Komunikacja i język – ćwiczenia, scenariusze, zabawy

Reklamy

Porozumiewanie się z otoczeniem to wyzwanie dla autystycznych dzieci. W tej zakładce zbieram ćwiczenia i artykuły o usprawnianiu komunikacji oraz procesów poznawczych dzieci z różnymi zaburzeniami ze spektrum autyzmu, pochodzą z aktualnych źródeł, z powodzeniem można wykorzystywać je w INDYWIDUALNYCH PROGRAMACH EDUKACYJNO- TERAPEUTYCZNYCH (IPET) czy w działaniach rewalidacyjnych –  tak jak ćwiczenia, scenariusze gier i zabaw opisywane w innych zakładkach na blogu.  (Zakładka w rozbudowie). Zapraszam do nowej strony  autyzm.life i Neuroróżnorodni

Logopedia materiały scenariusze ćwiczenia – spektrum autyzmu

Ćwiczenia, wskazówki, scenariusze zajęć:

 1. Zabawy motywujące do komunikacji – spektrum autyzmu
 2. Karty ze zwierzętami motywujące do komunikacji
 3. Ćwiczenia językowe – zajęcia rewalidacyjne metoda 18…
 4. Ćwiczenia językowe – zajęcia rewalidacyjne
 5. Przyjacielski kierowca autobusu – zabawa terapeutyczna dla ucznia ze spektrum autyzmu
 6. Czasy i osoby – ćwiczenia językowe i zabawy usprawniające narządy mowy
 7. Ćwiczenia językowe – przypadki i liczby – rozwijanie myślenia i mowy u uczniów ze spektrum autyzmu
 8. Poczucie krzywdy, smutek – nieprzyjazny przyjaciel. Lekcja dla ucznia ze spektrum autyzmu
 9. Skuteczna komunikacja – scenariusze zajęć
 10. Wzbogacanie języka w spektrum autyzmu
 11. Dlaczego komunikacja niewerbalna (mowa ciała) ma tak duże znaczenie w ASD
 12. Śpiew – motywowanie do komunikacji, ASD
 13. Pomaganie dziecku w przejęciu inicjatywy – spektrum autyzmu
 14. Gdy dziecko nie wysyła oczekiwanych sygnałów – autyzm, terapia
 15. Program zachęcający do komunikacji, autyzm
 16. Mówić dużo – arkusz pracy dla dziecka z autyzmem
 17. Komunikacja – scenariusz zajęć
 18. Komunikacja – 30 pozycji krótkoterminowych celów z zakresu komunikacji dziecka z autyzmem…
 19. Komunikacja alternatywna i wspomagająca (AAC) w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu
 20. Komunikacja niewerbalna – scenariusze zajęć
 21. Komunikacja niewerbalna – scenariusz zajęć
 22. Porozumiewanie się rysunkiem w spektrum autyzmu – diagnoza i historia Jose oczami Sacksa
 23. Przykładowe scenariusze zajęć warsztatowych dotyczące rozwoju umiejętności porozumiewania się
 24. Pierwsze słowa w autyzmie
 25. W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie, różnorodność językowa – komunikacja niewerbalna – scenariusz
 26. Skuteczna komunikacja – scenariusz zajęć
 27. Komunikowanie się – scenariusz zajęć
 28. Głuchy telefon – komunikacja, przedstawianie się
 29. „Aspergeryjski” i nie jesteśmy mistrzami konwersacji – konwersacja – artykuł
 30. Samodzielna kontrola rozumienia tekstu – rewalidacja
 31. Tak/Nie – gra językowa (ASD) – rewalidacja
 32. Pismo?! – art.
 33. Kroje pisma – sposoby
 34. Po pierwsze mowa – art.
 35. Przenoszenie myśli na papier – sposoby
 36. Głośne myślenie-dysleksja/ćwiczenie – rewalidacja
 37. Jak zacząć rozmowę i ją podtrzymać…
 38. Rysunek lasu-pisanie/dysleksja – rewalidacja- pisanie/opisywanie
 39. Literowanie w parach – rewalidacja/metoda
 40. Co lubię najbardziej? – pisanie tekstu
 41. Uczenie skojarzeniowe w autyzmie od głoski do zdania – art.
 42. Mowa pedantyczna –  w autyzmie/ZA – art.
 43. Idziemy na polowanie-kategoryzacja – rewalidacja
 44. Pomoc w zapisywaniu tekstu – rewalidacja
 45. Mapy myśli – rewalidacja
 46. Przenoszenie myśli na papier – sposoby
 47. Mała burza mózgów – rewalidacja – wzbogacanie słownictwa
 48. Przyjemne sposoby na naukę elastycznego myslenia – rewalidacja
 49. Wymawianie słów podczas pisania – rewalidacja: dysleksja/ASD/ADHD…
 50. Przygotuj ciało i umysł do pisania-sensoryka – rewalidacja – pisanie – SI
 51. Łowienie idiomówgra, rewalidacja
 52. Pisanie po plecach – przetwarzanie – rewalidacja – SI
 53. Afazja – trudności w posługiwaniu się mową – podobnie jak u dzieci z ASD – art.
 54. Mowa i jej terapeuci
 55. Edukacja dzieci ze spektrum autyzmu z wykorzystaniem metody Wspomaganej Komunikacji
 56. Jak porozumiewać się z innymi? Przeszkody w komunikacji – scenariusz zajęć grupowych
 57. Układanki i sortery kształtów – motywuj do komunikacji
 58. Komunikacja werbalna, rewalidacja – ASD i zaburzenia pokrewne
 59. Komunikowania się – system znaków graficznych
 60. Komunikacja gestów, wyraz twarzy, język ciała w autyzmie, sposoby
 61. Cztery główne zasady komunikacji, które umożliwiają prowadzenie dobrej konwersacji, ASD
 62. Przykładowe scenariusze zajęć warsztatowych dotyczące rozwoju umiejętności porozumiewania się uczniów
 63. Naucz, przećwicz, powtórz/autyzm
 64. Proste strategie językowe
 65. ASD – proste rozwiązania na lekcji
 66. Świąteczne rymy – zabawa językowa
 67. Co chcesz powiedzieć? – Przemyśl to, zrób przerwę i powiedz tak, jak należy
 68. Umiesz robić to co ja? – proste zabawy w naśladowanie
 69. Autyzm artykulacja trudności ćwiczenia
 70. Rozwój mowy i myślenia – ćwiczenia
 71. Autystyczny uczeń – rozmowa
 72. Komunikacja pozawerbalna – zajęcia kompensacyjno-korekcyjne
 73. Komunikacja funkcjonalna – zajęcia, scenariusz
 74. Jak wspomagać rozwój językowy autystycznych dzieci
 75. Wibrujące zabawki
 76. Autyzm – zmotywuj mnie do komunikacji
 77. Hierarchia nauki mowy
 78. Autyzm – wspomaganie rozwoju językowego
 79. Ćwiczenia usprawniające syntezę i pamięć słuchową
 80. Czasy gramatyczne – rozwój mowy
 81. Gdzie? – zabawa językowa
 82. Nowy temat
 83. Zabawa pokaż palcem
 84. Tabele porządkujące wiedzę
 85. Opanowanie znaków interpunkcyjnych
 86. Piosenki i melorecytacje rozwijające mowę
 87. Czytanie – Metoda symultaniczno-sekwencyjna Jagody Cieszyńskiej
 88. Zabawa w tak lub nie – komunikacja
 89.  O co chodzi z tą komunikacją? – samoświadomość/kartka do ćwiczeń
 90. Metoda Kllinów – świadomość, kontakt, komunikacja
 91. Rozwijanie mowy – scenariusz zajęć
 92. Komunikacja – art.
 93. Głośne literowanie – ćwiczenia
 94. Komunikacja jako jeden z celów wychowawczych art.
 95. Rozkazy – ćwiczenia pamięci słuchowej/scenariusz 
 96. Uczenie płynności – rewalidacja
 97. Echolalia – techniki
 98. Odroczona echolalia – art.
%d blogerów lubi to: