C

ca, ca, ca, co, co, co, cu, cu, cu, ca, ca, ca, co, co, co, cu, cu, cu

aca, eca, uca, oca, aca, eca, uca, oca

ac, ec, uc, oc, ac, ec, uc, oc

ac, ec, uc, oc

cały, cena, cela, cebula, cegła, cement, cekiny, cytryny, cynamon, cukier,

klocki, owoce, tablice, plecy, ręce, kocyk, plecak, kotwica, ulica, stacja,

taniec, koc, kloc, palec, chłopiec, hamulec, widelec, latawiec, zając, noc

cały placek

cenny owoc

cynowa kotwica

cynamonowa ulica

Czytaj lub powtarzaj za czytającym 3 razy dziennie.

#C#druk

® Sylwia Iwan

Reklamy