Porozumiewanie się z otoczeniem to wyzwanie dla autystycznych dzieci. W tej zakładce zbieram ćwiczenia i artykuły o usprawnianiu komunikacji oraz procesów poznawczych dzieci z różnymi zaburzeniami, pochodzą z aktualnych źródeł, z powodzeniem można wykorzystywać je w INDYWIDUALNYCH PROGRAMACH EDUKACYJNO- TERAPEUTYCZNYCH (IPET) czy w działaniach rewalidacyjnych –  tak jak ćwiczenia, scenariusze gier i zabaw opisywane w innych zakładkach na blogu.  (Zakładka w rozbudowie). Zapraszam do nowej strony  autyzm.life

ZAKŁADKI:

TEMATY I ZAJĘCIA:

 1. Układanki i sortery kształtów – motywuj do komunikacji
 2. Komunikacja werbalna, rewalidacja – ASD i zaburzenia pokrewne
 3. Komunikowania się – system znaków graficznych
 4. Komunikacja gestów, wyraz twarzy, język ciała w autyzmie, sposoby
 5. Cztery główne zasady komunikacji, które umożliwiają prowadzenie dobrej konwersacji, ASD
 6. Przykładowe scenariusze zajęć warsztatowych dotyczące rozwoju umiejętności porozumiewania się uczniów
 7. Naucz, przećwicz, powtórz/autyzm
 8. Proste strategie językowe
 9. ASD – proste rozwiązania na lekcji
 10. Świąteczne rymy – zabawa językowa
 11. Co chcesz powiedzieć? – Przemyśl to, zrób przerwę i powiedz tak, jak należy
 12. Umiesz robić to co ja? – proste zabawy w naśladowanie
 13. Autyzm artykulacja trudności ćwiczenia
 14. Rozwój mowy i myślenia – ćwiczenia
 15. Autystyczny uczeń – rozmowa
 16. Komunikacja pozawerbalna – zajęcia kompensacyjno-korekcyjne
 17. Komunikacja funkcjonalna – zajęcia, scenariusz
 18. Jak wspomagać rozwój językowy autystycznych dzieci
 19. Wibrujące zabawki
 20. Autyzm – zmotywuj mnie do komunikacji
 21. Hierarchia nauki mowy
 22. Autyzm – wspomaganie rozwoju językowego
 23. Ćwiczenia usprawniające syntezę i pamięć słuchową
 24. Czasy gramatyczne – rozwój mowy
 25. Gdzie? – zabawa językowa
 26. Nowy temat
 27. Zabawa pokaż palcem
 28. Tabele porządkujące wiedzę
 29. Komunikacja, autyzm – IPET
 30. Opanowanie znaków interpunkcyjnych
 31. Piosenki i melorecytacje rozwijające mowę
 32. Czytanie – Metoda symultaniczno-sekwencyjna Jagody Cieszyńskiej
 33. Zabawa w tak lub nie – komunikacja
 34.  O co chodzi z tą komunikacją? – samoświadomość/kartka do ćwiczeń
 35. Metoda Kllinów – świadomość, kontakt, komunikacja
 36. Rozwijanie mowy – scenariusz zajęć
 37. Komunikacja – art.
 38. Głośne literowanie – ćwiczenia
 39. Komunikacja jako jeden z celów wychowawczych art.
 40. Rozkazy – ćwiczenia pamięci słuchowej/scenariusz 
 41. Uczenie płynności – rewalidacja
 42. Echolalia – techniki
 43. Odroczona echolalia – art.
 44. „Aspergeryjski” i nie jesteśmy mistrzami konwersacji – konwersacja – artykuł
 45. Samodzielna kontrola rozumienia tekstu – rewalidacja
 46. Tak/Nie – gra językowa (ASD) – rewalidacja
 47. Pismo?! – art.
 48. Kroje pisma – sposoby
 49. Po pierwsze mowa – art.
 50. Przenoszenie myśli na papier – sposoby
 51. Głośne myślenie-dysleksja/ćwiczenie – rewalidacja
 52. Jak zacząć rozmowę i ją podtrzymać…
 53. Rysunek lasu-pisanie/dysleksja – rewalidacja- pisanie/opisywanie
 54. Autyzm – nieprawidłowy system językowy – art.
 55. Literowanie w parach – rewalidacja/metoda
 56. Głośne myślenie-dysleksja/ćwiczenie – rewalidacja
 57. Rysunek lasu-pisanie/dysleksja – rewalidacja- pisanie/opisywaie
 58. Co lubię najbardziej? – pisanie tekstu
 59. Uczenie skojarzeniowe w autyzmie od głoski do zdania – art.
 60. Mowa pedantyczna –  w autyzmie/ZA – art.
 61. Idziemy na polowanie-kategoryzacja – rewalidacja
 62. Pomoc w zapisywaniu tekstu – rewalidacja
 63. Mapy myśli – rewalidacja
 64. Przenoszenie myśli na papier – sposoby
 65. Mała burza mózgów – rewalidacja – wzbogacanie słownictwa
 66. Przyjemne sposoby na naukę elastycznego myslenia – rewalidacja
 67. Wymawianie słów podczas pisania – rewalidacja: dysleksja/ASD/ADHD…
 68. Przygotuj ciało i umysł do pisania-sensoryka – rewalidacja – pisanie – SI
 69. Łowienie idiomówgra, rewalidacja
 70. Pisanie po plecach – przetwarzanie – rewalidacja – SI
 71. Afazja – trudności w posługiwaniu się mową – podobnie jak u dzieci z ASD – art.
 72. Mowa i jej terapeuci