REWALIDACJA

Zakładka dotyczy rewalidacji w szkole masowej, specjalnej, w przedszkolu, w gabinetach pedagogiczno-psychologicznych, na zajęciach wyrównawczych, kompensacyjnych, indywidualnych, grupowych autystycznych dzieci, dzieci z zaburzeniami pokrewnymi oraz dzieci z lekką i głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Zakładka w rozbudowie. Zapraszam do nowej strony  autyzmschemat.life

ZAKŁADKI:

TEMATY:

 1. Ćwiczenia usprawniające zaburzoną orientację przestrzenną – zestawy
 2. Ćwiczenia usprawniające wrażliwość słuchową
 3. Lato – treści i osiągnięcia/rewalidacja/IPET
 4. Rozwijanie samodzielności – wzmocnienia
 5. Redukowanie wzmacniającej wartości autostymulacji
 6. Zestaw ćwiczeń sprawności grafomotorycznej
 7. Dysfunkcja dotykowa – listy kontrolne
 8. Ucz i wszystko objaśniaj krok po kroku 
 9. Diagnoza funkcjonalna i IPET
 10. Współpraca między nauczycielami 
 11. Których umiejętności związanych z zabawą uczyć?
 12. Ćwiczenia usprawniające syntezę i pamięć słuchową
 13. Autystyczny uczeń – radzenie sobie ze zmianami w szkole
 14. Uspołecznianie – treści/oczekiwania
 15. Nagradzanie – autystyczny uczeń
 16. Samodzielna praca i zabawa
 17. Procedura rozwiązywania trudnych zadań
 18. Dysleksja – ogólne zasady nauczania
 19. Edukacja techniczna
 20. Składniki skutecznego procesu nauczania w ASD
 21. Zachowania destrukcyjne w ASD
 22. Dysfunkcja proprioceptyczna – lista kontrolna
 23. Środowisko społeczno-przyrodnicze – rewalidacja/autyzm kl. I-IV
 24. Uwaga ucznia – wzmocnienia
 25. Projekty mechaniczne – samoświadomość/autyzm
 26. Plastyka – rewalidacja kl. I-IV/autyzm
 27. Muzyka z rytmiką – rewalidacja/autyzm
 28. Procedury osiągania celów rewalidacyjnych
 29. Biblioteka wizualna – zabawa/autyzm
 30. Zakres ćwiczeń terapeutycznych kompensujących trudności zasad i reguł ortograficznych kl. I-IV
 31. Uczenie płynności
 32. Relaks
 33. Wychowanie fizyczne – rewalidacja/autyzm
 34. Dziennik zachowań
 35. Kłopoty z matematyką – myślenie obrazami
 36. Kinezjologia edukacyjna Dennisona
 37. Masaż Shantala – deficyt bodźców dotykowych
 38. Matematyka – rewalidacja/autyzm klasy I-IV
 39. System Marianny Frosing
 40. Rewalidacja indywidualna – samodzielność i samoobsługa/autyzm
 41. Usprawniamy motorykę małą – nowe ćwiczenia
 42. Terapia ręki
 43. Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
 44. Planowanie motoryczne i strategie organizacyjne
 45. Metoda Ruchu Rudolfa Labana
 46. Program ogólnorozwojowy PORUSZ UMYSŁ
 47. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę małą
 48. Zabawa w łapanie – motoryka mała
 49. Dyskalkulia – Program Wyścigi liczbowe
 50. Problemy z czytaniem – lista wskazówek
 51. Ładowanie wywrotki-motoryka mała
 52. Kroje pisma – sposoby
 53. Pozytywna technika samokontroli: KSIĘGA ZAŻALEŃ
 54. Budowanie zdań – ćwiczenia
 55. Metoda Knillów – świadomość, kontakt, komunikacja
 56. Techniki relaksacyjne
 57. Rozkazy – ćwiczenia pamięci słuchowej/scenariusz 
 58. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę dużą
 59. Nie mówić do dziecka – plany aktywności
 60. Zabawa „Tu jestem”
 61. Zabawa „Przyimki i ja”
 62. Sposoby uczenia się – lekcja/kartka
 63. Idziemy na polowanie-kategoryzacja – rewalidacja
 64. Pomoc w zapisywaniu tekstu – rewalidacja
 65. Mapy myśli – rewalidacja
 66. Przenoszenie myśli na papier – sposoby
 67. Mała burza mózgów – rewalidacja – wzbogacanie słownictwa
 68. Przyjemne sposoby na naukę elastycznego myslenia – rewalidacja
 69. Wymawianie słów podczas pisania – rewalidacja: dysleksja/ASD/ADHD…
 70. Przygotuj ciało i umysł do pisania-sensoryka – rewalidacja – pisanie – SI
 71. Łowienie idiomów – gra, rewalidacja
 72. Pisanie po plecach – przetwarzanie – rewalidacja – SI
 73. Autyzm – nauka w grupie
 74. Prezentacja parami: zdjęcie – przedmiot oraz słowo – przedmiot
 75. Samodzielna kontrola rozumienia tekstu
 76. Głośne myślenie-dysleksja/ćwiczenie
 77. Rysunek lasu-pisanie/dysleksja – rewalidacja- pisanie/opisywanie
 78. Założenia programu „Emocje”
 79. Co lubię najbardziej? – pisanie tekstu
 80. Cierpliwość – kartka/ściąga – rewalidacja
 81. Mała zabawa biegowa – integracja – zabawa/integracja
 82. Podkreślaj, przerysowuj gesty w autyzmie – ćwiczenia
 83. Zabawa poznaj-piłka – scenariusz – rewalidacja/poznajemy się
 84. Co mówić w odpowiedzi na próbę dręczenia i w jaki sposób to powiedzieć? – rewalidacja/dręczenie
 85. Radzenie sobie z nudą-ściąga/kartka – rewalidacja
 86. Emocjometr – materiały
 87. Odczytywanie emocji – samoświadomość/kartka – rewalidacja/emocje
 88. Dlaczego ludzie się śmieją, kiedy nie żartuję – samoświadomość/kartka – rewalidacja
 89. Włączanie się do rozmowy – ściąga/kartka – rewalidacja
 90. Proszenie o pomoc-ściąga/samoświadomość – rewalidacja
 91. Przedstawianie się – ściąga – rewalidacja/poznajemy się
 92. Nieporozumienia-szukanie rozwiązań – rewalidacja
 93. Czy dorośli wiedzą wszystko?-Historyjka społeczna/samoświadomość – rewalidacja
 94. Komunikowanie się – ściąga – rewalidacja
 95. Mówienie z szacunkiem tego, co się myśli-historyjka społeczna/samoświadomość – rewalidacja/samoświadomość
 96. Mówienie do siebie – kartka/samoświadomość – rewalidacja
 97. Gra szarady z emocjami – rewalidacja/emocje
 98. Zadawać w kółko to samo pytanie – rewalidacja/samoświadomość
 99. Zabawa „Mój mózg, twój mózg” – teoria umysłu – rewalidacja
 100. Zabawa w udawanie – kartka – rewalidacja
 101. Zabawa w bingo z imionami – rewalidacja
 102. Rozwój myślenia społecznego – rewalidacja
 103. Dziękowanie ludziom za to, że mówią coś miłego – historyjka społeczna/kartka – rewalidacja
 104. Dziennik uczuć – rewalidacja/uczucia
 105. Asertywność – ćwiczenia/kartka – rewalidacja/asertywność
 106. Gra kostka z uczuciami i doznaniami – rewalidacja/uczucia
 107. Świadomość tego, co się dzisiaj stanie – rewalidacja/świadomość/kartka
 108. Intensywność emocji – rewalidacja/emocje
 109. Błąd w zadaniu szkolnym-historyjka społeczna – rewalidacja
 110. Wyłączanie się – kartka – rewalidacja
 111. Rozpoznawanie i rozumienie emocji – rewalidacja/zabawa/emocje
 112. Berek z emocjami – rewalidacja/emocje
 113. Więcej o bezpieczeństwie… kartka -rewalidacja/samoświadomość/ćwiczenia/kartka
 114. Uczucia innych osób-ćwiczenia/kartka – rewalidacja/kartka
 115. Bezpieczeństwo-kartka – rewalidacja/kartka
 116. Przyjmowanie cudzej perspektywy – rewalidacja
 117. Zmiany – historyjka społeczna – rewalidacja
 118. Loteryjka – rewalidacja – pamięć krótkotrwała
 119. Gra Naklejka z komplementem – rewalidacja – integracja
 120. Kodeks złości – techniki radzenia sobie z agresją – rewalidacja
 121. Zrozumieć manieryzmy ruchowe/samoświadomość/kartka – rewalidacja
 122. W jaki sposób przegrać grą, ale zyskać przyjaciół? – rewalidacja
 123. Zabawa w pokazywanie – rewalidacja
 124. Zrozumienie mojej mimiki twarzy/kartka – rewalidacja/kartka
 125. Co onacza dla mnie „komfort” – ćwiczenia/kartka – rewalidacja/kartka
 126. Gra pajęczyna – grupa (scenariusz) – rewalidacja
 127. Rozpoznawanie wyrazu twarzy – rewalidacja – twarz/emocje
 128. Mądra głowa – zabawa – zabawa integracyjna
 129. Sposoby uczenia się – lekcja/kartka – rewalidacja/kartka
 130. Autyzm – nauka w grupie – rewalidacja
 131. Sprawiedliwość – Zażalenie – Formularz zażalenia –rewalidacja
 132. Technika Mediacji Rówieśniczej – rewalidacja
 133.  Jak rozpocząć zdanie – ściąga – rewalidacja
 134. Przyjmowanie prezentów-schemat – rewalidacja
 135. Pozytywna technika samokontroli: KSIĘGA ZAŻALEŃ – rewalidacja
 136. Koła przyjaciół – umiejętności społeczne – rewalidacja
 137. Rozwijanie umiejętności społecznych – rewalidacja
 138. Sztuka prowadzenia rozmowy – rewalidacja
 139. Lekcja asertywności –  materiały na godz. wychowawczą
 140. Tworzenie planów dnia – poranek –  rewalidacja
 141. Scenariusze społeczne – rewalidacja
 142. Jak wykorzystać zajęcia pozalekcyjne  – rewalidacja
 143. Technika „Opowiadanie życia” –  rewalidacja
 144. Jak rozmawiać z dorosłymi – umiejętności społeczne –  rewalidacja
 145. Terapie społeczne w ASD – rewalidacja
 146. Towarzyskie Opowieści – strategia społeczna – rewalidacja
 147. Jak zacząć rozmowę i ją podtrzymać – umiejętności społeczne – umiejętności społeczne rewalidacja
 148. Co jest w skarpecie? – zabawa SI
 149. Udana zabawa w kółku – wskazówki
 150. Wysyp i nasyp – zabawa SI
 151. Na rowerze przez labirynt (SI)
 152. Ćwiczenia Safari na deskorolce – zabawa SI – rewalidacja
 153. Na desce – zabawa SI – (w wodzie) – rewalidacja
 154. Zabawa daleko i blisko – wspomaganie wzroku (SI) – rewalidacja/wzrok
 155. Skarby w ryżu – zabawa SI – rewalidacja
 156. Kołysanie zabawa SI – rewalidacja
 157. Przetwarzanie dźwięków a język – rewalidacja
 158. Rzeka-zabawa SI – rewalidacja/zabawa
 159. Przybory, powierzchnia pisania i papier – rewalidacja
 160. Wzrokowe rozproszenie uwagi – rewalidacja
 161. Początek dnia w szkole ASD/SI – rewalidacja
 162. Bujanie oczu – zabawa/SI – rewalidacja – wzrok
 163. Kanapka z dziećmi-gra/SI
 164. Zabawa dźwiękami – rewalidacja- rozróżnianie dźwięków
 165. Bulgotanie i mruczenie-wczesna interwencja-pływanie – SI
 166. Świadomość rąk i palców – rewalidacja – motoryka mała
 167. Do biegu! – rewalidacja – motoryka duża
 168. Przygotuj ciało i umysł do pisania-sensoryka – rewalidacja – pisanie – SI
 169. Problemy z przetwarzaniem bodźców wzrokowych wg Grandin (rewalidacja) – SI
 170. Wykorzystajmy zachowania powtarzalne (perseweracje) dziecka(rewalidacja) – SI
 171. Praca z upośledzeniem słuchu w ASD (rewalidacja) – słuch – SI
 172. Dostarcz bodźców dzieciom potrzebującym uspokoić ręce i buzię – rewalidacja – SI
 173. Pisanie po plecach – przetwarzanie – rewalidacja – SI
 174. Wąchanie – zabawa – Zapachy – rewalidacja – SI
 175. Ładowanie wywrotki-motoryka mała – rewalidacja – SI
 176. Zabawa dźwiękami – rewalidacja – SI
 177. Metoda polisensoryczna – rewalidacja – SI –  dysleksja/ASD/ADHD…
 178. Wąskie preferencje żywieniowe w autyzmie – sposoby na  (nie)jedzenie – SI
 179. Orientacja w przestrzeni – aplikacja – przedszkolak – rewalidacja – SI
 180. Echolalia – techniki (rewalidacja) – SI
 181. Balonowy bejsbol (rewalidacja: sensoryka, motoryka duża) – SI
 182. Problemy z przetwarzaniem bodźców słuchowych wg Grandin – przetwarzanie – SI
 183. Świadomość własnego ciała – świadomość – SI
 184. Gra w kapsle – rewalidacja (SI)
 185. Gry i zabawy z całego świata
 186. Skoki do wody – rewalidacja (SI) w wodzie
 187. Dobble London – (j. angielski) – gra karciana
 188. Niebo Kopernika
 189. Jak grać w Pokemony?
 190. LATO – zajęcia – angielski –  materiały
 191. Rytmiczny spacer – motoryka
 192. Przez słomkę – logopedyczne
 193. Wodna jazda konna – rewalidacja (SI) w wodzie
 194. Ping-pong wodny – rewalidacja (SI) w wodzie
 195. Balonowy bejsbol – rewalidacja (SI)
 196. Bransoletki z nitki – motoryka mała
 197. Propozycje zabaw na świeżym powietrzu: Zbijak, Piłka nożna, Gąski, Linka, Głupi Jasiu, Murarz i cegły, Berek, W osła, Rysowanie cienia, Lisek Fikumisek
 198. Darmowe plakaty, książki i matriały do pracy z dziećmi – materiały
 199. Piekło niebo – Gry i zabawy dla dzieci – filmik
 200. Zakładki do druku – matriały
 201. Tablice z literami do nauki czytania – czytanie
 202. Kolorowanki do druku
 203. Tablice demonstracyjne: cyfry – cyfry
 204. Zbiór zabaw z chustą animacyjną
 205. Wychodzą z cienia podwórkowe wspomnienia – przykładowe zabawy
 206. Zabawy dla 2 – 3 latka ponad 50 kreatywnych pomysłów na zajęcia…
 207. Wisielec/szubienica – Gry na kartce – filmik
 208. Tablice z literami: polskimi, dwuznakami, zmiękczeniami – czytanie
 209. Zabawy integracyjne
 210. ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE
 211. Gra w klasy – filmik
 212. Ziemniak
 213. Proste ćwiczenia wspomagające integrację sensoryczną – rewalidacja (SI)
 214. Gra w podchody
 215. Labirynt – Gry na kartce – filmik
 216. Ja nigdy nie… – zabawy integracyjne
 217. kolorowanki dla najmłodszych online
 218. Wyliczanki, rymowanki
 219. Piotruś, Świnia, Kibel – gry karciane dla najmłodszych
 220. Państwa miasta – gry na kartce – filmik
 221. Kropki/Zdobywcy kwadratów – Gry na kartce – filmik
 222. Wojna – gry na kartce – filmik
 223. Gra w gumę –  W dziesiątki („10”)
 224. Gra w gumę – filmik
 225. Piosenki letnie i wakacyjne
 226. Statki, okręty – Gry na kartce – filmik
 227. Makao – karciane
 228. Piłkarzyki – Gry na kartce – filmik
 229. Drudel – Gry i zabawy dla dzieci i nie tylko
 230. Zabawa (ruchowa) – Na ziemi zostaje
 231. Gry i zabawy dla dzieci na dwór i do domu – (ciekawe zabawki)
 232. Autyzm – pracuj nad sobą i znajdź pracę – praca rewalidacja
 233. Program edukacji społeczno-seksualnej – sex rewalidacja
 234. Trening umiejętności społecznych – rewalidacja
 235. Kartoteka znajomych – umiejętności społeczne – rewalidacja
 236. Program przeciw prześladowaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a – przemoc – rewalidacja – Przemoc!
 237. Jedzenie i zachowanie dziecka z ASD przy posiłkach – jedzenie – rewalidacja
 238. Umiejętności społeczne dziecka: Jak zrobić dobre pierwsze wrażenie  – rewalidacja
 239. Szkolenie z zakresu teorii umysłu: Rozmowy komiksowe  – teoria umysłu -rewalidacja
 240. Umiejętności społeczne: uścisk dłoni – umiejętności społeczne – rewalidacja/poznajemy się
 241. Nauka korzystania z toalety dziecka z ASD – trening czystości – rewalidacja
 242. Głuchy telefon
 243. Podawanie piłki
 244. Walka kogutów
Reklamy

Blog na WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

%d blogerów lubi to: