IPET i WOPFU dla dziecka z autyzmem, przykład

Arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia dotyczy: Dziecko: Tomek, lat 6 Podstawa opracowania IPET-u: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na autyzm Podsumowanie oceny funkcjonowania ucznia na podstawie diagnoz cząstkowych Ogólna sprawność fizyczna (motoryka duża) Mocne strony dziecka: chłopiec porusza się samodzielnie. Słabe strony dziecka: Chłopiec ma trudności z koordynacją ruchową, w zachowaniu widoczne stereotypie … Czytaj dalej IPET i WOPFU dla dziecka z autyzmem, przykład

Arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia – podstawa IPET

Data opracowania:.................... ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA(podstawa opracowania dla ucznia indywidualnego programu edukacyjno - terapeutycznego)Imię i nazwisko ucznia: .................................................. Klasa: …………………………………. Data urodzenia: …………………………………. Wychowawca: ………………………………………….. Orzeczenie: data wydania: ………………………………….numer : ………………………………….kto wydał : …………………………………. I. Rozpoznanie ………………………………………………………………………………………………………… II. Diagnozy Źródło informacjiAnaliza funkcjonowaniaOrzeczenie;opinia psychologiczno-pedagogicznaNauczycieleCZYNNIKI WEWNĘTRZNE(z uwzględnieniem przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu – … Czytaj dalej Arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia – podstawa IPET