Orientacja przestrzenna schemat ciała kierunki lateralizacja koordynacja

Reklamy
 1. Ćwiczenia oburącz – materiały do programów terapeutycznych dla uczniów ze spektrum autyzmu
 2. Uważność i orientacja – zabawy ruchowe w spektrum autyzmu
 3. Scenariusz zajęć ruchowych – orientacja w przestrzeni
 4. Orientacja w przestrzeni i rytm – ćwiczenia hamujące i pobudzające dla dzieci ze spektrum autyzmu
 5. Zabawy ruchowe wpływające na uwagę i orientację w przestrzeni
 6. Koordynacja obustronna i trudności w przekraczaniu linii środka
 7. Orientacja w schemacie własnego ciała i w przestrzeni, autyzm – zestaw ćwiczeń
 8. Koordynacja wzrokowo-ruchowa – zajęcia rewalidacyjne dla dzieci ze spektrum autyzmu
 9. Kwadrat – położenie przedmiotów w przestrzeni – lekcja dla ucznia ze spektrum autyzmu
 10. Koordynacja wzrokowo – ruchowa – scenariusz zajęć, ASD
 11. Pani Północ – poczucie kierunku i schematu ciała, autyzm
 12. Ćwiczenia rozwijające dominację półkulową – lateralizacja, koordynacja, motoryka, rewalidacja – ASD
 13. Autyzm – orientacja w schemacie ciała oraz czasowo-przestrzenna, rewalidacja
 14. Ćwiczenia pamięci słuchowej i koordynacji wzrokowo – ruchowej dla dzieci ze spektrum autyzmu
 15. Orientacja w przestrzeni – program dydaktyczno-wyrównawczy
 16. Utrwalanie orientacji w przestrzeni i schemacie własnego ciała – zajęcia rewalidacyjne
 17. Percepcja wzrokowa i koordynacja wzrokowo – ruchowa – spektrum autyzmu, rewalidacja
 18. ASD – rzucanie do celu, koordynacja wzrokowo-ruchowa
 19. Jak to daleko? Zabawa sensoryczna
 20. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla dziecka z autyzmem – pojęcia przestrzenne
 21. Percepcja wzrokowa i koordynacja wzrokowo ruchowa, scenariusz
 22. Łapanie i rzucanie – koordynacja
 23. Orientacja w schemacie własnego ciała – ćwiczenia
 24. Wskazywanie – współdzielenie uwagi
 25. Dezorientacja
 26. Ruch i koordynacja – niedojrzałe w autyzmie
 27. Problemy dziecka z dyspraksją
 28. Dziecko z dyspraksją
 29. Orientacja w schemacie swojego ciała – zdalne nauczanie
 30. Zajęcia rewalidacyjne – spektrum autyzmu i zaburzenia pokrewne
 31. Zabawy z plastikowymi butelkami – koordynacja i kontrola mięśni
 32. Kształtowanie obrazu i schematu ciała oraz orientacji przestrzennej – autyzm
 33. Rozwijanie wyobraźni przestrzennej u przedszkolaków – ćwiczenia
 34. Spektrum autyzmu/autyzm/zespół Aspergera – ograniczenia wzrokowo-przestrzenne
 35. Spostrzegawczość – percepcja wzrokowa – zajęcia rewalidacyjne plus ćwiczenia dla uczniów z ASD
 36. Kształty i kolory – zabawy terapeutyczne z wykorzystaniem figur geometrycznych, ASD
 37. Cięcie linii prostych i falistych – manipulacja i koordynacja wzrokowo-ruchowa
 38. Pisanka z łąką – arkusz pracy dla dziecka z autyzmem, stałość spostrzegania
 39. Ćwiczenia rozwijające zmysł wzroku – spektrum autyzmu
 40. Kształty i figury – scenariusze zajęć rewalidacyjnych ASD
 41. Zabawa „Dzień i noc”. Dziecięca matematyka
 42. Przekładanie rzeczy – zabawa sensoryczna