W tej zakładce jak i w innych zbieram metody, techniki, narzędzia, pomysły, które można wykorzystać w Indywidualnych Programach Edukacyjno-Terapeutycznych (IPET) dla uczniów z autyzmem, zespołem Aspergera, ASD, SPD, dysleksją, ADHD, ADD i zaburzeniami pokrewnymi w tym również dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.

ZAKŁADKI:

TEMATY:

 1. IPET 2017
 2. Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych – język polski dla klas IV-VI do IPET-u
 3. Przyroda – przewidywane osiągnięcia dla IV etapu nauczania/do IPET-ów
 4. Ćwiczenia terapeutyczne do IPET-ów – dodawanie i odejmowanie
 5. Planowanie i konstruowanie programów IPET
 6. Cele edukacyjne Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych
 7. Integracja sensoryczna – Lista kontrolna przystosowania się dziecka do pracy w klasie
 8. Struktura Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET)  – cele
 9. Warunki i zasady niezbędne do opracowania INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNYCH
 10. Diagnoza nozologiczna – różnicująca
 11. Diagnoza interakcyjna
 12. Ocenianie
 13. Wzór INDYWIDUALNEGO PROGRAMU EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNEGO
 14. Darmowy podręcznik:One są wśród nas. DZIECKO Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA W SZKOLE I W PRZEDSZKOLU. Informacje dla pedagogów i opiekunówpdf
 15. Ramowy plan IPET-u
 16. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę małą
 17. Początek nauczania – ASD
 18. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających czytanie – do IPET- u
 19. Program zajęć rewalidacji indywidualnej dla ucznia z autyzmem – rewalidacja
 20. Pobierz przykładowy IPET – Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny. Szkoła Podstawowa IPET
 21. Po co i dla kogo IPET? IPET
 22. Czym jest IPET
 23. Kryteria wymagań edukacyjnych w praktyce – przedmioty i trudności
 24. INSTRUKCJA OPRACOWANIA IPET-u – Materiał pomocniczy pdf. – IPET
 25. IPET – Indywidualny Program edukacyjno-terapeutyczny dla przedszkolaka IPET
 26. Propozycje IPET-ów dla dziecka z niepełnosprawnością w edukacji przedszkolnej pdf – IPET
 27. Przykładowa ocena pracy rewalidacyjnej – rewalidacja
 28. Konspekt zajęć rewalidacyjno-wychowawczych – rewalidacja
 29. Praca Zespołu Nauczycieli przy opracowaniu IPETIPET
 30. Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej – pdf
 31. MAM ZESPÓŁ ASPERGERA (darmowy) Podręcznik dla uczniów i nauczycieli –  nowość 2016 – pdf

 

Reklamy