Zakładka dotyczy rewalidacji w szkole masowej, specjalnej, w przedszkolu, w gabinetach pedagogiczno-psychologicznych, na zajęciach wyrównawczych, kompensacyjnych, indywidualnych, grupowych autystycznych dzieci, dzieci z zaburzeniami pokrewnymi oraz dzieci z lekką i głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Więcej dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną na stronie neuroroznorodni.com.  Natomiast historyjki społeczne, sekwencje czynności i schematy oraz grafomotoryka na – autyzm.life

Zakładki:

 1. Rzeczy ich cechy i właściwości – zajęcia/autyzm
 2. Czasy gramatyczne – rozwój mowy/autyzm
 3. Rodzaje zajęć rozwijających dla dzieci ze spektrum autyzmu
 4. Jesienne porządki w sadzie – scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla dziecka ze spektrum autyzmu
 5. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z autyzmem
 6. Stałość spostrzegania – percepcja wzrokowa – ćwiczenia
 7. Konspekt zajęć rehabilitacji ruchowej z wykorzystaniem elementów integracji sensorycznej
 8. Jak zacząć bieganie z dzieckiem?
 9. Program zajęć rewalidacyjnych dla dzieci ze spektrum autyzmu: Poznaję, przeżywam, rozumiem
 10. Naśladowanie niewerbalne, autyzm – scenariusz zajęć
 11. Dobieranie, wyszukiwanie, porównywanie, sortowanie – rewalidacja, autyzm
 12. Nagrywanie czytania – sposoby
 13. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę dużą – spektrum autyzmu
 14. Autyzm – orientacja w schemacie ciała oraz czasowo – przestrzenna, rewalidacja
 15. Przykład oceny opisowej, I semestr, kl. III
 16. Autyzm – konspekt zajęć rewalidacyjnych dla ucznia
 17. Przykładowe sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych
 18. Ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 19. Program rewalidacji indywidualnej dla autystycznego ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
 20. Konspekt zajęć dla autystycznego ucznia – charakterystyka i diagnoza
 21. Program rewalidacji indywidualnej dla autystycznego ucznia, kl I-III
 22. Ocena pracy rewalidacyjnej, przykład
 23. Program rewalidacyjny ucznia z zespołem Aspergera, kl 7
 24. Autyzm – wiedza ogólna i wnioskowanie, rewalidacja, scenariusz zajęć
 25. Rewalidacja przez muzykę
 26. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych. Korzystamy z kalendarza
 27. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych usprawniających percepcję i pamięć wzrokową
 28. Przykładowe sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych
 29. Ocena przebiegu rewalidacji
 30. Program zajęć rewalidacji indywidualnej dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, II etap edukacji
 31. Program rewalidacji indywidualnej uczennicy kl. VII niepełnosprawność intelektualna
 32. Przykładowa ocena pracy rewalidacyjnej
 33. Scenariusze zajęć rewalidacyjnych
 34. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających umiejętność czytania
 35. Zaburzenia zdolności matematycznych
 36. Małe dzieci z ASD – nauka naśladownictwa
 37. Plan uczestnictwa
 38. Plan pracy dydaktyczno-terapeutycznej, poziom poznawczy
 39. Dysfunkcja wzrokowa – listy kontrolne
 40. Strategie czytania
 41. Ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową
 42. ASD – program zajęć rewalidacji indywidualnej
 43. Rozwój mowy i myślenia – ćwiczenia
 44. Ocenianie
 45. Kwestionariusz obserwacyjny rozwoju dziecka – poziom zmysłowy
 46. Rozsypanki wyrazowe*
 47. Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia
 48. Autyzm – wycinane układanki
 49. Autystyczny uczeń – rozmowa
 50. Eliminowanie lub modyfikowanie nieakceptowalnych zachowań ZA
 51. Liczba mnoga – scenariusz zajęć/autyzm
 52. Książeczki wspomagania społecznego
 53. Komunikacja pozawerbalna – ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne
  Spójrz, zakryj, zapisz, sprawdź – nauka pisowni
 54. Wiedza ogólna i wnioskowanie – scenariusz zajęć
 55. Orientacja w schemacie własnego ciała i w przestrzeni – zestaw ćwiczeń
 56. Analiza zachowań autystycznego Kuby, szkoła podstawowa, strategie
 57. Rozpraszanie uwagi – historyjka społeczna
 58. Literowanie
 59. Percepcja słuchowa – cele, symptomy, zakres ćwiczeń
 60. Autyzm – niepokój
 61. Język angielski, niemiecki – dostosowanie wymagań
 62. Dostosowanie wymagań edukacyjnych – fizyka
 63. Percepcja wzrokowa – kompensacja/IPET
 64. Ćwiczenia usprawniające zaburzoną orientację przestrzenną – zestawy
 65. Ćwiczenia usprawniające wrażliwość słuchową
 66. Strefa ciszy – historyjka społeczna
 67. Lato – treści i osiągnięcia/rewalidacja/IPET
 68. Rozwijanie samodzielności – wzmocnienia
 69. Wypowiedzi pisemne – ćwiczenia 
 70. Redukowanie wzmacniającej wartości autostymulacji
 71. Zestaw ćwiczeń sprawności grafomotorycznej
 72. Dysfunkcja dotykowa – listy kontrolne
 73. Ucz i wszystko objaśniaj krok po kroku 
 74. Diagnoza funkcjonalna i IPET
 75. Współpraca między nauczycielami 
 76. Których umiejętności związanych z zabawą uczyć?
 77. Ćwiczenia usprawniające syntezę i pamięć słuchową
 78. Autystyczny uczeń – radzenie sobie ze zmianami w szkole
 79. Uspołecznianie – treści/oczekiwania
 80. Nagradzanie – autystyczny uczeń
 81. Samodzielna praca i zabawa
 82. Procedura rozwiązywania trudnych zadań
 83. Dysleksja – ogólne zasady nauczania
 84. Edukacja techniczna
 85. Składniki skutecznego procesu nauczania w ASD
 86. Zachowania destrukcyjne w ASD
 87. Dysfunkcja proprioceptyczna – lista kontrolna
 88. Środowisko społeczno-przyrodnicze – rewalidacja/autyzm kl. I-IV
 89. Uwaga ucznia – wzmocnienia
 90. Projekty mechaniczne – samoświadomość/autyzm
 91. Plastyka – rewalidacja kl. I-IV/autyzm
 92. Muzyka z rytmiką – rewalidacja/autyzm
 93. Procedury osiągania celów rewalidacyjnych
 94. Biblioteka wizualna – zabawa/autyzm
 95. Zakres ćwiczeń terapeutycznych kompensujących trudności zasad i reguł ortograficznych kl. I-IV
 96. Uczenie płynności
 97. Relaks
 98. Mocne i słabe strony ucznia – IPET
 99. Wychowanie fizyczne – rewalidacja/autyzm
 100. Dziennik zachowań
 101. Kłopoty z matematyką – myślenie obrazami
 102. Kinezjologia edukacyjna Dennisona
 103. Masaż Shantala – deficyt bodźców dotykowych
 104. Matematyka – rewalidacja/autyzm klasy I-IV
 105. System Marianny Frosing
 106. Rewalidacja indywidualna – samodzielność i samoobsługa/autyzm
 107. Usprawniamy motorykę małą – nowe ćwiczenia
 108. Terapia ręki
 109. Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
 110. Planowanie motoryczne i strategie organizacyjne
 111. Metoda Ruchu Rudolfa Labana
 112. Program ogólnorozwojowy PORUSZ UMYSŁ
 113. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę małą
 114. Zabawa w łapanie – motoryka mała
 115. Dyskalkulia – Program Wyścigi liczbowe
 116. Problemy z czytaniem – lista wskazówek
 117. Ładowanie wywrotki-motoryka mała
 118. Kroje pisma – sposoby
 119. Pozytywna technika samokontroli: KSIĘGA ZAŻALEŃ
 120. Budowanie zdań – ćwiczenia
 121. Metoda Knillów – świadomość, kontakt, komunikacja
 122. Techniki relaksacyjne
 123. Rozkazy – ćwiczenia pamięci słuchowej/scenariusz 
 124. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę dużą
 125. Nie mówić do dziecka – plany aktywności
 126. Zabawa „Tu jestem”
 127. Zabawa „Przyimki i ja”
 128. Sposoby uczenia się – lekcja/kartka
 129. Idziemy na polowanie-kategoryzacja – rewalidacja
 130. Pomoc w zapisywaniu tekstu – rewalidacja
 131. Mapy myśli – rewalidacja
 132. Przenoszenie myśli na papier – sposoby
 133. Mała burza mózgów – rewalidacja – wzbogacanie słownictwa
 134. Przyjemne sposoby na naukę elastycznego myslenia – rewalidacja
 135. Wymawianie słów podczas pisania – rewalidacja: dysleksja/ASD/ADHD…
 136. Przygotuj ciało i umysł do pisania-sensoryka – rewalidacja – pisanie – SI
 137. Łowienie idiomów – gra, rewalidacja
 138. Pisanie po plecach – przetwarzanie – rewalidacja – SI
 139. Autyzm – nauka w grupie
 140. Prezentacja parami: zdjęcie – przedmiot oraz słowo – przedmiot
 141. Samodzielna kontrola rozumienia tekstu
 142. Głośne myślenie-dysleksja/ćwiczenie
 143. Rysunek lasu-pisanie/dysleksja – rewalidacja- pisanie/opisywanie
 144. Założenia programu „Emocje”
 145. Co lubię najbardziej? – pisanie tekstu
 146. Cierpliwość – kartka/ściąga – rewalidacja
 147. Mała zabawa biegowa – integracja – zabawa/integracja
 148. Podkreślaj, przerysowuj gesty w autyzmie – ćwiczenia
 149. Zabawa poznaj-piłka – scenariusz – rewalidacja/poznajemy się
 150. Co mówić w odpowiedzi na próbę dręczenia i w jaki sposób to powiedzieć? – rewalidacja/dręczenie
 151. Radzenie sobie z nudą-ściąga/kartka – rewalidacja
 152. Emocjometr – materiały
 153. Odczytywanie emocji – samoświadomość/kartka – rewalidacja/emocje
 154. Dlaczego ludzie się śmieją, kiedy nie żartuję – samoświadomość/kartka – rewalidacja
 155. Włączanie się do rozmowy – ściąga/kartka – rewalidacja
 156. Proszenie o pomoc-ściąga/samoświadomość – rewalidacja
 157. Przedstawianie się – ściąga – rewalidacja/poznajemy się
 158. Nieporozumienia-szukanie rozwiązań – rewalidacja
 159. Czy dorośli wiedzą wszystko?-Historyjka społeczna/samoświadomość – rewalidacja
 160. Komunikowanie się – ściąga – rewalidacja
 161. Mówienie z szacunkiem tego, co się myśli-historyjka społeczna/samoświadomość – rewalidacja/samoświadomość
 162. Mówienie do siebie – kartka/samoświadomość – rewalidacja
 163. Gra szarady z emocjami – rewalidacja/emocje
 164. Zadawać w kółko to samo pytanie – rewalidacja/samoświadomość
 165. Zabawa „Mój mózg, twój mózg” – teoria umysłu – rewalidacja
 166. Zabawa w udawanie – kartka – rewalidacja
 167. Zabawa w bingo z imionami – rewalidacja
 168. Rozwój myślenia społecznego – rewalidacja
 169. Dziękowanie ludziom za to, że mówią coś miłego – historyjka społeczna/kartka – rewalidacja
 170. Dziennik uczuć – rewalidacja/uczucia
 171. Asertywność – ćwiczenia/kartka – rewalidacja/asertywność
 172. Gra kostka z uczuciami i doznaniami – rewalidacja/uczucia
 173. Świadomość tego, co się dzisiaj stanie – rewalidacja/świadomość/kartka
 174. Intensywność emocji – rewalidacja/emocje
 175. Błąd w zadaniu szkolnym-historyjka społeczna – rewalidacja
 176. Wyłączanie się – kartka – rewalidacja
 177. Rozpoznawanie i rozumienie emocji – rewalidacja/zabawa/emocje
 178. Berek z emocjami – rewalidacja/emocje
 179. Więcej o bezpieczeństwie… kartka -rewalidacja/samoświadomość/ćwiczenia/kartka
 180. Uczucia innych osób-ćwiczenia/kartka – rewalidacja/kartka
 181. Bezpieczeństwo-kartka – rewalidacja/kartka
 182. Przyjmowanie cudzej perspektywy – rewalidacja
 183. Zmiany – historyjka społeczna – rewalidacja
 184. Loteryjka – rewalidacja – pamięć krótkotrwała
 185. Gra Naklejka z komplementem – rewalidacja – integracja
 186. Kodeks złości – techniki radzenia sobie z agresją – rewalidacja
 187. Zrozumieć manieryzmy ruchowe/samoświadomość/kartka – rewalidacja
 188. W jaki sposób przegrać grą, ale zyskać przyjaciół? – rewalidacja
 189. Zabawa w pokazywanie – rewalidacja
 190. Zrozumienie mojej mimiki twarzy/kartka – rewalidacja/kartka
 191. Co onacza dla mnie „komfort” – ćwiczenia/kartka – rewalidacja/kartka
 192. Gra pajęczyna – grupa (scenariusz) – rewalidacja
 193. Rozpoznawanie wyrazu twarzy – rewalidacja – twarz/emocje
 194. Mądra głowa – zabawa – zabawa integracyjna
 195. Sposoby uczenia się – lekcja/kartka – rewalidacja/kartka
 196. Autyzm – nauka w grupie – rewalidacja
 197. Sprawiedliwość – Zażalenie – Formularz zażalenia –rewalidacja
 198. Technika Mediacji Rówieśniczej – rewalidacja
 199.  Jak rozpocząć zdanie – ściąga – rewalidacja
 200. Przyjmowanie prezentów-schemat – rewalidacja
 201. Pozytywna technika samokontroli: KSIĘGA ZAŻALEŃ – rewalidacja
 202. Koła przyjaciół – umiejętności społeczne – rewalidacja
 203. Rozwijanie umiejętności społecznych – rewalidacja
 204. Sztuka prowadzenia rozmowy – rewalidacja
 205. Lekcja asertywności –  materiały na godz. wychowawczą
 206. Tworzenie planów dnia – poranek –  rewalidacja
 207. Scenariusze społeczne – rewalidacja
 208. Jak wykorzystać zajęcia pozalekcyjne  – rewalidacja
 209. Technika „Opowiadanie życia” –  rewalidacja
 210. Jak rozmawiać z dorosłymi – umiejętności społeczne –  rewalidacja
 211. Terapie społeczne w ASD – rewalidacja
 212. Towarzyskie Opowieści – strategia społeczna – rewalidacja
 213. Jak zacząć rozmowę i ją podtrzymać – umiejętności społeczne – umiejętności społeczne rewalidacja
 214. Co jest w skarpecie? – zabawa SI
 215. Udana zabawa w kółku – wskazówki
 216. Wysyp i nasyp – zabawa SI
 217. Na rowerze przez labirynt (SI)
 218. Ćwiczenia Safari na deskorolce – zabawa SI – rewalidacja
 219. Na desce – zabawa SI – (w wodzie) – rewalidacja
 220. Zabawa daleko i blisko – wspomaganie wzroku (SI) – rewalidacja/wzrok
 221. Skarby w ryżu – zabawa SI – rewalidacja
 222. Kołysanie zabawa SI – rewalidacja
 223. Przetwarzanie dźwięków a język – rewalidacja
 224. Rzeka-zabawa SI – rewalidacja/zabawa
 225. Przybory, powierzchnia pisania i papier – rewalidacja
 226. Wzrokowe rozproszenie uwagi – rewalidacja
 227. Początek dnia w szkole ASD/SI – rewalidacja
 228. Bujanie oczu – zabawa/SI – rewalidacja – wzrok
 229. Kanapka z dziećmi-gra/SI
 230. Zabawa dźwiękami – rewalidacja- rozróżnianie dźwięków
 231. Bulgotanie i mruczenie-wczesna interwencja-pływanie – SI
 232. Świadomość rąk i palców – rewalidacja – motoryka mała
 233. Do biegu! – rewalidacja – motoryka duża
 234. Przygotuj ciało i umysł do pisania-sensoryka – rewalidacja – pisanie – SI
 235. Problemy z przetwarzaniem bodźców wzrokowych wg Grandin (rewalidacja) – SI
 236. Wykorzystajmy zachowania powtarzalne (perseweracje) dziecka(rewalidacja) – SI
 237. Praca z upośledzeniem słuchu w ASD (rewalidacja) – słuch – SI
 238. Dostarcz bodźców dzieciom potrzebującym uspokoić ręce i buzię – rewalidacja – SI
 239. Pisanie po plecach – przetwarzanie – rewalidacja – SI
 240. Wąchanie – zabawa – Zapachy – rewalidacja – SI
 241. Ładowanie wywrotki-motoryka mała – rewalidacja – SI
 242. Zabawa dźwiękami – rewalidacja – SI
 243. Metoda polisensoryczna – rewalidacja – SI –  dysleksja/ASD/ADHD…
 244. Wąskie preferencje żywieniowe w autyzmie – sposoby na  (nie)jedzenie – SI
 245. Orientacja w przestrzeni – aplikacja – przedszkolak – rewalidacja – SI
 246. Echolalia – techniki (rewalidacja) – SI
 247. Balonowy bejsbol (rewalidacja: sensoryka, motoryka duża) – SI
 248. Problemy z przetwarzaniem bodźców słuchowych wg Grandin – przetwarzanie – SI
 249. Świadomość własnego ciała – świadomość – SI
 250. Gra w kapsle – rewalidacja (SI)
 251. Gry i zabawy z całego świata
 252. Skoki do wody – rewalidacja (SI) w wodzie
 253. Dobble London – (j. angielski) – gra karciana
 254. Niebo Kopernika
 255. Jak grać w Pokemony?
 256. LATO – zajęcia – angielski –  materiały
 257. Rytmiczny spacer – motoryka
 258. Przez słomkę – logopedyczne
 259. Wodna jazda konna – rewalidacja (SI) w wodzie
 260. Ping-pong wodny – rewalidacja (SI) w wodzie
 261. Balonowy bejsbol – rewalidacja (SI)
 262. ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE
 263. Proste ćwiczenia wspomagające integrację sensoryczną – rewalidacja (SI)
 264. Autyzm – pracuj nad sobą i znajdź pracę – praca rewalidacja
 265. Program edukacji społeczno-seksualnej – sex rewalidacja
 266. Trening umiejętności społecznych – rewalidacja
 267. Kartoteka znajomych – umiejętności społeczne – rewalidacja
 268. Program przeciw prześladowaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a – przemoc – rewalidacja – Przemoc!
 269. Jedzenie i zachowanie dziecka z ASD przy posiłkach – jedzenie – rewalidacja
 270. Umiejętności społeczne dziecka: Jak zrobić dobre pierwsze wrażenie  – rewalidacja
 271. Szkolenie z zakresu teorii umysłu: Rozmowy komiksowe  – teoria umysłu -rewalidacja
 272. Umiejętności społeczne: uścisk dłoni – umiejętności społeczne – rewalidacja/poznajemy się
 273. Nauka korzystania z toalety dziecka z ASD – trening czystości – rewalidacja
 274. Głuchy telefon
 275. Podawanie piłki
 276. Walka kogutów