Ocena pracy rewalidacyjnej, przykład

Przykładowa ocena pracy rewalidacyjnej Rok szkolny:Szkoła:Klasa:Uczennica:Nauczyciel prowadzący zajęcia rewalidacyjne:……. systematycznie uczęszczała na zajęcia rewalidacyjne dwa razy w tygodniu Program i cele, które realizowałam na zajęciach były dostosowane do możliwości dziewczynki, jej umiejętności i aktualnego poziomu rozwoju oraz zaleceń zawartych w orzeczeniu PPP o potrzebie kształcenia specjalnego .Główne cele realizowane na zajęciach to doskonalenie i rozwijanie:1. … Czytaj dalej Ocena pracy rewalidacyjnej, przykład