Reklamy

Komunikacja i język – ćwiczenia, scenariusze, zabawy

Reklamy

Porozumiewanie się z otoczeniem to wyzwanie dla autystycznych dzieci. W tej zakładce zbieram ćwiczenia i artykuły o usprawnianiu komunikacji oraz procesów poznawczych dzieci z różnymi zaburzeniami ze spektrum autyzmu, pochodzą z aktualnych źródeł, z powodzeniem można wykorzystywać je w INDYWIDUALNYCH PROGRAMACH EDUKACYJNO- TERAPEUTYCZNYCH (IPET) czy w działaniach rewalidacyjnych –  tak jak ćwiczenia, scenariusze gier i zabaw opisywane w innych zakładkach na blogu.  (Zakładka w rozbudowie). Zapraszam do nowej strony  autyzm.life i Neuroróżnorodni

Logopedia materiały scenariusze ćwiczenia – spektrum autyzmu

Ćwiczenia, wskazówki, scenariusze zajęć:

 1. Formanty i Maksymy – Ćwiczenia Językowe
 2. Zabawy motywujące do komunikacji – spektrum autyzmu
 3. Karty ze zwierzętami motywujące do komunikacji
 4. Ćwiczenia językowe – zajęcia rewalidacyjne metoda 18…
 5. Ćwiczenia językowe – zajęcia rewalidacyjne
 6. Przyjacielski kierowca autobusu – zabawa terapeutyczna dla ucznia ze spektrum autyzmu
 7. Czasy i osoby – ćwiczenia językowe i zabawy usprawniające narządy mowy
 8. Ćwiczenia językowe – przypadki i liczby – rozwijanie myślenia i mowy u uczniów ze spektrum autyzmu
 9. Poczucie krzywdy, smutek – nieprzyjazny przyjaciel. Lekcja dla ucznia ze spektrum autyzmu
 10. Skuteczna komunikacja – scenariusze zajęć
 11. Wzbogacanie języka w spektrum autyzmu
 12. Dlaczego komunikacja niewerbalna (mowa ciała) ma tak duże znaczenie w ASD
 13. Śpiew – motywowanie do komunikacji, ASD
 14. Pomaganie dziecku w przejęciu inicjatywy – spektrum autyzmu
 15. Gdy dziecko nie wysyła oczekiwanych sygnałów – autyzm, terapia
 16. Program zachęcający do komunikacji, autyzm
 17. Mówić dużo – arkusz pracy dla dziecka z autyzmem
 18. Komunikacja – scenariusz zajęć
 19. Komunikacja – 30 pozycji krótkoterminowych celów z zakresu komunikacji dziecka z autyzmem…
 20. Komunikacja alternatywna i wspomagająca (AAC) w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu
 21. Komunikacja niewerbalna – scenariusze zajęć
 22. Komunikacja niewerbalna – scenariusz zajęć
 23. Porozumiewanie się rysunkiem w spektrum autyzmu – diagnoza i historia Jose oczami Sacksa
 24. Przykładowe scenariusze zajęć warsztatowych dotyczące rozwoju umiejętności porozumiewania się
 25. Pierwsze słowa w autyzmie
 26. W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie, różnorodność językowa – komunikacja niewerbalna – scenariusz
 27. Skuteczna komunikacja – scenariusz zajęć
 28. Komunikowanie się – scenariusz zajęć
 29. Głuchy telefon – komunikacja, przedstawianie się
 30. „Aspergeryjski” i nie jesteśmy mistrzami konwersacji – konwersacja – artykuł
 31. Samodzielna kontrola rozumienia tekstu – rewalidacja
 32. Tak/Nie – gra językowa (ASD) – rewalidacja
 33. Pismo?! – art.
 34. Kroje pisma – sposoby
 35. Po pierwsze mowa – art.
 36. Przenoszenie myśli na papier – sposoby
 37. Głośne myślenie-dysleksja/ćwiczenie – rewalidacja
 38. Jak zacząć rozmowę i ją podtrzymać…
 39. Rysunek lasu-pisanie/dysleksja – rewalidacja- pisanie/opisywanie
 40. Literowanie w parach – rewalidacja/metoda
 41. Co lubię najbardziej? – pisanie tekstu
 42. Uczenie skojarzeniowe w autyzmie od głoski do zdania – art.
 43. Mowa pedantyczna –  w autyzmie/ZA – art.
 44. Idziemy na polowanie-kategoryzacja – rewalidacja
 45. Pomoc w zapisywaniu tekstu – rewalidacja
 46. Mapy myśli – rewalidacja
 47. Przenoszenie myśli na papier – sposoby
 48. Mała burza mózgów – rewalidacja – wzbogacanie słownictwa
 49. Przyjemne sposoby na naukę elastycznego myslenia – rewalidacja
 50. Wymawianie słów podczas pisania – rewalidacja: dysleksja/ASD/ADHD…
 51. Przygotuj ciało i umysł do pisania-sensoryka – rewalidacja – pisanie – SI
 52. Łowienie idiomówgra, rewalidacja
 53. Pisanie po plecach – przetwarzanie – rewalidacja – SI
 54. Afazja – trudności w posługiwaniu się mową – podobnie jak u dzieci z ASD – art.
 55. Mowa i jej terapeuci
 56. Edukacja dzieci ze spektrum autyzmu z wykorzystaniem metody Wspomaganej Komunikacji
 57. Jak porozumiewać się z innymi? Przeszkody w komunikacji – scenariusz zajęć grupowych
 58. Układanki i sortery kształtów – motywuj do komunikacji
 59. Komunikacja werbalna, rewalidacja – ASD i zaburzenia pokrewne
 60. Komunikowania się – system znaków graficznych
 61. Komunikacja gestów, wyraz twarzy, język ciała w autyzmie, sposoby
 62. Cztery główne zasady komunikacji, które umożliwiają prowadzenie dobrej konwersacji, ASD
 63. Przykładowe scenariusze zajęć warsztatowych dotyczące rozwoju umiejętności porozumiewania się uczniów
 64. Naucz, przećwicz, powtórz/autyzm
 65. Proste strategie językowe
 66. ASD – proste rozwiązania na lekcji
 67. Świąteczne rymy – zabawa językowa
 68. Co chcesz powiedzieć? – Przemyśl to, zrób przerwę i powiedz tak, jak należy
 69. Umiesz robić to co ja? – proste zabawy w naśladowanie
 70. Autyzm artykulacja trudności ćwiczenia
 71. Rozwój mowy i myślenia – ćwiczenia
 72. Autystyczny uczeń – rozmowa
 73. Komunikacja pozawerbalna – zajęcia kompensacyjno-korekcyjne
 74. Komunikacja funkcjonalna – zajęcia, scenariusz
 75. Jak wspomagać rozwój językowy autystycznych dzieci
 76. Wibrujące zabawki
 77. Autyzm – zmotywuj mnie do komunikacji
 78. Hierarchia nauki mowy
 79. Autyzm – wspomaganie rozwoju językowego
 80. Ćwiczenia usprawniające syntezę i pamięć słuchową
 81. Czasy gramatyczne – rozwój mowy
 82. Gdzie? – zabawa językowa
 83. Nowy temat
 84. Zabawa pokaż palcem
 85. Tabele porządkujące wiedzę
 86. Opanowanie znaków interpunkcyjnych
 87. Piosenki i melorecytacje rozwijające mowę
 88. Czytanie – Metoda symultaniczno-sekwencyjna Jagody Cieszyńskiej
 89. Zabawa w tak lub nie – komunikacja
 90.  O co chodzi z tą komunikacją? – samoświadomość/kartka do ćwiczeń
 91. Metoda Kllinów – świadomość, kontakt, komunikacja
 92. Rozwijanie mowy – scenariusz zajęć
 93. Komunikacja – art.
 94. Głośne literowanie – ćwiczenia
 95. Komunikacja jako jeden z celów wychowawczych art.
 96. Rozkazy – ćwiczenia pamięci słuchowej/scenariusz 
 97. Uczenie płynności – rewalidacja
 98. Echolalia – techniki
 99. Odroczona echolalia – art.
%d blogerów lubi to: