POMYSŁY DO IPET

W tej zakładce znajdują się propozycje ćwiczeń, metod, technik, narzędzi oraz inspiracje i pomysły, które można wykorzystać w Indywidualnych Programach Edukacyjno-Terapeutycznych (IPET) dla uczniów z autyzmem, zespołem Aspergera, ASD, SPD, dysleksją, ADHD, ADD i zaburzeniami pokrewnymi, w tym również dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Zapraszam również do nowej strony  autyzmschemat.life

ZAKŁADKI:

TEMATY I ZAJĘCIA:

 1. Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia, IPET – załącznik
 2. IPET – najczęstsze pytania
 3. Kwestionariusz obserwacyjny rozwoju dziecka – poziom poznawczy
 4. Informacje i formularz indywidualnego nauczania autystycznego ucznia
 5. Orientacja w schemacie własnego ciała – ćwiczenia
 6. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających percepcję słuchową
 7. Schemat własnego ciała – ćwiczenia
 8. Przykładowe opisy postępów rozwoju psychomotorycznego dziecka
 9. Zacznij od imion/uczeń z ASD
 10. Małe dzieci z ASD – nauka naśladownictwa
 11. Plan uczestnictwa
 12. Plan pracy dydaktyczno-terapeutycznej, poziom poznawczy
 13. Dysfunkcja wzrokowa – listy kontrolne
 14. Ćwiczenia rozwijające percepcję i pamięć wzrokową
 15. Lęki, niepokój, autyzm – jeden na jeden praca z uczniem
 16. Lista umiejętności ucznia – socjalizacja/autyzm
 17. Rozwój mowy i myślenia – ćwiczenia
 18. Ocenianie
 19. Kwestionariusz obserwacyjny rozwoju dziecka
 20. Wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania ucznia
 21. Arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia – podstawa IPET
 22. IPET wzór arkusza z przykładowymi wpisami
 23. Arkusz pomocniczy do oceny funkcjonowania ucznia (wopfu)/przykład
  Diagnoza interakcyjna
  Ocenianie
  Mocne i słabe strony ucznia – IPET
  Przykładowy Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny – autyzm
  IPET dla ucznia – autyzm (przedszkole)
  Przykładowy IPET ucznia z autyzmem i upośledzeniem umiarkowanym
  IPET 2018 dla dziecka z diagnozą autyzmu w edukacji przedszkolnej
  Aneks do IPET
  Diagnoza funkcjonalna i IPET
  Wzór INDYWIDUALNEGO PROGRAMU EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNEGO

 24. IPET Arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia
  Ramowy plan IPET-u
  Percepcja wzrokowa – kompensacja/IPET
  Struktura Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET)  – cele
  Warunki i zasady niezbędne do opracowania INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNYCH
  Diagnoza nozologiczna – różnicująca

 25. Dysfunkcja proprioceptyczna – lista kontrolna
  Dysfunkcja dotykowa – listy kontrolne
 26. Dzienniczek – pokonać trudności w planowaniu

 27. Planowanie i konstruowanie programów IPET
  Cele edukacyjne Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych
  Komunikacja, autyzm , cele – IPET
  Procedury osiągania celów zajęć kompensacyjno-korekcyjnych
  Integracja sensoryczna – Lista kontrolna przystosowania się dziecka do pracy w klasie
  Struktura Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET)  – cele
  Warunki i zasady niezbędne do opracowania INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNYCH
  Po co i dla kogo IPET? IPET
  Czym jest IPET
  Kryteria wymagań edukacyjnych w praktyce – przedmioty i trudności
  INSTRUKCJA OPRACOWANIA IPET-u – Materiał pomocniczy pdf. – IPET
  IPET – Indywidualny Program edukacyjno-terapeutyczny dla przedszkolaka IPET
  Propozycje IPET-ów dla dziecka z niepełnosprawnością w edukacji przedszkolnej pdf – IPET
  Przykładowa ocena pracy rewalidacyjnej – rewalidacja
 28. Autyzm – instrukcje grupowe
 29. Uczeń jako członek społeczeństwa – IPET
 30. Książeczki wspomagania społecznego
 31. Wdrażanie do czujności ortograficznej – IPET
 32. Komunikacja pozawerbalna – ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne
 33. Wiedza ogólna i wnioskowanie – scenariusz zajęć
 34. Analiza autystycznego Kuby, szkoła podstawowa, strategie
 35. Percepcja słuchowa – cele, symptomy, zakres ćwiczeń
 36. Darmowy podręcznik:One są wśród nas. DZIECKO Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA W SZKOLE I W PRZEDSZKOLU. Informacje dla pedagogów i opiekunówpdf
 37. Wypowiedzi pisemne – ćwiczenia
 38. Ćwiczenia usprawniające wrażliwość słuchową
 39. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających rozwój percepcji słuchowej 
 40. Odpowiednio sformułowane cele IPET 
 41. Ćwiczenia na materiale geometrycznym – percepcja wzrokowa
 42. Edukacja techniczna
 43. Koncentracja uwagi – zakres ćwiczeń terapeutycznych 
 44. Ewaluacja i procedury celów
 45. Uspołecznianie – treści/oczekiwania
 46. Język angielski, niemiecki – dostosowanie wymagań edukacyjnych
 47. Przykładowa metryczka IPET, pdf
 48. Lato – treści i osiągnięcia/rewalidacja/IPET
 49. Materiał językowy wprowadzany w trakcie programów dydaktycznych (ASD)
 50. Uczeń z ASD/SPD – lista ćwiczeń intensywnego wysiłku fizycznego
 51. Ćwiczenia usprawniające syntezę i pamięć słuchową
 52. Zabawa rozpoznaj twarz
 53. Świadomość czynników rozpraszających naukę 
 54. Zarządzanie zachowaniem według Brown’a
 55. Motywowanie i ocenianie IPET 2017′
 56. Zestaw ćwiczeń analizy i syntezy wzrokowej IPET
 57. Ruszył autyzmschemat.life
 58. Samoobsługa – jedzenie – do IPET
 59. IPET 2017
 60. Zajęcia komputerowe – zakres wymagań
 61. Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych – język polski dla klas IV-VI do IPET-u
 62. Uczeń jako członek szkoły – IPET
 63. Przyroda – przewidywane osiągnięcia dla IV etapu nauczania/do IPET-ów
 64. Ćwiczenia terapeutyczne do IPET-ów – dodawanie i odejmowanie
 65. Diagnoza nozologiczna – różnicująca
 66. Diagnoza interakcyjna
 67. Ocenianie
 68. Wzór INDYWIDUALNEGO PROGRAMU EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNEGO
 69. Darmowy podręcznik:One są wśród nas. DZIECKO Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA W SZKOLE I W PRZEDSZKOLU. Informacje dla pedagogów i opiekunówpdf
 70. Ramowy plan IPET-u
 71. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę małą
 72. Początek nauczania – ASD
 73. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających czytanie – do IPET- u
 74. Po co i dla kogo IPET? IPET
 75. Czym jest IPET
 76. Kryteria wymagań edukacyjnych w praktyce – przedmioty i trudności
 77. INSTRUKCJA OPRACOWANIA IPET-u – Materiał pomocniczy pdf. – IPET
 78. IPET – Indywidualny Program edukacyjno-terapeutyczny dla przedszkolaka IPET
 79. Propozycje IPET-ów dla dziecka z niepełnosprawnością w edukacji przedszkolnej pdf – IPET
 80. Przykładowa ocena pracy rewalidacyjnej – rewalidacja
 81. Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej – pdf
 82. MAM ZESPÓŁ ASPERGERA (darmowy) Podręcznik dla uczniów i nauczycieli –  nowość 2016 – pdf
Reklamy

Blog na WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

%d blogerów lubi to: