Polski

Reklamy

Zakładka „POLSKI” zawiera metody, techniki, narzędzia, sposoby rozwijania umiejętności językowych; pisanie, czytanie, przetwarzanie informacji itp. dostosowane do potrzeb dzieci z autyzmem, dysleksją, ZA, ASD, zaburzeniami pokrewnymi oraz dla typowych dzieci z trudnościami w nauce. Nadają się do wykorzystania w szkole masowej i specjalnej –  w Indywidualnych Programach Edukacyjno-Terapeutycznych (IPET), zajęciach rewalidacyjnych, indywidualnych, kompensacyjno-wyrównawczych itp. Zakładka w rozbudowie. Zapraszam do nowej strony  autyzm.life i Neuroróżnorodni

ĆWICZENIA:

 1. Scenariusz lekcji dla ucznia z zespołem Aspergera
 2. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla ucznia ze spektrum autyzmu i ADHD
 3. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających technikę czytania / autyzm i pokrewne
 4. Plan działań wspierających dla ucznia z dysleksją i dysgrafią
 5. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających umiejętność czytania
 6. Strategie czytania
 7. Rozsypanki wyrazowe*
 8. Przysłowia z rozsypanek*
 9. Język polski – dostosowanie wymagań edukacyjnych
 10. Liczba mnoga – scenariusz zajęć/autyzm
 11. Wdrażanie do czynności ortograficznej
  Spójrz, zakryj, zapisz, sprawdź – nauka pisowni
 12. Literowanie
 13. Kolejność zdarzeń w opowiadaniu – technika
 14. Ćwiczenia usprawniające wrażliwość słuchową
 15. Poziomy rozumienia tekstu a zaangażowanie ucznia
 16. Notowanie kolejności zdarzeń i wizualizacja tekstu
 17. Przenoszenie myśli na papier – sposoby
 18. Zabawa „Przyimki i ja” – rewalidacja
 19. Litera tygodnia – zabawa – przedszkolak
 20. Dysleksja – ogólne zasady nauczania
 21. Listy słów – rewalidacja – pisownia
 22. Łowienie idiomów – gra, rewalidacja
 23. Doskonalenie płynności czytania – czytanie – rewalidacja
 24. Głośne literowanie – literowanie
 25. Zasady sporządzania map myśli – rewalidacja
 26. Prezentacja parami: zdjęcie – przedmiot oraz słowo – przedmiot
 27. Mnemotechniki – pamięć
 28. Przygotowanie do egzaminów – rewalidacja
 29. Dysleksja – współpraca między uczniami – rewalidacja
 30. Słowniczek wyrazów występujących w poleceniach (rewalidacja)
 31. Przystosować środowisko pracy do ucznia (rewalidacja)
 32. Nagradzanie  – motywacja – (rewalidacja)
 33. Planowanie i pisanie wypracowań (rewalidacja: ASD, dysleksja, ADHD…)
 34. Mapy myśli (rewalidacja)
 35. Metody skutecznego zadawania pracy domowej (rewalidacja)
 36. Pragmatyczna terapia językowo-komunikacyjna – komunikacja/terapia
 37. Uczenie skojarzeniowe w autyzmie/ASD/ZA – mowa od głoski do zdania – mowa)
 38. Skuteczna pomoc ucznowi z ASD w gimnazjum i liceum – rewalidacja (rewalidacja)
 39. Problemy z czytaniem – lista wskazówek (rewalidacja)
%d blogerów lubi to: