Ćwiczenia, programy, zestawy, gry i zabawy z zakresu percepcji, pamięci słuchowej, koordynacji słuchowo- ruchowej. Wspomaganie wrażliwości słuchowej: wyłapywania, różnicowania, rozpoznawania dźwięków w tym zabawy rytmiczne itp.

TEMATY:

 1. Ptaki z wiejskiej zagrody – scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla dziecka z autyzmem
 2. Problemy ze słuchem i językiem a integracja sensoryczna
 3. Ćwiczenia usprawniające wrażliwość słuchową
 4. Zakres ćwiczeń usprawniających percepcję słuchową
 5. Przetwarzanie słuchowe – zaburzenia
 6. Słuchanie a słuch w ASD
 7. Świąteczne rymy – zabawa językowa
 8. Strategie czytania
 9. Autyzm artykulacja trudności ćwiczenia
 10. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających rozwój percepcji słuchowej
 11. Muzyczne poduszki – zabawa grupowa SI
 12. Konieczność kategoryzowania problemów z zachowaniem
 13. Mózgi autystyczne – w jaki sposób się uczymy
 14. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających czytanie – do IPET- u
 15. Nieprecyzyjne polecenia w szkole – utrudnienie dla dzieci z autyzmem/ZA/ASD – rewalidacja
 16. Czytanie ze zrozumieniem – rewalidacja
 17. Praca z upośledzeniem słuchu w ASD –  rewalidacja
 18. Problemy z czytaniem – lista wskazówek – rewalidacja
 19. Wrażliwość na bodźce słuchowe
  Słuch w szkole
  Brak koncentracji uwagi
  Zmysły
  Problemy z równowagą
  Echolalia – techniki
  Dźwięki – problemy z przetwarzaniem
  Filmik – Dziecko w Centrum Handlowym – zaburzenia integracji sensorycznej
  Problemy z przetwarzaniem bodźców słuchowych wg Grandin
  Sytuacje przeciążające
  34 objawy zaburzeń sensorycznych dziecka w wieku szkolnym
  Spektrum autyzmu – nadwrażliwość na bodźce/modulacja sensoryczna
  Mówienie do siebie w autyzmie, ASD, zespole Aspergera
  7 pytań o rozwój integracji sensorycznej twojego dziecka
  Objawy wtórne – nowe podejście
  Autyzm – percepcja
  Bardziej użyteczna definicja ADHD – „wada” funkcji wykonawczych jak w autyzmie
  Autyzm – wspólna uwaga
  Zachowania sterotypowe
  Proste ćwiczenia wspomagające integrację sensoryczną
  Autyzm w szkole – Uwaga i pisanie
  Kłopoty ze słuchem u chłopców
  Wykorzystajmy zachowania powtarzalne (perseweracje dziecka)
  Komunikacja pozawerbalna – ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne
  Percepcja słuchowa – cele, symptomy, zakres ćwiczeń
  Ćwiczenia usprawniające wrażliwość słuchową
  Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających rozwój percepcji słuchowej 
  Odpowiednio sformułowane cele IPET
  Koncentracja uwagi – zakres ćwiczeń terapeutycznych 
  Ewaluacja i procedury celów
  Materiał językowy wprowadzany w trakcie programów dydaktycznych (ASD)
  Ćwiczenia usprawniające syntezę i pamięć słuchową
  Świadomość czynników rozpraszających naukę
  Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających czytanie – do IPET- u
  Rozciąganie dźwiękami – zabawa
  Zgadnij, co to za odgłosy
  Bujanie
  O, rety! Krety! – zabawa SI
  Wibrujące zabawki Literowanie
 20. Percepcja słuchowa – cele, symptomy, zakres ćwiczeń
 21. Ćwiczenia usprawniające wrażliwość słuchową
 22. Strefa ciszy – historyjka społeczna
 23. Ćwiczenia usprawniające syntezę i pamięć słuchową
 24. Muzyka z rytmiką – rewalidacja/autyzm
 25. Uczenie płynności
 26. Problemy z czytaniem – lista wskazówek
 27. Budowanie zdań – ćwiczenia
 28. Techniki relaksacyjne
 29. Rozkazy – ćwiczenia pamięci słuchowej/scenariusz 
 30. Nie mówić do dziecka – plany aktywności
 31. Zabawa „Tu jestem”
 32. Zabawa „Przyimki i ja”
 33. Pomoc w zapisywaniu tekstu – rewalidacja
 34. Przenoszenie myśli na papier – sposoby
 35. Mała burza mózgów – rewalidacja – wzbogacanie słownictwa
 36. Wymawianie słów podczas pisania – rewalidacja: dysleksja/ASD/ADHD…
 37. Łowienie idiomów – gra, rewalidacja
 38. Prezentacja parami: zdjęcie – przedmiot oraz słowo – przedmiot
 39. Samodzielna kontrola rozumienia tekstu
 40. Głośne myślenie-dysleksja/ćwiczenie
 41. Zabawa poznaj-piłka – scenariusz – rewalidacja/poznajemy się
 42. Co mówić w odpowiedzi na próbę dręczenia i w jaki sposób to powiedzieć? – rewalidacja/dręczenie
 43. Proszenie o pomoc-ściąga/samoświadomość – rewalidacja
 44. Przedstawianie się – ściąga – rewalidacja/poznajemy się
 45. Komunikowanie się – ściąga – rewalidacja
 46. Mówienie do siebie – kartka/samoświadomość – rewalidacja
 47. Zadawać w kółko to samo pytanie – rewalidacja/samoświadomość
 48. Zrozumienie mojej mimiki twarzy/kartka – rewalidacja/kartka
 49.  Jak rozpocząć zdanie – ściąga – rewalidacja
 50. Pozytywna technika samokontroli: KSIĘGA ZAŻALEŃ – rewalidacja
 51. Koła przyjaciół – umiejętności społeczne – rewalidacja
 52. Sztuka prowadzenia rozmowy – rewalidacja
 53. Jak rozmawiać z dorosłymi – umiejętności społeczne –  rewalidacja
 54. Towarzyskie Opowieści – strategia społeczna – rewalidacja
 55. Jak zacząć rozmowę i ją podtrzymać – umiejętności społeczne – umiejętności społeczne rewalidacja
 56. Przetwarzanie dźwięków a język – rewalidacja
 57. Zabawa dźwiękami – rewalidacja- rozróżnianie dźwięków
 58. Bulgotanie i mruczenie-wczesna interwencja-pływanie – SI
 59. Wykorzystajmy zachowania powtarzalne (perseweracje) dziecka(rewalidacja) – SI
 60. Praca z upośledzeniem słuchu w ASD (rewalidacja) – słuch – SI
 61. Zabawa dźwiękami – rewalidacja – SI
 62. Echolalia – techniki (rewalidacja) – SI
 63. Problemy z przetwarzaniem bodźców słuchowych wg Grandin – przetwarzanie – SI
 64. Rytmiczny spacer – motoryka
 65. ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE
 66. Proste ćwiczenia wspomagające integrację sensoryczną – rewalidacja (SI)
 67. Program przeciw prześladowaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a – przemoc – rewalidacja – Przemoc!
 68. Szkolenie z zakresu teorii umysłu: Rozmowy komiksowe  – teoria umysłu -rewalidacja
 69. Głuchy telefon