POLSKI

Zakładka „POLSKI” zawiera metody, techniki, narzędzia, sposoby rozwijania umiejętności językowych; pisanie, czytanie, przetwarzanie informacji itp. dostosowane do potrzeb dzieci z autyzmem, dysleksją, ZA, ASD, zaburzeniami pokrewnymi oraz dla typowych dzieci z trudnościami w nauce. Nadają się do wykorzystania w szkole masowej i specjalnej –  w Indywidualnych Programach Edukacyjno-Terapeutycznych (IPET), zajęciach rewalidacyjnych, indywidualnych, kompensacyjno-wyrównawczych itp. Zakładka w rozbudowie. Zapraszam do nowej strony  autyzmschemat.life

ZAKŁADKI:

ĆWICZENIA:

 1. Kolejność zdarzeń w opowiadaniu – technika
 2. Poziomy rozumienia tekstu a zaangażowanie ucznia
 3. Notowanie kolejności zdarzeń i wizualizacja tekstu
 4. Przenoszenie myśli na papier – sposoby
 5. Zabawa „Przyimki i ja” – rewalidacja
 6. Litera tygodnia – zabawa – przedszkolak
 7. Listy słów – rewalidacja – pisownia
 8. Łowienie idiomów – gra, rewalidacja
 9. Doskonalenie płynności czytania – czytanie – rewalidacja
 10. Głośne literowanie – literowanie
 11. Usprawniane funkcji analizatora wzrokowego w zakresie syntezy i analizy – konspekt – rewalidacja – SI
 12. Zasady sporządzania map myśli – rewalidacja
 13. Prezentacja parami: zdjęcie – przedmiot oraz słowo – przedmiot
 14. Mnemotechniki – pamięć
 15. Przygotowanie do egzaminów – rewalidacja
 16. Dysleksja – współpraca między uczniami – rewalidacja
 17. Wspieranie mowy – ćwiczenie – ciekawe pomysły – rewalidacja
 18. Słowniczek wyrazów występujących w poleceniach (rewalidacja)
 19. Przystosować środowisko pracy do ucznia (rewalidacja)
 20. Nagradzanie  – motywacja – (rewalidacja)
 21. Dyktanda, testy z ortografii, gry, karty pracy z ćwiczeniami – strona
 22. Planowanie i pisanie wypracowań (rewalidacja: ASD, dysleksja, ADHD…)
 23. Mapy myśli (rewalidacja)
 24. Metody skutecznego zadawania pracy domowej (rewalidacja)
 25. Pragmatyczna terapia językowo-komunikacyjna – komunikacja/terapia
 26. Uczenie skojarzeniowe w autyzmie/ASD/ZA – mowa od głoski do zdania – mowa)
 27. Skuteczna pomoc ucznowi z ASD w gimnazjum i liceum – rewalidacja (rewalidacja)
 28. Problemy z czytaniem – lista wskazówek (rewalidacja)
 29. Scenariusze zajęć dla gimnazjum
Reklamy

Blog na WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

%d blogerów lubi to: