Orientacja przestrzenna schemat ciała kierunki lateralizacja koordynacja

Pakiet „Percepcja wzrokowa”. Zajęcia rewalidacyjne – 6 zł

Pakiet przeznaczony jest dla uczniów z zaburzeniami percepcji wzrokowej ze spektrum autyzmu i zaburzeń pokrewnych; zaburzeń uwagi; dysleksji i podobnych trudności w nauce. Pakiet „Percepcja wzrokowa”. Zajęcia rewalidacyjne – 6 zł, zawiera propozycje ćwiczeń przeznaczonych do wykorzystania w Indywidualnych Programach Edukacyjno – Terapeutycznych (IPET) i zajęciach rewalidacyjnych, zabawach terapeutycznych, terapiach zajęciowych itp. Pakiet zawiera mini – wykład oraz:

Ćwiczenia percepcji wzrokowej + materiały:

 1. Stałość spostrzegania: połącz w pary obiekty i grupy/wzory obiektów
 2. Kierunki
 3. Spostrzeganie figury i tła
 4. Spostrzeganie położenia przedmiotów w przestrzeni
 5. Dostrzeganie różnic / znajdź różnice
 6. Koordynacja wzrokowo – ruchowa: labirynty i inne
 7. Kodowanie
 8. Kodowanie – przykładowy scenariusz zajęć

Zebrane środki pozwolą na dalszy rozwój strony autyzmwszkole.com oraz publikowanych treści.

Opłata jednorazowa niezależna od subskrybcji.

Reklamy
 1. Uważność i orientacja – zabawy ruchowe w spektrum autyzmu
 2. Scenariusz zajęć ruchowych – orientacja w przestrzeni
 3. Orientacja w przestrzeni i rytm – ćwiczenia hamujące i pobudzające dla dzieci ze spektrum autyzmu
 4. Zabawy ruchowe wpływające na uwagę i orientację w przestrzeni
 5. Koordynacja obustronna i trudności w przekraczaniu linii środka
 6. Orientacja w schemacie własnego ciała i w przestrzeni, autyzm – zestaw ćwiczeń
 7. Koordynacja wzrokowo-ruchowa – zajęcia rewalidacyjne dla dzieci ze spektrum autyzmu
 8. Kwadrat – położenie przedmiotów w przestrzeni – lekcja dla ucznia ze spektrum autyzmu
 9. Koordynacja wzrokowo – ruchowa – scenariusz zajęć, ASD
 10. Pani Północ – poczucie kierunku i schematu ciała, autyzm
 11. Ćwiczenia rozwijające dominację półkulową – lateralizacja, koordynacja, motoryka, rewalidacja – ASD
 12. Autyzm – orientacja w schemacie ciała oraz czasowo-przestrzenna, rewalidacja
 13. Ćwiczenia pamięci słuchowej i koordynacji wzrokowo – ruchowej dla dzieci ze spektrum autyzmu
 14. Orientacja w przestrzeni – program dydaktyczno-wyrównawczy
 15. Utrwalanie orientacji w przestrzeni i schemacie własnego ciała – zajęcia rewalidacyjne
 16. Percepcja wzrokowa i koordynacja wzrokowo – ruchowa – spektrum autyzmu, rewalidacja
 17. ASD – rzucanie do celu, koordynacja wzrokowo-ruchowa
 18. Jak to daleko? Zabawa sensoryczna
 19. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla dziecka z autyzmem – pojęcia przestrzenne
 20. Percepcja wzrokowa i koordynacja wzrokowo ruchowa, scenariusz
 21. Łapanie i rzucanie – koordynacja
 22. Orientacja w schemacie własnego ciała – ćwiczenia
 23. Wskazywanie – współdzielenie uwagi
 24. Dezorientacja
 25. Ruch i koordynacja – niedojrzałe w autyzmie
 26. Problemy dziecka z dyspraksją
 27. Dziecko z dyspraksją
 28. Orientacja w schemacie swojego ciała – zdalne nauczanie
 29. Zajęcia rewalidacyjne – spektrum autyzmu i zaburzenia pokrewne
 30. Zabawy z plastikowymi butelkami – koordynacja i kontrola mięśni
 31. Kształtowanie obrazu i schematu ciała oraz orientacji przestrzennej – autyzm
 32. Rozwijanie wyobraźni przestrzennej u przedszkolaków – ćwiczenia
 33. Spektrum autyzmu/autyzm/zespół Aspergera – ograniczenia wzrokowo-przestrzenne
 34. Spostrzegawczość – percepcja wzrokowa – zajęcia rewalidacyjne plus ćwiczenia dla uczniów z ASD
 35. Kształty i kolory – zabawy terapeutyczne z wykorzystaniem figur geometrycznych, ASD
 36. Cięcie linii prostych i falistych – manipulacja i koordynacja wzrokowo-ruchowa
 37. Pisanka z łąką – arkusz pracy dla dziecka z autyzmem, stałość spostrzegania
 38. Ćwiczenia rozwijające zmysł wzroku – spektrum autyzmu
 39. Kształty i figury – scenariusze zajęć rewalidacyjnych ASD
 40. Zabawa „Dzień i noc”. Dziecięca matematyka
 41. Przekładanie rzeczy – zabawa sensoryczna