autyzmwszkole.com

ZESPÓŁ ASPERGERA ASD UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE EMOCJE INTEGRACJA SENSORYCZNA SI KOMUNIKACJA IPET REWALIDACJA MOTORYKA AUTYZM NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ INTELEKTUALNA MAŁE DZIECKO ZABAWA ZDROWIE

DLA NAUCZYCIELI

ZAKŁADKI:

ZAGADNIENIA:

 1. Zajęcia w szkole, autyzm – lista kontrolna, ocenianie
 2. Publikacje i materiały edukacyjne autyzm i zespół Aspergera
 3. Spektrum autyzmu – myślenie logiczne, wskazówki
 4. Ocena opisowa
 5. Spektrum autyzmu – Projekty i prace zaliczeniowe
 6. Dzień Świadomości Autyzmu – scenariusz zajęć
 7. Przykładowa opinia o uczniu
 8. Sprawozdanie z przeprowadzonej diagnozy o obserwacji w grupie dzieci 5 – 6 latków
 9. Przykładowa opinia ucznia
 10. Autystyczne okna możliwości
 11. Autyzm – przygotowanie do egzaminów, wspomaganie
 12. Autyzm – zmiana sali
 13. Terapeuta cień
 14. IPET – najczęstsze pytania
 15. Kształcenie specjalne – dodatkowo zatrudniani pracownicy
 16. Uczeń z zespołem Aspergera – symptomy trudności
 17. Autyzm – dostarczaj wskazówek wizualnych
 18. Zacznij od imion/uczeń z ASD
 19. Przykuj uwagę włączając szczególne zainteresowania ucznia z ASD
 20. Uczeń z zaburzeniami zachowania i emocji
 21. Proste strategie językowe
 22. Wolontariat koleżeński, autyzm, wykluczenie
 23. Autyzm – wsparcie rówieśników w klasie
 24. System zadań – strategie wizualne
 25. Uczeń z autyzmem
 26. Lęk, niepokój, autyzm – jeden na jeden praca z uczniem
 27. Ocenianie
 28. ASD – boisko, przerwa, stres
 29. Gotowość szkolna
 30. Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia
 31. Dziewczęta z ASD w szkole
 32. Dzienniczek – pokonać trudności z planowaniem
 33. Zmaganie się z pracami domowymi
 34. Analiza autystycznego Kuby, szkoła podstawowa, trudności, strategie działań na lekcji…
 35. Autyzm/wf – nauka sprawności ruchowej
 36. Zespół Aspergera – dostosowanie wymagań edukacyjnych, wskazówki do pracy z uczniem
 37. Autyzm – dostosowanie wymagań, wskazówki do pracy z uczniem
 38. Autyzm, edukacja, prawo
 39. Wychowanie fizyczne – autyzm
 40. Nauczanie indywidualne
 41. Autyzm – przygotowanie zadania domowego przez nauczyciela
 42. Autyzm – system edukacji w Polsce
 43. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających rozwój percepcji słuchowej
 44. Nauczycielu, zapisuj polecenia na tablicy
 45. Jak można pomóc autystycznemu dziecku w nauce?
 46. Pamięć robocza w zespole Aspergera
 47. Przerwa
 48. Wrażliwość wzrokowa w ZA
 49. Odosobnienie – autyzm
 50. Nauczycielu nie pytaj, dlaczego
 51. Nagradzanie – autystyczny uczeń
 52. Bezpieczna przestrzeń ucznia
 53. Lista wskazówek, by uczeń stosował się do poleceń
 54. Mylne przypuszczenia o autystycznym uczniu
 55. Kłopoty z matematyką: dyskalkulia
 56. Zaburzenie integracji sensorycznej – badanie przesiewowe – lista kontrolna dla nauczycieli
 57. Sankcje, uczeń, autyzm, zachowanie
 58. Konieczność kategoryzowania problemów z zachowaniem
 59. Mózgi autystyczne – w jaki sposób się uczymy
 60. Autyzm – LEKCJA AKCEPTACJI – Pobierz materiały, zastosuj, pomóż zrozumieć
 61. Wyprawka 2017 – autyzm/ZA
 62. Schemat nowej szkoły
 63. Trudności z uwagą w ASD – wskazówki
 64. Zajęcia dowolne w szkole ASD (SI)
 65. Przykłady ocen śródrocznych i końcowych – klasa I 
 66. Lista Umiejętności Ucznia (LUM) – Diagnoza funkcjonalna
 67. Przygotowanie dziecka z autyzmem do uczestnictwa w edukacji
 68. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających czytanie – do IPET- u
 69. Zobacz jak zmieni się praca pedagoga szkolnego i nauczyciela od września 2017 roku – pobierz darmowy e-book
 70. Aspi, uczenie się, intelekt
 71. WF
 72. Przystosowania i modyfikacje programu – autyzm/ZA
 73. Nauczyciel na zastępstwie
 74. Światowy Dzień Świadomości Autyzmu 2017
 75. Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej – pdf
 76. Sprawdziany/testy
 77. Asystent edukacyjny
 78. Zanim zmieni szkołę lub klasę
 79. Strategie nauki w klasie – rewalidacja
