Ćwiczenia, programy, zestawy, gry i zabawy z zakresu percepcji, pamięci słuchowej, koordynacji słuchowo- ruchowej. Wspomaganie wrażliwości słuchowej: wyłapywania, różnicowania, rozpoznawania dźwięków w tym zabawy rytmiczne itp.

TEMATY:

 1. Problemy ze słuchem i językiem a integracja sensoryczna
 2. Ćwiczenia usprawniające wrażliwość słuchową
 3. Zakres ćwiczeń usprawniających percepcję słuchową
 4. Przetwarzanie słuchowe – zaburzenia
 5. Słuchanie a słuch w ASD
 6. Świąteczne rymy – zabawa językowa
 7. Strategie czytania
 8. Autyzm artykulacja trudności ćwiczenia
 9. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających rozwój percepcji słuchowej
 10. Muzyczne poduszki – zabawa grupowa SI
 11. Konieczność kategoryzowania problemów z zachowaniem
 12. Mózgi autystyczne – w jaki sposób się uczymy
 13. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających czytanie – do IPET- u
 14. Nieprecyzyjne polecenia w szkole – utrudnienie dla dzieci z autyzmem/ZA/ASD – rewalidacja
 15. Czytanie ze zrozumieniem – rewalidacja
 16. Praca z upośledzeniem słuchu w ASD –  rewalidacja
 17. Problemy z czytaniem – lista wskazówek – rewalidacja

 18. Wrażliwość na bodźce słuchowe
  Słuch w szkole
  Brak koncentracji uwagi
  Zmysły
  Problemy z równowagą
  Echolalia – techniki
  Dźwięki – problemy z przetwarzaniem
  Filmik – Dziecko w Centrum Handlowym – zaburzenia integracji sensorycznej
  Problemy z przetwarzaniem bodźców słuchowych wg Grandin
  Sytuacje przeciążające
  34 objawy zaburzeń sensorycznych dziecka w wieku szkolnym
  Spektrum autyzmu – nadwrażliwość na bodźce/modulacja sensoryczna
  Mówienie do siebie w autyzmie, ASD, zespole Aspergera
  7 pytań o rozwój integracji sensorycznej twojego dziecka
  Objawy wtórne – nowe podejście
  Autyzm – percepcja
  Bardziej użyteczna definicja ADHD – „wada” funkcji wykonawczych jak w autyzmie
  Autyzm – wspólna uwaga
  Zachowania sterotypowe
  Proste ćwiczenia wspomagające integrację sensoryczną
  Autyzm w szkole – Uwaga i pisanie
  Kłopoty ze słuchem u chłopców
  Wykorzystajmy zachowania powtarzalne (perseweracje dziecka)
  Komunikacja pozawerbalna – ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne
  Percepcja słuchowa – cele, symptomy, zakres ćwiczeń
  Ćwiczenia usprawniające wrażliwość słuchową
  Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających rozwój percepcji słuchowej 
  Odpowiednio sformułowane cele IPET
  Koncentracja uwagi – zakres ćwiczeń terapeutycznych 
  Ewaluacja i procedury celów
  Materiał językowy wprowadzany w trakcie programów dydaktycznych (ASD)
  Ćwiczenia usprawniające syntezę i pamięć słuchową
  Świadomość czynników rozpraszających naukę
  Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających czytanie – do IPET- u
  Rozciąganie dźwiękami – zabawa
  Zgadnij, co to za odgłosy
  Bujanie
  O, rety! Krety! – zabawa SI
  Wibrujące zabawki
 1. Literowanie
 2. Percepcja słuchowa – cele, symptomy, zakres ćwiczeń
 3. Ćwiczenia usprawniające wrażliwość słuchową
 4. Strefa ciszy – historyjka społeczna
 5. Ćwiczenia usprawniające syntezę i pamięć słuchową
 6. Muzyka z rytmiką – rewalidacja/autyzm
 7. Uczenie płynności
 8. Problemy z czytaniem – lista wskazówek
 9. Budowanie zdań – ćwiczenia
 10. Techniki relaksacyjne
 11. Rozkazy – ćwiczenia pamięci słuchowej/scenariusz 
 12. Nie mówić do dziecka – plany aktywności
 13. Zabawa „Tu jestem”
 14. Zabawa „Przyimki i ja”
 15. Pomoc w zapisywaniu tekstu – rewalidacja
 16. Przenoszenie myśli na papier – sposoby
 17. Mała burza mózgów – rewalidacja – wzbogacanie słownictwa
 18. Wymawianie słów podczas pisania – rewalidacja: dysleksja/ASD/ADHD…
 19. Łowienie idiomów – gra, rewalidacja
 20. Prezentacja parami: zdjęcie – przedmiot oraz słowo – przedmiot
 21. Samodzielna kontrola rozumienia tekstu
 22. Głośne myślenie-dysleksja/ćwiczenie
 23. Zabawa poznaj-piłka – scenariusz – rewalidacja/poznajemy się
 24. Co mówić w odpowiedzi na próbę dręczenia i w jaki sposób to powiedzieć? – rewalidacja/dręczenie
 25. Proszenie o pomoc-ściąga/samoświadomość – rewalidacja
 26. Przedstawianie się – ściąga – rewalidacja/poznajemy się
 27. Komunikowanie się – ściąga – rewalidacja
 28. Mówienie do siebie – kartka/samoświadomość – rewalidacja
 29. Zadawać w kółko to samo pytanie – rewalidacja/samoświadomość
 30. Zrozumienie mojej mimiki twarzy/kartka – rewalidacja/kartka
 31.  Jak rozpocząć zdanie – ściąga – rewalidacja
 32. Pozytywna technika samokontroli: KSIĘGA ZAŻALEŃ – rewalidacja
 33. Koła przyjaciół – umiejętności społeczne – rewalidacja
 34. Sztuka prowadzenia rozmowy – rewalidacja
 35. Jak rozmawiać z dorosłymi – umiejętności społeczne –  rewalidacja
 36. Towarzyskie Opowieści – strategia społeczna – rewalidacja
 37. Jak zacząć rozmowę i ją podtrzymać – umiejętności społeczne – umiejętności społeczne rewalidacja
 38. Przetwarzanie dźwięków a język – rewalidacja
 39. Zabawa dźwiękami – rewalidacja- rozróżnianie dźwięków
 40. Bulgotanie i mruczenie-wczesna interwencja-pływanie – SI
 41. Wykorzystajmy zachowania powtarzalne (perseweracje) dziecka(rewalidacja) – SI
 42. Praca z upośledzeniem słuchu w ASD (rewalidacja) – słuch – SI
 43. Zabawa dźwiękami – rewalidacja – SI
 44. Echolalia – techniki (rewalidacja) – SI
 45. Problemy z przetwarzaniem bodźców słuchowych wg Grandin – przetwarzanie – SI
 46. Rytmiczny spacer – motoryka
 47. ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE
 48. Proste ćwiczenia wspomagające integrację sensoryczną – rewalidacja (SI)
 49. Program przeciw prześladowaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a – przemoc – rewalidacja – Przemoc!
 50. Szkolenie z zakresu teorii umysłu: Rozmowy komiksowe  – teoria umysłu -rewalidacja
 51. Głuchy telefon