POMYSŁY DO IPET

W tej zakładce jak i w innych zbieram metody, techniki, narzędzia, pomysły, które można wykorzystać w Indywidualnych Programach Edukacyjno-Terapeutycznych (IPET) dla uczniów z autyzmem, zespołem Aspergera, ASD, SPD, dysleksją, ADHD, ADD i zaburzeniami pokrewnymi w tym również dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Zapraszam również do nowej strony  autyzmschemat.life

ZAKŁADKI:

TEMATY I ZAJĘCIA:

 1. IPET 2018 dla dziecka z diagnozą autyzmu w edukacji przedszkolnej
 2. Diagnoza funkcjonalna i IPET
 3. Odpowiednio sformułowane cele IPET 
 4. Ćwiczenia na materiale geometrycznym – percepcja wzrokowa
 5. Edukacja techniczna
 6. Koncentracja uwagi – zakres ćwiczeń terapeutycznych 
 7. Ewaluacja i procedury celów
 8. Dysfunkcja proprioceptyczna – lista kontrolna
 9. Uspołecznianie – treści/oczekiwania
 10. Przykładowa metryczka IPET, pdf
 11. Lato – treści i osiągnięcia/rewalidacja/IPET
 12. Materiał językowy wprowadzany w trakcie programów dydaktycznych (ASD)
 13. Uczeń z ASD/SPD – lista ćwiczeń intensywnego wysiłku fizycznego
 14. Ćwiczenia usprawniające syntezę i pamięć słuchową
 15. Zabawa rozpoznaj twarz
 16. Świadomość czynników rozpraszających naukę 
 17. Dysfunkcja dotykowa – listy kontrolne
 18. Zarządzanie zachowaniem według Brown’a
 19. Motywowanie i ocenianie IPET 2017′
 20. Zestaw ćwiczeń analizy i syntezy wzrokowej IPET
 21. Ruszył autyzmschemat.life
 22. Samoobsługa – jedzenie – do IPET
 23. IPET 2017
 24. Zajęcia komputerowe – zakres wymagań
 25. Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych – język polski dla klas IV-VI do IPET-u
 26. Uczeń jako członek szkoły – IPET
 27. Przyroda – przewidywane osiągnięcia dla IV etapu nauczania/do IPET-ów
 28. Ćwiczenia terapeutyczne do IPET-ów – dodawanie i odejmowanie
 29. Planowanie i konstruowanie programów IPET
 30. Cele edukacyjne Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych
 31. Komunikacja, autyzm , cele – IPET
 32. Procedury osiągania celów zajęć kompensacyjno-korekcyjnych
 33. Integracja sensoryczna – Lista kontrolna przystosowania się dziecka do pracy w klasie
 34. Struktura Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET)  – cele
 35. Warunki i zasady niezbędne do opracowania INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNYCH
 36. Diagnoza nozologiczna – różnicująca
 37. Diagnoza interakcyjna
 38. Ocenianie
 39. Wzór INDYWIDUALNEGO PROGRAMU EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNEGO
 40. Darmowy podręcznik:One są wśród nas. DZIECKO Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA W SZKOLE I W PRZEDSZKOLU. Informacje dla pedagogów i opiekunówpdf
 41. Ramowy plan IPET-u
 42. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę małą
 43. Początek nauczania – ASD
 44. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających czytanie – do IPET- u
 45. Pobierz przykładowy IPET – Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny. Szkoła Podstawowa IPET
 46. Po co i dla kogo IPET? IPET
 47. Czym jest IPET
 48. Kryteria wymagań edukacyjnych w praktyce – przedmioty i trudności
 49. INSTRUKCJA OPRACOWANIA IPET-u – Materiał pomocniczy pdf. – IPET
 50. IPET – Indywidualny Program edukacyjno-terapeutyczny dla przedszkolaka IPET
 51. Propozycje IPET-ów dla dziecka z niepełnosprawnością w edukacji przedszkolnej pdf – IPET
 52. Przykładowa ocena pracy rewalidacyjnej – rewalidacja
 53. Praca Zespołu Nauczycieli przy opracowaniu IPETIPET
 54. Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej – pdf
 55. MAM ZESPÓŁ ASPERGERA (darmowy) Podręcznik dla uczniów i nauczycieli –  nowość 2016 – pdf

 

Reklamy

Blog na WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

%d blogerów lubi to: