IPET i WOPFU dla dziecka z autyzmem, przykład

Arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia dotyczy: Dziecko: Tomek, lat 6 Podstawa opracowania IPET-u: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na autyzm Podsumowanie oceny funkcjonowania ucznia na podstawie diagnoz cząstkowych Ogólna sprawność fizyczna (motoryka duża) Mocne strony dziecka: chłopiec porusza się samodzielnie. Słabe strony dziecka: Chłopiec ma trudności z koordynacją ruchową, w zachowaniu widoczne stereotypie … Czytaj dalej IPET i WOPFU dla dziecka z autyzmem, przykład

Przykładowy Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny – autyzm

Przykładowy Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dla ucznia z autyzmem (wersja robocza)     Pieczątka szkoły     Indywidualny programedukacyjno – terapeutyczny  dla ucznia………………………              z klasy I   PROGRAM DOSTOSOWANY JEST DO POTRZEB I MOŻLIWOŚCI DZIECKA ZGODNIE Z ORZECZENIEM NR ... O  POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO ORAZ ORZECZENIEM O POTRZEBIE INDYWIDUALNEGO NAUCZANIA NR. ... WYDANYM PRZEZ PORADNIĘ PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNĄ NR ... W ... … Czytaj dalej Przykładowy Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny – autyzm

Komunikacja – 30 pozycji krótkoterminowych celów z zakresu komunikacji dla dziecka z autyzmem, które już mówi

30 pozycji krótkoterminowych celów z zakresu komunikacji werbalnej dla dziecka z autyzmem, które już mówi Praktycznie wszystkie dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu wymagają pewnego rodzaju przystosowań komunikacyjnych. Nawet jeśli mowa dziecka jest wyraźna - jest to tylko jeden z komponentów skomplikowanego zagadnienia jakim jest język i  komunikacja. „Cel krótkoterminowy powinien być osiągnięty w ciągu … Czytaj dalej Komunikacja – 30 pozycji krótkoterminowych celów z zakresu komunikacji dla dziecka z autyzmem, które już mówi