Szukaj

Autyzm w szkole

Autyzm, ZA, ASD, uczeń z niepełnosprawnością intelektualną – rewalidacja, IPET, scenariusze zajęć, schematy, rozwijanie umiejętności społecznych, zaburzenia SI, logopedia, edukacja, emocje, asystent, metody, sposoby, gry i zabawy…

Autor

sylwiaiwan

NaturaLife is strange (sylwiaiwan.com), autyzmwszkole.com, Sieniawka-skrawek natury

Czytanie – Metoda symultaniczno-sekwencyjna Jagody Cieszyńskiej

Metoda symultaniczno-sewencyjna została stworzona dla dzieci niesłyszących, dyslektycznych i dla dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej (zespół Downa, zespół Aspergera, autyzm, alalia i inne)

Continue reading „Czytanie – Metoda symultaniczno-sekwencyjna Jagody Cieszyńskiej”

Reklamy

Percepcja słuchowa – mowa dźwięków

Percepcja słuchowa ćwiczenia ujęte w programie zajęć kompensacyjno-korekcyjnych dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej:

Continue reading „Percepcja słuchowa – mowa dźwięków”

Umiejętność sygnalizowania przerwy

Umiejętność sygnalizowania przerwy przez autystyczne dzieci jest bardzo ważna w codziennych aktywnościach w szkole czy w przedszkolu. Niestety trudno jest nam na początku ten moment wyłowić. Nic się złego nie stanie, jeśli przez pierwszy tydzień poświęcimy więcej czasu na obserwację dziecka niż na naukę

Continue reading „Umiejętność sygnalizowania przerwy”

Usprawniamy motorykę małą – nowe ćwiczenia

Mała motoryka

Rozwój umiejętności zwanych małą motoryką pomoże dziecku wykształcić zdolności takie jak zapinanie, pisanie czy cięcie nożyczkami. Poniżej podaję nowe pomysły: Continue reading „Usprawniamy motorykę małą – nowe ćwiczenia”

Autystyczne mózgi – w jaki sposób się uczymy

Wachlarz zaburzeń autystycznych uwidacznia się przede wszystkim w trudnościach w nauce. Inny niż u typowych dzieci przepływ informacji ma swoje źródło w specyficznej budowie mózgu. Jednym przyswajanie matematyki nie sprawia żadnych trudności – nawet gdy ich poziom w testach IQ plasuje się na przeciętnym bądź niskim poziomie – u innych może być odwrotnie. Jednak tak naprawdę nie jesteśmy wstanie tego prognozować. Dlatego pojęcie „nieharmonijnego rozwoju” jest tak chętnie używane w opiniach pedagogicznych, ponieważ jak łatwo zauważyć odnosi się do „wszystkiego” czyli do niczego

Continue reading „Autystyczne mózgi – w jaki sposób się uczymy”

Mówimy i piszemy spółgłoski miękkie ź-zi

Zi

1. Czytaj na głos lub powtarzaj za czytającym. Śledź palcem tekst:

zi zio ziu zie   zi zio ziu zie   zi zio ziu zie   zi zio ziu zie

ozi uzi ezi azi   ozi uzi ezi azi   ozi uzi ezi azi   ozi uzi ezi azi

ozio uzio ezio azio    ozio uzio ezio azio   ozio uzio ezio azio

zięba, zimorodek, zima, ziarno, zielony, zielsko, Ziemia, ziemniak, ziewać, zimno, ziółko, zimować, łazić, bazie, guziki, Zuzia, Józia, Kazik, buzia, Fruzia, jezioro, ozimina, poziomka, nizina, gazik

mrozić-zamrozić, grozić-zagrozić, wozić-zawozić

2. Trudnymi wyrazami są wyrazy pochodzące od czasownika wziąć, np.: wziąłem, wzięłam, wziął, wzięła, wzięli, wzięli. Przeczytaj zdania. Podkreśl wyrazy z zi: Continue reading „Mówimy i piszemy spółgłoski miękkie ź-zi”

Cele edukacyjne Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych

Cele edukacyjne

„Celem edukacji uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi jest utrwalenie posiadanej wiedzy i poszerzanie jej zakresu, kształcenie kompetencji społecznych i zdolności adaptacyjnych oraz wyposażenie uczniów w nowe umiejętności umożliwiające im samodzielne, niezależne funkcjonowanie przez: Continue reading „Cele edukacyjne Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych”

Autyzm – Lekcja akceptacji – pobierz materiały, zastosuj, pozwól zrozumieć

Lekcja akceptacji

Lekcja akceptacji jest doskonałym narzędziem do wykorzystania przez nauczycieli na zajęciach integracyjnych, godzinach wychowawczych, lekcjach o tematyce tolerancji. Skierowana jest do uczniów bez względu na rodzaj szkoły. Zwraca uwagę na trudności z jakimi codziennie muszą się zmagać ich koleżanki i koledzy. Kreatywno-aktywna forma lekcji jest bardziej „przyswajalna”, wciąga wszystkich uczestników w emocjonującą dyskusję. Lekcja akceptacji otwiera umysły młodych ludzi. Pozwala poznać autyzm. Pozwala zaakceptować innych. Continue reading „Autyzm – Lekcja akceptacji – pobierz materiały, zastosuj, pozwól zrozumieć”

Integracja sensoryczna – Lista kontrolna przystosowania się dziecka do pracy w klasie

Lista kontrolna przystosowania się dziecka do pracy w klasie

„Lista kontrolna przystosowania się dziecka do pracy w klasie, podana również przez American Occupational Therapy Associatoion – Watertown, P.C., została stworzona po to, aby dostarczyć dziecku skutecznego i kontrolowanego bodźca, który ułatwi integrację sensoryczną. Lista ta dogłębnie opisuje elementy fizyczne bodźców sensorycznych. Przeczytaj sugestie i zaznacz te, które Twoim zdaniem dotyczą konkretnego dziecka. Omów listę z rodzicami i innymi nauczycielami, gdyż przyczynisz się tym do lepszej komunikacji i głębszego zrozumienia problemu przez wszystkich, którzy pomagają dziecku przebyć drogę do edukacji. Continue reading „Integracja sensoryczna – Lista kontrolna przystosowania się dziecka do pracy w klasie”

Blog na WordPress.com.

Up ↑