Reklamy

Pakiet „Mowa”. Trening logopedyczny dla ucznia ze spektrum autyzmu – 9 zł, zawiera tematy:

 1. Hierarchia trudności czynności, które pomagają dzieciom z ASD uczyć się mówienia.
 2. Rozwijanie wokalizacji u dzieci ze spektrum autyzmu.
 3. Mówić dużo – arkusz pracy dla ucznia ze spektrum autyzmu.
 4. Spektrum autyzmu – trudności z artykulacją – wskazówki

oraz

Trening logopedyczny dla ucznia ze spektrum autyzmu

 1. Lama i Lemur – różnicowanie głosek L-R
 2. Wyliczanka Ruchowa Franka – ćwiczymy głoskę R
 3. Smutny Stefan – ćwiczymy głoskę S
 4. Szalony Szpak – ćwiczymy głoskę SZ
 5. Celina w Cekinach – ćwiczymy głoskę C
 6. Czujna Czapla – ćwiczymy głoskę CZ
 7. Wąż Władysław – ćwiczymy głoskę W
 8. Wij się wije – ćwiczymy wymowę WI

Zebrane środki pozwolą na dalszy rozwój strony oraz publikowanych treści.

Opłata jednorazowa niezależna od subskrybcji.

Porozumiewanie się z otoczeniem to wyzwanie dla autystycznych dzieci. W tej zakładce zbieram ćwiczenia i artykuły o usprawnianiu komunikacji oraz procesów poznawczych dzieci z różnymi zaburzeniami ze spektrum autyzmu, pochodzą z aktualnych źródeł, z powodzeniem można wykorzystywać je w INDYWIDUALNYCH PROGRAMACH EDUKACYJNO- TERAPEUTYCZNYCH (IPET) czy w działaniach rewalidacyjnych –  tak jak ćwiczenia, scenariusze gier i zabaw opisywane w innych zakładkach na blogu.  (Zakładka w rozbudowie). Zapraszam do nowej strony  autyzm.life i Neuroróżnorodni

TEMATY I ZAJĘCIA:

 1. Śpiew – motywowanie do komunikacji, ASD
 2. Pomaganie dziecku w przejęciu inicjatywy – spektrum autyzmu
 3. Gdy dziecko nie wysyła oczekiwanych sygnałów – autyzm, terapia
 4. Program zachęcający do komunikacji, autyzm
 5. Mówić dużo – arkusz pracy dla dziecka z autyzmem
 6. Komunikacja – scenariusz zajęć
 7. Komunikacja – 30 pozycji krótkoterminowych celów z zakresu komunikacji dziecka z autyzmem…
 8. Komunikacja alternatywna i wspomagająca (AAC) w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu
 9. Komunikacja niewerbalna – scenariusze zajęć
 10. Komunikacja niewerbalna – scenariusz zajęć
 11. Porozumiewanie się rysunkiem w spektrum autyzmu – diagnoza i historia Jose oczami Sacksa
 12. Przykładowe scenariusze zajęć warsztatowych dotyczące rozwoju umiejętności porozumiewania się
 13. Pierwsze słowa w autyzmie
 14. W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie, różnorodność językowa – komunikacja niewerbalna – scenariusz
 15. Skuteczna komunikacja – scenariusz zajęć
 16. Komunikowanie się – scenariusz zajęć
 17. Głuchy telefon – komunikacja, przedstawianie się
 18. „Aspergeryjski” i nie jesteśmy mistrzami konwersacji – konwersacja – artykuł
 19. Samodzielna kontrola rozumienia tekstu – rewalidacja
 20. Tak/Nie – gra językowa (ASD) – rewalidacja
 21. Pismo?! – art.
 22. Kroje pisma – sposoby
 23. Po pierwsze mowa – art.
 24. Przenoszenie myśli na papier – sposoby
 25. Głośne myślenie-dysleksja/ćwiczenie – rewalidacja
 26. Jak zacząć rozmowę i ją podtrzymać…
 27. Rysunek lasu-pisanie/dysleksja – rewalidacja- pisanie/opisywanie
 28. Literowanie w parach – rewalidacja/metoda
 29. Co lubię najbardziej? – pisanie tekstu
 30. Uczenie skojarzeniowe w autyzmie od głoski do zdania – art.
 31. Mowa pedantyczna –  w autyzmie/ZA – art.
 32. Idziemy na polowanie-kategoryzacja – rewalidacja
 33. Pomoc w zapisywaniu tekstu – rewalidacja
 34. Mapy myśli – rewalidacja
 35. Przenoszenie myśli na papier – sposoby
 36. Mała burza mózgów – rewalidacja – wzbogacanie słownictwa
 37. Przyjemne sposoby na naukę elastycznego myslenia – rewalidacja
 38. Wymawianie słów podczas pisania – rewalidacja: dysleksja/ASD/ADHD…
 39. Przygotuj ciało i umysł do pisania-sensoryka – rewalidacja – pisanie – SI
 40. Łowienie idiomówgra, rewalidacja
 41. Pisanie po plecach – przetwarzanie – rewalidacja – SI
 42. Afazja – trudności w posługiwaniu się mową – podobnie jak u dzieci z ASD – art.
 43. Mowa i jej terapeuci
 44. Edukacja dzieci ze spektrum autyzmu z wykorzystaniem metody Wspomaganej Komunikacji
 45. Jak porozumiewać się z innymi? Przeszkody w komunikacji – scenariusz zajęć grupowych
 46. Układanki i sortery kształtów – motywuj do komunikacji
 47. Komunikacja werbalna, rewalidacja – ASD i zaburzenia pokrewne
 48. Komunikowania się – system znaków graficznych
 49. Komunikacja gestów, wyraz twarzy, język ciała w autyzmie, sposoby
 50. Cztery główne zasady komunikacji, które umożliwiają prowadzenie dobrej konwersacji, ASD
 51. Przykładowe scenariusze zajęć warsztatowych dotyczące rozwoju umiejętności porozumiewania się uczniów
 52. Naucz, przećwicz, powtórz/autyzm
 53. Proste strategie językowe
 54. ASD – proste rozwiązania na lekcji
 55. Świąteczne rymy – zabawa językowa
 56. Co chcesz powiedzieć? – Przemyśl to, zrób przerwę i powiedz tak, jak należy
 57. Umiesz robić to co ja? – proste zabawy w naśladowanie
 58. Autyzm artykulacja trudności ćwiczenia
 59. Rozwój mowy i myślenia – ćwiczenia
 60. Autystyczny uczeń – rozmowa
 61. Komunikacja pozawerbalna – zajęcia kompensacyjno-korekcyjne
 62. Komunikacja funkcjonalna – zajęcia, scenariusz
 63. Jak wspomagać rozwój językowy autystycznych dzieci
 64. Wibrujące zabawki
 65. Autyzm – zmotywuj mnie do komunikacji
 66. Hierarchia nauki mowy
 67. Autyzm – wspomaganie rozwoju językowego
 68. Ćwiczenia usprawniające syntezę i pamięć słuchową
 69. Czasy gramatyczne – rozwój mowy
 70. Gdzie? – zabawa językowa
 71. Nowy temat
 72. Zabawa pokaż palcem
 73. Tabele porządkujące wiedzę
 74. Opanowanie znaków interpunkcyjnych
 75. Piosenki i melorecytacje rozwijające mowę
 76. Czytanie – Metoda symultaniczno-sekwencyjna Jagody Cieszyńskiej
 77. Zabawa w tak lub nie – komunikacja
 78.  O co chodzi z tą komunikacją? – samoświadomość/kartka do ćwiczeń
 79. Metoda Kllinów – świadomość, kontakt, komunikacja
 80. Rozwijanie mowy – scenariusz zajęć
 81. Komunikacja – art.
 82. Głośne literowanie – ćwiczenia
 83. Komunikacja jako jeden z celów wychowawczych art.
 84. Rozkazy – ćwiczenia pamięci słuchowej/scenariusz 
 85. Uczenie płynności – rewalidacja
 86. Echolalia – techniki
 87. Odroczona echolalia – art.