 80. Praca w klasie z uczniem ze spektrum autyzmu – rewalidacja
 81. Pokazać, przekazać 2016 materiały/konferencja 2016
 82. Motywacja i uczenie się w autyzmierewalidacja
 83. ASD – wsparcie edukacyjne
 84. Darmowy podręcznik:One są wśród nas. DZIECKO Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA W SZKOLE I W PRZEDSZKOLU. Informacje dla pedagogów i opiekunówpdf
 85. Program nauczania dla dzieci z ASD
 86. ASD a siedzenie w kółeczku
 87. MAM ZESPÓŁ ASPERGERA (darmowy) Podręcznik dla uczniów i nauczycieli –  nowość 2016 – pdf
 88. O AUTYZMIE DLA DZIECI – scenariusz zajęć
 89. Zmiany w roku szkolnym 2016/2017
 90. 8 rzeczy, które musisz zrobić zanim zaczniesz pracę z uczniem z autyzmem/ZA/ASD  – rewalidacja
 91. Program zajęć rewalidacji indywidualnej dla ucznia z autyzmemrewalidacja
 92. Ile kosztuje darmowy podręcznik? Uszkodzenie, zniszczenie…
 93. Rady dla nauczyciela mającego w klasie dziecko z ASD
 94. Jakie strategie można zastosować w klasie
 95. Czy mam kwalifikacje, aby uczyć to dziecko?
 96. Lęk/napady złości w klasierewalidacja
 97. 11 nietypowych zachowań dziecka z autyzmem w szkolerewalidacja
 98. Charakterystyka zachowań i potrzeb ucznia z zespołem Aspergera rewalidacja
 99. Nauka w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej – rewalidacja
 100. Oddziaływanie psychoterapeutyczne na początku nauczaniarewalidacja
 101. Skuteczna pomoc uczniowi z ASD w gimnazjum i liceumrewalidacja
 102. 7 wskazówek ułatwiających nauczycielowi pracę z autykiem w klasierewalidacja
 103. Wsparcie dla ucznia w szkole średniejrewalidacja
 104. Obowiązkowi asystenci od 1 stycznia 2016 – asystent
 105. Rozporządzenie 2016 autyzm/ZA/nauczyciel wspomagający/asystentasystent
 106. Czy można zatrudnić asystenta ucznia niepełnosprawnego w klasie ogólnodostępnej asystent
 107. Jak być dobrym współrozmówcą – rewalidacja – asystent
 108. Na czym powinien koncentrować się asystent nauczyciela? asystent rewalidacja
 109. Zadania asystenta asystent
 110. Asystent nauczyciela przedszkola – kierunek/opis – asystent
 111. Czy samorząd może ustalić pensum nauczyciela zajęć rewalidacyjnych…? MEN odpowiada…
 112. Czym jest IPETIPET
 113. INFORMATOR DLA RODZICÓW – i nie tylko
 114. Kryteria wymagań edukacyjnych w praktyce – przedmioty i trudności rewalidacja
 115. Profil umiejętności ruchowych w ASD – motoryka
 116. Jak pomóc dziecku na boisku rewalidacjaWF
 117. Autyzm na lekcjach wychowania fizycznego – rewalidacja WF
 118. Organizacja i prowadzenie zajęć integracyjnychintegracja rewalidacja
 119. Trudności w procesie uczenia się typowe dla ASD
 120. O co chodzi w spektrum autyzmuASD
 121. Nastolatek z zespołem Aspergera w szkole
 122. Program rewalidacji indywidualnej dla ucznia z autyzmem/ZA w gimnazjum – rewalidacja
 123. Program przeciw prześladwaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a – rewalidacja – przemoc
 124. Przedszkolak z zespołem Aspergera – przedszkolak
 125. Nauczanie przedszkolne w ASD – przedszkolak
 126. Zadania wychowawcy i nauczycieli w stosunku do ucznia z autyzmemrewalidacja
 127. Szkolne strategie rozwoju poznawczego ucznia z autyzmem/ASD/ZA – żądać asystenta – rewalidacja
 128. 34 objawy zaburzeń sensorycznych dziecka w wieku szkolnym – sensoryka
 129. Autyzm/ASD/ZA – trudności językowe rewalidacja
 130. Nieprecyzyjne polecenia w szkole – utrudnienie dla dzieci z autyzmem/ZA/ASDrewalidacja
 131. Podręcznik do emocjiemocje rewalidacja
 132. „Aspergeryjski” – nie jesteśmy mistrzami konwersacji konwersacja
 133. Metody skutecznego zadawania pracy domowejrewalidacja
 134. Układanka – słaba koherencja czyli świat w szczegółachkoherencja
 135. Spektrum Zaburzeń Autystycznych – ASD
 136. Zmiana definicji autyzmu w USA – ASD
 137. Zespół Aspergera ZA
 138. Zatrudnienie a zainteresowania w ASD – zainteresowania
 139. Jak ćwiczyć kompetencje społeczne ucznia z ZA – umiejętności społecznerewalidacja
 140. Kontrakt – współpraca nauczycieli z rodzicami – rewalidacja
 141. Przygotowanie do egzaminów – rewalidacja
 142. Rozpoznanie zespołu Aspergera we wczesnych latach szkolnych – rewalidacja
 143. Wskazówki metodyczne do prowadzenia zajęć integracyjnych – rewalidacja
 144. Edukacja włączająca
 145. Myślenie wizualne w ASD
 146. Szkoła przyjazna mózgowi – rewalidacja
 147. Style uczenia się – rewalidacja
 148. Pierwszy poziom nauczania –  rewalidacja
 149. Trudności w procesie uczenia się typowe dla ASD – rewalidacja
 150. Szkolne problemy i właściwe działania – rewalidacja
 151. Autyzm – zapobieganie przemocy – przemoc –  rewalidacja
 152. Dlaczego zabawa w udawanie jest tak ważna – udawanie –  rewalidacja
 153. Wszechstronny rozwój ucznia a indywidualizacja – rewalidacja
 154. Czy czytania umysłu można się nauczyć – teoria umysłu
 155. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z wykorzystaniem el. m. integracji sensorycznej – rewalidacja
 156. Dysleksja – główne problemy – dysleksja rewalidacja
 157. Śmierć twórczości dziecka – kreatywność
 158. Czytanie ze zrozumieniem rewalidacja
 159. Praca z upośledzeniem słuchu w ASD –  rewalidacja
 160. Zachowania stereotypowe
 161. Autyzm – pracuj nad sobą i znajdź pracę – Temple Grandin – rewalidacja
 162. Dziecko wybitnie uzdolnione a dziecko z zespołem Aspergera
 163. Akademia Khana – dziecko nauczycielem – kreatywność –  rewalidacja
 164. Empatia w szkole – empatia –  rewalidacja
 165. Profil zdolności przyswajania wiedzy w autyzmie – profil
 166. ASD – wysoka inteligencja – niski wynik w teście – inteligencja
 167. Ponadprzeciętne zdolności szkolne w ASD – zdolności
 168. Uczeń z ADHD – 11 wskazówek dla nauczyciela – rewalidacja
 169. Gamifikacja – nauka przez działanie – rewalidacja
 170. Trudna młodzież – rewalidacja
 171. Młodszy uczeń z zespołem Aspergera
 172. Problemy z czytaniem – lista wskazówek – rewalidacja
 173. Jak dogadać się z uczniem? – rewalidacja
 174. Nauczyć dzieci nie odrzucać „innych” – przykładowe lekcje i warsztaty dla nauczycieli i wychowawców. –  integracja – rewalidacja
 175. Propozycje dla pedagogów ucznia z autyzmem
 176. Matematyka, punkty w powietrzu, uczeni idioci – specyficzne uczenie
 177. Ruch „Budząca się szkoła”
 178. Gotowość szkolna 2015/2016
 179. Czy nauczyciel wspomagający/asystent powinien być na wszystkich lekcjach? – rewalidacja
 180. Edukacja dzieci z autyzmem/ZA/ASD – co można osiągnąć – rewalidacja
 181. Nowe podejście do programów edukacyjnych skierowanych do dzieci z autyzmem/ZA/ASD – rewalidacja
 182. Edukacja: asystent w szkole i w domu – zaburzenia funkcji wykonawczych w autyzmie – asystent
 183. Nowa edukacja i terapia dzieci z autyzmem
 184. Rewalidacja – rewalidacja
 185. Zaburzenia ze spektrum autyzmu po zmianach w DSM – V
 186. Zmiana definicji autyzmu w USA
 187. Bardziej użyteczna def. ADHD – „wada” funkcji wykonawczych jak w autyzmie – rewalidacja
 188. Autyzm – rozpoznać twarz
 189. Kompensacyjne uczenie się dzieci ze Spektrum Autyzmu i Zespołem Aspergera – koszty poznawcze
 190. Agresja w szkole – cechy ofiary
 191. TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH – umiejętności społeczne –  rewalidacja
 192. Terapie społeczne w ASD umiejętności społecznerewalidacja
 193. Sawant – przebłysk geniuszu
 194. Myślenie obrazami jak Einstein – rewalidacja
 195. Zadanie domowe – rewalidacja
 196. Edukacja domowa – unschooling
 197. Dziewczęta z zespołem Aspergera
 198. Wsparcie dla ucznia z ZA w szkole średniej – rewalidacja
 199. Najlepsza forma kształcenia dla dziecka z zespołem Aspergera – rewalidacja
 200. Naśladownictwo u dzieci z autyzmem…
 201. Problemy z matematyką? – rewalidacja
 202. Kwalifikacje nauczyciela wspomagającego – asystent
 203. Wynagrodzenie nauczyciela wspomagającego – asystent
 204. Programy komputerowe do ćwiczeń emocji – rewalidacja
 205. Dlaczego lekcja akceptacji jest taka ważna? – integracja –  rewalidacja
 206. Proste zabawy na powietrzu – rewalidacja
 207. Dlaczego natura leczy nasze dzieci – rewalidacja
 208. Dlaczego czytanie zmienia mózg – rewalidacja
 209. Drugi język usprawnia mózg – rewalidacja

4 myśli w temacie “DLA NAUCZYCIELI

 1. Witaj Sylwia, cieszę się, że trafiłam na to miejsce. jestem mamą 13-latka z autyzmem i nauczycielem, który od niedawna opiekuję się dzieckiem przed diagnozą. Musze przyznać, że obie te role dla mnie są zupełnie różnym doświadczeniem. Ta druga o wiele trudniejszym. Największym wyzwaniem jest wielkość klasy i brak pomocy, gdy 70% uwagi skupić trzeba na uczniu tego wymagającym. Znalazłam u Ciebie wiele pomysłów i choć mam ich niemało cieszę się, że znalazłam nowe. Pozdrawiam . Agnieszka

  Polubienie

  1. Za duża ilość uczniów w klasie to główny problem polskich szkół. Ale trudne warunki ukształtowały mojego syna od małego… Niewiele osób poświęcało mu uwagę… a jednak jakoś daje radę i w ostatniej klasie masowego gimnazjum – chociaż rówieśnicy dają popalić – on wypracowuje swoje metody aby przetrwać. Pod kloszem nie nauczył by się życia… Pozdrawiam gorąco 🙂

   Polubienie

 2. Witam! Jestem młodym nauczycielem, który dostał pod opiekę 5-letniego chłopca z autyzmem. Dziecko nie mówi, jest agresywne kopie, gryzie, bije i drapie. Mimo całej jego agresji jestem spokojna i staram się dziecko tulić i uspokajać, niestety dziecko krzyczy i płacze. Chłopiec nie załatwia również potrzeb fizjologicznych, dodam , że na współpracę z domem nie mam co liczyć. Proszę o pomoc, może ktoś mi coś podpowie, bo już jestem u kresu sił.

  Polubienie

  1. To trudne zadanie – zwłaszcza bez współpracy rodziców niewiele można zdziałać, jednak agresję często powodują przeciążenia (przebodźcowanie) , dzieci te nie lubią bliskiego kontaktu chodzi mi o przytulanie – przekraczanie strefy osobistej itd., brak komunikacji też może być przyczyną agresywnych zachowań – w zakładkach o zaburzeniach integracji sensorycznej – staramy się wyjaśniać te zagadnienia – jednak praktyka zawsze zaskakuje. W grupach autystycznych na FB nauczyciele i terapeuci zadają pytania. W zakładce UCZEŃ W SPEKTRUM AUTYZMU oraz DOSTOSOWANIE KLASY – jest dużo informacji – jednak niezbędna jest pomoc kogoś biegłego w temacie. Pozdrawiam 🙂

   Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: