średniej – rewalidacja
 113. Obowiązkowi asystenci od 1 stycznia 2016 – asystent
 114. Rozporządzenie 2016 autyzm/ZA/nauczyciel wspomagający/asystent – asystent
 115. Jak być dobrym współrozmówcą – rewalidacja – asystent
 116. Na czym powinien koncentrować się asystent nauczyciela? – asystent –  rewalidacja
 117. Zadania asystenta – asysten
 118. Czym jest IPET – IPET
 119. Kryteria wymagań edukacyjnych w praktyce – przedmioty i trudności – rewalidacja
 120. Profil umiejętności ruchowych w ASD – motoryka
 121. Jak pomóc dziecku na boisku – rewalidacja – WF
 122. Autyzm na lekcjach wychowania fizycznego – rewalidacja WF
 123. Organizacja i prowadzenie zajęć integracyjnych – integracja –  rewalidacja
 124. Trudności w procesie uczenia się typowe dla ASD
 125. O co chodzi w spektrum autyzmu – ASD
 126. Nastolatek z zespołem Aspergera w szkole
 127. Program rewalidacji indywidualnej dla ucznia z autyzmem/ZA w gimnazjum – rewalidacja
 128. Program przeciw prześladwaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a – rewalidacja – przemoc
 129. Przedszkolak z zespołem Aspergera – przedszkolak
 130. Nauczanie przedszkolne w ASD – przedszkolak
 131. Zadania wychowawcy i nauczycieli w stosunku do ucznia z autyzmem – rewalidacja
 132. Szkolne strategie rozwoju poznawczego ucznia z autyzmem/ASD/ZA – żądać asystenta – rewalidacja
 133. 34 objawy zaburzeń sensorycznych dziecka w wieku szkolnym – sensoryka
 134. Autyzm/ASD/ZA – trudności językowe – rewalidacja
 135. Nieprecyzyjne polecenia w szkole – utrudnienie dla dzieci z autyzmem/ZA/ASD – rewalidacja
 136. Podręcznik do emocji – emocje – rewalidacja
 137. „Aspergeryjski” – nie jesteśmy mistrzami konwersacji – konwersacja
 138. Metody skutecznego zadawania pracy domowej – rewalidacja
 139. Układanka – słaba koherencja czyli świat w szczegółach – koherencja
 140. Zmiana definicji autyzmu w USA – ASD
 141. Zespół Aspergera – ZA
 142. Zatrudnienie a zainteresowania w ASD – zainteresowania
 143. Jak ćwiczyć kompetencje społeczne ucznia z ZA – umiejętności społeczne – rewalidacja
 144. Kontrakt – współpraca nauczycieli z rodzicami – rewalidacja
 145. Przygotowanie do egzaminów – rewalidacja
 146. Rozpoznanie zespołu Aspergera we wczesnych latach szkolnych – rewalidacja
 147. Wskazówki metodyczne do prowadzenia zajęć integracyjnych – rewalidacja
 148. Edukacja włączająca
 149. Myślenie wizualne w ASD
 150. Szkoła przyjazna mózgowi – rewalidacja
 151. Style uczenia się – rewalidacja
 152. Pierwszy poziom nauczania –  rewalidacja
 153. Trudności w procesie uczenia się typowe dla ASD – rewalidacja
 154. Szkolne problemy i właściwe działania – rewalidacja
 155. Autyzm – zapobieganie przemocy – przemoc –  rewalidacja
 156. Dlaczego zabawa w udawanie jest tak ważna – udawanie –  rewalidacja
 157. Wszechstronny rozwój ucznia a indywidualizacja – rewalidacja
 158. Czy czytania umysłu można się nauczyć – teoria umysłu
 159. Dysleksja – główne problemy – dysleksja –  rewalidacja
 160. Śmierć twórczości dziecka – kreatywność
 161. Czytanie ze zrozumieniem – rewalidacja
 162. Praca z upośledzeniem słuchu w ASD –  rewalidacja
 163. Zachowania stereotypowe
 164. Autyzm – pracuj nad sobą i znajdź pracę – Temple Grandin – rewalidacja
 165. Dziecko wybitnie uzdolnione a dziecko z zespołem Aspergera
 166. Akademia Khana – dziecko nauczycielem – kreatywność –  rewalidacja
 167. Empatia w szkole – empatia –  rewalidacja
 168. Profil zdolności przyswajania wiedzy w autyzmie – profil
 169. ASD – wysoka inteligencja – niski wynik w teście – inteligencja
 170. Ponadprzeciętne zdolności szkolne w ASD – zdolności
 171. Uczeń z ADHD – 11 wskazówek dla nauczyciela – rewalidacja
 172. Gamifikacja – nauka przez działanie – rewalidacja
 173. Trudna młodzież – rewalidacja
 174. Młodszy uczeń z zespołem Aspergera
 175. Problemy z czytaniem – lista wskazówek – rewalidacja
 176. Jak dogadać się z uczniem? – rewalidacja
 177. Nauczyć dzieci nie odrzucać „innych” – przykładowe lekcje i warsztaty dla nauczycieli i wychowawców. –  integracja – rewalidacja
 178. Propozycje dla pedagogów ucznia z autyzmem
 179. Matematyka, punkty w powietrzu, uczeni idioci – specyficzne uczenie
 180. Ruch „Budząca się szkoła”
 181. Gotowość szkolna
 182. Czy nauczyciel wspomagający/asystent powinien być na wszystkich lekcjach? – rewalidacja
 183. Edukacja dzieci z autyzmem/ZA/ASD – co można osiągnąć – rewalidacja
 184. Nowe podejście do programów edukacyjnych skierowanych do dzieci z autyzmem/ZA/ASD – rewalidacja
 185. Edukacja: asystent w szkole i w domu – zaburzenia funkcji wykonawczych w autyzmie – asystent
 186. Nowa edukacja i terapia dzieci z autyzmem
 187. Rewalidacja – rewalidacja
 188. Zaburzenia ze spektrum autyzmu po zmianach w DSM – V
 189. Zmiana definicji autyzmu w USA
 190. Bardziej użyteczna def. ADHD – „wada” funkcji wykonawczych jak w autyzmie – rewalidacja
 191. Autyzm – rozpoznać twarz
 192. Kompensacyjne uczenie się dzieci ze Spektrum Autyzmu i Zespołem Aspergera – koszty poznawcze
 193. Agresja w szkole – cechy ofiary
 194. TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH – umiejętności społeczne –  rewalidacja
 195. Terapie społeczne w ASD – umiejętności społeczne – rewalidacja
 196. Sawant – przebłysk geniuszu
 197. Myślenie obrazami jak Einstein – rewalidacja
 198. Zadanie domowe – rewalidacja
 199. Edukacja domowa – unschooling
 200. Dziewczęta z zespołem Aspergera
 201. Wsparcie dla ucznia z ZA w szkole średniej – rewalidacja
 202. Najlepsza forma kształcenia dla dziecka z zespołem Aspergera – rewalidacja
 203. Naśladownictwo u dzieci z autyzmem…
 204. Problemy z matematyką? – rewalidacja
 205. Kwalifikacje nauczyciela wspomagającego – asystent
 206. Wynagrodzenie nauczyciela wspomagającego – asystent
 207. Programy komputerowe do ćwiczeń emocji – rewalidacja
 208. Dlaczego lekcja akceptacji jest taka ważna? – integracja –  rewalidacja
 209. Proste zabawy na powietrzu – rewalidacja
 210. Dlaczego natura leczy nasze dzieci – rewalidacja
 211. Dlaczego czytanie zmienia mózg – rewalidacja
 212. Drugi język usprawnia mózg – rewalidacja

4 myśli w temacie “Dla nauczycieli

 1. Witaj Sylwia, cieszę się, że trafiłam na to miejsce. jestem mamą 13-latka z autyzmem i nauczycielem, który od niedawna opiekuję się dzieckiem przed diagnozą. Musze przyznać, że obie te role dla mnie są zupełnie różnym doświadczeniem. Ta druga o wiele trudniejszym. Największym wyzwaniem jest wielkość klasy i brak pomocy, gdy 70% uwagi skupić trzeba na uczniu tego wymagającym. Znalazłam u Ciebie wiele pomysłów i choć mam ich niemało cieszę się, że znalazłam nowe. Pozdrawiam . Agnieszka

  Polubienie

  1. Za duża ilość uczniów w klasie to główny problem polskich szkół. Ale trudne warunki ukształtowały mojego syna od małego… Niewiele osób poświęcało mu uwagę… a jednak jakoś daje radę i w ostatniej klasie masowego gimnazjum – chociaż rówieśnicy dają popalić – on wypracowuje swoje metody aby przetrwać. Pod kloszem nie nauczył by się życia… Pozdrawiam gorąco 🙂

   Polubienie

 2. Witam! Jestem młodym nauczycielem, który dostał pod opiekę 5-letniego chłopca z autyzmem. Dziecko nie mówi, jest agresywne kopie, gryzie, bije i drapie. Mimo całej jego agresji jestem spokojna i staram się dziecko tulić i uspokajać, niestety dziecko krzyczy i płacze. Chłopiec nie załatwia również potrzeb fizjologicznych, dodam , że na współpracę z domem nie mam co liczyć. Proszę o pomoc, może ktoś mi coś podpowie, bo już jestem u kresu sił.

  Polubienie

  1. To trudne zadanie – zwłaszcza bez współpracy rodziców niewiele można zdziałać, jednak agresję często powodują przeciążenia (przebodźcowanie) , dzieci te nie lubią bliskiego kontaktu chodzi mi o przytulanie – przekraczanie strefy osobistej itd., brak komunikacji też może być przyczyną agresywnych zachowań – w zakładkach o zaburzeniach integracji sensorycznej – staramy się wyjaśniać te zagadnienia – jednak praktyka zawsze zaskakuje. W grupach autystycznych na FB nauczyciele i terapeuci zadają pytania. W zakładce UCZEŃ W SPEKTRUM AUTYZMU oraz DOSTOSOWANIE KLASY – jest dużo informacji – jednak niezbędna jest pomoc kogoś biegłego w temacie. Pozdrawiam 🙂

   Polubione przez 1 osoba

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s