POMYSŁY DO IPET

W tej zakładce jak i w innych zbieram metody, techniki, narzędzia, pomysły, które można wykorzystać w Indywidualnych Programach Edukacyjno-Terapeutycznych (IPET) dla uczniów z autyzmem, zespołem Aspergera, ASD, SPD, dysleksją, ADHD, ADD i zaburzeniami pokrewnymi w tym również dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Zapraszam również do nowej strony  autyzmschemat.life

ZAKŁADKI:

TEMATY:

 1. Odpowiednio sformułowane cele IPET 
 2. Koncentracja uwagi – zakres ćwiczeń terapeutycznych 
 3. Ewaluacja i procedury celów
 4. Dysfunkcja proprioceptyczna – lista kontrolna
 5. Przykładowa metryczka IPET, pdf
 6. Materiał językowy wprowadzany w trakcie programów dydaktycznych (ASD)
 7. Uczeń z ASD/SPD – lista ćwiczeń intensywnego wysiłku fizycznego
 8. Ćwiczenia usprawniające syntezę i pamięć słuchową
 9. Zabawa rozpoznaj twarz
 10. Świadomość czynników rozpraszających naukę 
 11. Motywowanie i ocenianie IPET 2017′
 12. Zestaw ćwiczeń analizy i syntezy wzrokowej IPET
 13. Ruszył autyzmschemat.life
 14. Samoobsługa – jedzenie – do IPET
 15. IPET 2017
 16. Zajęcia komputerowe – zakres wymagań
 17. Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych – język polski dla klas IV-VI do IPET-u
 18. Uczeń jako członek szkoły – IPET
 19. Przyroda – przewidywane osiągnięcia dla IV etapu nauczania/do IPET-ów
 20. Ćwiczenia terapeutyczne do IPET-ów – dodawanie i odejmowanie
 21. Planowanie i konstruowanie programów IPET
 22. Cele edukacyjne Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych
 23. Komunikacja, autyzm , cele – IPET
 24. Procedury osiągania celów zajęć kompensacyjno-korekcyjnych
 25. Integracja sensoryczna – Lista kontrolna przystosowania się dziecka do pracy w klasie
 26. Struktura Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET)  – cele
 27. Warunki i zasady niezbędne do opracowania INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNYCH
 28. Diagnoza nozologiczna – różnicująca
 29. Diagnoza interakcyjna
 30. Ocenianie
 31. Wzór INDYWIDUALNEGO PROGRAMU EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNEGO
 32. Darmowy podręcznik:One są wśród nas. DZIECKO Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA W SZKOLE I W PRZEDSZKOLU. Informacje dla pedagogów i opiekunówpdf
 33. Ramowy plan IPET-u
 34. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę małą
 35. Początek nauczania – ASD
 36. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających czytanie – do IPET- u
 37. Pobierz przykładowy IPET – Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny. Szkoła Podstawowa IPET
 38. Po co i dla kogo IPET? IPET
 39. Czym jest IPET
 40. Kryteria wymagań edukacyjnych w praktyce – przedmioty i trudności
 41. INSTRUKCJA OPRACOWANIA IPET-u – Materiał pomocniczy pdf. – IPET
 42. IPET – Indywidualny Program edukacyjno-terapeutyczny dla przedszkolaka IPET
 43. Propozycje IPET-ów dla dziecka z niepełnosprawnością w edukacji przedszkolnej pdf – IPET
 44. Przykładowa ocena pracy rewalidacyjnej – rewalidacja
 45. Praca Zespołu Nauczycieli przy opracowaniu IPETIPET
 46. Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej – pdf
 47. MAM ZESPÓŁ ASPERGERA (darmowy) Podręcznik dla uczniów i nauczycieli –  nowość 2016 – pdf

 

Reklamy

Blog na WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

%d blogerów lubi to: