REWALIDACJA

Zakładka dotyczy rewalidacji w szkole masowej, specjalnej, w przedszkolu, w gabinetach pedagogiczno-psychologicznych, na zajęciach wyrównawczych, kompensacyjnych, indywidualnych, grupowych autystycznych dzieci, dzieci z zaburzeniami pokrewnymi oraz dzieci z lekką i głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Zakładka w rozbudowie. Zapraszam do nowej strony  autyzmschemat.life

ZAKŁADKI:

TEMATY:

 1. Język angielski, niemiecki – dostosowanie wymagań
 2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych – fizyka
 3. Percepcja wzrokowa – kompensacja/IPET
 4. Ćwiczenia usprawniające zaburzoną orientację przestrzenną – zestawy
 5. Ćwiczenia usprawniające wrażliwość słuchową
 6. Lato – treści i osiągnięcia/rewalidacja/IPET
 7. Rozwijanie samodzielności – wzmocnienia
 8. Redukowanie wzmacniającej wartości autostymulacji
 9. Zestaw ćwiczeń sprawności grafomotorycznej
 10. Dysfunkcja dotykowa – listy kontrolne
 11. Ucz i wszystko objaśniaj krok po kroku 
 12. Diagnoza funkcjonalna i IPET
 13. Współpraca między nauczycielami 
 14. Których umiejętności związanych z zabawą uczyć?
 15. Ćwiczenia usprawniające syntezę i pamięć słuchową
 16. Autystyczny uczeń – radzenie sobie ze zmianami w szkole
 17. Uspołecznianie – treści/oczekiwania
 18. Nagradzanie – autystyczny uczeń
 19. Samodzielna praca i zabawa
 20. Procedura rozwiązywania trudnych zadań
 21. Dysleksja – ogólne zasady nauczania
 22. Edukacja techniczna
 23. Składniki skutecznego procesu nauczania w ASD
 24. Zachowania destrukcyjne w ASD
 25. Dysfunkcja proprioceptyczna – lista kontrolna
 26. Środowisko społeczno-przyrodnicze – rewalidacja/autyzm kl. I-IV
 27. Uwaga ucznia – wzmocnienia
 28. Projekty mechaniczne – samoświadomość/autyzm
 29. Plastyka – rewalidacja kl. I-IV/autyzm
 30. Muzyka z rytmiką – rewalidacja/autyzm
 31. Procedury osiągania celów rewalidacyjnych
 32. Biblioteka wizualna – zabawa/autyzm
 33. Zakres ćwiczeń terapeutycznych kompensujących trudności zasad i reguł ortograficznych kl. I-IV
 34. Uczenie płynności
 35. Relaks
 36. Mocne i słabe strony ucznia – IPET
 37. Wychowanie fizyczne – rewalidacja/autyzm
 38. Dziennik zachowań
 39. Kłopoty z matematyką – myślenie obrazami
 40. Kinezjologia edukacyjna Dennisona
 41. Masaż Shantala – deficyt bodźców dotykowych
 42. Matematyka – rewalidacja/autyzm klasy I-IV
 43. System Marianny Frosing
 44. Rewalidacja indywidualna – samodzielność i samoobsługa/autyzm
 45. Usprawniamy motorykę małą – nowe ćwiczenia
 46. Terapia ręki
 47. Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
 48. Planowanie motoryczne i strategie organizacyjne
 49. Metoda Ruchu Rudolfa Labana
 50. Program ogólnorozwojowy PORUSZ UMYSŁ
 51. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę małą
 52. Zabawa w łapanie – motoryka mała
 53. Dyskalkulia – Program Wyścigi liczbowe
 54. Problemy z czytaniem – lista wskazówek
 55. Ładowanie wywrotki-motoryka mała
 56. Kroje pisma – sposoby
 57. Pozytywna technika samokontroli: KSIĘGA ZAŻALEŃ
 58. Budowanie zdań – ćwiczenia
 59. Metoda Knillów – świadomość, kontakt, komunikacja
 60. Techniki relaksacyjne
 61. Rozkazy – ćwiczenia pamięci słuchowej/scenariusz 
 62. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę dużą
 63. Nie mówić do dziecka – plany aktywności
 64. Zabawa „Tu jestem”
 65. Zabawa „Przyimki i ja”
 66. Sposoby uczenia się – lekcja/kartka
 67. Idziemy na polowanie-kategoryzacja – rewalidacja
 68. Pomoc w zapisywaniu tekstu – rewalidacja
 69. Mapy myśli – rewalidacja
 70. Przenoszenie myśli na papier – sposoby
 71. Mała burza mózgów – rewalidacja – wzbogacanie słownictwa
 72. Przyjemne sposoby na naukę elastycznego myslenia – rewalidacja
 73. Wymawianie słów podczas pisania – rewalidacja: dysleksja/ASD/ADHD…
 74. Przygotuj ciało i umysł do pisania-sensoryka – rewalidacja – pisanie – SI
 75. Łowienie idiomów – gra, rewalidacja
 76. Pisanie po plecach – przetwarzanie – rewalidacja – SI
 77. Autyzm – nauka w grupie
 78. Prezentacja parami: zdjęcie – przedmiot oraz słowo – przedmiot
 79. Samodzielna kontrola rozumienia tekstu
 80. Głośne myślenie-dysleksja/ćwiczenie
 81. Rysunek lasu-pisanie/dysleksja – rewalidacja- pisanie/opisywanie
 82. Założenia programu „Emocje”
 83. Co lubię najbardziej? – pisanie tekstu
 84. Cierpliwość – kartka/ściąga – rewalidacja
 85. Mała zabawa biegowa – integracja – zabawa/integracja
 86. Podkreślaj, przerysowuj gesty w autyzmie – ćwiczenia
 87. Zabawa poznaj-piłka – scenariusz – rewalidacja/poznajemy się
 88. Co mówić w odpowiedzi na próbę dręczenia i w jaki sposób to powiedzieć? – rewalidacja/dręczenie
 89. Radzenie sobie z nudą-ściąga/kartka – rewalidacja
 90. Emocjometr – materiały
 91. Odczytywanie emocji – samoświadomość/kartka – rewalidacja/emocje
 92. Dlaczego ludzie się śmieją, kiedy nie żartuję – samoświadomość/kartka – rewalidacja
 93. Włączanie się do rozmowy – ściąga/kartka – rewalidacja
 94. Proszenie o pomoc-ściąga/samoświadomość – rewalidacja
 95. Przedstawianie się – ściąga – rewalidacja/poznajemy się
 96. Nieporozumienia-szukanie rozwiązań – rewalidacja
 97. Czy dorośli wiedzą wszystko?-Historyjka społeczna/samoświadomość – rewalidacja
 98. Komunikowanie się – ściąga – rewalidacja
 99. Mówienie z szacunkiem tego, co się myśli-historyjka społeczna/samoświadomość – rewalidacja/samoświadomość
 100. Mówienie do siebie – kartka/samoświadomość – rewalidacja
 101. Gra szarady z emocjami – rewalidacja/emocje
 102. Zadawać w kółko to samo pytanie – rewalidacja/samoświadomość
 103. Zabawa „Mój mózg, twój mózg” – teoria umysłu – rewalidacja
 104. Zabawa w udawanie – kartka – rewalidacja
 105. Zabawa w bingo z imionami – rewalidacja
 106. Rozwój myślenia społecznego – rewalidacja
 107. Dziękowanie ludziom za to, że mówią coś miłego – historyjka społeczna/kartka – rewalidacja
 108. Dziennik uczuć – rewalidacja/uczucia
 109. Asertywność – ćwiczenia/kartka – rewalidacja/asertywność
 110. Gra kostka z uczuciami i doznaniami – rewalidacja/uczucia
 111. Świadomość tego, co się dzisiaj stanie – rewalidacja/świadomość/kartka
 112. Intensywność emocji – rewalidacja/emocje
 113. Błąd w zadaniu szkolnym-historyjka społeczna – rewalidacja
 114. Wyłączanie się – kartka – rewalidacja
 115. Rozpoznawanie i rozumienie emocji – rewalidacja/zabawa/emocje
 116. Berek z emocjami – rewalidacja/emocje
 117. Więcej o bezpieczeństwie… kartka -rewalidacja/samoświadomość/ćwiczenia/kartka
 118. Uczucia innych osób-ćwiczenia/kartka – rewalidacja/kartka
 119. Bezpieczeństwo-kartka – rewalidacja/kartka
 120. Przyjmowanie cudzej perspektywy – rewalidacja
 121. Zmiany – historyjka społeczna – rewalidacja
 122. Loteryjka – rewalidacja – pamięć krótkotrwała
 123. Gra Naklejka z komplementem – rewalidacja – integracja
 124. Kodeks złości – techniki radzenia sobie z agresją – rewalidacja
 125. Zrozumieć manieryzmy ruchowe/samoświadomość/kartka – rewalidacja
 126. W jaki sposób przegrać grą, ale zyskać przyjaciół? – rewalidacja
 127. Zabawa w pokazywanie – rewalidacja
 128. Zrozumienie mojej mimiki twarzy/kartka – rewalidacja/kartka
 129. Co onacza dla mnie „komfort” – ćwiczenia/kartka – rewalidacja/kartka
 130. Gra pajęczyna – grupa (scenariusz) – rewalidacja
 131. Rozpoznawanie wyrazu twarzy – rewalidacja – twarz/emocje
 132. Mądra głowa – zabawa – zabawa integracyjna
 133. Sposoby uczenia się – lekcja/kartka – rewalidacja/kartka
 134. Autyzm – nauka w grupie – rewalidacja
 135. Sprawiedliwość – Zażalenie – Formularz zażalenia –rewalidacja
 136. Technika Mediacji Rówieśniczej – rewalidacja
 137.  Jak rozpocząć zdanie – ściąga – rewalidacja
 138. Przyjmowanie prezentów-schemat – rewalidacja
 139. Pozytywna technika samokontroli: KSIĘGA ZAŻALEŃ – rewalidacja
 140. Koła przyjaciół – umiejętności społeczne – rewalidacja
 141. Rozwijanie umiejętności społecznych – rewalidacja
 142. Sztuka prowadzenia rozmowy – rewalidacja
 143. Lekcja asertywności –  materiały na godz. wychowawczą
 144. Tworzenie planów dnia – poranek –  rewalidacja
 145. Scenariusze społeczne – rewalidacja
 146. Jak wykorzystać zajęcia pozalekcyjne  – rewalidacja
 147. Technika „Opowiadanie życia” –  rewalidacja
 148. Jak rozmawiać z dorosłymi – umiejętności społeczne –  rewalidacja
 149. Terapie społeczne w ASD – rewalidacja
 150. Towarzyskie Opowieści – strategia społeczna – rewalidacja
 151. Jak zacząć rozmowę i ją podtrzymać – umiejętności społeczne – umiejętności społeczne rewalidacja
 152. Co jest w skarpecie? – zabawa SI
 153. Udana zabawa w kółku – wskazówki
 154. Wysyp i nasyp – zabawa SI
 155. Na rowerze przez labirynt (SI)
 156. Ćwiczenia Safari na deskorolce – zabawa SI – rewalidacja
 157. Na desce – zabawa SI – (w wodzie) – rewalidacja
 158. Zabawa daleko i blisko – wspomaganie wzroku (SI) – rewalidacja/wzrok
 159. Skarby w ryżu – zabawa SI – rewalidacja
 160. Kołysanie zabawa SI – rewalidacja
 161. Przetwarzanie dźwięków a język – rewalidacja
 162. Rzeka-zabawa SI – rewalidacja/zabawa
 163. Przybory, powierzchnia pisania i papier – rewalidacja
 164. Wzrokowe rozproszenie uwagi – rewalidacja
 165. Początek dnia w szkole ASD/SI – rewalidacja
 166. Bujanie oczu – zabawa/SI – rewalidacja – wzrok
 167. Kanapka z dziećmi-gra/SI
 168. Zabawa dźwiękami – rewalidacja- rozróżnianie dźwięków
 169. Bulgotanie i mruczenie-wczesna interwencja-pływanie – SI
 170. Świadomość rąk i palców – rewalidacja – motoryka mała
 171. Do biegu! – rewalidacja – motoryka duża
 172. Przygotuj ciało i umysł do pisania-sensoryka – rewalidacja – pisanie – SI
 173. Problemy z przetwarzaniem bodźców wzrokowych wg Grandin (rewalidacja) – SI
 174. Wykorzystajmy zachowania powtarzalne (perseweracje) dziecka(rewalidacja) – SI
 175. Praca z upośledzeniem słuchu w ASD (rewalidacja) – słuch – SI
 176. Dostarcz bodźców dzieciom potrzebującym uspokoić ręce i buzię – rewalidacja – SI
 177. Pisanie po plecach – przetwarzanie – rewalidacja – SI
 178. Wąchanie – zabawa – Zapachy – rewalidacja – SI
 179. Ładowanie wywrotki-motoryka mała – rewalidacja – SI
 180. Zabawa dźwiękami – rewalidacja – SI
 181. Metoda polisensoryczna – rewalidacja – SI –  dysleksja/ASD/ADHD…
 182. Wąskie preferencje żywieniowe w autyzmie – sposoby na  (nie)jedzenie – SI
 183. Orientacja w przestrzeni – aplikacja – przedszkolak – rewalidacja – SI
 184. Echolalia – techniki (rewalidacja) – SI
 185. Balonowy bejsbol (rewalidacja: sensoryka, motoryka duża) – SI
 186. Problemy z przetwarzaniem bodźców słuchowych wg Grandin – przetwarzanie – SI
 187. Świadomość własnego ciała – świadomość – SI
 188. Gra w kapsle – rewalidacja (SI)
 189. Gry i zabawy z całego świata
 190. Skoki do wody – rewalidacja (SI) w wodzie
 191. Dobble London – (j. angielski) – gra karciana
 192. Niebo Kopernika
 193. Jak grać w Pokemony?
 194. LATO – zajęcia – angielski –  materiały
 195. Rytmiczny spacer – motoryka
 196. Przez słomkę – logopedyczne
 197. Wodna jazda konna – rewalidacja (SI) w wodzie
 198. Ping-pong wodny – rewalidacja (SI) w wodzie
 199. Balonowy bejsbol – rewalidacja (SI)
 200. Bransoletki z nitki – motoryka mała
 201. Propozycje zabaw na świeżym powietrzu: Zbijak, Piłka nożna, Gąski, Linka, Głupi Jasiu, Murarz i cegły, Berek, W osła, Rysowanie cienia, Lisek Fikumisek
 202. Darmowe plakaty, książki i matriały do pracy z dziećmi – materiały
 203. Piekło niebo – Gry i zabawy dla dzieci – filmik
 204. Zakładki do druku – matriały
 205. Tablice z literami do nauki czytania – czytanie
 206. Kolorowanki do druku
 207. Tablice demonstracyjne: cyfry – cyfry
 208. Zbiór zabaw z chustą animacyjną
 209. Wychodzą z cienia podwórkowe wspomnienia – przykładowe zabawy
 210. Zabawy dla 2 – 3 latka ponad 50 kreatywnych pomysłów na zajęcia…
 211. Wisielec/szubienica – Gry na kartce – filmik
 212. Tablice z literami: polskimi, dwuznakami, zmiękczeniami – czytanie
 213. Zabawy integracyjne
 214. ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE
 215. Gra w klasy – filmik
 216. Ziemniak
 217. Proste ćwiczenia wspomagające integrację sensoryczną – rewalidacja (SI)
 218. Gra w podchody
 219. Labirynt – Gry na kartce – filmik
 220. Ja nigdy nie… – zabawy integracyjne
 221. kolorowanki dla najmłodszych online
 222. Wyliczanki, rymowanki
 223. Piotruś, Świnia, Kibel – gry karciane dla najmłodszych
 224. Państwa miasta – gry na kartce – filmik
 225. Kropki/Zdobywcy kwadratów – Gry na kartce – filmik
 226. Wojna – gry na kartce – filmik
 227. Gra w gumę –  W dziesiątki („10”)
 228. Gra w gumę – filmik
 229. Piosenki letnie i wakacyjne
 230. Statki, okręty – Gry na kartce – filmik
 231. Makao – karciane
 232. Piłkarzyki – Gry na kartce – filmik
 233. Drudel – Gry i zabawy dla dzieci i nie tylko
 234. Zabawa (ruchowa) – Na ziemi zostaje
 235. Gry i zabawy dla dzieci na dwór i do domu – (ciekawe zabawki)
 236. Autyzm – pracuj nad sobą i znajdź pracę – praca rewalidacja
 237. Program edukacji społeczno-seksualnej – sex rewalidacja
 238. Trening umiejętności społecznych – rewalidacja
 239. Kartoteka znajomych – umiejętności społeczne – rewalidacja
 240. Program przeciw prześladowaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a – przemoc – rewalidacja – Przemoc!
 241. Jedzenie i zachowanie dziecka z ASD przy posiłkach – jedzenie – rewalidacja
 242. Umiejętności społeczne dziecka: Jak zrobić dobre pierwsze wrażenie  – rewalidacja
 243. Szkolenie z zakresu teorii umysłu: Rozmowy komiksowe  – teoria umysłu -rewalidacja
 244. Umiejętności społeczne: uścisk dłoni – umiejętności społeczne – rewalidacja/poznajemy się
 245. Nauka korzystania z toalety dziecka z ASD – trening czystości – rewalidacja
 246. Głuchy telefon
 247. Podawanie piłki
 248. Walka kogutów
Reklamy