REWALIDACJA

Zakładka dotyczy rewalidacji w szkole masowej, specjalnej, w przedszkolu, w gabinetach pedagogiczno-psychologicznych, na zajęciach wyrównawczych, kompensacyjnych, indywidualnych, grupowych autystycznych dzieci, dzieci z zaburzeniami pokrewnymi oraz dzieci z lekką i głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Zakładka w rozbudowie. Zapraszam do nowej strony  autyzmschemat.life

ZAKŁADKI:

TEMATY:

 1. Ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową
 2. ASD – program zajęć rewalidacji indywidualnej
 3. Rozwój mowy i myślenia – ćwiczenia
 4. Ocenianie
 5. Kwestionariusz obserwacyjny rozwoju dziecka – poziom zmysłowy
 6. Rozsypanki wyrazowe*
 7. Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia
 8. Autyzm – wycinane układanki
 9. Autystyczny uczeń – rozmowa
 10. Eliminowanie lub modyfikowanie nieakceptowalnych zachowań ZA
 11. Liczba mnoga – scenariusz zajęć/autyzm
 12. Książeczki wspomagania społecznego
 13. Komunikacja pozawerbalna – ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne
  Spójrz, zakryj, zapisz, sprawdź – nauka pisowni
 14. Wiedza ogólna i wnioskowanie – scenariusz zajęć
 15. Orientacja w schemacie własnego ciała i w przestrzeni – zestaw ćwiczeń
 16. Analiza zachowań autystycznego Kuby, szkoła podstawowa, strategie
 17. Rozpraszanie uwagi – historyjka społeczna
 18. Literowanie
 19. Percepcja słuchowa – cele, symptomy, zakres ćwiczeń
 20. Autyzm – niepokój
 21. Język angielski, niemiecki – dostosowanie wymagań
 22. Dostosowanie wymagań edukacyjnych – fizyka
 23. Percepcja wzrokowa – kompensacja/IPET
 24. Ćwiczenia usprawniające zaburzoną orientację przestrzenną – zestawy
 25. Ćwiczenia usprawniające wrażliwość słuchową
 26. Strefa ciszy – historyjka społeczna
 27. Lato – treści i osiągnięcia/rewalidacja/IPET
 28. Rozwijanie samodzielności – wzmocnienia
 29. Wypowiedzi pisemne – ćwiczenia 
 30. Redukowanie wzmacniającej wartości autostymulacji
 31. Zestaw ćwiczeń sprawności grafomotorycznej
 32. Dysfunkcja dotykowa – listy kontrolne
 33. Ucz i wszystko objaśniaj krok po kroku 
 34. Diagnoza funkcjonalna i IPET
 35. Współpraca między nauczycielami 
 36. Których umiejętności związanych z zabawą uczyć?
 37. Ćwiczenia usprawniające syntezę i pamięć słuchową
 38. Autystyczny uczeń – radzenie sobie ze zmianami w szkole
 39. Uspołecznianie – treści/oczekiwania
 40. Nagradzanie – autystyczny uczeń
 41. Samodzielna praca i zabawa
 42. Procedura rozwiązywania trudnych zadań
 43. Dysleksja – ogólne zasady nauczania
 44. Edukacja techniczna
 45. Składniki skutecznego procesu nauczania w ASD
 46. Zachowania destrukcyjne w ASD
 47. Dysfunkcja proprioceptyczna – lista kontrolna
 48. Środowisko społeczno-przyrodnicze – rewalidacja/autyzm kl. I-IV
 49. Uwaga ucznia – wzmocnienia
 50. Projekty mechaniczne – samoświadomość/autyzm
 51. Plastyka – rewalidacja kl. I-IV/autyzm
 52. Muzyka z rytmiką – rewalidacja/autyzm
 53. Procedury osiągania celów rewalidacyjnych
 54. Biblioteka wizualna – zabawa/autyzm
 55. Zakres ćwiczeń terapeutycznych kompensujących trudności zasad i reguł ortograficznych kl. I-IV
 56. Uczenie płynności
 57. Relaks
 58. Mocne i słabe strony ucznia – IPET
 59. Wychowanie fizyczne – rewalidacja/autyzm
 60. Dziennik zachowań
 61. Kłopoty z matematyką – myślenie obrazami
 62. Kinezjologia edukacyjna Dennisona
 63. Masaż Shantala – deficyt bodźców dotykowych
 64. Matematyka – rewalidacja/autyzm klasy I-IV
 65. System Marianny Frosing
 66. Rewalidacja indywidualna – samodzielność i samoobsługa/autyzm
 67. Usprawniamy motorykę małą – nowe ćwiczenia
 68. Terapia ręki
 69. Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
 70. Planowanie motoryczne i strategie organizacyjne
 71. Metoda Ruchu Rudolfa Labana
 72. Program ogólnorozwojowy PORUSZ UMYSŁ
 73. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę małą
 74. Zabawa w łapanie – motoryka mała
 75. Dyskalkulia – Program Wyścigi liczbowe
 76. Problemy z czytaniem – lista wskazówek
 77. Ładowanie wywrotki-motoryka mała
 78. Kroje pisma – sposoby
 79. Pozytywna technika samokontroli: KSIĘGA ZAŻALEŃ
 80. Budowanie zdań – ćwiczenia
 81. Metoda Knillów – świadomość, kontakt, komunikacja
 82. Techniki relaksacyjne
 83. Rozkazy – ćwiczenia pamięci słuchowej/scenariusz 
 84. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę dużą
 85. Nie mówić do dziecka – plany aktywności
 86. Zabawa „Tu jestem”
 87. Zabawa „Przyimki i ja”
 88. Sposoby uczenia się – lekcja/kartka
 89. Idziemy na polowanie-kategoryzacja – rewalidacja
 90. Pomoc w zapisywaniu tekstu – rewalidacja
 91. Mapy myśli – rewalidacja
 92. Przenoszenie myśli na papier – sposoby
 93. Mała burza mózgów – rewalidacja – wzbogacanie słownictwa
 94. Przyjemne sposoby na naukę elastycznego myslenia – rewalidacja
 95. Wymawianie słów podczas pisania – rewalidacja: dysleksja/ASD/ADHD…
 96. Przygotuj ciało i umysł do pisania-sensoryka – rewalidacja – pisanie – SI
 97. Łowienie idiomów – gra, rewalidacja
 98. Pisanie po plecach – przetwarzanie – rewalidacja – SI
 99. Autyzm – nauka w grupie
 100. Prezentacja parami: zdjęcie – przedmiot oraz słowo – przedmiot
 101. Samodzielna kontrola rozumienia tekstu
 102. Głośne myślenie-dysleksja/ćwiczenie
 103. Rysunek lasu-pisanie/dysleksja – rewalidacja- pisanie/opisywanie
 104. Założenia programu „Emocje”
 105. Co lubię najbardziej? – pisanie tekstu
 106. Cierpliwość – kartka/ściąga – rewalidacja
 107. Mała zabawa biegowa – integracja – zabawa/integracja
 108. Podkreślaj, przerysowuj gesty w autyzmie – ćwiczenia
 109. Zabawa poznaj-piłka – scenariusz – rewalidacja/poznajemy się
 110. Co mówić w odpowiedzi na próbę dręczenia i w jaki sposób to powiedzieć? – rewalidacja/dręczenie
 111. Radzenie sobie z nudą-ściąga/kartka – rewalidacja
 112. Emocjometr – materiały
 113. Odczytywanie emocji – samoświadomość/kartka – rewalidacja/emocje
 114. Dlaczego ludzie się śmieją, kiedy nie żartuję – samoświadomość/kartka – rewalidacja
 115. Włączanie się do rozmowy – ściąga/kartka – rewalidacja
 116. Proszenie o pomoc-ściąga/samoświadomość – rewalidacja
 117. Przedstawianie się – ściąga – rewalidacja/poznajemy się
 118. Nieporozumienia-szukanie rozwiązań – rewalidacja
 119. Czy dorośli wiedzą wszystko?-Historyjka społeczna/samoświadomość – rewalidacja
 120. Komunikowanie się – ściąga – rewalidacja
 121. Mówienie z szacunkiem tego, co się myśli-historyjka społeczna/samoświadomość – rewalidacja/samoświadomość
 122. Mówienie do siebie – kartka/samoświadomość – rewalidacja
 123. Gra szarady z emocjami – rewalidacja/emocje
 124. Zadawać w kółko to samo pytanie – rewalidacja/samoświadomość
 125. Zabawa „Mój mózg, twój mózg” – teoria umysłu – rewalidacja
 126. Zabawa w udawanie – kartka – rewalidacja
 127. Zabawa w bingo z imionami – rewalidacja
 128. Rozwój myślenia społecznego – rewalidacja
 129. Dziękowanie ludziom za to, że mówią coś miłego – historyjka społeczna/kartka – rewalidacja
 130. Dziennik uczuć – rewalidacja/uczucia
 131. Asertywność – ćwiczenia/kartka – rewalidacja/asertywność
 132. Gra kostka z uczuciami i doznaniami – rewalidacja/uczucia
 133. Świadomość tego, co się dzisiaj stanie – rewalidacja/świadomość/kartka
 134. Intensywność emocji – rewalidacja/emocje
 135. Błąd w zadaniu szkolnym-historyjka społeczna – rewalidacja
 136. Wyłączanie się – kartka – rewalidacja
 137. Rozpoznawanie i rozumienie emocji – rewalidacja/zabawa/emocje
 138. Berek z emocjami – rewalidacja/emocje
 139. Więcej o bezpieczeństwie… kartka -rewalidacja/samoświadomość/ćwiczenia/kartka
 140. Uczucia innych osób-ćwiczenia/kartka – rewalidacja/kartka
 141. Bezpieczeństwo-kartka – rewalidacja/kartka
 142. Przyjmowanie cudzej perspektywy – rewalidacja
 143. Zmiany – historyjka społeczna – rewalidacja
 144. Loteryjka – rewalidacja – pamięć krótkotrwała
 145. Gra Naklejka z komplementem – rewalidacja – integracja
 146. Kodeks złości – techniki radzenia sobie z agresją – rewalidacja
 147. Zrozumieć manieryzmy ruchowe/samoświadomość/kartka – rewalidacja
 148. W jaki sposób przegrać grą, ale zyskać przyjaciół? – rewalidacja
 149. Zabawa w pokazywanie – rewalidacja
 150. Zrozumienie mojej mimiki twarzy/kartka – rewalidacja/kartka
 151. Co onacza dla mnie „komfort” – ćwiczenia/kartka – rewalidacja/kartka
 152. Gra pajęczyna – grupa (scenariusz) – rewalidacja
 153. Rozpoznawanie wyrazu twarzy – rewalidacja – twarz/emocje
 154. Mądra głowa – zabawa – zabawa integracyjna
 155. Sposoby uczenia się – lekcja/kartka – rewalidacja/kartka
 156. Autyzm – nauka w grupie – rewalidacja
 157. Sprawiedliwość – Zażalenie – Formularz zażalenia –rewalidacja
 158. Technika Mediacji Rówieśniczej – rewalidacja
 159.  Jak rozpocząć zdanie – ściąga – rewalidacja
 160. Przyjmowanie prezentów-schemat – rewalidacja
 161. Pozytywna technika samokontroli: KSIĘGA ZAŻALEŃ – rewalidacja
 162. Koła przyjaciół – umiejętności społeczne – rewalidacja
 163. Rozwijanie umiejętności społecznych – rewalidacja
 164. Sztuka prowadzenia rozmowy – rewalidacja
 165. Lekcja asertywności –  materiały na godz. wychowawczą
 166. Tworzenie planów dnia – poranek –  rewalidacja
 167. Scenariusze społeczne – rewalidacja
 168. Jak wykorzystać zajęcia pozalekcyjne  – rewalidacja
 169. Technika „Opowiadanie życia” –  rewalidacja
 170. Jak rozmawiać z dorosłymi – umiejętności społeczne –  rewalidacja
 171. Terapie społeczne w ASD – rewalidacja
 172. Towarzyskie Opowieści – strategia społeczna – rewalidacja
 173. Jak zacząć rozmowę i ją podtrzymać – umiejętności społeczne – umiejętności społeczne rewalidacja
 174. Co jest w skarpecie? – zabawa SI
 175. Udana zabawa w kółku – wskazówki
 176. Wysyp i nasyp – zabawa SI
 177. Na rowerze przez labirynt (SI)
 178. Ćwiczenia Safari na deskorolce – zabawa SI – rewalidacja
 179. Na desce – zabawa SI – (w wodzie) – rewalidacja
 180. Zabawa daleko i blisko – wspomaganie wzroku (SI) – rewalidacja/wzrok
 181. Skarby w ryżu – zabawa SI – rewalidacja
 182. Kołysanie zabawa SI – rewalidacja
 183. Przetwarzanie dźwięków a język – rewalidacja
 184. Rzeka-zabawa SI – rewalidacja/zabawa
 185. Przybory, powierzchnia pisania i papier – rewalidacja
 186. Wzrokowe rozproszenie uwagi – rewalidacja
 187. Początek dnia w szkole ASD/SI – rewalidacja
 188. Bujanie oczu – zabawa/SI – rewalidacja – wzrok
 189. Kanapka z dziećmi-gra/SI
 190. Zabawa dźwiękami – rewalidacja- rozróżnianie dźwięków
 191. Bulgotanie i mruczenie-wczesna interwencja-pływanie – SI
 192. Świadomość rąk i palców – rewalidacja – motoryka mała
 193. Do biegu! – rewalidacja – motoryka duża
 194. Przygotuj ciało i umysł do pisania-sensoryka – rewalidacja – pisanie – SI
 195. Problemy z przetwarzaniem bodźców wzrokowych wg Grandin (rewalidacja) – SI
 196. Wykorzystajmy zachowania powtarzalne (perseweracje) dziecka(rewalidacja) – SI
 197. Praca z upośledzeniem słuchu w ASD (rewalidacja) – słuch – SI
 198. Dostarcz bodźców dzieciom potrzebującym uspokoić ręce i buzię – rewalidacja – SI
 199. Pisanie po plecach – przetwarzanie – rewalidacja – SI
 200. Wąchanie – zabawa – Zapachy – rewalidacja – SI
 201. Ładowanie wywrotki-motoryka mała – rewalidacja – SI
 202. Zabawa dźwiękami – rewalidacja – SI
 203. Metoda polisensoryczna – rewalidacja – SI –  dysleksja/ASD/ADHD…
 204. Wąskie preferencje żywieniowe w autyzmie – sposoby na  (nie)jedzenie – SI
 205. Orientacja w przestrzeni – aplikacja – przedszkolak – rewalidacja – SI
 206. Echolalia – techniki (rewalidacja) – SI
 207. Balonowy bejsbol (rewalidacja: sensoryka, motoryka duża) – SI
 208. Problemy z przetwarzaniem bodźców słuchowych wg Grandin – przetwarzanie – SI
 209. Świadomość własnego ciała – świadomość – SI
 210. Gra w kapsle – rewalidacja (SI)
 211. Gry i zabawy z całego świata
 212. Skoki do wody – rewalidacja (SI) w wodzie
 213. Dobble London – (j. angielski) – gra karciana
 214. Niebo Kopernika
 215. Jak grać w Pokemony?
 216. LATO – zajęcia – angielski –  materiały
 217. Rytmiczny spacer – motoryka
 218. Przez słomkę – logopedyczne
 219. Wodna jazda konna – rewalidacja (SI) w wodzie
 220. Ping-pong wodny – rewalidacja (SI) w wodzie
 221. Balonowy bejsbol – rewalidacja (SI)
 222. Bransoletki z nitki – motoryka mała
 223. Propozycje zabaw na świeżym powietrzu: Zbijak, Piłka nożna, Gąski, Linka, Głupi Jasiu, Murarz i cegły, Berek, W osła, Rysowanie cienia, Lisek Fikumisek
 224. Darmowe plakaty, książki i matriały do pracy z dziećmi – materiały
 225. Piekło niebo – Gry i zabawy dla dzieci – filmik
 226. Zakładki do druku – matriały
 227. Tablice z literami do nauki czytania – czytanie
 228. Kolorowanki do druku
 229. Tablice demonstracyjne: cyfry – cyfry
 230. Zbiór zabaw z chustą animacyjną
 231. Wychodzą z cienia podwórkowe wspomnienia – przykładowe zabawy
 232. Zabawy dla 2 – 3 latka ponad 50 kreatywnych pomysłów na zajęcia…
 233. Wisielec/szubienica – Gry na kartce – filmik
 234. Tablice z literami: polskimi, dwuznakami, zmiękczeniami – czytanie
 235. Zabawy integracyjne
 236. ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE
 237. Gra w klasy – filmik
 238. Ziemniak
 239. Proste ćwiczenia wspomagające integrację sensoryczną – rewalidacja (SI)
 240. Gra w podchody
 241. Labirynt – Gry na kartce – filmik
 242. Ja nigdy nie… – zabawy integracyjne
 243. kolorowanki dla najmłodszych online
 244. Wyliczanki, rymowanki
 245. Piotruś, Świnia, Kibel – gry karciane dla najmłodszych
 246. Państwa miasta – gry na kartce – filmik
 247. Kropki/Zdobywcy kwadratów – Gry na kartce – filmik
 248. Wojna – gry na kartce – filmik
 249. Gra w gumę –  W dziesiątki („10”)
 250. Gra w gumę – filmik
 251. Piosenki letnie i wakacyjne
 252. Statki, okręty – Gry na kartce – filmik
 253. Makao – karciane
 254. Piłkarzyki – Gry na kartce – filmik
 255. Drudel – Gry i zabawy dla dzieci i nie tylko
 256. Zabawa (ruchowa) – Na ziemi zostaje
 257. Gry i zabawy dla dzieci na dwór i do domu – (ciekawe zabawki)
 258. Autyzm – pracuj nad sobą i znajdź pracę – praca rewalidacja
 259. Program edukacji społeczno-seksualnej – sex rewalidacja
 260. Trening umiejętności społecznych – rewalidacja
 261. Kartoteka znajomych – umiejętności społeczne – rewalidacja
 262. Program przeciw prześladowaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a – przemoc – rewalidacja – Przemoc!
 263. Jedzenie i zachowanie dziecka z ASD przy posiłkach – jedzenie – rewalidacja
 264. Umiejętności społeczne dziecka: Jak zrobić dobre pierwsze wrażenie  – rewalidacja
 265. Szkolenie z zakresu teorii umysłu: Rozmowy komiksowe  – teoria umysłu -rewalidacja
 266. Umiejętności społeczne: uścisk dłoni – umiejętności społeczne – rewalidacja/poznajemy się
 267. Nauka korzystania z toalety dziecka z ASD – trening czystości – rewalidacja
 268. Głuchy telefon
 269. Podawanie piłki
 270. Walka kogutów
Reklamy