Reklamy

Orientacja przestrzenna schemat ciała kierunki lateralizacja koordynacja

Reklamy
 1. Jeż – arkusz pracy dla ucznia ze spektrum autyzmu
 2. Ćwiczenia oburącz – materiały do programów terapeutycznych dla uczniów ze spektrum autyzmu
 3. Uważność i orientacja – zabawy ruchowe w spektrum autyzmu
 4. Scenariusz zajęć ruchowych – orientacja w przestrzeni
 5. Orientacja w przestrzeni i rytm – ćwiczenia hamujące i pobudzające dla dzieci ze spektrum autyzmu
 6. Zabawy ruchowe wpływające na uwagę i orientację w przestrzeni
 7. Koordynacja obustronna i trudności w przekraczaniu linii środka
 8. Orientacja w schemacie własnego ciała i w przestrzeni, autyzm – zestaw ćwiczeń
 9. Koordynacja wzrokowo-ruchowa – zajęcia rewalidacyjne dla dzieci ze spektrum autyzmu
 10. Kwadrat – położenie przedmiotów w przestrzeni – lekcja dla ucznia ze spektrum autyzmu
 11. Koordynacja wzrokowo – ruchowa – scenariusz zajęć, ASD
 12. Pani Północ – poczucie kierunku i schematu ciała, autyzm
 13. Ćwiczenia rozwijające dominację półkulową – lateralizacja, koordynacja, motoryka, rewalidacja – ASD
 14. Autyzm – orientacja w schemacie ciała oraz czasowo-przestrzenna, rewalidacja
 15. Ćwiczenia pamięci słuchowej i koordynacji wzrokowo – ruchowej dla dzieci ze spektrum autyzmu
 16. Orientacja w przestrzeni – program dydaktyczno-wyrównawczy
 17. Utrwalanie orientacji w przestrzeni i schemacie własnego ciała – zajęcia rewalidacyjne
 18. Percepcja wzrokowa i koordynacja wzrokowo – ruchowa – spektrum autyzmu, rewalidacja
 19. ASD – rzucanie do celu, koordynacja wzrokowo-ruchowa
 20. Jak to daleko? Zabawa sensoryczna
 21. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla dziecka z autyzmem – pojęcia przestrzenne
 22. Percepcja wzrokowa i koordynacja wzrokowo ruchowa, scenariusz
 23. Łapanie i rzucanie – koordynacja
 24. Orientacja w schemacie własnego ciała – ćwiczenia
 25. Wskazywanie – współdzielenie uwagi
 26. Dezorientacja
 27. Ruch i koordynacja – niedojrzałe w autyzmie
 28. Problemy dziecka z dyspraksją
 29. Dziecko z dyspraksją
 30. Orientacja w schemacie swojego ciała – zdalne nauczanie
 31. Zajęcia rewalidacyjne – spektrum autyzmu i zaburzenia pokrewne
 32. Zabawy z plastikowymi butelkami – koordynacja i kontrola mięśni
 33. Kształtowanie obrazu i schematu ciała oraz orientacji przestrzennej – autyzm
 34. Rozwijanie wyobraźni przestrzennej u przedszkolaków – ćwiczenia
 35. Spektrum autyzmu/autyzm/zespół Aspergera – ograniczenia wzrokowo-przestrzenne
 36. Spostrzegawczość – percepcja wzrokowa – zajęcia rewalidacyjne plus ćwiczenia dla uczniów z ASD
 37. Kształty i kolory – zabawy terapeutyczne z wykorzystaniem figur geometrycznych, ASD
 38. Cięcie linii prostych i falistych – manipulacja i koordynacja wzrokowo-ruchowa
 39. Pisanka z łąką – arkusz pracy dla dziecka z autyzmem, stałość spostrzegania
 40. Ćwiczenia rozwijające zmysł wzroku – spektrum autyzmu
 41. Kształty i figury – scenariusze zajęć rewalidacyjnych ASD
 42. Zabawa „Dzień i noc”. Dziecięca matematyka
 43. Przekładanie rzeczy – zabawa sensoryczna
%d blogerów lubi to: