autyzmwszkole.com

ZESPÓŁ ASPERGERA ASD UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE EMOCJE INTEGRACJA SENSORYCZNA SI KOMUNIKACJA IPET REWALIDACJA MOTORYKA AUTYZM NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ INTELEKTUALNA MAŁE DZIECKO ZABAWA ZDROWIE

POLSKI

Zakładka „POLSKI” zawiera metody, techniki, narzędzia, sposoby rozwijania umiejętności językowych; pisanie, czytanie, przetwarzanie informacji itp. dostosowane do potrzeb dzieci z autyzmem, dysleksją, ZA, ASD, zaburzeniami pokrewnymi oraz dla typowych dzieci z trudnościami w nauce. Nadają się do wykorzystania w szkole masowej i specjalnej –  w Indywidualnych Programach Edukacyjno-Terapeutycznych (IPET), zajęciach rewalidacyjnych, indywidualnych, kompensacyjno-wyrównawczych itp. Zakładka w rozbudowie. Zapraszam do nowej strony  autyzm.life

ZAKŁADKI:

ĆWICZENIA:

 1. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających technikę czytania / autyzm i pokrewne
 2. Plan działań wspierających dla ucznia z dysleksją i dysgrafią
 3. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających umiejętność czytania
 4. Strategie czytania
 5. Rozsypanki wyrazowe*
 6. Przysłowia z rozsypanek*
 7. Język polski – dostosowanie wymagań edukacyjnych
 8. Liczba mnoga – scenariusz zajęć/autyzm
 9. Wdrażanie do czynności ortograficznej
  Spójrz, zakryj, zapisz, sprawdź – nauka pisowni
 10. Literowanie
 11. Kolejność zdarzeń w opowiadaniu – technika
 12. Ćwiczenia usprawniające wrażliwość słuchową
 13. Poziomy rozumienia tekstu a zaangażowanie ucznia
 14. Notowanie kolejności zdarzeń i wizualizacja tekstu
 15. Przenoszenie myśli na papier – sposoby
 16. Zabawa „Przyimki i ja” – rewalidacja
 17. Litera tygodnia – zabawa – przedszkolak
 18. Dysleksja – ogólne zasady nauczania
 19. Listy słów – rewalidacja – pisownia
 20. Łowienie idiomów – gra, rewalidacja
 21. Doskonalenie płynności czytania – czytanie – rewalidacja
 22. Głośne literowanie – literowanie
 23. Usprawniane funkcji analizatora wzrokowego w zakresie syntezy i analizy – konspekt – rewalidacja – SI
 24. Zasady sporządzania map myśli – rewalidacja
 25. Prezentacja parami: zdjęcie – przedmiot oraz słowo – przedmiot
 26. Mnemotechniki – pamięć
 27. Przygotowanie do egzaminów – rewalidacja
 28. Dysleksja – współpraca między uczniami – rewalidacja
 29. Wspieranie mowy – ćwiczenie – ciekawe pomysły – rewalidacja
 30. Słowniczek wyrazów występujących w poleceniach (rewalidacja)
 31. Przystosować środowisko pracy do ucznia (rewalidacja)
 32. Nagradzanie  – motywacja – (rewalidacja)
 33. Dyktanda, testy z ortografii, gry, karty pracy z ćwiczeniami – strona
 34. Planowanie i pisanie wypracowań (rewalidacja: ASD, dysleksja, ADHD…)
 35. Mapy myśli (rewalidacja)
 36. Metody skutecznego zadawania pracy domowej (rewalidacja)
 37. Pragmatyczna terapia językowo-komunikacyjna – komunikacja/terapia
 38. Uczenie skojarzeniowe w autyzmie/ASD/ZA – mowa od głoski do zdania – mowa)
 39. Skuteczna pomoc ucznowi z ASD w gimnazjum i liceum – rewalidacja (rewalidacja)
 40. Problemy z czytaniem – lista wskazówek (rewalidacja)
 41. Scenariusze zajęć dla gimnazjum
%d blogerów lubi to: