ZABURZENIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ (SPD), zwane również dysfunkcją integracji sensorycznej, pojawia się w momencie, gdy mózg niepoprawnie przetwarza informacje sensoryczne pochodzące z ciała lub z otoczenia. Osoba/uczeń z SPD przejawia trudności w adaptacyjnym reagowaniu na codzienne wrażenia sensoryczne, których innych nie drażnią np. światło, hałas, dźwięki, faktury przedmiotów, konsystencja potraw (wybiórczość pokarmowa), dotyk, nadwrażliwość na ubrania, biżuterię itd. SPD jest częścią autystycznego spektrum… Więcej artykułach i zakładkach.

ZAKŁADKI:

ZAGADNIENIA, ARTYKUŁY:

 1. Brak koncentracji uwagi
 2. Zaburzenie integracji sensorycznej – badanie przesiewowe – lista kontrolna dla nauczycieli
 3. Fragmentacja obrazu w autyzmie
 4. Organizacja, harmonogram, otoczenie bodźców sensorycznych w klasie
 5. Czym jest integracja sensoryczna – metoda
 6. Odroczona echolalia
 7. Problem sensoryczny czy behawioralny?
 8. Komunikacja
 9. Znaczenie zaburzeń integracji sensorycznej
 10. Zaburzenia motoryczne o podłożu sensorycznym
 11. O co chodzi z tymi zaburzeniami sensoryki?
 12. Rozstimowana msza – art. osób z ASD
 13. Zawsze spóźnia się na lekcje
 14. Nowe buty, czyli rzecz o problemach sensorycznych – art. osób z ASD
 15. Przeładowanie sensoryczne w ZA
 16. ASD a zaburzenia integracji sensorycznej
 17. Zmysły
 18. Obronność dotykowa w autyzmie
 19. Wrażliwość na dotyk
 20. Problemy z przetwarzaniem obrazu
 21. Problemy z równowagą
 22. Echolalia – techniki
 23. Wstręt do biżuterii
 24. Dźwięki – problemy z przetwarzaniem
 25. Dysfunkcja sensoryczna u niemowląt
 26. Zaburzenia integracji sensorycznej (SI) – spektrum autyzmu
 27. Filmik – Dziecko w Centrum Handlowym – zaburzenia integracji sensorycznej
 28. Problemy z przetwarzaniem bodźców wzrokowych wg Grandin
 29. Percepcja bólu i temperatury w ASD
 30. Ubierać się stosownie do sytuacji
 31. Sensoryka: Dreszcze
 32. Sensoryka na trzepaku – sposoby na niezintegrowanie
 33. Problemy z przetwarzaniem bodźców słuchowych wg Grandin
 34. Sytuacje przeciążające
 35. Autyzm – percepcja
 36. 34 objawy zaburzeń sensorycznych dziecka w wieku szkolnym
 37. Spektrum autyzmu – nadwrażliwość na bodźce/modulacja sensoryczna
 38. Mówienie do siebie w autyźmie, ASD, zespole Aspergera
 39. Skupianie uwagi i nikła wiedza naukowców o sensoryce
 40. Tiki, tiki myslowe lub ruchy mimowolne
 41. Autyzm – zawieszenie/wyłączenie/spowolnienie
 42. Spektrum autyzmu/autyzm/zespół Aspergera/ – ograniczenia wzrokowo przestrzenne
 43. 7 pytań o rozwój integracji sensorycznej twojego dziecka
 44. Objawy wtórne – nowe podejście
 45. Autyzm – percepcja
 46. Bardziej użyteczna definicja ADHD – „wada” funkcji wykonawczych jak w autyźmie
 47. Autyzm – wspólna uwaga
 48. Autyzm/ASD/ZA – dziwaczne zachowania – zwalczać czy nie
 49. Dlaczego podskakuję
 50. Dezorientacja
 51. Zachowania sterotypowe
 52. Proste ćwiczenia wspomagające integrację sensoryczną
 53. Autyzm w szkole – Uwaga i pisanie
 54. Kłopoty ze słuchem u chłopców
 55. 11 nietypowych zachowań dziecka z autyzmem w szkole
 56. Ograniczona mimika
 57. Świadomość własnego ciała
 58. Ruch i koordynacja – niedojrzałe w autyzmie
 59. Mózg można naprawić
 60. Sport w autyźmie – jest nadzieja
 61. Wykorzystajmy zachowania powtarzalne (perseweracje dziecka)
 62. Ruch – nawozem dla mózgu
 63. Na czym polega neuroplastyczność mózgu
 64. Co sprawia radość?
Reklamy