Reklamy
Reklamy
Reklamy

Arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia dotyczy:

Dziecko: Tomek, lat 6

Podstawa opracowania IPET-u: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na autyzm

Podsumowanie oceny funkcjonowania ucznia na podstawie diagnoz cząstkowych

Ogólna sprawność fizyczna (motoryka duża)

Mocne strony dziecka:

 • chłopiec porusza się samodzielnie.

Słabe strony dziecka:

 • Chłopiec ma trudności z koordynacją ruchową, w zachowaniu widoczne stereotypie ruchowe.
 • Trudność sprawia Tomkowi chwytanie, rzucanie piłką, utrzymanie równowagi.

Potrzeby wynikające z diagnozy dziecka w danym obszarze: rozwijanie ogólnej sprawności motorycznej.Sprawność rąk (motoryka mała)

Mocne strony dziecka:

 • Chłopiec chwyta drobne przedmioty, wykształcony jest chwyt pęsetkowy.
 • Tomek umieszcza drobne przedmioty w miseczce i butelce, przewraca kartki w książce.

Słabe strony dziecka:

 • Słaba sprawność manualna, nieprawidłowy uchwyt narzędzia, słaby nacisk.
 • W trakcie bazgrania chłopiec używa zamiennie prawej i lewej ręki.

Potrzeby wynikające z diagnozy dziecka w danym obszarze:

 • Rozwijanie sprawności manualnej – elementy ergoterapii.
 • Trzeba ustalić dominującą rękę i rozwijać jej sprawność.

Zmysły (wzrok, słuch, czucie, węch, równowaga) i integracja sensoryczna

Mocne strony dziecka:

 • bez zaburzeń wzroku i słuchu.

Słabe strony dziecka:

 • zaburzona integracja sensoryczna,
 • nadwrażliwość na bodźce słuchowe oraz słaba wrażliwość na bodźce czuciowe.

Potrzeby wynikające z diagnozy dziecka w danym obszarze:

 • Ograniczenie liczby bodźców.
 • Stopniowe oswajanie dziecka z dźwiękami otoczenia
 • Terapia SI.

Komunikowanie się oraz artykulacja

Mocne strony dziecka:

 • Chłopiec rozumie proste polecenia poparte gestem, typu „daj”, „chodź”.
 • Czasami potrafi za pomocą gestów zakomunikować swoje potrzeby.

Słabe strony dziecka:

 • Chłopiec nie mówi, brak jest komunikacyjnej funkcji mowy.
 • Nie obserwowano zastępczej komunikacji niewerbalnej.
 • Tomek nie przejawia potrzeby komunikowania się z otoczeniem, nawet za pomocą gestów.
 • Nie wita się i nie żegna, wydaje jedynie dźwięki nieartykułowane.
 • Chłopiec nie naśladuje dźwięków, nie reaguje na mowę otoczenia, nie naśladuje jej, nie tworzy wypowiedzi.
Reklamy

Potrzeby wynikające z diagnozy dziecka w danym obszarze:

 • Wybór i wprowadzenie komunikacji alternatywnej, np. PECS.
 • Rozwijanie mowy, rozumienia;
 • kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktu i budowania pola wspólnej uwagi.
 • Rozwijanie umiejętności naśladowania dźwięków.
 • Zajęcia z logopedą.

Sfera poznawcza (opanowanie technik szkolnych, zakres opanowanych treści programowych, osiągnięcia i trudności, pamięć, uwaga, myślenie)

Mocne strony dziecka:

 • Chłopiec potrafi sprawnie ułożyć krążki na piramidce, nie uwzględnia natomiast właściwej kolejności.
 • Przejawia zainteresowanie niektórymi przedmiotami, książki ogląda pod nietypowym kątem, lubi przewracanie kartek.
 • Bardzo długo koncentruje się na wybranej czynności –potrafi przez długi czas wkładać i wykładać klocki z pudełka, przekładać kartki w książce.

Słabe strony dziecka:

 • Tomek nie klasyfikuje przedmiotów, nie rozpoznaje kształtów i kolorów.
 • Słaba koncentracja uwagi i liczne zachowania impulsywne.
 • Widoczna jest niespecyficzna aktywność zabawowa, która jest krótkotrwała.
 • Chłopiec wykazuje nadmierną ruchliwość, bardzo krótko skupia się na czynności.
 • W zachowaniu chłopca widoczne są liczne stereotypie, echolalia.
 • Nie zaobserwowano elementów zabawy tematycznej.

Potrzeby wynikające z diagnozy dziecka w danym obszarze:

 • stymulowanie wszechstronnego rozwoju ucznia, niwelowanie deficytów, usprawnianie percepcji słuchowej, wzrokowej, pamięci, wydłużanie koncentracji uwagi;
 • rozwijanie umiejętności zabawy;
 • przerywanie zabaw stereotypowych.

Sfera emocjonalno-motywacyjna (radzenie sobie z emocjami, motywacja do nauki i pokonywania trudności itp.)

Mocne strony dziecka:

 • chłopiec dłużej skupia się na czynności, którą lubi, aktywności ruchowej (chodzenie, bieganie) oraz specyficznym manipulowaniu przedmiotami.

Słabe strony dziecka:

 • Tomek nie wykazuje zainteresowania czynnością zabawową ani zadaniową.
 • Nie okazuje zadowolenia.Krzyczy, gdy mu się odmawia. W nowej sytuacji –płacze, krzyczy.
 • Przejawia silnie utrwalone zachowania rutynowe.

Potrzeby wynikające z diagnozy dziecka w danym obszarze:

 • Wzbudzanie zainteresowania otoczeniem, wzmacnianie pożądanych zachowań i postępów dziecka.
 • Zapewnienie stabilnego i przewidywalnego harmonogramu dnia, np. plany aktywności.
 • Obecność nauczyciela wspomagającego.

Sfera społeczna (kompetencje społeczne, relacje z dorosłymi, relacje z rówieśnikami itp.)

Mocne strony dziecka:

Reklamy
Reklamy

#arkusz #ASD #Asperger #AspieZaklinaczka #autyzm #dostosowanie #edukacja #emocje #grupa #IPET #komunikacja #lekcja #logopedia #metody #MikiLittleAspie #motoryka #mowa #pedagog #percepcja #program #przedszkolak #przedszkole #psycholog #rewalidacja #scenariusz #scenariusze #sensoryka #SI #sposoby #społeczne #szkoła #terapia #uczeń #umiejętnościspołeczne #uwaga #uważność #wskazówki #ZA #zabawa #zaburzenia #zajęcia #ZespółAspergera #zmysły #ćwiczenia Autyzm

Reklamy
Reklamy

Reklamy

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: