Przeskocz do treści

POMYSŁY DO IPET

W tej zakładce znajdują się propozycje ćwiczeń, metod, technik, narzędzi oraz inspiracje i pomysły, które można wykorzystać w Indywidualnych Programach Edukacyjno-Terapeutycznych (IPET) dla uczniów z autyzmem, zespołem Aspergera, ASD, SPD, dysleksją, ADHD, ADD i zaburzeniami pokrewnymi, w tym również dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Zapraszam również do nowej strony, gdzie dominują tematy związane z umiejętnościami społecznymi i grafomotorycznymi  autyzm.life

TEMATY I ZAJĘCIA:

 1. Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dla przedszkolaka
 2. IPET dla ucznia z zespołem Aspergera na II etap edukacyjny
 3. Indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny, przedszkole, przykład
 4. Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET) dla ucznia realizującego podstawę programową kształcenia ogólnego
 5. IPET – mutyzm wybiórczy
 6. IPET dla ucznia z zespołem Aspergera
 7. Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny – Afazja
 8. Zespół Aspergera – opis i analiza funkcjonowania ucznia WOPFU
 9. Arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia – IPET
 10. Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia, IPET – załącznik
 11. IPET – najczęstsze pytania
 12. Kwestionariusz obserwacyjny rozwoju dziecka – poziom poznawczy
 13. Informacje i formularz indywidualnego nauczania autystycznego ucznia
 14. Orientacja w schemacie własnego ciała – ćwiczenia
 15. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających percepcję słuchową
 16. Schemat własnego ciała – ćwiczenia
 17. Przykładowe opisy postępów rozwoju psychomotorycznego dziecka
 18. Zacznij od imion/uczeń z ASD
 19. Małe dzieci z ASD – nauka naśladownictwa
 20. Plan uczestnictwa
 21. Plan pracy dydaktyczno-terapeutycznej, poziom poznawczy
 22. Dysfunkcja wzrokowa – listy kontrolne
 23. Ćwiczenia rozwijające percepcję i pamięć wzrokową
 24. Lęki, niepokój, autyzm – jeden na jeden praca z uczniem
 25. Lista umiejętności ucznia – socjalizacja/autyzm
 26. Rozwój mowy i myślenia – ćwiczenia
 27. Ocenianie
 28. Kwestionariusz obserwacyjny rozwoju dziecka
 29. Wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania ucznia
 30. Arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia – podstawa IPET
 31. IPET wzór arkusza z przykładowymi wpisami
 32. Arkusz pomocniczy do oceny funkcjonowania ucznia (wopfu)/przykład
  Diagnoza interakcyjna
  Ocenianie
  Mocne i słabe strony ucznia – IPET
  Przykładowy Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny – autyzm
  IPET dla ucznia – autyzm (przedszkole)
  Przykładowy IPET ucznia z autyzmem i upośledzeniem umiarkowanym
  IPET 2018 dla dziecka z diagnozą autyzmu w edukacji przedszkolnej
  Aneks do IPET
  Diagnoza funkcjonalna i IPET
  Wzór INDYWIDUALNEGO PROGRAMU EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNEGO

 33. IPET Arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia
  Ramowy plan IPET-u
  Percepcja wzrokowa – kompensacja/IPET
  Struktura Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET)  – cele
  Warunki i zasady niezbędne do opracowania INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNYCH
  Diagnoza nozologiczna – różnicująca

 34. Dysfunkcja proprioceptyczna – lista kontrolna
  Dysfunkcja dotykowa – listy kontrolne
 35. Dzienniczek – pokonać trudności w planowaniu

 36. Planowanie i konstruowanie programów IPET
  Cele edukacyjne Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych
  Komunikacja, autyzm , cele – IPET
  Procedury osiągania celów zajęć kompensacyjno-korekcyjnych
  Integracja sensoryczna – Lista kontrolna przystosowania się dziecka do pracy w klasie
  Struktura Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET)  – cele
  Warunki i zasady niezbędne do opracowania INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNYCH
  Po co i dla kogo IPET? IPET
  Czym jest IPET
  Kryteria wymagań edukacyjnych w praktyce – przedmioty i trudności
  INSTRUKCJA OPRACOWANIA IPET-u – Materiał pomocniczy pdf. – IPET
  IPET – Indywidualny Program edukacyjno-terapeutyczny dla przedszkolaka IPET
  Propozycje IPET-ów dla dziecka z niepełnosprawnością w edukacji przedszkolnej pdf – IPET
  Przykładowa ocena pracy rewalidacyjnej – rewalidacja
 37. Autyzm – instrukcje grupowe
 38. Uczeń jako członek społeczeństwa – IPET
 39. Książeczki wspomagania społecznego
 40. Wdrażanie do czujności ortograficznej – IPET
 41. Komunikacja pozawerbalna – ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne
 42. Wiedza ogólna i wnioskowanie – scenariusz zajęć
 43. Analiza autystycznego Kuby, szkoła podstawowa, strategie
 44. Percepcja słuchowa – cele, symptomy, zakres ćwiczeń
 45. Darmowy podręcznik:One są wśród nas. DZIECKO Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA W SZKOLE I W PRZEDSZKOLU. Informacje dla pedagogów i opiekunówpdf
 46. Wypowiedzi pisemne – ćwiczenia
 47. Ćwiczenia usprawniające wrażliwość słuchową
 48. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających rozwój percepcji słuchowej 
 49. Odpowiednio sformułowane cele IPET 
 50. Ćwiczenia na materiale geometrycznym – percepcja wzrokowa
 51. Edukacja techniczna
 52. Koncentracja uwagi – zakres ćwiczeń terapeutycznych 
 53. Ewaluacja i procedury celów
 54. Uspołecznianie – treści/oczekiwania
 55. Język angielski, niemiecki – dostosowanie wymagań edukacyjnych
 56. Przykładowa metryczka IPET, pdf
 57. Lato – treści i osiągnięcia/rewalidacja/IPET
 58. Materiał językowy wprowadzany w trakcie programów dydaktycznych (ASD)
 59. Uczeń z ASD/SPD – lista ćwiczeń intensywnego wysiłku fizycznego
 60. Ćwiczenia usprawniające syntezę i pamięć słuchową
 61. Zabawa rozpoznaj twarz
 62. Świadomość czynników rozpraszających naukę 
 63. Zarządzanie zachowaniem według Brown’a
 64. Motywowanie i ocenianie IPET 2017′
 65. Zestaw ćwiczeń analizy i syntezy wzrokowej IPET
 66. Ruszył autyzmschemat.life
 67. Samoobsługa – jedzenie – do IPET
 68. IPET 2017
 69. Zajęcia komputerowe – zakres wymagań
 70. Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych – język polski dla klas IV-VI do IPET-u
 71. Uczeń jako członek szkoły – IPET
 72. Przyroda – przewidywane osiągnięcia dla IV etapu nauczania/do IPET-ów
 73. Ćwiczenia terapeutyczne do IPET-ów – dodawanie i odejmowanie
 74. Diagnoza nozologiczna – różnicująca
 75. Diagnoza interakcyjna
 76. Ocenianie
 77. Wzór INDYWIDUALNEGO PROGRAMU EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNEGO
 78. Darmowy podręcznik:One są wśród nas. DZIECKO Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA W SZKOLE I W PRZEDSZKOLU. Informacje dla pedagogów i opiekunówpdf
 79. Ramowy plan IPET-u
 80. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę małą
 81. Początek nauczania – ASD
 82. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających czytanie – do IPET- u
 83. Czym jest IPET
 84. Kryteria wymagań edukacyjnych w praktyce – przedmioty i trudności
 85. Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej – pdf
 86. MAM ZESPÓŁ ASPERGERA (darmowy) Podręcznik dla uczniów i nauczycieli –  nowość 2016 – pdf

ZAKŁADKI:

fot. motywu i okładki na stronę sylwiaiwan.com

%d blogerów lubi to: