POMYSŁY DO IPET

W tej zakładce znajdują się propozycje ćwiczeń, metod, technik, narzędzi oraz inspiracje i pomysły, które można wykorzystać w Indywidualnych Programach Edukacyjno-Terapeutycznych (IPET) dla uczniów z autyzmem, zespołem Aspergera, ASD, SPD, dysleksją, ADHD, ADD i zaburzeniami pokrewnymi, w tym również dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Zapraszam również do nowej strony  autyzmschemat.life

ZAKŁADKI:

TEMATY I ZAJĘCIA:

 1. IPET dla ucznia z zespołem Aspergera na II etap edukacyjny
 2. Indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny, przedszkole, przykład
 3. Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET) dla ucznia realizującego podstawę programową kształcenia ogólnego
 4. IPET – mutyzm wybiórczy
 5. IPET dla ucznia z zespołem Aspergera
 6. Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny – Afazja
 7. Zespół Aspergera – opis i analiza funkcjonowania ucznia WOPFU
 8. Arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia – IPET
 9. Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia, IPET – załącznik
 10. IPET – najczęstsze pytania
 11. Kwestionariusz obserwacyjny rozwoju dziecka – poziom poznawczy
 12. Informacje i formularz indywidualnego nauczania autystycznego ucznia
 13. Orientacja w schemacie własnego ciała – ćwiczenia
 14. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających percepcję słuchową
 15. Schemat własnego ciała – ćwiczenia
 16. Przykładowe opisy postępów rozwoju psychomotorycznego dziecka
 17. Zacznij od imion/uczeń z ASD
 18. Małe dzieci z ASD – nauka naśladownictwa
 19. Plan uczestnictwa
 20. Plan pracy dydaktyczno-terapeutycznej, poziom poznawczy
 21. Dysfunkcja wzrokowa – listy kontrolne
 22. Ćwiczenia rozwijające percepcję i pamięć wzrokową
 23. Lęki, niepokój, autyzm – jeden na jeden praca z uczniem
 24. Lista umiejętności ucznia – socjalizacja/autyzm
 25. Rozwój mowy i myślenia – ćwiczenia
 26. Ocenianie
 27. Kwestionariusz obserwacyjny rozwoju dziecka
 28. Wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania ucznia
 29. Arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia – podstawa IPET
 30. IPET wzór arkusza z przykładowymi wpisami
 31. Arkusz pomocniczy do oceny funkcjonowania ucznia (wopfu)/przykład
  Diagnoza interakcyjna
  Ocenianie
  Mocne i słabe strony ucznia – IPET
  Przykładowy Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny – autyzm
  IPET dla ucznia – autyzm (przedszkole)
  Przykładowy IPET ucznia z autyzmem i upośledzeniem umiarkowanym
  IPET 2018 dla dziecka z diagnozą autyzmu w edukacji przedszkolnej
  Aneks do IPET
  Diagnoza funkcjonalna i IPET
  Wzór INDYWIDUALNEGO PROGRAMU EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNEGO

 32. IPET Arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia
  Ramowy plan IPET-u
  Percepcja wzrokowa – kompensacja/IPET
  Struktura Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET)  – cele
  Warunki i zasady niezbędne do opracowania INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNYCH
  Diagnoza nozologiczna – różnicująca

 33. Dysfunkcja proprioceptyczna – lista kontrolna
  Dysfunkcja dotykowa – listy kontrolne
 34. Dzienniczek – pokonać trudności w planowaniu

 35. Planowanie i konstruowanie programów IPET
  Cele edukacyjne Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych
  Komunikacja, autyzm , cele – IPET
  Procedury osiągania celów zajęć kompensacyjno-korekcyjnych
  Integracja sensoryczna – Lista kontrolna przystosowania się dziecka do pracy w klasie
  Struktura Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET)  – cele
  Warunki i zasady niezbędne do opracowania INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNYCH
  Po co i dla kogo IPET? IPET
  Czym jest IPET
  Kryteria wymagań edukacyjnych w praktyce – przedmioty i trudności
  INSTRUKCJA OPRACOWANIA IPET-u – Materiał pomocniczy pdf. – IPET
  IPET – Indywidualny Program edukacyjno-terapeutyczny dla przedszkolaka IPET
  Propozycje IPET-ów dla dziecka z niepełnosprawnością w edukacji przedszkolnej pdf – IPET
  Przykładowa ocena pracy rewalidacyjnej – rewalidacja
 36. Autyzm – instrukcje grupowe
 37. Uczeń jako członek społeczeństwa – IPET
 38. Książeczki wspomagania społecznego
 39. Wdrażanie do czujności ortograficznej – IPET
 40. Komunikacja pozawerbalna – ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne
 41. Wiedza ogólna i wnioskowanie – scenariusz zajęć
 42. Analiza autystycznego Kuby, szkoła podstawowa, strategie
 43. Percepcja słuchowa – cele, symptomy, zakres ćwiczeń
 44. Darmowy podręcznik:One są wśród nas. DZIECKO Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA W SZKOLE I W PRZEDSZKOLU. Informacje dla pedagogów i opiekunówpdf
 45. Wypowiedzi pisemne – ćwiczenia
 46. Ćwiczenia usprawniające wrażliwość słuchową
 47. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających rozwój percepcji słuchowej 
 48. Odpowiednio sformułowane cele IPET 
 49. Ćwiczenia na materiale geometrycznym – percepcja wzrokowa
 50. Edukacja techniczna
 51. Koncentracja uwagi – zakres ćwiczeń terapeutycznych 
 52. Ewaluacja i procedury celów
 53. Uspołecznianie – treści/oczekiwania
 54. Język angielski, niemiecki – dostosowanie wymagań edukacyjnych
 55. Przykładowa metryczka IPET, pdf
 56. Lato – treści i osiągnięcia/rewalidacja/IPET
 57. Materiał językowy wprowadzany w trakcie programów dydaktycznych (ASD)
 58. Uczeń z ASD/SPD – lista ćwiczeń intensywnego wysiłku fizycznego
 59. Ćwiczenia usprawniające syntezę i pamięć słuchową
 60. Zabawa rozpoznaj twarz
 61. Świadomość czynników rozpraszających naukę 
 62. Zarządzanie zachowaniem według Brown’a
 63. Motywowanie i ocenianie IPET 2017′
 64. Zestaw ćwiczeń analizy i syntezy wzrokowej IPET
 65. Ruszył autyzmschemat.life
 66. Samoobsługa – jedzenie – do IPET
 67. IPET 2017
 68. Zajęcia komputerowe – zakres wymagań
 69. Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych – język polski dla klas IV-VI do IPET-u
 70. Uczeń jako członek szkoły – IPET
 71. Przyroda – przewidywane osiągnięcia dla IV etapu nauczania/do IPET-ów
 72. Ćwiczenia terapeutyczne do IPET-ów – dodawanie i odejmowanie
 73. Diagnoza nozologiczna – różnicująca
 74. Diagnoza interakcyjna
 75. Ocenianie
 76. Wzór INDYWIDUALNEGO PROGRAMU EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNEGO
 77. Darmowy podręcznik:One są wśród nas. DZIECKO Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA W SZKOLE I W PRZEDSZKOLU. Informacje dla pedagogów i opiekunówpdf
 78. Ramowy plan IPET-u
 79. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę małą
 80. Początek nauczania – ASD
 81. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających czytanie – do IPET- u
 82. Czym jest IPET
 83. Kryteria wymagań edukacyjnych w praktyce – przedmioty i trudności
 84. Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej – pdf
 85. MAM ZESPÓŁ ASPERGERA (darmowy) Podręcznik dla uczniów i nauczycieli –  nowość 2016 – pdf

fot. motywu i okładki na stronę sylwiaiwan.com

Blog na WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

%d blogerów lubi to: