Dla uczniów z trudnościami w pisaniu tekstów, którzy mają problemy z zapamiętywaniem porządku informacji dobrym rozwiązaniem jest notowanie kolejności zdarzeń przedstawionych w przeczytanej historii

„Powinny to być krótkie zapiski, np. w postaci punktów, dotyczące tylko najważniejszych wydarzeń. Przydadzą się one uczniom, gdy będą przygotowywać ustne streszczenie historii.

Tytuł:___________________________________________________________________________________

Autor:___________________________________________________________________________________

Kolejność zdarzeń

Rozdział I ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rozdział II

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Niektórzy uczniowie mogą preferować wykonywanie zapisków z poszczególnych rozdziałów na osobnych kartkach, a następnie ilustrowanie tego, co zapisali.

Wizualizacja czytanego tekstu

Uczniowie z dysleksją, ASD i zaburzeniami pokrewnymi mają często trudności ze streszczeniem tekstu, który przeczytali, mimo iż potrafili wytworzyć jego obraz w umyśle. Dużym ułatwieniem może być u wyobrażeń dla głównych myśli każdego rozdziału i ich utrwalenie. Posłużą one jako wskazówki podczas opowiadania historii. Jest to doskonały sposób na zapamiętanie kolejności zdarzeń.

Poproś ucznia, aby po przeczytaniu każdego rozdziału zamknął oczy i utworzył wyobrażenie przedstawiające jego treść. Omówcie je wspólnie, a w ten sposób upewnisz się, że uczeń właściwie wykonał zadanie. Następnie niech narysuje je na kartce papieru i w prawym górnym rogu wpisze numer rozdziału. Wykonanie nie musi być efektowne i prosty szkic w zupełności wystarczy, a jeśli czas na to pozwoli, uczeń może go pokolorować.

W przypadku gdy rozdział jest długi, uczeń powinien wykonać kilka obrazków przedstawiających wydarzenia z początku, środka i końca – pomoże mu to w określeniu kolejności wydarzeń w rozdziale. W ten sposób po zakończeniu lektury uczeń będzie miał wizualne przedstawienie jej treści, które następnie posłuży mu jako ułatwienie, gdy zostanie poproszony o opowiedzenie przeczytanej historii.

Dobrym pomysłem jest też wyobrażenie i narysowanie głównych bohaterów. Uczeń powinien przy tym postarać się przedstawić ich charakterystyczne cechy, np. długi i piegowaty nos, krótkie lub długie, ciemne lub jasne włosy. Tego typu cechy najlepiej jest ukazać w przesadny sposób.

Przedstawione ćwiczenie nie obejmuje wykonania notatek czy pisania tekstu, chociaż jako kolejny krok można zaproponować uczniowi pisemne podsumowanie treści pokazanych na obrazkach” (Ried, Green, 2015). 

#dysleksja#ASD#trudnościwpisaniu

źródło: G. Ried, S. Green: 100 i więcej pomysłów, jak pomóc dziecku z dysleksją