Reklamy

Ćwiczenia, programy, zestawy, gry i zabawy z zakresu percepcji, pamięci słuchowej, koordynacji słuchowo- ruchowej. Wspomaganie wrażliwości słuchowej: wyłapywania, różnicowania, rozpoznawania dźwięków w tym zabawy rytmiczne itp.

Tematy, ćwiczenia, scenariusze, zabawy, zajęcia:

 1. Ćwiczenia pamięci słuchowej i koordynacji wzrokowo – ruchowej dla dzieci ze spektrum autyzmu
 2. Zaburzenia percepcji słuchowej
 3. Percepcja słuchowa i jej zaburzenia w zespole Aspergera / ASD
 4. Ćwiczenia pamięci słuchowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej dla dzieci ze spektrum autyzmu
 5. Ćwiczenia percepcji słuchowej – pomysły na zajęcia rewalidacyjne dla dzieci ze spektrum autyzmu
 6. Sensoryczna symfonia (zmysł słuchu i wzroku) – zabawy SI, autyzm
 7. Ptaki z wiejskiej zagrody – scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla dziecka z autyzmem
 8. Problemy ze słuchem i językiem a integracja sensoryczna
 9. Ćwiczenia usprawniające wrażliwość słuchową
 10. Zakres ćwiczeń usprawniających percepcję słuchową
 11. Przetwarzanie słuchowe – zaburzenia
 12. Słuchanie a słuch w ASD
 13. Świąteczne rymy – zabawa językowa
 14. Strategie czytania
 15. Autyzm artykulacja trudności ćwiczenia
 16. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających rozwój percepcji słuchowej
 17. Muzyczne poduszki – zabawa grupowa SI
 18. Konieczność kategoryzowania problemów z zachowaniem
 19. Mózgi autystyczne – w jaki sposób się uczymy
 20. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających czytanie – do IPET- u
 21. Nieprecyzyjne polecenia w szkole – utrudnienie dla dzieci z autyzmem/ZA/ASD – rewalidacja
 22. Czytanie ze zrozumieniem – rewalidacja
 23. Praca z upośledzeniem słuchu w ASD –  rewalidacja
 24. Problemy z czytaniem – lista wskazówek – rewalidacja
 25. Wrażliwość na bodźce słuchowe
 26. Słuch w szkole
 27. Echolalia – techniki
 28. Dźwięki – problemy z przetwarzaniem
 29. Filmik – Dziecko w Centrum Handlowym – zaburzenia integracji sensorycznej
 30. Problemy z przetwarzaniem bodźców słuchowych wg Grandin
 31. Sytuacje przeciążające
 32. 34 objawy zaburzeń sensorycznych dziecka w wieku szkolnym
 33. Spektrum autyzmu – nadwrażliwość na bodźce/modulacja sensoryczna
 34. Mówienie do siebie w autyzmie, ASD, zespole Aspergera
 35. Percepcja słuchowa – cele, symptomy, zakres ćwiczeń
 36. Ćwiczenia usprawniające wrażliwość słuchową
 37. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających rozwój percepcji słuchowej 
 38. Ćwiczenia usprawniające syntezę i pamięć słuchową
 39. Rozciąganie dźwiękami – zabawa
 40. Zgadnij, co to za odgłosy
 41. Percepcja słuchowa – cele, symptomy, zakres ćwiczeń
 42. Ćwiczenia usprawniające wrażliwość słuchową
 43. Strefa ciszy – historyjka społeczna
 44. Ćwiczenia usprawniające syntezę i pamięć słuchową
 45. Muzyka z rytmiką – rewalidacja/autyzm
 46. Rozkazy – ćwiczenia pamięci słuchowej/scenariusz 
 47. Przetwarzanie dźwięków a język – rewalidacja
 48. Zabawa dźwiękami – rewalidacja- rozróżnianie dźwięków
 49. Bulgotanie i mruczenie-wczesna interwencja-pływanie – SI
 50. Wykorzystajmy zachowania powtarzalne (perseweracje) dziecka(rewalidacja) – SI
 51. Praca z upośledzeniem słuchu w ASD (rewalidacja) – słuch – SI
 52. Zabawa dźwiękami – rewalidacja – SI
 53. Echolalia – techniki (rewalidacja) – SI
 54. Problemy z przetwarzaniem bodźców słuchowych wg Grandin – przetwarzanie – SI
 55. Rytmiczny spacer – motoryka
 56. ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE
 57. Głuchy telefon