REWALIDACJA

Zakładka dotyczy rewalidacji w szkole masowej, specjalnej, w przedszkolu, w gabinetach pedagogiczno-psychologicznych, na zajęciach wyrównawczych, kompensacyjnych, indywidualnych, grupowych autystycznych dzieci, dzieci z zaburzeniami pokrewnymi oraz dzieci z lekką i głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Zakładka w rozbudowie. Zapraszam do nowej strony  autyzmschemat.life

ZAKŁADKI:

TEMATY:

 1. Zestaw ćwiczeń sprawności grafomotorycznej
 2. Współpraca między nauczycielami 
 3. Autystyczny uczeń – radzenie sobie ze zmianami w szkole
 4. Nagradzanie – autystyczny uczeń
 5. Samodzielna praca i zabawa
 6. Procedura rozwiązywania trudnych zadań
 7. Składniki skutecznego procesu nauczania w ASD
 8. Zachowania destrukcyjne w ASD
 9. Środowisko społeczno-przyrodnicze – rewalidacja/autyzm kl. I-IV
 10. Uwaga ucznia – wzmocnienia
 11. Projekty mechaniczne – samoświadomość/autyzm
 12. Plastyka – rewalidacja kl. I-IV/autyzm
 13. Muzyka z rytmiką – rewalidacja/autyzm
 14. Procedury osiągania celów rewalidacyjnych
 15. Biblioteka wizualna – zabawa/autyzm
 16. Zakres ćwiczeń terapeutycznych kompensujących trudności zasad i reguł ortograficznych kl. I-IV
 17. Uczenie płynności
 18. Relaks
 19. Wychowanie fizyczne – rewalidacja/autyzm
 20. Dziennik zachowań
 21. Kłopoty z matematyką – myślenie obrazami
 22. Kinezjologia edukacyjna Dennisona
 23. Masaż Shantala – deficyt bodźców dotykowych
 24. Matematyka – rewalidacja/autyzm klasy I-IV
 25. System Marianny Frosing
 26. Rewalidacja indywidualna – samodzielność i samoobsługa/autyzm
 27. Usprawniamy motorykę małą – nowe ćwiczenia
 28. Terapia ręki
 29. Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
 30. Planowanie motoryczne i strategie organizacyjne
 31. Metoda Ruchu Rudolfa Labana
 32. Program ogólnorozwojowy PORUSZ UMYSŁ
 33. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę małą
 34. Zabawa w łapanie – motoryka mała
 35. Dyskalkulia – Program Wyścigi liczbowe
 36. Problemy z czytaniem – lista wskazówek
 37. Ładowanie wywrotki-motoryka mała
 38. Kroje pisma – sposoby
 39. Pozytywna technika samokontroli: KSIĘGA ZAŻALEŃ
 40. Budowanie zdań – ćwiczenia
 41. Metoda Knillów – świadomość, kontakt, komunikacja
 42. Techniki relaksacyjne
 43. Rozkazy – ćwiczenia pamięci słuchowej/scenariusz 
 44. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę dużą
 45. Nie mówić do dziecka – plany aktywności
 46. Zabawa „Tu jestem”
 47. Zabawa „Przyimki i ja”
 48. Sposoby uczenia się – lekcja/kartka
 49. Idziemy na polowanie-kategoryzacja – rewalidacja
 50. Pomoc w zapisywaniu tekstu – rewalidacja
 51. Mapy myśli – rewalidacja
 52. Przenoszenie myśli na papier – sposoby
 53. Mała burza mózgów – rewalidacja – wzbogacanie słownictwa
 54. Przyjemne sposoby na naukę elastycznego myslenia – rewalidacja
 55. Wymawianie słów podczas pisania – rewalidacja: dysleksja/ASD/ADHD…
 56. Przygotuj ciało i umysł do pisania-sensoryka – rewalidacja – pisanie – SI
 57. Łowienie idiomów – gra, rewalidacja
 58. Pisanie po plecach – przetwarzanie – rewalidacja – SI
 59. Autyzm – nauka w grupie
 60. Prezentacja parami: zdjęcie – przedmiot oraz słowo – przedmiot
 61. Samodzielna kontrola rozumienia tekstu
 62. Głośne myślenie-dysleksja/ćwiczenie
 63. Rysunek lasu-pisanie/dysleksja – rewalidacja- pisanie/opisywanie
 64. Co lubię najbardziej? – pisanie tekstu
 65. Cierpliwość – kartka/ściąga – rewalidacja
 66. Mała zabawa biegowa – integracja – zabawa/integracja
 67. Podkreślaj, przerysowuj gesty w autyzmie – ćwiczenia
 68. Zabawa poznaj-piłka – scenariusz – rewalidacja/poznajemy się
 69. Co mówić w odpowiedzi na próbę dręczenia i w jaki sposób to powiedzieć? – rewalidacja/dręczenie
 70. Radzenie sobie z nudą-ściąga/kartka – rewalidacja
 71. Emocjometr – materiały
 72. Odczytywanie emocji – samoświadomość/kartka – rewalidacja/emocje
 73. Dlaczego ludzie się śmieją, kiedy nie żartuję – samoświadomość/kartka – rewalidacja
 74. Włączanie się do rozmowy – ściąga/kartka – rewalidacja
 75. Proszenie o pomoc-ściąga/samoświadomość – rewalidacja
 76. Przedstawianie się – ściąga – rewalidacja/poznajemy się
 77. Nieporozumienia-szukanie rozwiązań – rewalidacja
 78. Czy dorośli wiedzą wszystko?-Historyjka społeczna/samoświadomość – rewalidacja
 79. Komunikowanie się – ściąga – rewalidacja
 80. Mówienie z szacunkiem tego, co się myśli-historyjka społeczna/samoświadomość – rewalidacja/samoświadomość
 81. Mówienie do siebie – kartka/samoświadomość – rewalidacja
 82. Gra szarady z emocjami – rewalidacja/emocje
 83. Zadawać w kółko to samo pytanie – rewalidacja/samoświadomość
 84. Zabawa „Mój mózg, twój mózg” – teoria umysłu – rewalidacja
 85. Zabawa w udawanie – kartka – rewalidacja
 86. Zabawa w bingo z imionami – rewalidacja
 87. Rozwój myślenia społecznego – rewalidacja
 88. Dziękowanie ludziom za to, że mówią coś miłego – historyjka społeczna/kartka – rewalidacja
 89. Dziennik uczuć – rewalidacja/uczucia
 90. Asertywność – ćwiczenia/kartka – rewalidacja/asertywność
 91. Gra kostka z uczuciami i doznaniami – rewalidacja/uczucia
 92. Świadomość tego, co się dzisiaj stanie – rewalidacja/świadomość/kartka
 93. Intensywność emocji – rewalidacja/emocje
 94. Błąd w zadaniu szkolnym-historyjka społeczna – rewalidacja
 95. Wyłączanie się – kartka – rewalidacja
 96. Rozpoznawanie i rozumienie emocji – rewalidacja/zabawa/emocje
 97. Berek z emocjami – rewalidacja/emocje
 98. Więcej o bezpieczeństwie… kartka -rewalidacja/samoświadomość/ćwiczenia/kartka
 99. Uczucia innych osób-ćwiczenia/kartka – rewalidacja/kartka
 100. Bezpieczeństwo-kartka – rewalidacja/kartka
 101. Przyjmowanie cudzej perspektywy – rewalidacja
 102. Zmiany – historyjka społeczna – rewalidacja
 103. Loteryjka – rewalidacja – pamięć krótkotrwała
 104. Gra Naklejka z komplementem – rewalidacja – integracja
 105. Kodeks złości – techniki radzenia sobie z agresją – rewalidacja
 106. Zrozumieć manieryzmy ruchowe/samoświadomość/kartka – rewalidacja
 107. W jaki sposób przegrać grą, ale zyskać przyjaciół? – rewalidacja
 108. Zabawa w pokazywanie – rewalidacja
 109. Zrozumienie mojej mimiki twarzy/kartka – rewalidacja/kartka
 110. Co onacza dla mnie „komfort” – ćwiczenia/kartka – rewalidacja/kartka
 111. Gra pajęczyna – grupa (scenariusz) – rewalidacja
 112. Rozpoznawanie wyrazu twarzy – rewalidacja – twarz/emocje
 113. Mądra głowa – zabawa – zabawa integracyjna
 114. Sposoby uczenia się – lekcja/kartka – rewalidacja/kartka
 115. Autyzm – nauka w grupie – rewalidacja
 116. Sprawiedliwość – Zażalenie – Formularz zażalenia –rewalidacja
 117. Technika Mediacji Rówieśniczej – rewalidacja
 118.  Jak rozpocząć zdanie – ściąga – rewalidacja
 119. Przyjmowanie prezentów-schemat – rewalidacja
 120. Pozytywna technika samokontroli: KSIĘGA ZAŻALEŃ – rewalidacja
 121. Koła przyjaciół – umiejętności społeczne – rewalidacja
 122. Rozwijanie umiejętności społecznych – rewalidacja
 123. Sztuka prowadzenia rozmowy – rewalidacja
 124. Lekcja asertywności –  materiały na godz. wychowawczą
 125. Tworzenie planów dnia – poranek –  rewalidacja
 126. Scenariusze społeczne – rewalidacja
 127. Jak wykorzystać zajęcia pozalekcyjne  – rewalidacja
 128. Technika „Opowiadanie życia” –  rewalidacja
 129. Jak rozmawiać z dorosłymi – umiejętności społeczne –  rewalidacja
 130. Terapie społeczne w ASD – rewalidacja
 131. Towarzyskie Opowieści – strategia społeczna – rewalidacja
 132. Jak zacząć rozmowę i ją podtrzymać – umiejętności społeczne – umiejętności społeczne rewalidacja
 133. Co jest w skarpecie? – zabawa SI
 134. Udana zabawa w kółku – wskazówki
 135. Wysyp i nasyp – zabawa SI
 136. Na rowerze przez labirynt (SI)
 137. Ćwiczenia Safari na deskorolce – zabawa SI – rewalidacja
 138. Na desce – zabawa SI – (w wodzie) – rewalidacja
 139. Zabawa daleko i blisko – wspomaganie wzroku (SI) – rewalidacja/wzrok
 140. Skarby w ryżu – zabawa SI – rewalidacja
 141. Kołysanie zabawa SI – rewalidacja
 142. Przetwarzanie dźwięków a język – rewalidacja
 143. Rzeka-zabawa SI – rewalidacja/zabawa
 144. Przybory, powierzchnia pisania i papier – rewalidacja
 145. Wzrokowe rozproszenie uwagi – rewalidacja
 146. Początek dnia w szkole ASD/SI – rewalidacja
 147. Bujanie oczu – zabawa/SI – rewalidacja – wzrok
 148. Kanapka z dziećmi-gra/SI
 149. Zabawa dźwiękami – rewalidacja- rozróżnianie dźwięków
 150. Bulgotanie i mruczenie-wczesna interwencja-pływanie – SI
 151. Świadomość rąk i palców – rewalidacja – motoryka mała
 152. Do biegu! – rewalidacja – motoryka duża
 153. Przygotuj ciało i umysł do pisania-sensoryka – rewalidacja – pisanie – SI
 154. Problemy z przetwarzaniem bodźców wzrokowych wg Grandin (rewalidacja) – SI
 155. Wykorzystajmy zachowania powtarzalne (perseweracje) dziecka(rewalidacja) – SI
 156. Praca z upośledzeniem słuchu w ASD (rewalidacja) – słuch – SI
 157. Dostarcz bodźców dzieciom potrzebującym uspokoić ręce i buzię – rewalidacja – SI
 158. Pisanie po plecach – przetwarzanie – rewalidacja – SI
 159. Wąchanie – zabawa – Zapachy – rewalidacja – SI
 160. Ładowanie wywrotki-motoryka mała – rewalidacja – SI
 161. Zabawa dźwiękami – rewalidacja – SI
 162. Metoda polisensoryczna – rewalidacja – SI –  dysleksja/ASD/ADHD…
 163. Wąskie preferencje żywieniowe w autyzmie – sposoby na  (nie)jedzenie – SI
 164. Orientacja w przestrzeni – aplikacja – przedszkolak – rewalidacja – SI
 165. Echolalia – techniki (rewalidacja) – SI
 166. Balonowy bejsbol (rewalidacja: sensoryka, motoryka duża) – SI
 167. Problemy z przetwarzaniem bodźców słuchowych wg Grandin – przetwarzanie – SI
 168. Świadomość własnego ciała – świadomość – SI
 169. Gra w kapsle – rewalidacja (SI)
 170. Gry i zabawy z całego świata
 171. Skoki do wody – rewalidacja (SI) w wodzie
 172. Dobble London – (j. angielski) – gra karciana
 173. Niebo Kopernika
 174. Jak grać w Pokemony?
 175. LATO – zajęcia – angielski –  materiały
 176. Rytmiczny spacer – motoryka
 177. Przez słomkę – logopedyczne
 178. Wodna jazda konna – rewalidacja (SI) w wodzie
 179. Ping-pong wodny – rewalidacja (SI) w wodzie
 180. Balonowy bejsbol – rewalidacja (SI)
 181. Bransoletki z nitki – motoryka mała
 182. Propozycje zabaw na świeżym powietrzu: Zbijak, Piłka nożna, Gąski, Linka, Głupi Jasiu, Murarz i cegły, Berek, W osła, Rysowanie cienia, Lisek Fikumisek
 183. Darmowe plakaty, książki i matriały do pracy z dziećmi – materiały
 184. Piekło niebo – Gry i zabawy dla dzieci – filmik
 185. Zakładki do druku – matriały
 186. Tablice z literami do nauki czytania – czytanie
 187. Kolorowanki do druku
 188. Tablice demonstracyjne: cyfry – cyfry
 189. Zbiór zabaw z chustą animacyjną
 190. Wychodzą z cienia podwórkowe wspomnienia – przykładowe zabawy
 191. Zabawy dla 2 – 3 latka ponad 50 kreatywnych pomysłów na zajęcia…
 192. Wisielec/szubienica – Gry na kartce – filmik
 193. Tablice z literami: polskimi, dwuznakami, zmiękczeniami – czytanie
 194. Zabawy integracyjne
 195. ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE
 196. Gra w klasy – filmik
 197. Ziemniak
 198. Proste ćwiczenia wspomagające integrację sensoryczną – rewalidacja (SI)
 199. Gra w podchody
 200. Labirynt – Gry na kartce – filmik
 201. Ja nigdy nie… – zabawy integracyjne
 202. kolorowanki dla najmłodszych online
 203. Wyliczanki, rymowanki
 204. Piotruś, Świnia, Kibel – gry karciane dla najmłodszych
 205. Państwa miasta – gry na kartce – filmik
 206. Kropki/Zdobywcy kwadratów – Gry na kartce – filmik
 207. Wojna – gry na kartce – filmik
 208. Gra w gumę –  W dziesiątki („10”)
 209. Gra w gumę – filmik
 210. Piosenki letnie i wakacyjne
 211. Statki, okręty – Gry na kartce – filmik
 212. Makao – karciane
 213. Piłkarzyki – Gry na kartce – filmik
 214. Drudel – Gry i zabawy dla dzieci i nie tylko
 215. Zabawa (ruchowa) – Na ziemi zostaje
 216. Gry i zabawy dla dzieci na dwór i do domu – (ciekawe zabawki)
 217. Autyzm – pracuj nad sobą i znajdź pracę – praca rewalidacja
 218. Program edukacji społeczno-seksualnej – sex rewalidacja
 219. Trening umiejętności społecznych – rewalidacja
 220. Kartoteka znajomych – umiejętności społeczne – rewalidacja
 221. Program przeciw prześladowaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a – przemoc – rewalidacja – Przemoc!
 222. Jedzenie i zachowanie dziecka z ASD przy posiłkach – jedzenie – rewalidacja
 223. Umiejętności społeczne dziecka: Jak zrobić dobre pierwsze wrażenie  – rewalidacja
 224. Szkolenie z zakresu teorii umysłu: Rozmowy komiksowe  – teoria umysłu -rewalidacja
 225. Umiejętności społeczne: uścisk dłoni – umiejętności społeczne – rewalidacja/poznajemy się
 226. Nauka korzystania z toalety dziecka z ASD – trening czystości – rewalidacja
 227. Głuchy telefon
 228. Podawanie piłki
 229. Walka kogutów
Reklamy

Blog na WordPress.com.

Up ↑

%d blogerów lubi to: