Reklamy

Zakładka dotyczy rewalidacji w szkole masowej, specjalnej, w przedszkolu, w gabinetach pedagogiczno-psychologicznych, na zajęciach wyrównawczych, kompensacyjnych, indywidualnych, grupowych autystycznych dzieci, dzieci z zaburzeniami pokrewnymi oraz dzieci z lekką i głębszą niepełnosprawnością intelektualną.

Zakładki:

 1. Układanie w logiczny ciąg – spektrum autyzmu
 2. Ćwiczenia percepcji słuchowej – pomysły na zajęcia rewalidacyjne dla dzieci ze spektrum autyzmu
 3. Przykładowa ocena pracy rewalidacyjnej
 4. Depresja i nawykowe wyrażenia w autyzmie – zajęcia
 5. Przykładowe sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych
 6. Kształtowanie obrazu i schematu ciała oraz orientacji przestrzennej – autyzm
 7. Rzeczy ich cechy i właściwości – zajęcia/autyzm
 8. Czasy gramatyczne – rozwój mowy/autyzm
 9. Rodzaje zajęć rozwijających dla dzieci ze spektrum autyzmu
 10. Jesienne porządki w sadzie – scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla dziecka ze spektrum autyzmu
 11. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z autyzmem
 12. Stałość spostrzegania – percepcja wzrokowa – ćwiczenia
 13. Konspekt zajęć rehabilitacji ruchowej z wykorzystaniem elementów integracji sensorycznej
 14. Jak zacząć bieganie z dzieckiem?
 15. Program zajęć rewalidacyjnych dla dzieci ze spektrum autyzmu: Poznaję, przeżywam, rozumiem
 16. Naśladowanie niewerbalne, autyzm – scenariusz zajęć
 17. Dobieranie, wyszukiwanie, porównywanie, sortowanie – rewalidacja, autyzm
 18. Nagrywanie czytania – sposoby
 19. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę dużą – spektrum autyzmu
 20. Autyzm – orientacja w schemacie ciała oraz czasowo – przestrzenna, rewalidacja
 21. Przykład oceny opisowej, I semestr, kl. III
 22. Autyzm – konspekt zajęć rewalidacyjnych dla ucznia
 23. Przykładowe sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych
 24. Ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 25. Program rewalidacji indywidualnej dla autystycznego ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
 26. Konspekt zajęć dla autystycznego ucznia – charakterystyka i diagnoza
 27. Program rewalidacji indywidualnej dla autystycznego ucznia, kl I-III
 28. Ocena pracy rewalidacyjnej, przykład
 29. Program rewalidacyjny ucznia z zespołem Aspergera, kl 7
 30. Autyzm – wiedza ogólna i wnioskowanie, rewalidacja, scenariusz zajęć
 31. Rewalidacja przez muzykę
 32. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych. Korzystamy z kalendarza
 33. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych usprawniających percepcję i pamięć wzrokową
 34. Przykładowe sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych
 35. Ocena przebiegu rewalidacji
 36. Program zajęć rewalidacji indywidualnej dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, II etap edukacji
 37. Program rewalidacji indywidualnej uczennicy kl. VII niepełnosprawność intelektualna
 38. Przykładowa ocena pracy rewalidacyjnej
 39. Scenariusze zajęć rewalidacyjnych
 40. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających umiejętność czytania
 41. Zaburzenia zdolności matematycznych
 42. Małe dzieci z ASD – nauka naśladownictwa
 43. Plan uczestnictwa
 44. Plan pracy dydaktyczno-terapeutycznej, poziom poznawczy
