Szukaj

Autyzm w szkole

Autyzm, ZA, ASD, uczeń z niepełnosprawnością intelektualną – IPET, umiejętności społeczne, rewalidacja, zaburzenia integracji sensorycznej SI, zajęcia kompensacyjno-korekcyjne, wyrównawcze, logopedyczne, edukacja emocji, asystent, scenariusze, instrukcje, schematy, zabawy, metody, gry, pomoc, rozwój

Tag

#wspomaganie

Autyzm – wczesne wspomaganie rozwoju przez system oświaty

tricycle-691587__180

Dziecko z problemami rozwojowymi, zdrowotnymi, niepełnosprawne ma prawo do wczesnego wspomagania rozwoju (WWR), zapewnianego przez system oświaty. Aby uzyskać takie wsparcie, należy zgłosić się do lokalnej poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu uzyskania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju Uwaga: w przypadku niektórych schorzeń i zaburzeń (wady wzroku, słuchu, autyzm i zaburzenia pokrewne) opinie o WWR wydają poradnie specjalistyczne.

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju powinny być dostosowane do specyficznych potrzeb dziecka. Są one realizowane przez zespoły wczesnego wspomagania, indywidualne lub w małych grupach, na terenie poradni,  przedszkoli i szkół, które zatrudniają specjalistów i posiadają odpowiedni sprzęt. Zajęcia te mogą odbywać się także w domu, w szczególności  z dziećmi, które nie ukończyły 3 roku życia. Nie ma przepisów oświatowych, które by zabraniały korzystania przez dziecko z wczesnego wspomagania w dwóch różnych miejscach, np. na terenie poradni i przedszkola specjalnego – Aneks nr 5- Odpowiedź MEN na pismoWJ2_Rz49/2011

Zajęcia

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka – nie zaś w zależności od możliwości lokalowych/czasowych poradni, która je prowadzi. Jeśli widzimy, że dziecko potrzebuje więcej zajęć, warto o to powalczyć, pamiętając, że można uzyskać maksymalnie 8 godzin w miesiącu.

Zajęcia realizuje się z dziećmi od momentu uzyskania opinii o konieczności WWR od czasu rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole.

Wczesne wspomaganie przysługuje również dzieciom, które uczęszczają do zerówek w szkołach.

źródło: wszystkojasne.waw.pl

Reklamy

Zajęcia wspomagające dla dziecka autystycznego w szkole

20150510_114139
Foto Piotrka

Dzisiaj „koledzy” Piotrka oblali wodą z butelki. Jego butelki. Na innej przerwie, tak dla zabawy wpychali kilka razy do świeżo malowanego pomieszczenia w szkole. Teraz ma wymazaną bluzę. . .

Super kolesie po sześciu lekcjach wracają do domu. Piotrek za karę, że ma autyzm zostaje na siódmej u pani psycholog – uzdrawiające zajęcia dodatkowe. Tam rysują domki, prowadzą pogadanki o rodzinie. . .[?!] Piotrek nic nie mówi o wcześniejszych przepychankach (Piotrek nie skarży) a pani nie pyta. Po zajęciach wraca SAM. Bez Adama i paru innych akceptujących go kolegów z którymi może pogadać o SWOICH sprawach. Przecież najważniejsze dla tych dzieci są właśnie kontakty społeczne.

Pani psycholog odhaczyła go w grafiku. Pomoc na papierku znowu im się udała.

Piotrek znowu dostał po d…

Blog na WordPress.com.

Up ↑