Ocena opisowa

Ocena opisowa pieczęć szkoły                                                                                                                       Załącznik nr SEMESTRALNA OCENA OPISOWAINFORMUJĄCA O ROZWOJU I UMIEJĘTNOŚCIACHUCZNIA KLASY Iw roku szkolnym: 2004/2005semestr I imię i nazwiskodata i miejsce urodzenia Religia:                          .....................Język angielski:               .....................Język rosyjski:                 .....................Informatyka:                   .................... ZACHOWANIENN jest chłopcem żywym, spontanicznym i samodzielnym. Chętnie podejmuje zadania i obowiązki szkolne. Stara się być koleżeński i uczynny. Rozwija własne zainteresowania. Bierze aktywny udział … Czytaj dalej Ocena opisowa

Przykładowa ocena opisowa dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym

Ocena opisowa dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym OCENA OPISOWA ZA OKRES I PÓŁROCZAROK SZKOLNY 2010/2011 UCZENNICA: …………………., niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanymObszary edukacyjne podlegające ocenie:• Zachowanie• Umiejętności praktyczne• Umiejętności językowe• Umiejętności matematyczne• Umiejętności przyrodnicze• Umiejętności artystyczno – ruchowe• Rewalidacja indywidualna• ReligiaUczennica ……… w br. uczęszcza do klasy czwartej (integracyjnej)……………………. Dziewczynka objęta jest … Czytaj dalej Przykładowa ocena opisowa dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym

Przykłady ocen śródrocznych i końcoworocznych

Przykłady ocen śródrocznych i końcoworocznych KLASA I Ocena śródroczna Uczennica klasy pierwszej Niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym Uczennica realizowała program nauczania dostosowany do indywidualnych możliwości i potrzeb na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej OPINIA PEDAGOGICZNA Zachowanie "U uczennicy zdarzają się zachowania trudne, objawy apatii, zobojętnienia, znużenia. Potrzebuje wówczas wzmocnienia, nagrody połączonej z gestem, uśmiechem, uściskiem. … Czytaj dalej Przykłady ocen śródrocznych i końcoworocznych