Reklamy

Ćwiczenia, programy, zestawy, gry i zabawy z zakresu percepcji, pamięci słuchowej, koordynacji słuchowo- ruchowej. Wspomaganie wrażliwości słuchowej: wyłapywania, różnicowania, rozpoznawania dźwięków w tym zabawy rytmiczne itp.

Tematy, ćwiczenia, scenariusze, zabawy, zajęcia:

 1. Rozwijanie percepcji słuchowej. Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci ze spektrum autyzmu
 2. Ćwiczenia pamięci słuchowej i koordynacji wzrokowo – ruchowej dla dzieci ze spektrum autyzmu
 3. Zaburzenia percepcji słuchowej
 4. Percepcja słuchowa i jej zaburzenia w zespole Aspergera / ASD
 5. Ćwiczenia pamięci słuchowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej dla dzieci ze spektrum autyzmu
 6. Ćwiczenia percepcji słuchowej – pomysły na zajęcia rewalidacyjne dla dzieci ze spektrum autyzmu
 7. Sensoryczna symfonia (zmysł słuchu i wzroku) – zabawy SI, autyzm
 8. Ptaki z wiejskiej zagrody – scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla dziecka z autyzmem
 9. Problemy ze słuchem i językiem a integracja sensoryczna
 10. Ćwiczenia usprawniające wrażliwość słuchową
 11. Zakres ćwiczeń usprawniających percepcję słuchową
 12. Przetwarzanie słuchowe – zaburzenia
 13. Słuchanie a słuch w ASD
 14. Świąteczne rymy – zabawa językowa
 15. Strategie czytania
 16. Autyzm artykulacja trudności ćwiczenia
 17. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających rozwój percepcji słuchowej
 18. Muzyczne poduszki – zabawa grupowa SI
 19. Konieczność kategoryzowania problemów z zachowaniem
 20. Mózgi autystyczne – w jaki sposób się uczymy
 21. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających czytanie – do IPET- u
 22. Nieprecyzyjne polecenia w szkole – utrudnienie dla dzieci z autyzmem/ZA/ASD – rewalidacja
 23. Czytanie ze zrozumieniem – rewalidacja
 24. Praca z upośledzeniem słuchu w ASD –  rewalidacja
 25. Problemy z czytaniem – lista wskazówek – rewalidacja
 26. Wrażliwość na bodźce słuchowe
 27. Słuch w szkole
 28. Echolalia – techniki
 29. Dźwięki – problemy z przetwarzaniem
 30. Filmik – Dziecko w Centrum Handlowym – zaburzenia integracji sensorycznej
 31. Problemy z przetwarzaniem bodźców słuchowych wg Grandin
 32. Sytuacje przeciążające
 33. 34 objawy zaburzeń sensorycznych dziecka w wieku szkolnym
 34. Spektrum autyzmu – nadwrażliwość na bodźce/modulacja sensoryczna
 35. Mówienie do siebie w autyzmie, ASD, zespole Aspergera
 36. Percepcja słuchowa – cele, symptomy, zakres ćwiczeń
 37. Ćwiczenia usprawniające wrażliwość słuchową
 38. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających rozwój percepcji słuchowej 
 39. Ćwiczenia usprawniające syntezę i pamięć słuchową
 40. Rozciąganie dźwiękami – zabawa
 41. Zgadnij, co to za odgłosy
 42. Percepcja słuchowa – cele, symptomy, zakres ćwiczeń
 43. Ćwiczenia usprawniające wrażliwość słuchową
 44. Strefa ciszy – historyjka społeczna
 45. Ćwiczenia usprawniające syntezę i pamięć słuchową
 46. Muzyka z rytmiką – rewalidacja/autyzm
 47. Rozkazy – ćwiczenia pamięci słuchowej/scenariusz 
 48. Przetwarzanie dźwięków a język – rewalidacja
 49. Zabawa dźwiękami – rewalidacja- rozróżnianie dźwięków
 50. Bulgotanie i mruczenie-wczesna interwencja-pływanie – SI
 51. Wykorzystajmy zachowania powtarzalne (perseweracje) dziecka(rewalidacja) – SI
 52. Praca z upośledzeniem słuchu w ASD (rewalidacja) – słuch – SI
 53. Zabawa dźwiękami – rewalidacja – SI
 54. Echolalia – techniki (rewalidacja) – SI
 55. Problemy z przetwarzaniem bodźców słuchowych wg Grandin – przetwarzanie – SI
 56. Rytmiczny spacer – motoryka
 57. ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE
 58. Głuchy telefon