POLSKI

Zakładka „POLSKI” zawiera metody, techniki, narzędzia, sposoby rozwijania umiejętności językowych; pisanie, czytanie, przetwarzanie informacji itp. dostosowane do potrzeb dzieci z autyzmem, dysleksją, ZA, ASD, zaburzeniami pokrewnymi oraz dla typowych dzieci z trudnościami w nauce. Nadają się do wykorzystania w szkole masowej i specjalnej –  w Indywidualnych Programach Edukacyjno-Terapeutycznych (IPET), zajęciach rewalidacyjnych, indywidualnych, kompensacyjno-wyrównawczych itp. Zakładka w rozbudowie. Zapraszam do nowej strony  autyzmschemat.life

ZAKŁADKI:

ĆWICZENIA:

 1. Kolejność zdarzeń w opowiadaniu – technika
 2. Ćwiczenia usprawniające wrażliwość słuchową
 3. Poziomy rozumienia tekstu a zaangażowanie ucznia
 4. Notowanie kolejności zdarzeń i wizualizacja tekstu
 5. Przenoszenie myśli na papier – sposoby
 6. Zabawa „Przyimki i ja” – rewalidacja
 7. Litera tygodnia – zabawa – przedszkolak
 8. Dysleksja – ogólne zasady nauczania
 9. Listy słów – rewalidacja – pisownia
 10. Łowienie idiomów – gra, rewalidacja
 11. Doskonalenie płynności czytania – czytanie – rewalidacja
 12. Głośne literowanie – literowanie
 13. Usprawniane funkcji analizatora wzrokowego w zakresie syntezy i analizy – konspekt – rewalidacja – SI
 14. Zasady sporządzania map myśli – rewalidacja
 15. Prezentacja parami: zdjęcie – przedmiot oraz słowo – przedmiot
 16. Mnemotechniki – pamięć
 17. Przygotowanie do egzaminów – rewalidacja
 18. Dysleksja – współpraca między uczniami – rewalidacja
 19. Wspieranie mowy – ćwiczenie – ciekawe pomysły – rewalidacja
 20. Słowniczek wyrazów występujących w poleceniach (rewalidacja)
 21. Przystosować środowisko pracy do ucznia (rewalidacja)
 22. Nagradzanie  – motywacja – (rewalidacja)
 23. Dyktanda, testy z ortografii, gry, karty pracy z ćwiczeniami – strona
 24. Planowanie i pisanie wypracowań (rewalidacja: ASD, dysleksja, ADHD…)
 25. Mapy myśli (rewalidacja)
 26. Metody skutecznego zadawania pracy domowej (rewalidacja)
 27. Pragmatyczna terapia językowo-komunikacyjna – komunikacja/terapia
 28. Uczenie skojarzeniowe w autyzmie/ASD/ZA – mowa od głoski do zdania – mowa)
 29. Skuteczna pomoc ucznowi z ASD w gimnazjum i liceum – rewalidacja (rewalidacja)
 30. Problemy z czytaniem – lista wskazówek (rewalidacja)
 31. Scenariusze zajęć dla gimnazjum
Reklamy