POMYSŁY DO IPET

W tej zakładce znajdują się propozycje ćwiczeń, metod, technik, narzędzi oraz inspiracje i pomysły, które można wykorzystać w Indywidualnych Programach Edukacyjno-Terapeutycznych (IPET) dla uczniów z autyzmem, zespołem Aspergera, ASD, SPD, dysleksją, ADHD, ADD i zaburzeniami pokrewnymi, w tym również dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Zapraszam również do nowej strony  autyzmschemat.life

ZAKŁADKI:

TEMATY I ZAJĘCIA:

 1. Schemat własnego ciała – ćwiczenia
 2. Przykładowe opisy postępów rozwoju psychomotorycznego dziecka
 3. Zacznij od imion/uczeń z ASD
 4. Małe dzieci z ASD – nauka naśladownictwa
 5. Plan uczestnictwa
 6. Plan pracy dydaktyczno-terapeutycznej, poziom poznawczy
 7. Dysfunkcja wzrokowa – listy kontrolne
 8. Ćwiczenia rozwijające percepcję i pamięć wzrokową
 9. Lęki, niepokój, autyzm – jeden na jeden praca z uczniem
 10. Lista umiejętności ucznia – socjalizacja/autyzm
 11. Rozwój mowy i myślenia – ćwiczenia
 12. Ocenianie
 13. Kwestionariusz obserwacyjny rozwoju dziecka
 14. Wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania ucznia
 15. Arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia – podstawa IPET
 16. IPET wzór arkusza z przykładowymi wpisami
 17. Arkusz pomocniczy do oceny funkcjonowania ucznia (wopfu)/przykład
  Diagnoza interakcyjna
  Ocenianie
  Mocne i słabe strony ucznia – IPET
  Przykładowy Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny – autyzm
  IPET dla ucznia – autyzm (przedszkole)
  Przykładowy IPET ucznia z autyzmem i upośledzeniem umiarkowanym
  IPET 2018 dla dziecka z diagnozą autyzmu w edukacji przedszkolnej
  Aneks do IPET
  Diagnoza funkcjonalna i IPET
  Wzór INDYWIDUALNEGO PROGRAMU EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNEGO

 18. IPET Arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia
  Ramowy plan IPET-u
  Percepcja wzrokowa – kompensacja/IPET
  Struktura Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET)  – cele
  Warunki i zasady niezbędne do opracowania INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNYCH
  Diagnoza nozologiczna – różnicująca

 19. Dysfunkcja proprioceptyczna – lista kontrolna
  Dysfunkcja dotykowa – listy kontrolne
 20. Dzienniczek – pokonać trudności w planowaniu

 21. Planowanie i konstruowanie programów IPET
  Cele edukacyjne Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych
  Komunikacja, autyzm , cele – IPET
  Procedury osiągania celów zajęć kompensacyjno-korekcyjnych
  Integracja sensoryczna – Lista kontrolna przystosowania się dziecka do pracy w klasie
  Struktura Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET)  – cele
  Warunki i zasady niezbędne do opracowania INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNYCH
  Po co i dla kogo IPET? IPET
  Czym jest IPET
  Kryteria wymagań edukacyjnych w praktyce – przedmioty i trudności
  INSTRUKCJA OPRACOWANIA IPET-u – Materiał pomocniczy pdf. – IPET
  IPET – Indywidualny Program edukacyjno-terapeutyczny dla przedszkolaka IPET
  Propozycje IPET-ów dla dziecka z niepełnosprawnością w edukacji przedszkolnej pdf – IPET
  Przykładowa ocena pracy rewalidacyjnej – rewalidacja
 22. Autyzm – instrukcje grupowe
 23. Uczeń jako członek społeczeństwa – IPET
 24. Książeczki wspomagania społecznego
 25. Wdrażanie do czujności ortograficznej – IPET
 26. Komunikacja pozawerbalna – ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne
 27. Wiedza ogólna i wnioskowanie – scenariusz zajęć
 28. Analiza autystycznego Kuby, szkoła podstawowa, strategie
 29. Percepcja słuchowa – cele, symptomy, zakres ćwiczeń
 30. Darmowy podręcznik:One są wśród nas. DZIECKO Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA W SZKOLE I W PRZEDSZKOLU. Informacje dla pedagogów i opiekunówpdf
 31. Wypowiedzi pisemne – ćwiczenia
 32. Ćwiczenia usprawniające wrażliwość słuchową
 33. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających rozwój percepcji słuchowej 
 34. Odpowiednio sformułowane cele IPET 
 35. Ćwiczenia na materiale geometrycznym – percepcja wzrokowa
 36. Edukacja techniczna
 37. Koncentracja uwagi – zakres ćwiczeń terapeutycznych 
 38. Ewaluacja i procedury celów
 39. Uspołecznianie – treści/oczekiwania
 40. Język angielski, niemiecki – dostosowanie wymagań edukacyjnych
 41. Przykładowa metryczka IPET, pdf
 42. Lato – treści i osiągnięcia/rewalidacja/IPET
 43. Materiał językowy wprowadzany w trakcie programów dydaktycznych (ASD)
 44. Uczeń z ASD/SPD – lista ćwiczeń intensywnego wysiłku fizycznego
 45. Ćwiczenia usprawniające syntezę i pamięć słuchową
 46. Zabawa rozpoznaj twarz
 47. Świadomość czynników rozpraszających naukę 
 48. Zarządzanie zachowaniem według Brown’a
 49. Motywowanie i ocenianie IPET 2017′
 50. Zestaw ćwiczeń analizy i syntezy wzrokowej IPET
 51. Ruszył autyzmschemat.life
 52. Samoobsługa – jedzenie – do IPET
 53. IPET 2017
 54. Zajęcia komputerowe – zakres wymagań
 55. Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych – język polski dla klas IV-VI do IPET-u
 56. Uczeń jako członek szkoły – IPET
 57. Przyroda – przewidywane osiągnięcia dla IV etapu nauczania/do IPET-ów
 58. Ćwiczenia terapeutyczne do IPET-ów – dodawanie i odejmowanie
 59. Diagnoza nozologiczna – różnicująca
 60. Diagnoza interakcyjna
 61. Ocenianie
 62. Wzór INDYWIDUALNEGO PROGRAMU EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNEGO
 63. Darmowy podręcznik:One są wśród nas. DZIECKO Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA W SZKOLE I W PRZEDSZKOLU. Informacje dla pedagogów i opiekunówpdf
 64. Ramowy plan IPET-u
 65. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę małą
 66. Początek nauczania – ASD
 67. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających czytanie – do IPET- u
 68. Po co i dla kogo IPET? IPET
 69. Czym jest IPET
 70. Kryteria wymagań edukacyjnych w praktyce – przedmioty i trudności
 71. INSTRUKCJA OPRACOWANIA IPET-u – Materiał pomocniczy pdf. – IPET
 72. IPET – Indywidualny Program edukacyjno-terapeutyczny dla przedszkolaka IPET
 73. Propozycje IPET-ów dla dziecka z niepełnosprawnością w edukacji przedszkolnej pdf – IPET
 74. Przykładowa ocena pracy rewalidacyjnej – rewalidacja
 75. Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej – pdf
 76. MAM ZESPÓŁ ASPERGERA (darmowy) Podręcznik dla uczniów i nauczycieli –  nowość 2016 – pdf
Reklamy

Blog na WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

%d blogerów lubi to: