Arkusz obserwacji dziecka z autyzmem LUM

Diagnoza funkcjonalna – Lista Umiejętności Ucznia (LUM)

Funkcjonalne podejście w diagnozie psychologiczno-pedagogicznej zakłada skupienie uwagi diagnosty na próbie wyjaśnienia mechanizmów stanowiących podłoże trudności regulacyjnych obserwowanych u danego ucznia oraz na określeniu możliwości usunięcia tychże trudności (Sęk, 2007). W kontekście całokształtu czynności diagnozujących ujętych w ramy podstawowe procedur wewnętrznych próba wyjaśniania mechanizmów poznawczych (deficyty podstawowe w ASD i niepełnosprawności intelektualnej) leżących u podłoża zaburzonego funkcjonowania odbywa się w bloku diagnozy różnicującej.

W bloku diagnozy funkcjonalnej dochodzi do:

 • zoperacjonalizowania zaburzonych mechanizmów w formie konkretnych zachowań stanowiących behawioralne wyznaczniki trudności regulacyjnych,
 • wytypowania zachowań znajdujących się w sferze najbliższego rozwoju ucznia, które będą podlegały oddziaływaniom o charakterze korekcyjnym.

Geneza LUM

Wymienione cele diagnostyczne są realizowane przy zastosowaniu wewnątrz szkolnego narzędzia kompleksowej diagnozy i oceny pedagogicznej – LUM. Potrzeba posiadania przez Zespół Szkół Specjalnych nr 13 spójnego narzędzia funkcjonalnej diagnozy pedagogicznej wynikła z następujących przesłanek:

 • konieczność objęcia wieloprofilowym usprawnianiem osób funkcjonujących na poziomie głębokiego upośledzenia umysłowego (nieobjętych podstawą programową kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym) oraz włączenie tej pracy w całokształt działań edukacyjnych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym;
 • we wskazaniach ogólnych podstawy programowej kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym jest zapisany obowiązek konstruowania Indywidualnego Programu Nauczania (IPN) i oceniania rezultatów jego realizacji nie rzadziej niż raz w roku;
 • konieczność wypracowania sposobów dokonywania oceny aktualnego funkcjonowania ucznia i na tej podstawie wytyczania oraz korygowania IPN, zapisana w zadaniach szkoły w ramach podstawy programowej kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym;
 • brak ogólnego narzędzia diagnozy i oceny pedagogicznej odpowiedniego dla potrzeb i możliwości osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, spójnego z obowiązującą podstawą programową oraz odczytującego drobne zmiany w funkcjonowaniu, lecz niezbyt obszernego:
 • PEP-R: słabo różnicuje funkcjonowanie poniżej 12. miesiąca rozwojowego, w obrębie podstawowych sfer rozwojowych bada tylko kluczowe osiągnięcia, przeprowadzany raz w roku często nie wykazuje zmiany w funkcjonowaniu ucznia, powinien być wykonywany u dzieci do 12. roku życia, nie jest spójny z podstawą programową;
 • Oregoński Program Rozwoju w obrębie podstawowych sfer rozwojowych szczegółowo różnicuje dzieci w wieku rozwojowym od 0 do 6 lat, jest bardzo obszerny, czynności diagnozujące zajmują wiele czasu, który można by przeznaczyć na terapię, nie jest spójny z podstawą programową.

Skonstruowanie LUM stało się możliwe dzięki zaangażowaniu całego zespołu specjalistów pracujących w Zespole Szkół Specjalnych nr 13 dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem i trwało 2 lata. Można wyróżnić 3 etapy prac:

 • zgromadzenie zestawów umiejętności wypracowywanych w trakcie nauki w szkole i uznanych przez nauczycieli za najistotniejsze w odniesieniu do wymagań stawianych nisko funkcjonującym uczniom z ASD przez ich podsystemy społeczne;
 • ocena, zweryfikowanie oraz uporządkowanie zebranych umiejętności przez zespół sędziów kompetentnych;
 • wprowadzenie zweryfikowanych umiejętności do arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel, co umożliwiło uzyskanie wyników liczbowych i tworzenie wykresów ukazujących zmiany w funkcjonowaniu każdego ucznia o raz wykresów uśredniających wyniki dla całej szkoły – więcej tu

Arkusz obserwacji dziecka z autyzmem LUM

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s