Czytanie

Cele terapeutyczne:

 • stymulowanie i rozwijanie sprawności psychomotorycznych istotnych w opanowaniu umiejętności czytania (wszechstronne ćwiczenia analizatora wzrokowego, słuchowego);
 • doskonalenie techniki prawidłowego czytania sylab, wyrazów i zdań, dalsze usprawnianie zaburzonych funkcji na materiale literowym i głoskowym;
 • kształcenie umiejętności podziału zdania na wyrazy i wyrazów na sylaby ze słuchu;
 • praca nad płynnością i poprawnością czytania; likwidacja nawyku literowania; doskonalenie umiejętności głośnego, płynnego, poprawnego, wyrazistego i retorycznego czytania oraz cichego czytania ze zrozumieniem;
 • wdrażanie do czytania z podziałem na role.

Symptomy wskazujące na występowanie zaburzeń czytania

 • Utrzymywanie się istotnie niskiego tempa i techniki czytania, głoskowanie, przekręcanie wyrazów, niepełne rozumienie czytanych treści.
 • W próbach pisania nadal znacząca liczba błędów z różnych zakresów, między innymi usterki wynikające z utrzymujących się nieczystości artykulacyjnych.
 • Bardzo słabe rozumienie cicho czytanych treści.
 • Brak umiejętności czytania ze zrozumieniem, nawet przy nie najgorszej technice czytania.
 • Niechęć do czytania, zgadywanie wyrazu na podstawie pierwszych liter.
 • Przestawianie, odwracanie kolejności liter, np. zamiast „sok” uczeń czyta „kos”.
 • Mylenie liter o podobnym kształcie (b-d, p-b, u-n, w-m itp.).
 • Opuszczanie liter, sylab, całych wyrazów lub ich dodawanie, np. panna – pana*.
 • Mylenie spółgłosek dźwięcznych z bezdźwięcznymi, np. [d – t], [k – g], [w – f], [p – b].
 • Mylenie spółgłosek syczących z szumiącymi, np. [s – sz].

Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających umiejętność czytania

1. Litery drukowane i pisane:

 • dobieranie wielkich liter do małych, drukowanych do pisanych;
 • liczenie liter w wyrazie;
 • nauka alfabetu;
 • odtwarzanie z pamięci uprzednio widzianych liter;
 • rozpoznawanie (nazywanie) znaków liter: pisanych, drukowanych, małych i wielkich;
 • tworzenie takich samych wyrazów z wielkich oraz małych liter;
 • wyszukiwanie takich samych wyrazów z wielkich oraz małych liter;
 • wyszukiwanie: określonych liter lub sylab w poznanych wyrazach; wyrazów z jednakową literą;
 • zgadywanie liter na podstawie ruchów wykonywanych przy ich pisaniu.

2. Czytanie liter, sylab, wyrazów:

 • czytanie:
 • – poznanych liter, sylab otwartych, sylab dwuliterowych, wyrazów złożonych z trzech i więcej sylab, pojedynczych wyrazów w okienku;
 • – sylab i wyrazów poprzez przyporządkowanie literom odpowiednich głosek;
 • – globalnie: imion lub nazwisk osób bliskich dziecku, nazw przedmiotów, napisów z najbliższego otoczenia (np. sklepy, poczta, szpital, nazwy ulic), pojedynczych wyrazów pisanych i drukowanych;
 • wyrazów metodą ślizgania;
 • – wyrazów trzy – lub czterogłoskowych metoda głoskową lub sylabową z syntezą po literze, metoda kombinowaną (głoskową, sylabową z syntezą;
 • czytanie powolne i poprawne;
 • dopasowanie napisów do obrazków;
 • odszukiwanie napisu swojego imienia i nazwiska wśród innych imion i nazwisk;
 • rozpoznawanie całościowe wyrazów: nazw przedmiotów znajdujących się w sali, podpisów do obrazków;
 • rozwiązywanie rebusów i krzyżówek;
 • ćwiczenia ruchów gałek ocznych;
 • segregowanie podpisów według ich znaczenia;
 • układanie z liter ruchomego alfabetu odpowiednio dobranych wyrazów i odczytywanie ich;
 • rozumienie znaczenia umiejętności czytania w życiu człowieka;
 • stosowanie metod treningowych na pytania do nich; rozwijających szybkość i bezbłędność czytania wyrazów:
 • – łatwych w połączeniu z trudnymi; wizualnie podobnych; zawierających tę samą sylabę; z dwiema takimi samymi literami na początku lub na końcu; z powtarzającymi się spółgłoskami; z określonymi grupami spółgłoskowymi; z inwersyjnymi układami literowymi;
 • – jednosylabowych sensownych i bezsensownych; jedno – i dwusylabowych zróżnicowanych strukturalnie;
 • – z lukami – z pominięciem jednej lub dwóch samogłosek;
 • naprzemienne, sukcesywnie utrudnione (Zakrzewska, 1996).

3. Czytanie tekstów:

 • czytanie pojedynczych zdań, tekstów, tekstów z częściową przesłoną;
 • ciche czytanie dwóch, trzech krótkich zdań i odpowiadanie na pytania do nich;
 • ciche czytanie zdań złożonych;
 • dobieranie całych zdań do obrazków;
 • uzupełnianie niedokończonych zdań ilustracją i napisem;
 • układanie zdań z pojedynczych wyrazów według wzoru;
 • układanie zdań rozwiniętych z pojedynczych wyrazów i wyrażeń;
 • czytanie: sylabami, całościowe i płynne; poprawne przez przyporządkowywanie literom odpowiednich głosek; wyraziste z uwzględnieniem poprawnej wymowy wyrazów.

4. Usprawnianie techniki czytania i rozumienia tekstów:

 • czytanie: wyrazów o różnej liczbie głosek, zdań pojedynczyh i złożonych; zdań i krótkich tekstów z przesłoną; tekstów wcześniej przygotowanych w celu osiągnięcia płynności, poprawności, wyrazistości czytania;
 • czytanie metoda slizgania tekstów adekwatnych do wieku i możliwości dziecka;
 • głośne i ciche czytanie ze zrozumieniem;
 • czytanie z podziałem na role;
 • czytanie wyrazów i eliminowanie z nich zbędnych liter;
 • czytanie krótkich zdań (głośne i ciche) i odpowiadanie na pytania do nich;
 • udział w konkursach pięknego czytania;
 • ćwiczenia w zakresie tempa, płynności, poprawności czytania;
 • retoryczne czytanie tekstu;
 • likwidacja nawyku literowania;
 • śledzenie tekstu czytanego przez rówieśników lub nauczyciela i odsłuchiwanego z nagrania;
 • tworzenie: sylab dwuliterowych – do stałej samogłoski, spółgłoski; dowolnych wyrazów z sylab dwuliterowych; wyrazów przez dodanie lub odjęcie głoski, sylaby; wyrazów rozpoczynających się podaną sylabą; nowych wyrazów z pierwszych głosek nazw kolejnych obrazków;
 • układanie zdań z pojedynczych wyrazów;
 • doskonalenie umiejętności całościowego ujmowania wyrazów;
 • doskonalenie techniki i tempa czytania metodą 18 struktur wyrazowych;
 • utrwalanie znajomości liter, różnicowanie samogłosek i spółgłosek (Naprawa, Tanajewska, Mach, Szczepańska, 2017)

źródło:

 • B. Zakrzewska, Trudności w pisaniu i czytaniu, Modele ćwiczeń, Warszawa, 1996
 • R. Naprawa, A. Tanajewska, C. Mach, K. Szczepańska, DOSTOSOWANIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB ROZWOJOWYCH…, HARMONIA, Gdańsk 2017

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s