REWALIDACJA

Zakładka dotyczy rewalidacji w szkole masowej, specjalnej, w przedszkolu, w gabinetach pedagogiczno-psychologicznych, na zajęciach wyrównawczych, kompensacyjnych, indywidualnych, grupowych autystycznych dzieci, dzieci z zaburzeniami pokrewnymi oraz dzieci z lekką i głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Więcej dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną na stronie neuroroznorodni.com.  Natomiast historyjki społeczne, sekwencje czynności i schematy oraz grafomotoryka na – autyzm.life

ZAKŁADKI:

TEMATY/ĆWICZENIA:

 1. Przykład oceny opisowej, I semestr, kl. III
 2. Autyzm – konspekt zajęć rewalidacyjnych dla ucznia
 3. Przykładowe sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych
 4. Ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 5. Program rewalidacji indywidualnej dla autystycznego ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
 6. Konspekt zajęć dla autystycznego ucznia – charakterystyka i diagnoza
 7. Program rewalidacji indywidualnej dla autystycznego ucznia, kl I-III
 8. Ocena pracy rewalidacyjnej, przykład
 9. Program rewalidacyjny ucznia z zespołem Aspergera, kl 7
 10. Autyzm – wiedza ogólna i wnioskowanie, rewalidacja, scenariusz zajęć
 11. Rewalidacja przez muzykę
 12. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych. Korzystamy z kalendarza
 13. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych usprawniających percepcję i pamięć wzrokową
 14. Przykładowe sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych
 15. Ocena przebiegu rewalidacji
 16. Program zajęć rewalidacji indywidualnej dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, II etap edukacji
 17. Program rewalidacji indywidualnej uczennicy kl. VII niepełnosprawność intelektualna
 18. Przykładowa ocena pracy rewalidacyjnej
 19. Scenariusze zajęć rewalidacyjnych
 20. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających umiejętność czytania
 21. Zaburzenia zdolności matematycznych
 22. Małe dzieci z ASD – nauka naśladownictwa
 23. Plan uczestnictwa
 24. Plan pracy dydaktyczno-terapeutycznej, poziom poznawczy
 25. Dysfunkcja wzrokowa – listy kontrolne
 26. Strategie czytania
 27. Ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową
 28. ASD – program zajęć rewalidacji indywidualnej
 29. Rozwój mowy i myślenia – ćwiczenia
 30. Ocenianie
 31. Kwestionariusz obserwacyjny rozwoju dziecka – poziom zmysłowy
 32. Rozsypanki wyrazowe*
 33. Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia
 34. Autyzm – wycinane układanki
 35. Autystyczny uczeń – rozmowa
 36. Eliminowanie lub modyfikowanie nieakceptowalnych zachowań ZA
 37. Liczba mnoga – scenariusz zajęć/autyzm
 38. Książeczki wspomagania społecznego
 39. Komunikacja pozawerbalna – ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne
  Spójrz, zakryj, zapisz, sprawdź – nauka pisowni
 40. Wiedza ogólna i wnioskowanie – scenariusz zajęć
 41. Orientacja w schemacie własnego ciała i w przestrzeni – zestaw ćwiczeń
 42. Analiza zachowań autystycznego Kuby, szkoła podstawowa, strategie
 43. Rozpraszanie uwagi – historyjka społeczna
 44. Literowanie
 45. Percepcja słuchowa – cele, symptomy, zakres ćwiczeń
 46. Autyzm – niepokój
 47. Język angielski, niemiecki – dostosowanie wymagań
 48. Dostosowanie wymagań edukacyjnych – fizyka
 49. Percepcja wzrokowa – kompensacja/IPET
 50. Ćwiczenia usprawniające zaburzoną orientację przestrzenną – zestawy
 51. Ćwiczenia usprawniające wrażliwość słuchową
 52. Strefa ciszy – historyjka społeczna
 53. Lato – treści i osiągnięcia/rewalidacja/IPET
 54. Rozwijanie samodzielności – wzmocnienia
 55. Wypowiedzi pisemne – ćwiczenia 
 56. Redukowanie wzmacniającej wartości autostymulacji
 57. Zestaw ćwiczeń sprawności grafomotorycznej
 58. Dysfunkcja dotykowa – listy kontrolne
 59. Ucz i wszystko objaśniaj krok po kroku 
 60. Diagnoza funkcjonalna i IPET
 61. Współpraca między nauczycielami 
 62. Których umiejętności związanych z zabawą uczyć?
 63. Ćwiczenia usprawniające syntezę i pamięć słuchową
 64. Autystyczny uczeń – radzenie sobie ze zmianami w szkole
 65. Uspołecznianie – treści/oczekiwania
 66. Nagradzanie – autystyczny uczeń
 67. Samodzielna praca i zabawa
 68. Procedura rozwiązywania trudnych zadań
 69. Dysleksja – ogólne zasady nauczania
 70. Edukacja techniczna
 71. Składniki skutecznego procesu nauczania w ASD
 72. Zachowania destrukcyjne w ASD
 73. Dysfunkcja proprioceptyczna – lista kontrolna
 74. Środowisko społeczno-przyrodnicze – rewalidacja/autyzm kl. I-IV
 75. Uwaga ucznia – wzmocnienia
 76. Projekty mechaniczne – samoświadomość/autyzm
 77. Plastyka – rewalidacja kl. I-IV/autyzm
 78. Muzyka z rytmiką – rewalidacja/autyzm
 79. Procedury osiągania celów rewalidacyjnych
 80. Biblioteka wizualna – zabawa/autyzm
 81. Zakres ćwiczeń terapeutycznych kompensujących trudności zasad i reguł ortograficznych kl. I-IV
 82. Uczenie płynności
 83. Relaks
 84. Mocne i słabe strony ucznia – IPET
 85. Wychowanie fizyczne – rewalidacja/autyzm
 86. Dziennik zachowań
 87. Kłopoty z matematyką – myślenie obrazami
 88. Kinezjologia edukacyjna Dennisona
 89. Masaż Shantala – deficyt bodźców dotykowych
 90. Matematyka – rewalidacja/autyzm klasy I-IV
 91. System Marianny Frosing
 92. Rewalidacja indywidualna – samodzielność i samoobsługa/autyzm
 93. Usprawniamy motorykę małą – nowe ćwiczenia
 94. Terapia ręki
 95. Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
 96. Planowanie motoryczne i strategie organizacyjne
 97. Metoda Ruchu Rudolfa Labana
 98. Program ogólnorozwojowy PORUSZ UMYSŁ
 99. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę małą
 100. Zabawa w łapanie – motoryka mała
 101. Dyskalkulia – Program Wyścigi liczbowe
 102. Problemy z czytaniem – lista wskazówek
 103. Ładowanie wywrotki-motoryka mała
 104. Kroje pisma – sposoby
 105. Pozytywna technika samokontroli: KSIĘGA ZAŻALEŃ
 106. Budowanie zdań – ćwiczenia
 107. Metoda Knillów – świadomość, kontakt, komunikacja
 108. Techniki relaksacyjne
 109. Rozkazy – ćwiczenia pamięci słuchowej/scenariusz 
 110. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę dużą
 111. Nie mówić do dziecka – plany aktywności
 112. Zabawa „Tu jestem”
 113. Zabawa „Przyimki i ja”
 114. Sposoby uczenia się – lekcja/kartka
 115. Idziemy na polowanie-kategoryzacja – rewalidacja
 116. Pomoc w zapisywaniu tekstu – rewalidacja
 117. Mapy myśli – rewalidacja
 118. Przenoszenie myśli na papier – sposoby
 119. Mała burza mózgów – rewalidacja – wzbogacanie słownictwa
 120. Przyjemne sposoby na naukę elastycznego myslenia – rewalidacja
 121. Wymawianie słów podczas pisania – rewalidacja: dysleksja/ASD/ADHD…
 122. Przygotuj ciało i umysł do pisania-sensoryka – rewalidacja – pisanie – SI
 123. Łowienie idiomów – gra, rewalidacja
 124. Pisanie po plecach – przetwarzanie – rewalidacja – SI
 125. Autyzm – nauka w grupie
 126. Prezentacja parami: zdjęcie – przedmiot oraz słowo – przedmiot
 127. Samodzielna kontrola rozumienia tekstu
 128. Głośne myślenie-dysleksja/ćwiczenie
 129. Rysunek lasu-pisanie/dysleksja – rewalidacja- pisanie/opisywanie
 130. Założenia programu „Emocje”
 131. Co lubię najbardziej? – pisanie tekstu
 132. Cierpliwość – kartka/ściąga – rewalidacja
 133. Mała zabawa biegowa – integracja – zabawa/integracja
 134. Podkreślaj, przerysowuj gesty w autyzmie – ćwiczenia
 135. Zabawa poznaj-piłka – scenariusz – rewalidacja/poznajemy się
 136. Co mówić w odpowiedzi na próbę dręczenia i w jaki sposób to powiedzieć? – rewalidacja/dręczenie
 137. Radzenie sobie z nudą-ściąga/kartka – rewalidacja
 138. Emocjometr – materiały
 139. Odczytywanie emocji – samoświadomość/kartka – rewalidacja/emocje
 140. Dlaczego ludzie się śmieją, kiedy nie żartuję – samoświadomość/kartka – rewalidacja
 141. Włączanie się do rozmowy – ściąga/kartka – rewalidacja
 142. Proszenie o pomoc-ściąga/samoświadomość – rewalidacja
 143. Przedstawianie się – ściąga – rewalidacja/poznajemy się
 144. Nieporozumienia-szukanie rozwiązań – rewalidacja
 145. Czy dorośli wiedzą wszystko?-Historyjka społeczna/samoświadomość – rewalidacja
 146. Komunikowanie się – ściąga – rewalidacja
 147. Mówienie z szacunkiem tego, co się myśli-historyjka społeczna/samoświadomość – rewalidacja/samoświadomość
 148. Mówienie do siebie – kartka/samoświadomość – rewalidacja
 149. Gra szarady z emocjami – rewalidacja/emocje
 150. Zadawać w kółko to samo pytanie – rewalidacja/samoświadomość
 151. Zabawa „Mój mózg, twój mózg” – teoria umysłu – rewalidacja
 152. Zabawa w udawanie – kartka – rewalidacja
 153. Zabawa w bingo z imionami – rewalidacja
 154. Rozwój myślenia społecznego – rewalidacja
 155. Dziękowanie ludziom za to, że mówią coś miłego – historyjka społeczna/kartka – rewalidacja
 156. Dziennik uczuć – rewalidacja/uczucia
 157. Asertywność – ćwiczenia/kartka – rewalidacja/asertywność
 158. Gra kostka z uczuciami i doznaniami – rewalidacja/uczucia
 159. Świadomość tego, co się dzisiaj stanie – rewalidacja/świadomość/kartka
 160. Intensywność emocji – rewalidacja/emocje
 161. Błąd w zadaniu szkolnym-historyjka społeczna – rewalidacja
 162. Wyłączanie się – kartka – rewalidacja
 163. Rozpoznawanie i rozumienie emocji – rewalidacja/zabawa/emocje
 164. Berek z emocjami – rewalidacja/emocje
 165. Więcej o bezpieczeństwie… kartka -rewalidacja/samoświadomość/ćwiczenia/kartka
 166. Uczucia innych osób-ćwiczenia/kartka – rewalidacja/kartka
 167. Bezpieczeństwo-kartka – rewalidacja/kartka
 168. Przyjmowanie cudzej perspektywy – rewalidacja
 169. Zmiany – historyjka społeczna – rewalidacja
 170. Loteryjka – rewalidacja – pamięć krótkotrwała
 171. Gra Naklejka z komplementem – rewalidacja – integracja
 172. Kodeks złości – techniki radzenia sobie z agresją – rewalidacja
 173. Zrozumieć manieryzmy ruchowe/samoświadomość/kartka – rewalidacja
 174. W jaki sposób przegrać grą, ale zyskać przyjaciół? – rewalidacja
 175. Zabawa w pokazywanie – rewalidacja
 176. Zrozumienie mojej mimiki twarzy/kartka – rewalidacja/kartka
 177. Co onacza dla mnie „komfort” – ćwiczenia/kartka – rewalidacja/kartka
 178. Gra pajęczyna – grupa (scenariusz) – rewalidacja
 179. Rozpoznawanie wyrazu twarzy – rewalidacja – twarz/emocje
 180. Mądra głowa – zabawa – zabawa integracyjna
 181. Sposoby uczenia się – lekcja/kartka – rewalidacja/kartka
 182. Autyzm – nauka w grupie – rewalidacja
 183. Sprawiedliwość – Zażalenie – Formularz zażalenia –rewalidacja
 184. Technika Mediacji Rówieśniczej – rewalidacja
 185.  Jak rozpocząć zdanie – ściąga – rewalidacja
 186. Przyjmowanie prezentów-schemat – rewalidacja
 187. Pozytywna technika samokontroli: KSIĘGA ZAŻALEŃ – rewalidacja
 188. Koła przyjaciół – umiejętności społeczne – rewalidacja
 189. Rozwijanie umiejętności społecznych – rewalidacja
 190. Sztuka prowadzenia rozmowy – rewalidacja
 191. Lekcja asertywności –  materiały na godz. wychowawczą
 192. Tworzenie planów dnia – poranek –  rewalidacja
 193. Scenariusze społeczne – rewalidacja
 194. Jak wykorzystać zajęcia pozalekcyjne  – rewalidacja
 195. Technika „Opowiadanie życia” –  rewalidacja
 196. Jak rozmawiać z dorosłymi – umiejętności społeczne –  rewalidacja
 197. Terapie społeczne w ASD – rewalidacja
 198. Towarzyskie Opowieści – strategia społeczna – rewalidacja
 199. Jak zacząć rozmowę i ją podtrzymać – umiejętności społeczne – umiejętności społeczne rewalidacja
 200. Co jest w skarpecie? – zabawa SI
 201. Udana zabawa w kółku – wskazówki
 202. Wysyp i nasyp – zabawa SI
 203. Na rowerze przez labirynt (SI)
 204. Ćwiczenia Safari na deskorolce – zabawa SI – rewalidacja
 205. Na desce – zabawa SI – (w wodzie) – rewalidacja
 206. Zabawa daleko i blisko – wspomaganie wzroku (SI) – rewalidacja/wzrok
 207. Skarby w ryżu – zabawa SI – rewalidacja
 208. Kołysanie zabawa SI – rewalidacja
 209. Przetwarzanie dźwięków a język – rewalidacja
 210. Rzeka-zabawa SI – rewalidacja/zabawa
 211. Przybory, powierzchnia pisania i papier – rewalidacja
 212. Wzrokowe rozproszenie uwagi – rewalidacja
 213. Początek dnia w szkole ASD/SI – rewalidacja
 214. Bujanie oczu – zabawa/SI – rewalidacja – wzrok
 215. Kanapka z dziećmi-gra/SI
 216. Zabawa dźwiękami – rewalidacja- rozróżnianie dźwięków
 217. Bulgotanie i mruczenie-wczesna interwencja-pływanie – SI
 218. Świadomość rąk i palców – rewalidacja – motoryka mała
 219. Do biegu! – rewalidacja – motoryka duża
 220. Przygotuj ciało i umysł do pisania-sensoryka – rewalidacja – pisanie – SI
 221. Problemy z przetwarzaniem bodźców wzrokowych wg Grandin (rewalidacja) – SI
 222. Wykorzystajmy zachowania powtarzalne (perseweracje) dziecka(rewalidacja) – SI
 223. Praca z upośledzeniem słuchu w ASD (rewalidacja) – słuch – SI
 224. Dostarcz bodźców dzieciom potrzebującym uspokoić ręce i buzię – rewalidacja – SI
 225. Pisanie po plecach – przetwarzanie – rewalidacja – SI
 226. Wąchanie – zabawa – Zapachy – rewalidacja – SI
 227. Ładowanie wywrotki-motoryka mała – rewalidacja – SI
 228. Zabawa dźwiękami – rewalidacja – SI
 229. Metoda polisensoryczna – rewalidacja – SI –  dysleksja/ASD/ADHD…
 230. Wąskie preferencje żywieniowe w autyzmie – sposoby na  (nie)jedzenie – SI
 231. Orientacja w przestrzeni – aplikacja – przedszkolak – rewalidacja – SI
 232. Echolalia – techniki (rewalidacja) – SI
 233. Balonowy bejsbol (rewalidacja: sensoryka, motoryka duża) – SI
 234. Problemy z przetwarzaniem bodźców słuchowych wg Grandin – przetwarzanie – SI
 235. Świadomość własnego ciała – świadomość – SI
 236. Gra w kapsle – rewalidacja (SI)
 237. Gry i zabawy z całego świata
 238. Skoki do wody – rewalidacja (SI) w wodzie
 239. Dobble London – (j. angielski) – gra karciana
 240. Niebo Kopernika
 241. Jak grać w Pokemony?
 242. LATO – zajęcia – angielski –  materiały
 243. Rytmiczny spacer – motoryka
 244. Przez słomkę – logopedyczne
 245. Wodna jazda konna – rewalidacja (SI) w wodzie
 246. Ping-pong wodny – rewalidacja (SI) w wodzie
 247. Balonowy bejsbol – rewalidacja (SI)
 248. ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE
 249. Proste ćwiczenia wspomagające integrację sensoryczną – rewalidacja (SI)
 250. Autyzm – pracuj nad sobą i znajdź pracę – praca rewalidacja
 251. Program edukacji społeczno-seksualnej – sex rewalidacja
 252. Trening umiejętności społecznych – rewalidacja
 253. Kartoteka znajomych – umiejętności społeczne – rewalidacja
 254. Program przeciw prześladowaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a – przemoc – rewalidacja – Przemoc!
 255. Jedzenie i zachowanie dziecka z ASD przy posiłkach – jedzenie – rewalidacja
 256. Umiejętności społeczne dziecka: Jak zrobić dobre pierwsze wrażenie  – rewalidacja
 257. Szkolenie z zakresu teorii umysłu: Rozmowy komiksowe  – teoria umysłu -rewalidacja
 258. Umiejętności społeczne: uścisk dłoni – umiejętności społeczne – rewalidacja/poznajemy się
 259. Nauka korzystania z toalety dziecka z ASD – trening czystości – rewalidacja
 260. Głuchy telefon
 261. Podawanie piłki
 262. Walka kogutów

fot. motywu i okładki na stronę sylwiaiwan.com

Blog na WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

%d blogerów lubi to: