Pakiet „Percepcja wzrokowa”. Zajęcia rewalidacyjne – 6 zł

Pakiet przeznaczony jest dla uczniów z zaburzeniami percepcji wzrokowej ze spektrum autyzmu i zaburzeń pokrewnych; zaburzeń uwagi; dysleksji i podobnych trudności w nauce. Pakiet „Percepcja wzrokowa”. Zajęcia rewalidacyjne – 6 zł, zawiera propozycje ćwiczeń przeznaczonych do wykorzystania w Indywidualnych Programach Edukacyjno – Terapeutycznych (IPET) i zajęciach rewalidacyjnych, zabawach terapeutycznych, terapiach zajęciowych itp. Pakiet zawiera mini – wykład oraz:

Ćwiczenia percepcji wzrokowej + materiały:

 1. Stałość spostrzegania: połącz w pary obiekty i grupy/wzory obiektów
 2. Kierunki
 3. Spostrzeganie figury i tła
 4. Spostrzeganie położenia przedmiotów w przestrzeni
 5. Dostrzeganie różnic / znajdź różnice
 6. Koordynacja wzrokowo – ruchowa: labirynty i inne
 7. Kodowanie
 8. Kodowanie – przykładowy scenariusz zajęć

Zebrane środki pozwolą na dalszy rozwój strony autyzmwszkole.com oraz publikowanych treści.

Reklamy

Zakładka dotyczy rewalidacji w szkole masowej, specjalnej, w przedszkolu, w gabinetach pedagogiczno-psychologicznych, na zajęciach wyrównawczych, kompensacyjnych, indywidualnych, grupowych autystycznych dzieci, dzieci z zaburzeniami pokrewnymi oraz dzieci z lekką i głębszą niepełnosprawnością intelektualną.

Zakładki:

 1. Pakiety lekcyjne
 2. Zajęcia rewalidacyjne dla ucznia ze spektrum autyzmu
 3. Bawimy się razem – zajęcia rewalidacyjne dla uczniów ze spektrum autyzmu
 4. Uczeń z niedosłuchem – program rewalidacji indywidualnej
 5. Pojęcia ilościowe – Rozwój umiejętności szkolnych w spektrum autyzmu – scenariusz zajęć
 6. Przykładowy program terapii pedagogicznej dla ucznia z ASD – poziom poznawczy
 7. Zajęcia rewalidacyjne – spektrum autyzmu i zaburzenia pokrewne
 8. Układanie w logiczny ciąg – spektrum autyzmu
 9. Ćwiczenia percepcji słuchowej – pomysły na zajęcia rewalidacyjne dla dzieci ze spektrum autyzmu
 10. Przykładowa ocena pracy rewalidacyjnej
 11. Depresja i nawykowe wyrażenia w autyzmie – zajęcia
 12. Przykładowe sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych
 13. Kształtowanie obrazu i schematu ciała oraz orientacji przestrzennej – autyzm
 14. Rzeczy ich cechy i właściwości – zajęcia/autyzm
 15. Czasy gramatyczne – rozwój mowy/autyzm
 16. Rodzaje zajęć rozwijających dla dzieci ze spektrum autyzmu
 17. Jesienne porządki w sadzie – scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla dziecka ze spektrum autyzmu
 18. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z autyzmem
 19. Stałość spostrzegania – percepcja wzrokowa – ćwiczenia
 20. Konspekt zajęć rehabilitacji ruchowej z wykorzystaniem elementów integracji sensorycznej
 21. Jak zacząć bieganie z dzieckiem?
 22. Program zajęć rewalidacyjnych dla dzieci ze spektrum autyzmu: Poznaję, przeżywam, rozumiem
 23. Naśladowanie niewerbalne, autyzm – scenariusz zajęć
 24. Dobieranie, wyszukiwanie, porównywanie, sortowanie – rewalidacja, autyzm
 25. Nagrywanie czytania – sposoby
 26. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę dużą – spektrum autyzmu
 27. Autyzm – orientacja w schemacie ciała oraz czasowo – przestrzenna, rewalidacja
 28. Przykład oceny opisowej, I semestr, kl. III
 29. Autyzm – konspekt zajęć rewalidacyjnych dla ucznia
 30. Przykładowe sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych
 31. Ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 32. Program rewalidacji indywidualnej dla autystycznego ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
 33. Konspekt zajęć dla autystycznego ucznia – charakterystyka i diagnoza
 34. Program rewalidacji indywidualnej dla autystycznego ucznia, kl I-III
 35. Ocena pracy rewalidacyjnej, przykład
 36. Program rewalidacyjny ucznia z zespołem Aspergera, kl 7
 37. Autyzm – wiedza ogólna i wnioskowanie, rewalidacja, scenariusz zajęć
 38. Rewalidacja przez muzykę
 39. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych. Korzystamy z kalendarza
 40. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych usprawniających percepcję i pamięć wzrokową
 41. Przykładowe sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych
 42. Ocena przebiegu rewalidacji
 43. Program zajęć rewalidacji indywidualnej dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, II etap edukacji
 44. Program rewalidacji indywidualnej uczennicy kl. VII niepełnosprawność intelektualna
 45. Przykładowa ocena pracy rewalidacyjnej
 46. Scenariusze zajęć rewalidacyjnych
 47. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających umiejętność czytania
 48. Zaburzenia zdolności matematycznych
 49. Małe dzieci z ASD – nauka naśladownictwa
 50. Plan uczestnictwa
 51. Plan pracy dydaktyczno-terapeutycznej, poziom poznawczy
 52. Dysfunkcja wzrokowa – listy kontrolne
 53. Strategie czytania
 54. Ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową
 55. ASD – program zajęć rewalidacji indywidualnej
 56. Rozwój mowy i myślenia – ćwiczenia
 57. Ocenianie
 58. Kwestionariusz obserwacyjny rozwoju dziecka – poziom zmysłowy
 59. Rozsypanki wyrazowe*
 60. Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia
 61. Autyzm – wycinane układanki
 62. Autystyczny uczeń – rozmowa
 63. Eliminowanie lub modyfikowanie nieakceptowalnych zachowań ZA
 64. Liczba mnoga – scenariusz zajęć/autyzm
 65. Książeczki wspomagania społecznego
 66. Komunikacja pozawerbalna – ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne
  Spójrz, zakryj, zapisz, sprawdź – nauka pisowni
 67. Wiedza ogólna i wnioskowanie – scenariusz zajęć
 68. Orientacja w schemacie własnego ciała i w przestrzeni – zestaw ćwiczeń
 69. Analiza zachowań autystycznego Kuby, szkoła podstawowa, strategie
 70. Rozpraszanie uwagi – historyjka społeczna
 71. Literowanie
 72. Percepcja słuchowa – cele, symptomy, zakres ćwiczeń
 73. Autyzm – niepokój
 74. Język angielski, niemiecki – dostosowanie wymagań
 75. Dostosowanie wymagań edukacyjnych – fizyka
 76. Percepcja wzrokowa – kompensacja/IPET
 77. Ćwiczenia usprawniające zaburzoną orientację przestrzenną – zestawy
 78. Ćwiczenia usprawniające wrażliwość słuchową
 79. Strefa ciszy – historyjka społeczna
 80. Lato – treści i osiągnięcia/rewalidacja/IPET
 81. Rozwijanie samodzielności – wzmocnienia
 82. Wypowiedzi pisemne – ćwiczenia 
 83. Redukowanie wzmacniającej wartości autostymulacji
 84. Zestaw ćwiczeń sprawności grafomotorycznej
 85. Dysfunkcja dotykowa – listy kontrolne
 86. Ucz i wszystko objaśniaj krok po kroku 
 87. Diagnoza funkcjonalna i IPET
 88. Współpraca między nauczycielami 
 89. Których umiejętności związanych z zabawą uczyć?
 90. Ćwiczenia usprawniające syntezę i pamięć słuchową
 91. Autystyczny uczeń – radzenie sobie ze zmianami w szkole
 92. Uspołecznianie – treści/oczekiwania
 93. Nagradzanie – autystyczny uczeń
 94. Samodzielna praca i zabawa
 95. Procedura rozwiązywania trudnych zadań
 96. Dysleksja – ogólne zasady nauczania
 97. Edukacja techniczna
 98. Składniki skutecznego procesu nauczania w ASD
 99. Zachowania destrukcyjne w ASD
 100. Dysfunkcja proprioceptyczna – lista kontrolna
 101. Środowisko społeczno-przyrodnicze – rewalidacja/autyzm kl. I-IV
 102. Uwaga ucznia – wzmocnienia
 103. Projekty mechaniczne – samoświadomość/autyzm
 104. Plastyka – rewalidacja kl. I-IV/autyzm
 105. Muzyka z rytmiką – rewalidacja/autyzm
 106. Procedury osiągania celów rewalidacyjnych
 107. Biblioteka wizualna – zabawa/autyzm
 108. Zakres ćwiczeń terapeutycznych kompensujących trudności zasad i reguł ortograficznych kl. I-IV
 109. Uczenie płynności
 110. Relaks
 111. Mocne i słabe strony ucznia – IPET
 112. Wychowanie fizyczne – rewalidacja/autyzm
 113. Dziennik zachowań
 114. Kłopoty z matematyką – myślenie obrazami
 115. Kinezjologia edukacyjna Dennisona
 116. Masaż Shantala – deficyt bodźców dotykowych
 117. Matematyka – rewalidacja/autyzm klasy I-IV
 118. System Marianny Frosing
 119. Rewalidacja indywidualna – samodzielność i samoobsługa/autyzm
 120. Usprawniamy motorykę małą – nowe ćwiczenia
 121. Terapia ręki
 122. Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
 123. Planowanie motoryczne i strategie organizacyjne
 124. Metoda Ruchu Rudolfa Labana
 125. Program ogólnorozwojowy PORUSZ UMYSŁ
 126. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę małą
 127. Problemy z czytaniem – lista wskazówek
 128. Ładowanie wywrotki-motoryka mała
 129. Kroje pisma – sposoby
 130. Pozytywna technika samokontroli: KSIĘGA ZAŻALEŃ
 131. Budowanie zdań – ćwiczenia
 132. Metoda Knillów – świadomość, kontakt, komunikacja
 133. Techniki relaksacyjne
 134. Rozkazy – ćwiczenia pamięci słuchowej/scenariusz 
 135. Nie mówić do dziecka – plany aktywności
 136. Zabawa „Tu jestem”
 137. Zabawa „Przyimki i ja”
 138. Sposoby uczenia się – lekcja/kartka
 139. Idziemy na polowanie-kategoryzacja – rewalidacja
 140. Pomoc w zapisywaniu tekstu – rewalidacja
 141. Mapy myśli – rewalidacja
 142. Przenoszenie myśli na papier – sposoby
 143. Mała burza mózgów – rewalidacja – wzbogacanie słownictwa
 144. Przyjemne sposoby na naukę elastycznego myslenia – rewalidacja
 145. Wymawianie słów podczas pisania – rewalidacja: dysleksja/ASD/ADHD…
 146. Przygotuj ciało i umysł do pisania-sensoryka – rewalidacja – pisanie – SI
 147. Łowienie idiomów – gra, rewalidacja
 148. Pisanie po plecach – przetwarzanie – rewalidacja – SI
 149. Autyzm – nauka w grupie
 150. Prezentacja parami: zdjęcie – przedmiot oraz słowo – przedmiot
 151. Samodzielna kontrola rozumienia tekstu
 152. Głośne myślenie-dysleksja/ćwiczenie
 153. Rysunek lasu-pisanie/dysleksja – rewalidacja- pisanie/opisywanie
 154. Założenia programu „Emocje”
 155. Co lubię najbardziej? – pisanie tekstu
 156. Cierpliwość – kartka/ściąga – rewalidacja
 157. Mała zabawa biegowa – integracja – zabawa/integracja
 158. Podkreślaj, przerysowuj gesty w autyzmie – ćwiczenia
 159. Zabawa poznaj-piłka – scenariusz – rewalidacja/poznajemy się
 160. Co mówić w odpowiedzi na próbę dręczenia i w jaki sposób to powiedzieć? – rewalidacja/dręczenie
 161. Radzenie sobie z nudą-ściąga/kartka – rewalidacja
 162. Emocjometr – materiały
 163. Odczytywanie emocji – samoświadomość/kartka – rewalidacja/emocje
 164. Dlaczego ludzie się śmieją, kiedy nie żartuję – samoświadomość/kartka – rewalidacja
 165. Włączanie się do rozmowy – ściąga/kartka – rewalidacja
 166. Proszenie o pomoc-ściąga/samoświadomość – rewalidacja
 167. Przedstawianie się – ściąga – rewalidacja/poznajemy się
 168. Nieporozumienia-szukanie rozwiązań – rewalidacja
 169. Czy dorośli wiedzą wszystko?-Historyjka społeczna/samoświadomość – rewalidacja
 170. Komunikowanie się – ściąga – rewalidacja
 171. Mówienie z szacunkiem tego, co się myśli-historyjka społeczna/samoświadomość – rewalidacja/samoświadomość
 172. Mówienie do siebie – kartka/samoświadomość – rewalidacja
 173. Gra szarady z emocjami – rewalidacja/emocje
 174. Zadawać w kółko to samo pytanie – rewalidacja/samoświadomość
 175. Zabawa „Mój mózg, twój mózg” – teoria umysłu – rewalidacja
 176. Zabawa w udawanie – kartka – rewalidacja
 177. Zabawa w bingo z imionami – rewalidacja
 178. Rozwój myślenia społecznego – rewalidacja
 179. Dziękowanie ludziom za to, że mówią coś miłego – historyjka społeczna/kartka – rewalidacja
 180. Dziennik uczuć – rewalidacja/uczucia
 181. Asertywność – ćwiczenia/kartka – rewalidacja/asertywność
 182. Gra kostka z uczuciami i doznaniami – rewalidacja/uczucia
 183. Świadomość tego, co się dzisiaj stanie – rewalidacja/świadomość/kartka
 184. Intensywność emocji – rewalidacja/emocje
 185. Błąd w zadaniu szkolnym-historyjka społeczna – rewalidacja
 186. Wyłączanie się – kartka – rewalidacja
 187. Rozpoznawanie i rozumienie emocji – rewalidacja/zabawa/emocje
 188. Berek z emocjami – rewalidacja/emocje
 189. Więcej o bezpieczeństwie… kartka -rewalidacja/samoświadomość/ćwiczenia/kartka
 190. Uczucia innych osób-ćwiczenia/kartka – rewalidacja/kartka
 191. Bezpieczeństwo-kartka – rewalidacja/kartka
 192. Przyjmowanie cudzej perspektywy – rewalidacja
 193. Zmiany – historyjka społeczna – rewalidacja
 194. Loteryjka – rewalidacja – pamięć krótkotrwała
 195. Gra Naklejka z komplementem – rewalidacja – integracja
 196. Kodeks złości – techniki radzenia sobie z agresją – rewalidacja
 197. Zrozumieć manieryzmy ruchowe/samoświadomość/kartka – rewalidacja
 198. W jaki sposób przegrać grą, ale zyskać przyjaciół? – rewalidacja
 199. Zabawa w pokazywanie – rewalidacja
 200. Zrozumienie mojej mimiki twarzy/kartka – rewalidacja/kartka
 201. Technika Mediacji Rówieśniczej – rewalidacja
 202.  Jak rozpocząć zdanie – ściąga – rewalidacja
 203. Przyjmowanie prezentów-schemat – rewalida
 204. Wysyp i nasyp – zabawa SI
 205. Na rowerze przez labirynt (SI)
 206. Ćwiczenia Safari na deskorolce – zabawa SI – rewalidacja
 207. Na desce – zabawa SI – (w wodzie) – rewalidacja
 208. Zabawa daleko i blisko – wspomaganie wzroku (SI) – rewalidacja/wzrok
 209. Skarby w ryżu – zabawa SI – rewalidacja
 210. Kołysanie zabawa SI – rewalidacja
 211. Przetwarzanie dźwięków a język – rewalidacja
 212. Rzeka-zabawa SI – rewalidacja/zabawa
 213. Przybory, powierzchnia pisania i papier – rewalidacja
 214. Wzrokowe rozproszenie uwagi – rewalidacja
 215. Początek dnia w szkole ASD/SI – rewalidacja
 216. Bujanie oczu – zabawa/SI – rewalidacja – wzrok
 217. Kanapka z dziećmi-gra/SI
 218. Zabawa dźwiękami – rewalidacja- rozróżnianie dźwięków
 219. Bulgotanie i mruczenie-wczesna interwencja-pływanie – SI
 220. Świadomość rąk i palców – rewalidacja – motoryka mała
 221. Do biegu! – rewalidacja – motoryka duża
 222. Przygotuj ciało i umysł do pisania-sensoryka – rewalidacja – pisanie – SI
 223. Problemy z przetwarzaniem bodźców wzrokowych wg Grandin (rewalidacja) – SI
 224. Wykorzystajmy zachowania powtarzalne (perseweracje) dziecka(rewalidacja) – SI
 225. Praca z upośledzeniem słuchu w ASD (rewalidacja) – słuch – SI
 226. Dostarcz bodźców dzieciom potrzebującym uspokoić ręce i buzię – rewalidacja – SI
 227. Pisanie po plecach – przetwarzanie – rewalidacja – SI
 228. Wąchanie – zabawa – Zapachy – rewalidacja – SI
 229. Ładowanie wywrotki-motoryka mała – rewalidacja – SI
 230. Zabawa dźwiękami – rewalidacja – SI
 231. Metoda polisensoryczna – rewalidacja – SI –  dysleksja/ASD/ADHD…
 232. Wąskie preferencje żywieniowe w autyzmie – sposoby na  (nie)jedzenie – SI
 233. Echolalia – techniki (rewalidacja) – SI
 234. Balonowy bejsbol (rewalidacja: sensoryka, motoryka duża) – SI
 235. Problemy z przetwarzaniem bodźców słuchowych wg Grandin – przetwarzanie – SI
 236. Świadomość własnego ciała – świadomość – SI
 237. Gra w kapsle – rewalidacja (SI)