W tej zakładce jak i w innych zbieram metody, techniki, narzędzia, pomysły, które można wykorzystać w Indywidualnych Programach Edukacyjno-Terapeutycznych (IPET) dla uczniów z autyzmem, zespołem Aspergera, ASD, SPD, dysleksją, ADHD, ADD i zaburzeniami pokrewnymi w tym również dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Zapraszam również do nowej strony  autyzmschemat.life

ZAKŁADKI:

TEMATY:

 1. Ruszył autyzmschemat.life
 2. Samoobsługa – jedzenie – do IPET
 3. IPET 2017
 4. Zajęcia komputerowe – zakres wymagań
 5. Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych – język polski dla klas IV-VI do IPET-u
 6. Uczeń jako członek szkoły – IPET
 7. Przyroda – przewidywane osiągnięcia dla IV etapu nauczania/do IPET-ów
 8. Ćwiczenia terapeutyczne do IPET-ów – dodawanie i odejmowanie
 9. Planowanie i konstruowanie programów IPET
 10. Cele edukacyjne Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych
 11. Komunikacja, autyzm , cele – IPET
 12. Procedury osiągania celów zajęć kompensacyjno-korekcyjnych
 13. Integracja sensoryczna – Lista kontrolna przystosowania się dziecka do pracy w klasie
 14. Struktura Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET)  – cele
 15. Warunki i zasady niezbędne do opracowania INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNYCH
 16. Diagnoza nozologiczna – różnicująca
 17. Diagnoza interakcyjna
 18. Ocenianie
 19. Wzór INDYWIDUALNEGO PROGRAMU EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNEGO
 20. Darmowy podręcznik:One są wśród nas. DZIECKO Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA W SZKOLE I W PRZEDSZKOLU. Informacje dla pedagogów i opiekunówpdf
 21. Ramowy plan IPET-u
 22. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę małą
 23. Początek nauczania – ASD
 24. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających czytanie – do IPET- u
 25. Program zajęć rewalidacji indywidualnej dla ucznia z autyzmem – rewalidacja
 26. Pobierz przykładowy IPET – Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny. Szkoła Podstawowa IPET
 27. Po co i dla kogo IPET? IPET
 28. Czym jest IPET
 29. Kryteria wymagań edukacyjnych w praktyce – przedmioty i trudności
 30. INSTRUKCJA OPRACOWANIA IPET-u – Materiał pomocniczy pdf. – IPET
 31. IPET – Indywidualny Program edukacyjno-terapeutyczny dla przedszkolaka IPET
 32. Propozycje IPET-ów dla dziecka z niepełnosprawnością w edukacji przedszkolnej pdf – IPET
 33. Przykładowa ocena pracy rewalidacyjnej – rewalidacja
 34. Konspekt zajęć rewalidacyjno-wychowawczych – rewalidacja
 35. Praca Zespołu Nauczycieli przy opracowaniu IPETIPET
 36. Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej – pdf
 37. MAM ZESPÓŁ ASPERGERA (darmowy) Podręcznik dla uczniów i nauczycieli –  nowość 2016 – pdf

 

Reklamy