Rewalidacja scenariusze programy inspiracje dla uczniów ze spektrum autyzmu

Reklamy

Zakładka dotyczy rewalidacji w szkole masowej, specjalnej, w przedszkolu, w gabinetach pedagogiczno-psychologicznych, na zajęciach wyrównawczych, kompensacyjnych, indywidualnych, grupowych autystycznych dzieci, dzieci z zaburzeniami pokrewnymi oraz dzieci z lekką i głębszą niepełnosprawnością intelektualną.

Zakładki:

 1. Rozwijanie percepcji słuchowej. Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci ze spektrum autyzmu
 2. Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia klasy III ze spektrum autyzmu
 3. Lekcja 2 – Deszcz – zajęcia rewalidacyjne prowadzone Metoda Dobrego Startu
 4. Zima wokół nas – scenariusze zajęć rewalidacyjnych na Dzień Bałwana
 5. Przykładowe sprawozdania z zajęć rewalidacyjnych
 6. Lekcja 1 – Deszcz – zajęcia rewalidacyjne prowadzone Metodą Dobrego Startu
 7. Percepcja i pamięć wzrokowa – scenariusz zajęć rewalidacyjnych plus materiały
 8. Panie bałwanie – rewalidacja prowadzona Metodą Dobrego Startu, ASD
 9. Zajęcia specjalistyczne a zajęcia rewalidacyjne
 10. Pakiety lekcyjne
 11. Zajęcia rewalidacyjne dla ucznia ze spektrum autyzmu
 12. Bawimy się razem – zajęcia rewalidacyjne dla uczniów ze spektrum autyzmu
 13. Uczeń z niedosłuchem – program rewalidacji indywidualnej
 14. Pojęcia ilościowe – Rozwój umiejętności szkolnych w spektrum autyzmu – scenariusz zajęć
 15. Przykładowy program terapii pedagogicznej dla ucznia z ASD – poziom poznawczy
 16. Zajęcia rewalidacyjne – spektrum autyzmu i zaburzenia pokrewne
 17. Układanie w logiczny ciąg – spektrum autyzmu
 18. Ćwiczenia percepcji słuchowej – pomysły na zajęcia rewalidacyjne dla dzieci ze spektrum autyzmu
 19. Przykładowa ocena pracy rewalidacyjnej
 20. Depresja i nawykowe wyrażenia w autyzmie – zajęcia
 21. Przykładowe sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych
 22. Kształtowanie obrazu i schematu ciała oraz orientacji przestrzennej – autyzm
 23. Rzeczy ich cechy i właściwości – zajęcia/autyzm
 24. Czasy gramatyczne – rozwój mowy/autyzm
 25. Rodzaje zajęć rozwijających dla dzieci ze spektrum autyzmu
 26. Jesienne porządki w sadzie – scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla dziecka ze spektrum autyzmu
 27. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z autyzmem
 28. Stałość spostrzegania – percepcja wzrokowa – ćwiczenia
 29. Konspekt zajęć rehabilitacji ruchowej z wykorzystaniem elementów integracji sensorycznej
 30. Jak zacząć bieganie z dzieckiem?
 31. Program zajęć rewalidacyjnych dla dzieci ze spektrum autyzmu: Poznaję, przeżywam, rozumiem
 32. Naśladowanie niewerbalne, autyzm – scenariusz zajęć
 33. Dobieranie, wyszukiwanie, porównywanie, sortowanie – rewalidacja, autyzm
 34. Nagrywanie czytania – sposoby
 35. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę dużą – spektrum autyzmu
 36. Autyzm – orientacja w schemacie ciała oraz czasowo – przestrzenna, rewalidacja
 37. Przykład oceny opisowej, I semestr, kl. III
 38. Autyzm – konspekt zajęć rewalidacyjnych dla ucznia
 39. Przykładowe sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych
 40. Ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 41. Program rewalidacji indywidualnej dla autystycznego ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
 42. Konspekt zajęć dla autystycznego ucznia – charakterystyka i diagnoza
 43. Program rewalidacji indywidualnej dla autystycznego ucznia, kl I-III
 44. Ocena pracy rewalidacyjnej, przykład
 45. Program rewalidacyjny ucznia z zespołem Aspergera, kl 7
 46. Autyzm – wiedza ogólna i wnioskowanie, rewalidacja, scenariusz zajęć
 47. Rewalidacja przez muzykę
 48. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych. Korzystamy z kalendarza
 49. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych usprawniających percepcję i pamięć wzrokową
 50. Przykładowe sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych
 51. Ocena przebiegu rewalidacji
 52. Program zajęć rewalidacji indywidualnej dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, II etap edukacji
 53. Program rewalidacji indywidualnej uczennicy kl. VII niepełnosprawność intelektualna
 54. Przykładowa ocena pracy rewalidacyjnej
 55. Scenariusze zajęć rewalidacyjnych
 56. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających umiejętność czytania
 57. Zaburzenia zdolności matematycznych
 58. Małe dzieci z ASD – nauka naśladownictwa
 59. Plan uczestnictwa
 60. Plan pracy dydaktyczno-terapeutycznej, poziom poznawczy
 61. Dysfunkcja wzrokowa – listy kontrolne
 62. Strategie czytania
 63. Ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową
 64. ASD – program zajęć rewalidacji indywidualnej
 65. Rozwój mowy i myślenia – ćwiczenia
 66. Ocenianie
 67. Kwestionariusz obserwacyjny rozwoju dziecka – poziom zmysłowy
 68. Rozsypanki wyrazowe*
 69. Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia
 70. Autyzm – wycinane układanki
 71. Autystyczny uczeń – rozmowa
 72. Eliminowanie lub modyfikowanie nieakceptowalnych zachowań ZA
 73. Liczba mnoga – scenariusz zajęć/autyzm
 74. Książeczki wspomagania społecznego
 75. Komunikacja pozawerbalna – ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne
  Spójrz, zakryj, zapisz, sprawdź – nauka pisowni
 76. Wiedza ogólna i wnioskowanie – scenariusz zajęć
 77. Orientacja w schemacie własnego ciała i w przestrzeni – zestaw ćwiczeń
 78. Analiza zachowań autystycznego Kuby, szkoła podstawowa, strategie
 79. Rozpraszanie uwagi – historyjka społeczna
 80. Literowanie
 81. Percepcja słuchowa – cele, symptomy, zakres ćwiczeń
 82. Autyzm – niepokój
 83. Język angielski, niemiecki – dostosowanie wymagań
 84. Dostosowanie wymagań edukacyjnych – fizyka
 85. Percepcja wzrokowa – kompensacja/IPET
 86. Ćwiczenia usprawniające zaburzoną orientację przestrzenną – zestawy
 87. Ćwiczenia usprawniające wrażliwość słuchową
 88. Strefa ciszy – historyjka społeczna
 89. Lato – treści i osiągnięcia/rewalidacja/IPET
 90. Rozwijanie samodzielności – wzmocnienia
 91. Wypowiedzi pisemne – ćwiczenia 
 92. Redukowanie wzmacniającej wartości autostymulacji
 93. Zestaw ćwiczeń sprawności grafomotorycznej
 94. Dysfunkcja dotykowa – listy kontrolne
 95. Ucz i wszystko objaśniaj krok po kroku 
 96. Diagnoza funkcjonalna i IPET
 97. Współpraca między nauczycielami 
 98. Których umiejętności związanych z zabawą uczyć?
 99. Ćwiczenia usprawniające syntezę i pamięć słuchową
 100. Autystyczny uczeń – radzenie sobie ze zmianami w szkole
 101. Uspołecznianie – treści/oczekiwania
 102. Nagradzanie – autystyczny uczeń
 103. Samodzielna praca i zabawa
 104. Procedura rozwiązywania trudnych zadań
 105. Dysleksja – ogólne zasady nauczania
 106. Edukacja techniczna
 107. Składniki skutecznego procesu nauczania w ASD
 108. Zachowania destrukcyjne w ASD
 109. Dysfunkcja proprioceptyczna – lista kontrolna
 110. Środowisko społeczno-przyrodnicze – rewalidacja/autyzm kl. I-IV
 111. Uwaga ucznia – wzmocnienia
 112. Projekty mechaniczne – samoświadomość/autyzm
 113. Plastyka – rewalidacja kl. I-IV/autyzm
 114. Muzyka z rytmiką – rewalidacja/autyzm
 115. Procedury osiągania celów rewalidacyjnych
 116. Biblioteka wizualna – zabawa/autyzm
 117. Zakres ćwiczeń terapeutycznych kompensujących trudności zasad i reguł ortograficznych kl. I-IV
 118. Uczenie płynności
 119. Relaks
 120. Mocne i słabe strony ucznia – IPET
 121. Wychowanie fizyczne – rewalidacja/autyzm
 122. Dziennik zachowań
 123. Kłopoty z matematyką – myślenie obrazami
 124. Kinezjologia edukacyjna Dennisona
 125. Masaż Shantala – deficyt bodźców dotykowych
 126. Matematyka – rewalidacja/autyzm klasy I-IV
 127. System Marianny Frosing
 128. Rewalidacja indywidualna – samodzielność i samoobsługa/autyzm
 129. Usprawniamy motorykę małą – nowe ćwiczenia
 130. Terapia ręki
 131. Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
 132. Planowanie motoryczne i strategie organizacyjne
 133. Metoda Ruchu Rudolfa Labana
 134. Program ogólnorozwojowy PORUSZ UMYSŁ
 135. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę małą
 136. Problemy z czytaniem – lista wskazówek
 137. Ładowanie wywrotki-motoryka mała
 138. Kroje pisma – sposoby
 139. Pozytywna technika samokontroli: KSIĘGA ZAŻALEŃ
 140. Budowanie zdań – ćwiczenia
 141. Metoda Knillów – świadomość, kontakt, komunikacja
 142. Techniki relaksacyjne
 143. Rozkazy – ćwiczenia pamięci słuchowej/scenariusz 
 144. Nie mówić do dziecka – plany aktywności
 145. Zabawa „Tu jestem”
 146. Zabawa „Przyimki i ja”
 147. Sposoby uczenia się – lekcja/kartka
 148. Idziemy na polowanie-kategoryzacja – rewalidacja
 149. Pomoc w zapisywaniu tekstu – rewalidacja
 150. Mapy myśli – rewalidacja
 151. Przenoszenie myśli na papier – sposoby
%d blogerów lubi to: