REWALIDACJA

Zakładka dotyczy rewalidacji w szkole masowej, specjalnej, w przedszkolu, w gabinetach pedagogiczno-psychologicznych, na zajęciach wyrównawczych, kompensacyjnych, indywidualnych, grupowych autystycznych dzieci, dzieci z zaburzeniami pokrewnymi oraz dzieci z lekką i głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Więcej dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną na stronie neuroroznorodni.com.  Natomiast historyjki społeczne, sekwencje czynności i schematy oraz grafomotoryka na – autyzm.life

ZAKŁADKI:

TEMATY/ĆWICZENIA:

 1. Naśladowanie niewerbalne, autyzm – scenariusz zajęć
 2. Dobieranie, wyszukiwanie, porównywanie, sortowanie – rewalidacja, autyzm
 3. Nagrywanie czytania – sposoby
 4. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę dużą – spektrum autyzmu
 5. Autyzm – orientacja w schemacie ciała oraz czasowo – przestrzenna, rewalidacja
 6. Przykład oceny opisowej, I semestr, kl. III
 7. Autyzm – konspekt zajęć rewalidacyjnych dla ucznia
 8. Przykładowe sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych
 9. Ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 10. Program rewalidacji indywidualnej dla autystycznego ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
 11. Konspekt zajęć dla autystycznego ucznia – charakterystyka i diagnoza
 12. Program rewalidacji indywidualnej dla autystycznego ucznia, kl I-III
 13. Ocena pracy rewalidacyjnej, przykład
 14. Program rewalidacyjny ucznia z zespołem Aspergera, kl 7
 15. Autyzm – wiedza ogólna i wnioskowanie, rewalidacja, scenariusz zajęć
 16. Rewalidacja przez muzykę
 17. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych. Korzystamy z kalendarza
 18. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych usprawniających percepcję i pamięć wzrokową
 19. Przykładowe sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych
 20. Ocena przebiegu rewalidacji
 21. Program zajęć rewalidacji indywidualnej dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, II etap edukacji
 22. Program rewalidacji indywidualnej uczennicy kl. VII niepełnosprawność intelektualna
 23. Przykładowa ocena pracy rewalidacyjnej
 24. Scenariusze zajęć rewalidacyjnych
 25. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających umiejętność czytania
 26. Zaburzenia zdolności matematycznych
 27. Małe dzieci z ASD – nauka naśladownictwa
 28. Plan uczestnictwa
 29. Plan pracy dydaktyczno-terapeutycznej, poziom poznawczy
 30. Dysfunkcja wzrokowa – listy kontrolne
 31. Strategie czytania
 32. Ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową
 33. ASD – program zajęć rewalidacji indywidualnej
 34. Rozwój mowy i myślenia – ćwiczenia
 35. Ocenianie
 36. Kwestionariusz obserwacyjny rozwoju dziecka – poziom zmysłowy
 37. Rozsypanki wyrazowe*
 38. Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia
 39. Autyzm – wycinane układanki
 40. Autystyczny uczeń – rozmowa
 41. Eliminowanie lub modyfikowanie nieakceptowalnych zachowań ZA
 42. Liczba mnoga – scenariusz zajęć/autyzm
 43. Książeczki wspomagania społecznego
 44. Komunikacja pozawerbalna – ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne
  Spójrz, zakryj, zapisz, sprawdź – nauka pisowni
 45. Wiedza ogólna i wnioskowanie – scenariusz zajęć
 46. Orientacja w schemacie własnego ciała i w przestrzeni – zestaw ćwiczeń
 47. Analiza zachowań autystycznego Kuby, szkoła podstawowa, strategie
 48. Rozpraszanie uwagi – historyjka społeczna
 49. Literowanie
 50. Percepcja słuchowa – cele, symptomy, zakres ćwiczeń
 51. Autyzm – niepokój
 52. Język angielski, niemiecki – dostosowanie wymagań
 53. Dostosowanie wymagań edukacyjnych – fizyka
 54. Percepcja wzrokowa – kompensacja/IPET
 55. Ćwiczenia usprawniające zaburzoną orientację przestrzenną – zestawy
 56. Ćwiczenia usprawniające wrażliwość słuchową
 57. Strefa ciszy – historyjka społeczna
 58. Lato – treści i osiągnięcia/rewalidacja/IPET
 59. Rozwijanie samodzielności – wzmocnienia
 60. Wypowiedzi pisemne – ćwiczenia 
 61. Redukowanie wzmacniającej wartości autostymulacji
 62. Zestaw ćwiczeń sprawności grafomotorycznej
 63. Dysfunkcja dotykowa – listy kontrolne
 64. Ucz i wszystko objaśniaj krok po kroku 
 65. Diagnoza funkcjonalna i IPET
 66. Współpraca między nauczycielami 
 67. Których umiejętności związanych z zabawą uczyć?
 68. Ćwiczenia usprawniające syntezę i pamięć słuchową
 69. Autystyczny uczeń – radzenie sobie ze zmianami w szkole
 70. Uspołecznianie – treści/oczekiwania
 71. Nagradzanie – autystyczny uczeń
 72. Samodzielna praca i zabawa
 73. Procedura rozwiązywania trudnych zadań
 74. Dysleksja – ogólne zasady nauczania
 75. Edukacja techniczna
 76. Składniki skutecznego procesu nauczania w ASD
 77. Zachowania destrukcyjne w ASD
 78. Dysfunkcja proprioceptyczna – lista kontrolna
 79. Środowisko społeczno-przyrodnicze – rewalidacja/autyzm kl. I-IV
 80. Uwaga ucznia – wzmocnienia
 81. Projekty mechaniczne – samoświadomość/autyzm
 82. Plastyka – rewalidacja kl. I-IV/autyzm
 83. Muzyka z rytmiką – rewalidacja/autyzm
 84. Procedury osiągania celów rewalidacyjnych
 85. Biblioteka wizualna – zabawa/autyzm
 86. Zakres ćwiczeń terapeutycznych kompensujących trudności zasad i reguł ortograficznych kl. I-IV
 87. Uczenie płynności
 88. Relaks
 89. Mocne i słabe strony ucznia – IPET
 90. Wychowanie fizyczne – rewalidacja/autyzm
 91. Dziennik zachowań
 92. Kłopoty z matematyką – myślenie obrazami
 93. Kinezjologia edukacyjna Dennisona
 94. Masaż Shantala – deficyt bodźców dotykowych
 95. Matematyka – rewalidacja/autyzm klasy I-IV
 96. System Marianny Frosing
 97. Rewalidacja indywidualna – samodzielność i samoobsługa/autyzm
 98. Usprawniamy motorykę małą – nowe ćwiczenia
 99. Terapia ręki
 100. Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
 101. Planowanie motoryczne i strategie organizacyjne
 102. Metoda Ruchu Rudolfa Labana
 103. Program ogólnorozwojowy PORUSZ UMYSŁ
 104. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę małą
 105. Zabawa w łapanie – motoryka mała
 106. Dyskalkulia – Program Wyścigi liczbowe
 107. Problemy z czytaniem – lista wskazówek
 108. Ładowanie wywrotki-motoryka mała
 109. Kroje pisma – sposoby
 110. Pozytywna technika samokontroli: KSIĘGA ZAŻALEŃ
 111. Budowanie zdań – ćwiczenia
 112. Metoda Knillów – świadomość, kontakt, komunikacja
 113. Techniki relaksacyjne
 114. Rozkazy – ćwiczenia pamięci słuchowej/scenariusz 
 115. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę dużą
 116. Nie mówić do dziecka – plany aktywności
 117. Zabawa „Tu jestem”
 118. Zabawa „Przyimki i ja”
 119. Sposoby uczenia się – lekcja/kartka
 120. Idziemy na polowanie-kategoryzacja – rewalidacja
 121. Pomoc w zapisywaniu tekstu – rewalidacja
 122. Mapy myśli – rewalidacja
 123. Przenoszenie myśli na papier – sposoby
 124. Mała burza mózgów – rewalidacja – wzbogacanie słownictwa
 125. Przyjemne sposoby na naukę elastycznego myslenia – rewalidacja
 126. Wymawianie słów podczas pisania – rewalidacja: dysleksja/ASD/ADHD…
 127. Przygotuj ciało i umysł do pisania-sensoryka – rewalidacja – pisanie – SI
 128. Łowienie idiomów – gra, rewalidacja
 129. Pisanie po plecach – przetwarzanie – rewalidacja – SI
 130. Autyzm – nauka w grupie
 131. Prezentacja parami: zdjęcie – przedmiot oraz słowo – przedmiot
 132. Samodzielna kontrola rozumienia tekstu
 133. Głośne myślenie-dysleksja/ćwiczenie
 134. Rysunek lasu-pisanie/dysleksja – rewalidacja- pisanie/opisywanie
 135. Założenia programu „Emocje”
 136. Co lubię najbardziej? – pisanie tekstu
 137. Cierpliwość – kartka/ściąga – rewalidacja
 138. Mała zabawa biegowa – integracja – zabawa/integracja
 139. Podkreślaj, przerysowuj gesty w autyzmie – ćwiczenia
 140. Zabawa poznaj-piłka – scenariusz – rewalidacja/poznajemy się
 141. Co mówić w odpowiedzi na próbę dręczenia i w jaki sposób to powiedzieć? – rewalidacja/dręczenie
 142. Radzenie sobie z nudą-ściąga/kartka – rewalidacja
 143. Emocjometr – materiały
 144. Odczytywanie emocji – samoświadomość/kartka – rewalidacja/emocje
 145. Dlaczego ludzie się śmieją, kiedy nie żartuję – samoświadomość/kartka – rewalidacja
 146. Włączanie się do rozmowy – ściąga/kartka – rewalidacja
 147. Proszenie o pomoc-ściąga/samoświadomość – rewalidacja
 148. Przedstawianie się – ściąga – rewalidacja/poznajemy się
 149. Nieporozumienia-szukanie rozwiązań – rewalidacja
 150. Czy dorośli wiedzą wszystko?-Historyjka społeczna/samoświadomość – rewalidacja
 151. Komunikowanie się – ściąga – rewalidacja
 152. Mówienie z szacunkiem tego, co się myśli-historyjka społeczna/samoświadomość – rewalidacja/samoświadomość
 153. Mówienie do siebie – kartka/samoświadomość – rewalidacja
 154. Gra szarady z emocjami – rewalidacja/emocje
 155. Zadawać w kółko to samo pytanie – rewalidacja/samoświadomość
 156. Zabawa „Mój mózg, twój mózg” – teoria umysłu – rewalidacja
 157. Zabawa w udawanie – kartka – rewalidacja
 158. Zabawa w bingo z imionami – rewalidacja
 159. Rozwój myślenia społecznego – rewalidacja
 160. Dziękowanie ludziom za to, że mówią coś miłego – historyjka społeczna/kartka – rewalidacja
 161. Dziennik uczuć – rewalidacja/uczucia
 162. Asertywność – ćwiczenia/kartka – rewalidacja/asertywność
 163. Gra kostka z uczuciami i doznaniami – rewalidacja/uczucia
 164. Świadomość tego, co się dzisiaj stanie – rewalidacja/świadomość/kartka
 165. Intensywność emocji – rewalidacja/emocje
 166. Błąd w zadaniu szkolnym-historyjka społeczna – rewalidacja
 167. Wyłączanie się – kartka – rewalidacja
 168. Rozpoznawanie i rozumienie emocji – rewalidacja/zabawa/emocje
 169. Berek z emocjami – rewalidacja/emocje
 170. Więcej o bezpieczeństwie… kartka -rewalidacja/samoświadomość/ćwiczenia/kartka
 171. Uczucia innych osób-ćwiczenia/kartka – rewalidacja/kartka
 172. Bezpieczeństwo-kartka – rewalidacja/kartka
 173. Przyjmowanie cudzej perspektywy – rewalidacja
 174. Zmiany – historyjka społeczna – rewalidacja
 175. Loteryjka – rewalidacja – pamięć krótkotrwała
 176. Gra Naklejka z komplementem – rewalidacja – integracja
 177. Kodeks złości – techniki radzenia sobie z agresją – rewalidacja
 178. Zrozumieć manieryzmy ruchowe/samoświadomość/kartka – rewalidacja
 179. W jaki sposób przegrać grą, ale zyskać przyjaciół? – rewalidacja
 180. Zabawa w pokazywanie – rewalidacja
 181. Zrozumienie mojej mimiki twarzy/kartka – rewalidacja/kartka
 182. Co onacza dla mnie „komfort” – ćwiczenia/kartka – rewalidacja/kartka
 183. Gra pajęczyna – grupa (scenariusz) – rewalidacja
 184. Rozpoznawanie wyrazu twarzy – rewalidacja – twarz/emocje
 185. Mądra głowa – zabawa – zabawa integracyjna
 186. Sposoby uczenia się – lekcja/kartka – rewalidacja/kartka
 187. Autyzm – nauka w grupie – rewalidacja
 188. Sprawiedliwość – Zażalenie – Formularz zażalenia –rewalidacja
 189. Technika Mediacji Rówieśniczej – rewalidacja
 190.  Jak rozpocząć zdanie – ściąga – rewalidacja
 191. Przyjmowanie prezentów-schemat – rewalidacja
 192. Pozytywna technika samokontroli: KSIĘGA ZAŻALEŃ – rewalidacja
 193. Koła przyjaciół – umiejętności społeczne – rewalidacja
 194. Rozwijanie umiejętności społecznych – rewalidacja
 195. Sztuka prowadzenia rozmowy – rewalidacja
 196. Lekcja asertywności –  materiały na godz. wychowawczą
 197. Tworzenie planów dnia – poranek –  rewalidacja
 198. Scenariusze społeczne – rewalidacja
 199. Jak wykorzystać zajęcia pozalekcyjne  – rewalidacja
 200. Technika „Opowiadanie życia” –  rewalidacja
 201. Jak rozmawiać z dorosłymi – umiejętności społeczne –  rewalidacja
 202. Terapie społeczne w ASD – rewalidacja
 203. Towarzyskie Opowieści – strategia społeczna – rewalidacja
 204. Jak zacząć rozmowę i ją podtrzymać – umiejętności społeczne – umiejętności społeczne rewalidacja
 205. Co jest w skarpecie? – zabawa SI
 206. Udana zabawa w kółku – wskazówki
 207. Wysyp i nasyp – zabawa SI
 208. Na rowerze przez labirynt (SI)
 209. Ćwiczenia Safari na deskorolce – zabawa SI – rewalidacja
 210. Na desce – zabawa SI – (w wodzie) – rewalidacja
 211. Zabawa daleko i blisko – wspomaganie wzroku (SI) – rewalidacja/wzrok
 212. Skarby w ryżu – zabawa SI – rewalidacja
 213. Kołysanie zabawa SI – rewalidacja
 214. Przetwarzanie dźwięków a język – rewalidacja
 215. Rzeka-zabawa SI – rewalidacja/zabawa
 216. Przybory, powierzchnia pisania i papier – rewalidacja
 217. Wzrokowe rozproszenie uwagi – rewalidacja
 218. Początek dnia w szkole ASD/SI – rewalidacja
 219. Bujanie oczu – zabawa/SI – rewalidacja – wzrok
 220. Kanapka z dziećmi-gra/SI
 221. Zabawa dźwiękami – rewalidacja- rozróżnianie dźwięków
 222. Bulgotanie i mruczenie-wczesna interwencja-pływanie – SI
 223. Świadomość rąk i palców – rewalidacja – motoryka mała
 224. Do biegu! – rewalidacja – motoryka duża
 225. Przygotuj ciało i umysł do pisania-sensoryka – rewalidacja – pisanie – SI
 226. Problemy z przetwarzaniem bodźców wzrokowych wg Grandin (rewalidacja) – SI
 227. Wykorzystajmy zachowania powtarzalne (perseweracje) dziecka(rewalidacja) – SI
 228. Praca z upośledzeniem słuchu w ASD (rewalidacja) – słuch – SI
 229. Dostarcz bodźców dzieciom potrzebującym uspokoić ręce i buzię – rewalidacja – SI
 230. Pisanie po plecach – przetwarzanie – rewalidacja – SI
 231. Wąchanie – zabawa – Zapachy – rewalidacja – SI
 232. Ładowanie wywrotki-motoryka mała – rewalidacja – SI
 233. Zabawa dźwiękami – rewalidacja – SI
 234. Metoda polisensoryczna – rewalidacja – SI –  dysleksja/ASD/ADHD…
 235. Wąskie preferencje żywieniowe w autyzmie – sposoby na  (nie)jedzenie – SI
 236. Orientacja w przestrzeni – aplikacja – przedszkolak – rewalidacja – SI
 237. Echolalia – techniki (rewalidacja) – SI
 238. Balonowy bejsbol (rewalidacja: sensoryka, motoryka duża) – SI
 239. Problemy z przetwarzaniem bodźców słuchowych wg Grandin – przetwarzanie – SI
 240. Świadomość własnego ciała – świadomość – SI
 241. Gra w kapsle – rewalidacja (SI)
 242. Gry i zabawy z całego świata
 243. Skoki do wody – rewalidacja (SI) w wodzie
 244. Dobble London – (j. angielski) – gra karciana
 245. Niebo Kopernika
 246. Jak grać w Pokemony?
 247. LATO – zajęcia – angielski –  materiały
 248. Rytmiczny spacer – motoryka
 249. Przez słomkę – logopedyczne
 250. Wodna jazda konna – rewalidacja (SI) w wodzie
 251. Ping-pong wodny – rewalidacja (SI) w wodzie
 252. Balonowy bejsbol – rewalidacja (SI)
 253. ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE
 254. Proste ćwiczenia wspomagające integrację sensoryczną – rewalidacja (SI)
 255. Autyzm – pracuj nad sobą i znajdź pracę – praca rewalidacja
 256. Program edukacji społeczno-seksualnej – sex rewalidacja
 257. Trening umiejętności społecznych – rewalidacja
 258. Kartoteka znajomych – umiejętności społeczne – rewalidacja
 259. Program przeciw prześladowaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a – przemoc – rewalidacja – Przemoc!
 260. Jedzenie i zachowanie dziecka z ASD przy posiłkach – jedzenie – rewalidacja
 261. Umiejętności społeczne dziecka: Jak zrobić dobre pierwsze wrażenie  – rewalidacja
 262. Szkolenie z zakresu teorii umysłu: Rozmowy komiksowe  – teoria umysłu -rewalidacja
 263. Umiejętności społeczne: uścisk dłoni – umiejętności społeczne – rewalidacja/poznajemy się
 264. Nauka korzystania z toalety dziecka z ASD – trening czystości – rewalidacja
 265. Głuchy telefon
 266. Podawanie piłki
 267. Walka kogutów

fot. motywu i okładki na stronę sylwiaiwan.com