METODY REWALIDACJA TECHNIKI NARZĘDZIA SPOSOBYrewalidacja, pomysły do wykorzystania w szkole, na zajęciach indywidualnych, w terapiach, w świetlicy, w domu…

Pomysły do IPET-u

KOMUNIKACJA I JĘZYK – ĆWICZENIA

INTEGRACJA SENSORYCZNA (SI) ĆWICZENIA

UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE – ćwiczenia

EMOCJE w tym ćwiczenia

MÓJ PATENT – to moje sposoby…

ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE – wspieramy mowę i słuch

DSM V wprowadziło zastąpienie trzech jednostek chorobowych: zaburzeń autystycznych, zespołu Aspergera i PDD-NOS jedną jednostką – SPEKTRUM ZABURZEŃ AUTYSTYCZNYCH (ASD).W Polsce nadal (zwłaszcza w dokumentach szkolnych istnieje podział na autyzm i zespół Aspergera). W USA to już jedna jednostka – czyli ASD.

ADHD                                                                                                       DYSLEKSJA

Poniżej artykuły dla wszystkich nauczycieli, pedagogów, wychowawców, terapeutów, opiekunów i wszystkich zainteresowanych problematyką autyzmu w szkole i przedszkolu (rewalidacja, nauczanie, asystenci, pomoc, przemoc itp):

 1. Zajęcia dowolne w szkole ASD (SI)
 2. Przykłady ocen śródrocznych i końcowych – klasa I 
 3. Lista Umiejętności Ucznia (LUM) – Diagnoza funkcjonalna
 4. Przygotowanie dziecka z autyzmem do uczestnictwa w edukacji
 5. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających czytanie – do IPET- u
 6. Zobacz jak zmieni się praca pedagoga szkolnego i nauczyciela od września 2017 roku – pobierz darmowy e-book
 7. Aspi, uczenie się, intelekt
 8. WF
 9. Niech gazetki szkolne coś znaczą – pomieszczenie klasowe
 10. Przystosowania i modyfikacje programu – autyzm/ZA
 11. Nauczyciel na zastępstwie
 12. Światowy Dzień Świadomości Autyzmu 2017
 13. Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej – pdf
 14. Sprawdziany/testy
 15. Asystent edukacyjny
 16. Zanim zmieni szkołę lub klasę
 17. Strategie nauki w klasie – rewalidacja
 18. Praca w klasie z uczniem ze spektrum autyzmu – rewalidacja
 19. Pokazać, przekazać 2016 materiały/konferencja 2016
 20. Motywacja i uczenie się w autyzmierewalidacja
 21. ASD – wsparcie edukacyjne
 22. Darmowy podręcznik:One są wśród nas. DZIECKO Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA W SZKOLE I W PRZEDSZKOLU. Informacje dla pedagogów i opiekunówpdf
 23. Program nauczania dla dzieci z ASD
 24. ASD a siedzenie w kółeczku
 25. MAM ZESPÓŁ ASPERGERA (darmowy) Podręcznik dla uczniów i nauczycieli –  nowość 2016 – pdf
 26. O AUTYZMIE DLA DZIECI – scenariusz zajęć
 27. Zmiany w roku szkolnym 2016/2017
 28. 8 rzeczy, które musisz zrobić zanim zaczniesz pracę z uczniem z autyzmem/ZA/ASD  – rewalidacja
 29. Kalendarz roku szkolnego 2016/2017
 30. Program zajęć rewalidacji indywidualnej dla ucznia z autyzmemrewalidacja
 31. Ile kosztuje darmowy podręcznik? Uszkodzenie, zniszczenie…
 32. Pobierz przykładowy IPET – Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny. Szkoła Podstawowa IPET
 33. Po co i dla kogo IPET? IPET
 34. INSTRUKCJA OPRACOWANIA IPET-u – Materiał pomocniczy pdf. – IPET
 35. IPET – Indywidualny Program edukacyjno-terapeutyczny dla przedszkolaka IPET
 36. Propozycje IPET-ów dla dziecka z niepełnosprawnością w edukacji przedszkolnej pdf – IPET
 37. Przykładowa ocena pracy rewalidacyjnej rewalidacja
 38. Konspekt zajęć rewalidacyjno-wychowawczychrewalidacja
 39. Praca Zespołu Nauczycieli przy opracowaniu IPETIPET
 40. Sposoby uczenia dzieci z autyzmem – podpowiedzi rewalidacja
 41. Rady dla nauczyciela mającego w klasie dziecko z ASD
 42. Jakie strategie można zastosować w klasie
 43. Czy mam kwalifikacje, aby uczyć to dziecko?
 44. Lęk/napady złości w klasierewalidacja
 45. 11 nietypowych zachowań dziecka z autyzmem w szkolerewalidacja
 46. Charakterystyka zachowań i potrzeb ucznia z zespołem Aspergera rewalidacja
 47. Nauka w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej – rewalidacja
 48. Oddziaływanie psychoterapeutyczne na początku nauczaniarewalidacja
 49. Program rewalidacji indywidualnej dla ucznia I klasy szkoły podstawowej – rewalidacja
 50. Zajęcia ogólnorozwojowe/Rewalidacja klas I-IV szkoły podstawowej rewalidacja
 51. Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia klasy IV szkoły podstawowejrewalidacja
 52. Skuteczna pomoc uczniowi z ASD w gimnazjum i liceumrewalidacja
 53. 7 wskazówek ułatwiających nauczycielowi pracę z autykiem w klasierewalidacja
 54. Wsparcie dla ucznia w szkole średniejrewalidacja
 55. Jak być dobrym nauczycielem cieniem? rewalidacja
 56. Obowiązkowi asystenci od 1 stycznia 2016 – asystent
 57. Rozporządzenie 2016 autyzm/ZA/nauczyciel wspomagający/asystentasystent
 58. Czy można zatrudnić asystenta ucznia niepełnosprawnego w klasie ogólnodostępnej asystent
 59. Jak być dobrym współrozmówcą – rewalidacja – asystent
 60. Na czym powinien koncentrować się asystent nauczyciela? asystent rewalidacja
 61. Zadania asystenta asystent
 62. Asystent nauczyciela przedszkola – kierunek/opis – asystent
 63. Czy samorząd może ustalić pensum nauczyciela zajęć rewalidacyjnych…? MEN odpowiada…
 64. Czym jest IPETIPET
 65. Autyzm/zespół Aspergera zajęcia rewalidacyjne
 66. INFORMATOR DLA RODZICÓW – i nie tylko
 67. Kryteria wymagań edukacyjnych w praktyce – przedmioty i trudności rewalidacja
 68. Profil umiejętności ruchowych w ASD – motoryka
 69. Jak pomóc dziecku na boisku rewalidacjaWF
 70. Autyzm na lekcjach wychowania fizycznego – rewalidacja WF
 71. Organizacja i prowadzenie zajęć integracyjnychintegracja rewalidacja
 72. Trudności w procesie uczenia się typowe dla ASD
 73. O co chodzi w spektrum autyzmuASD
 74. Nastolatek z zespołem Aspergera w szkole
 75. Program rewalidacji indywidualnej dla ucznia z autyzmem/ZA w gimnazjum – rewalidacja
 76. Program przeciw prześladwaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a – rewalidacja – przemoc
 77. Przedszkolak z zespołem Aspergera – przedszkolak
 78. Nauczanie przedszkolne w ASD – przedszkolak
 79. Zadania wychowawcy i nauczycieli w stosunku do ucznia z autyzmemrewalidacja
 80. Szkolne strategie rozwoju poznawczego ucznia z autyzmem/ASD/ZA – żądać asystenta – rewalidacja
 81. 34 objawy zaburzeń sensorycznych dziecka w wieku szkolnym – sensoryka
 82. SENSORYKA – sensoryka
 83. ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE – rewalidacja – LOGOPEDIA
 84. METODY, TECHNIKI, NARZĘDZIA, SPOSOBY – metody, techniki, narzędzia, sposoby
 85. Emocjonalny warsztatefektywna terapia emocji w autyzmie rewalidacja
 86. Szkolne z zakresu teorii umysłu: Rozmowy komiksowerewalidacja
 87. KOMUNIKACJA – trudności z rozumieniemkomunikacja rewalidacja
 88. Pomoc dla osób z autyzmem w Polsce
 89. Autyzm/ASD/ZA – trudności językowe rewalidacja
 90. Nieprecyzyjne polecenia w szkole – utrudnienie dla dzieci z autyzmem/ZA/ASDrewalidacja
 91. Podręcznik do emocjiemocje rewalidacja
 92. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej emocjerewalidacja
 93. „Aspergeryjski” – nie jesteśmy mistrzami konwersacji konwersacja
 94. Metody skutecznego zadawania pracy domowejrewalidacja
 95. Układanka – słaba koherencja czyli świat w szczegółachkoherencja
 96. DYSLEKSJA – DYSLEKSJA
 97. ADHD – ADHD
 98. AUTYZM – AUTYZM
 99. Spektrum Zaburzeń Autystycznych – ASD
 100. Zmiana definicji autyzmu w USA – ASD
 101. Zespół Aspergera ZA
 102. Zatrudnienie a zainteresowania w ASD – zainteresowania
 103. Psychoterapia indywidualna w ASDpsychoterapia
 104. Pismo?!  – rewalidacja
 105. Percepcja bólu i temperaturypercepcja/zmysły
 106. Jak ćwiczyć kompetencje społeczne ucznia z ZA – umiejętności społecznerewalidacja
 107. Kontrakt – współpraca nauczycieli z rodzicami – rewalidacja
 108. Przygotowanie do egzaminów – rewalidacja
 109. Rozpoznanie zespołu Aspergera we wczesnych latach szkolnych – rewalidacja
 110. Wskazówki metodyczne do prowadzenia zajęć integracyjnych – rewalidacja
 111. Edukacja włączająca
 112. Myślenie wizualne w ASD
 113. Szkoła przyjazna mózgowi – rewalidacja
 114. Style uczenia się – rewalidacja
 115. Pierwszy poziom nauczania –  rewalidacja
 116. Strona Niebieskiej Fali
 117. Trudności w procesie uczenia się typowe dla ASD – rewalidacja
 118. Szkolne problemy i właściwe działania – rewalidacja
 119. Autyzm – zapobieganie przemocy – przemoc –  rewalidacja
 120. Dlaczego zabawawa w udawanie jest tak ważna – udawanie –  rewalidacja
 121. Wszechstronny rozwój ucznia a indywidualizacja – rewalidacja
 122. Czy czytania umysłu można się nauczyć – teoria umysłu
 123. O zaburzeniach integracji sensorycznej (zmysłów) w zakładce SENSORYKA
 124. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z wykorzystaniem el. m. integracji sensorycznej – rewalidacja
 125. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej – inteligencja emocjonalna rewalidacja
 126. PSYCHOLOGIA NA CODZIEŃ
 127. AUTYZM W SZKOLE z ofertą edukacyjną – Konferencja naukowo-szkoleniowa
 128. Koci Świat & Photography & Asperger zapraszają na film
 129. Dysleksja – główne problemy – dysleksja rewalidacja
 130. Knferencja AUTYZM W SZKOLE
 131. Jak postrzega świat dziecko z autyzmem (zaburzenia integracji sensorycznej, dezintegracja, zaburzenia zmysłów… – Filmik 1 – sensoryka
 132. Wrzeszczące dziecko, Filmik 2 – jego zachowanie tłumaczy Filmik 1 (wyżej) – sensoryka
 133. Ostatni sprawdzian szóstoklasisty
 134. Śmierć twórczości dziecka – kreatywność
 135. Przesiębiorczy przedszkolak. Uczymy przedsiębiorczości – konspekt
 136. Program bezpieczeństwa najmłodszych/materiały
 137. Skupianie uwagi i nikła wiedza naukowców o sensoryce
 138. Jednozadaniowy mózg?
 139. Autyzm – w szkole masz pod górkę
 140. Czytanie ze zrozumieniem rewalidacja
 141. Praca z upośledzeniem słuchu w ASD –  rewalidacja
 142. Zachowania stereotypowe
 143. Autyzm – pracuj nad sobą i znajdź pracę – Temple Grandin – rewalidacja
 144. Dziecko wybitnie uzdolnione a dziecko z zespołem Aspergera
 145. Akademia Khana – dziecko nauczycielem – kreatywność –  rewalidacja
 146. Empatia w szkole – empatia –  rewalidacja
 147. Profil zdolności przyswajania wiedzy w autyzmie – profil
 148. ASD – wysoka inteligencja – niski wynik w teście – inteligencja
 149. Ponadprzeciętne zdolności szkolne w ASD – zdolności
 150. Uczeń z ADHD – 11 wskazówek dla nauczyciela – rewalidacja
 151. Gamifikacja – nauka przez działanie – rewalidacja
 152. Trudna młodzież – rewalidacja
 153. Młodszy uczeń z zespołem Aspergera
 154. Problemy z czytaniem – lista wskazówek – rewalidacja
 155. Erasmus+ : Podnoszenie kwalifikacji, staże zagraniczne, praktyki, wolontariat…
 156. Jak dogadać się z uczniem? – rewalidacja
 157. Nauczyć dzieci nie odrzucać „innych” – przykładowe lekcje i warsztaty dla nauczycieli i wychowawców. –  integracja – rewalidacja
 158. Propozycje dla pedagogów ucznia z autyzmem
 159. Matematyka, punkty w powietrzu, uczeni idioci – specyficzne uczenie
 160. Ruch „Budząca się szkoła”
 161. Gotowość szkolna 2015/2016
 162. Nowe rozporządzenie MEN w sprawie dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera 24. 07. 2015 – rewalidacja
 163. Czy nauczyciel wspomagający/asystent powinien być na wszystkich lekcjach? – rewalidacja
 164. Edukacja dzieci z autyzmem/ZA/ASD – co można osiągnąć – rewalidacja
 165. Nowe podejście do programów edukacyjnych skierowanych do dzieci z autyzmem/ZA/ASD – rewalidacja
 166. Edukacja: asystent w szkole i w domu – zaburzenia funkcji wykonawczych w autyzmie – asystent
 167. Nowa edukacja i terapia dzieci z autyzmem
 168. Rewalidacja – rewalidacja
 169. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – rewalidacja
 170. Zaburzenia ze spektrum autyzmu po zmianach w DSM – V
 171. Zmiana definicji autyzmu w USA
 172. Tiki, tiki myślowe lub ruchy mimowolne w ASD – rewalidacja
 173. Problemy z diagnozą i z rozróżnianiem ZA i ASD oraz zbyt mocne przywiązanie do wyników testów
 174. Metoda Krakowska
 175. Bardziej użyteczna def. ADHD – „wada” funkcji wykonawczych jak w autyzmie – rewalidacja
 176. Autyzm – rozpoznać twarz
 177. Autyzm – percepcja – percepcja
 178. Kompensacyjne uczenie się dzieci ze Spektrum Autyzmu i Zespołem Aspergera – koszty poznawcze
 179. Agresja w szkole – cechy ofiary
 180. TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH – umiejętności społeczne –  rewalidacja
 181. Terapie społeczne w ASD umiejętności społecznerewalidacja
 182. Sawant – przebłysk geniuszu
 183. Myślenie obrazami jak Einstein – rewalidacja
 184. Zadanie domowe – rewalidacja
 185. Edukacja domowa – unschooling
 186. Dziewczęta z zespołem Aspergera
 187. Wsparcie dla ucznia z ZA w szkole średniej – rewalidacja
 188. Najlepsza forma kształcenia dla dziecka z zespołem Aspergera – rewalidacja
 189. Naśladownictwo u dzieci z autyzmem…
 190. Fobia szkolna – lęk, nadwrażliwość, niedostosowanie i wagarowanie
 191. MOCARZ – dopalacze
 192. Problemy z matematyką? – rewalidacja
 193. Umiejętności społeczne dziecka: Jak robić dobre pierwsze wrażenie? – umiejętności społeczne –  rewalidacja
 194. Kwalifikacje nauczyciela wspomagającego – asystent
 195. Wynagrodzenie nauczyciela wspomagającego – asystent
 196. Programy komputerowe do ćwiczeń emocji – rewalidacja
 197. Dlaczego lekcja akceptacji jest taka ważna? – integracja –  rewalidacja
 198. Proste zabawy na powietrzu – rewalidacja
 199. Dlaczego natura leczy nasze dzieci – rewalidacja
 200. Dlaczego czytanie zmienia mózg – rewalidacja
 201. Drugi język usprawnia mózg – rewalidacja
Reklamy