autyzmwszkole.com

ZESPÓŁ ASPERGERA ASD UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE EMOCJE INTEGRACJA SENSORYCZNA SI KOMUNIKACJA IPET REWALIDACJA MOTORYKA AUTYZM NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ INTELEKTUALNA MAŁE DZIECKO ZABAWA ZDROWIE

POMYSŁY DO IPET

W tej zakładce znajdują się propozycje ćwiczeń, metod, technik, narzędzi oraz inspiracje i pomysły, które można wykorzystać w Indywidualnych Programach Edukacyjno-Terapeutycznych (IPET) dla uczniów z autyzmem, zespołem Aspergera, ASD, SPD, dysleksją, ADHD, ADD i zaburzeniami pokrewnymi, w tym również dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Zapraszam również do nowej strony, gdzie dominują tematy związane z umiejętnościami społecznymi i grafomotorycznymi  autyzm.life

TEMATY I ZAJĘCIA:

 1. Przykład Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego IPET
 2. Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dla przedszkolaka
 3. IPET dla ucznia z zespołem Aspergera na II etap edukacyjny
 4. Indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny, przedszkole, przykład
 5. Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET) dla ucznia realizującego podstawę programową kształcenia ogólnego
 6. IPET – mutyzm wybiórczy
 7. IPET dla ucznia z zespołem Aspergera
 8. Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny – Afazja
 9. Zespół Aspergera – opis i analiza funkcjonowania ucznia WOPFU
 10. Arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia – IPET
 11. Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia, IPET – załącznik
 12. IPET – najczęstsze pytania
 13. Kwestionariusz obserwacyjny rozwoju dziecka – poziom poznawczy
 14. Informacje i formularz indywidualnego nauczania autystycznego ucznia
 15. Orientacja w schemacie własnego ciała – ćwiczenia
 16. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających percepcję słuchową
 17. Schemat własnego ciała – ćwiczenia
 18. Przykładowe opisy postępów rozwoju psychomotorycznego dziecka
 19. Zacznij od imion/uczeń z ASD
 20. Małe dzieci z ASD – nauka naśladownictwa
 21. Plan uczestnictwa
 22. Plan pracy dydaktyczno-terapeutycznej, poziom poznawczy
 23. Dysfunkcja wzrokowa – listy kontrolne
 24. Ćwiczenia rozwijające percepcję i pamięć wzrokową
 25. Lęki, niepokój, autyzm – jeden na jeden praca z uczniem
 26. Lista umiejętności ucznia – socjalizacja/autyzm
 27. Rozwój mowy i myślenia – ćwiczenia
 28. Ocenianie
 29. Kwestionariusz obserwacyjny rozwoju dziecka
 30. Wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania ucznia
 31. Arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia – podstawa IPET
 32. IPET wzór arkusza z przykładowymi wpisami
 33. Arkusz pomocniczy do oceny funkcjonowania ucznia (wopfu)/przykład
  Diagnoza interakcyjna
  Ocenianie
  Mocne i słabe strony ucznia – IPET
  Przykładowy Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny – autyzm
  IPET dla ucznia – autyzm (przedszkole)
  Przykładowy IPET ucznia z autyzmem i upośledzeniem umiarkowanym
  IPET 2018 dla dziecka z diagnozą autyzmu w edukacji przedszkolnej
  Aneks do IPET
  Diagnoza funkcjonalna i IPET
  Wzór INDYWIDUALNEGO PROGRAMU EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNEGO

 34. IPET Arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia
  Ramowy plan IPET-u
  Percepcja wzrokowa – kompensacja/IPET
  Struktura Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET)  – cele
  Warunki i zasady niezbędne do opracowania INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNYCH
  Diagnoza nozologiczna – różnicująca

 35. Dysfunkcja proprioceptyczna – lista kontrolna
  Dysfunkcja dotykowa – listy kontrolne
 36. Dzienniczek – pokonać trudności w planowaniu

 37. Planowanie i konstruowanie programów IPET
  Cele edukacyjne Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych
  Komunikacja, autyzm , cele – IPET
  Procedury osiągania celów zajęć kompensacyjno-korekcyjnych
  Integracja sensoryczna – Lista kontrolna przystosowania się dziecka do pracy w klasie
  Struktura Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET)  – cele
  Warunki i zasady niezbędne do opracowania INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNYCH
  Po co i dla kogo IPET? IPET
  Czym jest IPET
  Kryteria wymagań edukacyjnych w praktyce – przedmioty i trudności
  INSTRUKCJA OPRACOWANIA IPET-u – Materiał pomocniczy pdf. – IPET
  IPET – Indywidualny Program edukacyjno-terapeutyczny dla przedszkolaka IPET
  Propozycje IPET-ów dla dziecka z niepełnosprawnością w edukacji przedszkolnej pdf – IPET
  Przykładowa ocena pracy rewalidacyjnej – rewalidacja
 38. Autyzm – instrukcje grupowe
 39. Uczeń jako członek społeczeństwa – IPET
 40. Książeczki wspomagania społecznego
 41. Wdrażanie do czujności ortograficznej – IPET
 42. Komunikacja pozawerbalna – ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne
 43. Wiedza ogólna i wnioskowanie – scenariusz zajęć
 44. Analiza autystycznego Kuby, szkoła podstawowa, strategie
 45. Percepcja słuchowa – cele, symptomy, zakres ćwiczeń
 46. Darmowy podręcznik:One są wśród nas. DZIECKO Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA W SZKOLE I W PRZEDSZKOLU. Informacje dla pedagogów i opiekunówpdf
 47. Wypowiedzi pisemne – ćwiczenia
 48. Ćwiczenia usprawniające wrażliwość słuchową
 49. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających rozwój percepcji słuchowej 
 50. Odpowiednio sformułowane cele IPET 
 51. Ćwiczenia na materiale geometrycznym – percepcja wzrokowa
 52. Edukacja techniczna
 53. Koncentracja uwagi – zakres ćwiczeń terapeutycznych 
 54. Ewaluacja i procedury celów
 55. Uspołecznianie – treści/oczekiwania
 56. Język angielski, niemiecki – dostosowanie wymagań edukacyjnych
 57. Przykładowa metryczka IPET, pdf
 58. Lato – treści i osiągnięcia/rewalidacja/IPET
 59. Materiał językowy wprowadzany w trakcie programów dydaktycznych (ASD)
 60. Uczeń z ASD/SPD – lista ćwiczeń intensywnego wysiłku fizycznego
 61. Ćwiczenia usprawniające syntezę i pamięć słuchową
 62. Zabawa rozpoznaj twarz
 63. Świadomość czynników rozpraszających naukę 
 64. Zarządzanie zachowaniem według Brown’a
 65. Motywowanie i ocenianie IPET 2017′
 66. Zestaw ćwiczeń analizy i syntezy wzrokowej IPET
 67. Ruszył autyzmschemat.life
 68. Samoobsługa – jedzenie – do IPET
 69. IPET 2017
 70. Zajęcia komputerowe – zakres wymagań
 71. Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych – język polski dla klas IV-VI do IPET-u
 72. Uczeń jako członek szkoły – IPET
 73. Przyroda – przewidywane osiągnięcia dla IV etapu nauczania/do IPET-ów
 74. Ćwiczenia terapeutyczne do IPET-ów – dodawanie i odejmowanie
 75. Diagnoza nozologiczna – różnicująca
 76. Diagnoza interakcyjna
 77. Ocenianie
 78. Wzór INDYWIDUALNEGO PROGRAMU EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNEGO
 79. Darmowy podręcznik:One są wśród nas. DZIECKO Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA W SZKOLE I W PRZEDSZKOLU. Informacje dla pedagogów i opiekunówpdf
 80. Ramowy plan IPET-u
 81. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę małą
 82. Początek nauczania – ASD
 83. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających czytanie – do IPET- u
 84. Czym jest IPET
 85. Kryteria wymagań edukacyjnych w praktyce – przedmioty i trudności
 86. Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej – pdf
 87. MAM ZESPÓŁ ASPERGERA (darmowy) Podręcznik dla uczniów i nauczycieli –  nowość 2016 – pdf

ZAKŁADKI:

fot. motywu i okładki na stronę sylwiaiwan.com

%d blogerów lubi to: