METODY REWALIDACJA TECHNIKI NARZĘDZIA SPOSOBYrewalidacja, pomysły do wykorzystania w szkole, na zajęciach indywidualnych, w terapiach, w świetlicy, w domu…

Pomysły do IPET-u

KOMUNIKACJA I JĘZYK – ĆWICZENIA

INTEGRACJA SENSORYCZNA (SI) ĆWICZENIA

UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE – ćwiczenia

EMOCJE w tym ćwiczenia

MÓJ PATENT – to moje sposoby…

ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE – wspieramy mowę i słuch

DSM V wprowadziło zastąpienie trzech jednostek chorobowych: zaburzeń autystycznych, zespołu Aspergera i PDD-NOS jedną jednostką – SPEKTRUM ZABURZEŃ AUTYSTYCZNYCH (ASD).W Polsce nadal (zwłaszcza w dokumentach szkolnych istnieje podział na autyzm i zespół Aspergera). W USA to już jedna jednostka – czyli ASD.

ADHD                                                                                                       DYSLEKSJA

Poniżej artykuły dla wszystkich nauczycieli, pedagogów, wychowawców, terapeutów, opiekunów i wszystkich zainteresowanych problematyką autyzmu w szkole i przedszkolu (rewalidacja, nauczanie, asystenci, pomoc, przemoc itp):

 1. Lista Umiejętności Ucznia (LUM) – Diagnoza funkcjonalna
 2. Przygotowanie dziecka z autyzmem do uczestnictwa w edukacji
 3. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających czytanie – do IPET- u
 4. Zobacz jak zmieni się praca pedagoga szkolnego i nauczyciela od września 2017 roku – pobierz darmowy e-book
 5. Aspi, uczenie się, intelekt
 6. WF
 7. Niech gazetki szkolne coś znaczą – pomieszczenie klasowe
 8. Przystosowania i modyfikacje programu – autyzm/ZA
 9. Nauczyciel na zastępstwie
 10. Światowy Dzień Świadomości Autyzmu 2017
 11. Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej – pdf
 12. Sprawdziany/testy
 13. Asystent edukacyjny
 14. Zanim zmieni szkołę lub klasę
 15. Strategie nauki w klasie – rewalidacja
 16. Praca w klasie z uczniem ze spektrum autyzmu – rewalidacja
 17. Pokazać, przekazać 2016 materiały/konferencja 2016
 18. Motywacja i uczenie się w autyzmierewalidacja
 19. ASD – wsparcie edukacyjne
 20. Darmowy podręcznik:One są wśród nas. DZIECKO Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA W SZKOLE I W PRZEDSZKOLU. Informacje dla pedagogów i opiekunówpdf
 21. Program nauczania dla dzieci z ASD
 22. ASD a siedzenie w kółeczku
 23. MAM ZESPÓŁ ASPERGERA (darmowy) Podręcznik dla uczniów i nauczycieli –  nowość 2016 – pdf
 24. O AUTYZMIE DLA DZIECI – scenariusz zajęć
 25. Zmiany w roku szkolnym 2016/2017
 26. 8 rzeczy, które musisz zrobić zanim zaczniesz pracę z uczniem z autyzmem/ZA/ASD  – rewalidacja
 27. Kalendarz roku szkolnego 2016/2017
 28. Program zajęć rewalidacji indywidualnej dla ucznia z autyzmemrewalidacja
 29. Ile kosztuje darmowy podręcznik? Uszkodzenie, zniszczenie…
 30. Pobierz przykładowy IPET – Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny. Szkoła Podstawowa IPET
 31. Po co i dla kogo IPET? IPET
 32. INSTRUKCJA OPRACOWANIA IPET-u – Materiał pomocniczy pdf. – IPET
 33. IPET – Indywidualny Program edukacyjno-terapeutyczny dla przedszkolaka IPET
 34. Propozycje IPET-ów dla dziecka z niepełnosprawnością w edukacji przedszkolnej pdf – IPET
 35. Przykładowa ocena pracy rewalidacyjnej rewalidacja
 36. Konspekt zajęć rewalidacyjno-wychowawczychrewalidacja
 37. Praca Zespołu Nauczycieli przy opracowaniu IPETIPET
 38. Sposoby uczenia dzieci z autyzmem – podpowiedzi rewalidacja
 39. Rady dla nauczyciela mającego w klasie dziecko z ASD
 40. Jakie strategie można zastosować w klasie
 41. Czy mam kwalifikacje, aby uczyć to dziecko?
 42. Lęk/napady złości w klasierewalidacja
 43. 11 nietypowych zachowań dziecka z autyzmem w szkolerewalidacja
 44. Charakterystyka zachowań i potrzeb ucznia z zespołem Aspergera rewalidacja
 45. Nauka w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej – rewalidacja
 46. Oddziaływanie psychoterapeutyczne na początku nauczaniarewalidacja
 47. Program rewalidacji indywidualnej dla ucznia I klasy szkoły podstawowej – rewalidacja
 48. Zajęcia ogólnorozwojowe/Rewalidacja klas I-IV szkoły podstawowej rewalidacja
 49. Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia klasy IV szkoły podstawowejrewalidacja
 50. Skuteczna pomoc uczniowi z ASD w gimnazjum i liceumrewalidacja
 51. 7 wskazówek ułatwiających nauczycielowi pracę z autykiem w klasierewalidacja
 52. Wsparcie dla ucznia w szkole średniejrewalidacja
 53. Jak być dobrym nauczycielem cieniem? rewalidacja
 54. Obowiązkowi asystenci od 1 stycznia 2016 – asystent
 55. Rozporządzenie 2016 autyzm/ZA/nauczyciel wspomagający/asystentasystent
 56. Czy można zatrudnić asystenta ucznia niepełnosprawnego w klasie ogólnodostępnej asystent
 57. Jak być dobrym współrozmówcą – rewalidacja – asystent
 58. Na czym powinien koncentrować się asystent nauczyciela? asystent rewalidacja
 59. Zadania asystenta asystent
 60. Asystent nauczyciela przedszkola – kierunek/opis – asystent
 61. Czy samorząd może ustalić pensum nauczyciela zajęć rewalidacyjnych…? MEN odpowiada…
 62. Czym jest IPETIPET
 63. Autyzm/zespół Aspergera zajęcia rewalidacyjne
 64. INFORMATOR DLA RODZICÓW – i nie tylko
 65. Kryteria wymagań edukacyjnych w praktyce – przedmioty i trudności rewalidacja
 66. Profil umiejętności ruchowych w ASD – motoryka
 67. Jak pomóc dziecku na boisku rewalidacjaWF
 68. Autyzm na lekcjach wychowania fizycznego – rewalidacja WF
 69. Organizacja i prowadzenie zajęć integracyjnychintegracja rewalidacja
 70. Trudności w procesie uczenia się typowe dla ASD
 71. O co chodzi w spektrum autyzmuASD
 72. Nastolatek z zespołem Aspergera w szkole
 73. Program rewalidacji indywidualnej dla ucznia z autyzmem/ZA w gimnazjum – rewalidacja
 74. Program przeciw prześladwaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a – rewalidacja – przemoc
 75. Przedszkolak z zespołem Aspergera – przedszkolak
 76. Nauczanie przedszkolne w ASD – przedszkolak
 77. Zadania wychowawcy i nauczycieli w stosunku do ucznia z autyzmemrewalidacja
 78. Szkolne strategie rozwoju poznawczego ucznia z autyzmem/ASD/ZA – żądać asystenta – rewalidacja
 79. 34 objawy zaburzeń sensorycznych dziecka w wieku szkolnym – sensoryka
 80. SENSORYKA – sensoryka
 81. ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE – rewalidacja – LOGOPEDIA
 82. METODY, TECHNIKI, NARZĘDZIA, SPOSOBY – metody, techniki, narzędzia, sposoby
 83. Emocjonalny warsztatefektywna terapia emocji w autyzmie rewalidacja
 84. Szkolne z zakresu teorii umysłu: Rozmowy komiksowerewalidacja
 85. KOMUNIKACJA – trudności z rozumieniemkomunikacja rewalidacja
 86. Pomoc dla osób z autyzmem w Polsce
 87. Autyzm/ASD/ZA – trudności językowe rewalidacja
 88. Nieprecyzyjne polecenia w szkole – utrudnienie dla dzieci z autyzmem/ZA/ASDrewalidacja
 89. Podręcznik do emocjiemocje rewalidacja
 90. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej emocjerewalidacja
 91. „Aspergeryjski” – nie jesteśmy mistrzami konwersacji konwersacja
 92. Metody skutecznego zadawania pracy domowejrewalidacja
 93. Układanka – słaba koherencja czyli świat w szczegółachkoherencja
 94. DYSLEKSJA – DYSLEKSJA
 95. ADHD – ADHD
 96. AUTYZM – AUTYZM
 97. Spektrum Zaburzeń Autystycznych – ASD
 98. Zmiana definicji autyzmu w USA – ASD
 99. Zespół Aspergera ZA
 100. Zatrudnienie a zainteresowania w ASD – zainteresowania
 101. Psychoterapia indywidualna w ASDpsychoterapia
 102. Pismo?!  – rewalidacja
 103. Percepcja bólu i temperaturypercepcja/zmysły
 104. Jak ćwiczyć kompetencje społeczne ucznia z ZA – umiejętności społecznerewalidacja
 105. Kontrakt – współpraca nauczycieli z rodzicami – rewalidacja
 106. Przygotowanie do egzaminów – rewalidacja
 107. Rozpoznanie zespołu Aspergera we wczesnych latach szkolnych – rewalidacja
 108. Wskazówki metodyczne do prowadzenia zajęć integracyjnych – rewalidacja
 109. Edukacja włączająca
 110. Myślenie wizualne w ASD
 111. Szkoła przyjazna mózgowi – rewalidacja
 112. Style uczenia się – rewalidacja
 113. Pierwszy poziom nauczania –  rewalidacja
 114. Strona Niebieskiej Fali
 115. Trudności w procesie uczenia się typowe dla ASD – rewalidacja
 116. Szkolne problemy i właściwe działania – rewalidacja
 117. Autyzm – zapobieganie przemocy – przemoc –  rewalidacja
 118. Dlaczego zabawawa w udawanie jest tak ważna – udawanie –  rewalidacja
 119. Wszechstronny rozwój ucznia a indywidualizacja – rewalidacja
 120. Czy czytania umysłu można się nauczyć – teoria umysłu
 121. O zaburzeniach integracji sensorycznej (zmysłów) w zakładce SENSORYKA
 122. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z wykorzystaniem el. m. integracji sensorycznej – rewalidacja
 123. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej – inteligencja emocjonalna rewalidacja
 124. PSYCHOLOGIA NA CODZIEŃ
 125. AUTYZM W SZKOLE z ofertą edukacyjną – Konferencja naukowo-szkoleniowa
 126. Koci Świat & Photography & Asperger zapraszają na film
 127. Dysleksja – główne problemy – dysleksja rewalidacja
 128. Knferencja AUTYZM W SZKOLE
 129. Jak postrzega świat dziecko z autyzmem (zaburzenia integracji sensorycznej, dezintegracja, zaburzenia zmysłów… – Filmik 1 – sensoryka
 130. Wrzeszczące dziecko, Filmik 2 – jego zachowanie tłumaczy Filmik 1 (wyżej) – sensoryka
 131. Ostatni sprawdzian szóstoklasisty
 132. Śmierć twórczości dziecka – kreatywność
 133. Przesiębiorczy przedszkolak. Uczymy przedsiębiorczości – konspekt
 134. Program bezpieczeństwa najmłodszych/materiały
 135. Skupianie uwagi i nikła wiedza naukowców o sensoryce
 136. Jednozadaniowy mózg?
 137. Autyzm – w szkole masz pod górkę
 138. Czytanie ze zrozumieniem rewalidacja
 139. Praca z upośledzeniem słuchu w ASD –  rewalidacja
 140. Zachowania stereotypowe
 141. Autyzm – pracuj nad sobą i znajdź pracę – Temple Grandin – rewalidacja
 142. Dziecko wybitnie uzdolnione a dziecko z zespołem Aspergera
 143. Akademia Khana – dziecko nauczycielem – kreatywność –  rewalidacja
 144. Empatia w szkole – empatia –  rewalidacja
 145. Profil zdolności przyswajania wiedzy w autyzmie – profil
 146. ASD – wysoka inteligencja – niski wynik w teście – inteligencja
 147. Ponadprzeciętne zdolności szkolne w ASD – zdolności
 148. Uczeń z ADHD – 11 wskazówek dla nauczyciela – rewalidacja
 149. Gamifikacja – nauka przez działanie – rewalidacja
 150. Trudna młodzież – rewalidacja
 151. Młodszy uczeń z zespołem Aspergera
 152. Problemy z czytaniem – lista wskazówek – rewalidacja
 153. Erasmus+ : Podnoszenie kwalifikacji, staże zagraniczne, praktyki, wolontariat…
 154. Jak dogadać się z uczniem? – rewalidacja
 155. Nauczyć dzieci nie odrzucać „innych” – przykładowe lekcje i warsztaty dla nauczycieli i wychowawców. –  integracja – rewalidacja
 156. Propozycje dla pedagogów ucznia z autyzmem
 157. Matematyka, punkty w powietrzu, uczeni idioci – specyficzne uczenie
 158. Ruch „Budząca się szkoła”
 159. Gotowość szkolna 2015/2016
 160. Nowe rozporządzenie MEN w sprawie dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera 24. 07. 2015 – rewalidacja
 161. Czy nauczyciel wspomagający/asystent powinien być na wszystkich lekcjach? – rewalidacja
 162. Edukacja dzieci z autyzmem/ZA/ASD – co można osiągnąć – rewalidacja
 163. Nowe podejście do programów edukacyjnych skierowanych do dzieci z autyzmem/ZA/ASD – rewalidacja
 164. Edukacja: asystent w szkole i w domu – zaburzenia funkcji wykonawczych w autyzmie – asystent
 165. Nowa edukacja i terapia dzieci z autyzmem
 166. Rewalidacja – rewalidacja
 167. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – rewalidacja
 168. Zaburzenia ze spektrum autyzmu po zmianach w DSM – V
 169. Zmiana definicji autyzmu w USA
 170. Tiki, tiki myślowe lub ruchy mimowolne w ASD – rewalidacja
 171. Problemy z diagnozą i z rozróżnianiem ZA i ASD oraz zbyt mocne przywiązanie do wyników testów
 172. Metoda Krakowska
 173. Bardziej użyteczna def. ADHD – „wada” funkcji wykonawczych jak w autyzmie – rewalidacja
 174. Autyzm – rozpoznać twarz
 175. Autyzm – percepcja – percepcja
 176. Kompensacyjne uczenie się dzieci ze Spektrum Autyzmu i Zespołem Aspergera – koszty poznawcze
 177. Agresja w szkole – cechy ofiary
 178. TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH – umiejętności społeczne –  rewalidacja
 179. Terapie społeczne w ASD umiejętności społecznerewalidacja
 180. Sawant – przebłysk geniuszu
 181. Myślenie obrazami jak Einstein – rewalidacja
 182. Zadanie domowe – rewalidacja
 183. Edukacja domowa – unschooling
 184. Dziewczęta z zespołem Aspergera
 185. Wsparcie dla ucznia z ZA w szkole średniej – rewalidacja
 186. Najlepsza forma kształcenia dla dziecka z zespołem Aspergera – rewalidacja
 187. Naśladownictwo u dzieci z autyzmem…
 188. Fobia szkolna – lęk, nadwrażliwość, niedostosowanie i wagarowanie
 189. MOCARZ – dopalacze
 190. Problemy z matematyką? – rewalidacja
 191. Umiejętności społeczne dziecka: Jak robić dobre pierwsze wrażenie? – umiejętności społeczne –  rewalidacja
 192. Kwalifikacje nauczyciela wspomagającego – asystent
 193. Wynagrodzenie nauczyciela wspomagającego – asystent
 194. Programy komputerowe do ćwiczeń emocji – rewalidacja
 195. Dlaczego lekcja akceptacji jest taka ważna? – integracja –  rewalidacja
 196. Proste zabawy na powietrzu – rewalidacja
 197. Dlaczego natura leczy nasze dzieci – rewalidacja
 198. Dlaczego czytanie zmienia mózg – rewalidacja
 199. Drugi język usprawnia mózg – rewalidacja
Advertisements