POMYSŁY DO IPET

W tej zakładce znajdują się propozycje ćwiczeń, metod, technik, narzędzi oraz inspiracje i pomysły, które można wykorzystać w Indywidualnych Programach Edukacyjno-Terapeutycznych (IPET) dla uczniów z autyzmem, zespołem Aspergera, ASD, SPD, dysleksją, ADHD, ADD i zaburzeniami pokrewnymi, w tym również dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Zapraszam również do nowej strony  autyzmschemat.life

ZAKŁADKI:

TEMATY I ZAJĘCIA:

 1. Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny – Afazja
 2. Zespół Aspergera – opis i analiza funkcjonowania ucznia WOPFU
 3. Arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia – IPET
 4. Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia, IPET – załącznik
 5. IPET – najczęstsze pytania
 6. Kwestionariusz obserwacyjny rozwoju dziecka – poziom poznawczy
 7. Informacje i formularz indywidualnego nauczania autystycznego ucznia
 8. Orientacja w schemacie własnego ciała – ćwiczenia
 9. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających percepcję słuchową
 10. Schemat własnego ciała – ćwiczenia
 11. Przykładowe opisy postępów rozwoju psychomotorycznego dziecka
 12. Zacznij od imion/uczeń z ASD
 13. Małe dzieci z ASD – nauka naśladownictwa
 14. Plan uczestnictwa
 15. Plan pracy dydaktyczno-terapeutycznej, poziom poznawczy
 16. Dysfunkcja wzrokowa – listy kontrolne
 17. Ćwiczenia rozwijające percepcję i pamięć wzrokową
 18. Lęki, niepokój, autyzm – jeden na jeden praca z uczniem
 19. Lista umiejętności ucznia – socjalizacja/autyzm
 20. Rozwój mowy i myślenia – ćwiczenia
 21. Ocenianie
 22. Kwestionariusz obserwacyjny rozwoju dziecka
 23. Wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania ucznia
 24. Arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia – podstawa IPET
 25. IPET wzór arkusza z przykładowymi wpisami
 26. Arkusz pomocniczy do oceny funkcjonowania ucznia (wopfu)/przykład
  Diagnoza interakcyjna
  Ocenianie
  Mocne i słabe strony ucznia – IPET
  Przykładowy Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny – autyzm
  IPET dla ucznia – autyzm (przedszkole)
  Przykładowy IPET ucznia z autyzmem i upośledzeniem umiarkowanym
  IPET 2018 dla dziecka z diagnozą autyzmu w edukacji przedszkolnej
  Aneks do IPET
  Diagnoza funkcjonalna i IPET
  Wzór INDYWIDUALNEGO PROGRAMU EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNEGO

 27. IPET Arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia
  Ramowy plan IPET-u
  Percepcja wzrokowa – kompensacja/IPET
  Struktura Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET)  – cele
  Warunki i zasady niezbędne do opracowania INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNYCH
  Diagnoza nozologiczna – różnicująca

 28. Dysfunkcja proprioceptyczna – lista kontrolna
  Dysfunkcja dotykowa – listy kontrolne
 29. Dzienniczek – pokonać trudności w planowaniu

 30. Planowanie i konstruowanie programów IPET
  Cele edukacyjne Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych
  Komunikacja, autyzm , cele – IPET
  Procedury osiągania celów zajęć kompensacyjno-korekcyjnych
  Integracja sensoryczna – Lista kontrolna przystosowania się dziecka do pracy w klasie
  Struktura Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET)  – cele
  Warunki i zasady niezbędne do opracowania INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNYCH
  Po co i dla kogo IPET? IPET
  Czym jest IPET
  Kryteria wymagań edukacyjnych w praktyce – przedmioty i trudności
  INSTRUKCJA OPRACOWANIA IPET-u – Materiał pomocniczy pdf. – IPET
  IPET – Indywidualny Program edukacyjno-terapeutyczny dla przedszkolaka IPET
  Propozycje IPET-ów dla dziecka z niepełnosprawnością w edukacji przedszkolnej pdf – IPET
  Przykładowa ocena pracy rewalidacyjnej – rewalidacja
 31. Autyzm – instrukcje grupowe
 32. Uczeń jako członek społeczeństwa – IPET
 33. Książeczki wspomagania społecznego
 34. Wdrażanie do czujności ortograficznej – IPET
 35. Komunikacja pozawerbalna – ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne
 36. Wiedza ogólna i wnioskowanie – scenariusz zajęć
 37. Analiza autystycznego Kuby, szkoła podstawowa, strategie
 38. Percepcja słuchowa – cele, symptomy, zakres ćwiczeń
 39. Darmowy podręcznik:One są wśród nas. DZIECKO Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA W SZKOLE I W PRZEDSZKOLU. Informacje dla pedagogów i opiekunówpdf
 40. Wypowiedzi pisemne – ćwiczenia
 41. Ćwiczenia usprawniające wrażliwość słuchową
 42. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających rozwój percepcji słuchowej 
 43. Odpowiednio sformułowane cele IPET 
 44. Ćwiczenia na materiale geometrycznym – percepcja wzrokowa
 45. Edukacja techniczna
 46. Koncentracja uwagi – zakres ćwiczeń terapeutycznych 
 47. Ewaluacja i procedury celów
 48. Uspołecznianie – treści/oczekiwania
 49. Język angielski, niemiecki – dostosowanie wymagań edukacyjnych
 50. Przykładowa metryczka IPET, pdf
 51. Lato – treści i osiągnięcia/rewalidacja/IPET
 52. Materiał językowy wprowadzany w trakcie programów dydaktycznych (ASD)
 53. Uczeń z ASD/SPD – lista ćwiczeń intensywnego wysiłku fizycznego
 54. Ćwiczenia usprawniające syntezę i pamięć słuchową
 55. Zabawa rozpoznaj twarz
 56. Świadomość czynników rozpraszających naukę 
 57. Zarządzanie zachowaniem według Brown’a
 58. Motywowanie i ocenianie IPET 2017′
 59. Zestaw ćwiczeń analizy i syntezy wzrokowej IPET
 60. Ruszył autyzmschemat.life
 61. Samoobsługa – jedzenie – do IPET
 62. IPET 2017
 63. Zajęcia komputerowe – zakres wymagań
 64. Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych – język polski dla klas IV-VI do IPET-u
 65. Uczeń jako członek szkoły – IPET
 66. Przyroda – przewidywane osiągnięcia dla IV etapu nauczania/do IPET-ów
 67. Ćwiczenia terapeutyczne do IPET-ów – dodawanie i odejmowanie
 68. Diagnoza nozologiczna – różnicująca
 69. Diagnoza interakcyjna
 70. Ocenianie
 71. Wzór INDYWIDUALNEGO PROGRAMU EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNEGO
 72. Darmowy podręcznik:One są wśród nas. DZIECKO Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA W SZKOLE I W PRZEDSZKOLU. Informacje dla pedagogów i opiekunówpdf
 73. Ramowy plan IPET-u
 74. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę małą
 75. Początek nauczania – ASD
 76. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających czytanie – do IPET- u
 77. Po co i dla kogo IPET? IPET
 78. Czym jest IPET
 79. Kryteria wymagań edukacyjnych w praktyce – przedmioty i trudności
 80. INSTRUKCJA OPRACOWANIA IPET-u – Materiał pomocniczy pdf. – IPET
 81. IPET – Indywidualny Program edukacyjno-terapeutyczny dla przedszkolaka IPET
 82. Propozycje IPET-ów dla dziecka z niepełnosprawnością w edukacji przedszkolnej pdf – IPET
 83. Przykładowa ocena pracy rewalidacyjnej – rewalidacja
 84. Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej – pdf
 85. MAM ZESPÓŁ ASPERGERA (darmowy) Podręcznik dla uczniów i nauczycieli –  nowość 2016 – pdf
Reklamy

Blog na WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

%d blogerów lubi to: