Reklamy

Zakładka dotyczy rewalidacji w szkole masowej, specjalnej, w przedszkolu, w gabinetach pedagogiczno-psychologicznych, na zajęciach wyrównawczych, kompensacyjnych, indywidualnych, grupowych autystycznych dzieci, dzieci z zaburzeniami pokrewnymi oraz dzieci z lekką i głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Więcej dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną na stronie neuroroznorodni.com.  Natomiast historyjki społeczne, sekwencje czynności i schematy oraz grafomotoryka na – autyzm.life

Zakładki:

 1. Przykładowa ocena pracy rewalidacyjnej
 2. Depresja i nawykowe wyrażenia w autyzmie – zajęcia
 3. Przykładowe sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych
 4. Kształtowanie obrazu i schematu ciała oraz orientacji przestrzennej – autyzm
 5. Rzeczy ich cechy i właściwości – zajęcia/autyzm
 6. Czasy gramatyczne – rozwój mowy/autyzm
 7. Rodzaje zajęć rozwijających dla dzieci ze spektrum autyzmu
 8. Jesienne porządki w sadzie – scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla dziecka ze spektrum autyzmu
 9. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z autyzmem
 10. Stałość spostrzegania – percepcja wzrokowa – ćwiczenia
 11. Konspekt zajęć rehabilitacji ruchowej z wykorzystaniem elementów integracji sensorycznej
 12. Jak zacząć bieganie z dzieckiem?
 13. Program zajęć rewalidacyjnych dla dzieci ze spektrum autyzmu: Poznaję, przeżywam, rozumiem
 14. Naśladowanie niewerbalne, autyzm – scenariusz zajęć
 15. Dobieranie, wyszukiwanie, porównywanie, sortowanie – rewalidacja, autyzm
 16. Nagrywanie czytania – sposoby
 17. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę dużą – spektrum autyzmu
 18. Autyzm – orientacja w schemacie ciała oraz czasowo – przestrzenna, rewalidacja
 19. Przykład oceny opisowej, I semestr, kl. III
 20. Autyzm – konspekt zajęć rewalidacyjnych dla ucznia
 21. Przykładowe sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych
 22. Ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 23. Program rewalidacji indywidualnej dla autystycznego ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
 24. Konspekt zajęć dla autystycznego ucznia – charakterystyka i diagnoza
 25. Program rewalidacji indywidualnej dla autystycznego ucznia, kl I-III
 26. Ocena pracy rewalidacyjnej, przykład
 27. Program rewalidacyjny ucznia z zespołem Aspergera, kl 7
 28. Autyzm – wiedza ogólna i wnioskowanie, rewalidacja, scenariusz zajęć
 29. Rewalidacja przez muzykę
 30. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych. Korzystamy z kalendarza
 31. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych usprawniających percepcję i pamięć wzrokową
 32. Przykładowe sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych
 33. Ocena przebiegu rewalidacji
 34. Program zajęć rewalidacji indywidualnej dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, II etap edukacji
 35. Program rewalidacji indywidualnej uczennicy kl. VII niepełnosprawność intelektualna
 36. Przykładowa ocena pracy rewalidacyjnej
 37. Scenariusze zajęć rewalidacyjnych
 38. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających umiejętność czytania
 39. Zaburzenia zdolności matematycznych
 40. Małe dzieci z ASD – nauka naśladownictwa
 41. Plan uczestnictwa
 42. Plan pracy dydaktyczno-terapeutycznej, poziom poznawczy
 43. Dysfunkcja wzrokowa – listy kontrolne
 44. Strategie czytania
 45. Ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową
 46. ASD – program zajęć rewalidacji indywidualnej
 47. Rozwój mowy i myślenia – ćwiczenia
 48. Ocenianie
 49. Kwestionariusz obserwacyjny rozwoju dziecka – poziom zmysłowy
 50. Rozsypanki wyrazowe*
 51. Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia
 52. Autyzm – wycinane układanki
 53. Autystyczny uczeń – rozmowa
 54. Eliminowanie lub modyfikowanie nieakceptowalnych zachowań ZA
 55. Liczba mnoga – scenariusz zajęć/autyzm
 56. Książeczki wspomagania społecznego
 57. Komunikacja pozawerbalna – ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne
  Spójrz, zakryj, zapisz, sprawdź – nauka pisowni
 58. Wiedza ogólna i wnioskowanie – scenariusz zajęć
 59. Orientacja w schemacie własnego ciała i w przestrzeni – zestaw ćwiczeń
 60. Analiza zachowań autystycznego Kuby, szkoła podstawowa, strategie
 61. Rozpraszanie uwagi – historyjka społeczna
 62. Literowanie
 63. Percepcja słuchowa – cele, symptomy, zakres ćwiczeń
 64. Autyzm – niepokój
 65. Język angielski, niemiecki – dostosowanie wymagań
 66. Dostosowanie wymagań edukacyjnych – fizyka
 67. Percepcja wzrokowa – kompensacja/IPET
 68. Ćwiczenia usprawniające zaburzoną orientację przestrzenną – zestawy
 69. Ćwiczenia usprawniające wrażliwość słuchową
 70. Strefa ciszy – historyjka społeczna
 71. Lato – treści i osiągnięcia/rewalidacja/IPET
 72. Rozwijanie samodzielności – wzmocnienia
 73. Wypowiedzi pisemne – ćwiczenia 
 74. Redukowanie wzmacniającej wartości autostymulacji
 75. Zestaw ćwiczeń sprawności grafomotorycznej
 76. Dysfunkcja dotykowa – listy kontrolne
 77. Ucz i wszystko objaśniaj krok po kroku 
 78. Diagnoza funkcjonalna i IPET
 79. Współpraca między nauczycielami 
 80. Których umiejętności związanych z zabawą uczyć?
 81. Ćwiczenia usprawniające syntezę i pamięć słuchową
 82. Autystyczny uczeń – radzenie sobie ze zmianami w szkole
 83. Uspołecznianie – treści/oczekiwania
 84. Nagradzanie – autystyczny uczeń
 85. Samodzielna praca i zabawa
 86. Procedura rozwiązywania trudnych zadań
 87. Dysleksja – ogólne zasady nauczania
 88. Edukacja techniczna
 89. Składniki skutecznego procesu nauczania w ASD
 90. Zachowania destrukcyjne w ASD
 91. Dysfunkcja proprioceptyczna – lista kontrolna
 92. Środowisko społeczno-przyrodnicze – rewalidacja/autyzm kl. I-IV
 93. Uwaga ucznia – wzmocnienia
 94. Projekty mechaniczne – samoświadomość/autyzm
 95. Plastyka – rewalidacja kl. I-IV/autyzm
 96. Muzyka z rytmiką – rewalidacja/autyzm
 97. Procedury osiągania celów rewalidacyjnych
 98. Biblioteka wizualna – zabawa/autyzm
 99. Zakres ćwiczeń terapeutycznych kompensujących trudności zasad i reguł ortograficznych kl. I-IV
 100. Uczenie płynności
 101. Relaks
 102. Mocne i słabe strony ucznia – IPET
 103. Wychowanie fizyczne – rewalidacja/autyzm
 104. Dziennik zachowań
 105. Kłopoty z matematyką – myślenie obrazami
 106. Kinezjologia edukacyjna Dennisona
 107. Masaż Shantala – deficyt bodźców dotykowych
 108. Matematyka – rewalidacja/autyzm klasy I-IV
 109. System Marianny Frosing
 110. Rewalidacja indywidualna – samodzielność i samoobsługa/autyzm
 111. Usprawniamy motorykę małą – nowe ćwiczenia
 112. Terapia ręki
 113. Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
 114. Planowanie motoryczne i strategie organizacyjne
 115. Metoda Ruchu Rudolfa Labana
 116. Program ogólnorozwojowy PORUSZ UMYSŁ
 117. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę małą
 118. Zabawa w łapanie – motoryka mała
 119. Dyskalkulia – Program Wyścigi liczbowe
 120. Problemy z czytaniem – lista wskazówek
 121. Ładowanie wywrotki-motoryka mała
 122. Kroje pisma – sposoby
 123. Pozytywna technika samokontroli: KSIĘGA ZAŻALEŃ
 124. Budowanie zdań – ćwiczenia
 125. Metoda Knillów – świadomość, kontakt, komunikacja
 126. Techniki relaksacyjne
 127. Rozkazy – ćwiczenia pamięci słuchowej/scenariusz 
 128. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę dużą
 129. Nie mówić do dziecka – plany aktywności
 130. Zabawa „Tu jestem”
 131. Zabawa „Przyimki i ja”
 132. Sposoby uczenia się – lekcja/kartka
 133. Idziemy na polowanie-kategoryzacja – rewalidacja
 134. Pomoc w zapisywaniu tekstu – rewalidacja
 135. Mapy myśli – rewalidacja
 136. Przenoszenie myśli na papier – sposoby
 137. Mała burza mózgów – rewalidacja – wzbogacanie słownictwa
 138. Przyjemne sposoby na naukę elastycznego myslenia – rewalidacja
 139. Wymawianie słów podczas pisania – rewalidacja: dysleksja/ASD/ADHD…
 140. Przygotuj ciało i umysł do pisania-sensoryka – rewalidacja – pisanie – SI
 141. Łowienie idiomów – gra, rewalidacja
 142. Pisanie po plecach – przetwarzanie – rewalidacja – SI
 143. Autyzm – nauka w grupie
 144. Prezentacja parami: zdjęcie – przedmiot oraz słowo – przedmiot
 145. Samodzielna kontrola rozumienia tekstu
 146. Głośne myślenie-dysleksja/ćwiczenie
 147. Rysunek lasu-pisanie/dysleksja – rewalidacja- pisanie/opisywanie
 148. Założenia programu „Emocje”
 149. Co lubię najbardziej? – pisanie tekstu
 150. Cierpliwość – kartka/ściąga – rewalidacja
 151. Mała zabawa biegowa – integracja – zabawa/integracja
 152. Podkreślaj, przerysowuj gesty w autyzmie – ćwiczenia
 153. Zabawa poznaj-piłka – scenariusz – rewalidacja/poznajemy się
 154. Co mówić w odpowiedzi na próbę dręczenia i w jaki sposób to powiedzieć? – rewalidacja/dręczenie
 155. Radzenie sobie z nudą-ściąga/kartka – rewalidacja
 156. Emocjometr – materiały
 157. Odczytywanie emocji – samoświadomość/kartka – rewalidacja/emocje
 158. Dlaczego ludzie się śmieją, kiedy nie żartuję – samoświadomość/kartka – rewalidacja
 159. Włączanie się do rozmowy – ściąga/kartka – rewalidacja
 160. Proszenie o pomoc-ściąga/samoświadomość – rewalidacja
 161. Przedstawianie się – ściąga – rewalidacja/poznajemy się
 162. Nieporozumienia-szukanie rozwiązań – rewalidacja
 163. Czy dorośli wiedzą wszystko?-Historyjka społeczna/samoświadomość – rewalidacja
 164. Komunikowanie się – ściąga – rewalidacja
 165. Mówienie z szacunkiem tego, co się myśli-historyjka społeczna/samoświadomość – rewalidacja/samoświadomość
 166. Mówienie do siebie – kartka/samoświadomość – rewalidacja
 167. Gra szarady z emocjami – rewalidacja/emocje
 168. Zadawać w kółko to samo pytanie – rewalidacja/samoświadomość
 169. Zabawa „Mój mózg, twój mózg” – teoria umysłu – rewalidacja
 170. Zabawa w udawanie – kartka – rewalidacja
 171. Zabawa w bingo z imionami – rewalidacja
 172. Rozwój myślenia społecznego – rewalidacja
 173. Dziękowanie ludziom za to, że mówią coś miłego – historyjka społeczna/kartka – rewalidacja
 174. Dziennik uczuć – rewalidacja/uczucia
 175. Asertywność – ćwiczenia/kartka – rewalidacja/asertywność
 176. Gra kostka z uczuciami i doznaniami – rewalidacja/uczucia
 177. Świadomość tego, co się dzisiaj stanie – rewalidacja/świadomość/kartka
 178. Intensywność emocji – rewalidacja/emocje
 179. Błąd w zadaniu szkolnym-historyjka społeczna – rewalidacja
 180. Wyłączanie się – kartka – rewalidacja
 181. Rozpoznawanie i rozumienie emocji – rewalidacja/zabawa/emocje
 182. Berek z emocjami – rewalidacja/emocje
 183. Więcej o bezpieczeństwie… kartka -rewalidacja/samoświadomość/ćwiczenia/kartka
 184. Uczucia innych osób-ćwiczenia/kartka – rewalidacja/kartka
 185. Bezpieczeństwo-kartka – rewalidacja/kartka
 186. Przyjmowanie cudzej perspektywy – rewalidacja
 187. Zmiany – historyjka społeczna – rewalidacja
 188. Loteryjka – rewalidacja – pamięć krótkotrwała
 189. Gra Naklejka z komplementem – rewalidacja – integracja
 190. Kodeks złości – techniki radzenia sobie z agresją – rewalidacja
 191. Zrozumieć manieryzmy ruchowe/samoświadomość/kartka – rewalidacja
 192. W jaki sposób przegrać grą, ale zyskać przyjaciół? – rewalidacja
 193. Zabawa w pokazywanie – rewalidacja
 194. Zrozumienie mojej mimiki twarzy/kartka – rewalidacja/kartka
 195. Co onacza dla mnie „komfort” – ćwiczenia/kartka – rewalidacja/kartka
 196. Gra pajęczyna – grupa (scenariusz) – rewalidacja
 197. Rozpoznawanie wyrazu twarzy – rewalidacja – twarz/emocje
 198. Mądra głowa – zabawa – zabawa integracyjna
 199. Sposoby uczenia się – lekcja/kartka – rewalidacja/kartka
 200. Autyzm – nauka w grupie – rewalidacja
 201. Sprawiedliwość – Zażalenie – Formularz zażalenia –rewalidacja
 202. Technika Mediacji Rówieśniczej – rewalidacja
 203.  Jak rozpocząć zdanie – ściąga – rewalidacja
 204. Przyjmowanie prezentów-schemat – rewalidacja
 205. Pozytywna technika samokontroli: KSIĘGA ZAŻALEŃ – rewalidacja
 206. Koła przyjaciół – umiejętności społeczne – rewalidacja
 207. Rozwijanie umiejętności społecznych – rewalidacja
 208. Sztuka prowadzenia rozmowy – rewalidacja
 209. Lekcja asertywności –  materiały na godz. wychowawczą
 210. Tworzenie planów dnia – poranek –  rewalidacja
 211. Scenariusze społeczne – rewalidacja
 212. Jak wykorzystać zajęcia pozalekcyjne  – rewalidacja
 213. Technika „Opowiadanie życia” –  rewalidacja
 214. Jak rozmawiać z dorosłymi – umiejętności społeczne –  rewalidacja
 215. Terapie społeczne w ASD – rewalidacja
 216. Towarzyskie Opowieści – strategia społeczna – rewalidacja
 217. Jak zacząć rozmowę i ją podtrzymać – umiejętności społeczne – umiejętności społeczne rewalidacja
 218. Co jest w skarpecie? – zabawa SI
 219. Udana zabawa w kółku – wskazówki
 220. Wysyp i nasyp – zabawa SI
 221. Na rowerze przez labirynt (SI)
 222. Ćwiczenia Safari na deskorolce – zabawa SI – rewalidacja
 223. Na desce – zabawa SI – (w wodzie) – rewalidacja
 224. Zabawa daleko i blisko – wspomaganie wzroku (SI) – rewalidacja/wzrok
 225. Skarby w ryżu – zabawa SI – rewalidacja
 226. Kołysanie zabawa SI – rewalidacja
 227. Przetwarzanie dźwięków a język – rewalidacja
 228. Rzeka-zabawa SI – rewalidacja/zabawa
 229. Przybory, powierzchnia pisania i papier – rewalidacja
 230. Wzrokowe rozproszenie uwagi – rewalidacja
 231. Początek dnia w szkole ASD/SI – rewalidacja
 232. Bujanie oczu – zabawa/SI – rewalidacja – wzrok
 233. Kanapka z dziećmi-gra/SI
 234. Zabawa dźwiękami – rewalidacja- rozróżnianie dźwięków
 235. Bulgotanie i mruczenie-wczesna interwencja-pływanie – SI
 236. Świadomość rąk i palców – rewalidacja – motoryka mała
 237. Do biegu! – rewalidacja – motoryka duża
 238. Przygotuj ciało i umysł do pisania-sensoryka – rewalidacja – pisanie – SI
 239. Problemy z przetwarzaniem bodźców wzrokowych wg Grandin (rewalidacja) – SI
 240. Wykorzystajmy zachowania powtarzalne (perseweracje) dziecka(rewalidacja) – SI
 241. Praca z upośledzeniem słuchu w ASD (rewalidacja) – słuch – SI
 242. Dostarcz bodźców dzieciom potrzebującym uspokoić ręce i buzię – rewalidacja – SI
 243. Pisanie po plecach – przetwarzanie – rewalidacja – SI
 244. Wąchanie – zabawa – Zapachy – rewalidacja – SI
 245. Ładowanie wywrotki-motoryka mała – rewalidacja – SI
 246. Zabawa dźwiękami – rewalidacja – SI
 247. Metoda polisensoryczna – rewalidacja – SI –  dysleksja/ASD/ADHD…
 248. Wąskie preferencje żywieniowe w autyzmie – sposoby na  (nie)jedzenie – SI
 249. Orientacja w przestrzeni – aplikacja – przedszkolak – rewalidacja – SI
 250. Echolalia – techniki (rewalidacja) – SI
 251. Balonowy bejsbol (rewalidacja: sensoryka, motoryka duża) – SI
 252. Problemy z przetwarzaniem bodźców słuchowych wg Grandin – przetwarzanie – SI
 253. Świadomość własnego ciała – świadomość – SI
 254. Gra w kapsle – rewalidacja (SI)
 255. Gry i zabawy z całego świata
 256. Skoki do wody – rewalidacja (SI) w wodzie
 257. Dobble London – (j. angielski) – gra karciana
 258. Niebo Kopernika
 259. Jak grać w Pokemony?
 260. LATO – zajęcia – angielski –  materiały
 261. Rytmiczny spacer – motoryka
 262. Przez słomkę – logopedyczne
 263. Wodna jazda konna – rewalidacja (SI) w wodzie
 264. Ping-pong wodny – rewalidacja (SI) w wodzie
 265. Balonowy bejsbol – rewalidacja (SI)
 266. ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE
 267. Proste ćwiczenia wspomagające integrację sensoryczną – rewalidacja (SI)
 268. Autyzm – pracuj nad sobą i znajdź pracę – praca rewalidacja
 269. Program edukacji społeczno-seksualnej – sex rewalidacja
 270. Trening umiejętności społecznych – rewalidacja
 271. Kartoteka znajomych – umiejętności społeczne – rewalidacja
 272. Program przeciw prześladowaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a – przemoc – rewalidacja – Przemoc!
 273. Jedzenie i zachowanie dziecka z ASD przy posiłkach – jedzenie – rewalidacja
 274. Umiejętności społeczne dziecka: Jak zrobić dobre pierwsze wrażenie  – rewalidacja
 275. Szkolenie z zakresu teorii umysłu: Rozmowy komiksowe  – teoria umysłu -rewalidacja
 276. Umiejętności społeczne: uścisk dłoni – umiejętności społeczne – rewalidacja/poznajemy się
 277. Nauka korzystania z toalety dziecka z ASD – trening czystości – rewalidacja
 278. Głuchy telefon
 279. Podawanie piłki
 280. Walka kogutów