Orientacja przestrzenna schemat ciała kierunki lateralizacja koordynacja

 1. Orientacja w schemacie własnego ciała i w przestrzeni, autyzm – zestaw ćwiczeń
 2. Koordynacja wzrokowo-ruchowa – zajęcia rewalidacyjne dla dzieci ze spektrum autyzmu
 3. Kwadrat – położenie przedmiotów w przestrzeni – lekcja dla ucznia ze spektrum autyzmu
 4. Koordynacja wzrokowo – ruchowa – scenariusz zajęć, ASD
 5. Pani Północ – poczucie kierunku i schematu ciała, autyzm
 6. Ćwiczenia rozwijające dominację półkulową – lateralizacja, koordynacja, motoryka, rewalidacja – ASD
 7. Autyzm – orientacja w schemacie ciała oraz czasowo-przestrzenna, rewalidacja
 8. Ćwiczenia pamięci słuchowej i koordynacji wzrokowo – ruchowej dla dzieci ze spektrum autyzmu
 9. Orientacja w przestrzeni – program dydaktyczno-wyrównawczy
 10. Utrwalanie orientacji w przestrzeni i schemacie własnego ciała – zajęcia rewalidacyjne
 11. Percepcja wzrokowa i koordynacja wzrokowo – ruchowa – spektrum autyzmu, rewalidacja
 12. ASD – rzucanie do celu, koordynacja wzrokowo-ruchowa
 13. Jak to daleko? Zabawa sensoryczna
 14. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla dziecka z autyzmem – pojęcia przestrzenne
 15. Percepcja wzrokowa i koordynacja wzrokowo ruchowa, scenariusz
 16. Łapanie i rzucanie – koordynacja
 17. Orientacja w schemacie własnego ciała – ćwiczenia
 18. Wskazywanie – współdzielenie uwagi
 19. Dezorientacja
 20. Ruch i koordynacja – niedojrzałe w autyzmie
 21. Problemy dziecka z dyspraksją
 22. Dziecko z dyspraksją
 23. Orientacja w schemacie swojego ciała – zdalne nauczanie
 24. Zajęcia rewalidacyjne – spektrum autyzmu i zaburzenia pokrewne
 25. Zabawy z plastikowymi butelkami – koordynacja i kontrola mięśni
 26. Kształtowanie obrazu i schematu ciała oraz orientacji przestrzennej – autyzm
 27. Rozwijanie wyobraźni przestrzennej u przedszkolaków – ćwiczenia
 28. Spektrum autyzmu/autyzm/zespół Aspergera – ograniczenia wzrokowo-przestrzenne
 29. Spostrzegawczość – percepcja wzrokowa – zajęcia rewalidacyjne plus ćwiczenia dla uczniów z ASD
 30. Kształty i kolory – zabawy terapeutyczne z wykorzystaniem figur geometrycznych, ASD
 31. Cięcie linii prostych i falistych – manipulacja i koordynacja wzrokowo-ruchowa
 32. Pisanka z łąką – arkusz pracy dla dziecka z autyzmem, stałość spostrzegania
 33. Ćwiczenia rozwijające zmysł wzroku – spektrum autyzmu
 34. Kształty i figury – scenariusze zajęć rewalidacyjnych ASD
 35. Zabawa „Dzień i noc”. Dziecięca matematyka
 36. Przekładanie rzeczy – zabawa sensoryczna