REWALIDACJA

Zakładka dotyczy rewalidacji w szkole masowej, specjalnej, w przedszkolu, w gabinetach pedagogiczno-psychologicznych, na zajęciach wyrównawczych, kompensacyjnych, indywidualnych, grupowych autystycznych dzieci, dzieci z zaburzeniami pokrewnymi oraz dzieci z lekką i głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Zakładka w rozbudowie. Zapraszam do nowej strony  autyzmschemat.life

ZAKŁADKI:

TEMATY:

 1. Literowanie
 2. Percepcja słuchowa – cele, symptomy, zakres ćwiczeń
 3. Autyzm – niepokój
 4. Język angielski, niemiecki – dostosowanie wymagań
 5. Dostosowanie wymagań edukacyjnych – fizyka
 6. Percepcja wzrokowa – kompensacja/IPET
 7. Ćwiczenia usprawniające zaburzoną orientację przestrzenną – zestawy
 8. Ćwiczenia usprawniające wrażliwość słuchową
 9. Lato – treści i osiągnięcia/rewalidacja/IPET
 10. Rozwijanie samodzielności – wzmocnienia
 11. Wypowiedzi pisemne – ćwiczenia 
 12. Redukowanie wzmacniającej wartości autostymulacji
 13. Zestaw ćwiczeń sprawności grafomotorycznej
 14. Dysfunkcja dotykowa – listy kontrolne
 15. Ucz i wszystko objaśniaj krok po kroku 
 16. Diagnoza funkcjonalna i IPET
 17. Współpraca między nauczycielami 
 18. Których umiejętności związanych z zabawą uczyć?
 19. Ćwiczenia usprawniające syntezę i pamięć słuchową
 20. Autystyczny uczeń – radzenie sobie ze zmianami w szkole
 21. Uspołecznianie – treści/oczekiwania
 22. Nagradzanie – autystyczny uczeń
 23. Samodzielna praca i zabawa
 24. Procedura rozwiązywania trudnych zadań
 25. Dysleksja – ogólne zasady nauczania
 26. Edukacja techniczna
 27. Składniki skutecznego procesu nauczania w ASD
 28. Zachowania destrukcyjne w ASD
 29. Dysfunkcja proprioceptyczna – lista kontrolna
 30. Środowisko społeczno-przyrodnicze – rewalidacja/autyzm kl. I-IV
 31. Uwaga ucznia – wzmocnienia
 32. Projekty mechaniczne – samoświadomość/autyzm
 33. Plastyka – rewalidacja kl. I-IV/autyzm
 34. Muzyka z rytmiką – rewalidacja/autyzm
 35. Procedury osiągania celów rewalidacyjnych
 36. Biblioteka wizualna – zabawa/autyzm
 37. Zakres ćwiczeń terapeutycznych kompensujących trudności zasad i reguł ortograficznych kl. I-IV
 38. Uczenie płynności
 39. Relaks
 40. Mocne i słabe strony ucznia – IPET
 41. Wychowanie fizyczne – rewalidacja/autyzm
 42. Dziennik zachowań
 43. Kłopoty z matematyką – myślenie obrazami
 44. Kinezjologia edukacyjna Dennisona
 45. Masaż Shantala – deficyt bodźców dotykowych
 46. Matematyka – rewalidacja/autyzm klasy I-IV
 47. System Marianny Frosing
 48. Rewalidacja indywidualna – samodzielność i samoobsługa/autyzm
 49. Usprawniamy motorykę małą – nowe ćwiczenia
 50. Terapia ręki
 51. Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
 52. Planowanie motoryczne i strategie organizacyjne
 53. Metoda Ruchu Rudolfa Labana
 54. Program ogólnorozwojowy PORUSZ UMYSŁ
 55. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę małą
 56. Zabawa w łapanie – motoryka mała
 57. Dyskalkulia – Program Wyścigi liczbowe
 58. Problemy z czytaniem – lista wskazówek
 59. Ładowanie wywrotki-motoryka mała
 60. Kroje pisma – sposoby
 61. Pozytywna technika samokontroli: KSIĘGA ZAŻALEŃ
 62. Budowanie zdań – ćwiczenia
 63. Metoda Knillów – świadomość, kontakt, komunikacja
 64. Techniki relaksacyjne
 65. Rozkazy – ćwiczenia pamięci słuchowej/scenariusz 
 66. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę dużą
 67. Nie mówić do dziecka – plany aktywności
 68. Zabawa „Tu jestem”
 69. Zabawa „Przyimki i ja”
 70. Sposoby uczenia się – lekcja/kartka
 71. Idziemy na polowanie-kategoryzacja – rewalidacja
 72. Pomoc w zapisywaniu tekstu – rewalidacja
 73. Mapy myśli – rewalidacja
 74. Przenoszenie myśli na papier – sposoby
 75. Mała burza mózgów – rewalidacja – wzbogacanie słownictwa
 76. Przyjemne sposoby na naukę elastycznego myslenia – rewalidacja
 77. Wymawianie słów podczas pisania – rewalidacja: dysleksja/ASD/ADHD…
 78. Przygotuj ciało i umysł do pisania-sensoryka – rewalidacja – pisanie – SI
 79. Łowienie idiomów – gra, rewalidacja
 80. Pisanie po plecach – przetwarzanie – rewalidacja – SI
 81. Autyzm – nauka w grupie
 82. Prezentacja parami: zdjęcie – przedmiot oraz słowo – przedmiot
 83. Samodzielna kontrola rozumienia tekstu
 84. Głośne myślenie-dysleksja/ćwiczenie
 85. Rysunek lasu-pisanie/dysleksja – rewalidacja- pisanie/opisywanie
 86. Założenia programu „Emocje”
 87. Co lubię najbardziej? – pisanie tekstu
 88. Cierpliwość – kartka/ściąga – rewalidacja
 89. Mała zabawa biegowa – integracja – zabawa/integracja
 90. Podkreślaj, przerysowuj gesty w autyzmie – ćwiczenia
 91. Zabawa poznaj-piłka – scenariusz – rewalidacja/poznajemy się
 92. Co mówić w odpowiedzi na próbę dręczenia i w jaki sposób to powiedzieć? – rewalidacja/dręczenie
 93. Radzenie sobie z nudą-ściąga/kartka – rewalidacja
 94. Emocjometr – materiały
 95. Odczytywanie emocji – samoświadomość/kartka – rewalidacja/emocje
 96. Dlaczego ludzie się śmieją, kiedy nie żartuję – samoświadomość/kartka – rewalidacja
 97. Włączanie się do rozmowy – ściąga/kartka – rewalidacja
 98. Proszenie o pomoc-ściąga/samoświadomość – rewalidacja
 99. Przedstawianie się – ściąga – rewalidacja/poznajemy się
 100. Nieporozumienia-szukanie rozwiązań – rewalidacja
 101. Czy dorośli wiedzą wszystko?-Historyjka społeczna/samoświadomość – rewalidacja
 102. Komunikowanie się – ściąga – rewalidacja
 103. Mówienie z szacunkiem tego, co się myśli-historyjka społeczna/samoświadomość – rewalidacja/samoświadomość
 104. Mówienie do siebie – kartka/samoświadomość – rewalidacja
 105. Gra szarady z emocjami – rewalidacja/emocje
 106. Zadawać w kółko to samo pytanie – rewalidacja/samoświadomość
 107. Zabawa „Mój mózg, twój mózg” – teoria umysłu – rewalidacja
 108. Zabawa w udawanie – kartka – rewalidacja
 109. Zabawa w bingo z imionami – rewalidacja
 110. Rozwój myślenia społecznego – rewalidacja
 111. Dziękowanie ludziom za to, że mówią coś miłego – historyjka społeczna/kartka – rewalidacja
 112. Dziennik uczuć – rewalidacja/uczucia
 113. Asertywność – ćwiczenia/kartka – rewalidacja/asertywność
 114. Gra kostka z uczuciami i doznaniami – rewalidacja/uczucia
 115. Świadomość tego, co się dzisiaj stanie – rewalidacja/świadomość/kartka
 116. Intensywność emocji – rewalidacja/emocje
 117. Błąd w zadaniu szkolnym-historyjka społeczna – rewalidacja
 118. Wyłączanie się – kartka – rewalidacja
 119. Rozpoznawanie i rozumienie emocji – rewalidacja/zabawa/emocje
 120. Berek z emocjami – rewalidacja/emocje
 121. Więcej o bezpieczeństwie… kartka -rewalidacja/samoświadomość/ćwiczenia/kartka
 122. Uczucia innych osób-ćwiczenia/kartka – rewalidacja/kartka
 123. Bezpieczeństwo-kartka – rewalidacja/kartka
 124. Przyjmowanie cudzej perspektywy – rewalidacja
 125. Zmiany – historyjka społeczna – rewalidacja
 126. Loteryjka – rewalidacja – pamięć krótkotrwała
 127. Gra Naklejka z komplementem – rewalidacja – integracja
 128. Kodeks złości – techniki radzenia sobie z agresją – rewalidacja
 129. Zrozumieć manieryzmy ruchowe/samoświadomość/kartka – rewalidacja
 130. W jaki sposób przegrać grą, ale zyskać przyjaciół? – rewalidacja
 131. Zabawa w pokazywanie – rewalidacja
 132. Zrozumienie mojej mimiki twarzy/kartka – rewalidacja/kartka
 133. Co onacza dla mnie „komfort” – ćwiczenia/kartka – rewalidacja/kartka
 134. Gra pajęczyna – grupa (scenariusz) – rewalidacja
 135. Rozpoznawanie wyrazu twarzy – rewalidacja – twarz/emocje
 136. Mądra głowa – zabawa – zabawa integracyjna
 137. Sposoby uczenia się – lekcja/kartka – rewalidacja/kartka
 138. Autyzm – nauka w grupie – rewalidacja
 139. Sprawiedliwość – Zażalenie – Formularz zażalenia –rewalidacja
 140. Technika Mediacji Rówieśniczej – rewalidacja
 141.  Jak rozpocząć zdanie – ściąga – rewalidacja
 142. Przyjmowanie prezentów-schemat – rewalidacja
 143. Pozytywna technika samokontroli: KSIĘGA ZAŻALEŃ – rewalidacja
 144. Koła przyjaciół – umiejętności społeczne – rewalidacja
 145. Rozwijanie umiejętności społecznych – rewalidacja
 146. Sztuka prowadzenia rozmowy – rewalidacja
 147. Lekcja asertywności –  materiały na godz. wychowawczą
 148. Tworzenie planów dnia – poranek –  rewalidacja
 149. Scenariusze społeczne – rewalidacja
 150. Jak wykorzystać zajęcia pozalekcyjne  – rewalidacja
 151. Technika „Opowiadanie życia” –  rewalidacja
 152. Jak rozmawiać z dorosłymi – umiejętności społeczne –  rewalidacja
 153. Terapie społeczne w ASD – rewalidacja
 154. Towarzyskie Opowieści – strategia społeczna – rewalidacja
 155. Jak zacząć rozmowę i ją podtrzymać – umiejętności społeczne – umiejętności społeczne rewalidacja
 156. Co jest w skarpecie? – zabawa SI
 157. Udana zabawa w kółku – wskazówki
 158. Wysyp i nasyp – zabawa SI
 159. Na rowerze przez labirynt (SI)
 160. Ćwiczenia Safari na deskorolce – zabawa SI – rewalidacja
 161. Na desce – zabawa SI – (w wodzie) – rewalidacja
 162. Zabawa daleko i blisko – wspomaganie wzroku (SI) – rewalidacja/wzrok
 163. Skarby w ryżu – zabawa SI – rewalidacja
 164. Kołysanie zabawa SI – rewalidacja
 165. Przetwarzanie dźwięków a język – rewalidacja
 166. Rzeka-zabawa SI – rewalidacja/zabawa
 167. Przybory, powierzchnia pisania i papier – rewalidacja
 168. Wzrokowe rozproszenie uwagi – rewalidacja
 169. Początek dnia w szkole ASD/SI – rewalidacja
 170. Bujanie oczu – zabawa/SI – rewalidacja – wzrok
 171. Kanapka z dziećmi-gra/SI
 172. Zabawa dźwiękami – rewalidacja- rozróżnianie dźwięków
 173. Bulgotanie i mruczenie-wczesna interwencja-pływanie – SI
 174. Świadomość rąk i palców – rewalidacja – motoryka mała
 175. Do biegu! – rewalidacja – motoryka duża
 176. Przygotuj ciało i umysł do pisania-sensoryka – rewalidacja – pisanie – SI
 177. Problemy z przetwarzaniem bodźców wzrokowych wg Grandin (rewalidacja) – SI
 178. Wykorzystajmy zachowania powtarzalne (perseweracje) dziecka(rewalidacja) – SI
 179. Praca z upośledzeniem słuchu w ASD (rewalidacja) – słuch – SI
 180. Dostarcz bodźców dzieciom potrzebującym uspokoić ręce i buzię – rewalidacja – SI
 181. Pisanie po plecach – przetwarzanie – rewalidacja – SI
 182. Wąchanie – zabawa – Zapachy – rewalidacja – SI
 183. Ładowanie wywrotki-motoryka mała – rewalidacja – SI
 184. Zabawa dźwiękami – rewalidacja – SI
 185. Metoda polisensoryczna – rewalidacja – SI –  dysleksja/ASD/ADHD…
 186. Wąskie preferencje żywieniowe w autyzmie – sposoby na  (nie)jedzenie – SI
 187. Orientacja w przestrzeni – aplikacja – przedszkolak – rewalidacja – SI
 188. Echolalia – techniki (rewalidacja) – SI
 189. Balonowy bejsbol (rewalidacja: sensoryka, motoryka duża) – SI
 190. Problemy z przetwarzaniem bodźców słuchowych wg Grandin – przetwarzanie – SI
 191. Świadomość własnego ciała – świadomość – SI
 192. Gra w kapsle – rewalidacja (SI)
 193. Gry i zabawy z całego świata
 194. Skoki do wody – rewalidacja (SI) w wodzie
 195. Dobble London – (j. angielski) – gra karciana
 196. Niebo Kopernika
 197. Jak grać w Pokemony?
 198. LATO – zajęcia – angielski –  materiały
 199. Rytmiczny spacer – motoryka
 200. Przez słomkę – logopedyczne
 201. Wodna jazda konna – rewalidacja (SI) w wodzie
 202. Ping-pong wodny – rewalidacja (SI) w wodzie
 203. Balonowy bejsbol – rewalidacja (SI)
 204. Bransoletki z nitki – motoryka mała
 205. Propozycje zabaw na świeżym powietrzu: Zbijak, Piłka nożna, Gąski, Linka, Głupi Jasiu, Murarz i cegły, Berek, W osła, Rysowanie cienia, Lisek Fikumisek
 206. Darmowe plakaty, książki i matriały do pracy z dziećmi – materiały
 207. Piekło niebo – Gry i zabawy dla dzieci – filmik
 208. Zakładki do druku – matriały
 209. Tablice z literami do nauki czytania – czytanie
 210. Kolorowanki do druku
 211. Tablice demonstracyjne: cyfry – cyfry
 212. Zbiór zabaw z chustą animacyjną
 213. Wychodzą z cienia podwórkowe wspomnienia – przykładowe zabawy
 214. Zabawy dla 2 – 3 latka ponad 50 kreatywnych pomysłów na zajęcia…
 215. Wisielec/szubienica – Gry na kartce – filmik
 216. Tablice z literami: polskimi, dwuznakami, zmiękczeniami – czytanie
 217. Zabawy integracyjne
 218. ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE
 219. Gra w klasy – filmik
 220. Ziemniak
 221. Proste ćwiczenia wspomagające integrację sensoryczną – rewalidacja (SI)
 222. Gra w podchody
 223. Labirynt – Gry na kartce – filmik
 224. Ja nigdy nie… – zabawy integracyjne
 225. kolorowanki dla najmłodszych online
 226. Wyliczanki, rymowanki
 227. Piotruś, Świnia, Kibel – gry karciane dla najmłodszych
 228. Państwa miasta – gry na kartce – filmik
 229. Kropki/Zdobywcy kwadratów – Gry na kartce – filmik
 230. Wojna – gry na kartce – filmik
 231. Gra w gumę –  W dziesiątki („10”)
 232. Gra w gumę – filmik
 233. Piosenki letnie i wakacyjne
 234. Statki, okręty – Gry na kartce – filmik
 235. Makao – karciane
 236. Piłkarzyki – Gry na kartce – filmik
 237. Drudel – Gry i zabawy dla dzieci i nie tylko
 238. Zabawa (ruchowa) – Na ziemi zostaje
 239. Gry i zabawy dla dzieci na dwór i do domu – (ciekawe zabawki)
 240. Autyzm – pracuj nad sobą i znajdź pracę – praca rewalidacja
 241. Program edukacji społeczno-seksualnej – sex rewalidacja
 242. Trening umiejętności społecznych – rewalidacja
 243. Kartoteka znajomych – umiejętności społeczne – rewalidacja
 244. Program przeciw prześladowaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a – przemoc – rewalidacja – Przemoc!
 245. Jedzenie i zachowanie dziecka z ASD przy posiłkach – jedzenie – rewalidacja
 246. Umiejętności społeczne dziecka: Jak zrobić dobre pierwsze wrażenie  – rewalidacja
 247. Szkolenie z zakresu teorii umysłu: Rozmowy komiksowe  – teoria umysłu -rewalidacja
 248. Umiejętności społeczne: uścisk dłoni – umiejętności społeczne – rewalidacja/poznajemy się
 249. Nauka korzystania z toalety dziecka z ASD – trening czystości – rewalidacja
 250. Głuchy telefon
 251. Podawanie piłki
 252. Walka kogutów
Reklamy