Zakładka dotyczy rewalidacji w szkole masowej, specjalnej, w przedszkolu, w gabinetach pedagogiczno-psychologicznych, na zajęciach wyrównawczych, kompensacyjnych, indywidualnych, grupowych autystycznych dzieci, dzieci z zaburzeniami pokrewnymi oraz dzieci z lekką i głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Zakładka w rozbudowie. Zapraszam do nowej strony  autyzmschemat.life

ZAKŁADKI:

TEMATY:

 1. Samodzielna praca i zabawa
 2. Procedura rozwiązywania trudnych zadań
 3. Zachowania destrukcyjne w ASD
 4. Środowisko społeczno-przyrodnicze – rewalidacja/autyzm kl. I-IV
 5. Uwaga ucznia – wzmocnienia
 6. Projekty mechaniczne – samoświadomość/autyzm
 7. Plastyka – rewalidacja kl. I-IV/autyzm
 8. Muzyka z rytmiką – rewalidacja/autyzm
 9. Procedury osiągania celów rewalidacyjnych
 10. Biblioteka wizualna – zabawa/autyzm
 11. Zakres ćwiczeń terapeutycznych kompensujących trudności zasad i reguł ortograficznych kl. I-IV
 12. Uczenie płynności
 13. Relaks
 14. Wychowanie fizyczne – rewalidacja/autyzm
 15. Dziennik zachowań
 16. Kłopoty z matematyką – myślenie obrazami
 17. Kinezjologia edukacyjna Dennisona
 18. Masaż Shantala – deficyt bodźców dotykowych
 19. Matematyka – rewalidacja/autyzm klasy I-IV
 20. System Marianny Frosing
 21. Rewalidacja indywidualna – samodzielność i samoobsługa/autyzm
 22. Usprawniamy motorykę małą – nowe ćwiczenia
 23. Terapia ręki
 24. Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
 25. Planowanie motoryczne i strategie organizacyjne
 26. Metoda Ruchu Rudolfa Labana
 27. Program ogólnorozwojowy PORUSZ UMYSŁ
 28. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę małą
 29. Zabawa w łapanie – motoryka mała
 30. Dyskalkulia – Program Wyścigi liczbowe
 31. Problemy z czytaniem – lista wskazówek
 32. Ładowanie wywrotki-motoryka mała
 33. Kroje pisma – sposoby
 34. Pozytywna technika samokontroli: KSIĘGA ZAŻALEŃ
 35. Budowanie zdań – ćwiczenia
 36. Metoda Knillów – świadomość, kontakt, komunikacja
 37. Techniki relaksacyjne
 38. Rozkazy – ćwiczenia pamięci słuchowej/scenariusz 
 39. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę dużą
 40. Nie mówić do dziecka – plany aktywności
 41. Zabawa „Tu jestem”
 42. Zabawa „Przyimki i ja”
 43. Sposoby uczenia się – lekcja/kartka
 44. Idziemy na polowanie-kategoryzacja – rewalidacja
 45. Pomoc w zapisywaniu tekstu – rewalidacja
 46. Mapy myśli – rewalidacja
 47. Przenoszenie myśli na papier – sposoby
 48. Mała burza mózgów – rewalidacja – wzbogacanie słownictwa
 49. Przyjemne sposoby na naukę elastycznego myslenia – rewalidacja
 50. Wymawianie słów podczas pisania – rewalidacja: dysleksja/ASD/ADHD…
 51. Przygotuj ciało i umysł do pisania-sensoryka – rewalidacja – pisanie – SI
 52. Łowienie idiomów – gra, rewalidacja
 53. Pisanie po plecach – przetwarzanie – rewalidacja – SI
 54. Autyzm – nauka w grupie
 55. Prezentacja parami: zdjęcie – przedmiot oraz słowo – przedmiot
 56. Samodzielna kontrola rozumienia tekstu
 57. Głośne myślenie-dysleksja/ćwiczenie
 58. Rysunek lasu-pisanie/dysleksja – rewalidacja- pisanie/opisywanie
 59. Co lubię najbardziej? – pisanie tekstu
 60. Cierpliwość – kartka/ściąga – rewalidacja
 61. Mała zabawa biegowa – integracja – zabawa/integracja
 62. Podkreślaj, przerysowuj gesty w autyzmie – ćwiczenia
 63. Zabawa poznaj-piłka – scenariusz – rewalidacja/poznajemy się
 64. Co mówić w odpowiedzi na próbę dręczenia i w jaki sposób to powiedzieć? – rewalidacja/dręczenie
 65. Radzenie sobie z nudą-ściąga/kartka – rewalidacja
 66. Emocjometr – materiały
 67. Odczytywanie emocji – samoświadomość/kartka – rewalidacja/emocje
 68. Dlaczego ludzie się śmieją, kiedy nie żartuję – samoświadomość/kartka – rewalidacja
 69. Włączanie się do rozmowy – ściąga/kartka – rewalidacja
 70. Proszenie o pomoc-ściąga/samoświadomość – rewalidacja
 71. Przedstawianie się – ściąga – rewalidacja/poznajemy się
 72. Nieporozumienia-szukanie rozwiązań – rewalidacja
 73. Czy dorośli wiedzą wszystko?-Historyjka społeczna/samoświadomość – rewalidacja
 74. Komunikowanie się – ściąga – rewalidacja
 75. Mówienie z szacunkiem tego, co się myśli-historyjka społeczna/samoświadomość – rewalidacja/samoświadomość
 76. Mówienie do siebie – kartka/samoświadomość – rewalidacja
 77. Gra szarady z emocjami – rewalidacja/emocje
 78. Zadawać w kółko to samo pytanie – rewalidacja/samoświadomość
 79. Zabawa „Mój mózg, twój mózg” – teoria umysłu – rewalidacja
 80. Zabawa w udawanie – kartka – rewalidacja
 81. Zabawa w bingo z imionami – rewalidacja
 82. Rozwój myślenia społecznego – rewalidacja
 83. Dziękowanie ludziom za to, że mówią coś miłego – historyjka społeczna/kartka – rewalidacja
 84. Dziennik uczuć – rewalidacja/uczucia
 85. Asertywność – ćwiczenia/kartka – rewalidacja/asertywność
 86. Gra kostka z uczuciami i doznaniami – rewalidacja/uczucia
 87. Świadomość tego, co się dzisiaj stanie – rewalidacja/świadomość/kartka
 88. Intensywność emocji – rewalidacja/emocje
 89. Błąd w zadaniu szkolnym-historyjka społeczna – rewalidacja
 90. Wyłączanie się – kartka – rewalidacja
 91. Rozpoznawanie i rozumienie emocji – rewalidacja/zabawa/emocje
 92. Berek z emocjami – rewalidacja/emocje
 93. Więcej o bezpieczeństwie… kartka -rewalidacja/samoświadomość/ćwiczenia/kartka
 94. Uczucia innych osób-ćwiczenia/kartka – rewalidacja/kartka
 95. Bezpieczeństwo-kartka – rewalidacja/kartka
 96. Przyjmowanie cudzej perspektywy – rewalidacja
 97. Zmiany – historyjka społeczna – rewalidacja
 98. Loteryjka – rewalidacja – pamięć krótkotrwała
 99. Gra Naklejka z komplementem – rewalidacja – integracja
 100. Kodeks złości – techniki radzenia sobie z agresją – rewalidacja
 101. Zrozumieć manieryzmy ruchowe/samoświadomość/kartka – rewalidacja
 102. W jaki sposób przegrać grą, ale zyskać przyjaciół? – rewalidacja
 103. Zabawa w pokazywanie – rewalidacja
 104. Zrozumienie mojej mimiki twarzy/kartka – rewalidacja/kartka
 105. Co onacza dla mnie „komfort” – ćwiczenia/kartka – rewalidacja/kartka
 106. Gra pajęczyna – grupa (scenariusz) – rewalidacja
 107. Rozpoznawanie wyrazu twarzy – rewalidacja – twarz/emocje
 108. Zabawa „Tu jestem” – rewalidacja – witanie
 109. Mądra głowa – zabawa – zabawa integracyjna
 110. Sposoby uczenia się – lekcja/kartka – rewalidacja/kartka
 111. Autyzm – nauka w grupie – rewalidacja
 112. Sprawiedliwość – Zażalenie – Formularz zażalenia –rewalidacja
 113. Technika Mediacji Rówieśniczej – rewalidacja
 114.  Jak rozpocząć zdanie – ściąga – rewalidacja
 115. Przyjmowanie prezentów-schemat – rewalidacja
 116. Pozytywna technika samokontroli: KSIĘGA ZAŻALEŃ – rewalidacja
 117. Koła przyjaciół – umiejętności społeczne – rewalidacja
 118. Rozwijanie umiejętności społecznych – rewalidacja
 119. Sztuka prowadzenia rozmowy – rewalidacja
 120. Lekcja asertywności –  materiały na godz. wychowawczą
 121. Tworzenie planów dnia – poranek –  rewalidacja
 122. Scenariusze społeczne – rewalidacja
 123. Jak wykorzystać zajęcia pozalekcyjne  – rewalidacja
 124. Technika „Opowiadanie życia” –  rewalidacja
 125. Jak rozmawiać z dorosłymi – umiejętności społeczne –  rewalidacja
 126. Terapie społeczne w ASD – rewalidacja
 127. Towarzyskie Opowieści – strategia społeczna – rewalidacja
 128. Jak zacząć rozmowę i ją podtrzymać – umiejętności społeczne – umiejętności społeczne rewalidacja
 129. Co jest w skarpecie? – zabawa SI
 130. Udana zabawa w kółku – wskazówki
 131. Wysyp i nasyp – zabawa SI
 132. Na rowerze przez labirynt (SI)
 133. Ćwiczenia Safari na deskorolce – zabawa SI – rewalidacja
 134. Na desce – zabawa SI – (w wodzie) – rewalidacja
 135. Zabawa daleko i blisko – wspomaganie wzroku (SI) – rewalidacja/wzrok
 136. Skarby w ryżu – zabawa SI – rewalidacja
 137. Kołysanie zabawa SI – rewalidacja
 138. Zabawa w łapanie – motoryka mała – rewalidacja
 139. Przetwarzanie dźwięków a język – rewalidacja
 140. Rzeka-zabawa SI – rewalidacja/zabawa
 141. Przybory, powierzchnia pisania i papier – rewalidacja
 142. Wzrokowe rozproszenie uwagi – rewalidacja
 143. Początek dnia w szkole ASD/SI – rewalidacja
 144. Bujanie oczu – zabawa/SI – rewalidacja – wzrok
 145. Kanapka z dziećmi-gra/SI
 146. Zabawa dźwiękami – rewalidacja- rozróżnianie dźwięków
 147. Bulgotanie i mruczenie-wczesna interwencja-pływanie – SI
 148. Świadomość rąk i palców – rewalidacja – motoryka mała
 149. Do biegu! – rewalidacja – motoryka duża
 150. Przygotuj ciało i umysł do pisania-sensoryka – rewalidacja – pisanie – SI
 151. Problemy z przetwarzaniem bodźców wzrokowych wg Grandin (rewalidacja) – SI
 152. Wykorzystajmy zachowania powtarzalne (perseweracje) dziecka(rewalidacja) – SI
 153. Praca z upośledzeniem słuchu w ASD (rewalidacja) – słuch – SI
 154. Dostarcz bodźców dzieciom potrzebującym uspokoić ręce i buzię – rewalidacja – SI
 155. Pisanie po plecach – przetwarzanie – rewalidacja – SI
 156. Wąchanie – zabawa – Zapachy – rewalidacja – SI
 157. Ładowanie wywrotki-motoryka mała – rewalidacja – SI
 158. Zabawa dźwiękami – rewalidacja – SI
 159. Metoda polisensoryczna – rewalidacja – SI –  dysleksja/ASD/ADHD…
 160. Wąskie preferencje żywieniowe w autyzmie – sposoby na  (nie)jedzenie – SI
 161. Orientacja w przestrzeni – aplikacja – przedszkolak – rewalidacja – SI
 162. Echolalia – techniki (rewalidacja) – SI
 163. Balonowy bejsbol (rewalidacja: sensoryka, motoryka duża) – SI
 164. Problemy z przetwarzaniem bodźców słuchowych wg Grandin – przetwarzanie – SI
 165. Świadomość własnego ciała – świadomość – SI
 166. Gra w kapsle – rewalidacja (SI)
 167. Gry i zabawy z całego świata
 168. Skoki do wody – rewalidacja (SI) w wodzie
 169. Dobble London – (j. angielski) – gra karciana
 170. Niebo Kopernika
 171. Jak grać w Pokemony?
 172. LATO – zajęcia – angielski –  materiały
 173. Rytmiczny spacer – motoryka
 174. Przez słomkę – logopedyczne
 175. Wodna jazda konna – rewalidacja (SI) w wodzie
 176. Ping-pong wodny – rewalidacja (SI) w wodzie
 177. Balonowy bejsbol – rewalidacja (SI)
 178. Bransoletki z nitki – motoryka mała
 179. Propozycje zabaw na świeżym powietrzu: Zbijak, Piłka nożna, Gąski, Linka, Głupi Jasiu, Murarz i cegły, Berek, W osła, Rysowanie cienia, Lisek Fikumisek
 180. Darmowe plakaty, książki i matriały do pracy z dziećmi – materiały
 181. Piekło niebo – Gry i zabawy dla dzieci – filmik
 182. Zakładki do druku – matriały
 183. Tablice z literami do nauki czytania – czytanie
 184. Kolorowanki do druku
 185. Tablice demonstracyjne: cyfry – cyfry
 186. Zbiór zabaw z chustą animacyjną
 187. Wychodzą z cienia podwórkowe wspomnienia – przykładowe zabawy
 188. Zabawy dla 2 – 3 latka ponad 50 kreatywnych pomysłów na zajęcia…
 189. Wisielec/szubienica – Gry na kartce – filmik
 190. Tablice z literami: polskimi, dwuznakami, zmiękczeniami – czytanie
 191. Zabawy integracyjne
 192. ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE
 193. Gra w klasy – filmik
 194. Ziemniak
 195. Proste ćwiczenia wspomagające integrację sensoryczną – rewalidacja (SI)
 196. Gra w podchody
 197. Labirynt – Gry na kartce – filmik
 198. Ja nigdy nie… – zabawy integracyjne
 199. kolorowanki dla najmłodszych online
 200. Wyliczanki, rymowanki
 201. Piotruś, Świnia, Kibel – gry karciane dla najmłodszych
 202. Państwa miasta – gry na kartce – filmik
 203. Kropki/Zdobywcy kwadratów – Gry na kartce – filmik
 204. Wojna – gry na kartce – filmik
 205. Gra w gumę –  W dziesiątki („10”)
 206. Gra w gumę – filmik
 207. Piosenki letnie i wakacyjne
 208. Statki, okręty – Gry na kartce – filmik
 209. Makao – karciane
 210. Piłkarzyki – Gry na kartce – filmik
 211. Drudel – Gry i zabawy dla dzieci i nie tylko
 212. Zabawa (ruchowa) – Na ziemi zostaje
 213. Gry i zabawy dla dzieci na dwór i do domu – (ciekawe zabawki)
 214. Autyzm – pracuj nad sobą i znajdź pracę – praca rewalidacja
 215. Program edukacji społeczno-seksualnej – sex rewalidacja
 216. Trening umiejętności społecznych – rewalidacja
 217. Kartoteka znajomych – umiejętności społeczne – rewalidacja
 218. Program przeciw prześladowaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a – przemoc – rewalidacja – Przemoc!
 219. Jedzenie i zachowanie dziecka z ASD przy posiłkach – jedzenie – rewalidacja
 220. Umiejętności społeczne dziecka: Jak zrobić dobre pierwsze wrażenie  – rewalidacja
 221. Szkolenie z zakresu teorii umysłu: Rozmowy komiksowe  – teoria umysłu -rewalidacja
 222. Umiejętności społeczne: uścisk dłoni – umiejętności społeczne – rewalidacja/poznajemy się
 223. Nauka korzystania z toalety dziecka z ASD – trening czystości – rewalidacja
 224. Głuchy telefon
 225. Podawanie piłki
 226. Walka kogutów
Reklamy