POLSKI

Zakładka „POLSKI” zawiera metody, techniki, narzędzia, sposoby rozwijania umiejętności językowych; pisanie, czytanie, przetwarzanie informacji itp. dostosowane do potrzeb dzieci z autyzmem, dysleksją, ZA, ASD, zaburzeniami pokrewnymi oraz dla typowych dzieci z trudnościami w nauce. Nadają się do wykorzystania w szkole masowej i specjalnej –  w Indywidualnych Programach Edukacyjno-Terapeutycznych (IPET), zajęciach rewalidacyjnych, indywidualnych, kompensacyjno-wyrównawczych itp. Zakładka w rozbudowie. Zapraszam do nowej strony  autyzmschemat.life

ZAKŁADKI:

ĆWICZENIA:

 1. Literowanie
 2. Kolejność zdarzeń w opowiadaniu – technika
 3. Ćwiczenia usprawniające wrażliwość słuchową
 4. Poziomy rozumienia tekstu a zaangażowanie ucznia
 5. Notowanie kolejności zdarzeń i wizualizacja tekstu
 6. Przenoszenie myśli na papier – sposoby
 7. Zabawa „Przyimki i ja” – rewalidacja
 8. Litera tygodnia – zabawa – przedszkolak
 9. Dysleksja – ogólne zasady nauczania
 10. Listy słów – rewalidacja – pisownia
 11. Łowienie idiomów – gra, rewalidacja
 12. Doskonalenie płynności czytania – czytanie – rewalidacja
 13. Głośne literowanie – literowanie
 14. Usprawniane funkcji analizatora wzrokowego w zakresie syntezy i analizy – konspekt – rewalidacja – SI
 15. Zasady sporządzania map myśli – rewalidacja
 16. Prezentacja parami: zdjęcie – przedmiot oraz słowo – przedmiot
 17. Mnemotechniki – pamięć
 18. Przygotowanie do egzaminów – rewalidacja
 19. Dysleksja – współpraca między uczniami – rewalidacja
 20. Wspieranie mowy – ćwiczenie – ciekawe pomysły – rewalidacja
 21. Słowniczek wyrazów występujących w poleceniach (rewalidacja)
 22. Przystosować środowisko pracy do ucznia (rewalidacja)
 23. Nagradzanie  – motywacja – (rewalidacja)
 24. Dyktanda, testy z ortografii, gry, karty pracy z ćwiczeniami – strona
 25. Planowanie i pisanie wypracowań (rewalidacja: ASD, dysleksja, ADHD…)
 26. Mapy myśli (rewalidacja)
 27. Metody skutecznego zadawania pracy domowej (rewalidacja)
 28. Pragmatyczna terapia językowo-komunikacyjna – komunikacja/terapia
 29. Uczenie skojarzeniowe w autyzmie/ASD/ZA – mowa od głoski do zdania – mowa)
 30. Skuteczna pomoc ucznowi z ASD w gimnazjum i liceum – rewalidacja (rewalidacja)
 31. Problemy z czytaniem – lista wskazówek (rewalidacja)
 32. Scenariusze zajęć dla gimnazjum
Reklamy