Porozumiewanie się z otoczeniem to wyzwanie dla autystycznych dzieci. W tej zakładce zbieram ćwiczenia i artykuły usprawniające komunikację oraz procesy poznawcze dzieci z różnymi zaburzeniami, pochodzą z aktualnych źródeł, z powodzeniem można wykorzystywać je w INDYWIDUALNYCH PROGRAMACH EDUKACYJNO- TERAPEUTYCZNYCH (IPET) tak jak ćwiczenia, scenariusze gier i zabaw opisywane w innych zakładkach na blogu.  (Zakładka w rozbudowie)

ZAKŁADKI:

TEMATY I ZAJĘCIA:

 1. Tabele porządkujące wiedzę
 2. Komunikacja, autyzm – IPET
 3. Opanowanie znaków interpunkcyjnych
 4. Piosenki i melorecytacje rozwijające mowę
 5. Czytanie – Metoda symultaniczno-sekwencyjna Jagody Cieszyńskiej
 6. Zabawa w tak lub nie – komunikacja
 7.  O co chodzi z tą komunikacją? – samoświadomość/kartka do ćwiczeń
 8. Metoda Kllinów – świadomość, kontakt, komunikacja
 9. Rozwijanie mowy – scenariusz zajęć
 10. Komunikacja – art.
 11. Głośne literowanie – ćwiczenia
 12. Komunikacja jako jeden z celów wychowawczych art.
 13. Rozkazy – ćwiczenia pamięci słuchowej/scenariusz 
 14. Uczenie płynności – rewalidacja
 15. Echolalia – techniki
 16. Odroczona echolalia – art.
 17. „Aspergeryjski” i nie jesteśmy mistrzami konwersacji – konwersacja – artykuł
 18. Samodzielna kontrola rozumienia tekstu – rewalidacja
 19. Tak/Nie – gra językowa (ASD) – rewalidacja
 20. Pismo?! – art.
 21. Kroje pisma – sposoby
 22. Po pierwsze mowa – art.
 23. Przenoszenie myśli na papier – sposoby
 24. Głośne myślenie-dysleksja/ćwiczenie – rewalidacja
 25. Jak zacząć rozmowę i ją podtrzymać…
 26. Rysunek lasu-pisanie/dysleksja – rewalidacja- pisanie/opisywanie
 27. Autyzm – nieprawidłowy system językowy – art.
 28. Literowanie w parach – rewalidacja/metoda
 29. Głośne myślenie-dysleksja/ćwiczenie – rewalidacja
 30. Rysunek lasu-pisanie/dysleksja – rewalidacja- pisanie/opisywaie
 31. Co lubię najbardziej? – pisanie tekstu
 32. Uczenie skojarzeniowe w autyzmie od głoski do zdania – art.
 33. Mowa pedantyczna –  w autyzmie/ZA – art.
 34. Idziemy na polowanie-kategoryzacja – rewalidacja
 35. Pomoc w zapisywaniu tekstu – rewalidacja
 36. Mapy myśli – rewalidacja
 37. Przenoszenie myśli na papier – sposoby
 38. Mała burza mózgów – rewalidacja – wzbogacanie słownictwa
 39. Przyjemne sposoby na naukę elastycznego myslenia – rewalidacja
 40. Wymawianie słów podczas pisania – rewalidacja: dysleksja/ASD/ADHD…
 41. Przygotuj ciało i umysł do pisania-sensoryka – rewalidacja – pisanie – SI
 42. Łowienie idiomówgra, rewalidacja
 43. Pisanie po plecach – przetwarzanie – rewalidacja – SI
 44. Afazja – trudności w posługiwaniu się mową – podobnie jak u dzieci z ASD – art.
 45. Mowa i jej terapeuci
Reklamy