W tej zakładce jak i w większości innych zbieram pomysły, które można wykorzystać w Indywidualnych Programach Edukacyjno-Terapeutycznych z myślą o nauczycielach, pedagogach, terapeutach pracujących z dziećmi z autyzmem, zespołem Aspergera. W podanych poniżej zakładkach nie zabraknie również pomysłów i scenariuszy zajęć dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla dzieci z dysleksją, ADHD itp. Zapraszam do zakładek.

 1. Diagnoza nozologiczna – różnicująca
 2. Diagnoza interakcyjna
 3. Ocenianie
 4. Wzór INDYWIDUALNEGO PROGRAMU EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNEGO
 5. Darmowy podręcznik:One są wśród nas. DZIECKO Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA W SZKOLE I W PRZEDSZKOLU. Informacje dla pedagogów i opiekunówpdf
 6. Ramowy plan IPET-u
 7. Początek nauczania – ASD
 8. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających czytanie – do IPET- u
 9. Program zajęć rewalidacji indywidualnej dla ucznia z autyzmem – rewalidacja
 10. Pobierz przykładowy IPET – Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny. Szkoła Podstawowa IPET
 11. Po co i dla kogo IPET? IPET
 12. Czym jest IPET
 13. Kryteria wymagań edukacyjnych w praktyce – przedmioty i trudności
 14. INSTRUKCJA OPRACOWANIA IPET-u – Materiał pomocniczy pdf. – IPET
 15. IPET – Indywidualny Program edukacyjno-terapeutyczny dla przedszkolaka IPET
 16. Propozycje IPET-ów dla dziecka z niepełnosprawnością w edukacji przedszkolnej pdf – IPET
 17. Przykładowa ocena pracy rewalidacyjnej – rewalidacja
 18. Konspekt zajęć rewalidacyjno-wychowawczych – rewalidacja
 19. Praca Zespołu Nauczycieli przy opracowaniu IPETIPET
 20. Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej – pdf
 21. MAM ZESPÓŁ ASPERGERA (darmowy) Podręcznik dla uczniów i nauczycieli –  nowość 2016 – pdf

 

Reklamy