POLSKI

Zakładka „POLSKI” zawiera metody, techniki, narzędzia, sposoby rozwijania umiejętności językowych; pisanie, czytanie, przetwarzanie informacji itp. dostosowane do potrzeb dzieci z autyzmem, dysleksją, ZA, ASD, zaburzeniami pokrewnymi oraz dla typowych dzieci z trudnościami w nauce. Nadają się do wykorzystania w szkole masowej i specjalnej –  w Indywidualnych Programach Edukacyjno-Terapeutycznych (IPET), zajęciach rewalidacyjnych, indywidualnych, kompensacyjno-wyrównawczych itp. Zakładka w rozbudowie. Zapraszam do nowej strony  autyzmschemat.life

ZAKŁADKI:

ĆWICZENIA:

 1. Strategie czytania
 2. Rozsypanki wyrazowe*
 3. Przysłowia z rozsypanek*
 4. Język polski – dostosowanie wymagań edukacyjnych
 5. Liczba mnoga – scenariusz zajęć/autyzm
 6. Wdrażanie do czynności ortograficznej
  Spójrz, zakryj, zapisz, sprawdź – nauka pisowni
 7. Literowanie
 8. Kolejność zdarzeń w opowiadaniu – technika
 9. Ćwiczenia usprawniające wrażliwość słuchową
 10. Poziomy rozumienia tekstu a zaangażowanie ucznia
 11. Notowanie kolejności zdarzeń i wizualizacja tekstu
 12. Przenoszenie myśli na papier – sposoby
 13. Zabawa „Przyimki i ja” – rewalidacja
 14. Litera tygodnia – zabawa – przedszkolak
 15. Dysleksja – ogólne zasady nauczania
 16. Listy słów – rewalidacja – pisownia
 17. Łowienie idiomów – gra, rewalidacja
 18. Doskonalenie płynności czytania – czytanie – rewalidacja
 19. Głośne literowanie – literowanie
 20. Usprawniane funkcji analizatora wzrokowego w zakresie syntezy i analizy – konspekt – rewalidacja – SI
 21. Zasady sporządzania map myśli – rewalidacja
 22. Prezentacja parami: zdjęcie – przedmiot oraz słowo – przedmiot
 23. Mnemotechniki – pamięć
 24. Przygotowanie do egzaminów – rewalidacja
 25. Dysleksja – współpraca między uczniami – rewalidacja
 26. Wspieranie mowy – ćwiczenie – ciekawe pomysły – rewalidacja
 27. Słowniczek wyrazów występujących w poleceniach (rewalidacja)
 28. Przystosować środowisko pracy do ucznia (rewalidacja)
 29. Nagradzanie  – motywacja – (rewalidacja)
 30. Dyktanda, testy z ortografii, gry, karty pracy z ćwiczeniami – strona
 31. Planowanie i pisanie wypracowań (rewalidacja: ASD, dysleksja, ADHD…)
 32. Mapy myśli (rewalidacja)
 33. Metody skutecznego zadawania pracy domowej (rewalidacja)
 34. Pragmatyczna terapia językowo-komunikacyjna – komunikacja/terapia
 35. Uczenie skojarzeniowe w autyzmie/ASD/ZA – mowa od głoski do zdania – mowa)
 36. Skuteczna pomoc ucznowi z ASD w gimnazjum i liceum – rewalidacja (rewalidacja)
 37. Problemy z czytaniem – lista wskazówek (rewalidacja)
 38. Scenariusze zajęć dla gimnazjum
Reklamy

Blog na WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

%d blogerów lubi to: