Przykładowe oceny opisowe – autyzm i pokrewne

Ocena opisowa ucznia ze spektrum autyzmu IPET i WOPFU dla dziecka z autyzmemLUM - arkusz obserwacji dziecka z autyzmemZespół Aspergera opis i analiza funkcjonowania WOPFUArkusz pomocniczy do oceny funkcjonowania ucznia przez nauczyciela (wopfu / przykład)Ocena opisowaPrzykładowa ocena opisowaPrzykładowa ocena opisowa dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualnąPrzykładowa ocena pracy rewalidacyjnejOcena przebiegu rewalidacji Jakub jest dzieckiem na ogół … Czytaj dalej Przykładowe oceny opisowe – autyzm i pokrewne

Przykładowa ocena opisowa ucznia kl. III

Podstawą oceny opisowej jest systematyczna i wnikliwa obserwacja dziecka na wielu płaszczyznach prowadzona przez nauczyciela mówienie i słuchanie - potrafi uważnie słuchać innych, wypowiada się wyrazami, wypowiada się zdaniami prostymi, odpowiada na pytania zdaniami, wypowiada się zdaniami rozwiniętymi, wypowiada się zdaniami złożonymi, posiada bogaty zasób słownictwa, wypowiada się swobodnie i płynnie, układa opowiadanie, układa opis, … Czytaj dalej Przykładowa ocena opisowa ucznia kl. III