POLSKI

Zakładka „POLSKI” zawiera metody, techniki, narzędzia, sposoby rozwijania umiejętności językowych; pisanie, czytanie, przetwarzanie informacji itp. dostosowane do potrzeb dzieci z autyzmem, dysleksją, ZA, ASD, zaburzeniami pokrewnymi oraz dla typowych dzieci z trudnościami w nauce. Nadają się do wykorzystania w szkole masowej i specjalnej –  w Indywidualnych Programach Edukacyjno-Terapeutycznych (IPET), zajęciach rewalidacyjnych, indywidualnych, kompensacyjno-wyrównawczych itp. Zakładka w rozbudowie. Zapraszam do nowej strony  autyzmschemat.life

ZAKŁADKI:

ĆWICZENIA:

 1. Rozsypanki wyrazowe*
 2. Przysłowia z rozsypanek*
 3. Język polski – dostosowanie wymagań edukacyjnych
 4. Liczba mnoga – scenariusz zajęć/autyzm
 5. Wdrażanie do czynności ortograficznej
  Spójrz, zakryj, zapisz, sprawdź – nauka pisowni
 6. Literowanie
 7. Kolejność zdarzeń w opowiadaniu – technika
 8. Ćwiczenia usprawniające wrażliwość słuchową
 9. Poziomy rozumienia tekstu a zaangażowanie ucznia
 10. Notowanie kolejności zdarzeń i wizualizacja tekstu
 11. Przenoszenie myśli na papier – sposoby
 12. Zabawa „Przyimki i ja” – rewalidacja
 13. Litera tygodnia – zabawa – przedszkolak
 14. Dysleksja – ogólne zasady nauczania
 15. Listy słów – rewalidacja – pisownia
 16. Łowienie idiomów – gra, rewalidacja
 17. Doskonalenie płynności czytania – czytanie – rewalidacja
 18. Głośne literowanie – literowanie
 19. Usprawniane funkcji analizatora wzrokowego w zakresie syntezy i analizy – konspekt – rewalidacja – SI
 20. Zasady sporządzania map myśli – rewalidacja
 21. Prezentacja parami: zdjęcie – przedmiot oraz słowo – przedmiot
 22. Mnemotechniki – pamięć
 23. Przygotowanie do egzaminów – rewalidacja
 24. Dysleksja – współpraca między uczniami – rewalidacja
 25. Wspieranie mowy – ćwiczenie – ciekawe pomysły – rewalidacja
 26. Słowniczek wyrazów występujących w poleceniach (rewalidacja)
 27. Przystosować środowisko pracy do ucznia (rewalidacja)
 28. Nagradzanie  – motywacja – (rewalidacja)
 29. Dyktanda, testy z ortografii, gry, karty pracy z ćwiczeniami – strona
 30. Planowanie i pisanie wypracowań (rewalidacja: ASD, dysleksja, ADHD…)
 31. Mapy myśli (rewalidacja)
 32. Metody skutecznego zadawania pracy domowej (rewalidacja)
 33. Pragmatyczna terapia językowo-komunikacyjna – komunikacja/terapia
 34. Uczenie skojarzeniowe w autyzmie/ASD/ZA – mowa od głoski do zdania – mowa)
 35. Skuteczna pomoc ucznowi z ASD w gimnazjum i liceum – rewalidacja (rewalidacja)
 36. Problemy z czytaniem – lista wskazówek (rewalidacja)
 37. Scenariusze zajęć dla gimnazjum
Reklamy