Jednym z najczęstszych zachowań, o których wspominają rodzice, są negatywne reakcje dzieci na codzienne odgłosy. Strach przed dźwiękiem jest wywoływany przez niemożność określenia miejsca, z którego pochodzi, więc pomoc dziecku w określeniu źródła dźwięku podczas zabawy może ułatwić nauczenie się ogólnego pojęcia dźwięku i zmniejszyć strach w naturalnym otoczeniu

Rekwizyty:

  • Sprzęt audio do nagrywania i odtwarzania (może być zwykły magnetofon).
  • Nagrania około 15 dźwięków, które są znane dziecku – niektóre powinny mu się podobać, innych może się trochę bać.
  • Obrazki przedstawiające obiekty, które wydają dźwięki.

Sposób zabawy:

  • Codziennie nagrywaj dźwięki – zarówno te, które twoje dziecko lubi, jak i te, które wywołują u niego lęk.
  • Ułóż obrazki na stole.
  • Włącz magnetofon. Między poszczególnymi nagraniami powinny być 20-sekundowe przerwy.
  • Niech dziecko spróbuje określić, który obrazek najlepiej pasuje do danego dźwięku.

Cel:

  • Wrażliwość na dźwięki – dzięki powtarzalności dźwięków zmniejsza się wrażliwość na nie. Dziecko będzie kojarzyć oryginalne źródło dźwięku.
  • Rozróżnianie słuchowe – jest to podstawowy sposób nauczenia dzieci rozróżniania dźwięków i określania ich źródeł (Delaney, 2016).

Pomoce:

Odgłosy domu:

Odgłosy natury:

Odgłosy ptaków:

Clipart odgłosy obrazki

PX (darmowe obrazy, np. lokomotywy… możesz tu znaleźć inne obrazki…

 

źródło: T. Delaney: „101 ćwiczeń, gier i zabaw dla dzieci z autyzmem…” HARMONIA UNIVERSALIS, Gdańsk, 2016