KOMUNIKACJA I JĘZYK – ĆWICZENIA

Porozumiewanie się z otoczeniem to wyzwanie dla autystycznych dzieci. W tej zakładce zbieram ćwiczenia i artykuły o usprawnianiu komunikacji oraz procesów poznawczych dzieci z różnymi zaburzeniami, pochodzą z aktualnych źródeł, z powodzeniem można wykorzystywać je w INDYWIDUALNYCH PROGRAMACH EDUKACYJNO- TERAPEUTYCZNYCH (IPET) czy w działaniach rewalidacyjnych –  tak jak ćwiczenia, scenariusze gier i zabaw opisywane w innych zakładkach na blogu.  (Zakładka w rozbudowie). Zapraszam do nowej strony  autyzmschemat.life

ZAKŁADKI:

TEMATY I ZAJĘCIA:

 1. Autyzm artykulacja trudności ćwiczenia
 2. Rozwój mowy i myślenia – ćwiczenia
 3. Autystyczny uczeń – rozmowa
 4. Komunikacja pozawerbalna – zajęcia kompensacyjno-korekcyjne
 5. Komunikacja funkcjonalna – zajęcia, scenariusz
 6. Jak wspomagać rozwój językowy autystycznych dzieci
 7. Wibrujące zabawki
 8. Autyzm – zmotywuj mnie do komunikacji
 9. Hierarchia nauki mowy
 10. Autyzm – wspomaganie rozwoju językowego
 11. Ćwiczenia usprawniające syntezę i pamięć słuchową
 12. Czasy gramatyczne – rozwój mowy
 13. Gdzie? – zabawa językowa
 14. Nowy temat
 15. Zabawa pokaż palcem
 16. Tabele porządkujące wiedzę
 17. Komunikacja, autyzm – IPET
 18. Opanowanie znaków interpunkcyjnych
 19. Piosenki i melorecytacje rozwijające mowę
 20. Czytanie – Metoda symultaniczno-sekwencyjna Jagody Cieszyńskiej
 21. Zabawa w tak lub nie – komunikacja
 22.  O co chodzi z tą komunikacją? – samoświadomość/kartka do ćwiczeń
 23. Metoda Kllinów – świadomość, kontakt, komunikacja
 24. Rozwijanie mowy – scenariusz zajęć
 25. Komunikacja – art.
 26. Głośne literowanie – ćwiczenia
 27. Komunikacja jako jeden z celów wychowawczych art.
 28. Rozkazy – ćwiczenia pamięci słuchowej/scenariusz 
 29. Uczenie płynności – rewalidacja
 30. Echolalia – techniki
 31. Odroczona echolalia – art.
 32. „Aspergeryjski” i nie jesteśmy mistrzami konwersacji – konwersacja – artykuł
 33. Samodzielna kontrola rozumienia tekstu – rewalidacja
 34. Tak/Nie – gra językowa (ASD) – rewalidacja
 35. Pismo?! – art.
 36. Kroje pisma – sposoby
 37. Po pierwsze mowa – art.
 38. Przenoszenie myśli na papier – sposoby
 39. Głośne myślenie-dysleksja/ćwiczenie – rewalidacja
 40. Jak zacząć rozmowę i ją podtrzymać…
 41. Rysunek lasu-pisanie/dysleksja – rewalidacja- pisanie/opisywanie
 42. Autyzm – nieprawidłowy system językowy – art.
 43. Literowanie w parach – rewalidacja/metoda
 44. Głośne myślenie-dysleksja/ćwiczenie – rewalidacja
 45. Rysunek lasu-pisanie/dysleksja – rewalidacja- pisanie/opisywaie
 46. Co lubię najbardziej? – pisanie tekstu
 47. Uczenie skojarzeniowe w autyzmie od głoski do zdania – art.
 48. Mowa pedantyczna –  w autyzmie/ZA – art.
 49. Idziemy na polowanie-kategoryzacja – rewalidacja
 50. Pomoc w zapisywaniu tekstu – rewalidacja
 51. Mapy myśli – rewalidacja
 52. Przenoszenie myśli na papier – sposoby
 53. Mała burza mózgów – rewalidacja – wzbogacanie słownictwa
 54. Przyjemne sposoby na naukę elastycznego myslenia – rewalidacja
 55. Wymawianie słów podczas pisania – rewalidacja: dysleksja/ASD/ADHD…
 56. Przygotuj ciało i umysł do pisania-sensoryka – rewalidacja – pisanie – SI
 57. Łowienie idiomówgra, rewalidacja
 58. Pisanie po plecach – przetwarzanie – rewalidacja – SI
 59. Afazja – trudności w posługiwaniu się mową – podobnie jak u dzieci z ASD – art.
 60. Mowa i jej terapeuci
Reklamy