Reklamy

ZABURZENIA INTEGRACJI SENSORYCZNYCH , nazywane również dysfunkcją integracji sensorycznej, pojawiają się w momencie, gdy mózg niepoprawnie przetwarza informacje sensoryczne pochodzące z ciała lub z otoczenia. Osoba/uczeń z autyzmem/ASD/ZA i lub SPD (w zależności od podziału) przejawia trudności w adaptacyjnym reagowaniu na codzienne wrażenia sensoryczne, których typowych osób nie drażnią np. światło, ruch, hałas, dźwięki, faktury przedmiotów, konsystencja potraw (wybiórczość pokarmowa), dotyk, nadwrażliwość na ubrania, biżuterię itd. Zaburzenia sensoryczne są częścią autystycznego spektrum, ale także wielu innych zaburzeń… Więcej w artykułach i zakładkach. Zapraszam również do nowej strony  autyzm.life i Neuroróżnorodni

Powiązane zakładki:

ZAGADNIENIA, ARTYKUŁY:

 1. Prawda o szóstym zmyśle
 2. SPD – zaburzenia sensoryczne w skrócie
 3. Różnice w uczeniu się dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej
 4. Jak wytłumaczyć problemy z integracją sensoryczną u autystycznych dzieci?
 5. Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej
 6. Jakie zachowania dziecka wskazują na zaburzenia integracji sensorycznej?
 7. Autyzm – nietolerancja na ruch a integracja sensoryczna
 8. Autyzm i zaburzenia przetwarzania sensorycznego
 9. Dziecko z dyspraksją
 10. Autyzm – zaburzenia przetwarzania sensorycznego na co dzień
 11. Przetwarzanie słuchowe – zaburzenia
 12. Dziecko, które się gryzie
 13. Słuchanie a słuch w ASD
 14. Autyzm – wyjaśnienia stereotypowego działania i myślenia
 15. Nadreaktywność i podreaktywność dziecka – objawy
 16. Nadwrażliwość i niedowrażliwość węchowa
 17. Objawy dysfunkcji zmysłu dotyku 
 18. ASD – umiejętności motoryczne
 19. Siedzenie przy stole – integracja sensoryczna
 20. Wrażliwość na bodźce słuchowe 
 21. Zespół Aspergera – problemy z jedzeniem i zapachem
 22. Nadwrażliwość na ruch
 23. Wrażliwość sensoryczna – podsumowanie
 24. Dysfunkcja dotykowa – listy kontrolne cz. 2
 25. Dysfunkcja dotykowa – listy kontrolne
 26. Przeciążenia sensoryczne u dzieci z ASD
 27. Dysfunkcja proprioceptyczna – lista kontrolna
 28. Zaburzenia Integracji Sensorycznej SPD
 29. Objawy słabych umiejętności oralno-motorycznych
 30. Strategie redukowania wrażliwości wzrokowej
 31. Niepewność grawitacyjna
 32. Synestezja – nietypowe przetwarzanie sensoryczne
 33. Słuch w szkole
 34. Brak koncentracji uwagi
 35. Zaburzenie integracji sensorycznej – badanie przesiewowe – lista kontrolna dla nauczycieli
 36. Fragmentacja obrazu w autyzmie
 37. Organizacja, harmonogram, otoczenie bodźców sensorycznych w klasie
 38. Czym jest integracja sensoryczna – metoda
 39. Odroczona echolalia
 40. Problem sensoryczny czy behawioralny?
 41. Komunikacja
 42. Znaczenie zaburzeń integracji sensorycznej
 43. Zaburzenia motoryczne o podłożu sensorycznym
 44. O co chodzi z tymi zaburzeniami sensoryki?
 45. Rozstimowana msza – art. osób z ASD
 46. Zawsze spóźnia się na lekcje
 47. Nowe buty, czyli rzecz o problemach sensorycznych – art. osób z ASD
 48. Przeładowanie sensoryczne w ZA
 49. ASD a zaburzenia integracji sensorycznej
 50. Zmysły
 51. Obronność dotykowa w autyzmie
 52. Wrażliwość na dotyk
 53. Problemy z przetwarzaniem obrazu
 54. Problemy z równowagą
 55. Echolalia – techniki
 56. Wstręt do biżuterii
 57. Dźwięki – problemy z przetwarzaniem
 58. Dysfunkcja sensoryczna u niemowląt
 59. Zaburzenia integracji sensorycznej (SI) – spektrum autyzmu
 60. Problemy z przetwarzaniem bodźców wzrokowych wg Grandin
 61. Percepcja bólu i temperatury w ASD
 62. Ubierać się stosownie do sytuacji
 63. Sensoryka na trzepaku – sposoby na niezintegrowanie
 64. Problemy z przetwarzaniem bodźców słuchowych wg Grandin
 65. Sytuacje przeciążające
 66. 34 objawy zaburzeń sensorycznych dziecka w wieku szkolnym
 67. Spektrum autyzmu – nadwrażliwość na bodźce/modulacja sensoryczna
 68. Mówienie do siebie w autyzmie, ASD, zespole Aspergera
 69. Skupianie uwagi i nikła wiedza naukowców o sensoryce
 70. Tiki, tiki myślowe lub ruchy mimowolne
 71. 7 pytań o rozwój integracji sensorycznej twojego dziecka
 72. Objawy wtórne – nowe podejście
 73. Bardziej użyteczna definicja ADHD – „wada” funkcji wykonawczych jak w autyzmie
 74. Autyzm/ASD/ZA – dziwaczne zachowania – zwalczać czy nie
 75. Dlaczego podskakuję
 76. Dezorientacja
 77. Zachowania sterotypowe
 78. Proste ćwiczenia wspomagające integrację sensoryczną
 79. Autyzm w szkole – Uwaga i pisanie
 80. Kłopoty ze słuchem u chłopców
 81. 11 nietypowych zachowań dziecka z autyzmem w szkole
 82. Ograniczona mimika
 83. Świadomość własnego ciała
 84. Mózg można naprawić
 85. Sport w autyzmie – jest nadzieja
 86. Wykorzystajmy zachowania powtarzalne (perseweracje dziecka)
 87. Ruch – nawozem dla mózgu
 88. Na czym polega neuroplastyczność mózgu
 89. Co sprawia radość?
 90. Dreszcze