ZABURZENIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ (SPD), zwane również dysfunkcją integracji sensorycznej, pojawia się w momencie, gdy mózg niepoprawnie przetwarza informacje sensoryczne pochodzące z ciała lub z otoczenia. Osoba/uczeń z SPD przejawia trudności w adaptacyjnym reagowaniu na codzienne wrażenia sensoryczne, których innych nie drażnią np. światło, hałas, dźwięki, faktury przedmiotów, konsystencja potraw (wybiórczość pokarmowa), dotyk, nadwrażliwość na ubrania, biżuterię itd. SPD jest częścią autystycznego spektrum… Więcej w artykułach i zakładkach. Zapraszam również do nowej strony  autyzmschemat.life

ZAKŁADKI:

ZAGADNIENIA, ARTYKUŁY:

 1. Strategie redukowania wrażliwości wzrokowej
 2. Niepewność grawitacyjna
 3. Synestezja – nietypowe przetwarzanie sensoryczne
 4. Słuch w szkole
 5. Brak koncentracji uwagi
 6. Zaburzenie integracji sensorycznej – badanie przesiewowe – lista kontrolna dla nauczycieli
 7. Fragmentacja obrazu w autyzmie
 8. Organizacja, harmonogram, otoczenie bodźców sensorycznych w klasie
 9. Czym jest integracja sensoryczna – metoda
 10. Odroczona echolalia
 11. Problem sensoryczny czy behawioralny?
 12. Komunikacja
 13. Znaczenie zaburzeń integracji sensorycznej
 14. Zaburzenia motoryczne o podłożu sensorycznym
 15. O co chodzi z tymi zaburzeniami sensoryki?
 16. Rozstimowana msza – art. osób z ASD
 17. Zawsze spóźnia się na lekcje
 18. Nowe buty, czyli rzecz o problemach sensorycznych – art. osób z ASD
 19. Przeładowanie sensoryczne w ZA
 20. ASD a zaburzenia integracji sensorycznej
 21. Zmysły
 22. Obronność dotykowa w autyzmie
 23. Wrażliwość na dotyk
 24. Problemy z przetwarzaniem obrazu
 25. Problemy z równowagą
 26. Echolalia – techniki
 27. Wstręt do biżuterii
 28. Dźwięki – problemy z przetwarzaniem
 29. Dysfunkcja sensoryczna u niemowląt
 30. Zaburzenia integracji sensorycznej (SI) – spektrum autyzmu
 31. Filmik – Dziecko w Centrum Handlowym – zaburzenia integracji sensorycznej
 32. Problemy z przetwarzaniem bodźców wzrokowych wg Grandin
 33. Percepcja bólu i temperatury w ASD
 34. Ubierać się stosownie do sytuacji
 35. Sensoryka: Dreszcze
 36. Sensoryka na trzepaku – sposoby na niezintegrowanie
 37. Problemy z przetwarzaniem bodźców słuchowych wg Grandin
 38. Sytuacje przeciążające
 39. Autyzm – percepcja
 40. 34 objawy zaburzeń sensorycznych dziecka w wieku szkolnym
 41. Spektrum autyzmu – nadwrażliwość na bodźce/modulacja sensoryczna
 42. Mówienie do siebie w autyźmie, ASD, zespole Aspergera
 43. Skupianie uwagi i nikła wiedza naukowców o sensoryce
 44. Tiki, tiki myslowe lub ruchy mimowolne
 45. Autyzm – zawieszenie/wyłączenie/spowolnienie
 46. Spektrum autyzmu/autyzm/zespół Aspergera/ – ograniczenia wzrokowo przestrzenne
 47. 7 pytań o rozwój integracji sensorycznej twojego dziecka
 48. Objawy wtórne – nowe podejście
 49. Autyzm – percepcja
 50. Bardziej użyteczna definicja ADHD – „wada” funkcji wykonawczych jak w autyzmie
 51. Autyzm – wspólna uwaga
 52. Autyzm/ASD/ZA – dziwaczne zachowania – zwalczać czy nie
 53. Dlaczego podskakuję
 54. Dezorientacja
 55. Zachowania sterotypowe
 56. Proste ćwiczenia wspomagające integrację sensoryczną
 57. Autyzm w szkole – Uwaga i pisanie
 58. Kłopoty ze słuchem u chłopców
 59. 11 nietypowych zachowań dziecka z autyzmem w szkole
 60. Ograniczona mimika
 61. Świadomość własnego ciała
 62. Ruch i koordynacja – niedojrzałe w autyzmie
 63. Mózg można naprawić
 64. Sport w autyźmie – jest nadzieja
 65. Wykorzystajmy zachowania powtarzalne (perseweracje dziecka)
 66. Ruch – nawozem dla mózgu
 67. Na czym polega neuroplastyczność mózgu
 68. Co sprawia radość?
Reklamy