INTEGRACJA SENSORYCZNA (SI) ĆWICZENIA   –  Ćwiczenia

REWALIDACJA

DLA NAUCZYCIELI

EMOCJE

METODY REWALIDACJA SI TECHNIKI NARZĘDZIA SPOSOBY POMYSŁY

UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE – Ćwiczenia

SCENARIUSZE SCHEMATY

 1. Brak koncentracji uwagi
 2. Zaburzenie integracji sensorycznej – badanie przesiewowe – lista kontrolna dla nauczycieli
 3. Fragmentacja obrazu w autyzmie
 4. Organizacja, harmonogram, otoczenie bodźców sensorycznych w klasie
 5. Czym jest integracja sensoryczna – metoda
 6. Odroczona echolalia
 7. Problem sensoryczny czy behawioralny?
 8. Komunikacja
 9. Znaczenie zaburzeń integracji sensorycznej
 10. Zaburzenia motoryczne o podłożu sensorycznym
 11. O co chodzi z tymi zaburzeniami sensoryki?
 12. Rozstimowana msza – asrt. osób z ASD
 13. Zawsze spóźnia się na lekcje
 14. Nowe buty, czyli rzecz o problemach sensorycznych – art. osób z ASD
 15. Przeładowanie sensoryczne w ZA
 16. ASD a zaburzenia integracji sensorycznej
 17. Zmysły
 18. Obronność dotykowa w autyzmie
 19. Wrażliwość na dotyk
 20. Problemy z przetwarzaniem obrazu
 21. Problemy z równowagą
 22. Echolalia – techniki
 23. Wstręt do biżuterii
 24. Dźwięki – problemy z przetwarzaniem
 25. Dysfunkcja sensoryczna u niemowląt
 26. Zaburzenia integracji sensorycznej (SI) – spektrum autyzmu
 27. Filmik – Dziecko w Centrum Handlowym – zaburzenia integracji sensorycznej
 28. Problemy z przetwarzaniem bodźców wzrokowych wg Grandin
 29. Percepcja bólu i temperatury w ASD
 30. Ubierać się stosownie do sytuacji
 31. Sensoryka: Dreszcze
 32. Sensoryka na trzepaku – sposoby na niezintegrowanie
 33. Problemy z przetwarzaniem bodźców słuchowych wg Grandin
 34. Sytuacje przeciążające
 35. Autyzm – percepcja
 36. 34 objawy zaburzeń sensorycznych dziecka w wieku szkolnym
 37. Spektrum autyzmu – nadwrażliwość na bodźce/modulacja sensoryczna
 38. Mówienie do siebie w autyźmie, ASD, zespole Aspergera
 39. Skupianie uwagi i nikła wiedza naukowców o sensoryce
 40. Tiki, tiki myslowe lub ruchy mimowolne
 41. Autyzm – zawieszenie/wyłączenie/spowolnienie
 42. Spektrum autyzmu/autyzm/zespół Aspergera/ – ograniczenia wzrokowo przestrzenne
 43. 7 pytań o rozwój integracji sensorycznej twojego dziecka
 44. Objawy wtórne – nowe podejście
 45. Autyzm – percepcja
 46. Bardziej użyteczna definicja ADHD – „wada” funkcji wykonawczych jak w autyźmie
 47. Autyzm – wspólna uwaga
 48. Autyzm/ASD/ZA – dziwaczne zachowania – zwalczać czy nie
 49. Dlaczego podskakuję
 50. Dezorientacja
 51. Zachowania sterotypowe
 52. Proste ćwiczenia wspomagające integrację sensoryczną
 53. Autyzm w szkole – Uwaga i pisanie
 54. Kłopoty ze słuchem u chłopców
 55. Nadwrażliwość dziecka z autyzmem
 56. 11 nietypowych zachowań dziecka z autyzmem w szkole
 57. Ograniczona mimika
 58. Świadomość własnego ciała
 59. Ruch i koordynacja – niedojrzałe w autyźmie
 60. Mózg można naprawić
 61. Sport w autyźmie – jest nadzieja
 62. Wykorzystajmy zachowania powtarzalne (perseweracje dziecka)
 63. Ruch – nawozem dla mózgu
 64. Na czym polega neuroplastyczność mózgu
 65. Co sprawia radość?
Reklamy