POMYSŁY DO IPET

W tej zakładce jak i w innych zbieram metody, techniki, narzędzia, pomysły, które można wykorzystać w Indywidualnych Programach Edukacyjno-Terapeutycznych (IPET) dla uczniów z autyzmem, zespołem Aspergera, ASD, SPD, dysleksją, ADHD, ADD i zaburzeniami pokrewnymi w tym również dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Zapraszam również do nowej strony  autyzmschemat.life

ZAKŁADKI:

TEMATY I ZAJĘCIA:

 1. Uczeń jako członek społeczeństwa – IPET
 2. Książeczki wspomagania społecznego
 3. Wdrażanie do czujności ortograficznej – IPET
 4. Komunikacja pozawerbalna – ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne
 5. Wiedza ogólna i wnioskowanie – scenariusz zajęć
 6. Analiza autystycznego Kuby, szkoła podstawowa, strategie
 7. Percepcja słuchowa – cele, symptomy, zakres ćwiczeń
 8. IPET Arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia
 9. Ramowy plan IPET-u
 10. Percepcja wzrokowa – kompensacja/IPET
 11. Struktura Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET)  – cele
 12. Warunki i zasady niezbędne do opracowania INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNYCH
 13. Diagnoza nozologiczna – różnicująca
 14. Diagnoza interakcyjna
 15. Ocenianie
 16. Mocne i słabe strony ucznia – IPET
 17. Przykładowy Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny – autyzm
 18. IPET dla ucznia – autyzm (przedszkole)
 19. Przykładowy IPET ucznia z autyzmem i upośledzeniem umiarkowanym
 20. IPET 2018 dla dziecka z diagnozą autyzmu w edukacji przedszkolnej
 21. Aneks do IPET
 22. Diagnoza funkcjonalna i IPET
 23. Wzór INDYWIDUALNEGO PROGRAMU EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNEGO
 24. Darmowy podręcznik:One są wśród nas. DZIECKO Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA W SZKOLE I W PRZEDSZKOLU. Informacje dla pedagogów i opiekunówpdf
 25. Wypowiedzi pisemne – ćwiczenia
 26. Ćwiczenia usprawniające wrażliwość słuchową
 27. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających rozwój percepcji słuchowej 
 28. Odpowiednio sformułowane cele IPET 
 29. Ćwiczenia na materiale geometrycznym – percepcja wzrokowa
 30. Edukacja techniczna
 31. Koncentracja uwagi – zakres ćwiczeń terapeutycznych 
 32. Ewaluacja i procedury celów
 33. Dysfunkcja proprioceptyczna – lista kontrolna
 34. Uspołecznianie – treści/oczekiwania
 35. Język angielski, niemiecki – dostosowanie wymagań edukacyjnych
 36. Przykładowa metryczka IPET, pdf
 37. Lato – treści i osiągnięcia/rewalidacja/IPET
 38. Materiał językowy wprowadzany w trakcie programów dydaktycznych (ASD)
 39. Uczeń z ASD/SPD – lista ćwiczeń intensywnego wysiłku fizycznego
 40. Ćwiczenia usprawniające syntezę i pamięć słuchową
 41. Zabawa rozpoznaj twarz
 42. Świadomość czynników rozpraszających naukę 
 43. Dysfunkcja dotykowa – listy kontrolne
 44. Zarządzanie zachowaniem według Brown’a
 45. Motywowanie i ocenianie IPET 2017′
 46. Zestaw ćwiczeń analizy i syntezy wzrokowej IPET
 47. Ruszył autyzmschemat.life
 48. Samoobsługa – jedzenie – do IPET
 49. IPET 2017
 50. Zajęcia komputerowe – zakres wymagań
 51. Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych – język polski dla klas IV-VI do IPET-u
 52. Uczeń jako członek szkoły – IPET
 53. Przyroda – przewidywane osiągnięcia dla IV etapu nauczania/do IPET-ów
 54. Ćwiczenia terapeutyczne do IPET-ów – dodawanie i odejmowanie
 55. Planowanie i konstruowanie programów IPET
 56. Cele edukacyjne Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych
 57. Komunikacja, autyzm , cele – IPET
 58. Procedury osiągania celów zajęć kompensacyjno-korekcyjnych
 59. Integracja sensoryczna – Lista kontrolna przystosowania się dziecka do pracy w klasie
 60. Struktura Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET)  – cele
 61. Warunki i zasady niezbędne do opracowania INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNYCH
 62. Diagnoza nozologiczna – różnicująca
 63. Diagnoza interakcyjna
 64. Ocenianie
 65. Wzór INDYWIDUALNEGO PROGRAMU EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNEGO
 66. Darmowy podręcznik:One są wśród nas. DZIECKO Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA W SZKOLE I W PRZEDSZKOLU. Informacje dla pedagogów i opiekunówpdf
 67. Ramowy plan IPET-u
 68. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę małą
 69. Początek nauczania – ASD
 70. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających czytanie – do IPET- u
 71. Pobierz przykładowy IPET – Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny. Szkoła Podstawowa IPET
 72. Po co i dla kogo IPET? IPET
 73. Czym jest IPET
 74. Kryteria wymagań edukacyjnych w praktyce – przedmioty i trudności
 75. INSTRUKCJA OPRACOWANIA IPET-u – Materiał pomocniczy pdf. – IPET
 76. IPET – Indywidualny Program edukacyjno-terapeutyczny dla przedszkolaka IPET
 77. Propozycje IPET-ów dla dziecka z niepełnosprawnością w edukacji przedszkolnej pdf – IPET
 78. Przykładowa ocena pracy rewalidacyjnej – rewalidacja
 79. Praca Zespołu Nauczycieli przy opracowaniu IPETIPET
 80. Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej – pdf
 81. MAM ZESPÓŁ ASPERGERA (darmowy) Podręcznik dla uczniów i nauczycieli –  nowość 2016 – pdf
Reklamy