Schemat własnego ciała – ćwiczenia

Ćwiczenia przekazujące wiadomości o ciele dziecka i jego możliwościach według Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne: 1. Ćwiczenia prowadzące do poznania własnego ciała: ćwiczenia wyczuwania brzucha, pleców i pośladków (wszelkie dotykanie, masowanie i nazywanie tych części ciała);ćwiczenia wyczuwania rąk i nóg (np. dotykanie dłonią i stopą podłoża, podnoszenie i opuszczanie całej nogi na podłogę, zginanie i... Czytaj dalej →

Reklamy

Plan pracy dydaktyczno-terapeutycznej, poziom poznawczy

Przykładowy plan pracy dydaktyczno-terapeutycznej - praca na poziomie poznawczym (pierwszy czasookres) (dodatkowo: trzecia kolumna, pt. Uwagi (przykładowe zapiski nauczyciela-terapeuty) Sfera oddziaływań terapeutycznych Działania edukacyjne (rodzaje stosowanych ćwiczeń) 1 Sfera emocjonalno - społeczna Wdrażanie dziecka do wykonywania czynności samoobsługowych samodzielnie lub z pomocą nauczyciela: wdrażanie do estetycznego spożywania posiłków (siedzenie podczas posiłków przy stole, zachowanie właściwej... Czytaj dalej →

IPET wzór arkusza z przykładowymi wpisami

Data opracowania .......... INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY Opracowany przez zespół w składzie: Koordynator zespołu: ........................................ .................................................................................... ...................................................................................... ....................................................................................... Na okres: ........................................................... I. Metryczka Imię i nazwisko ucznia ........................................................ Data urodzenia ........................................................................ Klasa ............................. Wychowawca ..................................................... Orzeczenie (w formie tabelki). 1 kolumna: rozpoznanie ....................................................... data wydania ............................ numer ................ kto wydał ....................................................... na jaki okres ................................. 2... Czytaj dalej →

Przykładowy Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny – autyzm

Przykładowy Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dla ucznia z autyzmem (wersja robocza)     Pieczątka szkoły     Indywidualny programedukacyjno – terapeutyczny  dla ucznia………………………              z klasy I   PROGRAM DOSTOSOWANY JEST DO POTRZEB I MOŻLIWOŚCI DZIECKA ZGODNIE Z ORZECZENIEM NR ... O  POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO ORAZ ORZECZENIEM O POTRZEBIE INDYWIDUALNEGO NAUCZANIA NR. ... WYDANYM PRZEZ PORADNIĘ PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNĄ NR ... W ...... Czytaj dalej →

Przykładowy IPET ucznia z autyzmem i upośledzeniem umiarkowanym

Przykładowy IPET ucznia z autyzmem i upośledzeniem umiarkowanym wersja robocza   "Indywidualny Programu Edukacyjno-Terapeutyczny uczennicy z niepełnosprawnością sprzężoną upośledzenie umiarkowane i autyzm. Dziewczynka realizowała w klasach IV-VI nauczanie indywidualne w Szkole Podstawowej Integracyjnej w .... INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY IPETOla ... (5/4b/2011/2012) Metryczka z danymi ucznia Imię i nazwisko: Ola ... Data i miejsce urodzenia: ...... Czytaj dalej →

IPET dla ucznia – autyzm (przedszkole)

Przykładowy Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dla ucznia z autyzmem (przedszkole)   ……………………………………………….… pieczęć przedszkola    INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY Imię i nazwisko dziecka: Data urodzenia: Wychowawca/koordynator zespołu: Nr orzeczenia: Termin ważności orzeczenia: Orzeczenie wydano z uwagi na: 1. Zakres i sposób dostosowania programu wychowania przedszkolnego do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka I Fizyczny obszar rozwoju... Czytaj dalej →

Uczeń jako członek szkoły – IPET

Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dla III etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym dla gimnazjum Obszar II - Uspołecznienie "JA I OTOCZENIE" Dział: Uczeń jako odbiorca sztuki i kultury - treści kształcenia W kinie: "Wybiera film, który chce obejrzeć w kinie. Kupuje bilet dla siebie i osoby towarzyszącej. W ciszy ogląda film. Opowiada o... Czytaj dalej →

Ćwiczenia terapeutyczne do IPET-ów – dodawanie i odejmowanie

Ćwiczenia terapeutyczne dla dzieci z trudnościami w liczeniu i zdobywaniu umiejętności matematycznych (dyskalkulia) dla klas 1-3 Zakres trudności: działania na liczbach Dodawanie i odejmowanie Uczeń ma trudności z: wykonywaniem obliczeń z przekroczeniem progu dziesiątkowego, z wykorzystaniem liczmanów według podanego schematu; dokonywaniem rozkładu liczby na dwa lub trzy składniki. Popełnia pomyłki w obliczeniach i podaje przypadkowy... Czytaj dalej →

Blog na WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