Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny na rok szkolny…

Dane osobowe ucznia

Imię (imiona) i nazwisko:

Data urodzenia:

Adres zamieszkania:

Nazwa przedszkola lub szkoły:

Klasa, grupa lub oddział:

Informacje wynikające z wielospecjalistycznej, funkcjonalnej diagnozy ucznia

Orzeczenie wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pucku

Numer orzeczenia PPP:

Data wydania orzeczenia:

Czas, na który wydano orzeczenie: do ukończenia nauki w szkole podstawowej

Rodzaj, kategoria niepełnosprawności ucznia:

 • mózgowe porażenie dziecięce pod postacią obustronnego porażenia kurczowego;
 • astma oskrzelowa.

Ocena poziomu funkcjonowania dziecka, analiza jego możliwości i potrzeb

Mocne strony dziecka:

 • inteligencja ogólna w górnym obszarze przeciętnej;
 • umiejętności praktyczne powyżej przeciętnej;
 • dobre tempo uczenia się nowego materiału symbolicznego;
 • dobre tempo uczenia się nowego materiału symbolicznego;
 • prawidłowe myślenie słowno-pojęciowe i przeciętny zasób słownictwa;
 • prawidłowy rozwój analizy wzrokowej;
 • bardzo dobrze rozwinięte umiejętności manualne, konstrukcyjno-kombinacyjne.

Słabe strony dziecka:

 • nieharmonijne rozwinięte czynniki warunkujące powodzenie w nauce szkolnej;
 • słabsze myślenie logiczne na materiale liczbowym;
 • utrzymywanie się opóźnienia percepcji słuchowej (w zakresie analizy i syntezy głoskowej dłuższych wyrazów);
 • trudności z wyodrębnieniem głosek w głosie;
 • problemy z podziałem słów na sylaby, którym towarzyszy zburzona artykulacja.

Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z przepisów prawa…

Język polski

zakres i sposoby dostosowania.

Plan działań wspierających dla ucznia z trudnościami w czytaniu i pisaniu spowodowanymi zaburzeniami fragmentarycznych deficytów rozwojowych, realizowany w ramach zajęć terapii pedagogicznej i zajęć korekcyjno-kompensacyjnych zorganizowanych na terenie szkoły:

 1. Tempo i technika czytania – zakres ćwiczeń: Cele operacyjne / Treści szczegółowe.
 2. Zasady i reguły ortograficzne…
 3. Pisanie (motoryka duża i mała) : Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę dużą i małą, drobne ruchy nadgarstków, dłoni i palców.

Plan działań wspierających dla ucznia z zaburzeniami rozwoju mowy realizowany w ramach terapii logopedycznej zorganizowanej na terenie szkoły.

Realizacja programu

Realizacja programu przewidziana jest na czas trwania II etapu kształcenia. W trakcie realizacji program powinien być poddawany ewaluacji:

 • etapowej – polegającej na modyfikacji i lepszym dostosowaniu go do możliwości dziecka, realiów bazy domowej i szkolnej;
 • końcowej – polegającej na przedstawieniu przebiegu realizacji programu z ewentualnymi modyfikacjami, komentarzem zasadności złożonych celów, stopniem ich realizacji oraz sformułowaniem walorów dydaktyczno-wychowawczych projektu.

Ewaluacji dokonują wszystkie strony zaangażowane w tworzenie i realizację programu. Mogą temu służyć następujące narzędzia:

 • bezpośrednia obserwacja;
 • karta obserwacji;
 • rozmowy z rodzicami…

źródło: R. Naprawa, A. Tanajewska, K. Szczepańska, Otwórz się na świat…, Harmonia Universalis, Gdańsk 2013

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s