Autyzm – system edukacji w Polsce

Rodzina z autystycznym dzieckiem oraz sama osoba z ASD może uzyskać różne świadczenia w ramach systemu edukacji "Na początku, na wniosek rodziców, dziecko z autyzmem może otrzymać opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Obowiązuje ona od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Zajęcia wynikające z opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju są obowiązkowe... Czytaj dalej →

Reklamy

Autyzm, edukacja, prawo

Prawo do edukacji oraz zasady organizowania nauki dla uczniów z autyzmem regulują następujące akty prawne: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (art. 70), Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (art. 1, art. 5, art. 14, art. 14a, art. 17, art. 58, art. 71b) (Dz. U. z 2015 roku,... Czytaj dalej →

Mocne strony dziecka

Dlaczego w kółko skupiamy się na deficytach? Temple Grandin: Niezwykle ważną kwestią jest rozwijanie tego, co dziecku dobrze wychodzi. Zbyt wiele uwagi poświęcamy deficytom, a zbyt mało - mocnym stronom. Zawsze zachęcano mnie do rozwijania swoich zdolności artystycznych, do rysowania wciąż nowych rzeczy. Gdyby mnie pozostawiono samej sobie, nadal rysowałabym końskie głowy. Dzieci mają swoje... Czytaj dalej →

Przygotowanie dziecka z autyzmem do uczestnictwa w edukacji

Z chwilą postawienia u dziecka diagnozy autyzmu rodzi się wiele pytań. Najczęściej stawianym przez rodziców pytaniem jest: "Czy moje dziecko będzie chodziło do szkoły, uczyło się jak inne dzieci?" "Z pewnością u dzieci pozostawionych samym sobie zaburzenia będą się pogłębiać stąd pierwszym kierunkiem oddziaływań, poza postawieniem diagnozy nozologicznej, jest podjęcie adekwatnych do obserwowanych u dziecka... Czytaj dalej →

Edukacja domowa – unschooling

W artykule Magdy Piekarskiej dla GW, pt. "Nauka według potrzeb" opisane są zalety nauki poza szkołą i nie chodzi tu o zajęcia dodatkowe, ale o edukację w domu, zamiast uczęszczania do szkoły. "Edukacja poza szkołą jest w Polsce legalna od 1991 roku - pod warunkiem, że uczeń przejdzie testy w poradni psychologiczno-pedagogicznej, uzyska pozytywną opinię, a... Czytaj dalej →

Edukacja dziecka z autyzmem – co można osiągnąć

Co można osiągnąć? Dzieci z autyzmem osiągają znaczny postęp w rozwoju edukacyjnym nawet po dwuletnim okresie nauczania (Baron-Cohen, Bolton, 1999). Te dzieci, u których postęp edukacyjny jest widoczny, dochodzą również do najlepszych rezultatów, chociaż również iloraz inteligencji w wieku pięciu lat jest ważnym czynnikiem rokującym ich osiągniecia. Oznacza to, że dzieci z autyzmem, u których... Czytaj dalej →

Stwórz darmową stronę albo bloga na WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