ZABURZENIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

ZABURZENIA INTEGRACJI SENSORYCZNYCH , nazywane również dysfunkcją integracji sensorycznej, pojawiają się w momencie, gdy mózg niepoprawnie przetwarza informacje sensoryczne pochodzące z ciała lub z otoczenia. Osoba/uczeń z SPD przejawia trudności w adaptacyjnym reagowaniu na codzienne wrażenia sensoryczne, których innych nie drażnią np. światło, hałas, dźwięki, faktury przedmiotów, konsystencja potraw (wybiórczość pokarmowa), dotyk, nadwrażliwość na ubrania, biżuterię itd. SPD jest częścią autystycznego spektrum… Więcej w artykułach i zakładkach. Zapraszam również do nowej strony  autyzmschemat.life

ZAKŁADKI:

ZAGADNIENIA, ARTYKUŁY:

 1. Wrażliwość na bodźce słuchowe 
 2. Zespół Aspergera – problemy z jedzeniem i zapachem
 3. Nadwrażliwość na ruch
 4. Wrażliwość sensoryczna – podsumowanie
 5. Dysfunkcja dotykowa – listy kontrolne cz. 2
 6. Dysfunkcja dotykowa – listy kontrolne
 7. Przeciążenia sensoryczne u dzieci z ASD
 8. Dysfunkcja proprioceptyczna – lista kontrolna
 9. Zaburzenia Integracji Sensorycznej SPD
 10. Objawy słabych umiejętności oralno-motorycznych
 11. Strategie redukowania wrażliwości wzrokowej
 12. Niepewność grawitacyjna
 13. Synestezja – nietypowe przetwarzanie sensoryczne
 14. Słuch w szkole
 15. Brak koncentracji uwagi
 16. Zaburzenie integracji sensorycznej – badanie przesiewowe – lista kontrolna dla nauczycieli
 17. Fragmentacja obrazu w autyzmie
 18. Organizacja, harmonogram, otoczenie bodźców sensorycznych w klasie
 19. Czym jest integracja sensoryczna – metoda
 20. Odroczona echolalia
 21. Problem sensoryczny czy behawioralny?
 22. Komunikacja
 23. Znaczenie zaburzeń integracji sensorycznej
 24. Zaburzenia motoryczne o podłożu sensorycznym
 25. O co chodzi z tymi zaburzeniami sensoryki?
 26. Rozstimowana msza – art. osób z ASD
 27. Zawsze spóźnia się na lekcje
 28. Nowe buty, czyli rzecz o problemach sensorycznych – art. osób z ASD
 29. Przeładowanie sensoryczne w ZA
 30. ASD a zaburzenia integracji sensorycznej
 31. Zmysły
 32. Obronność dotykowa w autyzmie
 33. Wrażliwość na dotyk
 34. Problemy z przetwarzaniem obrazu
 35. Problemy z równowagą
 36. Echolalia – techniki
 37. Wstręt do biżuterii
 38. Dźwięki – problemy z przetwarzaniem
 39. Dysfunkcja sensoryczna u niemowląt
 40. Zaburzenia integracji sensorycznej (SI) – spektrum autyzmu
 41. Filmik – Dziecko w Centrum Handlowym – zaburzenia integracji sensorycznej
 42. Problemy z przetwarzaniem bodźców wzrokowych wg Grandin
 43. Percepcja bólu i temperatury w ASD
 44. Ubierać się stosownie do sytuacji
 45. Sensoryka: Dreszcze
 46. Sensoryka na trzepaku – sposoby na niezintegrowanie
 47. Problemy z przetwarzaniem bodźców słuchowych wg Grandin
 48. Sytuacje przeciążające
 49. Autyzm – percepcja
 50. 34 objawy zaburzeń sensorycznych dziecka w wieku szkolnym
 51. Spektrum autyzmu – nadwrażliwość na bodźce/modulacja sensoryczna
 52. Mówienie do siebie w autyzmie, ASD, zespole Aspergera
 53. Skupianie uwagi i nikła wiedza naukowców o sensoryce
 54. Tiki, tiki myślowe lub ruchy mimowolne
 55. Autyzm – zawieszenie/wyłączenie/spowolnienie
 56. Spektrum autyzmu/autyzm/zespół Aspergera/ – ograniczenia wzrokowo przestrzenne
 57. 7 pytań o rozwój integracji sensorycznej twojego dziecka
 58. Objawy wtórne – nowe podejście
 59. Autyzm – percepcja
 60. Bardziej użyteczna definicja ADHD – „wada” funkcji wykonawczych jak w autyzmie
 61. Autyzm – wspólna uwaga
 62. Autyzm/ASD/ZA – dziwaczne zachowania – zwalczać czy nie
 63. Dlaczego podskakuję
 64. Dezorientacja
 65. Zachowania sterotypowe
 66. Proste ćwiczenia wspomagające integrację sensoryczną
 67. Autyzm w szkole – Uwaga i pisanie
 68. Kłopoty ze słuchem u chłopców
 69. 11 nietypowych zachowań dziecka z autyzmem w szkole
 70. Ograniczona mimika
 71. Świadomość własnego ciała
 72. Ruch i koordynacja – niedojrzałe w autyzmie
 73. Mózg można naprawić
 74. Sport w autyźmie – jest nadzieja
 75. Wykorzystajmy zachowania powtarzalne (perseweracje dziecka)
 76. Ruch – nawozem dla mózgu
 77. Na czym polega neuroplastyczność mózgu
 78. Co sprawia radość?
Reklamy