Cele edukacyjne

„Celem edukacji uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi jest utrwalenie posiadanej wiedzy i poszerzanie jej zakresu, kształcenie kompetencji społecznych i zdolności adaptacyjnych oraz wyposażenie uczniów w nowe umiejętności umożliwiające im samodzielne, niezależne funkcjonowanie przez:

 • wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia;
 • rozbudzanie motywacji i rozwijanie zdolności dostrzegania związków funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych oraz ich praktycznego wykorzystania;
 • kształtowanie zainteresowań i ujawnianie zdolności, w szczególności muzycznych, plastycznych i sportowych;
 • rozwijanie w uczniach postawy ciekawości, otwartości i poszanowania innych;
 • utrwalanie wiadomości i umiejętności zdobytych przez uczniów na wcześniejszych etapach edukacyjnych;
 • przyswajanie prostego języka matematyki, dostrzeganie oraz formułowanie różnic pomiędzy zjawiskami, czynnościami i liczbami, rozwijanie wyobraźni przestrzennej;
 • poznawanie różnorodności świata przyrody, poznawanie i rozumienie podstawowych procesów życiowych organizmów, kształtowanie zachowań ukierunkowanych na ochronę środowiska;
 • rozwijanie wiedzy o kulturze własnego regionu i jej związku z kulturą Polski;
 • umożliwianie kontaktu ze środowiskiem lokalnym i zrozumienia przynależności człowieka do tego środowiska;
 • dążenie do maksymalnej zdolności i niezależności ucznia w miarę jego indywidualnych możliwości;
 • kształtowanie prawidłowej postawy uczniów wobec pracy w zakresie motywacji, kompetencji i wykonania;
 • przygotowanie do wykonywania, indywidualnie i zespołowo, różnych prac mających na celu zaspokojenie potrzeb własnych i otoczenia;
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się narzędziami, maszynami i urządzeniami oraz prostych umiejętności i czynności pracy;
 • kształtowanie umiejętności związanych z poszukiwaniem pracy, w tym z korzystania z różnych źródeł informacji;
 • przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia społecznego na równi z innymi, pełnienia funkcji społecznych oraz załatwiania różnych spraw osobistych w urzędach i innych instytucjach;
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za samodzielnie dokonywane wybory i podejmowane decyzje;
 • kształtowanie umiejętności samodzielnego organizowania czasu wolnego i wypoczynku;
 • rozwijanie kreatywności uczniów oraz ich uzdolnień i zainteresowań;
 • doskonalenie sprawności i wydolności fizycznej uczniów oraz działania prozdrowotne” (R. Naprawa, A. Tanajewska: Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne…”, HARMONIA, Gdańsk, 2016)

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s