Przeskocz do treści

Tag: #tus

Cztery główne zasady komunikacji, które umożliwiają prowadzenie dobrej konwersacji, ASD 0

Cztery główne zasady komunikacji, które umożliwiają prowadzenie dobrej konwersacji, ASD

Komunikacja werbalna Komunikacja werbalna to przekazywanie treści drugiej osobie za pomocą słów podczas konwersacji. Tony Attwood (2003), klinicysta, autor m.in. „Zespołu Aspergera, Kompletny przewodnik”, sporządził wykaz pragmatycznych aspektów konwersacji, opracowany […]

Program grupowych zajęć rewalidacyjnych: doskonalenie umiejętności społecznych i komunikacyjnych 0

Program grupowych zajęć rewalidacyjnych: doskonalenie umiejętności społecznych i komunikacyjnych

Program grupowych zajęć rewalidacyjnych: doskonalenie umiejętności społecznych i komunikacyjnych Program grupowych zajęć rewalidacyjnych: doskonalenie umiejętnościspołecznych i komunikacyjnych.Na rok szkolny 2019/2020 Imię i nazwisko dziecka:Etap edukacyjny, klasa:Data urodzenia dziecka:Rodzaj niepełnosprawności: niepełnosprawność […]

Robimy zakupy - w różnych sklepach. Scenariusz zajęć z funkcjonowania społecznego i osobistego w klasie I Przysposabiającej do Pracy 0

Robimy zakupy – w różnych sklepach. Scenariusz zajęć z funkcjonowania społecznego i osobistego w klasie I Przysposabiającej do Pracy

Robimy zakupy – w różnych sklepach. Scenariusz zajęć z funkcjonowania społecznego i osobistego w klasie I Przysposabiającej do Pracy Edyta PietrowskaNauczyciel mianowany ________________________________________ Scenariusz zajęć z funkcjonowania społecznego i osobistego […]

Przykładowe scenariusze zajęć warsztatowych dotyczące rozwoju umiejętności porozumiewania się uczniów 0

Przykładowe scenariusze zajęć warsztatowych dotyczące rozwoju umiejętności porozumiewania się uczniów

Przykładowe scenariusze zajęć warsztatowych dotyczące rozwoju umiejętności porozumiewania się uczniów Przykładowe scenariusze zajęć warsztatowych dotyczące rozwoju umiejętności porozumiewania się uczniów – szkoła podstawowa klasy 4-6 POTRAFIMY POROZUMIEWAĆ SIĘ Z INNYMI […]

Trening Umiejętności Społecznych - scenariusz zajęć 0

Trening Umiejętności Społecznych – scenariusz zajęć

Trening Umiejętności Społecznych – scenariusz zajęć Rodzaj zajęć: RewalidacjaTemat zajęć: Trening Umiejętności SpołecznychProwadzący: mgr Natalia StrząbałaKlasa: P Cel główny:– Kształtowanie i doskonalenie umiejętności samoobsługowych Cele szczegółowe:-uczeń potrafi nakryć stół-uczeń samodzielnie […]