Polski

Reklamy

Zakładka „POLSKI” zawiera metody, techniki, narzędzia, sposoby rozwijania umiejętności językowych; pisanie, czytanie, przetwarzanie informacji itp. dostosowane do potrzeb dzieci z autyzmem, dysleksją, ZA, ASD, zaburzeniami pokrewnymi oraz dla typowych dzieci z trudnościami w nauce. Nadają się do wykorzystania w szkole masowej i specjalnej –  w Indywidualnych Programach Edukacyjno-Terapeutycznych (IPET), zajęciach rewalidacyjnych, indywidualnych, kompensacyjno-wyrównawczych itp. Zakładka w rozbudowie. Zapraszam do nowej strony  autyzm.life i Neuroróżnorodni

ĆWICZENIA:

 1. Być dumnym jak paw – frazeologizmy i przysłowia o zwierzętach
 2. Scenariusz lekcji dla ucznia z zespołem Aspergera
 3. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla ucznia ze spektrum autyzmu i ADHD
 4. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających technikę czytania / autyzm i pokrewne
 5. Plan działań wspierających dla ucznia z dysleksją i dysgrafią
 6. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających umiejętność czytania
 7. Strategie czytania
 8. Rozsypanki wyrazowe*
 9. Przysłowia z rozsypanek*
 10. Język polski – dostosowanie wymagań edukacyjnych
 11. Liczba mnoga – scenariusz zajęć/autyzm
 12. Wdrażanie do czynności ortograficznej
  Spójrz, zakryj, zapisz, sprawdź – nauka pisowni
 13. Literowanie
 14. Kolejność zdarzeń w opowiadaniu – technika
 15. Ćwiczenia usprawniające wrażliwość słuchową
 16. Poziomy rozumienia tekstu a zaangażowanie ucznia
 17. Notowanie kolejności zdarzeń i wizualizacja tekstu
 18. Przenoszenie myśli na papier – sposoby
 19. Zabawa „Przyimki i ja” – rewalidacja
 20. Litera tygodnia – zabawa – przedszkolak
 21. Dysleksja – ogólne zasady nauczania
 22. Listy słów – rewalidacja – pisownia
 23. Łowienie idiomów – gra, rewalidacja
 24. Doskonalenie płynności czytania – czytanie – rewalidacja
 25. Głośne literowanie – literowanie
 26. Zasady sporządzania map myśli – rewalidacja
 27. Prezentacja parami: zdjęcie – przedmiot oraz słowo – przedmiot
 28. Mnemotechniki – pamięć
 29. Przygotowanie do egzaminów – rewalidacja
 30. Dysleksja – współpraca między uczniami – rewalidacja
 31. Słowniczek wyrazów występujących w poleceniach (rewalidacja)
 32. Przystosować środowisko pracy do ucznia (rewalidacja)
 33. Nagradzanie  – motywacja – (rewalidacja)
 34. Planowanie i pisanie wypracowań (rewalidacja: ASD, dysleksja, ADHD…)
 35. Mapy myśli (rewalidacja)
 36. Metody skutecznego zadawania pracy domowej (rewalidacja)
 37. Pragmatyczna terapia językowo-komunikacyjna – komunikacja/terapia
 38. Uczenie skojarzeniowe w autyzmie/ASD/ZA – mowa od głoski do zdania – mowa)
 39. Skuteczna pomoc ucznowi z ASD w gimnazjum i liceum – rewalidacja (rewalidacja)
 40. Problemy z czytaniem – lista wskazówek (rewalidacja)
%d blogerów lubi to: