Reklamy

Zakładka dotyczy rewalidacji w szkole masowej, specjalnej, w przedszkolu, w gabinetach pedagogiczno-psychologicznych, na zajęciach wyrównawczych, kompensacyjnych, indywidualnych, grupowych autystycznych dzieci, dzieci z zaburzeniami pokrewnymi oraz dzieci z lekką i głębszą niepełnosprawnością intelektualną.

Zakładki:

 1. Lekcja 2 – Deszcz – zajęcia rewalidacyjne prowadzone Metoda Dobrego Startu
 2. Zima wokół nas – scenariusze zajęć rewalidacyjnych na Dzień Bałwana
 3. Przykładowe sprawozdania z zajęć rewalidacyjnych
 4. Lekcja 1 – Deszcz – zajęcia rewalidacyjne prowadzone Metodą Dobrego Startu
 5. Percepcja i pamięć wzrokowa – scenariusz zajęć rewalidacyjnych plus materiały
 6. Panie bałwanie – rewalidacja prowadzona Metodą Dobrego Startu, ASD
 7. Zajęcia specjalistyczne a zajęcia rewalidacyjne
 8. Pakiety lekcyjne
 9. Zajęcia rewalidacyjne dla ucznia ze spektrum autyzmu
 10. Bawimy się razem – zajęcia rewalidacyjne dla uczniów ze spektrum autyzmu
 11. Uczeń z niedosłuchem – program rewalidacji indywidualnej
 12. Pojęcia ilościowe – Rozwój umiejętności szkolnych w spektrum autyzmu – scenariusz zajęć
 13. Przykładowy program terapii pedagogicznej dla ucznia z ASD – poziom poznawczy
 14. Zajęcia rewalidacyjne – spektrum autyzmu i zaburzenia pokrewne
 15. Układanie w logiczny ciąg – spektrum autyzmu
 16. Ćwiczenia percepcji słuchowej – pomysły na zajęcia rewalidacyjne dla dzieci ze spektrum autyzmu
 17. Przykładowa ocena pracy rewalidacyjnej
 18. Depresja i nawykowe wyrażenia w autyzmie – zajęcia
 19. Przykładowe sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych
 20. Kształtowanie obrazu i schematu ciała oraz orientacji przestrzennej – autyzm
 21. Rzeczy ich cechy i właściwości – zajęcia/autyzm
 22. Czasy gramatyczne – rozwój mowy/autyzm
 23. Rodzaje zajęć rozwijających dla dzieci ze spektrum autyzmu
 24. Jesienne porządki w sadzie – scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla dziecka ze spektrum autyzmu
 25. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z autyzmem
 26. Stałość spostrzegania – percepcja wzrokowa – ćwiczenia
 27. Konspekt zajęć rehabilitacji ruchowej z wykorzystaniem elementów integracji sensorycznej
 28. Jak zacząć bieganie z dzieckiem?
 29. Program zajęć rewalidacyjnych dla dzieci ze spektrum autyzmu: Poznaję, przeżywam, rozumiem
 30. Naśladowanie niewerbalne, autyzm – scenariusz zajęć
 31. Dobieranie, wyszukiwanie, porównywanie, sortowanie – rewalidacja, autyzm
 32. Nagrywanie czytania – sposoby
 33. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę dużą – spektrum autyzmu
 34. Autyzm – orientacja w schemacie ciała oraz czasowo – przestrzenna, rewalidacja
 35. Przykład oceny opisowej, I semestr, kl. III
 36. Autyzm – konspekt zajęć rewalidacyjnych dla ucznia
 37. Przykładowe sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych
 38. Ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 39. Program rewalidacji indywidualnej dla autystycznego ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
 40. Konspekt zajęć dla autystycznego ucznia – charakterystyka i diagnoza
 41. Program rewalidacji indywidualnej dla autystycznego ucznia, kl I-III
 42. Ocena pracy rewalidacyjnej, przykład
 43. Program rewalidacyjny ucznia z zespołem Aspergera, kl 7
 44. Autyzm – wiedza ogólna i wnioskowanie, rewalidacja, scenariusz zajęć
 45. Rewalidacja przez muzykę
 46. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych. Korzystamy z kalendarza
 47. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych usprawniających percepcję i pamięć wzrokową
 48. Przykładowe sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych
 49. Ocena przebiegu rewalidacji
 50. Program zajęć rewalidacji indywidualnej dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, II etap edukacji
 51. Program rewalidacji indywidualnej uczennicy kl. VII niepełnosprawność intelektualna
 52. Przykładowa ocena pracy rewalidacyjnej
 53. Scenariusze zajęć rewalidacyjnych
 54. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających umiejętność czytania
 55. Zaburzenia zdolności matematycznych
 56. Małe dzieci z ASD – nauka naśladownictwa
 57. Plan uczestnictwa
 58. Plan pracy dydaktyczno-terapeutycznej, poziom poznawczy
 59. Dysfunkcja wzrokowa – listy kontrolne
 60. Strategie czytania
 61. Ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową
 62. ASD – program zajęć rewalidacji indywidualnej
 63. Rozwój mowy i myślenia – ćwiczenia
 64. Ocenianie
 65. Kwestionariusz obserwacyjny rozwoju dziecka – poziom zmysłowy
 66. Rozsypanki wyrazowe*
 67. Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia
 68. Autyzm – wycinane układanki
 69. Autystyczny uczeń – rozmowa
 70. Eliminowanie lub modyfikowanie nieakceptowalnych zachowań ZA
 71. Liczba mnoga – scenariusz zajęć/autyzm
 72. Książeczki wspomagania społecznego
 73. Komunikacja pozawerbalna – ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne
  Spójrz, zakryj, zapisz, sprawdź – nauka pisowni
 74. Wiedza ogólna i wnioskowanie – scenariusz zajęć
 75. Orientacja w schemacie własnego ciała i w przestrzeni – zestaw ćwiczeń
 76. Analiza zachowań autystycznego Kuby, szkoła podstawowa, strategie
 77. Rozpraszanie uwagi – historyjka społeczna
 78. Literowanie
 79. Percepcja słuchowa – cele, symptomy, zakres ćwiczeń
 80. Autyzm – niepokój
 81. Język angielski, niemiecki – dostosowanie wymagań
 82. Dostosowanie wymagań edukacyjnych – fizyka
 83. Percepcja wzrokowa – kompensacja/IPET
 84. Ćwiczenia usprawniające zaburzoną orientację przestrzenną – zestawy
 85. Ćwiczenia usprawniające wrażliwość słuchową
 86. Strefa ciszy – historyjka społeczna
 87. Lato – treści i osiągnięcia/rewalidacja/IPET
 88. Rozwijanie samodzielności – wzmocnienia
 89. Wypowiedzi pisemne – ćwiczenia 
 90. Redukowanie wzmacniającej wartości autostymulacji
 91. Zestaw ćwiczeń sprawności grafomotorycznej
 92. Dysfunkcja dotykowa – listy kontrolne
 93. Ucz i wszystko objaśniaj krok po kroku 
 94. Diagnoza funkcjonalna i IPET
 95. Współpraca między nauczycielami 
 96. Których umiejętności związanych z zabawą uczyć?
 97. Ćwiczenia usprawniające syntezę i pamięć słuchową
 98. Autystyczny uczeń – radzenie sobie ze zmianami w szkole
 99. Uspołecznianie – treści/oczekiwania
 100. Nagradzanie – autystyczny uczeń
 101. Samodzielna praca i zabawa
 102. Procedura rozwiązywania trudnych zadań
 103. Dysleksja – ogólne zasady nauczania
 104. Edukacja techniczna
 105. Składniki skutecznego procesu nauczania w ASD
 106. Zachowania destrukcyjne w ASD
 107. Dysfunkcja proprioceptyczna – lista kontrolna
 108. Środowisko społeczno-przyrodnicze – rewalidacja/autyzm kl. I-IV
 109. Uwaga ucznia – wzmocnienia
 110. Projekty mechaniczne – samoświadomość/autyzm
 111. Plastyka – rewalidacja kl. I-IV/autyzm
 112. Muzyka z rytmiką – rewalidacja/autyzm
 113. Procedury osiągania celów rewalidacyjnych
 114. Biblioteka wizualna – zabawa/autyzm
 115. Zakres ćwiczeń terapeutycznych kompensujących trudności zasad i reguł ortograficznych kl. I-IV
 116. Uczenie płynności
 117. Relaks
 118. Mocne i słabe strony ucznia – IPET
 119. Wychowanie fizyczne – rewalidacja/autyzm
 120. Dziennik zachowań
 121. Kłopoty z matematyką – myślenie obrazami
 122. Kinezjologia edukacyjna Dennisona
 123. Masaż Shantala – deficyt bodźców dotykowych
 124. Matematyka – rewalidacja/autyzm klasy I-IV
 125. System Marianny Frosing
 126. Rewalidacja indywidualna – samodzielność i samoobsługa/autyzm
 127. Usprawniamy motorykę małą – nowe ćwiczenia
 128. Terapia ręki
 129. Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
 130. Planowanie motoryczne i strategie organizacyjne
 131. Metoda Ruchu Rudolfa Labana
 132. Program ogólnorozwojowy PORUSZ UMYSŁ
 133. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę małą
 134. Problemy z czytaniem – lista wskazówek
 135. Ładowanie wywrotki-motoryka mała
 136. Kroje pisma – sposoby
 137. Pozytywna technika samokontroli: KSIĘGA ZAŻALEŃ
 138. Budowanie zdań – ćwiczenia
 139. Metoda Knillów – świadomość, kontakt, komunikacja
 140. Techniki relaksacyjne
 141. Rozkazy – ćwiczenia pamięci słuchowej/scenariusz 
 142. Nie mówić do dziecka – plany aktywności
 143. Zabawa „Tu jestem”
 144. Zabawa „Przyimki i ja”
 145. Sposoby uczenia się – lekcja/kartka
 146. Idziemy na polowanie-kategoryzacja – rewalidacja
 147. Pomoc w zapisywaniu tekstu – rewalidacja
 148. Mapy myśli – rewalidacja
 149. Przenoszenie myśli na papier – sposoby
 150. Mała burza mózgów – rewalidacja – wzbogacanie słownictwa
 151. Przyjemne sposoby na naukę elastycznego myslenia – rewalidacja
 152. Wymawianie słów podczas pisania – rewalidacja: dysleksja/ASD/ADHD…
 153. Przygotuj ciało i umysł do pisania-sensoryka – rewalidacja – pisanie – SI
 154. Łowienie idiomów – gra, rewalidacja
 155. Pisanie po plecach – przetwarzanie – rewalidacja – SI
 156. Autyzm – nauka w grupie
 157. Prezentacja parami: zdjęcie – przedmiot oraz słowo – przedmiot
 158. Samodzielna kontrola rozumienia tekstu
 159. Głośne myślenie-dysleksja/ćwiczenie
 160. Rysunek lasu-pisanie/dysleksja – rewalidacja- pisanie/opisywanie
 161. Założenia programu „Emocje”
 162. Co lubię najbardziej? – pisanie tekstu
 163. Cierpliwość – kartka/ściąga – rewalidacja
 164. Mała zabawa biegowa – integracja – zabawa/integracja
 165. Podkreślaj, przerysowuj gesty w autyzmie – ćwiczenia
 166. Zabawa poznaj-piłka – scenariusz – rewalidacja/poznajemy się
 167. Co mówić w odpowiedzi na próbę dręczenia i w jaki sposób to powiedzieć? – rewalidacja/dręczenie
 168. Radzenie sobie z nudą-ściąga/kartka – rewalidacja
 169. Emocjometr – materiały
 170. Odczytywanie emocji – samoświadomość/kartka – rewalidacja/emocje
 171. Dlaczego ludzie się śmieją, kiedy nie żartuję – samoświadomość/kartka – rewalidacja
 172. Włączanie się do rozmowy – ściąga/kartka – rewalidacja
 173. Proszenie o pomoc-ściąga/samoświadomość – rewalidacja
 174. Przedstawianie się – ściąga – rewalidacja/poznajemy się
 175. Nieporozumienia-szukanie rozwiązań – rewalidacja
 176. Czy dorośli wiedzą wszystko?-Historyjka społeczna/samoświadomość – rewalidacja
 177. Komunikowanie się – ściąga – rewalidacja
 178. Mówienie z szacunkiem tego, co się myśli-historyjka społeczna/samoświadomość – rewalidacja/samoświadomość
 179. Mówienie do siebie – kartka/samoświadomość – rewalidacja
 180. Gra szarady z emocjami – rewalidacja/emocje
 181. Zadawać w kółko to samo pytanie – rewalidacja/samoświadomość
 182. Zabawa „Mój mózg, twój mózg” – teoria umysłu – rewalidacja
 183. Zabawa w udawanie – kartka – rewalidacja
 184. Zabawa w bingo z imionami – rewalidacja
 185. Rozwój myślenia społecznego – rewalidacja
 186. Dziękowanie ludziom za to, że mówią coś miłego – historyjka społeczna/kartka – rewalidacja
 187. Dziennik uczuć – rewalidacja/uczucia
 188. Asertywność – ćwiczenia/kartka – rewalidacja/asertywność
 189. Gra kostka z uczuciami i doznaniami – rewalidacja/uczucia
 190. Świadomość tego, co się dzisiaj stanie – rewalidacja/świadomość/kartka
 191. Intensywność emocji – rewalidacja/emocje
 192. Błąd w zadaniu szkolnym-historyjka społeczna – rewalidacja
 193. Wyłączanie się – kartka – rewalidacja
 194. Rozpoznawanie i rozumienie emocji – rewalidacja/zabawa/emocje
 195. Berek z emocjami – rewalidacja/emocje
 196. Więcej o bezpieczeństwie… kartka -rewalidacja/samoświadomość/ćwiczenia/kartka
 197. Uczucia innych osób-ćwiczenia/kartka – rewalidacja/kartka
 198. Przyjmowanie cudzej perspektywy – rewalidacja
 199. Zmiany – historyjka społeczna – rewalidacja
 200. Loteryjka – rewalidacja – pamięć krótkotrwała
 201. Gra Naklejka z komplementem – rewalidacja – integracja
 202. Kodeks złości – techniki radzenia sobie z agresją – rewalidacja
 203. Zrozumieć manieryzmy ruchowe/samoświadomość/kartka – rewalidacja
 204. W jaki sposób przegrać grą, ale zyskać przyjaciół? – rewalidacja
 205. Zabawa w pokazywanie – rewalidacja
 206. Zrozumienie mojej mimiki twarzy/kartka – rewalidacja/kartka
 207. Technika Mediacji Rówieśniczej – rewalidacja
 208.  Jak rozpocząć zdanie – ściąga – rewalidacja
 209. Przyjmowanie prezentów-schemat – rewalida
 210. Wysyp i nasyp – zabawa SI
 211. Na rowerze przez labirynt (SI)
 212. Ćwiczenia Safari na deskorolce – zabawa SI – rewalidacja
 213. Na desce – zabawa SI – (w wodzie) – rewalidacja
 214. Zabawa daleko i blisko – wspomaganie wzroku (SI) – rewalidacja/wzrok
 215. Skarby w ryżu – zabawa SI – rewalidacja
 216. Kołysanie zabawa SI – rewalidacja
 217. Przetwarzanie dźwięków a język – rewalidacja
 218. Rzeka-zabawa SI – rewalidacja/zabawa
 219. Przybory, powierzchnia pisania i papier – rewalidacja
 220. Wzrokowe rozproszenie uwagi – rewalidacja
 221. Początek dnia w szkole ASD/SI – rewalidacja
 222. Bujanie oczu – zabawa/SI – rewalidacja – wzrok
 223. Kanapka z dziećmi-gra/SI
 224. Zabawa dźwiękami – rewalidacja- rozróżnianie dźwięków
 225. Bulgotanie i mruczenie-wczesna interwencja-pływanie – SI
 226. Świadomość rąk i palców – rewalidacja – motoryka mała
 227. Do biegu! – rewalidacja – motoryka duża
 228. Przygotuj ciało i umysł do pisania-sensoryka – rewalidacja – pisanie – SI
 229. Problemy z przetwarzaniem bodźców wzrokowych wg Grandin (rewalidacja) – SI
 230. Wykorzystajmy zachowania powtarzalne (perseweracje) dziecka(rewalidacja) – SI
 231. Praca z upośledzeniem słuchu w ASD (rewalidacja) – słuch – SI
 232. Dostarcz bodźców dzieciom potrzebującym uspokoić ręce i buzię – rewalidacja – SI
 233. Pisanie po plecach – przetwarzanie – rewalidacja – SI
 234. Wąchanie – zabawa – Zapachy – rewalidacja – SI
 235. Ładowanie wywrotki-motoryka mała – rewalidacja – SI
 236. Zabawa dźwiękami – rewalidacja – SI
 237. Metoda polisensoryczna – rewalidacja – SI –  dysleksja/ASD/ADHD…
 238. Wąskie preferencje żywieniowe w autyzmie – sposoby na  (nie)jedzenie – SI
 239. Echolalia – techniki (rewalidacja) – SI
 240. Balonowy bejsbol (rewalidacja: sensoryka, motoryka duża) – SI
 241. Problemy z przetwarzaniem bodźców słuchowych wg Grandin – przetwarzanie – SI
 242. Świadomość własnego ciała – świadomość – SI
 243. Gra w kapsle – rewalidacja (SI)