POMYSŁY DO IPET

W tej zakładce znajdują się propozycje ćwiczeń, metod, technik, narzędzi oraz inspiracje i pomysły, które można wykorzystać w Indywidualnych Programach Edukacyjno-Terapeutycznych (IPET) dla uczniów z autyzmem, zespołem Aspergera, ASD, SPD, dysleksją, ADHD, ADD i zaburzeniami pokrewnymi, w tym również dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Zapraszam również do nowej strony  autyzmschemat.life

ZAKŁADKI:

TEMATY I ZAJĘCIA:

 1. Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET) dla ucznia realizującego podstawę programową kształcenia ogólnego
 2. IPET – mutyzm wybiórczy
 3. IPET dla ucznia z zespołem Aspergera
 4. Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny – Afazja
 5. Zespół Aspergera – opis i analiza funkcjonowania ucznia WOPFU
 6. Arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia – IPET
 7. Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia, IPET – załącznik
 8. IPET – najczęstsze pytania
 9. Kwestionariusz obserwacyjny rozwoju dziecka – poziom poznawczy
 10. Informacje i formularz indywidualnego nauczania autystycznego ucznia
 11. Orientacja w schemacie własnego ciała – ćwiczenia
 12. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających percepcję słuchową
 13. Schemat własnego ciała – ćwiczenia
 14. Przykładowe opisy postępów rozwoju psychomotorycznego dziecka
 15. Zacznij od imion/uczeń z ASD
 16. Małe dzieci z ASD – nauka naśladownictwa
 17. Plan uczestnictwa
 18. Plan pracy dydaktyczno-terapeutycznej, poziom poznawczy
 19. Dysfunkcja wzrokowa – listy kontrolne
 20. Ćwiczenia rozwijające percepcję i pamięć wzrokową
 21. Lęki, niepokój, autyzm – jeden na jeden praca z uczniem
 22. Lista umiejętności ucznia – socjalizacja/autyzm
 23. Rozwój mowy i myślenia – ćwiczenia
 24. Ocenianie
 25. Kwestionariusz obserwacyjny rozwoju dziecka
 26. Wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania ucznia
 27. Arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia – podstawa IPET
 28. IPET wzór arkusza z przykładowymi wpisami
 29. Arkusz pomocniczy do oceny funkcjonowania ucznia (wopfu)/przykład
  Diagnoza interakcyjna
  Ocenianie
  Mocne i słabe strony ucznia – IPET
  Przykładowy Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny – autyzm
  IPET dla ucznia – autyzm (przedszkole)
  Przykładowy IPET ucznia z autyzmem i upośledzeniem umiarkowanym
  IPET 2018 dla dziecka z diagnozą autyzmu w edukacji przedszkolnej
  Aneks do IPET
  Diagnoza funkcjonalna i IPET
  Wzór INDYWIDUALNEGO PROGRAMU EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNEGO

 30. IPET Arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia
  Ramowy plan IPET-u
  Percepcja wzrokowa – kompensacja/IPET
  Struktura Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET)  – cele
  Warunki i zasady niezbędne do opracowania INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNYCH
  Diagnoza nozologiczna – różnicująca

 31. Dysfunkcja proprioceptyczna – lista kontrolna
  Dysfunkcja dotykowa – listy kontrolne
 32. Dzienniczek – pokonać trudności w planowaniu

 33. Planowanie i konstruowanie programów IPET
  Cele edukacyjne Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych
  Komunikacja, autyzm , cele – IPET
  Procedury osiągania celów zajęć kompensacyjno-korekcyjnych
  Integracja sensoryczna – Lista kontrolna przystosowania się dziecka do pracy w klasie
  Struktura Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET)  – cele
  Warunki i zasady niezbędne do opracowania INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNYCH
  Po co i dla kogo IPET? IPET
  Czym jest IPET
  Kryteria wymagań edukacyjnych w praktyce – przedmioty i trudności
  INSTRUKCJA OPRACOWANIA IPET-u – Materiał pomocniczy pdf. – IPET
  IPET – Indywidualny Program edukacyjno-terapeutyczny dla przedszkolaka IPET
  Propozycje IPET-ów dla dziecka z niepełnosprawnością w edukacji przedszkolnej pdf – IPET
  Przykładowa ocena pracy rewalidacyjnej – rewalidacja
 34. Autyzm – instrukcje grupowe
 35. Uczeń jako członek społeczeństwa – IPET
 36. Książeczki wspomagania społecznego
 37. Wdrażanie do czujności ortograficznej – IPET
 38. Komunikacja pozawerbalna – ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne
 39. Wiedza ogólna i wnioskowanie – scenariusz zajęć
 40. Analiza autystycznego Kuby, szkoła podstawowa, strategie
 41. Percepcja słuchowa – cele, symptomy, zakres ćwiczeń
 42. Darmowy podręcznik:One są wśród nas. DZIECKO Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA W SZKOLE I W PRZEDSZKOLU. Informacje dla pedagogów i opiekunówpdf
 43. Wypowiedzi pisemne – ćwiczenia
 44. Ćwiczenia usprawniające wrażliwość słuchową
 45. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających rozwój percepcji słuchowej 
 46. Odpowiednio sformułowane cele IPET 
 47. Ćwiczenia na materiale geometrycznym – percepcja wzrokowa
 48. Edukacja techniczna
 49. Koncentracja uwagi – zakres ćwiczeń terapeutycznych 
 50. Ewaluacja i procedury celów
 51. Uspołecznianie – treści/oczekiwania
 52. Język angielski, niemiecki – dostosowanie wymagań edukacyjnych
 53. Przykładowa metryczka IPET, pdf
 54. Lato – treści i osiągnięcia/rewalidacja/IPET
 55. Materiał językowy wprowadzany w trakcie programów dydaktycznych (ASD)
 56. Uczeń z ASD/SPD – lista ćwiczeń intensywnego wysiłku fizycznego
 57. Ćwiczenia usprawniające syntezę i pamięć słuchową
 58. Zabawa rozpoznaj twarz
 59. Świadomość czynników rozpraszających naukę 
 60. Zarządzanie zachowaniem według Brown’a
 61. Motywowanie i ocenianie IPET 2017′
 62. Zestaw ćwiczeń analizy i syntezy wzrokowej IPET
 63. Ruszył autyzmschemat.life
 64. Samoobsługa – jedzenie – do IPET
 65. IPET 2017
 66. Zajęcia komputerowe – zakres wymagań
 67. Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych – język polski dla klas IV-VI do IPET-u
 68. Uczeń jako członek szkoły – IPET
 69. Przyroda – przewidywane osiągnięcia dla IV etapu nauczania/do IPET-ów
 70. Ćwiczenia terapeutyczne do IPET-ów – dodawanie i odejmowanie
 71. Diagnoza nozologiczna – różnicująca
 72. Diagnoza interakcyjna
 73. Ocenianie
 74. Wzór INDYWIDUALNEGO PROGRAMU EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNEGO
 75. Darmowy podręcznik:One są wśród nas. DZIECKO Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA W SZKOLE I W PRZEDSZKOLU. Informacje dla pedagogów i opiekunówpdf
 76. Ramowy plan IPET-u
 77. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę małą
 78. Początek nauczania – ASD
 79. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających czytanie – do IPET- u
 80. Po co i dla kogo IPET? IPET
 81. Czym jest IPET
 82. Kryteria wymagań edukacyjnych w praktyce – przedmioty i trudności
 83. INSTRUKCJA OPRACOWANIA IPET-u – Materiał pomocniczy pdf. – IPET
 84. IPET – Indywidualny Program edukacyjno-terapeutyczny dla przedszkolaka IPET
 85. Propozycje IPET-ów dla dziecka z niepełnosprawnością w edukacji przedszkolnej pdf – IPET
 86. Przykładowa ocena pracy rewalidacyjnej – rewalidacja
 87. Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej – pdf
 88. MAM ZESPÓŁ ASPERGERA (darmowy) Podręcznik dla uczniów i nauczycieli –  nowość 2016 – pdf

Blog na WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

%d blogerów lubi to: