ZAKŁADKI:

ZAGADNIENIA:

 1. Przykładowe oceny opisowe ucznia
 2. Zajęcia w szkole, autyzm – lista kontrolna, ocenianie
 3. Publikacje i materiały edukacyjne autyzm i zespół Aspergera
 4. Spektrum autyzmu – myślenie logiczne, wskazówki
 5. Ocena opisowa
 6. Spektrum autyzmu – Projekty i prace zaliczeniowe
 7. Dzień Świadomości Autyzmu – scenariusz zajęć
 8. Przykładowa opinia o uczniu
 9. Sprawozdanie z przeprowadzonej diagnozy o obserwacji w grupie dzieci 5 – 6 latków
 10. Przykładowa opinia ucznia
 11. Autystyczne okna możliwości
 12. Autyzm – przygotowanie do egzaminów, wspomaganie
 13. Autyzm – zmiana sali
 14. Terapeuta cień
 15. IPET – najczęstsze pytania
 16. Kształcenie specjalne – dodatkowo zatrudniani pracownicy
 17. Uczeń z zespołem Aspergera – symptomy trudności
 18. Autyzm – dostarczaj wskazówek wizualnych
 19. Zacznij od imion/uczeń z ASD
 20. Przykuj uwagę włączając szczególne zainteresowania ucznia z ASD
 21. Uczeń z zaburzeniami zachowania i emocji
 22. Proste strategie językowe
 23. Wolontariat koleżeński, autyzm, wykluczenie
 24. Autyzm – wsparcie rówieśników w klasie
 25. System zadań – strategie wizualne
 26. Uczeń z autyzmem
 27. Lęk, niepokój, autyzm – jeden na jeden praca z uczniem
 28. Ocenianie
 29. ASD – boisko, przerwa, stres
 30. Gotowość szkolna
 31. Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia
 32. Dziewczęta z ASD w szkole
 33. Dzienniczek – pokonać trudności z planowaniem
 34. Zmaganie się z pracami domowymi
 35. Analiza autystycznego Kuby, szkoła podstawowa, trudności, strategie działań na lekcji…
 36. Autyzm/wf – nauka sprawności ruchowej
 37. Zespół Aspergera – dostosowanie wymagań edukacyjnych, wskazówki do pracy z uczniem
 38. Autyzm – dostosowanie wymagań, wskazówki do pracy z uczniem
 39. Autyzm, edukacja, prawo
 40. Wychowanie fizyczne – autyzm
 41. Nauczanie indywidualne
 42. Autyzm – przygotowanie zadania domowego przez nauczyciela
 43. Autyzm – system edukacji w Polsce
 44. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających rozwój percepcji słuchowej
 45. Nauczycielu, zapisuj polecenia na tablicy
 46. Jak można pomóc autystycznemu dziecku w nauce?
 47. Pamięć robocza w zespole Aspergera
 48. Przerwa
 49. Wrażliwość wzrokowa w ZA
 50. Odosobnienie – autyzm
 51. Nauczycielu nie pytaj, dlaczego
 52. Nagradzanie – autystyczny uczeń
 53. Bezpieczna przestrzeń ucznia
 54. Lista wskazówek, by uczeń stosował się do poleceń
 55. Mylne przypuszczenia o autystycznym uczniu
 56. Kłopoty z matematyką: dyskalkulia
 57. Zaburzenie integracji sensorycznej – badanie przesiewowe – lista kontrolna dla nauczycieli
 58. Sankcje, uczeń, autyzm, zachowanie
 59. Konieczność kategoryzowania problemów z zachowaniem
 60. Mózgi autystyczne – w jaki sposób się uczymy
 61. Autyzm – LEKCJA AKCEPTACJI – Pobierz materiały, zastosuj, pomóż zrozumieć
 62. Wyprawka 2017 – autyzm/ZA
 63. Schemat nowej szkoły
 64. Trudności z uwagą w ASD – wskazówki
 65. Zajęcia dowolne w szkole ASD (SI)
 66. Przykłady ocen śródrocznych i końcowych – klasa I 
 67. Lista Umiejętności Ucznia (LUM) – Diagnoza funkcjonalna
 68. Przygotowanie dziecka z autyzmem do uczestnictwa w edukacji
 69. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających czytanie – do IPET- u
 70. Zobacz jak zmieni się praca pedagoga szkolnego i nauczyciela od września 2017 roku – pobierz darmowy e-book
 71. Aspi, uczenie się, intelekt
 72. WF
 73. Przystosowania i modyfikacje programu – autyzm/ZA
 74. Nauczyciel na zastępstwie
 75. Światowy Dzień Świadomości Autyzmu 2017
 76. Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej – pdf
 77. Sprawdziany/testy
 78. Asystent edukacyjny
 79. Zanim zmieni szkołę lub klasę
 80. Strategie nauki w klasie – rewalidacja
 81. Praca w klasie z uczniem ze spektrum autyzmu – rewalidacja
 82. Pokazać, przekazać 2016 materiały/konferencja 2016
 83. Motywacja i uczenie się w autyzmierewalidacja
 84. ASD – wsparcie edukacyjne
 85. Darmowy podręcznik:One są wśród nas. DZIECKO Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA W SZKOLE I W PRZEDSZKOLU. Informacje dla pedagogów i opiekunówpdf
 86. Program nauczania dla dzieci z ASD
 87. ASD a siedzenie w kółeczku
 88. MAM ZESPÓŁ ASPERGERA (darmowy) Podręcznik dla uczniów i nauczycieli –  nowość 2016 – pdf
 89. O AUTYZMIE DLA DZIECI – scenariusz zajęć
 90. Zmiany w roku szkolnym 2016/2017
 91. 8 rzeczy, które musisz zrobić zanim zaczniesz pracę z uczniem z autyzmem/ZA/ASD  – rewalidacja
 92. Program zajęć rewalidacji indywidualnej dla ucznia z autyzmemrewalidacja
 93. Ile kosztuje darmowy podręcznik? Uszkodzenie, zniszczenie…
 94. Rady dla nauczyciela mającego w klasie dziecko z ASD
 95. Jakie strategie można zastosować w klasie
 96. Czy mam kwalifikacje, aby uczyć to dziecko?
 97. Lęk/napady złości w klasierewalidacja
 98. 11 nietypowych zachowań dziecka z autyzmem w szkolerewalidacja
 99. Charakterystyka zachowań i potrzeb ucznia z zespołem Aspergera rewalidacja
 100. Nauka w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej – rewalidacja
 101. Oddziaływanie psychoterapeutyczne na początku nauczaniarewalidacja
 102. Skuteczna pomoc uczniowi z ASD w gimnazjum i liceumrewalidacja
 103. 7 wskazówek ułatwiających nauczycielowi pracę z autykiem w klasierewalidacja
 104. Wsparcie dla ucznia w szkole średniejrewalidacja
 105. Obowiązkowi asystenci od 1 stycznia 2016 – asystent
 106. Rozporządzenie 2016 autyzm/ZA/nauczyciel wspomagający/asystentasystent
 107. Czy można zatrudnić asystenta ucznia niepełnosprawnego w klasie ogólnodostępnej asystent
 108. Jak być dobrym współrozmówcą – rewalidacja – asystent
 109. Na czym powinien koncentrować się asystent nauczyciela? asystent rewalidacja
 110. Zadania asystenta asystent
 111. Asystent nauczyciela przedszkola – kierunek/opis – asystent
 112. Czy samorząd może ustalić pensum nauczyciela zajęć rewalidacyjnych…? MEN odpowiada…
 113. Czym jest IPETIPET
 114. INFORMATOR DLA RODZICÓW – i nie tylko
 115. Kryteria wymagań edukacyjnych w praktyce – przedmioty i trudności rewalidacja
 116. Profil umiejętności ruchowych w ASD – motoryka
 117. Jak pomóc dziecku na boisku rewalidacjaWF
 118. Autyzm na lekcjach wychowania fizycznego – rewalidacja WF
 119. Organizacja i prowadzenie zajęć integracyjnychintegracja rewalidacja
 120. Trudności w procesie uczenia się typowe dla ASD
 121. O co chodzi w spektrum autyzmuASD
 122. Nastolatek z zespołem Aspergera w szkole
 123. Program rewalidacji indywidualnej dla ucznia z autyzmem/ZA w gimnazjum – rewalidacja
 124. Program przeciw prześladwaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a – rewalidacja – przemoc
 125. Przedszkolak z zespołem Aspergera – przedszkolak
 126. Nauczanie przedszkolne w ASD – przedszkolak
 127. Zadania wychowawcy i nauczycieli w stosunku do ucznia z autyzmemrewalidacja
 128. Szkolne strategie rozwoju poznawczego ucznia z autyzmem/ASD/ZA – żądać asystenta – rewalidacja
 129. 34 objawy zaburzeń sensorycznych dziecka w wieku szkolnym – sensoryka
 130. Autyzm/ASD/ZA – trudności językowe rewalidacja
 131. Nieprecyzyjne polecenia w szkole – utrudnienie dla dzieci z autyzmem/ZA/ASDrewalidacja
 132. Podręcznik do emocjiemocje rewalidacja
 133. „Aspergeryjski” – nie jesteśmy mistrzami konwersacji konwersacja
 134. Metody skutecznego zadawania pracy domowejrewalidacja
 135. Układanka – słaba koherencja czyli świat w szczegółachkoherencja
 136. Spektrum Zaburzeń Autystycznych – ASD
 137. Zmiana definicji autyzmu w USA – ASD
 138. Zespół Aspergera ZA
 139. Zatrudnienie a zainteresowania w ASD – zainteresowania
 140. Jak ćwiczyć kompetencje społeczne ucznia z ZA – umiejętności społecznerewalidacja
 141. Kontrakt – współpraca nauczycieli z rodzicami – rewalidacja
 142. Przygotowanie do egzaminów – rewalidacja
 143. Rozpoznanie zespołu Aspergera we wczesnych latach szkolnych – rewalidacja
 144. Wskazówki metodyczne do prowadzenia zajęć integracyjnych – rewalidacja
 145. Edukacja włączająca
 146. Myślenie wizualne w ASD
 147. Szkoła przyjazna mózgowi – rewalidacja
 148. Style uczenia się – rewalidacja
 149. Pierwszy poziom nauczania –  rewalidacja
 150. Trudności w procesie uczenia się typowe dla ASD – rewalidacja
 151. Szkolne problemy i właściwe działania – rewalidacja
 152. Autyzm – zapobieganie przemocy – przemoc –  rewalidacja
 153. Dlaczego zabawa w udawanie jest tak ważna – udawanie –  rewalidacja
 154. Wszechstronny rozwój ucznia a indywidualizacja – rewalidacja
 155. Czy czytania umysłu można się nauczyć – teoria umysłu
 156. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z wykorzystaniem el. m. integracji sensorycznej – rewalidacja
 157. Dysleksja – główne problemy – dysleksja rewalidacja
 158. Śmierć twórczości dziecka – kreatywność
 159. Czytanie ze zrozumieniem rewalidacja
 160. Praca z upośledzeniem słuchu w ASD –  rewalidacja
 161. Zachowania stereotypowe
 162. Autyzm – pracuj nad sobą i znajdź pracę – Temple Grandin – rewalidacja
 163. Dziecko wybitnie uzdolnione a dziecko z zespołem Aspergera
 164. Akademia Khana – dziecko nauczycielem – kreatywność –  rewalidacja
 165. Empatia w szkole – empatia –  rewalidacja
 166. Profil zdolności przyswajania wiedzy w autyzmie – profil
 167. ASD – wysoka inteligencja – niski wynik w teście – inteligencja
 168. Ponadprzeciętne zdolności szkolne w ASD – zdolności
 169. Uczeń z ADHD – 11 wskazówek dla nauczyciela – rewalidacja
 170. Gamifikacja – nauka przez działanie – rewalidacja
 171. Trudna młodzież – rewalidacja
 172. Młodszy uczeń z zespołem Aspergera
 173. Problemy z czytaniem – lista wskazówek – rewalidacja
 174. Jak dogadać się z uczniem? – rewalidacja
 175. Nauczyć dzieci nie odrzucać „innych” – przykładowe lekcje i warsztaty dla nauczycieli i wychowawców. –  integracja – rewalidacja
 176. Propozycje dla pedagogów ucznia z autyzmem
 177. Matematyka, punkty w powietrzu, uczeni idioci – specyficzne uczenie
 178. Ruch „Budząca się szkoła”
 179. Gotowość szkolna 2015/2016
 180. Czy nauczyciel wspomagający/asystent powinien być na wszystkich lekcjach? – rewalidacja
 181. Edukacja dzieci z autyzmem/ZA/ASD – co można osiągnąć – rewalidacja
 182. Nowe podejście do programów edukacyjnych skierowanych do dzieci z autyzmem/ZA/ASD – rewalidacja
 183. Edukacja: asystent w szkole i w domu – zaburzenia funkcji wykonawczych w autyzmie – asystent
 184. Nowa edukacja i terapia dzieci z autyzmem
 185. Rewalidacja – rewalidacja
 186. Zaburzenia ze spektrum autyzmu po zmianach w DSM – V
 187. Zmiana definicji autyzmu w USA
 188. Bardziej użyteczna def. ADHD – „wada” funkcji wykonawczych jak w autyzmie – rewalidacja
 189. Autyzm – rozpoznać twarz
 190. Kompensacyjne uczenie się dzieci ze Spektrum Autyzmu i Zespołem Aspergera – koszty poznawcze
 191. Agresja w szkole – cechy ofiary
 192. TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH – umiejętności społeczne –  rewalidacja
 193. Terapie społeczne w ASD umiejętności społecznerewalidacja
 194. Sawant – przebłysk geniuszu
 195. Myślenie obrazami jak Einstein – rewalidacja
 196. Zadanie domowe – rewalidacja
 197. Edukacja domowa – unschooling
 198. Dziewczęta z zespołem Aspergera
 199. Wsparcie dla ucznia z ZA w szkole średniej – rewalidacja
 200. Najlepsza forma kształcenia dla dziecka z zespołem Aspergera – rewalidacja
 201. Naśladownictwo u dzieci z autyzmem…
 202. Problemy z matematyką? – rewalidacja
 203. Kwalifikacje nauczyciela wspomagającego – asystent
 204. Wynagrodzenie nauczyciela wspomagającego – asystent
 205. Programy komputerowe do ćwiczeń emocji – rewalidacja
 206. Dlaczego lekcja akceptacji jest taka ważna? – integracja –  rewalidacja
 207. Proste zabawy na powietrzu – rewalidacja
 208. Dlaczego natura leczy nasze dzieci – rewalidacja
 209. Dlaczego czytanie zmienia mózg – rewalidacja
 210. Drugi język usprawnia mózg – rewalidacja

4 Comments »

 1. Witaj Sylwia, cieszę się, że trafiłam na to miejsce. jestem mamą 13-latka z autyzmem i nauczycielem, który od niedawna opiekuję się dzieckiem przed diagnozą. Musze przyznać, że obie te role dla mnie są zupełnie różnym doświadczeniem. Ta druga o wiele trudniejszym. Największym wyzwaniem jest wielkość klasy i brak pomocy, gdy 70% uwagi skupić trzeba na uczniu tego wymagającym. Znalazłam u Ciebie wiele pomysłów i choć mam ich niemało cieszę się, że znalazłam nowe. Pozdrawiam . Agnieszka

  Polubienie

  • Za duża ilość uczniów w klasie to główny problem polskich szkół. Ale trudne warunki ukształtowały mojego syna od małego… Niewiele osób poświęcało mu uwagę… a jednak jakoś daje radę i w ostatniej klasie masowego gimnazjum – chociaż rówieśnicy dają popalić – on wypracowuje swoje metody aby przetrwać. Pod kloszem nie nauczył by się życia… Pozdrawiam gorąco 🙂

   Polubienie

 2. Witam! Jestem młodym nauczycielem, który dostał pod opiekę 5-letniego chłopca z autyzmem. Dziecko nie mówi, jest agresywne kopie, gryzie, bije i drapie. Mimo całej jego agresji jestem spokojna i staram się dziecko tulić i uspokajać, niestety dziecko krzyczy i płacze. Chłopiec nie załatwia również potrzeb fizjologicznych, dodam , że na współpracę z domem nie mam co liczyć. Proszę o pomoc, może ktoś mi coś podpowie, bo już jestem u kresu sił.

  Polubienie

  • To trudne zadanie – zwłaszcza bez współpracy rodziców niewiele można zdziałać, jednak agresję często powodują przeciążenia (przebodźcowanie) , dzieci te nie lubią bliskiego kontaktu chodzi mi o przytulanie – przekraczanie strefy osobistej itd., brak komunikacji też może być przyczyną agresywnych zachowań – w zakładkach o zaburzeniach integracji sensorycznej – staramy się wyjaśniać te zagadnienia – jednak praktyka zawsze zaskakuje. W grupach autystycznych na FB nauczyciele i terapeuci zadają pytania. W zakładce UCZEŃ W SPEKTRUM AUTYZMU oraz DOSTOSOWANIE KLASY – jest dużo informacji – jednak niezbędna jest pomoc kogoś biegłego w temacie. Pozdrawiam 🙂

   Polubienie

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s