Reklamy

Ćwiczenia, programy, zestawy, gry i zabawy z zakresu percepcji, pamięci słuchowej, koordynacji słuchowo- ruchowej. Wspomaganie wrażliwości słuchowej: wyłapywania, różnicowania, rozpoznawania dźwięków w tym zabawy rytmiczne itp.

Tematy, ćwiczenia, scenariusze, zabawy, zajęcia:

 1. Ćwiczenia pamięci słuchowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej dla dzieci ze spektrum autyzmu
 2. Ćwiczenia percepcji słuchowej – pomysły na zajęcia rewalidacyjne dla dzieci ze spektrum autyzmu
 3. Sensoryczna symfonia (zmysł słuchu i wzroku) – zabawy SI, autyzm
 4. Ptaki z wiejskiej zagrody – scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla dziecka z autyzmem
 5. Problemy ze słuchem i językiem a integracja sensoryczna
 6. Ćwiczenia usprawniające wrażliwość słuchową
 7. Zakres ćwiczeń usprawniających percepcję słuchową
 8. Przetwarzanie słuchowe – zaburzenia
 9. Słuchanie a słuch w ASD
 10. Świąteczne rymy – zabawa językowa
 11. Strategie czytania
 12. Autyzm artykulacja trudności ćwiczenia
 13. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających rozwój percepcji słuchowej
 14. Muzyczne poduszki – zabawa grupowa SI
 15. Konieczność kategoryzowania problemów z zachowaniem
 16. Mózgi autystyczne – w jaki sposób się uczymy
 17. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających czytanie – do IPET- u
 18. Nieprecyzyjne polecenia w szkole – utrudnienie dla dzieci z autyzmem/ZA/ASD – rewalidacja
 19. Czytanie ze zrozumieniem – rewalidacja
 20. Praca z upośledzeniem słuchu w ASD –  rewalidacja
 21. Problemy z czytaniem – lista wskazówek – rewalidacja
 22. Wrażliwość na bodźce słuchowe
  Słuch w szkole
  Brak koncentracji uwagi
  Zmysły
  Problemy z równowagą
  Echolalia – techniki
  Dźwięki – problemy z przetwarzaniem
  Filmik – Dziecko w Centrum Handlowym – zaburzenia integracji sensorycznej
  Problemy z przetwarzaniem bodźców słuchowych wg Grandin
  Sytuacje przeciążające
  34 objawy zaburzeń sensorycznych dziecka w wieku szkolnym
  Spektrum autyzmu – nadwrażliwość na bodźce/modulacja sensoryczna
  Mówienie do siebie w autyzmie, ASD, zespole Aspergera
  7 pytań o rozwój integracji sensorycznej twojego dziecka
  Objawy wtórne – nowe podejście
  Autyzm – percepcja
  Bardziej użyteczna definicja ADHD – „wada” funkcji wykonawczych jak w autyzmie
  Autyzm – wspólna uwaga
  Zachowania sterotypowe
  Proste ćwiczenia wspomagające integrację sensoryczną
  Autyzm w szkole – Uwaga i pisanie
  Kłopoty ze słuchem u chłopców
  Wykorzystajmy zachowania powtarzalne (perseweracje dziecka)
  Komunikacja pozawerbalna – ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne
  Percepcja słuchowa – cele, symptomy, zakres ćwiczeń
  Ćwiczenia usprawniające wrażliwość słuchową
  Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających rozwój percepcji słuchowej 
  Odpowiednio sformułowane cele IPET
  Koncentracja uwagi – zakres ćwiczeń terapeutycznych 
  Ewaluacja i procedury celów
  Materiał językowy wprowadzany w trakcie programów dydaktycznych (ASD)
  Ćwiczenia usprawniające syntezę i pamięć słuchową
  Świadomość czynników rozpraszających naukę
  Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających czytanie – do IPET- u
  Rozciąganie dźwiękami – zabawa
  Zgadnij, co to za odgłosy
  Bujanie
  O, rety! Krety! – zabawa SI
  Wibrujące zabawki Literowanie
 23. Percepcja słuchowa – cele, symptomy, zakres ćwiczeń
 24. Ćwiczenia usprawniające wrażliwość słuchową
 25. Strefa ciszy – historyjka społeczna
 26. Ćwiczenia usprawniające syntezę i pamięć słuchową
 27. Muzyka z rytmiką – rewalidacja/autyzm
 28. Uczenie płynności
 29. Problemy z czytaniem – lista wskazówek
 30. Budowanie zdań – ćwiczenia
 31. Techniki relaksacyjne
 32. Rozkazy – ćwiczenia pamięci słuchowej/scenariusz 
 33. Nie mówić do dziecka – plany aktywności
 34. Zabawa „Tu jestem”
 35. Zabawa „Przyimki i ja”
 36. Pomoc w zapisywaniu tekstu – rewalidacja
 37. Przenoszenie myśli na papier – sposoby
 38. Mała burza mózgów – rewalidacja – wzbogacanie słownictwa
 39. Wymawianie słów podczas pisania – rewalidacja: dysleksja/ASD/ADHD…
 40. Łowienie idiomów – gra, rewalidacja
 41. Prezentacja parami: zdjęcie – przedmiot oraz słowo – przedmiot
 42. Samodzielna kontrola rozumienia tekstu
 43. Głośne myślenie-dysleksja/ćwiczenie
 44. Zabawa poznaj-piłka – scenariusz – rewalidacja/poznajemy się
 45. Co mówić w odpowiedzi na próbę dręczenia i w jaki sposób to powiedzieć? – rewalidacja/dręczenie
 46. Proszenie o pomoc-ściąga/samoświadomość – rewalidacja
 47. Przedstawianie się – ściąga – rewalidacja/poznajemy się
 48. Komunikowanie się – ściąga – rewalidacja
 49. Mówienie do siebie – kartka/samoświadomość – rewalidacja
 50. Zadawać w kółko to samo pytanie – rewalidacja/samoświadomość
 51. Zrozumienie mojej mimiki twarzy/kartka – rewalidacja/kartka
 52.  Jak rozpocząć zdanie – ściąga – rewalidacja
 53. Pozytywna technika samokontroli: KSIĘGA ZAŻALEŃ – rewalidacja
 54. Koła przyjaciół – umiejętności społeczne – rewalidacja
 55. Sztuka prowadzenia rozmowy – rewalidacja
 56. Jak rozmawiać z dorosłymi – umiejętności społeczne –  rewalidacja
 57. Towarzyskie Opowieści – strategia społeczna – rewalidacja
 58. Jak zacząć rozmowę i ją podtrzymać – umiejętności społeczne – umiejętności społeczne rewalidacja
 59. Przetwarzanie dźwięków a język – rewalidacja
 60. Zabawa dźwiękami – rewalidacja- rozróżnianie dźwięków
 61. Bulgotanie i mruczenie-wczesna interwencja-pływanie – SI
 62. Wykorzystajmy zachowania powtarzalne (perseweracje) dziecka(rewalidacja) – SI
 63. Praca z upośledzeniem słuchu w ASD (rewalidacja) – słuch – SI
 64. Zabawa dźwiękami – rewalidacja – SI
 65. Echolalia – techniki (rewalidacja) – SI
 66. Problemy z przetwarzaniem bodźców słuchowych wg Grandin – przetwarzanie – SI
 67. Rytmiczny spacer – motoryka
 68. ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE
 69. Proste ćwiczenia wspomagające integrację sensoryczną – rewalidacja (SI)
 70. Program przeciw prześladowaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a – przemoc – rewalidacja – Przemoc!
 71. Szkolenie z zakresu teorii umysłu: Rozmowy komiksowe  – teoria umysłu -rewalidacja
 72. Głuchy telefon