Reklamy

Porozumiewanie się z otoczeniem to wyzwanie dla autystycznych dzieci. W tej zakładce zbieram ćwiczenia i artykuły o usprawnianiu komunikacji oraz procesów poznawczych dzieci z różnymi zaburzeniami ze spektrum autyzmu, pochodzą z aktualnych źródeł, z powodzeniem można wykorzystywać je w INDYWIDUALNYCH PROGRAMACH EDUKACYJNO- TERAPEUTYCZNYCH (IPET) czy w działaniach rewalidacyjnych –  tak jak ćwiczenia, scenariusze gier i zabaw opisywane w innych zakładkach na blogu.  (Zakładka w rozbudowie). Zapraszam do nowej strony  autyzm.life i Neuroróżnorodni

TEMATY I ZAJĘCIA:

 1. Mówić dużo – arkusz pracy dla dziecka z autyzmem
 2. Komunikacja – scenariusz zajęć
 3. Komunikacja – 30 pozycji krótkoterminowych celów z zakresu komunikacji dziecka z autyzmem…
 4. Komunikacja alternatywna i wspomagająca (AAC) w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu
 5. Komunikacja niewerbalna – scenariusze zajęć
 6. Komunikacja niewerbalna – scenariusz zajęć
 7. Porozumiewanie się rysunkiem w spektrum autyzmu – diagnoza i historia Jose oczami Sacksa
 8. Przykładowe scenariusze zajęć warsztatowych dotyczące rozwoju umiejętności porozumiewania się
 9. Pierwsze słowa w autyzmie
 10. W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie, różnorodność językowa – komunikacja niewerbalna – scenariusz
 11. Skuteczna komunikacja – scenariusz zajęć
 12. Komunikowanie się – scenariusz zajęć
 13. Głuchy telefon – komunikacja, przedstawianie się
 14. „Aspergeryjski” i nie jesteśmy mistrzami konwersacji – konwersacja – artykuł
 15. Samodzielna kontrola rozumienia tekstu – rewalidacja
 16. Tak/Nie – gra językowa (ASD) – rewalidacja
 17. Pismo?! – art.
 18. Kroje pisma – sposoby
 19. Po pierwsze mowa – art.
 20. Przenoszenie myśli na papier – sposoby
 21. Głośne myślenie-dysleksja/ćwiczenie – rewalidacja
 22. Jak zacząć rozmowę i ją podtrzymać…
 23. Rysunek lasu-pisanie/dysleksja – rewalidacja- pisanie/opisywanie
 24. Literowanie w parach – rewalidacja/metoda
 25. Co lubię najbardziej? – pisanie tekstu
 26. Uczenie skojarzeniowe w autyzmie od głoski do zdania – art.
 27. Mowa pedantyczna –  w autyzmie/ZA – art.
 28. Idziemy na polowanie-kategoryzacja – rewalidacja
 29. Pomoc w zapisywaniu tekstu – rewalidacja
 30. Mapy myśli – rewalidacja
 31. Przenoszenie myśli na papier – sposoby
 32. Mała burza mózgów – rewalidacja – wzbogacanie słownictwa
 33. Przyjemne sposoby na naukę elastycznego myslenia – rewalidacja
 34. Wymawianie słów podczas pisania – rewalidacja: dysleksja/ASD/ADHD…
 35. Przygotuj ciało i umysł do pisania-sensoryka – rewalidacja – pisanie – SI
 36. Łowienie idiomówgra, rewalidacja
 37. Pisanie po plecach – przetwarzanie – rewalidacja – SI
 38. Afazja – trudności w posługiwaniu się mową – podobnie jak u dzieci z ASD – art.
 39. Mowa i jej terapeuci
 40. Edukacja dzieci ze spektrum autyzmu z wykorzystaniem metody Wspomaganej Komunikacji
 41. Jak porozumiewać się z innymi? Przeszkody w komunikacji – scenariusz zajęć grupowych
 42. Układanki i sortery kształtów – motywuj do komunikacji
 43. Komunikacja werbalna, rewalidacja – ASD i zaburzenia pokrewne
 44. Komunikowania się – system znaków graficznych
 45. Komunikacja gestów, wyraz twarzy, język ciała w autyzmie, sposoby
 46. Cztery główne zasady komunikacji, które umożliwiają prowadzenie dobrej konwersacji, ASD
 47. Przykładowe scenariusze zajęć warsztatowych dotyczące rozwoju umiejętności porozumiewania się uczniów
 48. Naucz, przećwicz, powtórz/autyzm
 49. Proste strategie językowe
 50. ASD – proste rozwiązania na lekcji
 51. Świąteczne rymy – zabawa językowa
 52. Co chcesz powiedzieć? – Przemyśl to, zrób przerwę i powiedz tak, jak należy
 53. Umiesz robić to co ja? – proste zabawy w naśladowanie
 54. Autyzm artykulacja trudności ćwiczenia
 55. Rozwój mowy i myślenia – ćwiczenia
 56. Autystyczny uczeń – rozmowa
 57. Komunikacja pozawerbalna – zajęcia kompensacyjno-korekcyjne
 58. Komunikacja funkcjonalna – zajęcia, scenariusz
 59. Jak wspomagać rozwój językowy autystycznych dzieci
 60. Wibrujące zabawki
 61. Autyzm – zmotywuj mnie do komunikacji
 62. Hierarchia nauki mowy
 63. Autyzm – wspomaganie rozwoju językowego
 64. Ćwiczenia usprawniające syntezę i pamięć słuchową
 65. Czasy gramatyczne – rozwój mowy
 66. Gdzie? – zabawa językowa
 67. Nowy temat
 68. Zabawa pokaż palcem
 69. Tabele porządkujące wiedzę
 70. Opanowanie znaków interpunkcyjnych
 71. Piosenki i melorecytacje rozwijające mowę
 72. Czytanie – Metoda symultaniczno-sekwencyjna Jagody Cieszyńskiej
 73. Zabawa w tak lub nie – komunikacja
 74.  O co chodzi z tą komunikacją? – samoświadomość/kartka do ćwiczeń
 75. Metoda Kllinów – świadomość, kontakt, komunikacja
 76. Rozwijanie mowy – scenariusz zajęć
 77. Komunikacja – art.
 78. Głośne literowanie – ćwiczenia
 79. Komunikacja jako jeden z celów wychowawczych art.
 80. Rozkazy – ćwiczenia pamięci słuchowej/scenariusz 
 81. Uczenie płynności – rewalidacja
 82. Echolalia – techniki
 83. Odroczona echolalia – art.