POMYSŁY DO IPET

W tej zakładce jak i w innych zbieram metody, techniki, narzędzia, pomysły, które można wykorzystać w Indywidualnych Programach Edukacyjno-Terapeutycznych (IPET) dla uczniów z autyzmem, zespołem Aspergera, ASD, SPD, dysleksją, ADHD, ADD i zaburzeniami pokrewnymi w tym również dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Zapraszam również do nowej strony  autyzmschemat.life

ZAKŁADKI:

TEMATY I ZAJĘCIA:

 1. IPET Arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia
 2. Ramowy plan IPET-u
 3. Percepcja wzrokowa – kompensacja/IPET
 4. Struktura Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET)  – cele
 5. Warunki i zasady niezbędne do opracowania INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNYCH
 6. Diagnoza nozologiczna – różnicująca
 7. Diagnoza interakcyjna
 8. Ocenianie
 9. Mocne i słabe strony ucznia – IPET
 10. Przykładowy Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny – autyzm
 11. IPET dla ucznia – autyzm (przedszkole)
 12. Przykładowy IPET ucznia z autyzmem i upośledzeniem umiarkowanym
 13. IPET 2018 dla dziecka z diagnozą autyzmu w edukacji przedszkolnej
 14. Aneks do IPET
 15. Diagnoza funkcjonalna i IPET
 16. Wzór INDYWIDUALNEGO PROGRAMU EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNEGO
 17. Darmowy podręcznik:One są wśród nas. DZIECKO Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA W SZKOLE I W PRZEDSZKOLU. Informacje dla pedagogów i opiekunówpdf
 18. Ćwiczenia usprawniające wrażliwość słuchową
 19. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających rozwój percepcji słuchowej 
 20. Odpowiednio sformułowane cele IPET 
 21. Ćwiczenia na materiale geometrycznym – percepcja wzrokowa
 22. Edukacja techniczna
 23. Koncentracja uwagi – zakres ćwiczeń terapeutycznych 
 24. Ewaluacja i procedury celów
 25. Dysfunkcja proprioceptyczna – lista kontrolna
 26. Uspołecznianie – treści/oczekiwania
 27. Język angielski, niemiecki – dostosowanie wymagań edukacyjnych
 28. Przykładowa metryczka IPET, pdf
 29. Lato – treści i osiągnięcia/rewalidacja/IPET
 30. Materiał językowy wprowadzany w trakcie programów dydaktycznych (ASD)
 31. Uczeń z ASD/SPD – lista ćwiczeń intensywnego wysiłku fizycznego
 32. Ćwiczenia usprawniające syntezę i pamięć słuchową
 33. Zabawa rozpoznaj twarz
 34. Świadomość czynników rozpraszających naukę 
 35. Dysfunkcja dotykowa – listy kontrolne
 36. Zarządzanie zachowaniem według Brown’a
 37. Motywowanie i ocenianie IPET 2017′
 38. Zestaw ćwiczeń analizy i syntezy wzrokowej IPET
 39. Ruszył autyzmschemat.life
 40. Samoobsługa – jedzenie – do IPET
 41. IPET 2017
 42. Zajęcia komputerowe – zakres wymagań
 43. Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych – język polski dla klas IV-VI do IPET-u
 44. Uczeń jako członek szkoły – IPET
 45. Przyroda – przewidywane osiągnięcia dla IV etapu nauczania/do IPET-ów
 46. Ćwiczenia terapeutyczne do IPET-ów – dodawanie i odejmowanie
 47. Planowanie i konstruowanie programów IPET
 48. Cele edukacyjne Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych
 49. Komunikacja, autyzm , cele – IPET
 50. Procedury osiągania celów zajęć kompensacyjno-korekcyjnych
 51. Integracja sensoryczna – Lista kontrolna przystosowania się dziecka do pracy w klasie
 52. Struktura Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET)  – cele
 53. Warunki i zasady niezbędne do opracowania INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNYCH
 54. Diagnoza nozologiczna – różnicująca
 55. Diagnoza interakcyjna
 56. Ocenianie
 57. Wzór INDYWIDUALNEGO PROGRAMU EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNEGO
 58. Darmowy podręcznik:One są wśród nas. DZIECKO Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA W SZKOLE I W PRZEDSZKOLU. Informacje dla pedagogów i opiekunówpdf
 59. Ramowy plan IPET-u
 60. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę małą
 61. Początek nauczania – ASD
 62. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających czytanie – do IPET- u
 63. Pobierz przykładowy IPET – Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny. Szkoła Podstawowa IPET
 64. Po co i dla kogo IPET? IPET
 65. Czym jest IPET
 66. Kryteria wymagań edukacyjnych w praktyce – przedmioty i trudności
 67. INSTRUKCJA OPRACOWANIA IPET-u – Materiał pomocniczy pdf. – IPET
 68. IPET – Indywidualny Program edukacyjno-terapeutyczny dla przedszkolaka IPET
 69. Propozycje IPET-ów dla dziecka z niepełnosprawnością w edukacji przedszkolnej pdf – IPET
 70. Przykładowa ocena pracy rewalidacyjnej – rewalidacja
 71. Praca Zespołu Nauczycieli przy opracowaniu IPETIPET
 72. Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej – pdf
 73. MAM ZESPÓŁ ASPERGERA (darmowy) Podręcznik dla uczniów i nauczycieli –  nowość 2016 – pdf

 

Reklamy