• Poniżej znajdują się zakładki a w nich artykuły dla nauczycieli, pedagogów, wychowawców, terapeutów, opiekunów i wszystkich zainteresowanych problematyką autyzmu i zaburzeń pokrewnych w szkole i przedszkolu (rewalidacja, nauczanie, asystenci, pomoc, przemoc itp). Zajęcia, ćwiczenia, lekcje, scenariusze, metody, pomysły, zaburzenia itd., – pogrupowane zostały w zakładkach oraz bardziej szczegółowo przedstawione/ponumerowane w zagadnieniach poniżej.

ZAKŁADKI:

ZAGADNIENIA:

 1. Kłopoty z matematyką: dyskalkulia
 2. Zaburzenie integracji sensorycznej – badanie przesiewowe – lista kontrolna dla nauczycieli
 3. Konieczność kategoryzowania problemów z zachowaniem
 4. Mózgi autystyczne – w jaki sposób się uczymy
 5. Autyzm – LEKCJA AKCEPTACJI – Pobierz materiały, zastosuj, pomóż zrozumieć
 6. Wyprawka 2017 – autyzm/ZA
 7. Schemat nowej szkoły
 8. Trudności z uwagą w ASD – wskazówki
 9. Zajęcia dowolne w szkole ASD (SI)
 10. Przykłady ocen śródrocznych i końcowych – klasa I 
 11. Lista Umiejętności Ucznia (LUM) – Diagnoza funkcjonalna
 12. Przygotowanie dziecka z autyzmem do uczestnictwa w edukacji
 13. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających czytanie – do IPET- u
 14. Zobacz jak zmieni się praca pedagoga szkolnego i nauczyciela od września 2017 roku – pobierz darmowy e-book
 15. Aspi, uczenie się, intelekt
 16. WF
 17. Przystosowania i modyfikacje programu – autyzm/ZA
 18. Nauczyciel na zastępstwie
 19. Światowy Dzień Świadomości Autyzmu 2017
 20. Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej – pdf
 21. Sprawdziany/testy
 22. Asystent edukacyjny
 23. Zanim zmieni szkołę lub klasę
 24. Strategie nauki w klasie – rewalidacja
 25. Praca w klasie z uczniem ze spektrum autyzmu – rewalidacja
 26. Pokazać, przekazać 2016 materiały/konferencja 2016
 27. Motywacja i uczenie się w autyzmierewalidacja
 28. ASD – wsparcie edukacyjne
 29. Darmowy podręcznik:One są wśród nas. DZIECKO Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA W SZKOLE I W PRZEDSZKOLU. Informacje dla pedagogów i opiekunówpdf
 30. Program nauczania dla dzieci z ASD
 31. ASD a siedzenie w kółeczku
 32. MAM ZESPÓŁ ASPERGERA (darmowy) Podręcznik dla uczniów i nauczycieli –  nowość 2016 – pdf
 33. O AUTYZMIE DLA DZIECI – scenariusz zajęć
 34. Zmiany w roku szkolnym 2016/2017
 35. 8 rzeczy, które musisz zrobić zanim zaczniesz pracę z uczniem z autyzmem/ZA/ASD  – rewalidacja
 36. Program zajęć rewalidacji indywidualnej dla ucznia z autyzmemrewalidacja
 37. Ile kosztuje darmowy podręcznik? Uszkodzenie, zniszczenie…
 38. Rady dla nauczyciela mającego w klasie dziecko z ASD
 39. Jakie strategie można zastosować w klasie
 40. Czy mam kwalifikacje, aby uczyć to dziecko?
 41. Lęk/napady złości w klasierewalidacja
 42. 11 nietypowych zachowań dziecka z autyzmem w szkolerewalidacja
 43. Charakterystyka zachowań i potrzeb ucznia z zespołem Aspergera rewalidacja
 44. Nauka w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej – rewalidacja
 45. Oddziaływanie psychoterapeutyczne na początku nauczaniarewalidacja
 46. Skuteczna pomoc uczniowi z ASD w gimnazjum i liceumrewalidacja
 47. 7 wskazówek ułatwiających nauczycielowi pracę z autykiem w klasierewalidacja
 48. Wsparcie dla ucznia w szkole średniejrewalidacja
 49. Obowiązkowi asystenci od 1 stycznia 2016 – asystent
 50. Rozporządzenie 2016 autyzm/ZA/nauczyciel wspomagający/asystentasystent
 51. Czy można zatrudnić asystenta ucznia niepełnosprawnego w klasie ogólnodostępnej asystent
 52. Jak być dobrym współrozmówcą – rewalidacja – asystent
 53. Na czym powinien koncentrować się asystent nauczyciela? asystent rewalidacja
 54. Zadania asystenta asystent
 55. Asystent nauczyciela przedszkola – kierunek/opis – asystent
 56. Czy samorząd może ustalić pensum nauczyciela zajęć rewalidacyjnych…? MEN odpowiada…
 57. Czym jest IPETIPET
 58. INFORMATOR DLA RODZICÓW – i nie tylko
 59. Kryteria wymagań edukacyjnych w praktyce – przedmioty i trudności rewalidacja
 60. Profil umiejętności ruchowych w ASD – motoryka
 61. Jak pomóc dziecku na boisku rewalidacjaWF
 62. Autyzm na lekcjach wychowania fizycznego – rewalidacja WF
 63. Organizacja i prowadzenie zajęć integracyjnychintegracja rewalidacja
 64. Trudności w procesie uczenia się typowe dla ASD
 65. O co chodzi w spektrum autyzmuASD
 66. Nastolatek z zespołem Aspergera w szkole
 67. Program rewalidacji indywidualnej dla ucznia z autyzmem/ZA w gimnazjum – rewalidacja
 68. Program przeciw prześladwaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a – rewalidacja – przemoc
 69. Przedszkolak z zespołem Aspergera – przedszkolak
 70. Nauczanie przedszkolne w ASD – przedszkolak
 71. Zadania wychowawcy i nauczycieli w stosunku do ucznia z autyzmemrewalidacja
 72. Szkolne strategie rozwoju poznawczego ucznia z autyzmem/ASD/ZA – żądać asystenta – rewalidacja
 73. 34 objawy zaburzeń sensorycznych dziecka w wieku szkolnym – sensoryka
 74. Autyzm/ASD/ZA – trudności językowe rewalidacja
 75. Nieprecyzyjne polecenia w szkole – utrudnienie dla dzieci z autyzmem/ZA/ASDrewalidacja
 76. Podręcznik do emocjiemocje rewalidacja
 77. „Aspergeryjski” – nie jesteśmy mistrzami konwersacji konwersacja
 78. Metody skutecznego zadawania pracy domowejrewalidacja
 79. Układanka – słaba koherencja czyli świat w szczegółachkoherencja
 80. Spektrum Zaburzeń Autystycznych – ASD
 81. Zmiana definicji autyzmu w USA – ASD
 82. Zespół Aspergera ZA
 83. Zatrudnienie a zainteresowania w ASD – zainteresowania
 84. Jak ćwiczyć kompetencje społeczne ucznia z ZA – umiejętności społecznerewalidacja
 85. Kontrakt – współpraca nauczycieli z rodzicami – rewalidacja
 86. Przygotowanie do egzaminów – rewalidacja
 87. Rozpoznanie zespołu Aspergera we wczesnych latach szkolnych – rewalidacja
 88. Wskazówki metodyczne do prowadzenia zajęć integracyjnych – rewalidacja
 89. Edukacja włączająca
 90. Myślenie wizualne w ASD
 91. Szkoła przyjazna mózgowi – rewalidacja
 92. Style uczenia się – rewalidacja
 93. Pierwszy poziom nauczania –  rewalidacja
 94. Trudności w procesie uczenia się typowe dla ASD – rewalidacja
 95. Szkolne problemy i właściwe działania – rewalidacja
 96. Autyzm – zapobieganie przemocy – przemoc –  rewalidacja
 97. Dlaczego zabawawa w udawanie jest tak ważna – udawanie –  rewalidacja
 98. Wszechstronny rozwój ucznia a indywidualizacja – rewalidacja
 99. Czy czytania umysłu można się nauczyć – teoria umysłu
 100. O zaburzeniach integracji sensorycznej (zmysłów) w zakładce SENSORYKA
 101. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z wykorzystaniem el. m. integracji sensorycznej – rewalidacja
 102. Dysleksja – główne problemy – dysleksja rewalidacja
 103. Śmierć twórczości dziecka – kreatywność
 104. Jednozadaniowy mózg?
 105. Autyzm – w szkole masz pod górkę
 106. Czytanie ze zrozumieniem rewalidacja
 107. Praca z upośledzeniem słuchu w ASD –  rewalidacja
 108. Zachowania stereotypowe
 109. Autyzm – pracuj nad sobą i znajdź pracę – Temple Grandin – rewalidacja
 110. Dziecko wybitnie uzdolnione a dziecko z zespołem Aspergera
 111. Akademia Khana – dziecko nauczycielem – kreatywność –  rewalidacja
 112. Empatia w szkole – empatia –  rewalidacja
 113. Profil zdolności przyswajania wiedzy w autyzmie – profil
 114. ASD – wysoka inteligencja – niski wynik w teście – inteligencja
 115. Ponadprzeciętne zdolności szkolne w ASD – zdolności
 116. Uczeń z ADHD – 11 wskazówek dla nauczyciela – rewalidacja
 117. Gamifikacja – nauka przez działanie – rewalidacja
 118. Trudna młodzież – rewalidacja
 119. Młodszy uczeń z zespołem Aspergera
 120. Problemy z czytaniem – lista wskazówek – rewalidacja
 121. Jak dogadać się z uczniem? – rewalidacja
 122. Nauczyć dzieci nie odrzucać „innych” – przykładowe lekcje i warsztaty dla nauczycieli i wychowawców. –  integracja – rewalidacja
 123. Propozycje dla pedagogów ucznia z autyzmem
 124. Matematyka, punkty w powietrzu, uczeni idioci – specyficzne uczenie
 125. Ruch „Budząca się szkoła”
 126. Gotowość szkolna 2015/2016
 127. Czy nauczyciel wspomagający/asystent powinien być na wszystkich lekcjach? – rewalidacja
 128. Edukacja dzieci z autyzmem/ZA/ASD – co można osiągnąć – rewalidacja
 129. Nowe podejście do programów edukacyjnych skierowanych do dzieci z autyzmem/ZA/ASD – rewalidacja
 130. Edukacja: asystent w szkole i w domu – zaburzenia funkcji wykonawczych w autyzmie – asystent
 131. Nowa edukacja i terapia dzieci z autyzmem
 132. Rewalidacja – rewalidacja
 133. Zaburzenia ze spektrum autyzmu po zmianach w DSM – V
 134. Zmiana definicji autyzmu w USA
 135. Bardziej użyteczna def. ADHD – „wada” funkcji wykonawczych jak w autyzmie – rewalidacja
 136. Autyzm – rozpoznać twarz
 137. Kompensacyjne uczenie się dzieci ze Spektrum Autyzmu i Zespołem Aspergera – koszty poznawcze
 138. Agresja w szkole – cechy ofiary
 139. TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH – umiejętności społeczne –  rewalidacja
 140. Terapie społeczne w ASD umiejętności społecznerewalidacja
 141. Sawant – przebłysk geniuszu
 142. Myślenie obrazami jak Einstein – rewalidacja
 143. Zadanie domowe – rewalidacja
 144. Edukacja domowa – unschooling
 145. Dziewczęta z zespołem Aspergera
 146. Wsparcie dla ucznia z ZA w szkole średniej – rewalidacja
 147. Najlepsza forma kształcenia dla dziecka z zespołem Aspergera – rewalidacja
 148. Naśladownictwo u dzieci z autyzmem…
 149. Problemy z matematyką? – rewalidacja
 150. Kwalifikacje nauczyciela wspomagającego – asystent
 151. Wynagrodzenie nauczyciela wspomagającego – asystent
 152. Programy komputerowe do ćwiczeń emocji – rewalidacja
 153. Dlaczego lekcja akceptacji jest taka ważna? – integracja –  rewalidacja
 154. Proste zabawy na powietrzu – rewalidacja
 155. Dlaczego natura leczy nasze dzieci – rewalidacja
 156. Dlaczego czytanie zmienia mózg – rewalidacja
 157. Drugi język usprawnia mózg – rewalidacja
Reklamy