Wysokie funkcjonowanie w spektrum nie istnieje

Wysokie funkcjonowanie w spektrum nie istnieje Powtarzam to do znudzenia.Nie tylko po to aby wytłumaczyć, że każdy człowiek w spektrum to indywiduum i nie ma dwóch takich samych ludzi w spektrum, nawet jeśli mamy podobne upodobania, trudności, możliwości. Nawet powiem szczerze, nie lubimy się wzajemnie.Tak nie lubimy się. Gdyż to, że jesteśmy w spektrum nie … Czytaj dalej Wysokie funkcjonowanie w spektrum nie istnieje

Autyzm – nauka samodzielnego funkcjonowania i przygotowanie do dorosłego życia

Jak podkreślają naukowcy z Princeton Child Development Institute (McCLannahan, MacDuff, Krantz, 2002), przygotowania do dorosłości powinny rozpocząć się już w dzieciństwie. Im wcześniej dziecko zacznie naukę umiejętności samoobsługowych pozwalających mu na niezależne funkcjonowanie, tym lepiej. Jak to robić? Nieodzownym narzędziem w nauce samodzielności są plany aktywności. Idea ich wprowadzenia do terapii dzieci autystycznych powstała w … Czytaj dalej Autyzm – nauka samodzielnego funkcjonowania i przygotowanie do dorosłego życia

LUM – arkusz obserwacji dziecka z autyzmem

Arkusz obserwacji dziecka z autyzmem LUM Diagnoza funkcjonalna – Lista Umiejętności Ucznia (LUM) Funkcjonalne podejście w diagnozie psychologiczno-pedagogicznej zakłada skupienie uwagi diagnosty na próbie wyjaśnienia mechanizmów stanowiących podłoże trudności regulacyjnych obserwowanych u danego ucznia oraz na określeniu możliwości usunięcia tychże trudności (Sęk, 2007). W kontekście całokształtu czynności diagnozujących ujętych w ramy podstawowe procedur wewnętrznych próba … Czytaj dalej LUM – arkusz obserwacji dziecka z autyzmem

Funkcjonowanie psychospołeczne nastolatka z autyzmem

Funkcjonowanie psychospołeczne nastolatka z autyzmem FUNKCJONOWANIE PSYCHOSPOŁECZNE NASTOLATKA Z AUTYZMEM[...] przyszły na świat z pewną wrodzoną niezdolnością uniemożliwiającą im nawiązywanie typowych, biologicznie uwarunkowanych kontaktów afektywnych z kimś drugim. Jest to niezdolność uwarunkowana możliwościami biologicznymi, podobnie jaku innych dzieci, które rodzą się z wrodzonymi brakami fizycznymi lub intelektualnymi... (Kanner, 1943, za: Brauner, 1993, s.200). Dorastanie to … Czytaj dalej Funkcjonowanie psychospołeczne nastolatka z autyzmem