Reklamy

Zakładka dotyczy rewalidacji w szkole masowej, specjalnej, w przedszkolu, w gabinetach pedagogiczno-psychologicznych, na zajęciach wyrównawczych, kompensacyjnych, indywidualnych, grupowych autystycznych dzieci, dzieci z zaburzeniami pokrewnymi oraz dzieci z lekką i głębszą niepełnosprawnością intelektualną.

Zakładki:

 1. Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia klasy III ze spektrum autyzmu
 2. Lekcja 2 – Deszcz – zajęcia rewalidacyjne prowadzone Metoda Dobrego Startu
 3. Zima wokół nas – scenariusze zajęć rewalidacyjnych na Dzień Bałwana
 4. Przykładowe sprawozdania z zajęć rewalidacyjnych
 5. Lekcja 1 – Deszcz – zajęcia rewalidacyjne prowadzone Metodą Dobrego Startu
 6. Percepcja i pamięć wzrokowa – scenariusz zajęć rewalidacyjnych plus materiały
 7. Panie bałwanie – rewalidacja prowadzona Metodą Dobrego Startu, ASD
 8. Zajęcia specjalistyczne a zajęcia rewalidacyjne
 9. Pakiety lekcyjne
 10. Zajęcia rewalidacyjne dla ucznia ze spektrum autyzmu
 11. Bawimy się razem – zajęcia rewalidacyjne dla uczniów ze spektrum autyzmu
 12. Uczeń z niedosłuchem – program rewalidacji indywidualnej
 13. Pojęcia ilościowe – Rozwój umiejętności szkolnych w spektrum autyzmu – scenariusz zajęć
 14. Przykładowy program terapii pedagogicznej dla ucznia z ASD – poziom poznawczy
 15. Zajęcia rewalidacyjne – spektrum autyzmu i zaburzenia pokrewne
 16. Układanie w logiczny ciąg – spektrum autyzmu
 17. Ćwiczenia percepcji słuchowej – pomysły na zajęcia rewalidacyjne dla dzieci ze spektrum autyzmu
 18. Przykładowa ocena pracy rewalidacyjnej
 19. Depresja i nawykowe wyrażenia w autyzmie – zajęcia
 20. Przykładowe sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych
 21. Kształtowanie obrazu i schematu ciała oraz orientacji przestrzennej – autyzm
 22. Rzeczy ich cechy i właściwości – zajęcia/autyzm
 23. Czasy gramatyczne – rozwój mowy/autyzm
 24. Rodzaje zajęć rozwijających dla dzieci ze spektrum autyzmu
 25. Jesienne porządki w sadzie – scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla dziecka ze spektrum autyzmu
 26. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z autyzmem
 27. Stałość spostrzegania – percepcja wzrokowa – ćwiczenia
 28. Konspekt zajęć rehabilitacji ruchowej z wykorzystaniem elementów integracji sensorycznej
 29. Jak zacząć bieganie z dzieckiem?
 30. Program zajęć rewalidacyjnych dla dzieci ze spektrum autyzmu: Poznaję, przeżywam, rozumiem
 31. Naśladowanie niewerbalne, autyzm – scenariusz zajęć
 32. Dobieranie, wyszukiwanie, porównywanie, sortowanie – rewalidacja, autyzm
 33. Nagrywanie czytania – sposoby
 34. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę dużą – spektrum autyzmu
 35. Autyzm – orientacja w schemacie ciała oraz czasowo – przestrzenna, rewalidacja
 36. Przykład oceny opisowej, I semestr, kl. III
 37. Autyzm – konspekt zajęć rewalidacyjnych dla ucznia
 38. Przykładowe sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych
 39. Ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 40. Program rewalidacji indywidualnej dla autystycznego ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
 41. Konspekt zajęć dla autystycznego ucznia – charakterystyka i diagnoza
 42. Program rewalidacji indywidualnej dla autystycznego ucznia, kl I-III
 43. Ocena pracy rewalidacyjnej, przykład
 44. Program rewalidacyjny ucznia z zespołem Aspergera, kl 7
 45. Autyzm – wiedza ogólna i wnioskowanie, rewalidacja, scenariusz zajęć
 46. Rewalidacja przez muzykę
 47. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych. Korzystamy z kalendarza
 48. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych usprawniających percepcję i pamięć wzrokową
 49. Przykładowe sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych
 50. Ocena przebiegu rewalidacji
 51. Program zajęć rewalidacji indywidualnej dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, II etap edukacji
 52. Program rewalidacji indywidualnej uczennicy kl. VII niepełnosprawność intelektualna
 53. Przykładowa ocena pracy rewalidacyjnej
 54. Scenariusze zajęć rewalidacyjnych
 55. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających umiejętność czytania
 56. Zaburzenia zdolności matematycznych
 57. Małe dzieci z ASD – nauka naśladownictwa
 58. Plan uczestnictwa
 59. Plan pracy dydaktyczno-terapeutycznej, poziom poznawczy
 60. Dysfunkcja wzrokowa – listy kontrolne
 61. Strategie czytania
 62. Ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową
 63. ASD – program zajęć rewalidacji indywidualnej
 64. Rozwój mowy i myślenia – ćwiczenia
 65. Ocenianie
 66. Kwestionariusz obserwacyjny rozwoju dziecka – poziom zmysłowy
 67. Rozsypanki wyrazowe*
 68. Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia
 69. Autyzm – wycinane układanki
 70. Autystyczny uczeń – rozmowa
 71. Eliminowanie lub modyfikowanie nieakceptowalnych zachowań ZA
 72. Liczba mnoga – scenariusz zajęć/autyzm
 73. Książeczki wspomagania społecznego
 74. Komunikacja pozawerbalna – ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne
  Spójrz, zakryj, zapisz, sprawdź – nauka pisowni
 75. Wiedza ogólna i wnioskowanie – scenariusz zajęć
 76. Orientacja w schemacie własnego ciała i w przestrzeni – zestaw ćwiczeń
 77. Analiza zachowań autystycznego Kuby, szkoła podstawowa, strategie
 78. Rozpraszanie uwagi – historyjka społeczna
 79. Literowanie
 80. Percepcja słuchowa – cele, symptomy, zakres ćwiczeń
 81. Autyzm – niepokój
 82. Język angielski, niemiecki – dostosowanie wymagań
 83. Dostosowanie wymagań edukacyjnych – fizyka
 84. Percepcja wzrokowa – kompensacja/IPET
 85. Ćwiczenia usprawniające zaburzoną orientację przestrzenną – zestawy
 86. Ćwiczenia usprawniające wrażliwość słuchową
 87. Strefa ciszy – historyjka społeczna
 88. Lato – treści i osiągnięcia/rewalidacja/IPET
 89. Rozwijanie samodzielności – wzmocnienia
 90. Wypowiedzi pisemne – ćwiczenia 
 91. Redukowanie wzmacniającej wartości autostymulacji
 92. Zestaw ćwiczeń sprawności grafomotorycznej
 93. Dysfunkcja dotykowa – listy kontrolne
 94. Ucz i wszystko objaśniaj krok po kroku 
 95. Diagnoza funkcjonalna i IPET
 96. Współpraca między nauczycielami 
 97. Których umiejętności związanych z zabawą uczyć?
 98. Ćwiczenia usprawniające syntezę i pamięć słuchową
 99. Autystyczny uczeń – radzenie sobie ze zmianami w szkole
 100. Uspołecznianie – treści/oczekiwania
 101. Nagradzanie – autystyczny uczeń
 102. Samodzielna praca i zabawa
 103. Procedura rozwiązywania trudnych zadań
 104. Dysleksja – ogólne zasady nauczania
 105. Edukacja techniczna
 106. Składniki skutecznego procesu nauczania w ASD
 107. Zachowania destrukcyjne w ASD
 108. Dysfunkcja proprioceptyczna – lista kontrolna
 109. Środowisko społeczno-przyrodnicze – rewalidacja/autyzm kl. I-IV
 110. Uwaga ucznia – wzmocnienia
 111. Projekty mechaniczne – samoświadomość/autyzm
 112. Plastyka – rewalidacja kl. I-IV/autyzm
 113. Muzyka z rytmiką – rewalidacja/autyzm
 114. Procedury osiągania celów rewalidacyjnych
 115. Biblioteka wizualna – zabawa/autyzm
 116. Zakres ćwiczeń terapeutycznych kompensujących trudności zasad i reguł ortograficznych kl. I-IV
 117. Uczenie płynności
 118. Relaks
 119. Mocne i słabe strony ucznia – IPET
 120. Wychowanie fizyczne – rewalidacja/autyzm
 121. Dziennik zachowań
 122. Kłopoty z matematyką – myślenie obrazami
 123. Kinezjologia edukacyjna Dennisona
 124. Masaż Shantala – deficyt bodźców dotykowych
 125. Matematyka – rewalidacja/autyzm klasy I-IV
 126. System Marianny Frosing
 127. Rewalidacja indywidualna – samodzielność i samoobsługa/autyzm
 128. Usprawniamy motorykę małą – nowe ćwiczenia
 129. Terapia ręki
 130. Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
 131. Planowanie motoryczne i strategie organizacyjne
 132. Metoda Ruchu Rudolfa Labana
 133. Program ogólnorozwojowy PORUSZ UMYSŁ
 134. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę małą
 135. Problemy z czytaniem – lista wskazówek
 136. Ładowanie wywrotki-motoryka mała
 137. Kroje pisma – sposoby
 138. Pozytywna technika samokontroli: KSIĘGA ZAŻALEŃ
 139. Budowanie zdań – ćwiczenia
 140. Metoda Knillów – świadomość, kontakt, komunikacja
 141. Techniki relaksacyjne
 142. Rozkazy – ćwiczenia pamięci słuchowej/scenariusz 
 143. Nie mówić do dziecka – plany aktywności
 144. Zabawa „Tu jestem”
 145. Zabawa „Przyimki i ja”
 146. Sposoby uczenia się – lekcja/kartka
 147. Idziemy na polowanie-kategoryzacja – rewalidacja
 148. Pomoc w zapisywaniu tekstu – rewalidacja
 149. Mapy myśli – rewalidacja
 150. Przenoszenie myśli na papier – sposoby