Reklamy
Reklamy
kingfisher.page
Reklamy

MUZYKA Z RYTMIKĄ – rewalidacja/autyzm i zaburzenia pokrewne

Trudności

Dzieci autystyczne w specyficzny sposób odbierają bodźce zmysłowe. (Opisuję te problemy w zakładce ZABURZENIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ SPD). Wykazują nadwrażliwość słuchową na dźwięki dobiegające z dalekiej przestrzeni ignorując dźwięki pochodzące z najbliższego otoczenia, szczególnie dźwięki mowy. Potrafią izolować się od dźwięków/bodźców słuchowych, niezrozumiałych dla nich, zbyt silnych, drażniących, przeciążających ich układ nerwowy. 

Cele

Celem zajęć jest:

 1. Dostarczenia radosnych przeżyć dzieciom.
 2. Kształtowanie poczucia tożsamości.
 3. Kształtowanie orientacji przestrzennej (m. in. poznanie schematu własnego ciała).
 4. Usprawnianie ruchowe, koordynacja wzrokowo ruchowa przez ruch przy muzyce i grze na instrumentach perkusyjnych.
 5. Rozwijanie umiejętności koncentracji uwagi słuchowej.
 6. Kształtowanie umiejętności określania i sterowania własnymi emocjami – odraczanie reakcji.
 7. Rozwijanie percepcji słuchowej, poczucia rytmu.
 8. Kształtowanie mowy i innych środków porozumiewania się.
 9. Wyrabianie umiejętności słuchania muzyki.
 10. Kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktu i prowadzenia dialogu bezsłownego i słownego.
 11. Kształtowanie umiejętności współdziałania i współpracy w grupie.

KLASA I

 • Słuchanie muzyki ze zwróceniem uwagi na preferencje rodzaju dźwięków i melodii instrumentów muzycznych.
 • Umożliwienie dzieciom swobodnego wyboru instrumentu, poznania go i dowolnego posługiwania się nim.
 • Spontaniczne, swobodne zabawy przy muzyce i śpiewie.
 • Próby nawiązania dialogu.

KLASA II

Prowadzenie dialogu muzycznego w formie współdziałania z zastosowaniem wybranego przez dziecko instrumentu.

Ćwiczenia rytmiczne i metryczne

 • Tupanie, klaskanie, wykorzystywanie bębenka z muzyką.
 • Akcentowanie wydawanych przez dzieci dźwięków, dostosowanych do ich możliwości.

Ćwiczenia hamująco-pobudzające

 • Dostosowanie dowolnego ruchu do muzyki.

Ćwiczenia autoorientacji

 • Zabawy przy muzyce z dotykaniem wybranych części ciała.
 • Umieszczanie instrumentów na ławce, pod ławką, za sobą.
 • Ruchy kończyn przy pomocy nauczyciela w przód, w tył, do góry, na dół.

Ćwiczenia słuchowe

 • Słuchanie muzyki, określanie czasu jej trwania: długo-krótko.
 • Rozpoznawanie zjawisk akustycznych – łączenie ich ze źródłem dźwięku, np. szelest papieru, dźwięk dzwonka, stuk pałeczki, melodia pozytywki, słuchanie prostych melodii i piosenek.

Ćwiczenia głosowe

 • Próby wydawania dźwięków naśladowczych, ćwiczenia oddechowe przy zachowaniu właściwej postawy ciała.
 • Próby powtarzania głosem krótkich motywów piosenek.

Ćwiczenia ilustracyjno-taneczne 

 • Swobodne ruchy przy muzyce.
 • Określanie szybkości ruchów: powoli-prędko, czasu ich wykonania: teraz-potem.
 • Wymachy, unoszenie kończyn w takt melodii przy pomocy nauczyciela.
Reklamy

KLAS III

Prowadzenie dialogu muzycznego w formie współdziałania i próby współpracy z zastosowaniem bębenka, grzechotki i kastanietów.

Ćwiczenia rytmiczne i metryczne

 • Klaskanie, tupanie, stukanie w rytm muzyki.
 • Próby maszerowania.
 • Akcentowanie dźwięków naśladowczych.
 • Rytmiczne powtarzanie znanych słów, np. imion dzieci z wystukiwaniem na poznanych instrumentach perkusyjnych.

Ćwiczenia hamująco-pobudzające

 • Zachowanie ruchu przy muzyce lub innych sygnałach akustycznych i wizualnych – reagowanie na przerwę bezruchem.

Ćwiczenia orientacji przestrzennej

 • Zabawy przy muzyce z dotykaniem wskazanych części ciała.
 • Wykonywanie prostych ruchów z nauczycielem jako ilustracja tekstu, wiersza lub piosenki – odnosząca się do części własnego ciała i pojęć przestrzennych: nad, pod, obok, za, między, tu, tam, wyżej, niżej, daleko-blisko.

Ćwiczenia słuchowe: słuchanie muzyki

 • Wskazywanie źródła dźwięku (np. śpiew, dźwięki fortepianu, bębenka).
 • Rozróżnianie dźwięków wysokich i niskich ilustrowanych ruchem (np. stąpanie niedźwiedzia, podskoki wróbelka). Słuchanie krótkich piosenek w wykonaniu nauczyciela, melodii cichych i spokojnych.

Ćwiczenia głosowe

 • Wydawanie dźwięków naśladowczych.
 • Ćwiczenia oddechowe – dmuchanie na wiatraczki, watę, listki, piórka.
 • Próba powtarzania głosem fragmentów piosenek.

Ćwiczenia ilustracyjno-taneczne

 • Naśladowanie różnych form ruchu, w takt odpowiednio dobranej melodii, np. maszerujące dzieci, skaczące piłeczki.
 • Ilustracja ruchem treści śpiewanej przez nauczyciela piosenki.

KLASA IV

Prowadzenie dialogu muzycznego w różnych formach popartego słowem, z zastosowaniem nowych instrumentów perkusyjnych, tamburynu i talerzy.

Ćwiczenia rytmiczne

 • Klaskanie, tupanie, skakanie, maszerowanie w rytm muzyki.
 • Próby podskakiwania zgodnego z muzyką w bardzo wolnym tempie.
 • Reagowanie klaśnięciem, tupnięciem, uderzeniem w instrument perkusyjny na akcent w muzyce.
 • Akcentowanie znanych słów, zwrotów, zdań, np. imię i nazwisko dziecka, prostych poleceń w tempie wolnym i szybkim. Doskonalenie gry na instrumentach perkusyjnych.

Ćwiczenia hamująco-pobudzające

 • Zatrzymanie i wznawianie ruchu – reagowanie na trwające sygnały muzyczne i akustyczne lub ich brak.

Ćwiczenia orientacji przestrzennej

 • Naśladowanie czynności nauczyciela – ilustracja tekstu wiersza lub piosenki związana z częściami własnego ciała oraz jego położeniem: na, pod, obok, między oraz kierunkiem przed siebie, za siebie, na prawo, na lewo.

Ćwiczenia słuchowe, słuchanie muzyki

 • Rozwijanie wrażliwości słuchowej – wykonywanie określonej czynności na dźwięki ciche (np. położenie się na podłodze) lub głośne (podniesienie się) podobne reagowanie na tempo wolne lub szybkie
 • Rozpoznawanie brzmienia znanych instrumentów muzycznych.
 • Słuchanie krótkich, łatwych piosenek, melodii cichych, miarowych, o wolnym tempie.

Ćwiczenia głosowe

 • Zabawy naśladowcze połączone z ćwiczeniami oddechowymi – długie wydechy, np. naśladowanie szumu fal, wiatru.
 • Powtarzanie głosem fragmentów piosenek w trakcie ich wykonania.

Ćwiczenia ilustracyjno-taneczne

 • Ilustrowanie ruchem treści śpiewanej przez nauczyciela piosenki – krótkie proste tańce naśladowcze w kręgu tanecznym (Gałkowski, 1995).

źródło: T. Gałkowski: „Dziecko autystyczne w środowisku rodzinnym i szkolnym, WSiP, Warszawa 1995

Reklamy
Reklamy

#arkusz #ASD #Asperger #AspieZaklinaczka #autyzm #dostosowanie #edukacja #emocje #grupa #IPET #komunikacja #lekcja #logopedia #metody #MikiLittleAspie #motoryka #mowa #pedagog #percepcja #program #przedszkolak #przedszkole #psycholog #rewalidacja #scenariusz #scenariusze #sensoryka #SI #sposoby #społeczne #szkoła #terapia #uczeń #umiejętnościspołeczne #uwaga #uważność #wskazówki #ZA #zabawa #zaburzenia #zajęcia #ZespółAspergera #zmysły #ćwiczenia Autyzm

Reklamy

Reklamy

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: