REWALIDACJA

Zakładka dotyczy rewalidacji w szkole masowej, specjalnej, w przedszkolu, w gabinetach pedagogiczno-psychologicznych, na zajęciach wyrównawczych, kompensacyjnych, indywidualnych, grupowych autystycznych dzieci, dzieci z zaburzeniami pokrewnymi oraz dzieci z lekką i głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Zakładka w rozbudowie. Zapraszam do nowej strony  autyzmschemat.life

ZAKŁADKI:

TEMATY:

 1. Rozwijanie samodzielności – wzmocnienia
 2. Zestaw ćwiczeń sprawności grafomotorycznej
 3. Dysfunkcja dotykowa – listy kontrolne
 4. Współpraca między nauczycielami 
 5. Których umiejętności związanych z zabawą uczyć?
 6. Ćwiczenia usprawniające syntezę i pamięć słuchową
 7. Autystyczny uczeń – radzenie sobie ze zmianami w szkole
 8. Nagradzanie – autystyczny uczeń
 9. Samodzielna praca i zabawa
 10. Procedura rozwiązywania trudnych zadań
 11. Składniki skutecznego procesu nauczania w ASD
 12. Zachowania destrukcyjne w ASD
 13. Dysfunkcja proprioceptyczna – lista kontrolna
 14. Środowisko społeczno-przyrodnicze – rewalidacja/autyzm kl. I-IV
 15. Uwaga ucznia – wzmocnienia
 16. Projekty mechaniczne – samoświadomość/autyzm
 17. Plastyka – rewalidacja kl. I-IV/autyzm
 18. Muzyka z rytmiką – rewalidacja/autyzm
 19. Procedury osiągania celów rewalidacyjnych
 20. Biblioteka wizualna – zabawa/autyzm
 21. Zakres ćwiczeń terapeutycznych kompensujących trudności zasad i reguł ortograficznych kl. I-IV
 22. Uczenie płynności
 23. Relaks
 24. Wychowanie fizyczne – rewalidacja/autyzm
 25. Dziennik zachowań
 26. Kłopoty z matematyką – myślenie obrazami
 27. Kinezjologia edukacyjna Dennisona
 28. Masaż Shantala – deficyt bodźców dotykowych
 29. Matematyka – rewalidacja/autyzm klasy I-IV
 30. System Marianny Frosing
 31. Rewalidacja indywidualna – samodzielność i samoobsługa/autyzm
 32. Usprawniamy motorykę małą – nowe ćwiczenia
 33. Terapia ręki
 34. Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
 35. Planowanie motoryczne i strategie organizacyjne
 36. Metoda Ruchu Rudolfa Labana
 37. Program ogólnorozwojowy PORUSZ UMYSŁ
 38. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę małą
 39. Zabawa w łapanie – motoryka mała
 40. Dyskalkulia – Program Wyścigi liczbowe
 41. Problemy z czytaniem – lista wskazówek
 42. Ładowanie wywrotki-motoryka mała
 43. Kroje pisma – sposoby
 44. Pozytywna technika samokontroli: KSIĘGA ZAŻALEŃ
 45. Budowanie zdań – ćwiczenia
 46. Metoda Knillów – świadomość, kontakt, komunikacja
 47. Techniki relaksacyjne
 48. Rozkazy – ćwiczenia pamięci słuchowej/scenariusz 
 49. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę dużą
 50. Nie mówić do dziecka – plany aktywności
 51. Zabawa „Tu jestem”
 52. Zabawa „Przyimki i ja”
 53. Sposoby uczenia się – lekcja/kartka
 54. Idziemy na polowanie-kategoryzacja – rewalidacja
 55. Pomoc w zapisywaniu tekstu – rewalidacja
 56. Mapy myśli – rewalidacja
 57. Przenoszenie myśli na papier – sposoby
 58. Mała burza mózgów – rewalidacja – wzbogacanie słownictwa
 59. Przyjemne sposoby na naukę elastycznego myslenia – rewalidacja
 60. Wymawianie słów podczas pisania – rewalidacja: dysleksja/ASD/ADHD…
 61. Przygotuj ciało i umysł do pisania-sensoryka – rewalidacja – pisanie – SI
 62. Łowienie idiomów – gra, rewalidacja
 63. Pisanie po plecach – przetwarzanie – rewalidacja – SI
 64. Autyzm – nauka w grupie
 65. Prezentacja parami: zdjęcie – przedmiot oraz słowo – przedmiot
 66. Samodzielna kontrola rozumienia tekstu
 67. Głośne myślenie-dysleksja/ćwiczenie
 68. Rysunek lasu-pisanie/dysleksja – rewalidacja- pisanie/opisywanie
 69. Co lubię najbardziej? – pisanie tekstu
 70. Cierpliwość – kartka/ściąga – rewalidacja
 71. Mała zabawa biegowa – integracja – zabawa/integracja
 72. Podkreślaj, przerysowuj gesty w autyzmie – ćwiczenia
 73. Zabawa poznaj-piłka – scenariusz – rewalidacja/poznajemy się
 74. Co mówić w odpowiedzi na próbę dręczenia i w jaki sposób to powiedzieć? – rewalidacja/dręczenie
 75. Radzenie sobie z nudą-ściąga/kartka – rewalidacja
 76. Emocjometr – materiały
 77. Odczytywanie emocji – samoświadomość/kartka – rewalidacja/emocje
 78. Dlaczego ludzie się śmieją, kiedy nie żartuję – samoświadomość/kartka – rewalidacja
 79. Włączanie się do rozmowy – ściąga/kartka – rewalidacja
 80. Proszenie o pomoc-ściąga/samoświadomość – rewalidacja
 81. Przedstawianie się – ściąga – rewalidacja/poznajemy się
 82. Nieporozumienia-szukanie rozwiązań – rewalidacja
 83. Czy dorośli wiedzą wszystko?-Historyjka społeczna/samoświadomość – rewalidacja
 84. Komunikowanie się – ściąga – rewalidacja
 85. Mówienie z szacunkiem tego, co się myśli-historyjka społeczna/samoświadomość – rewalidacja/samoświadomość
 86. Mówienie do siebie – kartka/samoświadomość – rewalidacja
 87. Gra szarady z emocjami – rewalidacja/emocje
 88. Zadawać w kółko to samo pytanie – rewalidacja/samoświadomość
 89. Zabawa „Mój mózg, twój mózg” – teoria umysłu – rewalidacja
 90. Zabawa w udawanie – kartka – rewalidacja
 91. Zabawa w bingo z imionami – rewalidacja
 92. Rozwój myślenia społecznego – rewalidacja
 93. Dziękowanie ludziom za to, że mówią coś miłego – historyjka społeczna/kartka – rewalidacja
 94. Dziennik uczuć – rewalidacja/uczucia
 95. Asertywność – ćwiczenia/kartka – rewalidacja/asertywność
 96. Gra kostka z uczuciami i doznaniami – rewalidacja/uczucia
 97. Świadomość tego, co się dzisiaj stanie – rewalidacja/świadomość/kartka
 98. Intensywność emocji – rewalidacja/emocje
 99. Błąd w zadaniu szkolnym-historyjka społeczna – rewalidacja
 100. Wyłączanie się – kartka – rewalidacja
 101. Rozpoznawanie i rozumienie emocji – rewalidacja/zabawa/emocje
 102. Berek z emocjami – rewalidacja/emocje
 103. Więcej o bezpieczeństwie… kartka -rewalidacja/samoświadomość/ćwiczenia/kartka
 104. Uczucia innych osób-ćwiczenia/kartka – rewalidacja/kartka
 105. Bezpieczeństwo-kartka – rewalidacja/kartka
 106. Przyjmowanie cudzej perspektywy – rewalidacja
 107. Zmiany – historyjka społeczna – rewalidacja
 108. Loteryjka – rewalidacja – pamięć krótkotrwała
 109. Gra Naklejka z komplementem – rewalidacja – integracja
 110. Kodeks złości – techniki radzenia sobie z agresją – rewalidacja
 111. Zrozumieć manieryzmy ruchowe/samoświadomość/kartka – rewalidacja
 112. W jaki sposób przegrać grą, ale zyskać przyjaciół? – rewalidacja
 113. Zabawa w pokazywanie – rewalidacja
 114. Zrozumienie mojej mimiki twarzy/kartka – rewalidacja/kartka
 115. Co onacza dla mnie „komfort” – ćwiczenia/kartka – rewalidacja/kartka
 116. Gra pajęczyna – grupa (scenariusz) – rewalidacja
 117. Rozpoznawanie wyrazu twarzy – rewalidacja – twarz/emocje
 118. Mądra głowa – zabawa – zabawa integracyjna
 119. Sposoby uczenia się – lekcja/kartka – rewalidacja/kartka
 120. Autyzm – nauka w grupie – rewalidacja
 121. Sprawiedliwość – Zażalenie – Formularz zażalenia –rewalidacja
 122. Technika Mediacji Rówieśniczej – rewalidacja
 123.  Jak rozpocząć zdanie – ściąga – rewalidacja
 124. Przyjmowanie prezentów-schemat – rewalidacja
 125. Pozytywna technika samokontroli: KSIĘGA ZAŻALEŃ – rewalidacja
 126. Koła przyjaciół – umiejętności społeczne – rewalidacja
 127. Rozwijanie umiejętności społecznych – rewalidacja
 128. Sztuka prowadzenia rozmowy – rewalidacja
 129. Lekcja asertywności –  materiały na godz. wychowawczą
 130. Tworzenie planów dnia – poranek –  rewalidacja
 131. Scenariusze społeczne – rewalidacja
 132. Jak wykorzystać zajęcia pozalekcyjne  – rewalidacja
 133. Technika „Opowiadanie życia” –  rewalidacja
 134. Jak rozmawiać z dorosłymi – umiejętności społeczne –  rewalidacja
 135. Terapie społeczne w ASD – rewalidacja
 136. Towarzyskie Opowieści – strategia społeczna – rewalidacja
 137. Jak zacząć rozmowę i ją podtrzymać – umiejętności społeczne – umiejętności społeczne rewalidacja
 138. Co jest w skarpecie? – zabawa SI
 139. Udana zabawa w kółku – wskazówki
 140. Wysyp i nasyp – zabawa SI
 141. Na rowerze przez labirynt (SI)
 142. Ćwiczenia Safari na deskorolce – zabawa SI – rewalidacja
 143. Na desce – zabawa SI – (w wodzie) – rewalidacja
 144. Zabawa daleko i blisko – wspomaganie wzroku (SI) – rewalidacja/wzrok
 145. Skarby w ryżu – zabawa SI – rewalidacja
 146. Kołysanie zabawa SI – rewalidacja
 147. Przetwarzanie dźwięków a język – rewalidacja
 148. Rzeka-zabawa SI – rewalidacja/zabawa
 149. Przybory, powierzchnia pisania i papier – rewalidacja
 150. Wzrokowe rozproszenie uwagi – rewalidacja
 151. Początek dnia w szkole ASD/SI – rewalidacja
 152. Bujanie oczu – zabawa/SI – rewalidacja – wzrok
 153. Kanapka z dziećmi-gra/SI
 154. Zabawa dźwiękami – rewalidacja- rozróżnianie dźwięków
 155. Bulgotanie i mruczenie-wczesna interwencja-pływanie – SI
 156. Świadomość rąk i palców – rewalidacja – motoryka mała
 157. Do biegu! – rewalidacja – motoryka duża
 158. Przygotuj ciało i umysł do pisania-sensoryka – rewalidacja – pisanie – SI
 159. Problemy z przetwarzaniem bodźców wzrokowych wg Grandin (rewalidacja) – SI
 160. Wykorzystajmy zachowania powtarzalne (perseweracje) dziecka(rewalidacja) – SI
 161. Praca z upośledzeniem słuchu w ASD (rewalidacja) – słuch – SI
 162. Dostarcz bodźców dzieciom potrzebującym uspokoić ręce i buzię – rewalidacja – SI
 163. Pisanie po plecach – przetwarzanie – rewalidacja – SI
 164. Wąchanie – zabawa – Zapachy – rewalidacja – SI
 165. Ładowanie wywrotki-motoryka mała – rewalidacja – SI
 166. Zabawa dźwiękami – rewalidacja – SI
 167. Metoda polisensoryczna – rewalidacja – SI –  dysleksja/ASD/ADHD…
 168. Wąskie preferencje żywieniowe w autyzmie – sposoby na  (nie)jedzenie – SI
 169. Orientacja w przestrzeni – aplikacja – przedszkolak – rewalidacja – SI
 170. Echolalia – techniki (rewalidacja) – SI
 171. Balonowy bejsbol (rewalidacja: sensoryka, motoryka duża) – SI
 172. Problemy z przetwarzaniem bodźców słuchowych wg Grandin – przetwarzanie – SI
 173. Świadomość własnego ciała – świadomość – SI
 174. Gra w kapsle – rewalidacja (SI)
 175. Gry i zabawy z całego świata
 176. Skoki do wody – rewalidacja (SI) w wodzie
 177. Dobble London – (j. angielski) – gra karciana
 178. Niebo Kopernika
 179. Jak grać w Pokemony?
 180. LATO – zajęcia – angielski –  materiały
 181. Rytmiczny spacer – motoryka
 182. Przez słomkę – logopedyczne
 183. Wodna jazda konna – rewalidacja (SI) w wodzie
 184. Ping-pong wodny – rewalidacja (SI) w wodzie
 185. Balonowy bejsbol – rewalidacja (SI)
 186. Bransoletki z nitki – motoryka mała
 187. Propozycje zabaw na świeżym powietrzu: Zbijak, Piłka nożna, Gąski, Linka, Głupi Jasiu, Murarz i cegły, Berek, W osła, Rysowanie cienia, Lisek Fikumisek
 188. Darmowe plakaty, książki i matriały do pracy z dziećmi – materiały
 189. Piekło niebo – Gry i zabawy dla dzieci – filmik
 190. Zakładki do druku – matriały
 191. Tablice z literami do nauki czytania – czytanie
 192. Kolorowanki do druku
 193. Tablice demonstracyjne: cyfry – cyfry
 194. Zbiór zabaw z chustą animacyjną
 195. Wychodzą z cienia podwórkowe wspomnienia – przykładowe zabawy
 196. Zabawy dla 2 – 3 latka ponad 50 kreatywnych pomysłów na zajęcia…
 197. Wisielec/szubienica – Gry na kartce – filmik
 198. Tablice z literami: polskimi, dwuznakami, zmiękczeniami – czytanie
 199. Zabawy integracyjne
 200. ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE
 201. Gra w klasy – filmik
 202. Ziemniak
 203. Proste ćwiczenia wspomagające integrację sensoryczną – rewalidacja (SI)
 204. Gra w podchody
 205. Labirynt – Gry na kartce – filmik
 206. Ja nigdy nie… – zabawy integracyjne
 207. kolorowanki dla najmłodszych online
 208. Wyliczanki, rymowanki
 209. Piotruś, Świnia, Kibel – gry karciane dla najmłodszych
 210. Państwa miasta – gry na kartce – filmik
 211. Kropki/Zdobywcy kwadratów – Gry na kartce – filmik
 212. Wojna – gry na kartce – filmik
 213. Gra w gumę –  W dziesiątki („10”)
 214. Gra w gumę – filmik
 215. Piosenki letnie i wakacyjne
 216. Statki, okręty – Gry na kartce – filmik
 217. Makao – karciane
 218. Piłkarzyki – Gry na kartce – filmik
 219. Drudel – Gry i zabawy dla dzieci i nie tylko
 220. Zabawa (ruchowa) – Na ziemi zostaje
 221. Gry i zabawy dla dzieci na dwór i do domu – (ciekawe zabawki)
 222. Autyzm – pracuj nad sobą i znajdź pracę – praca rewalidacja
 223. Program edukacji społeczno-seksualnej – sex rewalidacja
 224. Trening umiejętności społecznych – rewalidacja
 225. Kartoteka znajomych – umiejętności społeczne – rewalidacja
 226. Program przeciw prześladowaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a – przemoc – rewalidacja – Przemoc!
 227. Jedzenie i zachowanie dziecka z ASD przy posiłkach – jedzenie – rewalidacja
 228. Umiejętności społeczne dziecka: Jak zrobić dobre pierwsze wrażenie  – rewalidacja
 229. Szkolenie z zakresu teorii umysłu: Rozmowy komiksowe  – teoria umysłu -rewalidacja
 230. Umiejętności społeczne: uścisk dłoni – umiejętności społeczne – rewalidacja/poznajemy się
 231. Nauka korzystania z toalety dziecka z ASD – trening czystości – rewalidacja
 232. Głuchy telefon
 233. Podawanie piłki
 234. Walka kogutów
Reklamy

Blog na WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

%d blogerów lubi to: