W tej zakładce jak i w większości innych zbieram pomysły, które można wykorzystać w Indywidualnych Programach Edukacyjno-Terapeutycznych z myślą o nauczycielach, pedagogach, terapeutach pracujących z dziećmi z autyzmem, zespołem Aspergera. W podanych poniżej zakładkach nie zabraknie również pomysłów i scenariuszy zajęć dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla dzieci z dysleksją, ADHD itp. Zapraszam do zakładek.

IPET 2017

 1. Integracja sensoryczna – Lista kontrolna przystosowania się dziecka do pracy w klasie
 2. Struktura Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET)  – cele
 3. Warunki i zasady niezbędne do opracowania INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNYCH
 4. Diagnoza nozologiczna – różnicująca
 5. Diagnoza interakcyjna
 6. Ocenianie
 7. Wzór INDYWIDUALNEGO PROGRAMU EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNEGO
 8. Darmowy podręcznik:One są wśród nas. DZIECKO Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA W SZKOLE I W PRZEDSZKOLU. Informacje dla pedagogów i opiekunówpdf
 9. Ramowy plan IPET-u
 10. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę małą
 11. Początek nauczania – ASD
 12. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających czytanie – do IPET- u
 13. Program zajęć rewalidacji indywidualnej dla ucznia z autyzmem – rewalidacja
 14. Pobierz przykładowy IPET – Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny. Szkoła Podstawowa IPET
 15. Po co i dla kogo IPET? IPET
 16. Czym jest IPET
 17. Kryteria wymagań edukacyjnych w praktyce – przedmioty i trudności
 18. INSTRUKCJA OPRACOWANIA IPET-u – Materiał pomocniczy pdf. – IPET
 19. IPET – Indywidualny Program edukacyjno-terapeutyczny dla przedszkolaka IPET
 20. Propozycje IPET-ów dla dziecka z niepełnosprawnością w edukacji przedszkolnej pdf – IPET
 21. Przykładowa ocena pracy rewalidacyjnej – rewalidacja
 22. Konspekt zajęć rewalidacyjno-wychowawczych – rewalidacja
 23. Praca Zespołu Nauczycieli przy opracowaniu IPETIPET
 24. Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej – pdf
 25. MAM ZESPÓŁ ASPERGERA (darmowy) Podręcznik dla uczniów i nauczycieli –  nowość 2016 – pdf

 

Reklamy