ASD – Wyrabianie nawyku proszenia o pomoc – Umiejętności społeczne

Niech twoje autystyczne dziecko nosi ze sobą kartę tożsamości albo bransoletkę czy naszyjnik umożliwiające identyfikację... Na jednej stronie karty powinny się znajdować podstawowe dane. Druga strona może być "kartą ze wskazówkami", z której dziecko będzie korzystać w sytuacji kryzysowej. Może zawierać przypomnienia, na przykład jak korzystać z telefonu albo jak poprosić kierownika sklepu, by wykonał... Czytaj dalej →

Mały Aspi – robię to sam!

Pomagaj dziecku rozwijać samodzielność od najmłodszych lat. Przedstawiając mu zadania, które w przyszłości staną się funkcjonalnymi życiowymi umiejętnościami, zadbaj, by czerpało z tego radość i nagradzaj właściwe zachowania: Nadaj dziecku tytuł; Mały Pomocnik Mamy to zbyt ogólne określenie; zamiast tego wypróbuj coś, co opisuje konkretną funkcję, na przykład Kierownik Jadalni lub Opiekun Zwierzaków.Przydzielaj dziecku tylko... Czytaj dalej →

Uczeń niedostosowany społecznie lub zagrożony niedostosowaniem społecznym

Z formalnego punktu widzenia uczniem niedostosowanym społecznie lub zagrożonym niedostosowaniem jest dla szkoły dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z takim rozpoznaniem. W literaturze przedmiotu jest wiele definicji społecznego niedostosowania. Lesław Pytka, dokonując ich klasyfikacji, wyróżnił 4 zasadnicze grupy (Pytka 2001, 89-90). definicje objawowe, w których nieprzystosowanie społeczne określa się przez odwołanie do jego... Czytaj dalej →

Piramida – współpraca w parach/scenariusz

Piramida to gra, w której dzieci pracują razem w parach, stosując umiejętność słuchania i współpracy. Podczas gry dzieci wybierają spośród 15 kategorii, a dla każdej z kategorii podawane jest pięć słów-podpowiedzi. Umiejętności/cele Pierwszoplanowe: Współpraca, słuchanie, czekanie na swoją kolejność.Drugoplanowe: Koncentrowanie uwagi, stosowanie się do poleceń. Niezbędne umiejętności Dzieci muszą umieć stosować się do prostych poleceń... Czytaj dalej →

Książeczki wspomagania społecznego

Te książeczki są zindywidualizowane w taki sposób, aby odpowiadały potrzebom ucznia. Na poszczególnych stronach książeczki znajdują się treści, które stanowią wsparcie dla autystycznych uczniów "pomagają w opanowaniu nowych umiejętności i utrwaleniu tego, czego młodzi ludzie nauczyli się wcześniej. Książeczkę można łatwo dopasować do indywidualnych potrzeb, a także rozszerzać. Nie powinna się rzucać w oczy i... Czytaj dalej →

Wzmocnienia społeczne – autyzm

Być może największą zaletą treningu umiejętności społecznych jest znaczenie, jakiego nabierają rówieśnicy... Mój autystyczny syn uczęszczał do typowych szkół. Zaliczył masowe przedszkole kiedy jeszcze nie mieliśmy diagnozy. Pomimo krytyki "opiekunów" nie przeniosłam go do szkoły dla dzieci o specjalnych potrzebach, nawet gdy już wiadomo było z czego wynika jego odmienność. Wychodzę z założenia, że specjalne... Czytaj dalej →

Scenariusz treningu społecznego – McDonald’s

Scenariusz treningu społecznego - Wyjście do McDonald's Podstawowe informacje Co to jest McDonald's? Jak wygląda wnętrze restauracji? Czy wnętrze jest przyjazne dla dzieci? Dlaczego? Jak należy zachowywać się przy jedzeniu? Co to jest manu? Co w nim jest?  Co to jest zestaw. Co najbardziej lubisz? Jaki zestaw? Co wybierzesz, kiedy wybierzemy się tam razem z... Czytaj dalej →

Śnieżna kula – gra społeczna

Śnieżna kula to wersja klasycznej gry w berka wykorzystująca współpracę, w której dzieci "zberkowane" stają się częścią śnieżnej kuli, zamiast zostać wyeliminowanymi z gry. Gra zachęca drużynę do spójności i kooperacji Czego dzieci się uczą: Pierwszoplanowe: współpraca, stosowanie się do poleceń. Drugoplanowe: samokontrola, koncentrowanie uwagi, czekanie na swoją kolej. Potrzebne materiały: Brak. Aranżacja miejsca: Otwarta... Czytaj dalej →

10 zasad nauki umiejętności społecznych

Ellen Notbohm słusznie twierdzi, że nie ma tabletki ani recepty na nauczenie kogoś kompetencji społecznych Niczym feniks, nadbudowują się jedna na drugiej, kawałek po kawałku, dzień po dniu. "Krok po kroku, aż dojdziesz na szczyt góry", jak radzi stare przysłowie. Nie jesteśmy Mojżeszem, na szczycie góry nie znajdziemy więc tablic - o ile w ogóle... Czytaj dalej →

Blog na WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