Reklamy

Ocena pracy rewalidacyjnej

Rok szkolny:
Szkoła:
Klasa:
Uczennica:
Nauczyciel prowadzący zajęcia rewalidacyjne:


[Uczennica: imię i nazwisko] systematycznie uczęszczała na zajęcia rewalidacyjne dwa razy w tygodniu.

Program i cele, które realizowałam na zajęciach były dostosowane do możliwości dziewczynki, jej umiejętności i aktualnego poziomu rozwoju oraz zaleceń zawartych w orzeczeniu PPP o potrzebie kształcenia specjalnego.


Główne cele realizowane na zajęciach to doskonalenie i rozwijanie:


1. Podstawowych technik szkolnych:
– czytania ze zrozumieniem
– pisania ze słuchu wyrazów i krótkich zdań
– liczenia na konkretach w opanowanym przez uczennicę zakresie liczbowym
2. Mowy i myślenia uczennicy:
– wzbogacanie wiedzy dziewczynki o otaczającym świecie
3. Sprawności manualnej oraz zdolności plastycznych.
4. Percepcji wzrokowej i słuchowej.
5. Motoryki dużej:
– proste ćwiczenia gimnastyczne i zabawy z elementami chwytu, rzutu, toczenia i skoku.


Na zajęciach wykorzystywałam również komputer i programy komputerowe:


– Paint
– Word
– ,,Klik uczy czytać”
– ,,Klik uczy liczyć”
– ,,Klik uczy pisać”.


Korzystałam również z darmowych podręczników WSiP.


Na zajęciach ….. pracowała chętnie, z dużym zaangażowaniem wykonywała ćwiczenia i wypełniała karty pracy. Nacisk położyłam na ćwiczenia rozwijające sprawność manualną, która jest u dziewczynki słabo wykształcona. ….. dużo wycinała, malowała, wydzierała, kolorowała oraz rysowała i pisała na tablicy.

Ponadto doskonaliłyśmy podstawowe techniki szkolne, w tym szczególnie skupiłyśmy się na pisaniu ze słuchu. W tym zakresie ….. poczyniła znaczny postęp. Ponadto wykonywałyśmy ćwiczenia, których celem było poszerzenie wiedzy o otaczającym świecie (krzyżówki tematyczne, udzielanie odpowiedzi na pytania odnośnie przeczytanego tekstu, omawianie obrazków sytuacyjnych, rozmowy na określone tematy). Uczennica doskonaliła także umiejętności matematyczne – liczyła na konkretach w zakresie 100, utrwalała nazwy i zapis liczb dwucyfrowych, z powodzeniem podejmowała próby liczenia na kalkulatorze. W styczniu zapoznałam dziewczynkę z liczbami trzycyfrowymi .

Wnioski do dalszej pracy:


1. W dalszym ciągu rozwijać u dziewczynki podstawowe techniki szkolne . Utrwalać nabyte wiadomości i doskonalić umiejętności, które dziewczynka posiada.
2. Doskonalić umiejętność posługiwania się kalkulatorem oraz utrwalać nazwy i zapis liczb trzycyfrowych.
3. Pracować nad sprawnością manualną ……
4. Stosować karty pracy, ćwiczenia i zabawy, które wzbogacą wiedzę dziewczynki o otaczającym świecie (Katarzyna Kurek, 2018, edux.pl)

Pakiet „Percepcja wzrokowa”. Zajęcia rewalidacyjne – 6 zł

Pakiet przeznaczony jest dla uczniów z zaburzeniami percepcji wzrokowej ze spektrum autyzmu i zaburzeń pokrewnych; zaburzeń uwagi; dysleksji i podobnych trudności w nauce. Pakiet „Percepcja wzrokowa”. Zajęcia rewalidacyjne – 6 zł, zawiera propozycje ćwiczeń przeznaczonych do wykorzystania w Indywidualnych Programach Edukacyjno – Terapeutycznych (IPET) i zajęciach rewalidacyjnych, zabawach terapeutycznych, terapiach zajęciowych itp. Pakiet zawiera mini – wykład oraz:

Ćwiczenia percepcji wzrokowej + materiały:

  1. Stałość spostrzegania: połącz w pary obiekty i grupy/wzory obiektów
  2. Kierunki
  3. Spostrzeganie figury i tła
  4. Spostrzeganie położenia przedmiotów w przestrzeni
  5. Dostrzeganie różnic / znajdź różnice
  6. Koordynacja wzrokowo – ruchowa: labirynty i inne
  7. Kodowanie
  8. Kodowanie – przykładowy scenariusz zajęć

Zebrane środki pozwolą na dalszy rozwój strony autyzmwszkole.com oraz publikowanych treści.

Opłata jednorazowa niezależna od subskrybcji.

Reklamy

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s