POMYSŁY DO IPET

W tej zakładce znajdują się propozycje metod, technik, narzędzi oraz inspiracje i pomysły, które można wykorzystać w Indywidualnych Programach Edukacyjno-Terapeutycznych (IPET) dla uczniów z autyzmem, zespołem Aspergera, ASD, SPD, dysleksją, ADHD, ADD i zaburzeniami pokrewnymi w tym również dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Zapraszam również do nowej strony  autyzmschemat.life

ZAKŁADKI:

TEMATY I ZAJĘCIA:

 1. Plan uczestnictwa
 2. Plan pracy dydaktyczno-terapeutycznej, poziom poznawczy
 3. Dysfunkcja wzrokowa – listy kontrolne
 4. Ćwiczenia rozwijające percepcję i pamięć wzrokową
 5. Lęki, niepokój, autyzm – jeden na jeden praca z uczniem
 6. Lista umiejętności ucznia – socjalizacja/autyzm
 7. Rozwój mowy i myślenia – ćwiczenia
 8. Ocenianie
 9. Kwestionariusz obserwacyjny rozwoju dziecka
 10. Wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania ucznia
 11. Arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia – podstawa IPET
 12. IPET wzór arkusza z przykładowymi wpisami
 13. Arkusz pomocniczy do oceny funkcjonowania ucznia (wopfu)/przykład
  Diagnoza interakcyjna
  Ocenianie
  Mocne i słabe strony ucznia – IPET
  Przykładowy Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny – autyzm
  IPET dla ucznia – autyzm (przedszkole)
  Przykładowy IPET ucznia z autyzmem i upośledzeniem umiarkowanym
  IPET 2018 dla dziecka z diagnozą autyzmu w edukacji przedszkolnej
  Aneks do IPET
  Diagnoza funkcjonalna i IPET
  Wzór INDYWIDUALNEGO PROGRAMU EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNEGO

 14. IPET Arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia
  Ramowy plan IPET-u
  Percepcja wzrokowa – kompensacja/IPET
  Struktura Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET)  – cele
  Warunki i zasady niezbędne do opracowania INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNYCH
  Diagnoza nozologiczna – różnicująca

 15. Dysfunkcja proprioceptyczna – lista kontrolna
  Dysfunkcja dotykowa – listy kontrolne
 16. Dzienniczek – pokonać trudności w planowaniu

 17. Planowanie i konstruowanie programów IPET
  Cele edukacyjne Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych
  Komunikacja, autyzm , cele – IPET
  Procedury osiągania celów zajęć kompensacyjno-korekcyjnych
  Integracja sensoryczna – Lista kontrolna przystosowania się dziecka do pracy w klasie
  Struktura Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET)  – cele
  Warunki i zasady niezbędne do opracowania INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNYCH
  Po co i dla kogo IPET? IPET
  Czym jest IPET
  Kryteria wymagań edukacyjnych w praktyce – przedmioty i trudności
  INSTRUKCJA OPRACOWANIA IPET-u – Materiał pomocniczy pdf. – IPET
  IPET – Indywidualny Program edukacyjno-terapeutyczny dla przedszkolaka IPET
  Propozycje IPET-ów dla dziecka z niepełnosprawnością w edukacji przedszkolnej pdf – IPET
  Przykładowa ocena pracy rewalidacyjnej – rewalidacja
 18. Autyzm – instrukcje grupowe
 19. Uczeń jako członek społeczeństwa – IPET
 20. Książeczki wspomagania społecznego
 21. Wdrażanie do czujności ortograficznej – IPET
 22. Komunikacja pozawerbalna – ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne
 23. Wiedza ogólna i wnioskowanie – scenariusz zajęć
 24. Analiza autystycznego Kuby, szkoła podstawowa, strategie
 25. Percepcja słuchowa – cele, symptomy, zakres ćwiczeń
 26. Darmowy podręcznik:One są wśród nas. DZIECKO Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA W SZKOLE I W PRZEDSZKOLU. Informacje dla pedagogów i opiekunówpdf
 27. Wypowiedzi pisemne – ćwiczenia
 28. Ćwiczenia usprawniające wrażliwość słuchową
 29. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających rozwój percepcji słuchowej 
 30. Odpowiednio sformułowane cele IPET 
 31. Ćwiczenia na materiale geometrycznym – percepcja wzrokowa
 32. Edukacja techniczna
 33. Koncentracja uwagi – zakres ćwiczeń terapeutycznych 
 34. Ewaluacja i procedury celów
 35. Uspołecznianie – treści/oczekiwania
 36. Język angielski, niemiecki – dostosowanie wymagań edukacyjnych
 37. Przykładowa metryczka IPET, pdf
 38. Lato – treści i osiągnięcia/rewalidacja/IPET
 39. Materiał językowy wprowadzany w trakcie programów dydaktycznych (ASD)
 40. Uczeń z ASD/SPD – lista ćwiczeń intensywnego wysiłku fizycznego
 41. Ćwiczenia usprawniające syntezę i pamięć słuchową
 42. Zabawa rozpoznaj twarz
 43. Świadomość czynników rozpraszających naukę 
 44. Zarządzanie zachowaniem według Brown’a
 45. Motywowanie i ocenianie IPET 2017′
 46. Zestaw ćwiczeń analizy i syntezy wzrokowej IPET
 47. Ruszył autyzmschemat.life
 48. Samoobsługa – jedzenie – do IPET
 49. IPET 2017
 50. Zajęcia komputerowe – zakres wymagań
 51. Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych – język polski dla klas IV-VI do IPET-u
 52. Uczeń jako członek szkoły – IPET
 53. Przyroda – przewidywane osiągnięcia dla IV etapu nauczania/do IPET-ów
 54. Ćwiczenia terapeutyczne do IPET-ów – dodawanie i odejmowanie
 55. Diagnoza nozologiczna – różnicująca
 56. Diagnoza interakcyjna
 57. Ocenianie
 58. Wzór INDYWIDUALNEGO PROGRAMU EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNEGO
 59. Darmowy podręcznik:One są wśród nas. DZIECKO Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA W SZKOLE I W PRZEDSZKOLU. Informacje dla pedagogów i opiekunówpdf
 60. Ramowy plan IPET-u
 61. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę małą
 62. Początek nauczania – ASD
 63. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających czytanie – do IPET- u
 64. Po co i dla kogo IPET? IPET
 65. Czym jest IPET
 66. Kryteria wymagań edukacyjnych w praktyce – przedmioty i trudności
 67. INSTRUKCJA OPRACOWANIA IPET-u – Materiał pomocniczy pdf. – IPET
 68. IPET – Indywidualny Program edukacyjno-terapeutyczny dla przedszkolaka IPET
 69. Propozycje IPET-ów dla dziecka z niepełnosprawnością w edukacji przedszkolnej pdf – IPET
 70. Przykładowa ocena pracy rewalidacyjnej – rewalidacja
 71. Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej – pdf
 72. MAM ZESPÓŁ ASPERGERA (darmowy) Podręcznik dla uczniów i nauczycieli –  nowość 2016 – pdf
Reklamy