Przeskocz do treści

Tag: #ćwiczenia

# afazja 0

Połącz cyfrę

Cel: – łączenie symboli z ilością obiektów, – rozpoznawanie cyfr. Polecenie: połącz cyfrę z ilością przedmiotów. Pokoloruj ilość kwadratów zgodną z ilością przedmiotów lub zaznacz. źródło: okuloncesiTr.net jufmarije.nl plastificandoilusionesenlainfancia.blogspot.com teacherspyteachers.com […]

#logopedia 0

Logopedia, autyzm, konspekty

Konspekty zajęć logopedycznych Konspekt nr 1 Cele:– ćwiczenie wyrazistości mowy,– rozwijanie słownika,– ćwiczenia analizy i syntezy wyrazowej,– utrwalanie szeregu głosek ciszących Ogniwa zajęć Wstępne Ćwiczenia podstawowe Kinezjologii Edukacyjnej Dennisona: picie […]

Nauka biegu 0

Nauka biegu

Stare źródła podają, że naukę biegu u dzieci należy rozpocząć od marszobiegów… Zajęcia powinny odbywać się w urozmaiconym terenie – nie boisko o twardej nawierzchni ale raczej las lub park. […]