POLSKI

Zakładka „POLSKI” zawiera metody, techniki, narzędzia, sposoby rozwijania umiejętności językowych; pisanie, czytanie, przetwarzanie informacji itp. dostosowane do potrzeb dzieci z autyzmem, dysleksją, ZA, ASD, zaburzeniami pokrewnymi oraz dla typowych dzieci z trudnościami w nauce. Nadają się do wykorzystania w szkole masowej i specjalnej –  w Indywidualnych Programach Edukacyjno-Terapeutycznych (IPET), zajęciach rewalidacyjnych, indywidualnych, kompensacyjno-wyrównawczych itp. Zakładka w rozbudowie. Zapraszam do nowej strony  autyzm.life

ZAKŁADKI:

ĆWICZENIA:

 1. Plan działań wspierających dla ucznia z dysleksją i dysgrafią
 2. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających umiejętność czytania
 3. Strategie czytania
 4. Rozsypanki wyrazowe*
 5. Przysłowia z rozsypanek*
 6. Język polski – dostosowanie wymagań edukacyjnych
 7. Liczba mnoga – scenariusz zajęć/autyzm
 8. Wdrażanie do czynności ortograficznej
  Spójrz, zakryj, zapisz, sprawdź – nauka pisowni
 9. Literowanie
 10. Kolejność zdarzeń w opowiadaniu – technika
 11. Ćwiczenia usprawniające wrażliwość słuchową
 12. Poziomy rozumienia tekstu a zaangażowanie ucznia
 13. Notowanie kolejności zdarzeń i wizualizacja tekstu
 14. Przenoszenie myśli na papier – sposoby
 15. Zabawa „Przyimki i ja” – rewalidacja
 16. Litera tygodnia – zabawa – przedszkolak
 17. Dysleksja – ogólne zasady nauczania
 18. Listy słów – rewalidacja – pisownia
 19. Łowienie idiomów – gra, rewalidacja
 20. Doskonalenie płynności czytania – czytanie – rewalidacja
 21. Głośne literowanie – literowanie
 22. Usprawniane funkcji analizatora wzrokowego w zakresie syntezy i analizy – konspekt – rewalidacja – SI
 23. Zasady sporządzania map myśli – rewalidacja
 24. Prezentacja parami: zdjęcie – przedmiot oraz słowo – przedmiot
 25. Mnemotechniki – pamięć
 26. Przygotowanie do egzaminów – rewalidacja
 27. Dysleksja – współpraca między uczniami – rewalidacja
 28. Wspieranie mowy – ćwiczenie – ciekawe pomysły – rewalidacja
 29. Słowniczek wyrazów występujących w poleceniach (rewalidacja)
 30. Przystosować środowisko pracy do ucznia (rewalidacja)
 31. Nagradzanie  – motywacja – (rewalidacja)
 32. Dyktanda, testy z ortografii, gry, karty pracy z ćwiczeniami – strona
 33. Planowanie i pisanie wypracowań (rewalidacja: ASD, dysleksja, ADHD…)
 34. Mapy myśli (rewalidacja)
 35. Metody skutecznego zadawania pracy domowej (rewalidacja)
 36. Pragmatyczna terapia językowo-komunikacyjna – komunikacja/terapia
 37. Uczenie skojarzeniowe w autyzmie/ASD/ZA – mowa od głoski do zdania – mowa)
 38. Skuteczna pomoc ucznowi z ASD w gimnazjum i liceum – rewalidacja (rewalidacja)
 39. Problemy z czytaniem – lista wskazówek (rewalidacja)
 40. Scenariusze zajęć dla gimnazjum

Blog na WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

%d blogerów lubi to: