Pakiet „Percepcja wzrokowa”. Zajęcia rewalidacyjne – 6 zł

Pakiet przeznaczony jest dla uczniów z zaburzeniami percepcji wzrokowej ze spektrum autyzmu i zaburzeń pokrewnych; zaburzeń uwagi; dysleksji i podobnych trudności w nauce. Pakiet „Percepcja wzrokowa”. Zajęcia rewalidacyjne – 6 zł, zawiera propozycje ćwiczeń przeznaczonych do wykorzystania w Indywidualnych Programach Edukacyjno – Terapeutycznych (IPET) i zajęciach rewalidacyjnych, zabawach terapeutycznych, terapiach zajęciowych itp. Pakiet zawiera mini – wykład oraz:

Ćwiczenia percepcji wzrokowej + materiały:

 1. Stałość spostrzegania: połącz w pary obiekty i grupy/wzory obiektów
 2. Kierunki
 3. Spostrzeganie figury i tła
 4. Spostrzeganie położenia przedmiotów w przestrzeni
 5. Dostrzeganie różnic / znajdź różnice
 6. Koordynacja wzrokowo – ruchowa: labirynty i inne
 7. Kodowanie
 8. Kodowanie – przykładowy scenariusz zajęć

Zebrane środki pozwolą na dalszy rozwój strony autyzmwszkole.com oraz publikowanych treści.

Reklamy

Zakładka dotyczy rewalidacji w szkole masowej, specjalnej, w przedszkolu, w gabinetach pedagogiczno-psychologicznych, na zajęciach wyrównawczych, kompensacyjnych, indywidualnych, grupowych autystycznych dzieci, dzieci z zaburzeniami pokrewnymi oraz dzieci z lekką i głębszą niepełnosprawnością intelektualną.

Zakładki:

