Pakiet „Percepcja wzrokowa”. Zajęcia rewalidacyjne – 6 zł

Pakiet przeznaczony jest dla uczniów z zaburzeniami percepcji wzrokowej ze spektrum autyzmu i zaburzeń pokrewnych; zaburzeń uwagi; dysleksji i podobnych trudności w nauce. Pakiet „Percepcja wzrokowa”. Zajęcia rewalidacyjne – 6 zł, zawiera propozycje ćwiczeń przeznaczonych do wykorzystania w Indywidualnych Programach Edukacyjno – Terapeutycznych (IPET) i zajęciach rewalidacyjnych, zabawach terapeutycznych, terapiach zajęciowych itp. Pakiet zawiera mini – wykład oraz:

Ćwiczenia percepcji wzrokowej + materiały:

  1. Stałość spostrzegania: połącz w pary obiekty i grupy/wzory obiektów
  2. Kierunki
  3. Spostrzeganie figury i tła
  4. Spostrzeganie położenia przedmiotów w przestrzeni
  5. Dostrzeganie różnic / znajdź różnice
  6. Koordynacja wzrokowo – ruchowa: labirynty i inne
  7. Kodowanie
  8. Kodowanie – przykładowy scenariusz zajęć

Zebrane środki pozwolą na dalszy rozwój strony autyzmwszkole.com oraz publikowanych treści.

Reklamy

Ćwiczenia percepcji wzrokowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, przetwarzania informacji wzrokowej ujętej w programach edukacyjno-terapeutycznych oraz grach i zabawach wspomagających zaburzone obszary.

Spójrz, zakryj, zapisz, sprawdź – nauka pisowni

Orientacja w schemacie własnego ciała i w przestrzeni – zestaw ćwiczeń Rozpraszanie uwagi – historyjka społeczna

Literowanie

Percepcja wzrokowa – kompensacja/IPET

Ćwiczenia usprawniające zaburzoną orientację przestrzenną – zestawy

Zestaw ćwiczeń sprawności grafomotorycznej

Dysfunkcja proprioceptyczna – lista kontrolna

Plastyka – rewalidacja kl. I-IV/autyzm

Biblioteka wizualna – zabawa/autyzm

Zakres ćwiczeń terapeutycznych kompensujących trudności zasad i reguł ortograficznych kl. I-IV

Kłopoty z matematyką – myślenie obrazami

System Marianny Frosing

Usprawniamy motorykę małą – nowe ćwiczenia

Terapia ręki

Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz

Planowanie motoryczne i strategie organizacyjne

Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę małą

Zabawa w łapanie – motoryka mała

Dyskalkulia – Program Wyścigi liczbowe

Problemy z czytaniem – lista wskazówek

Ładowanie wywrotki-motoryka mała

Kroje pisma – sposoby

Zabawa „Tu jestem”

Zabawa „Przyimki i ja”

Sposoby uczenia się – lekcja/kartka

Idziemy na polowanie-kategoryzacja – rewalidacja

Pomoc w zapisywaniu tekstu – rewalidacja

Mapy myśli – rewalidacja

Przenoszenie myśli na papier – sposoby

Przyjemne sposoby na naukę elastycznego myslenia – rewalidacja

Wymawianie słów podczas pisania – rewalidacja: dysleksja/ASD/ADHD…

Przygotuj ciało i umysł do pisania-sensoryka – rewalidacja – pisanie – SI

Łowienie idiomów – gra, rewalidacja

Prezentacja parami: zdjęcie – przedmiot oraz słowo – przedmiot

Rysunek lasu-pisanie/dysleksja – rewalidacja- pisanie/opisywanieZałożenia programu „Emocje”

Co lubię najbardziej? – pisanie tekstu

Podkreślaj, przerysowuj gesty w autyzmie – ćwiczenia

Zabawa w bingo z imionami – rewalidacja

Błąd w zadaniu szkolnym-historyjka społeczna – rewalidacja

Loteryjka – rewalidacja – pamięć krótkotrwała

Gra Naklejka z komplementem – rewalidacja – integracja

Zabawa w pokazywanie – rewalidacja

Zrozumienie mojej mimiki twarzy/kartka – rewalidacja/kartka

Rozpoznawanie wyrazu twarzy – rewalidacja – twarz/emocje

 Jak rozpocząć zdanie – ściąga – rewalidacja

Wysyp i nasyp – zabawa SI

Na rowerze przez labirynt (SI)

Ćwiczenia Safari na deskorolce – zabawa SI – rewalidacja

Na desce – zabawa SI – (w wodzie) – rewalidacja

Zabawa daleko i blisko – wspomaganie wzroku (SI) – rewalidacja/wzrok

Skarby w ryżu – zabawa SI – rewalidacja

Rzeka-zabawa SI – rewalidacja/zabawa

Przybory, powierzchnia pisania i papier – rewalidacja

Wzrokowe rozproszenie uwagi – rewalidacja

Bujanie oczu – zabawa/SI – rewalidacja – wzrok

Świadomość rąk i palców – rewalidacja – motoryka mała

Problemy z przetwarzaniem bodźców wzrokowych wg Grandin (rewalidacja) – SI

Dostarcz bodźców dzieciom potrzebującym uspokoić ręce i buzię – rewalidacja – SI

Pisanie po plecach – przetwarzanie – rewalidacja – SI

Ładowanie wywrotki-motoryka mała

Orientacja w przestrzeni – aplikacja – przedszkolak – rewalidacja – SI

Świadomość własnego ciała – świadomość – SI

Gra w kapsle – rewalidacja (SI)

Proste ćwiczenia wspomagające integrację sensoryczną – rewalidacja (SI)

Kartoteka znajomych – umiejętności społeczne – rewalidacja