30 pozycji krótkoterminowych celów z zakresu komunikacji werbalnej dla dziecka z autyzmem, które już mówi

Praktycznie wszystkie dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu wymagają pewnego rodzaju przystosowań komunikacyjnych. Nawet jeśli mowa dziecka jest wyraźna – jest to tylko jeden z komponentów skomplikowanego zagadnienia jakim jest język i  komunikacja.

„Cel krótkoterminowy powinien być osiągnięty w ciągu jednego roku szkolnego. Pamiętaj, że dla każdego z celów IPET trzeba określić mierzalne, jednoznaczne kryteria i metody oceny oraz częstotliwość ewaluacji. Pierwszą z sugestii przedstawionych poniżej można więc rozwinąć następująco:

Cel krótkoterminowy:

Dziecko będzie odpowiadać na pytania zaczynające się od: kiedy, jak, dlaczego (ponieważ…) i czyj/czyja/czyje (twój, moja, moje).

Kryteria:

Cztery lub pięć prób, 90% dobrych odpowiedzi.

Metoda oceny:

Logopeda i nauczyciel oceniają postępy dziecka na podstawie obserwacji i badania poziomu osiągnięcia celu.

Częstotliwość oceniania:

Co kwartał lub na końcu semestru, lub ciągle.

 1. Dziecko będzie odpowiadać na pytania zaczynające się od kiedy, jak, dlaczego (ponieważ…) i czyj/czyja/czyje (twój, moja, moje).
 2. Dziecko będzie odpowiadać na pytania porównujące (cięższy/lżejszy/wolniejszy/szybszy).
 3. Dziecko będzie opisywać dwustopniowe lub trójstopniowe procedury (najpierw…, później…).
 4. Dziecko będzie układać w kolejności trzy obrazki tak, aby opowiadały historię osoby, działań lub zmiany stanu przedmiotu.
 5. Dziecko będzie właściwie używać pojęć odnoszących się do przestrzeni: pod, nad, za, przed.
 6. Dziecko będzie właściwie używać pojęć odnoszących się do czasu: najpierw, wreszcie, wczoraj, jutro.
 7. Dziecko będzie właściwie używać zaimków w rozmowie: ja, oni, on, ona, jego, jej.
 8. Dziecko będzie opisywać cechy obiektów: wielkość (większy, mniejszy, długi, krótki, drobny, wielki), fakturę (szorstki, gładki), kolor.
 9. Dziecko będzie opisywać funkcje przedmiotów (Używam tego do…).
 10. Dziecko będzie opisywać części obiektu (Ma czerwoną klamkę i okrągłą kierownicę).
 11. Dziecko będzie rozumieć cztery nowe słowa związane z każdym tematem lekcji (płetwy/skorupiak/ocean/skrzela/, żyły/szkielet/organ/mięsień).
 12. Dziecko nauczy się właściwie wyrażać sprzeciw („Proszę, nie teraz”).
 13. Dziecko będzie postępować zgodnie z poleceniami zawierającymi słownictwo matematyczne: więcej, mniej niż.W miarę jak umiejętności dziecka będą się rozwijać, cele IPET powinny uwzględniać głębsze poziomy komunikacji (pragmatykę). W zależności od początkowego poziomu zdolności  przyjmowania różnych perspektyw i myślenia społecznego dziecka nie wszystkie cele muszą być osiągnięte w ciągu jednego roku.
 14. Dziecko będzie się trzymać tematu przez (3,4,5) kwestii wymienionych w rozmowie z partnerem.
 15. Dziecko nauczy się rozmawiać na niezobowiązujące tematy w różnych okolicznościach (formalnych, nieformalnych) i z różnymi grupami ludzi (rodziną, przyjacielem, znajomym, obcym).
 16. Dziecko będzie rozpoznawać podstawowe emocje (wściekłość, zdenerwowanie, smutek, podniecenie) u siebie i innych.
 17. Dziecko będzie odpowiadać słowami, we właściwy sposób, kiedy zauważy emocje innych.
 18. Dziecko odtworzy historię, którą właśnie przeczytało, lub odpowie na pytania o bohatera, miejsce akcji i kolejne wydarzenia w porządku chronologicznym.
 19. Dziecko nauczy się prawić spontaniczne komplementy.
 20. Dziecko będzie się aktywnie angażować w rozmowę, wyrażając własne komentarze i zadając pytania podtrzymujące kontakt.
 21. Dziecko będzie prosić o pomoc, wyjaśnienie lub powtórzenie, jeśli nie zrozumie lub nie zapamięta słów drugiej osoby.
 22. Dziecko będzie opisywać co łączy lub rózni dwa wydarzenia, dwa przedmioty lub dwoje ludzi.
 23. Dziecko będzie umiało wyjaśnić, dlaczego historia mu się podoba lub nie.
 24. Dziecko nauczy się rozpoznawać i zaspokajać potrzebę rozmowy.
 25. Dziecko nauczy się rozpoznawać i wykorzystywać sygnały niewerbalne często stosowane podczas rozmów.
 26. Dziecko nauczy się używać intonacji i tonu głosu odpowiednio do kontekstu komunikacyjnego.
 27. Dziecko nauczy się udawać zainteresowanie tematem rozmowy, które jest potrzebne do podtrzymania konwersacji z partnerem w grupie.
 28. Dziecko będzie rozumieć dziesięć homonimów (antonimów, synonimów) z tekstów omawianych na lekcjach i właściwie ich używać.
 29. Dziecko będzie rozumieć 10 poularnych idiomów.
 30. Dziecko będzie stosować poprawne formy przeszłe czasowników nieregularnych.

Wskazówka

Ucząc dziecko pojęć, wybierz temat zgodny z jego zainteresowaniami. Jeśli sam jest miłośnikiem filmów, poproś, by porównał dwie części Shreka i powiedział, co jest w nich podobne, a co różne” (Notbohm, Zysk, 2016).

Więcej ćwiczeń/zajęć znajdziecie w zakładce KOMUNIKACJA I JĘZYK – ĆWICZENIA.

#komunikacja#IPET#rewalidacja

źródło: E. Notbohm, V. Zysk: „1001 porad dla rodziców dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera”, WUJ, Kraków 2016

 

 

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s