Komunikacja – 30 pozycji krótkoterminowych celów z zakresu komunikacji dla dziecka z autyzmem, które już mówi

Komunikacja - 30 pozycji krótkoterminowych celów z zakresu komunikacji dla dziecka z autyzmem, które już mówi

Planowanie i konstruowanie programów IPET

Planowanie i konstruowanie programów Zasadniczym aktem prawnym obowiązującym wszystkich nauczycieli jest rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia. Aktualnie jest to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977). "Przystępując do konstruowania programu należy, … Czytaj dalej Planowanie i konstruowanie programów IPET