Zakładka „POLSKI” zawiera metody, techniki, narzędzia, sposoby rozwijania umiejętności językowych; pisanie, czytanie, przetwarzanie informacji itp. dostosowane do potrzeb dzieci z autyzmem, dysleksją, ZA, ASD, zaburzeniami pokrewnymi oraz dla typowych dzieci z trudnościami w nauce. Nadają się do wykorzystania w szkole masowej i specjalnej –  w Indywidualnych Programach Edukacyjno-Terapeutycznych (IPET), zajęciach rewalidacyjnych, indywidualnych, kompensacyjno-wyrównawczych itp. Zakładka w rozbudowie.

ZAKŁADKI:

ĆWICZENIA:

 1. Notowanie kolejności zdarzeń i wizualizacja tekstu
 2. Przenoszenie myśli na papier – sposoby
 3. Zabawa „Przyimki i ja” – rewalidacja
 4. Litera tygodnia – zabawa – przedszkolak
 5. Listy słów – rewalidacja – pisownia
 6. Łowienie idiomów – gra, rewalidacja
 7. Doskonalenie płynności czytania – czytanie – rewalidacja
 8. Głośne literowanie – literowanie
 9. Usprawniane funkcji analizatora wzrokowego w zakresie syntezy i analizy – konspekt – rewalidacja – SI
 10. Zasady sporządzania map myśli – rewalidacja
 11. Prezentacja parami: zdjęcie – przedmiot oraz słowo – przedmiot
 12. Mnemotechniki – pamięć
 13. Przygotowanie do egzaminów – rewalidacja
 14. Dysleksja – współpraca między uczniami – rewalidacja
 15. Wspieranie mowy – ćwiczenie – ciekawe pomysły – rewalidacja
 16. Słowniczek wyrazów występujących w poleceniach (rewalidacja)
 17. Przystosować środowisko pracy do ucznia (rewalidacja)
 18. Nagradzanie  – motywacja – (rewalidacja)
 19. Dyktanda, testy z ortografii, gry, karty pracy z ćwiczeniami – strona
 20. Planowanie i pisanie wypracowań (rewalidacja: ASD, dysleksja, ADHD…)
 21. Mapy myśli (rewalidacja)
 22. Metody skutecznego zadawania pracy domowej (rewalidacja)
 23. Pragmatyczna terapia językowo-komunikacyjna – komunikacja/terapia
 24. Uczenie skojarzeniowe w autyzmie/ASD/ZA – mowa od głoski do zdania – mowa)
 25. Skuteczna pomoc ucznowi z ASD w gimnazjum i liceum – rewalidacja (rewalidacja)
 26. Problemy z czytaniem – lista wskazówek (rewalidacja)
 27. Scenariusze zajęć dla gimnazjum
Reklamy