Reklamy

Większość naszych przeżyć w dzieciństwie ma charakter sensomotoryczny. Na ich podstawie powstają „książki”, które tworzą podwaliny naszej „Biblioteki Umysłu”. Książki w niej podzielone są na 3 główne działy: podstaw, sprawności zintegrowanych i zdolności. Dział podstaw zawiera nasze najważniejsze zmysły: równowagi i ruchu, kinestetyczny (propriocepcja), dotyku, wzroku, smaku i węchu. Dział sprawności zintegrowanych obejmuje umiejętności, które pozwalają na interakcję i określają nas jako istoty ludzkie: zajmująca całą półkę praktyka ruchu (umiejętności zaplanowania ruchu); umiejętności dnia codziennego; zachowanie; komunikacja. Do działu zdolności należą kluczowe czynniki umożliwiające odniesienie sukcesu we współczesnym świecie: inteligencja społeczna i inteligencja kognitywna. Mózg twojego dziecka nieustannie zajmuje się gromadzeniem, zachowaniem i odzyskiwaniem informacji. Jednocześnie się rozwija. Gdy dziecko zostaje skonfrontowane z nową aktywnością, istniejące w „bibliotece” książki są wykorzystywane jako kontekst oraz model zachowania w danej sytuacji. Proces zbierania, klasyfikowania i zachowania informacji w Bibliotece Umysłu w celu późniejszego ich przywoływania stanowi podstawę nauki. ~ Tara Delaney, terapeutka zajęciowa dzieci ze spektrum autyzmu, zaburzeniami integracji sensorycznej i zaburzeniami pokrewnymi.

W zakładce zbieram gry i zabawy sensoryczne mające na celu rozwijanie zmysłów naszych dzieci wraz z językiem, który jednocześnie pogłębia komunikację.