Porozumiewanie się z otoczeniem to wyzwanie dla autystycznych dzieci. W tej zakładce zbieram ćwiczenia i artykuły o usprawnianiu komunikacji oraz procesów poznawczych dzieci z różnymi zaburzeniami, pochodzą z aktualnych źródeł, z powodzeniem można wykorzystywać je w INDYWIDUALNYCH PROGRAMACH EDUKACYJNO- TERAPEUTYCZNYCH (IPET) czy w działaniach rewalidacyjnych –  tak jak ćwiczenia, scenariusze gier i zabaw opisywane w innych zakładkach na blogu.  (Zakładka w rozbudowie). Zapraszam do nowej strony  autyzm.life

TEMATY I ZAJĘCIA:

 1. W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie, różnorodność językowa – komunikacja niewerbalna – scenariusz
 2. Skuteczna komunikacja – scenariusz zajęć
 3. Komunikowanie się – scenariusz zajęć
 4. Głuchy telefon – komunikacja, przedstawianie się
 5. „Aspergeryjski” i nie jesteśmy mistrzami konwersacji – konwersacja – artykuł
 6. Samodzielna kontrola rozumienia tekstu – rewalidacja
 7. Tak/Nie – gra językowa (ASD) – rewalidacja
 8. Pismo?! – art.
 9. Kroje pisma – sposoby
 10. Po pierwsze mowa – art.
 11. Przenoszenie myśli na papier – sposoby
 12. Głośne myślenie-dysleksja/ćwiczenie – rewalidacja
 13. Jak zacząć rozmowę i ją podtrzymać…
 14. Rysunek lasu-pisanie/dysleksja – rewalidacja- pisanie/opisywanie
 15. Literowanie w parach – rewalidacja/metoda
 16. Co lubię najbardziej? – pisanie tekstu
 17. Uczenie skojarzeniowe w autyzmie od głoski do zdania – art.
 18. Mowa pedantyczna –  w autyzmie/ZA – art.
 19. Idziemy na polowanie-kategoryzacja – rewalidacja
 20. Pomoc w zapisywaniu tekstu – rewalidacja
 21. Mapy myśli – rewalidacja
 22. Przenoszenie myśli na papier – sposoby
 23. Mała burza mózgów – rewalidacja – wzbogacanie słownictwa
 24. Przyjemne sposoby na naukę elastycznego myslenia – rewalidacja
 25. Wymawianie słów podczas pisania – rewalidacja: dysleksja/ASD/ADHD…
 26. Przygotuj ciało i umysł do pisania-sensoryka – rewalidacja – pisanie – SI
 27. Łowienie idiomówgra, rewalidacja
 28. Pisanie po plecach – przetwarzanie – rewalidacja – SI
 29. Afazja – trudności w posługiwaniu się mową – podobnie jak u dzieci z ASD – art.
 30. Mowa i jej terapeuci
 31. Edukacja dzieci ze spektrum autyzmu z wykorzystaniem metody Wspomaganej Komunikacji
 32. Jak porozumiewać się z innymi? Przeszkody w komunikacji – scenariusz zajęć grupowych
 33. Układanki i sortery kształtów – motywuj do komunikacji
 34. Komunikacja werbalna, rewalidacja – ASD i zaburzenia pokrewne
 35. Komunikowania się – system znaków graficznych
 36. Komunikacja gestów, wyraz twarzy, język ciała w autyzmie, sposoby
 37. Cztery główne zasady komunikacji, które umożliwiają prowadzenie dobrej konwersacji, ASD
 38. Przykładowe scenariusze zajęć warsztatowych dotyczące rozwoju umiejętności porozumiewania się uczniów
 39. Naucz, przećwicz, powtórz/autyzm
 40. Proste strategie językowe
 41. ASD – proste rozwiązania na lekcji
 42. Świąteczne rymy – zabawa językowa
 43. Co chcesz powiedzieć? – Przemyśl to, zrób przerwę i powiedz tak, jak należy
 44. Umiesz robić to co ja? – proste zabawy w naśladowanie
 45. Autyzm artykulacja trudności ćwiczenia
 46. Rozwój mowy i myślenia – ćwiczenia
 47. Autystyczny uczeń – rozmowa
 48. Komunikacja pozawerbalna – zajęcia kompensacyjno-korekcyjne
 49. Komunikacja funkcjonalna – zajęcia, scenariusz
 50. Jak wspomagać rozwój językowy autystycznych dzieci
 51. Wibrujące zabawki
 52. Autyzm – zmotywuj mnie do komunikacji
 53. Hierarchia nauki mowy
 54. Autyzm – wspomaganie rozwoju językowego
 55. Ćwiczenia usprawniające syntezę i pamięć słuchową
 56. Czasy gramatyczne – rozwój mowy
 57. Gdzie? – zabawa językowa
 58. Nowy temat
 59. Zabawa pokaż palcem
 60. Tabele porządkujące wiedzę
 61. Komunikacja, autyzm – IPET
 62. Opanowanie znaków interpunkcyjnych
 63. Piosenki i melorecytacje rozwijające mowę
 64. Czytanie – Metoda symultaniczno-sekwencyjna Jagody Cieszyńskiej
 65. Zabawa w tak lub nie – komunikacja
 66.  O co chodzi z tą komunikacją? – samoświadomość/kartka do ćwiczeń
 67. Metoda Kllinów – świadomość, kontakt, komunikacja
 68. Rozwijanie mowy – scenariusz zajęć
 69. Komunikacja – art.
 70. Głośne literowanie – ćwiczenia
 71. Komunikacja jako jeden z celów wychowawczych art.
 72. Rozkazy – ćwiczenia pamięci słuchowej/scenariusz 
 73. Uczenie płynności – rewalidacja
 74. Echolalia – techniki
 75. Odroczona echolalia – art.