REWALIDACJA

Zakładka dotyczy rewalidacji w szkole masowej, specjalnej, w przedszkolu, w gabinetach pedagogiczno-psychologicznych, na zajęciach wyrównawczych, kompensacyjnych, indywidualnych, grupowych autystycznych dzieci, dzieci z zaburzeniami pokrewnymi oraz dzieci z lekką i głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Zakładka w rozbudowie. Zapraszam do nowej strony  autyzmschemat.life

ZAKŁADKI:

TEMATY/ĆWICZENIA:

 1. Małe dzieci z ASD – nauka naśladownictwa
 2. Plan uczestnictwa
 3. Plan pracy dydaktyczno-terapeutycznej, poziom poznawczy
 4. Dysfunkcja wzrokowa – listy kontrolne
 5. Strategie czytania
 6. Ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową
 7. ASD – program zajęć rewalidacji indywidualnej
 8. Rozwój mowy i myślenia – ćwiczenia
 9. Ocenianie
 10. Kwestionariusz obserwacyjny rozwoju dziecka – poziom zmysłowy
 11. Rozsypanki wyrazowe*
 12. Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia
 13. Autyzm – wycinane układanki
 14. Autystyczny uczeń – rozmowa
 15. Eliminowanie lub modyfikowanie nieakceptowalnych zachowań ZA
 16. Liczba mnoga – scenariusz zajęć/autyzm
 17. Książeczki wspomagania społecznego
 18. Komunikacja pozawerbalna – ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne
  Spójrz, zakryj, zapisz, sprawdź – nauka pisowni
 19. Wiedza ogólna i wnioskowanie – scenariusz zajęć
 20. Orientacja w schemacie własnego ciała i w przestrzeni – zestaw ćwiczeń
 21. Analiza zachowań autystycznego Kuby, szkoła podstawowa, strategie
 22. Rozpraszanie uwagi – historyjka społeczna
 23. Literowanie
 24. Percepcja słuchowa – cele, symptomy, zakres ćwiczeń
 25. Autyzm – niepokój
 26. Język angielski, niemiecki – dostosowanie wymagań
 27. Dostosowanie wymagań edukacyjnych – fizyka
 28. Percepcja wzrokowa – kompensacja/IPET
 29. Ćwiczenia usprawniające zaburzoną orientację przestrzenną – zestawy
 30. Ćwiczenia usprawniające wrażliwość słuchową
 31. Strefa ciszy – historyjka społeczna
 32. Lato – treści i osiągnięcia/rewalidacja/IPET
 33. Rozwijanie samodzielności – wzmocnienia
 34. Wypowiedzi pisemne – ćwiczenia 
 35. Redukowanie wzmacniającej wartości autostymulacji
 36. Zestaw ćwiczeń sprawności grafomotorycznej
 37. Dysfunkcja dotykowa – listy kontrolne
 38. Ucz i wszystko objaśniaj krok po kroku 
 39. Diagnoza funkcjonalna i IPET
 40. Współpraca między nauczycielami 
 41. Których umiejętności związanych z zabawą uczyć?
 42. Ćwiczenia usprawniające syntezę i pamięć słuchową
 43. Autystyczny uczeń – radzenie sobie ze zmianami w szkole
 44. Uspołecznianie – treści/oczekiwania
 45. Nagradzanie – autystyczny uczeń
 46. Samodzielna praca i zabawa
 47. Procedura rozwiązywania trudnych zadań
 48. Dysleksja – ogólne zasady nauczania
 49. Edukacja techniczna
 50. Składniki skutecznego procesu nauczania w ASD
 51. Zachowania destrukcyjne w ASD
 52. Dysfunkcja proprioceptyczna – lista kontrolna
 53. Środowisko społeczno-przyrodnicze – rewalidacja/autyzm kl. I-IV
 54. Uwaga ucznia – wzmocnienia
 55. Projekty mechaniczne – samoświadomość/autyzm
 56. Plastyka – rewalidacja kl. I-IV/autyzm
 57. Muzyka z rytmiką – rewalidacja/autyzm
 58. Procedury osiągania celów rewalidacyjnych
 59. Biblioteka wizualna – zabawa/autyzm
 60. Zakres ćwiczeń terapeutycznych kompensujących trudności zasad i reguł ortograficznych kl. I-IV
 61. Uczenie płynności
 62. Relaks
 63. Mocne i słabe strony ucznia – IPET
 64. Wychowanie fizyczne – rewalidacja/autyzm
 65. Dziennik zachowań
 66. Kłopoty z matematyką – myślenie obrazami
 67. Kinezjologia edukacyjna Dennisona
 68. Masaż Shantala – deficyt bodźców dotykowych
 69. Matematyka – rewalidacja/autyzm klasy I-IV
 70. System Marianny Frosing
 71. Rewalidacja indywidualna – samodzielność i samoobsługa/autyzm
 72. Usprawniamy motorykę małą – nowe ćwiczenia
 73. Terapia ręki
 74. Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
 75. Planowanie motoryczne i strategie organizacyjne
 76. Metoda Ruchu Rudolfa Labana
 77. Program ogólnorozwojowy PORUSZ UMYSŁ
 78. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę małą
 79. Zabawa w łapanie – motoryka mała
 80. Dyskalkulia – Program Wyścigi liczbowe
 81. Problemy z czytaniem – lista wskazówek
 82. Ładowanie wywrotki-motoryka mała
 83. Kroje pisma – sposoby
 84. Pozytywna technika samokontroli: KSIĘGA ZAŻALEŃ
 85. Budowanie zdań – ćwiczenia
 86. Metoda Knillów – świadomość, kontakt, komunikacja
 87. Techniki relaksacyjne
 88. Rozkazy – ćwiczenia pamięci słuchowej/scenariusz 
 89. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę dużą
 90. Nie mówić do dziecka – plany aktywności
 91. Zabawa „Tu jestem”
 92. Zabawa „Przyimki i ja”
 93. Sposoby uczenia się – lekcja/kartka
 94. Idziemy na polowanie-kategoryzacja – rewalidacja
 95. Pomoc w zapisywaniu tekstu – rewalidacja
 96. Mapy myśli – rewalidacja
 97. Przenoszenie myśli na papier – sposoby
 98. Mała burza mózgów – rewalidacja – wzbogacanie słownictwa
 99. Przyjemne sposoby na naukę elastycznego myslenia – rewalidacja
 100. Wymawianie słów podczas pisania – rewalidacja: dysleksja/ASD/ADHD…
 101. Przygotuj ciało i umysł do pisania-sensoryka – rewalidacja – pisanie – SI
 102. Łowienie idiomów – gra, rewalidacja
 103. Pisanie po plecach – przetwarzanie – rewalidacja – SI
 104. Autyzm – nauka w grupie
 105. Prezentacja parami: zdjęcie – przedmiot oraz słowo – przedmiot
 106. Samodzielna kontrola rozumienia tekstu
 107. Głośne myślenie-dysleksja/ćwiczenie
 108. Rysunek lasu-pisanie/dysleksja – rewalidacja- pisanie/opisywanie
 109. Założenia programu „Emocje”
 110. Co lubię najbardziej? – pisanie tekstu
 111. Cierpliwość – kartka/ściąga – rewalidacja
 112. Mała zabawa biegowa – integracja – zabawa/integracja
 113. Podkreślaj, przerysowuj gesty w autyzmie – ćwiczenia
 114. Zabawa poznaj-piłka – scenariusz – rewalidacja/poznajemy się
 115. Co mówić w odpowiedzi na próbę dręczenia i w jaki sposób to powiedzieć? – rewalidacja/dręczenie
 116. Radzenie sobie z nudą-ściąga/kartka – rewalidacja
 117. Emocjometr – materiały
 118. Odczytywanie emocji – samoświadomość/kartka – rewalidacja/emocje
 119. Dlaczego ludzie się śmieją, kiedy nie żartuję – samoświadomość/kartka – rewalidacja
 120. Włączanie się do rozmowy – ściąga/kartka – rewalidacja
 121. Proszenie o pomoc-ściąga/samoświadomość – rewalidacja
 122. Przedstawianie się – ściąga – rewalidacja/poznajemy się
 123. Nieporozumienia-szukanie rozwiązań – rewalidacja
 124. Czy dorośli wiedzą wszystko?-Historyjka społeczna/samoświadomość – rewalidacja
 125. Komunikowanie się – ściąga – rewalidacja
 126. Mówienie z szacunkiem tego, co się myśli-historyjka społeczna/samoświadomość – rewalidacja/samoświadomość
 127. Mówienie do siebie – kartka/samoświadomość – rewalidacja
 128. Gra szarady z emocjami – rewalidacja/emocje
 129. Zadawać w kółko to samo pytanie – rewalidacja/samoświadomość
 130. Zabawa „Mój mózg, twój mózg” – teoria umysłu – rewalidacja
 131. Zabawa w udawanie – kartka – rewalidacja
 132. Zabawa w bingo z imionami – rewalidacja
 133. Rozwój myślenia społecznego – rewalidacja
 134. Dziękowanie ludziom za to, że mówią coś miłego – historyjka społeczna/kartka – rewalidacja
 135. Dziennik uczuć – rewalidacja/uczucia
 136. Asertywność – ćwiczenia/kartka – rewalidacja/asertywność
 137. Gra kostka z uczuciami i doznaniami – rewalidacja/uczucia
 138. Świadomość tego, co się dzisiaj stanie – rewalidacja/świadomość/kartka
 139. Intensywność emocji – rewalidacja/emocje
 140. Błąd w zadaniu szkolnym-historyjka społeczna – rewalidacja
 141. Wyłączanie się – kartka – rewalidacja
 142. Rozpoznawanie i rozumienie emocji – rewalidacja/zabawa/emocje
 143. Berek z emocjami – rewalidacja/emocje
 144. Więcej o bezpieczeństwie… kartka -rewalidacja/samoświadomość/ćwiczenia/kartka
 145. Uczucia innych osób-ćwiczenia/kartka – rewalidacja/kartka
 146. Bezpieczeństwo-kartka – rewalidacja/kartka
 147. Przyjmowanie cudzej perspektywy – rewalidacja
 148. Zmiany – historyjka społeczna – rewalidacja
 149. Loteryjka – rewalidacja – pamięć krótkotrwała
 150. Gra Naklejka z komplementem – rewalidacja – integracja
 151. Kodeks złości – techniki radzenia sobie z agresją – rewalidacja
 152. Zrozumieć manieryzmy ruchowe/samoświadomość/kartka – rewalidacja
 153. W jaki sposób przegrać grą, ale zyskać przyjaciół? – rewalidacja
 154. Zabawa w pokazywanie – rewalidacja
 155. Zrozumienie mojej mimiki twarzy/kartka – rewalidacja/kartka
 156. Co onacza dla mnie „komfort” – ćwiczenia/kartka – rewalidacja/kartka
 157. Gra pajęczyna – grupa (scenariusz) – rewalidacja
 158. Rozpoznawanie wyrazu twarzy – rewalidacja – twarz/emocje
 159. Mądra głowa – zabawa – zabawa integracyjna
 160. Sposoby uczenia się – lekcja/kartka – rewalidacja/kartka
 161. Autyzm – nauka w grupie – rewalidacja
 162. Sprawiedliwość – Zażalenie – Formularz zażalenia –rewalidacja
 163. Technika Mediacji Rówieśniczej – rewalidacja
 164.  Jak rozpocząć zdanie – ściąga – rewalidacja
 165. Przyjmowanie prezentów-schemat – rewalidacja
 166. Pozytywna technika samokontroli: KSIĘGA ZAŻALEŃ – rewalidacja
 167. Koła przyjaciół – umiejętności społeczne – rewalidacja
 168. Rozwijanie umiejętności społecznych – rewalidacja
 169. Sztuka prowadzenia rozmowy – rewalidacja
 170. Lekcja asertywności –  materiały na godz. wychowawczą
 171. Tworzenie planów dnia – poranek –  rewalidacja
 172. Scenariusze społeczne – rewalidacja
 173. Jak wykorzystać zajęcia pozalekcyjne  – rewalidacja
 174. Technika „Opowiadanie życia” –  rewalidacja
 175. Jak rozmawiać z dorosłymi – umiejętności społeczne –  rewalidacja
 176. Terapie społeczne w ASD – rewalidacja
 177. Towarzyskie Opowieści – strategia społeczna – rewalidacja
 178. Jak zacząć rozmowę i ją podtrzymać – umiejętności społeczne – umiejętności społeczne rewalidacja
 179. Co jest w skarpecie? – zabawa SI
 180. Udana zabawa w kółku – wskazówki
 181. Wysyp i nasyp – zabawa SI
 182. Na rowerze przez labirynt (SI)
 183. Ćwiczenia Safari na deskorolce – zabawa SI – rewalidacja
 184. Na desce – zabawa SI – (w wodzie) – rewalidacja
 185. Zabawa daleko i blisko – wspomaganie wzroku (SI) – rewalidacja/wzrok
 186. Skarby w ryżu – zabawa SI – rewalidacja
 187. Kołysanie zabawa SI – rewalidacja
 188. Przetwarzanie dźwięków a język – rewalidacja
 189. Rzeka-zabawa SI – rewalidacja/zabawa
 190. Przybory, powierzchnia pisania i papier – rewalidacja
 191. Wzrokowe rozproszenie uwagi – rewalidacja
 192. Początek dnia w szkole ASD/SI – rewalidacja
 193. Bujanie oczu – zabawa/SI – rewalidacja – wzrok
 194. Kanapka z dziećmi-gra/SI
 195. Zabawa dźwiękami – rewalidacja- rozróżnianie dźwięków
 196. Bulgotanie i mruczenie-wczesna interwencja-pływanie – SI
 197. Świadomość rąk i palców – rewalidacja – motoryka mała
 198. Do biegu! – rewalidacja – motoryka duża
 199. Przygotuj ciało i umysł do pisania-sensoryka – rewalidacja – pisanie – SI
 200. Problemy z przetwarzaniem bodźców wzrokowych wg Grandin (rewalidacja) – SI
 201. Wykorzystajmy zachowania powtarzalne (perseweracje) dziecka(rewalidacja) – SI
 202. Praca z upośledzeniem słuchu w ASD (rewalidacja) – słuch – SI
 203. Dostarcz bodźców dzieciom potrzebującym uspokoić ręce i buzię – rewalidacja – SI
 204. Pisanie po plecach – przetwarzanie – rewalidacja – SI
 205. Wąchanie – zabawa – Zapachy – rewalidacja – SI
 206. Ładowanie wywrotki-motoryka mała – rewalidacja – SI
 207. Zabawa dźwiękami – rewalidacja – SI
 208. Metoda polisensoryczna – rewalidacja – SI –  dysleksja/ASD/ADHD…
 209. Wąskie preferencje żywieniowe w autyzmie – sposoby na  (nie)jedzenie – SI
 210. Orientacja w przestrzeni – aplikacja – przedszkolak – rewalidacja – SI
 211. Echolalia – techniki (rewalidacja) – SI
 212. Balonowy bejsbol (rewalidacja: sensoryka, motoryka duża) – SI
 213. Problemy z przetwarzaniem bodźców słuchowych wg Grandin – przetwarzanie – SI
 214. Świadomość własnego ciała – świadomość – SI
 215. Gra w kapsle – rewalidacja (SI)
 216. Gry i zabawy z całego świata
 217. Skoki do wody – rewalidacja (SI) w wodzie
 218. Dobble London – (j. angielski) – gra karciana
 219. Niebo Kopernika
 220. Jak grać w Pokemony?
 221. LATO – zajęcia – angielski –  materiały
 222. Rytmiczny spacer – motoryka
 223. Przez słomkę – logopedyczne
 224. Wodna jazda konna – rewalidacja (SI) w wodzie
 225. Ping-pong wodny – rewalidacja (SI) w wodzie
 226. Balonowy bejsbol – rewalidacja (SI)
 227. Bransoletki z nitki – motoryka mała
 228. Propozycje zabaw na świeżym powietrzu: Zbijak, Piłka nożna, Gąski, Linka, Głupi Jasiu, Murarz i cegły, Berek, W osła, Rysowanie cienia, Lisek Fikumisek
 229. Darmowe plakaty, książki i matriały do pracy z dziećmi – materiały
 230. Piekło niebo – Gry i zabawy dla dzieci – filmik
 231. Zakładki do druku – matriały
 232. Tablice z literami do nauki czytania – czytanie
 233. Kolorowanki do druku
 234. Tablice demonstracyjne: cyfry – cyfry
 235. Zbiór zabaw z chustą animacyjną
 236. Wychodzą z cienia podwórkowe wspomnienia – przykładowe zabawy
 237. Zabawy dla 2 – 3 latka ponad 50 kreatywnych pomysłów na zajęcia…
 238. Wisielec/szubienica – Gry na kartce – filmik
 239. Tablice z literami: polskimi, dwuznakami, zmiękczeniami – czytanie
 240. Zabawy integracyjne
 241. ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE
 242. Gra w klasy – filmik
 243. Ziemniak
 244. Proste ćwiczenia wspomagające integrację sensoryczną – rewalidacja (SI)
 245. Gra w podchody
 246. Labirynt – Gry na kartce – filmik
 247. Ja nigdy nie… – zabawy integracyjne
 248. kolorowanki dla najmłodszych online
 249. Wyliczanki, rymowanki
 250. Piotruś, Świnia, Kibel – gry karciane dla najmłodszych
 251. Państwa miasta – gry na kartce – filmik
 252. Kropki/Zdobywcy kwadratów – Gry na kartce – filmik
 253. Wojna – gry na kartce – filmik
 254. Gra w gumę –  W dziesiątki („10”)
 255. Gra w gumę – filmik
 256. Piosenki letnie i wakacyjne
 257. Statki, okręty – Gry na kartce – filmik
 258. Makao – karciane
 259. Piłkarzyki – Gry na kartce – filmik
 260. Drudel – Gry i zabawy dla dzieci i nie tylko
 261. Zabawa (ruchowa) – Na ziemi zostaje
 262. Gry i zabawy dla dzieci na dwór i do domu – (ciekawe zabawki)
 263. Autyzm – pracuj nad sobą i znajdź pracę – praca rewalidacja
 264. Program edukacji społeczno-seksualnej – sex rewalidacja
 265. Trening umiejętności społecznych – rewalidacja
 266. Kartoteka znajomych – umiejętności społeczne – rewalidacja
 267. Program przeciw prześladowaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a – przemoc – rewalidacja – Przemoc!
 268. Jedzenie i zachowanie dziecka z ASD przy posiłkach – jedzenie – rewalidacja
 269. Umiejętności społeczne dziecka: Jak zrobić dobre pierwsze wrażenie  – rewalidacja
 270. Szkolenie z zakresu teorii umysłu: Rozmowy komiksowe  – teoria umysłu -rewalidacja
 271. Umiejętności społeczne: uścisk dłoni – umiejętności społeczne – rewalidacja/poznajemy się
 272. Nauka korzystania z toalety dziecka z ASD – trening czystości – rewalidacja
 273. Głuchy telefon
 274. Podawanie piłki
 275. Walka kogutów
Reklamy