 1. Zajęcia rewalidacyjne – spektrum autyzmu i zaburzenia pokrewne
 2. Układanie w logiczny ciąg – spektrum autyzmu
 3. Ćwiczenia percepcji słuchowej – pomysły na zajęcia rewalidacyjne dla dzieci ze spektrum autyzmu
 4. Przykładowa ocena pracy rewalidacyjnej
 5. Depresja i nawykowe wyrażenia w autyzmie – zajęcia
 6. Przykładowe sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych
 7. Kształtowanie obrazu i schematu ciała oraz orientacji przestrzennej – autyzm
 8. Rzeczy ich cechy i właściwości – zajęcia/autyzm
 9. Czasy gramatyczne – rozwój mowy/autyzm
 10. Rodzaje zajęć rozwijających dla dzieci ze spektrum autyzmu
 11. Jesienne porządki w sadzie – scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla dziecka ze spektrum autyzmu
 12. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z autyzmem
 13. Stałość spostrzegania – percepcja wzrokowa – ćwiczenia
 14. Konspekt zajęć rehabilitacji ruchowej z wykorzystaniem elementów integracji sensorycznej
 15. Jak zacząć bieganie z dzieckiem?
 16. Program zajęć rewalidacyjnych dla dzieci ze spektrum autyzmu: Poznaję, przeżywam, rozumiem
 17. Naśladowanie niewerbalne, autyzm – scenariusz zajęć
 18. Dobieranie, wyszukiwanie, porównywanie, sortowanie – rewalidacja, autyzm
 19. Nagrywanie czytania – sposoby
 20. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę dużą – spektrum autyzmu
 21. Autyzm – orientacja w schemacie ciała oraz czasowo – przestrzenna, rewalidacja
 22. Przykład oceny opisowej, I semestr, kl. III
 23. Autyzm – konspekt zajęć rewalidacyjnych dla ucznia
 24. Przykładowe sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych
 25. Ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 26. Program rewalidacji indywidualnej dla autystycznego ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
 27. Konspekt zajęć dla autystycznego ucznia – charakterystyka i diagnoza
 28. Program rewalidacji indywidualnej dla autystycznego ucznia, kl I-III
 29. Ocena pracy rewalidacyjnej, przykład
 30. Program rewalidacyjny ucznia z zespołem Aspergera, kl 7
 31. Autyzm – wiedza ogólna i wnioskowanie, rewalidacja, scenariusz zajęć
 32. Rewalidacja przez muzykę
 33. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych. Korzystamy z kalendarza
 34. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych usprawniających percepcję i pamięć wzrokową
 35. Przykładowe sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych
 36. Ocena przebiegu rewalidacji
 37. Program zajęć rewalidacji indywidualnej dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, II etap edukacji
 38. Program rewalidacji indywidualnej uczennicy kl. VII niepełnosprawność intelektualna
 39. Przykładowa ocena pracy rewalidacyjnej
 40. Scenariusze zajęć rewalidacyjnych
 41. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających umiejętność czytania
 42. Zaburzenia zdolności matematycznych
 43. Małe dzieci z ASD – nauka naśladownictwa
 44. Plan uczestnictwa
 45. Plan pracy dydaktyczno-terapeutycznej, poziom poznawczy
 46. Dysfunkcja wzrokowa – listy kontrolne
 47. Strategie czytania
 48. Ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową
 49. ASD – program zajęć rewalidacji indywidualnej
 50. Rozwój mowy i myślenia – ćwiczenia
 51. Ocenianie
 52. Kwestionariusz obserwacyjny rozwoju dziecka – poziom zmysłowy
 53. Rozsypanki wyrazowe*
 54. Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia
 55. Autyzm – wycinane układanki
 56. Autystyczny uczeń – rozmowa
 57. Eliminowanie lub modyfikowanie nieakceptowalnych zachowań ZA
 58. Liczba mnoga – scenariusz zajęć/autyzm
 59. Książeczki wspomagania społecznego
 60. Komunikacja pozawerbalna – ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne
  Spójrz, zakryj, zapisz, sprawdź – nauka pisowni
 61. Wiedza ogólna i wnioskowanie – scenariusz zajęć
 62. Orientacja w schemacie własnego ciała i w przestrzeni – zestaw ćwiczeń
 63. Analiza zachowań autystycznego Kuby, szkoła podstawowa, strategie
 64. Rozpraszanie uwagi – historyjka społeczna
 65. Literowanie
 66. Percepcja słuchowa – cele, symptomy, zakres ćwiczeń
 67. Autyzm – niepokój
 68. Język angielski, niemiecki – dostosowanie wymagań
 69. Dostosowanie wymagań edukacyjnych – fizyka
 70. Percepcja wzrokowa – kompensacja/IPET
 71. Ćwiczenia usprawniające zaburzoną orientację przestrzenną – zestawy
 72. Ćwiczenia usprawniające wrażliwość słuchową
 73. Strefa ciszy – historyjka społeczna
 74. Lato – treści i osiągnięcia/rewalidacja/IPET
 75. Rozwijanie samodzielności – wzmocnienia
 76. Wypowiedzi pisemne – ćwiczenia 
 77. Redukowanie wzmacniającej wartości autostymulacji
 78. Zestaw ćwiczeń sprawności grafomotorycznej
 79. Dysfunkcja dotykowa – listy kontrolne
 80. Ucz i wszystko objaśniaj krok po kroku 
 81. Diagnoza funkcjonalna i IPET
 82. Współpraca między nauczycielami 
 83. Których umiejętności związanych z zabawą uczyć?
 84. Ćwiczenia usprawniające syntezę i pamięć słuchową
 85. Autystyczny uczeń – radzenie sobie ze zmianami w szkole
 86. Uspołecznianie – treści/oczekiwania
 87. Nagradzanie – autystyczny uczeń
 88. Samodzielna praca i zabawa
 89. Procedura rozwiązywania trudnych zadań
 90. Dysleksja – ogólne zasady nauczania
 91. Edukacja techniczna
 92. Składniki skutecznego procesu nauczania w ASD
 93. Zachowania destrukcyjne w ASD
 94. Dysfunkcja proprioceptyczna – lista kontrolna
 95. Środowisko społeczno-przyrodnicze – rewalidacja/autyzm kl. I-IV
 96. Uwaga ucznia – wzmocnienia
 97. Projekty mechaniczne – samoświadomość/autyzm
 98. Plastyka – rewalidacja kl. I-IV/autyzm
 99. Muzyka z rytmiką – rewalidacja/autyzm
 100. Procedury osiągania celów rewalidacyjnych
 101. Biblioteka wizualna – zabawa/autyzm
 102. Zakres ćwiczeń terapeutycznych kompensujących trudności zasad i reguł ortograficznych kl. I-IV
 103. Uczenie płynności
 104. Relaks
 105. Mocne i słabe strony ucznia – IPET
 106. Wychowanie fizyczne – rewalidacja/autyzm
 107. Dziennik zachowań
 108. Kłopoty z matematyką – myślenie obrazami
 109. Kinezjologia edukacyjna Dennisona
 110. Masaż Shantala – deficyt bodźców dotykowych
 111. Matematyka – rewalidacja/autyzm klasy I-IV
 112. System Marianny Frosing
 113. Rewalidacja indywidualna – samodzielność i samoobsługa/autyzm
 114. Usprawniamy motorykę małą – nowe ćwiczenia
 115. Terapia ręki
 116. Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
 117. Planowanie motoryczne i strategie organizacyjne
 118. Metoda Ruchu Rudolfa Labana
 119. Program ogólnorozwojowy PORUSZ UMYSŁ
 120. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę małą
 121. Problemy z czytaniem – lista wskazówek
 122. Ładowanie wywrotki-motoryka mała
 123. Kroje pisma – sposoby
 124. Pozytywna technika samokontroli: KSIĘGA ZAŻALEŃ
 125. Budowanie zdań – ćwiczenia
 126. Metoda Knillów – świadomość, kontakt, komunikacja
 127. Techniki relaksacyjne
 128. Rozkazy – ćwiczenia pamięci słuchowej/scenariusz 
 129. Nie mówić do dziecka – plany aktywności
 130. Zabawa „Tu jestem”
 131. Zabawa „Przyimki i ja”
 132. Sposoby uczenia się – lekcja/kartka
 133. Idziemy na polowanie-kategoryzacja – rewalidacja
 134. Pomoc w zapisywaniu tekstu – rewalidacja
 135. Mapy myśli – rewalidacja
 136. Przenoszenie myśli na papier – sposoby
 137. Mała burza mózgów – rewalidacja – wzbogacanie słownictwa
 138. Przyjemne sposoby na naukę elastycznego myslenia – rewalidacja
 139. Wymawianie słów podczas pisania – rewalidacja: dysleksja/ASD/ADHD…
 140. Przygotuj ciało i umysł do pisania-sensoryka – rewalidacja – pisanie – SI
 141. Łowienie idiomów – gra, rewalidacja
 142. Pisanie po plecach – przetwarzanie – rewalidacja – SI
 143. Autyzm – nauka w grupie
 144. Prezentacja parami: zdjęcie – przedmiot oraz słowo – przedmiot
 145. Samodzielna kontrola rozumienia tekstu
 146. Głośne myślenie-dysleksja/ćwiczenie
 147. Rysunek lasu-pisanie/dysleksja – rewalidacja- pisanie/opisywanie
 148. Założenia programu „Emocje”
 149. Co lubię najbardziej? – pisanie tekstu
 150. Cierpliwość – kartka/ściąga – rewalidacja
 151. Mała zabawa biegowa – integracja – zabawa/integracja
 152. Podkreślaj, przerysowuj gesty w autyzmie – ćwiczenia
 153. Zabawa poznaj-piłka – scenariusz – rewalidacja/poznajemy się
 154. Co mówić w odpowiedzi na próbę dręczenia i w jaki sposób to powiedzieć? – rewalidacja/dręczenie
 155. Radzenie sobie z nudą-ściąga/kartka – rewalidacja
 156. Emocjometr – materiały
 157. Odczytywanie emocji – samoświadomość/kartka – rewalidacja/emocje
 158. Dlaczego ludzie się śmieją, kiedy nie żartuję – samoświadomość/kartka – rewalidacja
 159. Włączanie się do rozmowy – ściąga/kartka – rewalidacja
 160. Proszenie o pomoc-ściąga/samoświadomość – rewalidacja
 161. Przedstawianie się – ściąga – rewalidacja/poznajemy się
 162. Nieporozumienia-szukanie rozwiązań – rewalidacja
 163. Czy dorośli wiedzą wszystko?-Historyjka społeczna/samoświadomość – rewalidacja
 164. Komunikowanie się – ściąga – rewalidacja
 165. Mówienie z szacunkiem tego, co się myśli-historyjka społeczna/samoświadomość – rewalidacja/samoświadomość
 166. Mówienie do siebie – kartka/samoświadomość – rewalidacja
 167. Gra szarady z emocjami – rewalidacja/emocje
 168. Zadawać w kółko to samo pytanie – rewalidacja/samoświadomość
 169. Zabawa „Mój mózg, twój mózg” – teoria umysłu – rewalidacja
 170. Zabawa w udawanie – kartka – rewalidacja
 171. Zabawa w bingo z imionami – rewalidacja
 172. Rozwój myślenia społecznego – rewalidacja
 173. Dziękowanie ludziom za to, że mówią coś miłego – historyjka społeczna/kartka – rewalidacja
 174. Dziennik uczuć – rewalidacja/uczucia
 175. Asertywność – ćwiczenia/kartka – rewalidacja/asertywność
 176. Gra kostka z uczuciami i doznaniami – rewalidacja/uczucia
 177. Świadomość tego, co się dzisiaj stanie – rewalidacja/świadomość/kartka
 178. Intensywność emocji – rewalidacja/emocje
 179. Błąd w zadaniu szkolnym-historyjka społeczna – rewalidacja
 180. Wyłączanie się – kartka – rewalidacja
 181. Rozpoznawanie i rozumienie emocji – rewalidacja/zabawa/emocje
 182. Berek z emocjami – rewalidacja/emocje
 183. Więcej o bezpieczeństwie… kartka -rewalidacja/samoświadomość/ćwiczenia/kartka
 184. Uczucia innych osób-ćwiczenia/kartka – rewalidacja/kartka
 185. Bezpieczeństwo-kartka – rewalidacja/kartka
 186. Przyjmowanie cudzej perspektywy – rewalidacja
 187. Zmiany – historyjka społeczna – rewalidacja
 188. Loteryjka – rewalidacja – pamięć krótkotrwała
 189. Gra Naklejka z komplementem – rewalidacja – integracja
 190. Kodeks złości – techniki radzenia sobie z agresją – rewalidacja
 191. Zrozumieć manieryzmy ruchowe/samoświadomość/kartka – rewalidacja
 192. W jaki sposób przegrać grą, ale zyskać przyjaciół? – rewalidacja
 193. Zabawa w pokazywanie – rewalidacja
 194. Zrozumienie mojej mimiki twarzy/kartka – rewalidacja/kartka
 195. Technika Mediacji Rówieśniczej – rewalidacja
 196.  Jak rozpocząć zdanie – ściąga – rewalidacja
 197. Przyjmowanie prezentów-schemat – rewalida
 198. Wysyp i nasyp – zabawa SI
 199. Na rowerze przez labirynt (SI)
 200. Ćwiczenia Safari na deskorolce – zabawa SI – rewalidacja
 201. Na desce – zabawa SI – (w wodzie) – rewalidacja
 202. Zabawa daleko i blisko – wspomaganie wzroku (SI) – rewalidacja/wzrok
 203. Skarby w ryżu – zabawa SI – rewalidacja
 204. Kołysanie zabawa SI – rewalidacja
 205. Przetwarzanie dźwięków a język – rewalidacja
 206. Rzeka-zabawa SI – rewalidacja/zabawa
 207. Przybory, powierzchnia pisania i papier – rewalidacja
 208. Wzrokowe rozproszenie uwagi – rewalidacja
 209. Początek dnia w szkole ASD/SI – rewalidacja
 210. Bujanie oczu – zabawa/SI – rewalidacja – wzrok
 211. Kanapka z dziećmi-gra/SI
 212. Zabawa dźwiękami – rewalidacja- rozróżnianie dźwięków
 213. Bulgotanie i mruczenie-wczesna interwencja-pływanie – SI
 214. Świadomość rąk i palców – rewalidacja – motoryka mała
 215. Do biegu! – rewalidacja – motoryka duża
 216. Przygotuj ciało i umysł do pisania-sensoryka – rewalidacja – pisanie – SI
 217. Problemy z przetwarzaniem bodźców wzrokowych wg Grandin (rewalidacja) – SI
 218. Wykorzystajmy zachowania powtarzalne (perseweracje) dziecka(rewalidacja) – SI
 219. Praca z upośledzeniem słuchu w ASD (rewalidacja) – słuch – SI
 220. Dostarcz bodźców dzieciom potrzebującym uspokoić ręce i buzię – rewalidacja – SI
 221. Pisanie po plecach – przetwarzanie – rewalidacja – SI
 222. Wąchanie – zabawa – Zapachy – rewalidacja – SI
 223. Ładowanie wywrotki-motoryka mała – rewalidacja – SI
 224. Zabawa dźwiękami – rewalidacja – SI
 225. Metoda polisensoryczna – rewalidacja – SI –  dysleksja/ASD/ADHD…
 226. Wąskie preferencje żywieniowe w autyzmie – sposoby na  (nie)jedzenie – SI
 227. Echolalia – techniki (rewalidacja) – SI
 228. Balonowy bejsbol (rewalidacja: sensoryka, motoryka duża) – SI
 229. Problemy z przetwarzaniem bodźców słuchowych wg Grandin – przetwarzanie – SI
 230. Świadomość własnego ciała – świadomość – SI
 231. Gra w kapsle – rewalidacja (SI)