Dla uczniów z trudnościami w pisaniu tekstów, którzy mają problemy z zapamiętywaniem porządku informacji dobrym rozwiązaniem jest notowanie kolejności zdarzeń przedstawionych w przeczytanej historii

„Powinny to być krótkie zapiski, np. w postaci punktów, dotyczące tylko najważniejszych wydarzeń. Przydadzą się one uczniom, gdy będą przygotowywać ustne streszczenie historii.

Tytuł:___________________________________________________________________________________

Autor:___________________________________________________________________________________

Kolejność zdarzeń

Rozdział I ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rozdział II

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Niektórzy uczniowie mogą preferować wykonywanie zapisków z poszczególnych rozdziałów na osobnych kartkach, a następnie ilustrowanie tego, co zapisali.

Wizualizacja czytanego tekstu

Subskrybcja