 45. Dysfunkcja wzrokowa – listy kontrolne
 46. Strategie czytania
 47. Ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową
 48. ASD – program zajęć rewalidacji indywidualnej
 49. Rozwój mowy i myślenia – ćwiczenia
 50. Ocenianie
 51. Kwestionariusz obserwacyjny rozwoju dziecka – poziom zmysłowy
 52. Rozsypanki wyrazowe*
 53. Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia
 54. Autyzm – wycinane układanki
 55. Autystyczny uczeń – rozmowa
 56. Eliminowanie lub modyfikowanie nieakceptowalnych zachowań ZA
 57. Liczba mnoga – scenariusz zajęć/autyzm
 58. Książeczki wspomagania społecznego
 59. Komunikacja pozawerbalna – ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne
  Spójrz, zakryj, zapisz, sprawdź – nauka pisowni
 60. Wiedza ogólna i wnioskowanie – scenariusz zajęć
 61. Orientacja w schemacie własnego ciała i w przestrzeni – zestaw ćwiczeń
 62. Analiza zachowań autystycznego Kuby, szkoła podstawowa, strategie
 63. Rozpraszanie uwagi – historyjka społeczna
 64. Literowanie
 65. Percepcja słuchowa – cele, symptomy, zakres ćwiczeń
 66. Autyzm – niepokój
 67. Język angielski, niemiecki – dostosowanie wymagań
 68. Dostosowanie wymagań edukacyjnych – fizyka
 69. Percepcja wzrokowa – kompensacja/IPET
 70. Ćwiczenia usprawniające zaburzoną orientację przestrzenną – zestawy
 71. Ćwiczenia usprawniające wrażliwość słuchową
 72. Strefa ciszy – historyjka społeczna
 73. Lato – treści i osiągnięcia/rewalidacja/IPET
 74. Rozwijanie samodzielności – wzmocnienia
 75. Wypowiedzi pisemne – ćwiczenia 
 76. Redukowanie wzmacniającej wartości autostymulacji
 77. Zestaw ćwiczeń sprawności grafomotorycznej
 78. Dysfunkcja dotykowa – listy kontrolne
 79. Ucz i wszystko objaśniaj krok po kroku 
 80. Diagnoza funkcjonalna i IPET
 81. Współpraca między nauczycielami 
 82. Których umiejętności związanych z zabawą uczyć?
 83. Ćwiczenia usprawniające syntezę i pamięć słuchową
 84. Autystyczny uczeń – radzenie sobie ze zmianami w szkole
 85. Uspołecznianie – treści/oczekiwania
 86. Nagradzanie – autystyczny uczeń
 87. Samodzielna praca i zabawa
 88. Procedura rozwiązywania trudnych zadań
 89. Dysleksja – ogólne zasady nauczania
 90. Edukacja techniczna
 91. Składniki skutecznego procesu nauczania w ASD
 92. Zachowania destrukcyjne w ASD
 93. Dysfunkcja proprioceptyczna – lista kontrolna
 94. Środowisko społeczno-przyrodnicze – rewalidacja/autyzm kl. I-IV
 95. Uwaga ucznia – wzmocnienia
 96. Projekty mechaniczne – samoświadomość/autyzm
 97. Plastyka – rewalidacja kl. I-IV/autyzm
 98. Muzyka z rytmiką – rewalidacja/autyzm
 99. Procedury osiągania celów rewalidacyjnych
 100. Biblioteka wizualna – zabawa/autyzm
 101. Zakres ćwiczeń terapeutycznych kompensujących trudności zasad i reguł ortograficznych kl. I-IV
 102. Uczenie płynności
 103. Relaks
 104. Mocne i słabe strony ucznia – IPET
 105. Wychowanie fizyczne – rewalidacja/autyzm
 106. Dziennik zachowań
 107. Kłopoty z matematyką – myślenie obrazami
 108. Kinezjologia edukacyjna Dennisona
 109. Masaż Shantala – deficyt bodźców dotykowych
 110. Matematyka – rewalidacja/autyzm klasy I-IV
 111. System Marianny Frosing
 112. Rewalidacja indywidualna – samodzielność i samoobsługa/autyzm
 113. Usprawniamy motorykę małą – nowe ćwiczenia
 114. Terapia ręki
 115. Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
 116. Planowanie motoryczne i strategie organizacyjne
 117. Metoda Ruchu Rudolfa Labana
 118. Program ogólnorozwojowy PORUSZ UMYSŁ
 119. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę małą
 120. Problemy z czytaniem – lista wskazówek
 121. Ładowanie wywrotki-motoryka mała
 122. Kroje pisma – sposoby
 123. Pozytywna technika samokontroli: KSIĘGA ZAŻALEŃ
 124. Budowanie zdań – ćwiczenia
 125. Metoda Knillów – świadomość, kontakt, komunikacja
 126. Techniki relaksacyjne
 127. Rozkazy – ćwiczenia pamięci słuchowej/scenariusz 
 128. Nie mówić do dziecka – plany aktywności
 129. Zabawa „Tu jestem”
 130. Zabawa „Przyimki i ja”
 131. Sposoby uczenia się – lekcja/kartka
 132. Idziemy na polowanie-kategoryzacja – rewalidacja
 133. Pomoc w zapisywaniu tekstu – rewalidacja
 134. Mapy myśli – rewalidacja
 135. Przenoszenie myśli na papier – sposoby
 136. Mała burza mózgów – rewalidacja – wzbogacanie słownictwa
 137. Przyjemne sposoby na naukę elastycznego myslenia – rewalidacja
 138. Wymawianie słów podczas pisania – rewalidacja: dysleksja/ASD/ADHD…
 139. Przygotuj ciało i umysł do pisania-sensoryka – rewalidacja – pisanie – SI
 140. Łowienie idiomów – gra, rewalidacja
 141. Pisanie po plecach – przetwarzanie – rewalidacja – SI
 142. Autyzm – nauka w grupie
 143. Prezentacja parami: zdjęcie – przedmiot oraz słowo – przedmiot
 144. Samodzielna kontrola rozumienia tekstu
 145. Głośne myślenie-dysleksja/ćwiczenie
 146. Rysunek lasu-pisanie/dysleksja – rewalidacja- pisanie/opisywanie
 147. Założenia programu „Emocje”
 148. Co lubię najbardziej? – pisanie tekstu
 149. Cierpliwość – kartka/ściąga – rewalidacja
 150. Mała zabawa biegowa – integracja – zabawa/integracja
 151. Podkreślaj, przerysowuj gesty w autyzmie – ćwiczenia
 152. Zabawa poznaj-piłka – scenariusz – rewalidacja/poznajemy się
 153. Co mówić w odpowiedzi na próbę dręczenia i w jaki sposób to powiedzieć? – rewalidacja/dręczenie
 154. Radzenie sobie z nudą-ściąga/kartka – rewalidacja
 155. Emocjometr – materiały
 156. Odczytywanie emocji – samoświadomość/kartka – rewalidacja/emocje
 157. Dlaczego ludzie się śmieją, kiedy nie żartuję – samoświadomość/kartka – rewalidacja
 158. Włączanie się do rozmowy – ściąga/kartka – rewalidacja
 159. Proszenie o pomoc-ściąga/samoświadomość – rewalidacja
 160. Przedstawianie się – ściąga – rewalidacja/poznajemy się
 161. Nieporozumienia-szukanie rozwiązań – rewalidacja
 162. Czy dorośli wiedzą wszystko?-Historyjka społeczna/samoświadomość – rewalidacja
 163. Komunikowanie się – ściąga – rewalidacja
 164. Mówienie z szacunkiem tego, co się myśli-historyjka społeczna/samoświadomość – rewalidacja/samoświadomość
 165. Mówienie do siebie – kartka/samoświadomość – rewalidacja
 166. Gra szarady z emocjami – rewalidacja/emocje
 167. Zadawać w kółko to samo pytanie – rewalidacja/samoświadomość
 168. Zabawa „Mój mózg, twój mózg” – teoria umysłu – rewalidacja
 169. Zabawa w udawanie – kartka – rewalidacja
 170. Zabawa w bingo z imionami – rewalidacja
 171. Rozwój myślenia społecznego – rewalidacja
 172. Dziękowanie ludziom za to, że mówią coś miłego – historyjka społeczna/kartka – rewalidacja
 173. Dziennik uczuć – rewalidacja/uczucia
 174. Asertywność – ćwiczenia/kartka – rewalidacja/asertywność
 175. Gra kostka z uczuciami i doznaniami – rewalidacja/uczucia
 176. Świadomość tego, co się dzisiaj stanie – rewalidacja/świadomość/kartka
 177. Intensywność emocji – rewalidacja/emocje
 178. Błąd w zadaniu szkolnym-historyjka społeczna – rewalidacja
 179. Wyłączanie się – kartka – rewalidacja
 180. Rozpoznawanie i rozumienie emocji – rewalidacja/zabawa/emocje
 181. Berek z emocjami – rewalidacja/emocje
 182. Więcej o bezpieczeństwie… kartka -rewalidacja/samoświadomość/ćwiczenia/kartka
 183. Uczucia innych osób-ćwiczenia/kartka – rewalidacja/kartka
 184. Bezpieczeństwo-kartka – rewalidacja/kartka
 185. Przyjmowanie cudzej perspektywy – rewalidacja
 186. Zmiany – historyjka społeczna – rewalidacja
 187. Loteryjka – rewalidacja – pamięć krótkotrwała
 188. Gra Naklejka z komplementem – rewalidacja – integracja
 189. Kodeks złości – techniki radzenia sobie z agresją – rewalidacja
 190. Zrozumieć manieryzmy ruchowe/samoświadomość/kartka – rewalidacja
 191. W jaki sposób przegrać grą, ale zyskać przyjaciół? – rewalidacja
 192. Zabawa w pokazywanie – rewalidacja
 193. Zrozumienie mojej mimiki twarzy/kartka – rewalidacja/kartka
 194. Technika Mediacji Rówieśniczej – rewalidacja
 195.  Jak rozpocząć zdanie – ściąga – rewalidacja
 196. Przyjmowanie prezentów-schemat – rewalida
 197. Wysyp i nasyp – zabawa SI
 198. Na rowerze przez labirynt (SI)
 199. Ćwiczenia Safari na deskorolce – zabawa SI – rewalidacja
 200. Na desce – zabawa SI – (w wodzie) – rewalidacja
 201. Zabawa daleko i blisko – wspomaganie wzroku (SI) – rewalidacja/wzrok
 202. Skarby w ryżu – zabawa SI – rewalidacja
 203. Kołysanie zabawa SI – rewalidacja
 204. Przetwarzanie dźwięków a język – rewalidacja
 205. Rzeka-zabawa SI – rewalidacja/zabawa
 206. Przybory, powierzchnia pisania i papier – rewalidacja
 207. Wzrokowe rozproszenie uwagi – rewalidacja
 208. Początek dnia w szkole ASD/SI – rewalidacja
 209. Bujanie oczu – zabawa/SI – rewalidacja – wzrok
 210. Kanapka z dziećmi-gra/SI
 211. Zabawa dźwiękami – rewalidacja- rozróżnianie dźwięków
 212. Bulgotanie i mruczenie-wczesna interwencja-pływanie – SI
 213. Świadomość rąk i palców – rewalidacja – motoryka mała
 214. Do biegu! – rewalidacja – motoryka duża
 215. Przygotuj ciało i umysł do pisania-sensoryka – rewalidacja – pisanie – SI
 216. Problemy z przetwarzaniem bodźców wzrokowych wg Grandin (rewalidacja) – SI
 217. Wykorzystajmy zachowania powtarzalne (perseweracje) dziecka(rewalidacja) – SI
 218. Praca z upośledzeniem słuchu w ASD (rewalidacja) – słuch – SI
 219. Dostarcz bodźców dzieciom potrzebującym uspokoić ręce i buzię – rewalidacja – SI
 220. Pisanie po plecach – przetwarzanie – rewalidacja – SI
 221. Wąchanie – zabawa – Zapachy – rewalidacja – SI
 222. Ładowanie wywrotki-motoryka mała – rewalidacja – SI
 223. Zabawa dźwiękami – rewalidacja – SI
 224. Metoda polisensoryczna – rewalidacja – SI –  dysleksja/ASD/ADHD…
 225. Wąskie preferencje żywieniowe w autyzmie – sposoby na  (nie)jedzenie – SI
 226. Echolalia – techniki (rewalidacja) – SI
 227. Balonowy bejsbol (rewalidacja: sensoryka, motoryka duża) – SI
 228. Problemy z przetwarzaniem bodźców słuchowych wg Grandin – przetwarzanie – SI
 229. Świadomość własnego ciała – świadomość – SI
 230. Gra w kapsle – rewalidacja (SI)