REWALIDACJA

Zakładka dotyczy rewalidacji w szkole masowej, specjalnej, w przedszkolu, w gabinetach pedagogiczno-psychologicznych, na zajęciach wyrównawczych, kompensacyjnych, indywidualnych, grupowych autystycznych dzieci, dzieci z zaburzeniami pokrewnymi oraz dzieci z lekką i głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Zakładka w rozbudowie. Zapraszam do nowej strony  autyzmschemat.life

ZAKŁADKI:

TEMATY/ĆWICZENIA:

 1. Program rewalidacyjny ucznia z zespołem Aspergera, kl 7
 2. Autyzm – wiedza ogólna i wnioskowanie, rewalidacja, scenariusz zajęć
 3. Rewalidacja przez muzykę
 4. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych. Korzystamy z kalendarza
 5. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych usprawniających percepcję i pamięć wzrokową
 6. Przykładowe sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych
 7. Ocena przebiegu rewalidacji
 8. Program zajęć rewalidacji indywidualnej dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, II etap edukacji
 9. Program rewalidacji indywidualnej uczennicy kl. VII niepełnosprawność intelektualna
 10. Przykładowa ocena pracy rewalidacyjnej
 11. Scenariusze zajęć rewalidacyjnych
 12. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających umiejętność czytania
 13. Zaburzenia zdolności matematycznych
 14. Małe dzieci z ASD – nauka naśladownictwa
 15. Plan uczestnictwa
 16. Plan pracy dydaktyczno-terapeutycznej, poziom poznawczy
 17. Dysfunkcja wzrokowa – listy kontrolne
 18. Strategie czytania
 19. Ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową
 20. ASD – program zajęć rewalidacji indywidualnej
 21. Rozwój mowy i myślenia – ćwiczenia
 22. Ocenianie
 23. Kwestionariusz obserwacyjny rozwoju dziecka – poziom zmysłowy
 24. Rozsypanki wyrazowe*
 25. Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia
 26. Autyzm – wycinane układanki
 27. Autystyczny uczeń – rozmowa
 28. Eliminowanie lub modyfikowanie nieakceptowalnych zachowań ZA
 29. Liczba mnoga – scenariusz zajęć/autyzm
 30. Książeczki wspomagania społecznego
 31. Komunikacja pozawerbalna – ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne
  Spójrz, zakryj, zapisz, sprawdź – nauka pisowni
 32. Wiedza ogólna i wnioskowanie – scenariusz zajęć
 33. Orientacja w schemacie własnego ciała i w przestrzeni – zestaw ćwiczeń
 34. Analiza zachowań autystycznego Kuby, szkoła podstawowa, strategie
 35. Rozpraszanie uwagi – historyjka społeczna
 36. Literowanie
 37. Percepcja słuchowa – cele, symptomy, zakres ćwiczeń
 38. Autyzm – niepokój
 39. Język angielski, niemiecki – dostosowanie wymagań
 40. Dostosowanie wymagań edukacyjnych – fizyka
 41. Percepcja wzrokowa – kompensacja/IPET
 42. Ćwiczenia usprawniające zaburzoną orientację przestrzenną – zestawy
 43. Ćwiczenia usprawniające wrażliwość słuchową
 44. Strefa ciszy – historyjka społeczna
 45. Lato – treści i osiągnięcia/rewalidacja/IPET
 46. Rozwijanie samodzielności – wzmocnienia
 47. Wypowiedzi pisemne – ćwiczenia 
 48. Redukowanie wzmacniającej wartości autostymulacji
 49. Zestaw ćwiczeń sprawności grafomotorycznej
 50. Dysfunkcja dotykowa – listy kontrolne
 51. Ucz i wszystko objaśniaj krok po kroku 
 52. Diagnoza funkcjonalna i IPET
 53. Współpraca między nauczycielami 
 54. Których umiejętności związanych z zabawą uczyć?
 55. Ćwiczenia usprawniające syntezę i pamięć słuchową
 56. Autystyczny uczeń – radzenie sobie ze zmianami w szkole
 57. Uspołecznianie – treści/oczekiwania
 58. Nagradzanie – autystyczny uczeń
 59. Samodzielna praca i zabawa
 60. Procedura rozwiązywania trudnych zadań
 61. Dysleksja – ogólne zasady nauczania
 62. Edukacja techniczna
 63. Składniki skutecznego procesu nauczania w ASD
 64. Zachowania destrukcyjne w ASD
 65. Dysfunkcja proprioceptyczna – lista kontrolna
 66. Środowisko społeczno-przyrodnicze – rewalidacja/autyzm kl. I-IV
 67. Uwaga ucznia – wzmocnienia
 68. Projekty mechaniczne – samoświadomość/autyzm
 69. Plastyka – rewalidacja kl. I-IV/autyzm
 70. Muzyka z rytmiką – rewalidacja/autyzm
 71. Procedury osiągania celów rewalidacyjnych
 72. Biblioteka wizualna – zabawa/autyzm
 73. Zakres ćwiczeń terapeutycznych kompensujących trudności zasad i reguł ortograficznych kl. I-IV
 74. Uczenie płynności
 75. Relaks
 76. Mocne i słabe strony ucznia – IPET
 77. Wychowanie fizyczne – rewalidacja/autyzm
 78. Dziennik zachowań
 79. Kłopoty z matematyką – myślenie obrazami
 80. Kinezjologia edukacyjna Dennisona
 81. Masaż Shantala – deficyt bodźców dotykowych
 82. Matematyka – rewalidacja/autyzm klasy I-IV
 83. System Marianny Frosing
 84. Rewalidacja indywidualna – samodzielność i samoobsługa/autyzm
 85. Usprawniamy motorykę małą – nowe ćwiczenia
 86. Terapia ręki
 87. Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
 88. Planowanie motoryczne i strategie organizacyjne
 89. Metoda Ruchu Rudolfa Labana
 90. Program ogólnorozwojowy PORUSZ UMYSŁ
 91. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę małą
 92. Zabawa w łapanie – motoryka mała
 93. Dyskalkulia – Program Wyścigi liczbowe
 94. Problemy z czytaniem – lista wskazówek
 95. Ładowanie wywrotki-motoryka mała
 96. Kroje pisma – sposoby
 97. Pozytywna technika samokontroli: KSIĘGA ZAŻALEŃ
 98. Budowanie zdań – ćwiczenia
 99. Metoda Knillów – świadomość, kontakt, komunikacja
 100. Techniki relaksacyjne
 101. Rozkazy – ćwiczenia pamięci słuchowej/scenariusz 
 102. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę dużą
 103. Nie mówić do dziecka – plany aktywności
 104. Zabawa „Tu jestem”
 105. Zabawa „Przyimki i ja”
 106. Sposoby uczenia się – lekcja/kartka
 107. Idziemy na polowanie-kategoryzacja – rewalidacja
 108. Pomoc w zapisywaniu tekstu – rewalidacja
 109. Mapy myśli – rewalidacja
 110. Przenoszenie myśli na papier – sposoby
 111. Mała burza mózgów – rewalidacja – wzbogacanie słownictwa
 112. Przyjemne sposoby na naukę elastycznego myslenia – rewalidacja
 113. Wymawianie słów podczas pisania – rewalidacja: dysleksja/ASD/ADHD…
 114. Przygotuj ciało i umysł do pisania-sensoryka – rewalidacja – pisanie – SI
 115. Łowienie idiomów – gra, rewalidacja
 116. Pisanie po plecach – przetwarzanie – rewalidacja – SI
 117. Autyzm – nauka w grupie
 118. Prezentacja parami: zdjęcie – przedmiot oraz słowo – przedmiot
 119. Samodzielna kontrola rozumienia tekstu
 120. Głośne myślenie-dysleksja/ćwiczenie
 121. Rysunek lasu-pisanie/dysleksja – rewalidacja- pisanie/opisywanie
 122. Założenia programu „Emocje”
 123. Co lubię najbardziej? – pisanie tekstu
 124. Cierpliwość – kartka/ściąga – rewalidacja
 125. Mała zabawa biegowa – integracja – zabawa/integracja
 126. Podkreślaj, przerysowuj gesty w autyzmie – ćwiczenia
 127. Zabawa poznaj-piłka – scenariusz – rewalidacja/poznajemy się
 128. Co mówić w odpowiedzi na próbę dręczenia i w jaki sposób to powiedzieć? – rewalidacja/dręczenie
 129. Radzenie sobie z nudą-ściąga/kartka – rewalidacja
 130. Emocjometr – materiały
 131. Odczytywanie emocji – samoświadomość/kartka – rewalidacja/emocje
 132. Dlaczego ludzie się śmieją, kiedy nie żartuję – samoświadomość/kartka – rewalidacja
 133. Włączanie się do rozmowy – ściąga/kartka – rewalidacja
 134. Proszenie o pomoc-ściąga/samoświadomość – rewalidacja
 135. Przedstawianie się – ściąga – rewalidacja/poznajemy się
 136. Nieporozumienia-szukanie rozwiązań – rewalidacja
 137. Czy dorośli wiedzą wszystko?-Historyjka społeczna/samoświadomość – rewalidacja
 138. Komunikowanie się – ściąga – rewalidacja
 139. Mówienie z szacunkiem tego, co się myśli-historyjka społeczna/samoświadomość – rewalidacja/samoświadomość
 140. Mówienie do siebie – kartka/samoświadomość – rewalidacja
 141. Gra szarady z emocjami – rewalidacja/emocje
 142. Zadawać w kółko to samo pytanie – rewalidacja/samoświadomość
 143. Zabawa „Mój mózg, twój mózg” – teoria umysłu – rewalidacja
 144. Zabawa w udawanie – kartka – rewalidacja
 145. Zabawa w bingo z imionami – rewalidacja
 146. Rozwój myślenia społecznego – rewalidacja
 147. Dziękowanie ludziom za to, że mówią coś miłego – historyjka społeczna/kartka – rewalidacja
 148. Dziennik uczuć – rewalidacja/uczucia
 149. Asertywność – ćwiczenia/kartka – rewalidacja/asertywność
 150. Gra kostka z uczuciami i doznaniami – rewalidacja/uczucia
 151. Świadomość tego, co się dzisiaj stanie – rewalidacja/świadomość/kartka
 152. Intensywność emocji – rewalidacja/emocje
 153. Błąd w zadaniu szkolnym-historyjka społeczna – rewalidacja
 154. Wyłączanie się – kartka – rewalidacja
 155. Rozpoznawanie i rozumienie emocji – rewalidacja/zabawa/emocje
 156. Berek z emocjami – rewalidacja/emocje
 157. Więcej o bezpieczeństwie… kartka -rewalidacja/samoświadomość/ćwiczenia/kartka
 158. Uczucia innych osób-ćwiczenia/kartka – rewalidacja/kartka
 159. Bezpieczeństwo-kartka – rewalidacja/kartka
 160. Przyjmowanie cudzej perspektywy – rewalidacja
 161. Zmiany – historyjka społeczna – rewalidacja
 162. Loteryjka – rewalidacja – pamięć krótkotrwała
 163. Gra Naklejka z komplementem – rewalidacja – integracja
 164. Kodeks złości – techniki radzenia sobie z agresją – rewalidacja
 165. Zrozumieć manieryzmy ruchowe/samoświadomość/kartka – rewalidacja
 166. W jaki sposób przegrać grą, ale zyskać przyjaciół? – rewalidacja
 167. Zabawa w pokazywanie – rewalidacja
 168. Zrozumienie mojej mimiki twarzy/kartka – rewalidacja/kartka
 169. Co onacza dla mnie „komfort” – ćwiczenia/kartka – rewalidacja/kartka
 170. Gra pajęczyna – grupa (scenariusz) – rewalidacja
 171. Rozpoznawanie wyrazu twarzy – rewalidacja – twarz/emocje
 172. Mądra głowa – zabawa – zabawa integracyjna
 173. Sposoby uczenia się – lekcja/kartka – rewalidacja/kartka
 174. Autyzm – nauka w grupie – rewalidacja
 175. Sprawiedliwość – Zażalenie – Formularz zażalenia –rewalidacja
 176. Technika Mediacji Rówieśniczej – rewalidacja
 177.  Jak rozpocząć zdanie – ściąga – rewalidacja
 178. Przyjmowanie prezentów-schemat – rewalidacja
 179. Pozytywna technika samokontroli: KSIĘGA ZAŻALEŃ – rewalidacja
 180. Koła przyjaciół – umiejętności społeczne – rewalidacja
 181. Rozwijanie umiejętności społecznych – rewalidacja
 182. Sztuka prowadzenia rozmowy – rewalidacja
 183. Lekcja asertywności –  materiały na godz. wychowawczą
 184. Tworzenie planów dnia – poranek –  rewalidacja
 185. Scenariusze społeczne – rewalidacja
 186. Jak wykorzystać zajęcia pozalekcyjne  – rewalidacja
 187. Technika „Opowiadanie życia” –  rewalidacja
 188. Jak rozmawiać z dorosłymi – umiejętności społeczne –  rewalidacja
 189. Terapie społeczne w ASD – rewalidacja
 190. Towarzyskie Opowieści – strategia społeczna – rewalidacja
 191. Jak zacząć rozmowę i ją podtrzymać – umiejętności społeczne – umiejętności społeczne rewalidacja
 192. Co jest w skarpecie? – zabawa SI
 193. Udana zabawa w kółku – wskazówki
 194. Wysyp i nasyp – zabawa SI
 195. Na rowerze przez labirynt (SI)
 196. Ćwiczenia Safari na deskorolce – zabawa SI – rewalidacja
 197. Na desce – zabawa SI – (w wodzie) – rewalidacja
 198. Zabawa daleko i blisko – wspomaganie wzroku (SI) – rewalidacja/wzrok
 199. Skarby w ryżu – zabawa SI – rewalidacja
 200. Kołysanie zabawa SI – rewalidacja
 201. Przetwarzanie dźwięków a język – rewalidacja
 202. Rzeka-zabawa SI – rewalidacja/zabawa
 203. Przybory, powierzchnia pisania i papier – rewalidacja
 204. Wzrokowe rozproszenie uwagi – rewalidacja
 205. Początek dnia w szkole ASD/SI – rewalidacja
 206. Bujanie oczu – zabawa/SI – rewalidacja – wzrok
 207. Kanapka z dziećmi-gra/SI
 208. Zabawa dźwiękami – rewalidacja- rozróżnianie dźwięków
 209. Bulgotanie i mruczenie-wczesna interwencja-pływanie – SI
 210. Świadomość rąk i palców – rewalidacja – motoryka mała
 211. Do biegu! – rewalidacja – motoryka duża
 212. Przygotuj ciało i umysł do pisania-sensoryka – rewalidacja – pisanie – SI
 213. Problemy z przetwarzaniem bodźców wzrokowych wg Grandin (rewalidacja) – SI
 214. Wykorzystajmy zachowania powtarzalne (perseweracje) dziecka(rewalidacja) – SI
 215. Praca z upośledzeniem słuchu w ASD (rewalidacja) – słuch – SI
 216. Dostarcz bodźców dzieciom potrzebującym uspokoić ręce i buzię – rewalidacja – SI
 217. Pisanie po plecach – przetwarzanie – rewalidacja – SI
 218. Wąchanie – zabawa – Zapachy – rewalidacja – SI
 219. Ładowanie wywrotki-motoryka mała – rewalidacja – SI
 220. Zabawa dźwiękami – rewalidacja – SI
 221. Metoda polisensoryczna – rewalidacja – SI –  dysleksja/ASD/ADHD…
 222. Wąskie preferencje żywieniowe w autyzmie – sposoby na  (nie)jedzenie – SI
 223. Orientacja w przestrzeni – aplikacja – przedszkolak – rewalidacja – SI
 224. Echolalia – techniki (rewalidacja) – SI
 225. Balonowy bejsbol (rewalidacja: sensoryka, motoryka duża) – SI
 226. Problemy z przetwarzaniem bodźców słuchowych wg Grandin – przetwarzanie – SI
 227. Świadomość własnego ciała – świadomość – SI
 228. Gra w kapsle – rewalidacja (SI)
 229. Gry i zabawy z całego świata
 230. Skoki do wody – rewalidacja (SI) w wodzie
 231. Dobble London – (j. angielski) – gra karciana
 232. Niebo Kopernika
 233. Jak grać w Pokemony?
 234. LATO – zajęcia – angielski –  materiały
 235. Rytmiczny spacer – motoryka
 236. Przez słomkę – logopedyczne
 237. Wodna jazda konna – rewalidacja (SI) w wodzie
 238. Ping-pong wodny – rewalidacja (SI) w wodzie
 239. Balonowy bejsbol – rewalidacja (SI)
 240. ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE
 241. Proste ćwiczenia wspomagające integrację sensoryczną – rewalidacja (SI)
 242. Autyzm – pracuj nad sobą i znajdź pracę – praca rewalidacja
 243. Program edukacji społeczno-seksualnej – sex rewalidacja
 244. Trening umiejętności społecznych – rewalidacja
 245. Kartoteka znajomych – umiejętności społeczne – rewalidacja
 246. Program przeciw prześladowaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a – przemoc – rewalidacja – Przemoc!
 247. Jedzenie i zachowanie dziecka z ASD przy posiłkach – jedzenie – rewalidacja
 248. Umiejętności społeczne dziecka: Jak zrobić dobre pierwsze wrażenie  – rewalidacja
 249. Szkolenie z zakresu teorii umysłu: Rozmowy komiksowe  – teoria umysłu -rewalidacja
 250. Umiejętności społeczne: uścisk dłoni – umiejętności społeczne – rewalidacja/poznajemy się
 251. Nauka korzystania z toalety dziecka z ASD – trening czystości – rewalidacja
 252. Głuchy telefon
 253. Podawanie piłki
 254. Walka kogutów

Stwórz darmową stronę albo bloga na WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

%d blogerów lubi to: