Reklamy

Zakładka „POLSKI” zawiera metody, techniki, narzędzia, sposoby rozwijania umiejętności językowych; pisanie, czytanie, przetwarzanie informacji itp. dostosowane do potrzeb dzieci z autyzmem, dysleksją, ZA, ASD, zaburzeniami pokrewnymi oraz dla typowych dzieci z trudnościami w nauce. Nadają się do wykorzystania w szkole masowej i specjalnej –  w Indywidualnych Programach Edukacyjno-Terapeutycznych (IPET), zajęciach rewalidacyjnych, indywidualnych, kompensacyjno-wyrównawczych itp. Zakładka w rozbudowie. Zapraszam do nowej strony  autyzm.life i Neuroróżnorodni

ĆWICZENIA:

 1. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających technikę czytania / autyzm i pokrewne
 2. Plan działań wspierających dla ucznia z dysleksją i dysgrafią
 3. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających umiejętność czytania
 4. Strategie czytania
 5. Rozsypanki wyrazowe*
 6. Przysłowia z rozsypanek*
 7. Język polski – dostosowanie wymagań edukacyjnych
 8. Liczba mnoga – scenariusz zajęć/autyzm
 9. Wdrażanie do czynności ortograficznej
  Spójrz, zakryj, zapisz, sprawdź – nauka pisowni
 10. Literowanie
 11. Kolejność zdarzeń w opowiadaniu – technika
 12. Ćwiczenia usprawniające wrażliwość słuchową
 13. Poziomy rozumienia tekstu a zaangażowanie ucznia
 14. Notowanie kolejności zdarzeń i wizualizacja tekstu
 15. Przenoszenie myśli na papier – sposoby
 16. Zabawa „Przyimki i ja” – rewalidacja
 17. Litera tygodnia – zabawa – przedszkolak
 18. Dysleksja – ogólne zasady nauczania
 19. Listy słów – rewalidacja – pisownia
 20. Łowienie idiomów – gra, rewalidacja
 21. Doskonalenie płynności czytania – czytanie – rewalidacja
 22. Głośne literowanie – literowanie
 23. Zasady sporządzania map myśli – rewalidacja
 24. Prezentacja parami: zdjęcie – przedmiot oraz słowo – przedmiot
 25. Mnemotechniki – pamięć
 26. Przygotowanie do egzaminów – rewalidacja
 27. Dysleksja – współpraca między uczniami – rewalidacja
 28. Słowniczek wyrazów występujących w poleceniach (rewalidacja)
 29. Przystosować środowisko pracy do ucznia (rewalidacja)
 30. Nagradzanie  – motywacja – (rewalidacja)
 31. Planowanie i pisanie wypracowań (rewalidacja: ASD, dysleksja, ADHD…)
 32. Mapy myśli (rewalidacja)
 33. Metody skutecznego zadawania pracy domowej (rewalidacja)
 34. Pragmatyczna terapia językowo-komunikacyjna – komunikacja/terapia
 35. Uczenie skojarzeniowe w autyzmie/ASD/ZA – mowa od głoski do zdania – mowa)
 36. Skuteczna pomoc ucznowi z ASD w gimnazjum i liceum – rewalidacja (rewalidacja)
 37. Problemy z czytaniem – lista wskazówek (rewalidacja)