Reklamy

Marianna Frostig opracowała ćwiczenia korekcyjne stosowane w diagnozowaniu i terapii zaburzeń percepcji i koordynacji wzrokowo-ruchowej u dzieci w wieku 4-8 lat i starszych

„Program zawiera 350 zadań mających postać gier i zabaw. Występuje w trzech poziomach: podstawowym, średnim i wyższym. Ćwiczenia percepcji i koordynacji wzrokowo-ruchowej prowadzone według systemu M. Frostig wymagają z jednej strony rozumienia mowy, z drugiej zaś wpływają na jej rozumienie. Dziecko musi najpierw usłyszeć instrukcję, potem przełożyć to, co usłyszało na czynności wzrokowo-ruchowe.

Istotny jest program podstawowy, który choć opracowany został dla dzieci w normie intelektualnej w wieku przedszkolnym (dla dzieci 4-6 letnich), może być stosowany wobec niesłyszących, opóźnionych umysłowo, przejawiających parcjalne deficyty w zakresie percepcji wzrokowej. Ćwiczenia zawarte w programie podstawowym dotyczą następujących aspektów percepcji wzrokowej: koordynacji wzrokowo-ruchowej, spostrzegania figury i tła, stałości spostrzegania, spostrzegania położenia przedmiotów w przestrzeni. Rozpoczęcie ćwiczeń zawartych w programie powinno być poprzedzone następującymi umiejętnościami opanowanymi przez dziecko: posługiwanie się ołówkiem i papierem, znajomość części ciała (nazywanie i wskazywanie), dostateczna koncentracja uwagi (niezbędna do wykonania danego zadania), rozumienie słów zawartych w instrukcji oraz stosunków przestrzennych (w, na, pod, nad, za), rozpoznawanie i nazywanie przedmiotów na rysunku, określanie funkcji tych przedmiotów. Przed przystąpieniem do ćwiczeń rozwijających percepcję wzrokową oraz podczas dalszej pracy z dzieckiem należy prowadzić ćwiczenia fizyczne i zabawy, których celem jest przygotowanie dziecka do pracy zasadniczej. Ćwiczenia te dotyczą ruchów ciała, rozwijania wiadomości własnego ciała, kształtowania orientacji w kierunkach ruchów ciała podczas rysowania, manipulowania przedmiotami” (M. Wiśniewska, 2010)

Przykładowe ćwiczenia

Przykładowe zabawy ruchowe:

źródło: Marta Wiśniewska: „Wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną Poradnik dla rodziców i terapeutów”, IMPULS, Kraków 2010

Pakiet Uwaga – Jesienne inspiracje dla ucznia ze spektrum autyzmu – 9 zł,

przeznaczony jest dla uczniów ze spektrum autyzmu ASD (Zespół Aspergera / autyzm) i zaburzeń pokrewnych, w tym uczniów z deficytem uwagi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Pakiet Uwaga zawiera propozycje zajęć o tematyce jesiennej do wykorzystania w Indywidualnych Programach Edukacyjno – Terapeutycznych (IPET) i zajęciach rewalidacyjnych; lekcjach; ćwiczeniach terapeutycznych; terapiach zajęciowych; pedagogicznych; kompensacyjnych itp. – oraz do ćwiczeń z rodzicami w zaciszu domowym. W pakiecie znajdują się wyjaśnienia, wskazówki i ćwiczenia koncentracji uwagi, orientacji, spostrzegania plus materiały:

  1. Nauka koncentracji uwagi w spektrum autyzmu.
  2. Kasztany – arkusz pracy dla ucznia ze spektrum autyzmu.
  3. Usprawnianie procesów uwagi i koncentracji percepcji słuchowej. Przykładowe zajęcia rewalidacyjne.
  4. Pamięć fotograficzna – ćwiczymy uwagę w spektrum autyzmu.
  5. Wskazywanie – współdzielenie uwagi w spektrum autyzmu – zabawa
  6. Koncentracja uwagi – zakres ćwiczeń terapeutycznych dla ucznia z ASD
  7. Lekcja, szkoła, zajęcia, terapie – problemy z uwagą w spektrum autyzmu.
  8. Uwaga, uważność, koncentracja, orientacja, spostrzeganie. Jesienne inspiracje – ćwiczenia, aktywności, materiały…

Opłata jednorazowa niezależna od subskrybcji. Pakietów szukaj w górnej zakładce „Pakiety lekcyjne” na stronie autyzmwszkole.com

Zebrane środki pozwolą na dalszy rozwój strony autyzmwszkole.com oraz ilość i jakość publikowanych treści.

Reklamy
Reklamy

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s