Przykłady dostosowania wymagań edukacyjnych – język polski dla klas IV-VI – wybrane fragmenty IPET-u

Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z przepisów prawa oświatowego

Cele edukacyjne główne i operacyjne wynikające z niepełnosprawności/zaburzenia (na cały etap edukacyjny zgodnie z realizowanymi programami nauczania):

 • indywidualizacja nauczania;
 • dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych i umysłowych ucznia.

Cele terapeutyczne:

 • wykorzystanie ćwiczeń terapeutycznych usprawniających technikę czytania;
 • kompensowanie i korygowanie deficytów percepcji słuchowej (w zakresie analizy i syntezy głoskowej dłuższych wyrazów);
 • rozwijanie myślenia logicznego na materiale liczbowym;
 • usprawnianie narządów artykulacyjnych;
 • wykorzystywanie ćwiczeń usprawniających słuch fonematyczny i fizjologiczny.

Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych

JĘZYK POLSKI

Zakres

Tempo, technika czytania

Sposoby dostosowania wymagań

 • Systematyczne ćwiczenia w głośnym czytaniu, kształcenie techniki czytania w zakresie tempa oraz rozumienia czytanych treści.

Ograniczanie czytania:

– podział dłuższych utworów literackich na mniejsze partie;

– ograniczanie obszernych lektur do rozdziałów istotnych ze względu na omawianą tematykę

 • Uwzględnianie trudności w rozumieniu treści, szczególnie podczas samodzielnej pracy ucznia z tekstem.
 • Kontrolowanie stopnia rozumienia czytanych tekstów i poleceń podczas samodzielnej pracy ucznia z tekstem, wspomaganie ucznia przez czytanie u fragmentów poleceń.
 • Sprawdzanie rozumienia treści zadań i poleceń i w razie problemu udzielanie odpowiedniej pomocy.
 • Sprawdzanie umiejętności czytania na podstawie tekstu wcześniej wyuczonego w domu.
 • Unikanie odpytywania głośnego czytania na forum klasy (lub umożliwienie dziecku wcześniejszego przygotowania się z danego tekstu).
 • Umożliwianie uczniowi wyboru: przeczytania tekstu po cichu lub głośno i opowiedzenia treści.
 • Nieponaglanie przy czytaniu, unikanie czytania na czas, niepodpowiadanie przez innych uczniów (uczeń potrzebuje dłuższego czasu na analizę i syntezę czytanego tekstu, powinien wykonywać tę czynność w indywidualnym tempie).
 • przeznaczanie większej ilości czasu na wykonywanie zadań wymagających czytania.
 • Rozkładanie w czasie czytania lektur szkolnych lub innych opracowań.
 • Wydłużanie czasu czytania wiersza, odpytywanie z recytacji dłuższego wiersza fragmentami.
 • Pozwalanie uczniowi na korzystanie z nagranych lektur szkolnych i książek mówionych.

Reguły ortograficzne

 • Systematyczne przeprowadzanie ćwiczeń utrwalających zasady pisowni.
 • Wdrażanie do wyrobienia czujności ortograficznej, nawyku samokontroli i autokorekty zapisu.
 • Wskazywanie rodzajów popełnianych przez ucznia błędów, a także ustalenie z nim sposobów ich korekty.
 • Zachęcanie do każdorazowego sprawdzania napisanych tekstów.
 • Wdrażanie uczniów do korzystania ze słowników ortograficznych, zarówno w czasie lekcji podczas redagowania dłuższych form wypowiedzi czy prac klasowych, jak i w czasie odrabiania prac domowych.
 • Pisanie z pamięci, uzupełnianie tekstów z lukami i pisanie ze słuchu w celu utrwalenia poprawnej pisowni.
 • Przygotowanie do pisania dyktanda poprzez podawanie trudniejszych wyrazów, a nawet wybranych zdań, które w nim wystąpią.
 • Umożliwianie uczniowi pisania dyktanda w wolniejszym tempie.
 • Przeprowadzanie dyktand z komentowaniem polegającym na uzasadnianiu pisowni wyrazów, odwoływaniu się do znajomości zasad ortograficznych.
 • Wykorzystywanie skojarzeń w celu utrwalania zasad ortograficznych.
 • Wdrażanie do poprawnego przepisywania tekstu z tablicy lub książki.
 • Wyjaśnianie wszystkich wątpliwości ortograficznych.
 • Pozwalanie na korzystanie z dyktafonu przy sporządzaniu notatek z lekcji.

Estetyka pisma

 • Wdrażanie ucznia do uważnego, kształtnego, czytelnego, starannego pisania i efektywnej pracy.
 • Niedyskwalifikowanie prac napisanych nieczytelnie, pozwalanie uczniowi na ich odczytanie.
 • Umożliwianie uczniowi odrabianie prac domowych z wykorzystaniem komputera (zwłaszcza prac obszernych – wypracowań, referatów).
 • W przypadku dziecka dysgraficznego umożliwianie mu pisania literami drukowanymi, pismem rozłącznym (bez łączenia liter).
 • Przeznaczanie większej ilości czasu na przepisywanie z tablicy, książki (R. Naprawa, A. Tanajewska, K. Szczepańska, 2013)

źródło: R. Naprawa, A. Tanajewska, K. Szczepańska: „Otwórz sie na świat Programy dla uczniów drugiego etapu nauczania oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim dla klas IV-VI”, HARMONIA, Gdańsk 2013

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s