Reklamy

Zakładka „POLSKI” zawiera metody, techniki, narzędzia, sposoby rozwijania umiejętności językowych; pisanie, czytanie, przetwarzanie informacji itp. dostosowane do potrzeb dzieci z autyzmem, dysleksją, ZA, ASD, zaburzeniami pokrewnymi oraz dla typowych dzieci z trudnościami w nauce. Nadają się do wykorzystania w szkole masowej i specjalnej –  w Indywidualnych Programach Edukacyjno-Terapeutycznych (IPET), zajęciach rewalidacyjnych, indywidualnych, kompensacyjno-wyrównawczych itp. Zakładka w rozbudowie. Zapraszam do nowej strony  autyzm.life i Neuroróżnorodni

ĆWICZENIA:

 1. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla ucznia ze spektrum autyzmu i ADHD
 2. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających technikę czytania / autyzm i pokrewne
 3. Plan działań wspierających dla ucznia z dysleksją i dysgrafią
 4. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających umiejętność czytania
 5. Strategie czytania
 6. Rozsypanki wyrazowe*
 7. Przysłowia z rozsypanek*
 8. Język polski – dostosowanie wymagań edukacyjnych
 9. Liczba mnoga – scenariusz zajęć/autyzm
 10. Wdrażanie do czynności ortograficznej
  Spójrz, zakryj, zapisz, sprawdź – nauka pisowni
 11. Literowanie
 12. Kolejność zdarzeń w opowiadaniu – technika
 13. Ćwiczenia usprawniające wrażliwość słuchową
 14. Poziomy rozumienia tekstu a zaangażowanie ucznia
 15. Notowanie kolejności zdarzeń i wizualizacja tekstu
 16. Przenoszenie myśli na papier – sposoby
 17. Zabawa „Przyimki i ja” – rewalidacja
 18. Litera tygodnia – zabawa – przedszkolak
 19. Dysleksja – ogólne zasady nauczania
 20. Listy słów – rewalidacja – pisownia
 21. Łowienie idiomów – gra, rewalidacja
 22. Doskonalenie płynności czytania – czytanie – rewalidacja
 23. Głośne literowanie – literowanie
 24. Zasady sporządzania map myśli – rewalidacja
 25. Prezentacja parami: zdjęcie – przedmiot oraz słowo – przedmiot
 26. Mnemotechniki – pamięć
 27. Przygotowanie do egzaminów – rewalidacja
 28. Dysleksja – współpraca między uczniami – rewalidacja
 29. Słowniczek wyrazów występujących w poleceniach (rewalidacja)
 30. Przystosować środowisko pracy do ucznia (rewalidacja)
 31. Nagradzanie  – motywacja – (rewalidacja)
 32. Planowanie i pisanie wypracowań (rewalidacja: ASD, dysleksja, ADHD…)
 33. Mapy myśli (rewalidacja)
 34. Metody skutecznego zadawania pracy domowej (rewalidacja)
 35. Pragmatyczna terapia językowo-komunikacyjna – komunikacja/terapia
 36. Uczenie skojarzeniowe w autyzmie/ASD/ZA – mowa od głoski do zdania – mowa)
 37. Skuteczna pomoc ucznowi z ASD w gimnazjum i liceum – rewalidacja (rewalidacja)
 38. Problemy z czytaniem – lista wskazówek (rewalidacja)