Reklamy

Ćwiczenia, programy, zestawy, gry i zabawy z zakresu percepcji, pamięci słuchowej, koordynacji słuchowo- ruchowej. Wspomaganie wrażliwości słuchowej: wyłapywania, różnicowania, rozpoznawania dźwięków w tym zabawy rytmiczne itp.

Tematy, ćwiczenia, scenariusze, zabawy, zajęcia:

 1. Zaburzenia percepcji słuchowej
 2. Percepcja słuchowa i jej zaburzenia w zespole Aspergera / ASD
 3. Ćwiczenia pamięci słuchowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej dla dzieci ze spektrum autyzmu
 4. Ćwiczenia percepcji słuchowej – pomysły na zajęcia rewalidacyjne dla dzieci ze spektrum autyzmu
 5. Sensoryczna symfonia (zmysł słuchu i wzroku) – zabawy SI, autyzm
 6. Ptaki z wiejskiej zagrody – scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla dziecka z autyzmem
 7. Problemy ze słuchem i językiem a integracja sensoryczna
 8. Ćwiczenia usprawniające wrażliwość słuchową
 9. Zakres ćwiczeń usprawniających percepcję słuchową
 10. Przetwarzanie słuchowe – zaburzenia
 11. Słuchanie a słuch w ASD
 12. Świąteczne rymy – zabawa językowa
 13. Strategie czytania
 14. Autyzm artykulacja trudności ćwiczenia
 15. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających rozwój percepcji słuchowej
 16. Muzyczne poduszki – zabawa grupowa SI
 17. Konieczność kategoryzowania problemów z zachowaniem
 18. Mózgi autystyczne – w jaki sposób się uczymy
 19. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających czytanie – do IPET- u
 20. Nieprecyzyjne polecenia w szkole – utrudnienie dla dzieci z autyzmem/ZA/ASD – rewalidacja
 21. Czytanie ze zrozumieniem – rewalidacja
 22. Praca z upośledzeniem słuchu w ASD –  rewalidacja
 23. Problemy z czytaniem – lista wskazówek – rewalidacja
 24. Wrażliwość na bodźce słuchowe
  Słuch w szkole
  Brak koncentracji uwagi
  Zmysły
  Problemy z równowagą
  Echolalia – techniki
  Dźwięki – problemy z przetwarzaniem
  Filmik – Dziecko w Centrum Handlowym – zaburzenia integracji sensorycznej
  Problemy z przetwarzaniem bodźców słuchowych wg Grandin
  Sytuacje przeciążające
  34 objawy zaburzeń sensorycznych dziecka w wieku szkolnym
  Spektrum autyzmu – nadwrażliwość na bodźce/modulacja sensoryczna
  Mówienie do siebie w autyzmie, ASD, zespole Aspergera
  7 pytań o rozwój integracji sensorycznej twojego dziecka
  Objawy wtórne – nowe podejście
  Autyzm – percepcja
  Bardziej użyteczna definicja ADHD – „wada” funkcji wykonawczych jak w autyzmie
  Autyzm – wspólna uwaga
  Zachowania sterotypowe
  Proste ćwiczenia wspomagające integrację sensoryczną
  Autyzm w szkole – Uwaga i pisanie
  Kłopoty ze słuchem u chłopców
  Wykorzystajmy zachowania powtarzalne (perseweracje dziecka)
  Komunikacja pozawerbalna – ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne
  Percepcja słuchowa – cele, symptomy, zakres ćwiczeń
  Ćwiczenia usprawniające wrażliwość słuchową
  Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających rozwój percepcji słuchowej 
  Odpowiednio sformułowane cele IPET
  Koncentracja uwagi – zakres ćwiczeń terapeutycznych 
  Ewaluacja i procedury celów
  Materiał językowy wprowadzany w trakcie programów dydaktycznych (ASD)
  Ćwiczenia usprawniające syntezę i pamięć słuchową
  Świadomość czynników rozpraszających naukę
  Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających czytanie – do IPET- u
  Rozciąganie dźwiękami – zabawa
  Zgadnij, co to za odgłosy
  Bujanie
  O, rety! Krety! – zabawa SI
  Wibrujące zabawki Literowanie
 25. Percepcja słuchowa – cele, symptomy, zakres ćwiczeń
 26. Ćwiczenia usprawniające wrażliwość słuchową
 27. Strefa ciszy – historyjka społeczna
 28. Ćwiczenia usprawniające syntezę i pamięć słuchową
 29. Muzyka z rytmiką – rewalidacja/autyzm
 30. Uczenie płynności
 31. Problemy z czytaniem – lista wskazówek
 32. Budowanie zdań – ćwiczenia
 33. Techniki relaksacyjne
 34. Rozkazy – ćwiczenia pamięci słuchowej/scenariusz 
 35. Nie mówić do dziecka – plany aktywności
 36. Zabawa „Tu jestem”
 37. Zabawa „Przyimki i ja”
 38. Pomoc w zapisywaniu tekstu – rewalidacja
 39. Przenoszenie myśli na papier – sposoby
 40. Mała burza mózgów – rewalidacja – wzbogacanie słownictwa
 41. Wymawianie słów podczas pisania – rewalidacja: dysleksja/ASD/ADHD…
 42. Łowienie idiomów – gra, rewalidacja
 43. Prezentacja parami: zdjęcie – przedmiot oraz słowo – przedmiot
 44. Samodzielna kontrola rozumienia tekstu
 45. Głośne myślenie-dysleksja/ćwiczenie
 46. Zabawa poznaj-piłka – scenariusz – rewalidacja/poznajemy się
 47. Co mówić w odpowiedzi na próbę dręczenia i w jaki sposób to powiedzieć? – rewalidacja/dręczenie
 48. Proszenie o pomoc-ściąga/samoświadomość – rewalidacja
 49. Przedstawianie się – ściąga – rewalidacja/poznajemy się
 50. Komunikowanie się – ściąga – rewalidacja
 51. Mówienie do siebie – kartka/samoświadomość – rewalidacja
 52. Zadawać w kółko to samo pytanie – rewalidacja/samoświadomość
 53. Zrozumienie mojej mimiki twarzy/kartka – rewalidacja/kartka
 54.  Jak rozpocząć zdanie – ściąga – rewalidacja
 55. Pozytywna technika samokontroli: KSIĘGA ZAŻALEŃ – rewalidacja
 56. Koła przyjaciół – umiejętności społeczne – rewalidacja
 57. Sztuka prowadzenia rozmowy – rewalidacja
 58. Jak rozmawiać z dorosłymi – umiejętności społeczne –  rewalidacja
 59. Towarzyskie Opowieści – strategia społeczna – rewalidacja
 60. Jak zacząć rozmowę i ją podtrzymać – umiejętności społeczne – umiejętności społeczne rewalidacja
 61. Przetwarzanie dźwięków a język – rewalidacja
 62. Zabawa dźwiękami – rewalidacja- rozróżnianie dźwięków
 63. Bulgotanie i mruczenie-wczesna interwencja-pływanie – SI
 64. Wykorzystajmy zachowania powtarzalne (perseweracje) dziecka(rewalidacja) – SI
 65. Praca z upośledzeniem słuchu w ASD (rewalidacja) – słuch – SI
 66. Zabawa dźwiękami – rewalidacja – SI
 67. Echolalia – techniki (rewalidacja) – SI
 68. Problemy z przetwarzaniem bodźców słuchowych wg Grandin – przetwarzanie – SI
 69. Rytmiczny spacer – motoryka
 70. ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE
 71. Proste ćwiczenia wspomagające integrację sensoryczną – rewalidacja (SI)
 72. Program przeciw prześladowaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a – przemoc – rewalidacja – Przemoc!
 73. Szkolenie z zakresu teorii umysłu: Rozmowy komiksowe  – teoria umysłu -rewalidacja
 74. Głuchy telefon