Zakładka dotyczy rewalidacji w szkole masowej, specjalnej, w przedszkolu, w gabinetach pedagogiczno-psychologicznych, na zajęciach wyrównawczych, kompensacyjnych, indywidualnych, grupowych autystycznych dzieci, dzieci z zaburzeniami pokrewnymi oraz dzieci z lekką i głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Zakładka w rozbudowie.

ZAKŁADKI:

TEMATY:

 1. Plastyka – rewalidacja kl. I-IV/autyzm
 2. Muzyka z rytmiką – rewalidacja/autyzm
 3. Procedury osiągania celów rewalidacyjnych
 4. Biblioteka wizualna – zabawa/autyzm
 5. Zakres ćwiczeń terapeutycznych kompensujących trudności zasad i reguł ortograficznych kl. I-IV
 6. Uczenie płynności
 7. Relaks
 8. Wychowanie fizyczne – rewalidacja/autyzm
 9. Dziennik zachowań
 10. Kłopoty z matematyką – myślenie obrazami
 11. Kinezjologia edukacyjna Dennisona
 12. Masaż Shantala – deficyt bodźców dotykowych
 13. Matematyka – rewalidacja/autyzm klasy I-IV
 14. System Marianny Frosing
 15. Rewalidacja indywidualna – samodzielność i samoobsługa/autyzm
 16. Usprawniamy motorykę małą – nowe ćwiczenia
 17. Terapia ręki
 18. Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
 19. Planowanie motoryczne i strategie organizacyjne
 20. Metoda Ruchu Rudolfa Labana
 21. Program ogólnorozwojowy PORUSZ UMYSŁ
 22. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę małą
 23. Zabawa w łapanie – motoryka mała
 24. Dyskalkulia – Program Wyścigi liczbowe
 25. Problemy z czytaniem – lista wskazówek
 26. Ładowanie wywrotki-motoryka mała
 27. Kroje pisma – sposoby
 28. Pozytywna technika samokontroli: KSIĘGA ZAŻALEŃ
 29. Budowanie zdań – ćwiczenia
 30. Metoda Knillów – świadomość, kontakt, komunikacja
 31. Techniki relaksacyjne
 32. Rozkazy – ćwiczenia pamięci słuchowej/scenariusz 
 33. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę dużą
 34. Nie mówić do dziecka – plany aktywności
 35. Zabawa „Tu jestem”
 36. Zabawa „Przyimki i ja”
 37. Sposoby uczenia się – lekcja/kartka
 38. Idziemy na polowanie-kategoryzacja – rewalidacja
 39. Pomoc w zapisywaniu tekstu – rewalidacja
 40. Mapy myśli – rewalidacja
 41. Przenoszenie myśli na papier – sposoby
 42. Mała burza mózgów – rewalidacja – wzbogacanie słownictwa
 43. Przyjemne sposoby na naukę elastycznego myslenia – rewalidacja
 44. Wymawianie słów podczas pisania – rewalidacja: dysleksja/ASD/ADHD…
 45. Przygotuj ciało i umysł do pisania-sensoryka – rewalidacja – pisanie – SI
 46. Łowienie idiomów – gra, rewalidacja
 47. Pisanie po plecach – przetwarzanie – rewalidacja – SI
 48. Autyzm – nauka w grupie
 49. Prezentacja parami: zdjęcie – przedmiot oraz słowo – przedmiot
 50. Samodzielna kontrola rozumienia tekstu
 51. Głośne myślenie-dysleksja/ćwiczenie
 52. Rysunek lasu-pisanie/dysleksja – rewalidacja- pisanie/opisywanie
 53. Co lubię najbardziej? – pisanie tekstu
 54. Cierpliwość – kartka/ściąga – rewalidacja
 55. Mała zabawa biegowa – integracja – zabawa/integracja
 56. Podkreślaj, przerysowuj gesty w autyzmie – ćwiczenia
 57. Zabawa poznaj-piłka – scenariusz – rewalidacja/poznajemy się
 58. Co mówić w odpowiedzi na próbę dręczenia i w jaki sposób to powiedzieć? – rewalidacja/dręczenie
 59. Radzenie sobie z nudą-ściąga/kartka – rewalidacja
 60. Emocjometr – materiały
 61. Odczytywanie emocji – samoświadomość/kartka – rewalidacja/emocje
 62. Dlaczego ludzie się śmieją, kiedy nie żartuję – samoświadomość/kartka – rewalidacja
 63. Włączanie się do rozmowy – ściąga/kartka – rewalidacja
 64. Proszenie o pomoc-ściąga/samoświadomość – rewalidacja
 65. Przedstawianie się – ściąga – rewalidacja/poznajemy się
 66. Nieporozumienia-szukanie rozwiązań – rewalidacja
 67. Czy dorośli wiedzą wszystko?-Historyjka społeczna/samoświadomość – rewalidacja
 68. Komunikowanie się – ściąga – rewalidacja
 69. Mówienie z szacunkiem tego, co się myśli-historyjka społeczna/samoświadomość – rewalidacja/samoświadomość
 70. Mówienie do siebie – kartka/samoświadomość – rewalidacja
 71. Gra szarady z emocjami – rewalidacja/emocje
 72. Zadawać w kółko to samo pytanie – rewalidacja/samoświadomość
 73. Zabawa „Mój mózg, twój mózg” – teoria umysłu – rewalidacja
 74. Zabawa w udawanie – kartka – rewalidacja
 75. Zabawa w bingo z imionami – rewalidacja
 76. Rozwój myślenia społecznego – rewalidacja
 77. Dziękowanie ludziom za to, że mówią coś miłego – historyjka społeczna/kartka – rewalidacja
 78. Dziennik uczuć – rewalidacja/uczucia
 79. Asertywność – ćwiczenia/kartka – rewalidacja/asertywność
 80. Gra kostka z uczuciami i doznaniami – rewalidacja/uczucia
 81. Świadomość tego, co się dzisiaj stanie – rewalidacja/świadomość/kartka
 82. Intensywność emocji – rewalidacja/emocje
 83. Błąd w zadaniu szkolnym-historyjka społeczna – rewalidacja
 84. Wyłączanie się – kartka – rewalidacja
 85. Rozpoznawanie i rozumienie emocji – rewalidacja/zabawa/emocje
 86. Berek z emocjami – rewalidacja/emocje
 87. Więcej o bezpieczeństwie… kartka -rewalidacja/samoświadomość/ćwiczenia/kartka
 88. Uczucia innych osób-ćwiczenia/kartka – rewalidacja/kartka
 89. Bezpieczeństwo-kartka – rewalidacja/kartka
 90. Przyjmowanie cudzej perspektywy – rewalidacja
 91. Zmiany – historyjka społeczna – rewalidacja
 92. Loteryjka – rewalidacja – pamięć krótkotrwała
 93. Gra Naklejka z komplementem – rewalidacja – integracja
 94. Kodeks złości – techniki radzenia sobie z agresją – rewalidacja
 95. Zrozumieć manieryzmy ruchowe/samoświadomość/kartka – rewalidacja
 96. W jaki sposób przegrać grą, ale zyskać przyjaciół? – rewalidacja
 97. Zabawa w pokazywanie – rewalidacja
 98. Zrozumienie mojej mimiki twarzy/kartka – rewalidacja/kartka
 99. Co onacza dla mnie „komfort” – ćwiczenia/kartka – rewalidacja/kartka
 100. Gra pajęczyna – grupa (scenariusz) – rewalidacja
 101. Rozpoznawanie wyrazu twarzy – rewalidacja – twarz/emocje
 102. Zabawa „Tu jestem” – rewalidacja – witanie
 103. Mądra głowa – zabawa – zabawa integracyjna
 104. Sposoby uczenia się – lekcja/kartka – rewalidacja/kartka
 105. Autyzm – nauka w grupie – rewalidacja
 106. Sprawiedliwość – Zażalenie – Formularz zażalenia –rewalidacja
 107. Technika Mediacji Rówieśniczej – rewalidacja
 108.  Jak rozpocząć zdanie – ściąga – rewalidacja
 109. Przyjmowanie prezentów-schemat – rewalidacja
 110. Pozytywna technika samokontroli: KSIĘGA ZAŻALEŃ – rewalidacja
 111. Koła przyjaciół – umiejętności społeczne – rewalidacja
 112. Rozwijanie umiejętności społecznych – rewalidacja
 113. Sztuka prowadzenia rozmowy – rewalidacja
 114. Lekcja asertywności –  materiały na godz. wychowawczą
 115. Tworzenie planów dnia – poranek –  rewalidacja
 116. Scenariusze społeczne – rewalidacja
 117. Jak wykorzystać zajęcia pozalekcyjne  – rewalidacja
 118. Technika „Opowiadanie życia” –  rewalidacja
 119. Jak rozmawiać z dorosłymi – umiejętności społeczne –  rewalidacja
 120. Terapie społeczne w ASD – rewalidacja
 121. Towarzyskie Opowieści – strategia społeczna – rewalidacja
 122. Jak zacząć rozmowę i ją podtrzymać – umiejętności społeczne – umiejętności społeczne rewalidacja
 123. Co jest w skarpecie? – zabawa SI
 124. Udana zabawa w kółku – wskazówki
 125. Wysyp i nasyp – zabawa SI
 126. Na rowerze przez labirynt (SI)
 127. Ćwiczenia Safari na deskorolce – zabawa SI – rewalidacja
 128. Na desce – zabawa SI – (w wodzie) – rewalidacja
 129. Zabawa daleko i blisko – wspomaganie wzroku (SI) – rewalidacja/wzrok
 130. Skarby w ryżu – zabawa SI – rewalidacja
 131. Kołysanie zabawa SI – rewalidacja
 132. Zabawa w łapanie – motoryka mała – rewalidacja
 133. Przetwarzanie dźwięków a język – rewalidacja
 134. Rzeka-zabawa SI – rewalidacja/zabawa
 135. Przybory, powierzchnia pisania i papier – rewalidacja
 136. Wzrokowe rozproszenie uwagi – rewalidacja
 137. Początek dnia w szkole ASD/SI – rewalidacja
 138. Bujanie oczu – zabawa/SI – rewalidacja – wzrok
 139. Kanapka z dziećmi-gra/SI
 140. Zabawa dźwiękami – rewalidacja- rozróżnianie dźwięków
 141. Bulgotanie i mruczenie-wczesna interwencja-pływanie – SI
 142. Świadomość rąk i palców – rewalidacja – motoryka mała
 143. Do biegu! – rewalidacja – motoryka duża
 144. Przygotuj ciało i umysł do pisania-sensoryka – rewalidacja – pisanie – SI
 145. Problemy z przetwarzaniem bodźców wzrokowych wg Grandin (rewalidacja) – SI
 146. Wykorzystajmy zachowania powtarzalne (perseweracje) dziecka(rewalidacja) – SI
 147. Praca z upośledzeniem słuchu w ASD (rewalidacja) – słuch – SI
 148. Dostarcz bodźców dzieciom potrzebującym uspokoić ręce i buzię – rewalidacja – SI
 149. Pisanie po plecach – przetwarzanie – rewalidacja – SI
 150. Wąchanie – zabawa – Zapachy – rewalidacja – SI
 151. Ładowanie wywrotki-motoryka mała – rewalidacja – SI
 152. Zabawa dźwiękami – rewalidacja – SI
 153. Metoda polisensoryczna – rewalidacja – SI –  dysleksja/ASD/ADHD…
 154. Wąskie preferencje żywieniowe w autyzmie – sposoby na  (nie)jedzenie – SI
 155. Orientacja w przestrzeni – aplikacja – przedszkolak – rewalidacja – SI
 156. Echolalia – techniki (rewalidacja) – SI
 157. Balonowy bejsbol (rewalidacja: sensoryka, motoryka duża) – SI
 158. Problemy z przetwarzaniem bodźców słuchowych wg Grandin – przetwarzanie – SI
 159. Świadomość własnego ciała – świadomość – SI
 160. Gra w kapsle – rewalidacja (SI)
 161. Gry i zabawy z całego świata
 162. Skoki do wody – rewalidacja (SI) w wodzie
 163. Dobble London – (j. angielski) – gra karciana
 164. Niebo Kopernika
 165. Jak grać w Pokemony?
 166. LATO – zajęcia – angielski –  materiały
 167. Rytmiczny spacer – motoryka
 168. Przez słomkę – logopedyczne
 169. Wodna jazda konna – rewalidacja (SI) w wodzie
 170. Ping-pong wodny – rewalidacja (SI) w wodzie
 171. Balonowy bejsbol – rewalidacja (SI)
 172. Bransoletki z nitki – motoryka mała
 173. Propozycje zabaw na świeżym powietrzu: Zbijak, Piłka nożna, Gąski, Linka, Głupi Jasiu, Murarz i cegły, Berek, W osła, Rysowanie cienia, Lisek Fikumisek
 174. Darmowe plakaty, książki i matriały do pracy z dziećmi – materiały
 175. Piekło niebo – Gry i zabawy dla dzieci – filmik
 176. Zakładki do druku – matriały
 177. Tablice z literami do nauki czytania – czytanie
 178. Kolorowanki do druku
 179. Tablice demonstracyjne: cyfry – cyfry
 180. Zbiór zabaw z chustą animacyjną
 181. Wychodzą z cienia podwórkowe wspomnienia – przykładowe zabawy
 182. Zabawy dla 2 – 3 latka ponad 50 kreatywnych pomysłów na zajęcia…
 183. Wisielec/szubienica – Gry na kartce – filmik
 184. Tablice z literami: polskimi, dwuznakami, zmiękczeniami – czytanie
 185. Zabawy integracyjne
 186. ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE
 187. Gra w klasy – filmik
 188. Ziemniak
 189. Proste ćwiczenia wspomagające integrację sensoryczną – rewalidacja (SI)
 190. Gra w podchody
 191. Labirynt – Gry na kartce – filmik
 192. Ja nigdy nie… – zabawy integracyjne
 193. kolorowanki dla najmłodszych online
 194. Wyliczanki, rymowanki
 195. Piotruś, Świnia, Kibel – gry karciane dla najmłodszych
 196. Państwa miasta – gry na kartce – filmik
 197. Kropki/Zdobywcy kwadratów – Gry na kartce – filmik
 198. Wojna – gry na kartce – filmik
 199. Gra w gumę –  W dziesiątki („10”)
 200. Gra w gumę – filmik
 201. Piosenki letnie i wakacyjne
 202. Statki, okręty – Gry na kartce – filmik
 203. Makao – karciane
 204. Piłkarzyki – Gry na kartce – filmik
 205. Drudel – Gry i zabawy dla dzieci i nie tylko
 206. Zabawa (ruchowa) – Na ziemi zostaje
 207. Gry i zabawy dla dzieci na dwór i do domu – (ciekawe zabawki)
 208. Autyzm – pracuj nad sobą i znajdź pracę – praca rewalidacja
 209. Program edukacji społeczno-seksualnej – sex rewalidacja
 210. Trening umiejętności społecznych – rewalidacja
 211. Kartoteka znajomych – umiejętności społeczne – rewalidacja
 212. Program przeciw prześladowaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a – przemoc – rewalidacja – Przemoc!
 213. Jedzenie i zachowanie dziecka z ASD przy posiłkach – jedzenie – rewalidacja
 214. Umiejętności społeczne dziecka: Jak zrobić dobre pierwsze wrażenie  – rewalidacja
 215. Szkolenie z zakresu teorii umysłu: Rozmowy komiksowe  – teoria umysłu -rewalidacja
 216. Umiejętności społeczne: uścisk dłoni – umiejętności społeczne – rewalidacja/poznajemy się
 217. Nauka korzystania z toalety dziecka z ASD – trening czystości – rewalidacja
 218. Głuchy telefon
 219. Podawanie piłki
 220. Walka kogutów
Reklamy