REWALIDACJA

Zakładka dotyczy rewalidacji w szkole masowej, specjalnej, w przedszkolu, w gabinetach pedagogiczno-psychologicznych, na zajęciach wyrównawczych, kompensacyjnych, indywidualnych, grupowych autystycznych dzieci, dzieci z zaburzeniami pokrewnymi oraz dzieci z lekką i głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Zakładka w rozbudowie. Zapraszam do nowej strony  autyzmschemat.life

ZAKŁADKI:

TEMATY/ĆWICZENIA:

 1. Zaburzenia zdolności matematycznych
 2. Małe dzieci z ASD – nauka naśladownictwa
 3. Plan uczestnictwa
 4. Plan pracy dydaktyczno-terapeutycznej, poziom poznawczy
 5. Dysfunkcja wzrokowa – listy kontrolne
 6. Strategie czytania
 7. Ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową
 8. ASD – program zajęć rewalidacji indywidualnej
 9. Rozwój mowy i myślenia – ćwiczenia
 10. Ocenianie
 11. Kwestionariusz obserwacyjny rozwoju dziecka – poziom zmysłowy
 12. Rozsypanki wyrazowe*
 13. Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia
 14. Autyzm – wycinane układanki
 15. Autystyczny uczeń – rozmowa
 16. Eliminowanie lub modyfikowanie nieakceptowalnych zachowań ZA
 17. Liczba mnoga – scenariusz zajęć/autyzm
 18. Książeczki wspomagania społecznego
 19. Komunikacja pozawerbalna – ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne
  Spójrz, zakryj, zapisz, sprawdź – nauka pisowni
 20. Wiedza ogólna i wnioskowanie – scenariusz zajęć
 21. Orientacja w schemacie własnego ciała i w przestrzeni – zestaw ćwiczeń
 22. Analiza zachowań autystycznego Kuby, szkoła podstawowa, strategie
 23. Rozpraszanie uwagi – historyjka społeczna
 24. Literowanie
 25. Percepcja słuchowa – cele, symptomy, zakres ćwiczeń
 26. Autyzm – niepokój
 27. Język angielski, niemiecki – dostosowanie wymagań
 28. Dostosowanie wymagań edukacyjnych – fizyka
 29. Percepcja wzrokowa – kompensacja/IPET
 30. Ćwiczenia usprawniające zaburzoną orientację przestrzenną – zestawy
 31. Ćwiczenia usprawniające wrażliwość słuchową
 32. Strefa ciszy – historyjka społeczna
 33. Lato – treści i osiągnięcia/rewalidacja/IPET
 34. Rozwijanie samodzielności – wzmocnienia
 35. Wypowiedzi pisemne – ćwiczenia 
 36. Redukowanie wzmacniającej wartości autostymulacji
 37. Zestaw ćwiczeń sprawności grafomotorycznej
 38. Dysfunkcja dotykowa – listy kontrolne
 39. Ucz i wszystko objaśniaj krok po kroku 
 40. Diagnoza funkcjonalna i IPET
 41. Współpraca między nauczycielami 
 42. Których umiejętności związanych z zabawą uczyć?
 43. Ćwiczenia usprawniające syntezę i pamięć słuchową
 44. Autystyczny uczeń – radzenie sobie ze zmianami w szkole
 45. Uspołecznianie – treści/oczekiwania
 46. Nagradzanie – autystyczny uczeń
 47. Samodzielna praca i zabawa
 48. Procedura rozwiązywania trudnych zadań
 49. Dysleksja – ogólne zasady nauczania
 50. Edukacja techniczna
 51. Składniki skutecznego procesu nauczania w ASD
 52. Zachowania destrukcyjne w ASD
 53. Dysfunkcja proprioceptyczna – lista kontrolna
 54. Środowisko społeczno-przyrodnicze – rewalidacja/autyzm kl. I-IV
 55. Uwaga ucznia – wzmocnienia
 56. Projekty mechaniczne – samoświadomość/autyzm
 57. Plastyka – rewalidacja kl. I-IV/autyzm
 58. Muzyka z rytmiką – rewalidacja/autyzm
 59. Procedury osiągania celów rewalidacyjnych
 60. Biblioteka wizualna – zabawa/autyzm
 61. Zakres ćwiczeń terapeutycznych kompensujących trudności zasad i reguł ortograficznych kl. I-IV
 62. Uczenie płynności
 63. Relaks
 64. Mocne i słabe strony ucznia – IPET
 65. Wychowanie fizyczne – rewalidacja/autyzm
 66. Dziennik zachowań
 67. Kłopoty z matematyką – myślenie obrazami
 68. Kinezjologia edukacyjna Dennisona
 69. Masaż Shantala – deficyt bodźców dotykowych
 70. Matematyka – rewalidacja/autyzm klasy I-IV
 71. System Marianny Frosing
 72. Rewalidacja indywidualna – samodzielność i samoobsługa/autyzm
 73. Usprawniamy motorykę małą – nowe ćwiczenia
 74. Terapia ręki
 75. Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
 76. Planowanie motoryczne i strategie organizacyjne
 77. Metoda Ruchu Rudolfa Labana
 78. Program ogólnorozwojowy PORUSZ UMYSŁ
 79. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę małą
 80. Zabawa w łapanie – motoryka mała
 81. Dyskalkulia – Program Wyścigi liczbowe
 82. Problemy z czytaniem – lista wskazówek
 83. Ładowanie wywrotki-motoryka mała
 84. Kroje pisma – sposoby
 85. Pozytywna technika samokontroli: KSIĘGA ZAŻALEŃ
 86. Budowanie zdań – ćwiczenia
 87. Metoda Knillów – świadomość, kontakt, komunikacja
 88. Techniki relaksacyjne
 89. Rozkazy – ćwiczenia pamięci słuchowej/scenariusz 
 90. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę dużą
 91. Nie mówić do dziecka – plany aktywności
 92. Zabawa „Tu jestem”
 93. Zabawa „Przyimki i ja”
 94. Sposoby uczenia się – lekcja/kartka
 95. Idziemy na polowanie-kategoryzacja – rewalidacja
 96. Pomoc w zapisywaniu tekstu – rewalidacja
 97. Mapy myśli – rewalidacja
 98. Przenoszenie myśli na papier – sposoby
 99. Mała burza mózgów – rewalidacja – wzbogacanie słownictwa
 100. Przyjemne sposoby na naukę elastycznego myslenia – rewalidacja
 101. Wymawianie słów podczas pisania – rewalidacja: dysleksja/ASD/ADHD…
 102. Przygotuj ciało i umysł do pisania-sensoryka – rewalidacja – pisanie – SI
 103. Łowienie idiomów – gra, rewalidacja
 104. Pisanie po plecach – przetwarzanie – rewalidacja – SI
 105. Autyzm – nauka w grupie
 106. Prezentacja parami: zdjęcie – przedmiot oraz słowo – przedmiot
 107. Samodzielna kontrola rozumienia tekstu
 108. Głośne myślenie-dysleksja/ćwiczenie
 109. Rysunek lasu-pisanie/dysleksja – rewalidacja- pisanie/opisywanie
 110. Założenia programu „Emocje”
 111. Co lubię najbardziej? – pisanie tekstu
 112. Cierpliwość – kartka/ściąga – rewalidacja
 113. Mała zabawa biegowa – integracja – zabawa/integracja
 114. Podkreślaj, przerysowuj gesty w autyzmie – ćwiczenia
 115. Zabawa poznaj-piłka – scenariusz – rewalidacja/poznajemy się
 116. Co mówić w odpowiedzi na próbę dręczenia i w jaki sposób to powiedzieć? – rewalidacja/dręczenie
 117. Radzenie sobie z nudą-ściąga/kartka – rewalidacja
 118. Emocjometr – materiały
 119. Odczytywanie emocji – samoświadomość/kartka – rewalidacja/emocje
 120. Dlaczego ludzie się śmieją, kiedy nie żartuję – samoświadomość/kartka – rewalidacja
 121. Włączanie się do rozmowy – ściąga/kartka – rewalidacja
 122. Proszenie o pomoc-ściąga/samoświadomość – rewalidacja
 123. Przedstawianie się – ściąga – rewalidacja/poznajemy się
 124. Nieporozumienia-szukanie rozwiązań – rewalidacja
 125. Czy dorośli wiedzą wszystko?-Historyjka społeczna/samoświadomość – rewalidacja
 126. Komunikowanie się – ściąga – rewalidacja
 127. Mówienie z szacunkiem tego, co się myśli-historyjka społeczna/samoświadomość – rewalidacja/samoświadomość
 128. Mówienie do siebie – kartka/samoświadomość – rewalidacja
 129. Gra szarady z emocjami – rewalidacja/emocje
 130. Zadawać w kółko to samo pytanie – rewalidacja/samoświadomość
 131. Zabawa „Mój mózg, twój mózg” – teoria umysłu – rewalidacja
 132. Zabawa w udawanie – kartka – rewalidacja
 133. Zabawa w bingo z imionami – rewalidacja
 134. Rozwój myślenia społecznego – rewalidacja
 135. Dziękowanie ludziom za to, że mówią coś miłego – historyjka społeczna/kartka – rewalidacja
 136. Dziennik uczuć – rewalidacja/uczucia
 137. Asertywność – ćwiczenia/kartka – rewalidacja/asertywność
 138. Gra kostka z uczuciami i doznaniami – rewalidacja/uczucia
 139. Świadomość tego, co się dzisiaj stanie – rewalidacja/świadomość/kartka
 140. Intensywność emocji – rewalidacja/emocje
 141. Błąd w zadaniu szkolnym-historyjka społeczna – rewalidacja
 142. Wyłączanie się – kartka – rewalidacja
 143. Rozpoznawanie i rozumienie emocji – rewalidacja/zabawa/emocje
 144. Berek z emocjami – rewalidacja/emocje
 145. Więcej o bezpieczeństwie… kartka -rewalidacja/samoświadomość/ćwiczenia/kartka
 146. Uczucia innych osób-ćwiczenia/kartka – rewalidacja/kartka
 147. Bezpieczeństwo-kartka – rewalidacja/kartka
 148. Przyjmowanie cudzej perspektywy – rewalidacja
 149. Zmiany – historyjka społeczna – rewalidacja
 150. Loteryjka – rewalidacja – pamięć krótkotrwała
 151. Gra Naklejka z komplementem – rewalidacja – integracja
 152. Kodeks złości – techniki radzenia sobie z agresją – rewalidacja
 153. Zrozumieć manieryzmy ruchowe/samoświadomość/kartka – rewalidacja
 154. W jaki sposób przegrać grą, ale zyskać przyjaciół? – rewalidacja
 155. Zabawa w pokazywanie – rewalidacja
 156. Zrozumienie mojej mimiki twarzy/kartka – rewalidacja/kartka
 157. Co onacza dla mnie „komfort” – ćwiczenia/kartka – rewalidacja/kartka
 158. Gra pajęczyna – grupa (scenariusz) – rewalidacja
 159. Rozpoznawanie wyrazu twarzy – rewalidacja – twarz/emocje
 160. Mądra głowa – zabawa – zabawa integracyjna
 161. Sposoby uczenia się – lekcja/kartka – rewalidacja/kartka
 162. Autyzm – nauka w grupie – rewalidacja
 163. Sprawiedliwość – Zażalenie – Formularz zażalenia –rewalidacja
 164. Technika Mediacji Rówieśniczej – rewalidacja
 165.  Jak rozpocząć zdanie – ściąga – rewalidacja
 166. Przyjmowanie prezentów-schemat – rewalidacja
 167. Pozytywna technika samokontroli: KSIĘGA ZAŻALEŃ – rewalidacja
 168. Koła przyjaciół – umiejętności społeczne – rewalidacja
 169. Rozwijanie umiejętności społecznych – rewalidacja
 170. Sztuka prowadzenia rozmowy – rewalidacja
 171. Lekcja asertywności –  materiały na godz. wychowawczą
 172. Tworzenie planów dnia – poranek –  rewalidacja
 173. Scenariusze społeczne – rewalidacja
 174. Jak wykorzystać zajęcia pozalekcyjne  – rewalidacja
 175. Technika „Opowiadanie życia” –  rewalidacja
 176. Jak rozmawiać z dorosłymi – umiejętności społeczne –  rewalidacja
 177. Terapie społeczne w ASD – rewalidacja
 178. Towarzyskie Opowieści – strategia społeczna – rewalidacja
 179. Jak zacząć rozmowę i ją podtrzymać – umiejętności społeczne – umiejętności społeczne rewalidacja
 180. Co jest w skarpecie? – zabawa SI
 181. Udana zabawa w kółku – wskazówki
 182. Wysyp i nasyp – zabawa SI
 183. Na rowerze przez labirynt (SI)
 184. Ćwiczenia Safari na deskorolce – zabawa SI – rewalidacja
 185. Na desce – zabawa SI – (w wodzie) – rewalidacja
 186. Zabawa daleko i blisko – wspomaganie wzroku (SI) – rewalidacja/wzrok
 187. Skarby w ryżu – zabawa SI – rewalidacja
 188. Kołysanie zabawa SI – rewalidacja
 189. Przetwarzanie dźwięków a język – rewalidacja
 190. Rzeka-zabawa SI – rewalidacja/zabawa
 191. Przybory, powierzchnia pisania i papier – rewalidacja
 192. Wzrokowe rozproszenie uwagi – rewalidacja
 193. Początek dnia w szkole ASD/SI – rewalidacja
 194. Bujanie oczu – zabawa/SI – rewalidacja – wzrok
 195. Kanapka z dziećmi-gra/SI
 196. Zabawa dźwiękami – rewalidacja- rozróżnianie dźwięków
 197. Bulgotanie i mruczenie-wczesna interwencja-pływanie – SI
 198. Świadomość rąk i palców – rewalidacja – motoryka mała
 199. Do biegu! – rewalidacja – motoryka duża
 200. Przygotuj ciało i umysł do pisania-sensoryka – rewalidacja – pisanie – SI
 201. Problemy z przetwarzaniem bodźców wzrokowych wg Grandin (rewalidacja) – SI
 202. Wykorzystajmy zachowania powtarzalne (perseweracje) dziecka(rewalidacja) – SI
 203. Praca z upośledzeniem słuchu w ASD (rewalidacja) – słuch – SI
 204. Dostarcz bodźców dzieciom potrzebującym uspokoić ręce i buzię – rewalidacja – SI
 205. Pisanie po plecach – przetwarzanie – rewalidacja – SI
 206. Wąchanie – zabawa – Zapachy – rewalidacja – SI
 207. Ładowanie wywrotki-motoryka mała – rewalidacja – SI
 208. Zabawa dźwiękami – rewalidacja – SI
 209. Metoda polisensoryczna – rewalidacja – SI –  dysleksja/ASD/ADHD…
 210. Wąskie preferencje żywieniowe w autyzmie – sposoby na  (nie)jedzenie – SI
 211. Orientacja w przestrzeni – aplikacja – przedszkolak – rewalidacja – SI
 212. Echolalia – techniki (rewalidacja) – SI
 213. Balonowy bejsbol (rewalidacja: sensoryka, motoryka duża) – SI
 214. Problemy z przetwarzaniem bodźców słuchowych wg Grandin – przetwarzanie – SI
 215. Świadomość własnego ciała – świadomość – SI
 216. Gra w kapsle – rewalidacja (SI)
 217. Gry i zabawy z całego świata
 218. Skoki do wody – rewalidacja (SI) w wodzie
 219. Dobble London – (j. angielski) – gra karciana
 220. Niebo Kopernika
 221. Jak grać w Pokemony?
 222. LATO – zajęcia – angielski –  materiały
 223. Rytmiczny spacer – motoryka
 224. Przez słomkę – logopedyczne
 225. Wodna jazda konna – rewalidacja (SI) w wodzie
 226. Ping-pong wodny – rewalidacja (SI) w wodzie
 227. Balonowy bejsbol – rewalidacja (SI)
 228. Bransoletki z nitki – motoryka mała
 229. Propozycje zabaw na świeżym powietrzu: Zbijak, Piłka nożna, Gąski, Linka, Głupi Jasiu, Murarz i cegły, Berek, W osła, Rysowanie cienia, Lisek Fikumisek
 230. Darmowe plakaty, książki i matriały do pracy z dziećmi – materiały
 231. Piekło niebo – Gry i zabawy dla dzieci – filmik
 232. Zakładki do druku – matriały
 233. Tablice z literami do nauki czytania – czytanie
 234. Kolorowanki do druku
 235. Tablice demonstracyjne: cyfry – cyfry
 236. Zbiór zabaw z chustą animacyjną
 237. Wychodzą z cienia podwórkowe wspomnienia – przykładowe zabawy
 238. Zabawy dla 2 – 3 latka ponad 50 kreatywnych pomysłów na zajęcia…
 239. Wisielec/szubienica – Gry na kartce – filmik
 240. Tablice z literami: polskimi, dwuznakami, zmiękczeniami – czytanie
 241. Zabawy integracyjne
 242. ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE
 243. Gra w klasy – filmik
 244. Ziemniak
 245. Proste ćwiczenia wspomagające integrację sensoryczną – rewalidacja (SI)
 246. Gra w podchody
 247. Labirynt – Gry na kartce – filmik
 248. Ja nigdy nie… – zabawy integracyjne
 249. kolorowanki dla najmłodszych online
 250. Wyliczanki, rymowanki
 251. Piotruś, Świnia, Kibel – gry karciane dla najmłodszych
 252. Państwa miasta – gry na kartce – filmik
 253. Kropki/Zdobywcy kwadratów – Gry na kartce – filmik
 254. Wojna – gry na kartce – filmik
 255. Gra w gumę –  W dziesiątki („10”)
 256. Gra w gumę – filmik
 257. Piosenki letnie i wakacyjne
 258. Statki, okręty – Gry na kartce – filmik
 259. Makao – karciane
 260. Piłkarzyki – Gry na kartce – filmik
 261. Drudel – Gry i zabawy dla dzieci i nie tylko
 262. Zabawa (ruchowa) – Na ziemi zostaje
 263. Gry i zabawy dla dzieci na dwór i do domu – (ciekawe zabawki)
 264. Autyzm – pracuj nad sobą i znajdź pracę – praca rewalidacja
 265. Program edukacji społeczno-seksualnej – sex rewalidacja
 266. Trening umiejętności społecznych – rewalidacja
 267. Kartoteka znajomych – umiejętności społeczne – rewalidacja
 268. Program przeciw prześladowaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a – przemoc – rewalidacja – Przemoc!
 269. Jedzenie i zachowanie dziecka z ASD przy posiłkach – jedzenie – rewalidacja
 270. Umiejętności społeczne dziecka: Jak zrobić dobre pierwsze wrażenie  – rewalidacja
 271. Szkolenie z zakresu teorii umysłu: Rozmowy komiksowe  – teoria umysłu -rewalidacja
 272. Umiejętności społeczne: uścisk dłoni – umiejętności społeczne – rewalidacja/poznajemy się
 273. Nauka korzystania z toalety dziecka z ASD – trening czystości – rewalidacja
 274. Głuchy telefon
 275. Podawanie piłki
 276. Walka kogutów
Reklamy

Blog na WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

%d blogerów lubi to: