Przeskocz do treści

DLA NAUCZYCIELI

ZAKŁADKI:

ZAGADNIENIA:

 1. Spektrum autyzmu – myślenie logiczne, wskazówki
 2. Ocena opisowa
 3. Spektrum autyzmu – Projekty i prace zaliczeniowe
 4. Dzień Świadomości Autyzmu – scenariusz zajęć
 5. Przykładowa opinia o uczniu
 6. Sprawozdanie z przeprowadzonej diagnozy o obserwacji w grupie dzieci 5 – 6 latków
 7. Przykładowa opinia ucznia
 8. Autystyczne okna możliwości
 9. Autyzm – przygotowanie do egzaminów, wspomaganie
 10. Autyzm – zmiana sali
 11. Terapeuta cień
 12. IPET – najczęstsze pytania
 13. Kształcenie specjalne – dodatkowo zatrudniani pracownicy
 14. Uczeń z zespołem Aspergera – symptomy trudności
 15. Autyzm – dostarczaj wskazówek wizualnych
 16. Zacznij od imion/uczeń z ASD
 17. Przykuj uwagę włączając szczególne zainteresowania ucznia z ASD
 18. Uczeń z zaburzeniami zachowania i emocji
 19. Proste strategie językowe
 20. Wolontariat koleżeński, autyzm, wykluczenie
 21. Autyzm – wsparcie rówieśników w klasie
 22. System zadań – strategie wizualne
 23. Uczeń z autyzmem
 24. Lęk, niepokój, autyzm – jeden na jeden praca z uczniem
 25. Ocenianie
 26. ASD – boisko, przerwa, stres
 27. Gotowość szkolna
 28. Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia
 29. Dziewczęta z ASD w szkole
 30. Dzienniczek – pokonać trudności z planowaniem
 31. Zmaganie się z pracami domowymi
 32. Analiza autystycznego Kuby, szkoła podstawowa, trudności, strategie działań na lekcji…
 33. Autyzm/wf – nauka sprawności ruchowej
 34. Zespół Aspergera – dostosowanie wymagań edukacyjnych, wskazówki do pracy z uczniem
 35. Autyzm – dostosowanie wymagań, wskazówki do pracy z uczniem
 36. Autyzm, edukacja, prawo
 37. Wychowanie fizyczne – autyzm
 38. Nauczanie indywidualne
 39. Autyzm – przygotowanie zadania domowego przez nauczyciela
 40. Autyzm – system edukacji w Polsce
 41. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających rozwój percepcji słuchowej
 42. Nauczycielu, zapisuj polecenia na tablicy
 43. Jak można pomóc autystycznemu dziecku w nauce?
 44. Pamięć robocza w zespole Aspergera
 45. Przerwa
 46. Wrażliwość wzrokowa w ZA
 47. Odosobnienie – autyzm
 48. Nauczycielu nie pytaj, dlaczego
 49. Nagradzanie – autystyczny uczeń
 50. Bezpieczna przestrzeń ucznia
 51. Lista wskazówek, by uczeń stosował się do poleceń
 52. Mylne przypuszczenia o autystycznym uczniu
 53. Kłopoty z matematyką: dyskalkulia
 54. Zaburzenie integracji sensorycznej – badanie przesiewowe – lista kontrolna dla nauczycieli
 55. Sankcje, uczeń, autyzm, zachowanie
 56. Konieczność kategoryzowania problemów z zachowaniem
 57. Mózgi autystyczne – w jaki sposób się uczymy
 58. Autyzm – LEKCJA AKCEPTACJI – Pobierz materiały, zastosuj, pomóż zrozumieć
 59. Wyprawka 2017 – autyzm/ZA
 60. Schemat nowej szkoły
 61. Trudności z uwagą w ASD – wskazówki
 62. Zajęcia dowolne w szkole ASD (SI)
 63. Przykłady ocen śródrocznych i końcowych – klasa I 
 64. Lista Umiejętności Ucznia (LUM) – Diagnoza funkcjonalna
 65. Przygotowanie dziecka z autyzmem do uczestnictwa w edukacji
 66. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających czytanie – do IPET- u
 67. Zobacz jak zmieni się praca pedagoga szkolnego i nauczyciela od września 2017 roku – pobierz darmowy e-book
 68. Aspi, uczenie się, intelekt
 69. WF
 70. Przystosowania i modyfikacje programu – autyzm/ZA
 71. Nauczyciel na zastępstwie
 72. Światowy Dzień Świadomości Autyzmu 2017
 73. Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej – pdf
 74. Sprawdziany/testy
 75. Asystent edukacyjny
 76. Zanim zmieni szkołę lub klasę
 77. Strategie nauki w klasie – rewalidacja
 78. Praca w klasie z uczniem ze spektrum autyzmu – rewalidacja
 79. Pokazać, przekazać 2016 materiały/konferencja 2016
 80. Motywacja i uczenie się w autyzmierewalidacja
 81. ASD – wsparcie edukacyjne
 82. Darmowy podręcznik:One są wśród nas. DZIECKO Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA W SZKOLE I W PRZEDSZKOLU. Informacje dla pedagogów i opiekunówpdf
 83. Program nauczania dla dzieci z ASD
 84. ASD a siedzenie w kółeczku
 85. MAM ZESPÓŁ ASPERGERA (darmowy) Podręcznik dla uczniów i nauczycieli –  nowość 2016 – pdf
 86. O AUTYZMIE DLA DZIECI – scenariusz zajęć
 87. Zmiany w roku szkolnym 2016/2017
 88. 8 rzeczy, które musisz zrobić zanim zaczniesz pracę z uczniem z autyzmem/ZA/ASD  – rewalidacja
 89. Program zajęć rewalidacji indywidualnej dla ucznia z autyzmemrewalidacja
 90. Ile kosztuje darmowy podręcznik? Uszkodzenie, zniszczenie…
 91. Rady dla nauczyciela mającego w klasie dziecko z ASD
 92. Jakie strategie można zastosować w klasie
 93. Czy mam kwalifikacje, aby uczyć to dziecko?
 94. Lęk/napady złości w klasierewalidacja
 95. 11 nietypowych zachowań dziecka z autyzmem w szkolerewalidacja
 96. Charakterystyka zachowań i potrzeb ucznia z zespołem Aspergera rewalidacja
 97. Nauka w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej – rewalidacja
 98. Oddziaływanie psychoterapeutyczne na początku nauczaniarewalidacja
 99. Skuteczna pomoc uczniowi z ASD w gimnazjum i liceumrewalidacja
 100. 7 wskazówek ułatwiających nauczycielowi pracę z autykiem w klasierewalidacja
 101. Wsparcie dla ucznia w szkole średniejrewalidacja
 102. Obowiązkowi asystenci od 1 stycznia 2016 – asystent
 103. Rozporządzenie 2016 autyzm/ZA/nauczyciel wspomagający/asystentasystent
 104. Czy można zatrudnić asystenta ucznia niepełnosprawnego w klasie ogólnodostępnej asystent
 105. Jak być dobrym współrozmówcą – rewalidacja – asystent
 106. Na czym powinien koncentrować się asystent nauczyciela? asystent rewalidacja
 107. Zadania asystenta asystent
 108. Asystent nauczyciela przedszkola – kierunek/opis – asystent
 109. Czy samorząd może ustalić pensum nauczyciela zajęć rewalidacyjnych…? MEN odpowiada…
 110. Czym jest IPETIPET
 111. INFORMATOR DLA RODZICÓW – i nie tylko
 112. Kryteria wymagań edukacyjnych w praktyce – przedmioty i trudności rewalidacja
 113. Profil umiejętności ruchowych w ASD – motoryka
 114. Jak pomóc dziecku na boisku rewalidacjaWF
 115. Autyzm na lekcjach wychowania fizycznego – rewalidacja WF
 116. Organizacja i prowadzenie zajęć integracyjnychintegracja rewalidacja
 117. Trudności w procesie uczenia się typowe dla ASD
 118. O co chodzi w spektrum autyzmuASD
 119. Nastolatek z zespołem Aspergera w szkole
 120. Program rewalidacji indywidualnej dla ucznia z autyzmem/ZA w gimnazjum – rewalidacja
 121. Program przeciw prześladwaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a – rewalidacja – przemoc
 122. Przedszkolak z zespołem Aspergera – przedszkolak
 123. Nauczanie przedszkolne w ASD – przedszkolak
 124. Zadania wychowawcy i nauczycieli w stosunku do ucznia z autyzmemrewalidacja
 125. Szkolne strategie rozwoju poznawczego ucznia z autyzmem/ASD/ZA – żądać asystenta – rewalidacja
 126. 34 objawy zaburzeń sensorycznych dziecka w wieku szkolnym – sensoryka
 127. Autyzm/ASD/ZA – trudności językowe rewalidacja
 128. Nieprecyzyjne polecenia w szkole – utrudnienie dla dzieci z autyzmem/ZA/ASDrewalidacja
 129. Podręcznik do emocjiemocje rewalidacja
 130. „Aspergeryjski” – nie jesteśmy mistrzami konwersacji konwersacja
 131. Metody skutecznego zadawania pracy domowejrewalidacja
 132. Układanka – słaba koherencja czyli świat w szczegółachkoherencja
 133. Spektrum Zaburzeń Autystycznych – ASD
 134. Zmiana definicji autyzmu w USA – ASD
 135. Zespół Aspergera ZA
 136. Zatrudnienie a zainteresowania w ASD – zainteresowania
 137. Jak ćwiczyć kompetencje społeczne ucznia z ZA – umiejętności społecznerewalidacja
 138. Kontrakt – współpraca nauczycieli z rodzicami – rewalidacja
 139. Przygotowanie do egzaminów – rewalidacja
 140. Rozpoznanie zespołu Aspergera we wczesnych latach szkolnych – rewalidacja
 141. Wskazówki metodyczne do prowadzenia zajęć integracyjnych – rewalidacja
 142. Edukacja włączająca
 143. Myślenie wizualne w ASD
 144. Szkoła przyjazna mózgowi – rewalidacja
 145. Style uczenia się – rewalidacja
 146. Pierwszy poziom nauczania –  rewalidacja
 147. Trudności w procesie uczenia się typowe dla ASD – rewalidacja
 148. Szkolne problemy i właściwe działania – rewalidacja
 149. Autyzm – zapobieganie przemocy – przemoc –  rewalidacja
 150. Dlaczego zabawa w udawanie jest tak ważna – udawanie –  rewalidacja
 151. Wszechstronny rozwój ucznia a indywidualizacja – rewalidacja
 152. Czy czytania umysłu można się nauczyć – teoria umysłu
 153. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z wykorzystaniem el. m. integracji sensorycznej – rewalidacja
 154. Dysleksja – główne problemy – dysleksja rewalidacja
 155. Śmierć twórczości dziecka – kreatywność
 156. Czytanie ze zrozumieniem rewalidacja
 157. Praca z upośledzeniem słuchu w ASD –  rewalidacja
 158. Zachowania stereotypowe
 159. Autyzm – pracuj nad sobą i znajdź pracę – Temple Grandin – rewalidacja
 160. Dziecko wybitnie uzdolnione a dziecko z zespołem Aspergera
 161. Akademia Khana – dziecko nauczycielem – kreatywność –  rewalidacja
 162. Empatia w szkole – empatia –  rewalidacja
 163. Profil zdolności przyswajania wiedzy w autyzmie – profil
 164. ASD – wysoka inteligencja – niski wynik w teście – inteligencja
 165. Ponadprzeciętne zdolności szkolne w ASD – zdolności
 166. Uczeń z ADHD – 11 wskazówek dla nauczyciela – rewalidacja
 167. Gamifikacja – nauka przez działanie – rewalidacja
 168. Trudna młodzież – rewalidacja
 169. Młodszy uczeń z zespołem Aspergera
 170. Problemy z czytaniem – lista wskazówek – rewalidacja
 171. Jak dogadać się z uczniem? – rewalidacja
 172. Nauczyć dzieci nie odrzucać „innych” – przykładowe lekcje i warsztaty dla nauczycieli i wychowawców. –  integracja – rewalidacja
 173. Propozycje dla pedagogów ucznia z autyzmem
 174. Matematyka, punkty w powietrzu, uczeni idioci – specyficzne uczenie
 175. Ruch „Budząca się szkoła”
 176. Gotowość szkolna 2015/2016
 177. Czy nauczyciel wspomagający/asystent powinien być na wszystkich lekcjach? – rewalidacja
 178. Edukacja dzieci z autyzmem/ZA/ASD – co można osiągnąć – rewalidacja
 179. Nowe podejście do programów edukacyjnych skierowanych do dzieci z autyzmem/ZA/ASD – rewalidacja
 180. Edukacja: asystent w szkole i w domu – zaburzenia funkcji wykonawczych w autyzmie – asystent
 181. Nowa edukacja i terapia dzieci z autyzmem
 182. Rewalidacja – rewalidacja
 183. Zaburzenia ze spektrum autyzmu po zmianach w DSM – V
 184. Zmiana definicji autyzmu w USA
 185. Bardziej użyteczna def. ADHD – „wada” funkcji wykonawczych jak w autyzmie – rewalidacja
 186. Autyzm – rozpoznać twarz
 187. Kompensacyjne uczenie się dzieci ze Spektrum Autyzmu i Zespołem Aspergera – koszty poznawcze
 188. Agresja w szkole – cechy ofiary
 189. TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH – umiejętności społeczne –  rewalidacja
 190. Terapie społeczne w ASD umiejętności społecznerewalidacja
 191. Sawant – przebłysk geniuszu
 192. Myślenie obrazami jak Einstein – rewalidacja
 193. Zadanie domowe – rewalidacja
 194. Edukacja domowa – unschooling
 195. Dziewczęta z zespołem Aspergera
 196. Wsparcie dla ucznia z ZA w szkole średniej – rewalidacja
 197. Najlepsza forma kształcenia dla dziecka z zespołem Aspergera – rewalidacja
 198. Naśladownictwo u dzieci z autyzmem…
 199. Problemy z matematyką? – rewalidacja
 200. Kwalifikacje nauczyciela wspomagającego – asystent
 201. Wynagrodzenie nauczyciela wspomagającego – asystent
 202. Programy komputerowe do ćwiczeń emocji – rewalidacja
 203. Dlaczego lekcja akceptacji jest taka ważna? – integracja –  rewalidacja
 204. Proste zabawy na powietrzu – rewalidacja
 205. Dlaczego natura leczy nasze dzieci – rewalidacja
 206. Dlaczego czytanie zmienia mózg – rewalidacja
 207. Drugi język usprawnia mózg – rewalidacja

4 myśli w temacie “DLA NAUCZYCIELI Dodaj komentarz

 1. Witaj Sylwia, cieszę się, że trafiłam na to miejsce. jestem mamą 13-latka z autyzmem i nauczycielem, który od niedawna opiekuję się dzieckiem przed diagnozą. Musze przyznać, że obie te role dla mnie są zupełnie różnym doświadczeniem. Ta druga o wiele trudniejszym. Największym wyzwaniem jest wielkość klasy i brak pomocy, gdy 70% uwagi skupić trzeba na uczniu tego wymagającym. Znalazłam u Ciebie wiele pomysłów i choć mam ich niemało cieszę się, że znalazłam nowe. Pozdrawiam . Agnieszka

  Polubienie

  • Za duża ilość uczniów w klasie to główny problem polskich szkół. Ale trudne warunki ukształtowały mojego syna od małego… Niewiele osób poświęcało mu uwagę… a jednak jakoś daje radę i w ostatniej klasie masowego gimnazjum – chociaż rówieśnicy dają popalić – on wypracowuje swoje metody aby przetrwać. Pod kloszem nie nauczył by się życia… Pozdrawiam gorąco 🙂

   Polubienie

 2. Witam! Jestem młodym nauczycielem, który dostał pod opiekę 5-letniego chłopca z autyzmem. Dziecko nie mówi, jest agresywne kopie, gryzie, bije i drapie. Mimo całej jego agresji jestem spokojna i staram się dziecko tulić i uspokajać, niestety dziecko krzyczy i płacze. Chłopiec nie załatwia również potrzeb fizjologicznych, dodam , że na współpracę z domem nie mam co liczyć. Proszę o pomoc, może ktoś mi coś podpowie, bo już jestem u kresu sił.

  Polubienie

  • To trudne zadanie – zwłaszcza bez współpracy rodziców niewiele można zdziałać, jednak agresję często powodują przeciążenia (przebodźcowanie) , dzieci te nie lubią bliskiego kontaktu chodzi mi o przytulanie – przekraczanie strefy osobistej itd., brak komunikacji też może być przyczyną agresywnych zachowań – w zakładkach o zaburzeniach integracji sensorycznej – staramy się wyjaśniać te zagadnienia – jednak praktyka zawsze zaskakuje. W grupach autystycznych na FB nauczyciele i terapeuci zadają pytania. W zakładce UCZEŃ W SPEKTRUM AUTYZMU oraz DOSTOSOWANIE KLASY – jest dużo informacji – jednak niezbędna jest pomoc kogoś biegłego w temacie. Pozdrawiam 🙂

   Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: