METODY REWALIDACJA TECHNIKI NARZĘDZIA SPOSOBYrewalidacja, pomysły do wykorzystania w szkole; na zajęciach indywidualnych, w terapiach, w świetlicy, w domu…

INTEGRACJA SENSORYCZNA (SI) ĆWICZENIA

UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE

EMOCJE

MÓJ PATENT – to moje sposoby…

ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE – wspieramy mowę i słuch

DSM V wprowadziło zastąpienie trzech jednostek chorobowych: zaburzeń autystycznych, zespołu Aspergera i PDD-NOS jedną jednostką – SPEKTRUM ZABURZEŃ AUTYSTYCZNYCH (ASD).W Polsce nadal (zwłaszcza w dokumentach szkolnych istnieje podział na autyzm i zespół Aspergera). W USA to już jedna jednostka – czyli ASD.

ADHD                                                                                                       DYSLEKSJA

Poniżej artykuły dla wszystkich nauczycieli, pedagogów, wychowawców, terapeutów, opiekunów i wszystkich zainteresowanych problematyką autyzmu w szkole i przedszkolu (rewalidacja, nauczanie, asystenci, pomoc, przemoc itp):

 1. Zobacz jak zmieni się praca pedagoga szkolnego i nauczyciela od września 2017 roku – pobierz darmowy e-book
 2. Aspi, uczenie się, intelekt
 3. WF
 4. Niech gazetki szkolne coś znaczą – pomieszczenie klasowe
 5. Przystosowania i modyfikacje programu – autyzm/ZA
 6. Nauczyciel na zastępstwie
 7. Światowy Dzień Świadomości Autyzmu 2017
 8. Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej – pdf
 9. Sprawdziany/testy
 10. Asystent edukacyjny
 11. Zanim zmieni szkołę lub klasę
 12. Strategie nauki w klasie – rewalidacja
 13. Praca w klasie z uczniem ze spektrum autyzmu – rewalidacja
 14. Pokazać, przekazać 2016 materiały/konferencja 2016
 15. Motywacja i uczenie się w autyzmierewalidacja
 16. ASD – wsparcie edukacyjne
 17. Darmowy podręcznik:One są wśród nas. DZIECKO Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA W SZKOLE I W PRZEDSZKOLU. Informacje dla pedagogów i opiekunówpdf
 18. Program nauczania dla dzieci z ASD
 19. ASD a siedzenie w kółeczku
 20. MAM ZESPÓŁ ASPERGERA (darmowy) Podręcznik dla uczniów i nauczycieli –  nowość 2016 – pdf
 21. O AUTYZMIE DLA DZIECI – scenariusz zajęć
 22. Zmiany w roku szkolnym 2016/2017
 23. 8 rzeczy, które musisz zrobić zanim zaczniesz pracę z uczniem z autyzmem/ZA/ASD  – rewalidacja
 24. Kalendarz roku szkolnego 2016/2017
 25. Program zajęć rewalidacji indywidualnej dla ucznia z autyzmemrewalidacja
 26. Ile kosztuje darmowy podręcznik? Uszkodzenie, zniszczenie…
 27. Pobierz przykładowy IPET – Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny. Szkoła Podstawowa IPET
 28. Po co i dla kogo IPET? IPET
 29. INSTRUKCJA OPRACOWANIA IPET-u – Materiał pomocniczy pdf. – IPET
 30. IPET – Indywidualny Program edukacyjno-terapeutyczny dla przedszkolaka IPET
 31. Propozycje IPET-ów dla dziecka z niepełnosprawnością w edukacji przedszkolnej pdf – IPET
 32. Przykładowa ocena pracy rewalidacyjnej rewalidacja
 33. Konspekt zajęć rewalidacyjno-wychowawczychrewalidacja
 34. Praca Zespołu Nauczycieli przy opracowaniu IPETIPET
 35. Sposoby uczenia dzieci z autyzmem – podpowiedzi rewalidacja
 36. Rady dla nauczyciela mającego w klasie dziecko z ASD
 37. Jakie strategie można zastosować w klasie
 38. Czy mam kwalifikacje, aby uczyć to dziecko?
 39. Lęk/napady złości w klasierewalidacja
 40. 11 nietypowych zachowań dziecka z autyzmem w szkolerewalidacja
 41. Charakterystyka zachowań i potrzeb ucznia z zespołem Aspergera rewalidacja
 42. Nauka w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej – rewalidacja
 43. Oddziaływanie psychoterapeutyczne na początku nauczaniarewalidacja
 44. Program rewalidacji indywidualnej dla ucznia I klasy szkoły podstawowej – rewalidacja
 45. Zajęcia ogólnorozwojowe/Rewalidacja klas I-IV szkoły podstawowej rewalidacja
 46. Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia klasy IV szkoły podstawowejrewalidacja
 47. Skuteczna pomoc uczniowi z ASD w gimnazjum i liceumrewalidacja
 48. 7 wskazówek ułatwiających nauczycielowi pracę z autykiem w klasierewalidacja
 49. Wsparcie dla ucznia w szkole średniejrewalidacja
 50. Jak być dobrym nauczycielem cieniem? rewalidacja
 51. Obowiązkowi asystenci od 1 stycznia 2016 – asystent
 52. Rozporządzenie 2016 autyzm/ZA/nauczyciel wspomagający/asystentasystent
 53. Czy można zatrudnić asystenta ucznia niepełnosprawnego w klasie ogólnodostępnej asystent
 54. Jak być dobrym współrozmówcą – rewalidacja – asystent
 55. Na czym powinien koncentrować się asystent nauczyciela? asystent rewalidacja
 56. Zadania asystenta asystent
 57. Asystent nauczyciela przedszkola – kierunek/opis – asystent
 58. Czy samorząd może ustalić pensum nauczyciela zajęć rewalidacyjnych…? MEN odpowiada…
 59. Czym jest IPETIPET
 60. Autyzm/zespół Aspergera zajęcia rewalidacyjne
 61. INFORMATOR DLA RODZICÓW – i nie tylko
 62. Kryteria wymagań edukacyjnych w praktyce – przedmioty i trudności rewalidacja
 63. Profil umiejętności ruchowych w ASD – motoryka
 64. Jak pomóc dziecku na boisku rewalidacjaWF
 65. Autyzm na lekcjach wychowania fizycznego – rewalidacja WF
 66. Organizacja i prowadzenie zajęć integracyjnychintegracja rewalidacja
 67. Trudności w procesie uczenia się typowe dla ASD
 68. O co chodzi w spektrum autyzmuASD
 69. Nastolatek z zespołem Aspergera w szkole
 70. Program rewalidacji indywidualnej dla ucznia z autyzmem/ZA w gimnazjum – rewalidacja
 71. Program przeciw prześladwaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a – rewalidacja – przemoc
 72. Przedszkolak z zespołem Aspergera – przedszkolak
 73. Nauczanie przedszkolne w ASD – przedszkolak
 74. Zadania wychowawcy i nauczycieli w stosunku do ucznia z autyzmemrewalidacja
 75. Szkolne strategie rozwoju poznawczego ucznia z autyzmem/ASD/ZA – żądać asystenta – rewalidacja
 76. 34 objawy zaburzeń sensorycznych dziecka w wieku szkolnym – sensoryka
 77. SENSORYKA – sensoryka
 78. ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE – rewalidacja – LOGOPEDIA
 79. METODY, TECHNIKI, NARZĘDZIA, SPOSOBY – metody, techniki, narzędzia, sposoby
 80. Emocjonalny warsztatefektywna terapia emocji w autyzmie rewalidacja
 81. Szkolne z zakresu teorii umysłu: Rozmowy komiksowerewalidacja
 82. KOMUNIKACJA – trudności z rozumieniemkomunikacja rewalidacja
 83. Pomoc dla osób z autyzmem w Polsce
 84. Autyzm/ASD/ZA – trudności językowe rewalidacja
 85. Nieprecyzyjne polecenia w szkole – utrudnienie dla dzieci z autyzmem/ZA/ASDrewalidacja
 86. Podręcznik do emocjiemocje rewalidacja
 87. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej emocjerewalidacja
 88. „Aspergeryjski” – nie jesteśmy mistrzami konwersacji konwersacja
 89. Metody skutecznego zadawania pracy domowejrewalidacja
 90. Układanka – słaba koherencja czyli świat w szczegółachkoherencja
 91. DYSLEKSJA – DYSLEKSJA
 92. ADHD – ADHD
 93. AUTYZM – AUTYZM
 94. Spektrum Zaburzeń Autystycznych – ASD
 95. Zmiana definicji autyzmu w USA – ASD
 96. Zespół Aspergera ZA
 97. Zatrudnienie a zainteresowania w ASD – zainteresowania
 98. Psychoterapia indywidualna w ASDpsychoterapia
 99. Pismo?!  – rewalidacja
 100. Percepcja bólu i temperaturypercepcja/zmysły
 101. Jak ćwiczyć kompetencje społeczne ucznia z ZA – umiejętności społecznerewalidacja
 102. Kontrakt – współpraca nauczycieli z rodzicami – rewalidacja
 103. Przygotowanie do egzaminów – rewalidacja
 104. Rozpoznanie zespołu Aspergera we wczesnych latach szkolnych – rewalidacja
 105. Wskazówki metodyczne do prowadzenia zajęć integracyjnych – rewalidacja
 106. Edukacja włączająca
 107. Myślenie wizualne w ASD
 108. Szkoła przyjazna mózgowi – rewalidacja
 109. Style uczenia się – rewalidacja
 110. Pierwszy poziom nauczania –  rewalidacja
 111. Strona Niebieskiej Fali
 112. Trudności w procesie uczenia się typowe dla ASD – rewalidacja
 113. Szkolne problemy i właściwe działania – rewalidacja
 114. Autyzm – zapobieganie przemocy – przemoc –  rewalidacja
 115. Dlaczego zabawawa w udawanie jest tak ważna – udawanie –  rewalidacja
 116. Wszechstronny rozwój ucznia a indywidualizacja – rewalidacja
 117. Czy czytania umysłu można się nauczyć – teoria umysłu
 118. O zaburzeniach integracji sensorycznej (zmysłów) w zakładce SENSORYKA
 119. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z wykorzystaniem el. m. integracji sensorycznej – rewalidacja
 120. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej – inteligencja emocjonalna rewalidacja
 121. PSYCHOLOGIA NA CODZIEŃ
 122. AUTYZM W SZKOLE z ofertą edukacyjną – Konferencja naukowo-szkoleniowa
 123. Koci Świat & Photography & Asperger zapraszają na film
 124. Dysleksja – główne problemy – dysleksja rewalidacja
 125. Knferencja AUTYZM W SZKOLE
 126. Jak postrzega świat dziecko z autyzmem (zaburzenia integracji sensorycznej, dezintegracja, zaburzenia zmysłów… – Filmik 1 – sensoryka
 127. Wrzeszczące dziecko, Filmik 2 – jego zachowanie tłumaczy Filmik 1 (wyżej) – sensoryka
 128. Ostatni sprawdzian szóstoklasisty
 129. Śmierć twórczości dziecka – kreatywność
 130. Przesiębiorczy przedszkolak. Uczymy przedsiębiorczości – konspekt
 131. Program bezpieczeństwa najmłodszych/materiały
 132. Skupianie uwagi i nikła wiedza naukowców o sensoryce
 133. Jednozadaniowy mózg?
 134. Autyzm – w szkole masz pod górkę
 135. Czytanie ze zrozumieniem rewalidacja
 136. Praca z upośledzeniem słuchu w ASD –  rewalidacja
 137. Zachowania stereotypowe
 138. Autyzm – pracuj nad sobą i znajdź pracę – Temple Grandin – rewalidacja
 139. Dziecko wybitnie uzdolnione a dziecko z zespołem Aspergera
 140. Akademia Khana – dziecko nauczycielem – kreatywność –  rewalidacja
 141. Empatia w szkole – empatia –  rewalidacja
 142. Profil zdolności przyswajania wiedzy w autyzmie – profil
 143. ASD – wysoka inteligencja – niski wynik w teście – inteligencja
 144. Ponadprzeciętne zdolności szkolne w ASD – zdolności
 145. Uczeń z ADHD – 11 wskazówek dla nauczyciela – rewalidacja
 146. Gamifikacja – nauka przez działanie – rewalidacja
 147. Trudna młodzież – rewalidacja
 148. Młodszy uczeń z zespołem Aspergera
 149. Problemy z czytaniem – lista wskazówek – rewalidacja
 150. Erasmus+ : Podnoszenie kwalifikacji, staże zagraniczne, praktyki, wolontariat…
 151. Jak dogadać się z uczniem? – rewalidacja
 152. Nauczyć dzieci nie odrzucać „innych” – przykładowe lekcje i warsztaty dla nauczycieli i wychowawców. –  integracja – rewalidacja
 153. Propozycje dla pedagogów ucznia z autyzmem
 154. Matematyka, punkty w powietrzu, uczeni idioci – specyficzne uczenie
 155. Ruch „Budząca się szkoła”
 156. Gotowość szkolna 2015/2016
 157. Nowe rozporządzenie MEN w sprawie dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera 24. 07. 2015 – rewalidacja
 158. Czy nauczyciel wspomagający/asystent powinien być na wszystkich lekcjach? – rewalidacja
 159. Edukacja dzieci z autyzmem/ZA/ASD – co można osiągnąć – rewalidacja
 160. Nowe podejście do programów edukacyjnych skierowanych do dzieci z autyzmem/ZA/ASD – rewalidacja
 161. Edukacja: asystent w szkole i w domu – zaburzenia funkcji wykonawczych w autyzmie – asystent
 162. Nowa edukacja i terapia dzieci z autyzmem
 163. Rewalidacja – rewalidacja
 164. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – rewalidacja
 165. Zaburzenia ze spektrum autyzmu po zmianach w DSM – V
 166. Zmiana definicji autyzmu w USA
 167. Tiki, tiki myślowe lub ruchy mimowolne w ASD – rewalidacja
 168. Problemy z diagnozą i z rozróżnianiem ZA i ASD oraz zbyt mocne przywiązanie do wyników testów
 169. Metoda Krakowska
 170. Bardziej użyteczna def. ADHD – „wada” funkcji wykonawczych jak w autyzmie – rewalidacja
 171. Autyzm – rozpoznać twarz
 172. Autyzm – percepcja – percepcja
 173. Kompensacyjne uczenie się dzieci ze Spektrum Autyzmu i Zespołem Aspergera – koszty poznawcze
 174. Agresja w szkole – cechy ofiary
 175. TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH – umiejętności społeczne –  rewalidacja
 176. Terapie społeczne w ASD umiejętności społecznerewalidacja
 177. Sawant – przebłysk geniuszu
 178. Myślenie obrazami jak Einstein – rewalidacja
 179. Zadanie domowe – rewalidacja
 180. Edukacja domowa – unschooling
 181. Dziewczęta z zespołem Aspergera
 182. Wsparcie dla ucznia z ZA w szkole średniej – rewalidacja
 183. Najlepsza forma kształcenia dla dziecka z zespołem Aspergera – rewalidacja
 184. Naśladownictwo u dzieci z autyzmem…
 185. Fobia szkolna – lęk, nadwrażliwość, niedostosowanie i wagarowanie
 186. MOCARZ – dopalacze
 187. Problemy z matematyką? – rewalidacja
 188. Umiejętności społeczne dziecka: Jak robić dobre pierwsze wrażenie? – umiejętności społeczne –  rewalidacja
 189. Kwalifikacje nauczyciela wspomagającego – asystent
 190. Wynagrodzenie nauczyciela wspomagającego – asystent
 191. Programy komputerowe do ćwiczeń emocji – rewalidacja
 192. Dlaczego lekcja akceptacji jest taka ważna? – integracja –  rewalidacja
 193. Proste zabawy na powietrzu – rewalidacja
 194. Dlaczego natura leczy nasze dzieci – rewalidacja
 195. Dlaczego czytanie zmienia mózg – rewalidacja
 196. Drugi język usprawnia mózg – rewalidacja
Advertisements