Reklamy

W tej zakładce znajdują się propozycje ćwiczeń, metod, technik, narzędzi oraz inspiracje i pomysły, które można wykorzystać w Indywidualnych Programach Edukacyjno-Terapeutycznych (IPET) dla uczniów z autyzmem, zespołem Aspergera, ASD, SPD, dysleksją, ADHD, ADD i zaburzeniami pokrewnymi, w tym również dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Zapraszam również do nowej strony, gdzie dominują tematy związane z umiejętnościami społecznymi i grafomotorycznymi  autyzm.life i Neuroróznorodni

TEMATY I ZAJĘCIA:

 1. Przykładowy Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny – IPET dla ucznia ze spektrum autyzmu
 2. IPET i WOPFU dla dziecka z autyzmem, przykład
 3. 8 najczęstszych błędów przy tworzeniu IPET – ów
 4. Przykładowy okresowy plan pracy dydaktyczno-terapeutycznej – zmysły
 5. LUM – arkusz obserwacji dziecka z autyzmem
 6. Przykład Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego IPET
 7. Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dla przedszkolaka
 8. IPET dla ucznia z zespołem Aspergera na II etap edukacyjny
 9. Indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny, przedszkole, przykład
 10. Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET) dla ucznia realizującego podstawę programową kształcenia ogólnego
 11. IPET – mutyzm wybiórczy
 12. IPET dla ucznia z zespołem Aspergera
 13. Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny – Afazja
 14. Zespół Aspergera – opis i analiza funkcjonowania ucznia WOPFU
 15. Arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia – IPET
 16. Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia, IPET – załącznik
 17. IPET – najczęstsze pytania
 18. Kwestionariusz obserwacyjny rozwoju dziecka – poziom poznawczy
 19. Informacje i formularz indywidualnego nauczania autystycznego ucznia
 20. Orientacja w schemacie własnego ciała – ćwiczenia
 21. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających percepcję słuchową
 22. Schemat własnego ciała – ćwiczenia
 23. Przykładowe opisy postępów rozwoju psychomotorycznego dziecka
 24. Zacznij od imion/uczeń z ASD
 25. Małe dzieci z ASD – nauka naśladownictwa
 26. Plan uczestnictwa
 27. Plan pracy dydaktyczno-terapeutycznej, poziom poznawczy
 28. Dysfunkcja wzrokowa – listy kontrolne
 29. Ćwiczenia rozwijające percepcję i pamięć wzrokową
 30. Lęki, niepokój, autyzm – jeden na jeden praca z uczniem
 31. Lista umiejętności ucznia – socjalizacja/autyzm
 32. Rozwój mowy i myślenia – ćwiczenia
 33. Ocenianie
 34. Kwestionariusz obserwacyjny rozwoju dziecka
 35. Wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania ucznia
 36. Arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia – podstawa IPET
 37. IPET wzór arkusza z przykładowymi wpisami
 38. Arkusz pomocniczy do oceny funkcjonowania ucznia (wopfu)/przykład
  Diagnoza interakcyjna
  Ocenianie
  Mocne i słabe strony ucznia – IPET
  Przykładowy Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny – autyzm
  IPET dla ucznia – autyzm (przedszkole)
  Przykładowy IPET ucznia z autyzmem i upośledzeniem umiarkowanym
  IPET 2018 dla dziecka z diagnozą autyzmu w edukacji przedszkolnej
  Aneks do IPET
  Diagnoza funkcjonalna i IPET
  Wzór INDYWIDUALNEGO PROGRAMU EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNEGO
  Ramowy plan IPET-u
  Percepcja wzrokowa – kompensacja/IPET
  Struktura Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET)  – cele
  Warunki i zasady niezbędne do opracowania INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNYCH
  Diagnoza nozologiczna – różnicująca

 39. Dysfunkcja proprioceptyczna – lista kontrolna
  Dysfunkcja dotykowa – listy kontrolne
 40. Dzienniczek – pokonać trudności w planowaniu

 41. Planowanie i konstruowanie programów IPET
  Cele edukacyjne Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych
  Komunikacja, autyzm , cele – IPET
  Procedury osiągania celów zajęć kompensacyjno-korekcyjnych
  Integracja sensoryczna – Lista kontrolna przystosowania się dziecka do pracy w klasie

  Warunki i zasady niezbędne do opracowania INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNYCH
  Czym jest IPET
  Kryteria wymagań edukacyjnych w praktyce – przedmioty i trudności
  INSTRUKCJA OPRACOWANIA IPET-u – Materiał pomocniczy pdf. – IPET
 42. Autyzm – instrukcje grupowe
 43. Uczeń jako członek społeczeństwa – IPET
 44. Książeczki wspomagania społecznego
 45. Wdrażanie do czujności ortograficznej – IPET
 46. Komunikacja pozawerbalna – ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne
 47. Wiedza ogólna i wnioskowanie – scenariusz zajęć
 48. Analiza autystycznego Kuby, szkoła podstawowa, strategie
 49. Percepcja słuchowa – cele, symptomy, zakres ćwiczeń
 50. Darmowy podręcznik:One są wśród nas. DZIECKO Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA W SZKOLE I W PRZEDSZKOLU. Informacje dla pedagogów i opiekunówpdf
 51. Wypowiedzi pisemne – ćwiczenia
 52. Ćwiczenia usprawniające wrażliwość słuchową
 53. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających rozwój percepcji słuchowej 
 54. Odpowiednio sformułowane cele IPET 
 55. Ćwiczenia na materiale geometrycznym – percepcja wzrokowa
 56. Edukacja techniczna
 57. Koncentracja uwagi – zakres ćwiczeń terapeutycznych 
 58. Ewaluacja i procedury celów
 59. Uspołecznianie – treści/oczekiwania
 60. Język angielski, niemiecki – dostosowanie wymagań edukacyjnych
 61. Lato – treści i osiągnięcia/rewalidacja/IPET
 62. Materiał językowy wprowadzany w trakcie programów dydaktycznych (ASD)
 63. Uczeń z ASD/SPD – lista ćwiczeń intensywnego wysiłku fizycznego
 64. Ćwiczenia usprawniające syntezę i pamięć słuchową
 65. Zabawa rozpoznaj twarz
 66. Świadomość czynników rozpraszających naukę 
 67. Zarządzanie zachowaniem według Brown’a
 68. Motywowanie i ocenianie IPET 2017′
 69. Zestaw ćwiczeń analizy i syntezy wzrokowej IPET
 70. Ruszył autyzm.life
 71. Samoobsługa – jedzenie – do IPET
 72. Zajęcia komputerowe – zakres wymagań
 73. Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych – język polski dla klas IV-VI do IPET-u
 74. Uczeń jako członek szkoły – IPET
 75. Przyroda – przewidywane osiągnięcia dla IV etapu nauczania/do IPET-ów
 76. Ćwiczenia terapeutyczne do IPET-ów – dodawanie i odejmowanie
 77. Diagnoza nozologiczna – różnicująca
 78. Diagnoza interakcyjna
 79. Ocenianie
 80. Wzór INDYWIDUALNEGO PROGRAMU EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNEGO
 81. Darmowy podręcznik:One są wśród nas. DZIECKO Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA W SZKOLE I W PRZEDSZKOLU. Informacje dla pedagogów i opiekunówpdf
 82. Ramowy plan IPET-u
 83. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę małą
 84. Początek nauczania – ASD
 85. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających czytanie – do IPET- u
 86. Czym jest IPET
 87. Kryteria wymagań edukacyjnych w praktyce – przedmioty i trudności
 88. Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej – pdf
 89. MAM ZESPÓŁ ASPERGERA (darmowy) Podręcznik dla uczniów i nauczycieli –  nowość 2016 – pdf

fot. motywu i okładki na stronę sylwiaiwan.com

Pakiet „Percepcja wzrokowa”. Zajęcia rewalidacyjne – 6 zł

Pakiet przeznaczony jest dla uczniów z zaburzeniami percepcji wzrokowej ze spektrum autyzmu i zaburzeń pokrewnych; zaburzeń uwagi; dysleksji i podobnych trudności w nauce. Pakiet „Percepcja wzrokowa”. Zajęcia rewalidacyjne – 6 zł, zawiera propozycje ćwiczeń przeznaczonych do wykorzystania w Indywidualnych Programach Edukacyjno – Terapeutycznych (IPET) i zajęciach rewalidacyjnych, zabawach terapeutycznych, terapiach zajęciowych itp. Pakiet zawiera mini – wykład oraz:

Ćwiczenia percepcji wzrokowej + materiały:

 1. Stałość spostrzegania: połącz w pary obiekty i grupy/wzory obiektów
 2. Kierunki
 3. Spostrzeganie figury i tła
 4. Spostrzeganie położenia przedmiotów w przestrzeni
 5. Dostrzeganie różnic / znajdź różnice
 6. Koordynacja wzrokowo – ruchowa: labirynty i inne
 7. Kodowanie
 8. Kodowanie – przykładowy scenariusz zajęć

Zebrane środki pozwolą na dalszy rozwój strony autyzmwszkole.com oraz publikowanych treści.

Opłata jednorazowa niezależna od subskrybcji.