Porozumiewanie się z otoczeniem to wyzwanie dla autystycznych dzieci. W tej zakładce zbieram ćwiczenia i artykuły o usprawnianiu komunikacji oraz procesów poznawczych dzieci z różnymi zaburzeniami, pochodzą z aktualnych źródeł, z powodzeniem można wykorzystywać je w INDYWIDUALNYCH PROGRAMACH EDUKACYJNO- TERAPEUTYCZNYCH (IPET) czy w działaniach rewalidacyjnych –  tak jak ćwiczenia, scenariusze gier i zabaw opisywane w innych zakładkach na blogu.  (Zakładka w rozbudowie). Zapraszam do nowej strony  autyzm.life

TEMATY I ZAJĘCIA:

 1. „Aspergeryjski” i nie jesteśmy mistrzami konwersacji – konwersacja – artykuł
 2. Samodzielna kontrola rozumienia tekstu – rewalidacja
 3. Tak/Nie – gra językowa (ASD) – rewalidacja
 4. Pismo?! – art.
 5. Kroje pisma – sposoby
 6. Po pierwsze mowa – art.
 7. Przenoszenie myśli na papier – sposoby
 8. Głośne myślenie-dysleksja/ćwiczenie – rewalidacja
 9. Jak zacząć rozmowę i ją podtrzymać…
 10. Rysunek lasu-pisanie/dysleksja – rewalidacja- pisanie/opisywanie
 11. Literowanie w parach – rewalidacja/metoda
 12. Co lubię najbardziej? – pisanie tekstu
 13. Uczenie skojarzeniowe w autyzmie od głoski do zdania – art.
 14. Mowa pedantyczna –  w autyzmie/ZA – art.
 15. Idziemy na polowanie-kategoryzacja – rewalidacja
 16. Pomoc w zapisywaniu tekstu – rewalidacja
 17. Mapy myśli – rewalidacja
 18. Przenoszenie myśli na papier – sposoby
 19. Mała burza mózgów – rewalidacja – wzbogacanie słownictwa
 20. Przyjemne sposoby na naukę elastycznego myslenia – rewalidacja
 21. Wymawianie słów podczas pisania – rewalidacja: dysleksja/ASD/ADHD…
 22. Przygotuj ciało i umysł do pisania-sensoryka – rewalidacja – pisanie – SI
 23. Łowienie idiomówgra, rewalidacja
 24. Pisanie po plecach – przetwarzanie – rewalidacja – SI
 25. Afazja – trudności w posługiwaniu się mową – podobnie jak u dzieci z ASD – art.
 26. Mowa i jej terapeuci
 27. Edukacja dzieci ze spektrum autyzmu z wykorzystaniem metody Wspomaganej Komunikacji
 28. Jak porozumiewać się z innymi? Przeszkody w komunikacji – scenariusz zajęć grupowych
 29. Układanki i sortery kształtów – motywuj do komunikacji
 30. Komunikacja werbalna, rewalidacja – ASD i zaburzenia pokrewne
 31. Komunikowania się – system znaków graficznych
 32. Komunikacja gestów, wyraz twarzy, język ciała w autyzmie, sposoby
 33. Cztery główne zasady komunikacji, które umożliwiają prowadzenie dobrej konwersacji, ASD
 34. Przykładowe scenariusze zajęć warsztatowych dotyczące rozwoju umiejętności porozumiewania się uczniów
 35. Naucz, przećwicz, powtórz/autyzm
 36. Proste strategie językowe
 37. ASD – proste rozwiązania na lekcji
 38. Świąteczne rymy – zabawa językowa
 39. Co chcesz powiedzieć? – Przemyśl to, zrób przerwę i powiedz tak, jak należy
 40. Umiesz robić to co ja? – proste zabawy w naśladowanie
 41. Autyzm artykulacja trudności ćwiczenia
 42. Rozwój mowy i myślenia – ćwiczenia
 43. Autystyczny uczeń – rozmowa
 44. Komunikacja pozawerbalna – zajęcia kompensacyjno-korekcyjne
 45. Komunikacja funkcjonalna – zajęcia, scenariusz
 46. Jak wspomagać rozwój językowy autystycznych dzieci
 47. Wibrujące zabawki
 48. Autyzm – zmotywuj mnie do komunikacji
 49. Hierarchia nauki mowy
 50. Autyzm – wspomaganie rozwoju językowego
 51. Ćwiczenia usprawniające syntezę i pamięć słuchową
 52. Czasy gramatyczne – rozwój mowy
 53. Gdzie? – zabawa językowa
 54. Nowy temat
 55. Zabawa pokaż palcem
 56. Tabele porządkujące wiedzę
 57. Komunikacja, autyzm – IPET
 58. Opanowanie znaków interpunkcyjnych
 59. Piosenki i melorecytacje rozwijające mowę
 60. Czytanie – Metoda symultaniczno-sekwencyjna Jagody Cieszyńskiej
 61. Zabawa w tak lub nie – komunikacja
 62.  O co chodzi z tą komunikacją? – samoświadomość/kartka do ćwiczeń
 63. Metoda Kllinów – świadomość, kontakt, komunikacja
 64. Rozwijanie mowy – scenariusz zajęć
 65. Komunikacja – art.
 66. Głośne literowanie – ćwiczenia
 67. Komunikacja jako jeden z celów wychowawczych art.
 68. Rozkazy – ćwiczenia pamięci słuchowej/scenariusz 
 69. Uczenie płynności – rewalidacja
 70. Echolalia – techniki
 71. Odroczona echolalia – art.