Reklamy

Rewalidacja scenariusze programy inspiracje dla uczniów ze spektrum autyzmu

Reklamy

Zakładka dotyczy rewalidacji w szkole masowej, specjalnej, w przedszkolu, w gabinetach pedagogiczno-psychologicznych, na zajęciach wyrównawczych, kompensacyjnych, indywidualnych, grupowych autystycznych dzieci, dzieci z zaburzeniami pokrewnymi oraz dzieci z lekką i głębszą niepełnosprawnością intelektualną.

Zakładki:

 1. Moja rodzina. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych
 2. Rozwijanie percepcji słuchowej. Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci ze spektrum autyzmu
 3. Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia klasy III ze spektrum autyzmu
 4. Lekcja 2 – Deszcz – zajęcia rewalidacyjne prowadzone Metoda Dobrego Startu
 5. Zima wokół nas – scenariusze zajęć rewalidacyjnych na Dzień Bałwana
 6. Przykładowe sprawozdania z zajęć rewalidacyjnych
 7. Lekcja 1 – Deszcz – zajęcia rewalidacyjne prowadzone Metodą Dobrego Startu
 8. Percepcja i pamięć wzrokowa – scenariusz zajęć rewalidacyjnych plus materiały
 9. Panie bałwanie – rewalidacja prowadzona Metodą Dobrego Startu, ASD
 10. Zajęcia specjalistyczne a zajęcia rewalidacyjne
 11. Pakiety lekcyjne
 12. Zajęcia rewalidacyjne dla ucznia ze spektrum autyzmu
 13. Bawimy się razem – zajęcia rewalidacyjne dla uczniów ze spektrum autyzmu
 14. Uczeń z niedosłuchem – program rewalidacji indywidualnej
 15. Pojęcia ilościowe – Rozwój umiejętności szkolnych w spektrum autyzmu – scenariusz zajęć
 16. Przykładowy program terapii pedagogicznej dla ucznia z ASD – poziom poznawczy
 17. Zajęcia rewalidacyjne – spektrum autyzmu i zaburzenia pokrewne
 18. Układanie w logiczny ciąg – spektrum autyzmu
 19. Ćwiczenia percepcji słuchowej – pomysły na zajęcia rewalidacyjne dla dzieci ze spektrum autyzmu
 20. Przykładowa ocena pracy rewalidacyjnej
 21. Depresja i nawykowe wyrażenia w autyzmie – zajęcia
 22. Przykładowe sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych
 23. Kształtowanie obrazu i schematu ciała oraz orientacji przestrzennej – autyzm
 24. Rzeczy ich cechy i właściwości – zajęcia/autyzm
 25. Czasy gramatyczne – rozwój mowy/autyzm
 26. Rodzaje zajęć rozwijających dla dzieci ze spektrum autyzmu
 27. Jesienne porządki w sadzie – scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla dziecka ze spektrum autyzmu
 28. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z autyzmem
 29. Stałość spostrzegania – percepcja wzrokowa – ćwiczenia
 30. Konspekt zajęć rehabilitacji ruchowej z wykorzystaniem elementów integracji sensorycznej
 31. Jak zacząć bieganie z dzieckiem?
 32. Program zajęć rewalidacyjnych dla dzieci ze spektrum autyzmu: Poznaję, przeżywam, rozumiem
 33. Naśladowanie niewerbalne, autyzm – scenariusz zajęć
 34. Dobieranie, wyszukiwanie, porównywanie, sortowanie – rewalidacja, autyzm
 35. Nagrywanie czytania – sposoby
 36. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę dużą – spektrum autyzmu
 37. Autyzm – orientacja w schemacie ciała oraz czasowo – przestrzenna, rewalidacja
 38. Przykład oceny opisowej, I semestr, kl. III
 39. Autyzm – konspekt zajęć rewalidacyjnych dla ucznia
 40. Przykładowe sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych
 41. Ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 42. Program rewalidacji indywidualnej dla autystycznego ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
 43. Konspekt zajęć dla autystycznego ucznia – charakterystyka i diagnoza
 44. Program rewalidacji indywidualnej dla autystycznego ucznia, kl I-III
 45. Ocena pracy rewalidacyjnej, przykład
 46. Program rewalidacyjny ucznia z zespołem Aspergera, kl 7
 47. Autyzm – wiedza ogólna i wnioskowanie, rewalidacja, scenariusz zajęć
 48. Rewalidacja przez muzykę
 49. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych. Korzystamy z kalendarza
 50. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych usprawniających percepcję i pamięć wzrokową
 51. Przykładowe sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych
 52. Ocena przebiegu rewalidacji
 53. Program zajęć rewalidacji indywidualnej dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, II etap edukacji
 54. Program rewalidacji indywidualnej uczennicy kl. VII niepełnosprawność intelektualna
 55. Przykładowa ocena pracy rewalidacyjnej
 56. Scenariusze zajęć rewalidacyjnych
 57. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających umiejętność czytania
 58. Zaburzenia zdolności matematycznych
 59. Małe dzieci z ASD – nauka naśladownictwa
 60. Plan uczestnictwa
 61. Plan pracy dydaktyczno-terapeutycznej, poziom poznawczy
 62. Dysfunkcja wzrokowa – listy kontrolne
 63. Strategie czytania
 64. Ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową
 65. ASD – program zajęć rewalidacji indywidualnej
 66. Rozwój mowy i myślenia – ćwiczenia
 67. Ocenianie
 68. Kwestionariusz obserwacyjny rozwoju dziecka – poziom zmysłowy
 69. Rozsypanki wyrazowe*
 70. Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia
 71. Autyzm – wycinane układanki
 72. Autystyczny uczeń – rozmowa
 73. Eliminowanie lub modyfikowanie nieakceptowalnych zachowań ZA
 74. Liczba mnoga – scenariusz zajęć/autyzm
 75. Książeczki wspomagania społecznego
 76. Komunikacja pozawerbalna – ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne
  Spójrz, zakryj, zapisz, sprawdź – nauka pisowni
 77. Wiedza ogólna i wnioskowanie – scenariusz zajęć
 78. Orientacja w schemacie własnego ciała i w przestrzeni – zestaw ćwiczeń
 79. Analiza zachowań autystycznego Kuby, szkoła podstawowa, strategie
 80. Rozpraszanie uwagi – historyjka społeczna
 81. Literowanie
 82. Percepcja słuchowa – cele, symptomy, zakres ćwiczeń
 83. Autyzm – niepokój
 84. Język angielski, niemiecki – dostosowanie wymagań
 85. Dostosowanie wymagań edukacyjnych – fizyka
 86. Percepcja wzrokowa – kompensacja/IPET
 87. Ćwiczenia usprawniające zaburzoną orientację przestrzenną – zestawy
 88. Ćwiczenia usprawniające wrażliwość słuchową
 89. Strefa ciszy – historyjka społeczna
 90. Lato – treści i osiągnięcia/rewalidacja/IPET
 91. Rozwijanie samodzielności – wzmocnienia
 92. Wypowiedzi pisemne – ćwiczenia 
 93. Redukowanie wzmacniającej wartości autostymulacji
 94. Zestaw ćwiczeń sprawności grafomotorycznej
 95. Dysfunkcja dotykowa – listy kontrolne
 96. Ucz i wszystko objaśniaj krok po kroku 
 97. Diagnoza funkcjonalna i IPET
 98. Współpraca między nauczycielami 
 99. Których umiejętności związanych z zabawą uczyć?
 100. Ćwiczenia usprawniające syntezę i pamięć słuchową
 101. Autystyczny uczeń – radzenie sobie ze zmianami w szkole
 102. Uspołecznianie – treści/oczekiwania
 103. Nagradzanie – autystyczny uczeń
 104. Samodzielna praca i zabawa
 105. Procedura rozwiązywania trudnych zadań
 106. Dysleksja – ogólne zasady nauczania
 107. Edukacja techniczna
 108. Składniki skutecznego procesu nauczania w ASD
 109. Zachowania destrukcyjne w ASD
 110. Dysfunkcja proprioceptyczna – lista kontrolna
 111. Środowisko społeczno-przyrodnicze – rewalidacja/autyzm kl. I-IV
 112. Uwaga ucznia – wzmocnienia
 113. Projekty mechaniczne – samoświadomość/autyzm
 114. Plastyka – rewalidacja kl. I-IV/autyzm
 115. Muzyka z rytmiką – rewalidacja/autyzm
 116. Procedury osiągania celów rewalidacyjnych
 117. Biblioteka wizualna – zabawa/autyzm
 118. Zakres ćwiczeń terapeutycznych kompensujących trudności zasad i reguł ortograficznych kl. I-IV
 119. Uczenie płynności
 120. Relaks
 121. Mocne i słabe strony ucznia – IPET
 122. Wychowanie fizyczne – rewalidacja/autyzm
 123. Dziennik zachowań
 124. Kłopoty z matematyką – myślenie obrazami
 125. Kinezjologia edukacyjna Dennisona
 126. Masaż Shantala – deficyt bodźców dotykowych
 127. Matematyka – rewalidacja/autyzm klasy I-IV
 128. System Marianny Frosing
 129. Rewalidacja indywidualna – samodzielność i samoobsługa/autyzm
 130. Usprawniamy motorykę małą – nowe ćwiczenia
 131. Terapia ręki
 132. Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
 133. Planowanie motoryczne i strategie organizacyjne
 134. Metoda Ruchu Rudolfa Labana
 135. Program ogólnorozwojowy PORUSZ UMYSŁ
 136. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę małą
 137. Problemy z czytaniem – lista wskazówek
 138. Ładowanie wywrotki-motoryka mała
 139. Kroje pisma – sposoby
 140. Pozytywna technika samokontroli: KSIĘGA ZAŻALEŃ
 141. Budowanie zdań – ćwiczenia
 142. Metoda Knillów – świadomość, kontakt, komunikacja
 143. Techniki relaksacyjne
 144. Rozkazy – ćwiczenia pamięci słuchowej/scenariusz 
 145. Nie mówić do dziecka – plany aktywności
 146. Zabawa „Tu jestem”
 147. Zabawa „Przyimki i ja”
 148. Sposoby uczenia się – lekcja/kartka
 149. Idziemy na polowanie-kategoryzacja – rewalidacja
 150. Pomoc w zapisywaniu tekstu – rewalidacja
 151. Mapy myśli – rewalidacja
 152. Przenoszenie myśli na papier – sposoby
%d blogerów lubi to: