Zakładka dotyczy rewalidacji w szkole masowej, specjalnej, w przedszkolu, w gabinetach pedagogiczno-psychologicznych, na zajęciach wyrównawczych, kompensacyjnych, indywidualnych, grupowych autystycznych dzieci, dzieci z zaburzeniami pokrewnymi oraz dzieci z lekką i głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Więcej dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną na stronie neuroroznorodni.com.  Natomiast historyjki społeczne, sekwencje czynności i schematy oraz grafomotoryka na – autyzm.life

https://www.instagram.com/autyzmwszkolecom/

TEMATY/ĆWICZENIA:

 1. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z autyzmem
 2. Stałość spostrzegania – percepcja wzrokowa – ćwiczenia
 3. Konspekt zajęć rehabilitacji ruchowej z wykorzystaniem elementów integracji sensorycznej
 4. Jak zacząć bieganie z dzieckiem?
 5. Program zajęć rewalidacyjnych dla dzieci ze spektrum autyzmu: Poznaję, przeżywam, rozumiem
 6. Naśladowanie niewerbalne, autyzm – scenariusz zajęć
 7. Dobieranie, wyszukiwanie, porównywanie, sortowanie – rewalidacja, autyzm
 8. Nagrywanie czytania – sposoby
 9. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę dużą – spektrum autyzmu
 10. Autyzm – orientacja w schemacie ciała oraz czasowo – przestrzenna, rewalidacja
 11. Przykład oceny opisowej, I semestr, kl. III
 12. Autyzm – konspekt zajęć rewalidacyjnych dla ucznia
 13. Przykładowe sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych
 14. Ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 15. Program rewalidacji indywidualnej dla autystycznego ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
 16. Konspekt zajęć dla autystycznego ucznia – charakterystyka i diagnoza
 17. Program rewalidacji indywidualnej dla autystycznego ucznia, kl I-III
 18. Ocena pracy rewalidacyjnej, przykład
 19. Program rewalidacyjny ucznia z zespołem Aspergera, kl 7
 20. Autyzm – wiedza ogólna i wnioskowanie, rewalidacja, scenariusz zajęć
 21. Rewalidacja przez muzykę
 22. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych. Korzystamy z kalendarza
 23. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych usprawniających percepcję i pamięć wzrokową
 24. Przykładowe sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych
 25. Ocena przebiegu rewalidacji
 26. Program zajęć rewalidacji indywidualnej dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, II etap edukacji
 27. Program rewalidacji indywidualnej uczennicy kl. VII niepełnosprawność intelektualna
 28. Przykładowa ocena pracy rewalidacyjnej
 29. Scenariusze zajęć rewalidacyjnych
 30. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających umiejętność czytania
 31. Zaburzenia zdolności matematycznych
 32. Małe dzieci z ASD – nauka naśladownictwa
 33. Plan uczestnictwa
 34. Plan pracy dydaktyczno-terapeutycznej, poziom poznawczy
 35. Dysfunkcja wzrokowa – listy kontrolne
 36. Strategie czytania
 37. Ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową
 38. ASD – program zajęć rewalidacji indywidualnej
 39. Rozwój mowy i myślenia – ćwiczenia
 40. Ocenianie
 41. Kwestionariusz obserwacyjny rozwoju dziecka – poziom zmysłowy
 42. Rozsypanki wyrazowe*
 43. Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia
 44. Autyzm – wycinane układanki
 45. Autystyczny uczeń – rozmowa
 46. Eliminowanie lub modyfikowanie nieakceptowalnych zachowań ZA
 47. Liczba mnoga – scenariusz zajęć/autyzm
 48. Książeczki wspomagania społecznego
 49. Komunikacja pozawerbalna – ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne
  Spójrz, zakryj, zapisz, sprawdź – nauka pisowni
 50. Wiedza ogólna i wnioskowanie – scenariusz zajęć
 51. Orientacja w schemacie własnego ciała i w przestrzeni – zestaw ćwiczeń
 52. Analiza zachowań autystycznego Kuby, szkoła podstawowa, strategie
 53. Rozpraszanie uwagi – historyjka społeczna
 54. Literowanie
 55. Percepcja słuchowa – cele, symptomy, zakres ćwiczeń
 56. Autyzm – niepokój
 57. Język angielski, niemiecki – dostosowanie wymagań
 58. Dostosowanie wymagań edukacyjnych – fizyka
 59. Percepcja wzrokowa – kompensacja/IPET
 60. Ćwiczenia usprawniające zaburzoną orientację przestrzenną – zestawy
 61. Ćwiczenia usprawniające wrażliwość słuchową
 62. Strefa ciszy – historyjka społeczna
 63. Lato – treści i osiągnięcia/rewalidacja/IPET
 64. Rozwijanie samodzielności – wzmocnienia
 65. Wypowiedzi pisemne – ćwiczenia 
 66. Redukowanie wzmacniającej wartości autostymulacji
 67. Zestaw ćwiczeń sprawności grafomotorycznej
 68. Dysfunkcja dotykowa – listy kontrolne
 69. Ucz i wszystko objaśniaj krok po kroku 
 70. Diagnoza funkcjonalna i IPET
 71. Współpraca między nauczycielami 
 72. Których umiejętności związanych z zabawą uczyć?
 73. Ćwiczenia usprawniające syntezę i pamięć słuchową
 74. Autystyczny uczeń – radzenie sobie ze zmianami w szkole
 75. Uspołecznianie – treści/oczekiwania
 76. Nagradzanie – autystyczny uczeń
 77. Samodzielna praca i zabawa
 78. Procedura rozwiązywania trudnych zadań
 79. Dysleksja – ogólne zasady nauczania
 80. Edukacja techniczna
 81. Składniki skutecznego procesu nauczania w ASD
 82. Zachowania destrukcyjne w ASD
 83. Dysfunkcja proprioceptyczna – lista kontrolna
 84. Środowisko społeczno-przyrodnicze – rewalidacja/autyzm kl. I-IV
 85. Uwaga ucznia – wzmocnienia
 86. Projekty mechaniczne – samoświadomość/autyzm
 87. Plastyka – rewalidacja kl. I-IV/autyzm
 88. Muzyka z rytmiką – rewalidacja/autyzm
 89. Procedury osiągania celów rewalidacyjnych
 90. Biblioteka wizualna – zabawa/autyzm
 91. Zakres ćwiczeń terapeutycznych kompensujących trudności zasad i reguł ortograficznych kl. I-IV
 92. Uczenie płynności
 93. Relaks
 94. Mocne i słabe strony ucznia – IPET
 95. Wychowanie fizyczne – rewalidacja/autyzm
 96. Dziennik zachowań
 97. Kłopoty z matematyką – myślenie obrazami
 98. Kinezjologia edukacyjna Dennisona
 99. Masaż Shantala – deficyt bodźców dotykowych
 100. Matematyka – rewalidacja/autyzm klasy I-IV
 101. System Marianny Frosing
 102. Rewalidacja indywidualna – samodzielność i samoobsługa/autyzm
 103. Usprawniamy motorykę małą – nowe ćwiczenia
 104. Terapia ręki
 105. Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
 106. Planowanie motoryczne i strategie organizacyjne
 107. Metoda Ruchu Rudolfa Labana
 108. Program ogólnorozwojowy PORUSZ UMYSŁ
 109. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę małą
 110. Zabawa w łapanie – motoryka mała
 111. Dyskalkulia – Program Wyścigi liczbowe
 112. Problemy z czytaniem – lista wskazówek
 113. Ładowanie wywrotki-motoryka mała
 114. Kroje pisma – sposoby
 115. Pozytywna technika samokontroli: KSIĘGA ZAŻALEŃ
 116. Budowanie zdań – ćwiczenia
 117. Metoda Knillów – świadomość, kontakt, komunikacja
 118. Techniki relaksacyjne
 119. Rozkazy – ćwiczenia pamięci słuchowej/scenariusz 
 120. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę dużą
 121. Nie mówić do dziecka – plany aktywności
 122. Zabawa „Tu jestem”
 123. Zabawa „Przyimki i ja”
 124. Sposoby uczenia się – lekcja/kartka
 125. Idziemy na polowanie-kategoryzacja – rewalidacja
 126. Pomoc w zapisywaniu tekstu – rewalidacja
 127. Mapy myśli – rewalidacja
 128. Przenoszenie myśli na papier – sposoby
 129. Mała burza mózgów – rewalidacja – wzbogacanie słownictwa
 130. Przyjemne sposoby na naukę elastycznego myslenia – rewalidacja
 131. Wymawianie słów podczas pisania – rewalidacja: dysleksja/ASD/ADHD…
 132. Przygotuj ciało i umysł do pisania-sensoryka – rewalidacja – pisanie – SI
 133. Łowienie idiomów – gra, rewalidacja
 134. Pisanie po plecach – przetwarzanie – rewalidacja – SI
 135. Autyzm – nauka w grupie
 136. Prezentacja parami: zdjęcie – przedmiot oraz słowo – przedmiot
 137. Samodzielna kontrola rozumienia tekstu
 138. Głośne myślenie-dysleksja/ćwiczenie
 139. Rysunek lasu-pisanie/dysleksja – rewalidacja- pisanie/opisywanie
 140. Założenia programu „Emocje”
 141. Co lubię najbardziej? – pisanie tekstu
 142. Cierpliwość – kartka/ściąga – rewalidacja
 143. Mała zabawa biegowa – integracja – zabawa/integracja
 144. Podkreślaj, przerysowuj gesty w autyzmie – ćwiczenia
 145. Zabawa poznaj-piłka – scenariusz – rewalidacja/poznajemy się
 146. Co mówić w odpowiedzi na próbę dręczenia i w jaki sposób to powiedzieć? – rewalidacja/dręczenie
 147. Radzenie sobie z nudą-ściąga/kartka – rewalidacja
 148. Emocjometr – materiały
 149. Odczytywanie emocji – samoświadomość/kartka – rewalidacja/emocje
 150. Dlaczego ludzie się śmieją, kiedy nie żartuję – samoświadomość/kartka – rewalidacja
 151. Włączanie się do rozmowy – ściąga/kartka – rewalidacja
 152. Proszenie o pomoc-ściąga/samoświadomość – rewalidacja
 153. Przedstawianie się – ściąga – rewalidacja/poznajemy się
 154. Nieporozumienia-szukanie rozwiązań – rewalidacja
 155. Czy dorośli wiedzą wszystko?-Historyjka społeczna/samoświadomość – rewalidacja
 156. Komunikowanie się – ściąga – rewalidacja
 157. Mówienie z szacunkiem tego, co się myśli-historyjka społeczna/samoświadomość – rewalidacja/samoświadomość
 158. Mówienie do siebie – kartka/samoświadomość – rewalidacja
 159. Gra szarady z emocjami – rewalidacja/emocje
 160. Zadawać w kółko to samo pytanie – rewalidacja/samoświadomość
 161. Zabawa „Mój mózg, twój mózg” – teoria umysłu – rewalidacja
 162. Zabawa w udawanie – kartka – rewalidacja
 163. Zabawa w bingo z imionami – rewalidacja
 164. Rozwój myślenia społecznego – rewalidacja
 165. Dziękowanie ludziom za to, że mówią coś miłego – historyjka społeczna/kartka – rewalidacja
 166. Dziennik uczuć – rewalidacja/uczucia
 167. Asertywność – ćwiczenia/kartka – rewalidacja/asertywność
 168. Gra kostka z uczuciami i doznaniami – rewalidacja/uczucia
 169. Świadomość tego, co się dzisiaj stanie – rewalidacja/świadomość/kartka
 170. Intensywność emocji – rewalidacja/emocje
 171. Błąd w zadaniu szkolnym-historyjka społeczna – rewalidacja
 172. Wyłączanie się – kartka – rewalidacja
 173. Rozpoznawanie i rozumienie emocji – rewalidacja/zabawa/emocje
 174. Berek z emocjami – rewalidacja/emocje
 175. Więcej o bezpieczeństwie… kartka -rewalidacja/samoświadomość/ćwiczenia/kartka
 176. Uczucia innych osób-ćwiczenia/kartka – rewalidacja/kartka
 177. Bezpieczeństwo-kartka – rewalidacja/kartka
 178. Przyjmowanie cudzej perspektywy – rewalidacja
 179. Zmiany – historyjka społeczna – rewalidacja
 180. Loteryjka – rewalidacja – pamięć krótkotrwała
 181. Gra Naklejka z komplementem – rewalidacja – integracja
 182. Kodeks złości – techniki radzenia sobie z agresją – rewalidacja
 183. Zrozumieć manieryzmy ruchowe/samoświadomość/kartka – rewalidacja
 184. W jaki sposób przegrać grą, ale zyskać przyjaciół? – rewalidacja
 185. Zabawa w pokazywanie – rewalidacja
 186. Zrozumienie mojej mimiki twarzy/kartka – rewalidacja/kartka
 187. Co onacza dla mnie „komfort” – ćwiczenia/kartka – rewalidacja/kartka
 188. Gra pajęczyna – grupa (scenariusz) – rewalidacja
 189. Rozpoznawanie wyrazu twarzy – rewalidacja – twarz/emocje
 190. Mądra głowa – zabawa – zabawa integracyjna
 191. Sposoby uczenia się – lekcja/kartka – rewalidacja/kartka
 192. Autyzm – nauka w grupie – rewalidacja
 193. Sprawiedliwość – Zażalenie – Formularz zażalenia –rewalidacja
 194. Technika Mediacji Rówieśniczej – rewalidacja
 195.  Jak rozpocząć zdanie – ściąga – rewalidacja
 196. Przyjmowanie prezentów-schemat – rewalidacja
 197. Pozytywna technika samokontroli: KSIĘGA ZAŻALEŃ – rewalidacja
 198. Koła przyjaciół – umiejętności społeczne – rewalidacja
 199. Rozwijanie umiejętności społecznych – rewalidacja
 200. Sztuka prowadzenia rozmowy – rewalidacja
 201. Lekcja asertywności –  materiały na godz. wychowawczą
 202. Tworzenie planów dnia – poranek –  rewalidacja
 203. Scenariusze społeczne – rewalidacja
 204. Jak wykorzystać zajęcia pozalekcyjne  – rewalidacja
 205. Technika „Opowiadanie życia” –  rewalidacja
 206. Jak rozmawiać z dorosłymi – umiejętności społeczne –  rewalidacja
 207. Terapie społeczne w ASD – rewalidacja
 208. Towarzyskie Opowieści – strategia społeczna – rewalidacja
 209. Jak zacząć rozmowę i ją podtrzymać – umiejętności społeczne – umiejętności społeczne rewalidacja
 210. Co jest w skarpecie? – zabawa SI
 211. Udana zabawa w kółku – wskazówki
 212. Wysyp i nasyp – zabawa SI
 213. Na rowerze przez labirynt (SI)
 214. Ćwiczenia Safari na deskorolce – zabawa SI – rewalidacja
 215. Na desce – zabawa SI – (w wodzie) – rewalidacja
 216. Zabawa daleko i blisko – wspomaganie wzroku (SI) – rewalidacja/wzrok
 217. Skarby w ryżu – zabawa SI – rewalidacja
 218. Kołysanie zabawa SI – rewalidacja
 219. Przetwarzanie dźwięków a język – rewalidacja
 220. Rzeka-zabawa SI – rewalidacja/zabawa
 221. Przybory, powierzchnia pisania i papier – rewalidacja
 222. Wzrokowe rozproszenie uwagi – rewalidacja
 223. Początek dnia w szkole ASD/SI – rewalidacja
 224. Bujanie oczu – zabawa/SI – rewalidacja – wzrok
 225. Kanapka z dziećmi-gra/SI
 226. Zabawa dźwiękami – rewalidacja- rozróżnianie dźwięków
 227. Bulgotanie i mruczenie-wczesna interwencja-pływanie – SI
 228. Świadomość rąk i palców – rewalidacja – motoryka mała
 229. Do biegu! – rewalidacja – motoryka duża
 230. Przygotuj ciało i umysł do pisania-sensoryka – rewalidacja – pisanie – SI
 231. Problemy z przetwarzaniem bodźców wzrokowych wg Grandin (rewalidacja) – SI
 232. Wykorzystajmy zachowania powtarzalne (perseweracje) dziecka(rewalidacja) – SI
 233. Praca z upośledzeniem słuchu w ASD (rewalidacja) – słuch – SI
 234. Dostarcz bodźców dzieciom potrzebującym uspokoić ręce i buzię – rewalidacja – SI
 235. Pisanie po plecach – przetwarzanie – rewalidacja – SI
 236. Wąchanie – zabawa – Zapachy – rewalidacja – SI
 237. Ładowanie wywrotki-motoryka mała – rewalidacja – SI
 238. Zabawa dźwiękami – rewalidacja – SI
 239. Metoda polisensoryczna – rewalidacja – SI –  dysleksja/ASD/ADHD…
 240. Wąskie preferencje żywieniowe w autyzmie – sposoby na  (nie)jedzenie – SI
 241. Orientacja w przestrzeni – aplikacja – przedszkolak – rewalidacja – SI
 242. Echolalia – techniki (rewalidacja) – SI
 243. Balonowy bejsbol (rewalidacja: sensoryka, motoryka duża) – SI
 244. Problemy z przetwarzaniem bodźców słuchowych wg Grandin – przetwarzanie – SI
 245. Świadomość własnego ciała – świadomość – SI
 246. Gra w kapsle – rewalidacja (SI)
 247. Gry i zabawy z całego świata
 248. Skoki do wody – rewalidacja (SI) w wodzie
 249. Dobble London – (j. angielski) – gra karciana
 250. Niebo Kopernika
 251. Jak grać w Pokemony?
 252. LATO – zajęcia – angielski –  materiały
 253. Rytmiczny spacer – motoryka
 254. Przez słomkę – logopedyczne
 255. Wodna jazda konna – rewalidacja (SI) w wodzie
 256. Ping-pong wodny – rewalidacja (SI) w wodzie
 257. Balonowy bejsbol – rewalidacja (SI)
 258. ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE
 259. Proste ćwiczenia wspomagające integrację sensoryczną – rewalidacja (SI)
 260. Autyzm – pracuj nad sobą i znajdź pracę – praca rewalidacja
 261. Program edukacji społeczno-seksualnej – sex rewalidacja
 262. Trening umiejętności społecznych – rewalidacja
 263. Kartoteka znajomych – umiejętności społeczne – rewalidacja
 264. Program przeciw prześladowaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a – przemoc – rewalidacja – Przemoc!
 265. Jedzenie i zachowanie dziecka z ASD przy posiłkach – jedzenie – rewalidacja
 266. Umiejętności społeczne dziecka: Jak zrobić dobre pierwsze wrażenie  – rewalidacja
 267. Szkolenie z zakresu teorii umysłu: Rozmowy komiksowe  – teoria umysłu -rewalidacja
 268. Umiejętności społeczne: uścisk dłoni – umiejętności społeczne – rewalidacja/poznajemy się
 269. Nauka korzystania z toalety dziecka z ASD – trening czystości – rewalidacja
 270. Głuchy telefon
 271. Podawanie piłki
 272. Walka kogutów

fot. motywu i okładki na stronę sylwiaiwan.com